Jun 30, 2021

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 38 Comments

Thư Hà Nội: TỪ TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN ĐẾN HÀNH TRÌNH BỪNG NGỘ

Kính bạch Thầy!

Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận, giúp con hiểu hơn về mối tương quan đạo pháp giữa vị Thầy và người học trò, đệ tử. Qua bài giảng, con hiểu rõ hơn vì sao con nên sùng kính Đạo sư nếu như con muốn đạt được sự giải thoát.

Từ chính trải nghiệm thực tế của bản thân con, con nhận thấy được rằng: chính nhờ vị Thầy chỉ dạy, hướng dẫn và mang đến cho con tri kiến giải thoát, giúp con biết được về chánh kiến, về chánh tư duy khi con còn đắm chìm trong vô minh. Khi con chưa hiểu gì về Phật Pháp thì chính vị Thầy giúp cho con hiểu được.

Nhờ vị Thầy chỉ dạy, hướng dẫn và mang đến cho con tri kiến giải thoát, giúp con biết được về chánh kiến, về chánh tư duy…

Trong muôn vàn pháp tu của Phật Pháp thì làm sao con có thể biết được đâu là pháp tu phù hợp với bản thân mình, đâu là pháp tu quan trọng là nền tảng vững chắc cho sự giải thoát của bản thân mình. Cũng chính nhờ vị Thầy chỉ dạy, giảng luận cùng với các luận cứ, luận chứng rõ ràng nên con mới có thể bừng ngộ.

Và cũng nhờ những vị Đạo sư, là những vị đã truyền trao tri kiến giải thoát, thế nên chúng sanh khắp muôn nơi mới biết được về con đường tỉnh thức mà Đức Phật đã chỉ ra. Bởi vậy mà Thánh tăng Atisha cũng đã khẳng định: “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật. Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”

Thánh tăng Atisha đã khẳng định: “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật. Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”

Ngay trong thời kỳ còn hoằng pháp, Đức Phật đã luôn đề cao tinh thần trong Tứ trọng ân, trong đó ơn vị Thầy là đứng đầu, sau đó là ơn Tổ quốc, ơn cha mẹ dưỡng dục, và ơn chúng sanh.

Bởi vì vị Thầy quan tâm đến huệ mạng, giúp cho bản thân người đệ tử thoát khỏi đau khổ luân hồi. Thế nên trưởng dưỡng lòng sùng kính, biết ơn tới Đạo sư, vị Thầy của mình là điều quan trọng. Ngay trong kinh “Phân biệt cúng dường” thuộc Tăng chi bộ I, Đức Phật cũng đã khẳng định công ơn lớn lao của vị Thầy (Đạo sư) như sau: “Này Anan, nếu nhờ vị Thầy (Đạo sư) mà được quy y Phật, Pháp, Tăng, thì ta bảo rằng không thể nào đền đáp ơn sâu vị ấy một cách xứng đáng bằng sự bày tỏ cung kính, đứng dậy chắp tay, đảnh lễ đúng pháp, cúng dường tứ sự (thức ăn, tọa cụ, thuốc men, chỗ nghỉ). Này Anan, nếu nhờ vị Thầy (Đạo sư) mà được thọ trì ngũ giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh nam nữ, không nói dối hại người, không lạm dụng chất gây nghiện), thì ta bảo rằng…”.

Từ đó, người đệ tử biết trưởng dưỡng lòng sùng kính, biết ơn tới vị Thầy, vị Đạo sư của mình cũng chính là một trong những hạng người khó gặp, tương tự như bậc Phật, Bồ tát, Thánh tăng mà Đức Phật đã khẳng định trong kinh “Ba hạng người khó gặp”.

Kể cả khi Đức Phật đạt giác ngộ và được vị Phạm thiên cùng các vị thần khác thỉnh cầu chuyển pháp luân, người đầu tiên mà Ngài nghĩ tưởng đến là hai vị Thầy Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Ngài muốn truyền lại tri kiến giải thoát cho hai người thầy trước tiên vì chính họ đã giúp Ngài đạt tiến bộ trên con đường đạt tới sự giải thoát.

Người đệ tử biết ơn vị Thầy bởi vì họ thực sự có chí nguyện giải thoát, và nếu không có vị Thầy thì tất cả chỉ là con số không theo như xác quyết: “Tất cả chư Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai đã thành tựu và sẽ thành tựu giác ngộ đều bằng cách nương dựa vào một vị Thầy tâm linh.”  (trích thánh huấn của thành tựu giả Dilgo Khyentse Rinpoche).

Điều đó cũng được khẳng định qua chính giáo huấn của Đại sĩ Liên Hoa Sanh: “Ngài hãy biết rằng vị Thầy thì quan trọng hơn cả ngàn vị Phật của kiếp này. Tại sao thế? Bởi vì tất cả chư Phật của kiếp này đều xuất hiện sau khi đã đi theo một vị Thầy. Trước khi có một vị Thầy, thì danh từ “chư Phật” chưa hiện hữu.”

Chính nhờ trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư mà người đệ tử nhận được rất nhiều lợi ích.

Lạt ma Zopa từng viết trong tác phẩm “Cốt lõi của hành trình giác ngộ: Nhìn Thầy thấy Phật” rằng: Bất kỳ hành giả nào theo chân một vị Thầy đều không bị rơi xuống ba cõi thấp, bất kỳ hành giả nào nhận được sự bảo vệ của vị Thầy không bao giờ bị các thế lực tà đạo lôi kéo, không bị chiêu cảm bởi những xúc tình tiêu cực. Bất kỳ hành giả nào được vị Thầy chỉ dạy không bao giờ rời xa pháp khí đại thừa và bồ đề tâm. Bất kỳ hành giả nào được vị Thầy dạy dỗ sẽ vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại, và biến họ từ một chúng sanh vô minh tầm thường thành một bậc giác ngộ”.

Đại sĩ Liên Hoa Sanh xác quyết trong Thánh nữ kinh rằng: “Mọi ơn phước đều xuất phát từ Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, mọi khổ đau đều do nghiệp quả của chính mình gây tạo” hay “Nếu con muốn thấm dẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện [Đạo sư] với lòng sùng mộ!”

Đại sĩ Liên Hoa Sanh : ” “Mọi ơn phước đều xuất phát từ Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, mọi khổ đau đều do nghiệp quả của chính mình gây tạo”

Thánh tăng Serkong Dorje dạy rằng: “Nếu bạn thực hành tốt pháp tu sùng kính vị Thầy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, thậm chí bạn không cần phải thực hành pháp. Bạn chỉ cần thư giãn và nghỉ ngơi, bạn sẽ được tận hưởng mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời.”

Trong tác phẩm “Lời vàng của Thầy tôi” của ngài Patrul Rinpoche có ghi rằng: “Vị Thầy là Phật. Vị Thầy là Pháp. Vị Thầy là Tăng. Vị Thầy là bậc thành tựu mọi sự. Vị Thầy là Đức Kim cương trì quang vinh” và “Dù chúng ta có hiểu biết giáo pháp nhưng nếu không có hoàn cảnh thuận lợi được một vị Thầy tâm linh chấp nhận dạy dỗ thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được giáo pháp thật sự là gì. Nhưng bởi một vị Thầy đã chấp nhận dạy dỗ ta nên chúng ta có được thuận lợi về lòng bi mẫn phi thường của Ngài”.

Ngài Patrul Rinpoche chỉ dạy : “Vị Thầy là Phật. Vị Thầy là Pháp. Vị Thầy là Tăng. Vị Thầy là bậc thành tựu mọi sự. Vị Thầy là Đức Kim cương trì quang vinh”

Từ những điểm tham chiếu trên, con nhận thấy rằng trong mỗi tương quan đạo pháp giữa Thầy và học trò qua trường hợp “Thầy bình thường và trò sùng kính” thì nhờ trưởng dưỡng lòng sùng kính, hiểu rõ được công ơn lớn lao của vị Thầy thì người học trò hoàn toàn có thể đạt được nền tảng giác ngộ vững chắc.

Bởi vì như Lạt ma Zopa khẳng định rằng: “…Khi bạn gieo trồng một hạt mầm nào đó trên mặt đất, mặt đất không hề có lợi, mà chính bạn là người thu hoạch thành quả đó. Do đó, với tâm thành kính với bậc Đạo sư như với một vị Phật, bạn sẽ nhận được gia trì từ Ngài, đó là cách bạn đến gần hơn với chân tâm của mình”.

 

Qua đó, con hiểu rằng dù vị Thầy bình thường hay phi thường thì chính lòng sùng kính Đạo sư, tinh thần biết ơn và biết trả ơn mới là điều quan trọng mà mỗi người đệ tử, học trò chúng con cần tập trung trưởng dưỡng. Như trong “Lời vàng Thầy tôi”, Ngài Patrul Rinpoche cũng chỉ dạy: “Con có duyên nghiệp hạnh ngộ vị Thầy nhưng để có căn lành gắn bó dài lâu mà theo chân vị Thầy ấy đến cùng là một vấn đề khác nữa, phụ thuộc vào lòng sùng kính của con”.

Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị THầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.

Om Mani Padme Hum.

 


Tung tăng cá lội bên hồ

Nhởn nhơ sóng nước mà mơ hóa rồng?

Phận người thường phải long đong.

Nương nhờ chánh pháp : qua sông gặp đò!

Đạo quả chẳng phải ai cho.

Tự thân nỗ lực gắng lo mới thành.

Đời người mạng sống mong manh.

Sao không tự hỏi chính mình vậy không?

Giờ đây Thầy cất tiếng lòng.

Các trò tinh tấn Thầy trông từng ngày.

Thầy về cát bụi một mai.

Còn ai khuyến tấn đêm ngày bảo ban?

 1. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỷ đọc bài viết thư gửi Hà Nội
  Qua bài viết con hiểu hơn về tấm lòng từ bi mà Thầy đã dạy chúng con. Con hiểu rằng vị Thầy tầm thường hay phi thường không quan trọng bằng tấm lòng sùng kính đạo sư của các trò . Chính niềm tin vào vị Thầy của mình dạy dù là điều bình thường nhưng chúng con cũng sẽ đạt được hanh thông thành tựu xã hội
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu phật tánh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 2. Mật Hải Như ( 10 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài này ạ.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 3. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết cùng tiếng lòng của vị Thầy rồi thưa Thầy.
  Hình ảnh những chú cá nhởn nhơ, tung tăng sóng nước mà mơ hóa rồng như một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con về sự vô thường đang chực chờ sẵn mọi lúc mọi nơi. Những chú cá cứ ngỡ sống trong nước là đã yên bình mà không hề nghĩ đến một ngày nước sẽ cạn. Giống như những chú cá, nếu bản thân mỗi người chúng con bỏ quên cái chết đang đến gần mà buông lung, phóng dật, không tinh tấn thực hành pháp mà tung tăng với 8 ngọn gió thế gian thì khi cái chết ập đến sẽ đối diện nó như thế nào.
  “Đạo quả chẳng phải ai cho, tự thân nỗ lực gắng lo mới thành”!
  Con hiểu được con đường đi đến thành phố giải thoát vị Thầy đã chỉ dẫn rõ ràng, thế nhưng đi đến được hay không phải tự thân mỗi người chúng con cố gắng chứ đạo quả đâu ai cho mình được.
  Con cảm ơn vị Thầy đã khuyến tấn, bảo ban ngày đêm vì vận mệnh tâm linh của học trò chúng con, con thỉnh nguyện vị Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc của học trò chúng con và chúng sanh.
  Con cảm ơn huynh đệ kim cang đã chia sẻ bài viết. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 4. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã khuyến tấn, chỉ dạy vì vận mệnh tâm linh của chúng con, qua đó giúp cho con hiểu không phải tìm một vị Thầy phi thường là mình sẽ đạt được thành quả, vị Thầy tầm thường hay phi thường là do tấm lòng sùng kính của học trò với Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt quá thiên tại và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 5. Mật Đức
  Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này rồi ạ .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cất tiếng lòng để cảnh tỉnh chúng con trước sự buông lung , lơi là mà đánh mất cơ hội quý báu tận dụng kiếp người ngắn ngủi này trong khi đó vô thường và cuộc sống mất dần mỗi ngày trôi qua như cá cạn nước.
  Con hiểu được rằng được hạnh ngộ bậc Tổ Sư dòng Thanh Tri ́ trong kiếp này đã là duyên lành ngàn năm hy hữu .
  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy ” Nương nhờ chánh pháp : qua sông gặp đò!
  Đạo quả chẳng phải ai cho.
  Tự thân nỗ lực gắng lo mới thành”.
  Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang ngày càng tinh tấn luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư thuần thành và tinh thần biết ơn và biết trả ơn để luôn xứng đáng là người con Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luôn kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư Hà Nội : TỪ TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN ĐẾN HÀNH TRÌNH BỪNG NGỘ .
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ thắm đảm lòng sùng kính vị Thầy , tầm quan trọng của vị Thầy, tuy nhiên trong hành trình để đạt đến sự giải thoát tối thượng , vẫn là tinh thần nổ lực thực thi của mỗi hành giả chúng ta , là tâm thức chuyển hóa của mỗi chúng ta , mặc cho vị Thầy có là người bình thường chăng nữa , Thầy luôn là ngọn đuốc soi sáng đường chúng ta đi , song hành cả đời lẫn đạo .
  Con cảm tạ ân đức từ bi , trí tuệ của vị Thầy đã luôn quan tâm và dõi mắt theo chúng đệ tử , học trò , cho dù đang trong thời điểm muôn vàn khó khăn bởi cuộc sống đa dạng , hiểm nguy đang chực chò , thần chết gõ cửa lúc nào không hay . Và bằng hình ảnh những chú cá nô đùa tung tăng , há miệng ăn uống no say trên mặt nước của hồ Dấu chân Phật , kèm theo bài thơ vừa thể hiện nỗi lòng đau đáu của Thầy và cũng vừa phương thức cảnh tỉnh chúng sanh , chúng con trong muôn vạn nẻo luân hồi của một đời người :
  Phận người thường phải long đong .
  Nương nhờ chánh pháp , qua sông gặp đò .
  Đạo quả chẳng phải ai cho .
  Tự thân nổ lực gắng lo mới thành .
  Hình ảnh ẩn dụ bằng đàn cá bơi lội tung tăng, trông thật hay và thật ý nghĩa , sùng kính vị Thầy, bậc Đạo sư chân chính , trân trọng giáo pháp Thanh Trí mà vị Thầy đã phát kiến và tinh tấn thực hành pháp một cách thuần thành thì tương lai của chúng ta như những đàn cá ấy . Còn trái ngược thì địa ngục dầu sôi đang đợi chờ đón bạn , cuộc đời như một con đường hầm đen tối , phải đối đầu với bao đau khổ và phiền não .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh .
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM .

 7. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thư Hà Nội: Từ trải nghiệm bản thân đến hành trình bừng ngộ” rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những trích dẫn là thánh ngôn của các bậc thánh đức trong bài giúp con hiểu sâu sắc hơn bài giảng của vị Thầy về mối tương quan giữa Đạo sư và đệ tử. Qua đó, con hiểu được tầm quan trọng của bậc Đạo sư và muốn thành tựu đường đạo, hanh thông đường đời thì cần phải sùng kính Đạo sư. Giống như việc gieo một hạt mầm trên mặt đất thì sự sùng kính Đạo sư chỉ mang lại lợi lạc cho chúng con là người thu hoạch chứ bản thân vị Thầy thì không được lợi lạc gì cả. Việc vị Thầy bình thường hay phi thường không quan trọng mà quan trọng là sự thuần tâm, tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hóa chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 8. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hiểu nếu như muốn đến được thành phố Giải thoát chúng ta cần một vị Thầy chân chính dẫn dắt trên bước đường đó và phải sùng kính vị Thầy của mình ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 9. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của chư huynh kim cang với những cảm niệm sâu sắc thấm đẫm tấm lòng sùng kính Đạo sư, với những trích dẫn từ Thánh huấn của các bậc giác ngộ giúp con hiểu được tầm quan trọng cần phải có vị Thầy đạo hạnh chỉ dạy chúng con trên hành trình giác ngộ giải thoát, và con cũng nhận thức được điều quan trọng cần phải có ở người học trò là tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật,nếu thiếu một trong hai người học trò sẽ không thể viên thành đạo quả, Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Ngài đã khẳng định rằng:” Có được một Minh sư tựa như được một viên ngọc như ý”.
  Con hiểu rằng dù người trò có giỏi cỡ nào mà không có vị Thầy chân chính chỉ dạy theo đúng quỹ đạo giải thoát thì cũng không có kết quả tâm linh. Và dù Thầy có cố gắng kham nhẫn giáo hoá mà người trò không có lòng sùng kính, không nghiêm túc học pháp cũng không đi đến quả vị giác ngộ giải thoát.
  Con thấy bản thân thật may mắn khi con được hạnh ngộ và theo học nơi vị Thầy,Thầy đã phát kiến và phổ truyền Tâm Pháp Thanh Trí lục diệu pháp môn phù hợp giúp cho chúng con những người bình thường thậm chí tầm thường, khó nhớ mau quên đời sống bận rộn vẫn có thể thực hành được pháp tích tập công đức mà nhờ đó có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội,con đã thấy rõ được giá trị lợi lạc không thể nghĩ bàn của Tâm pháp Thanh Trí và sự vi diệu của Phật pháp khi tâm thành kích hoạt sợi dây gắn kết giữ Thầy và trò bằng lòng sùng mộ sẽ kết nối được với trường tâm linh thanh tịnh của chư Phật thánh chúng nhận được ơn phước thông quan máng xối là vị Thầy, con nhớ đến lời dạy của Đại Sĩ Liên Hoa Sanh: “Thầy con công đức nhiều như lớp lớp mây. Nhưng trừ phi con là cánh đồng của lòng sùng mộ,trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”, đã nói lên ơn phước lớn lao nơi Đức Phật nơi vị Thầy dành cho chúng con.
  Con cảm tạ tấm lòng từ bi của Thầy đã thị hiện nơi cõi ta bà này trong hình tướng cư sĩ, hóa thân đồng dạng, kham nhẫn giáo giáo hóa chúng con, con xin tán thán công hạnh, trí tuệ,bồ đề tâm nơi vị Thầy.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi để tâm nhắc nhở, khuyến tấn chúng con trên con đường tu tập. Con thật xúc động trước tấm lòng Bồ Đề Tâm của vị Thầy luôn chăm lo vận mệnh tâm linh của chúng con. Chúng con thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy, được Thầy chỉ dạy phương pháp diễn tập, thực hành pháp để tích tập công đức .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 11. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: “Thư Hà Nội: Từ trãi nghiệm bản thân đến hành trình bừng ngộ”.
  Qua bài này con hiểu được vị Thầy bình thường hay vị Thầy phi thường chính là lòng sùng kính Đạo sư của đệ tử. Bởi vì, dù vị Thầy phi thường như Đức Phật nhưng đệ tử không có lòng sùng kính vị Thầy thì cũng không có kết quả gì. Đức Phật có dạy trong bốn điều Ngài không thể làm điều thứ tư: “Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước; Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên”.
  Vị Thầy dụ như mặt trời soi rọi ánh sáng xuống mặt đất không thiên vị. Còn mặt đất có nhận được ánh sáng từ mặt trời hay không là do mặt đất có trống trãi hay bị các chướng ngại che khuất. Do đó, không ngẫu nhiên mà Đại sĩ Liên Hoa Sanh dạy: “Thầy con có nhiều công đức như lớp lớp mây, trừ phi con người đệ tử có cánh đồng sùng mộ. Nếu không, trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”. Do đó, dù vị Thầy có từ bi vô lượng, giáo pháp của vị Thầy vi diệu không thể nghĩ bàn, nhưng đệ tử chúng con không sùng kính vị Thầy cũng sẽ không nhận được kết quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 12. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 13. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Thư Hà Nội: Từ trải nghiệm bản thân đến hành trình bừng ngộ” rồi ạ. Tác giả bài viết đưa ra hàng loạt dẫn chứng từ kinh điển, xác quyết của các bậc Thánh Đức nhầm khẳng định rằng: Thành tựu tâm linh mà học trò, đệ tử chúng con có đạt được hay không đều do Lòng sùng kính Đạo sư, vị Thầy của chính mình mà ra. Và sùng kính Đạo sư cũng chính là kim chỉ nam hướng tới mọi thành tựu tại Mật Gia Song Nguyễn.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 14. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết và hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh đệ Kim Cang qua những chia sẻ lợi lạc và ý nghĩa. Theo đó, qua bài viết, từ những phân tích tinh tế cùng những luận cứ được trích dẫn từ thánh ngôn của các bậc Thánh đức, đã giúp con hiểu hơn bài giảng luận của vị Thầy về mối tương quan đạo pháp giữa vị Thầy và học trò; Đặc biệt, vai trò và tầm quan trọng của vị Thầy luôn “quan tâm tới huệ mạng”, giúp người học trò “thoát khỏi khổ đau luân hồi”. Vì vậy mà người học trò cần biết “trưởng dưỡng lòng sùng kính, biết ơn vị Thầy, vị Đạo sư của mình” để trở thành một trong những hạng người khó gặp mà Đức Phật đã chỉ ra trong “kinh ba hạng người khó gặp”. Con hiểu trong mối tương quan đạo pháp giữa vị Thầy và học trò ở một trong bốn trường hợp, là “Thầy bình thường(có đạo hạnh) và trò sùng kính” sẽ tạo nên nền tảng để học trò giác ngộ và “đác pháp”; Bởi vì:
  – Sùng kính vị Thây như vị Phật thì ơn phước từ vị Phật chuyển qua.
  – Sùng kính vị Thầy như vị Bồ tát thì ơn phước từ vị Bồ tát chuyển
  qua.
  – Sùng kính vị Thầy như vị Thánh Tăng thì ơn phước từ vị Thánh Tăng chuyển qua.
  – Không sùng kính vị Thầy thì vị Thầy bình thường không được gì cả!.
  Từ đó con đồng cảm niệm từ bài viết: “Dù Thầy bình thường hay phi thường thì chính lòng sùng kính Đạo sư, tinh thần biết ơn và biết trả ơn mới là điều quan trọng để mỗi đệ tử, học trò cần tập trung trưởng dưỡng”.
  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dạy và cảnh tỉnh chúng con.
  Con nguyện cầu vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 15. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài:Từ trải nghiệm bản thân đến hành trình bừng ngộ rồi ạ
  Con luôn hoan hỉ tán thán công hạnh từ bi trí tuệ và Bồ đề tâm vị Thầy bậc Tuệ Tri thức.Thầy đã luôn luôn
  quan tâm đến pháp thân Huệ mạng của chúng con để giúp đệ tử chúng con thoát khỏi vòng vô minh đến sự giác ngộ giải thoát.
  Đại sĩ Liên Hoa Sanh có đã khẳng định:” Có được một vị minh sư tựa như được một viên Ngọc như ý”.
  Bởi vậy dù vị Thầy có phi thường như Đức Phật nhưng đệ tử không có lòng sùng kính Thầy của mình thì kết quả cũng không mang đến sự giác ngộ giải thoát.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm được qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 16. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc Thư Hà Nội : ” Từ Trải Nghiệm Bản Thân Đến Hành Trình Bừng Ngộ ” rồi ạ .
  Con hoan hỷ với những trích dẫn đắt giá từ thánh giáo lượng của Nhà Phật trong bài viết .Qua đó đã giúp con hiểu được tầm quan trọng của bậc Đạo Sư và mối tương quan giữa Đạo Sư và người đệ tử .
  Con vẫn biết rằng : Cha ,Mẹ là người nuôi nấng chăm sóc chúng con đến khi trưởng thành .Nhưng vị Thầy mới chính là người có đủ khả năng giúp chúng con đạt giác ngộ ,là người dẫn dắt chúng con vượt ngục tù sanh tử .Vì thế mà chúng con cần phải nương tựa vào vị Thầy ,sùng kính vị Thầy mới là cách duy nhất để đạt giác ngộ ,giải thoát .Thầy không những là người hướng đạo giúp chúng con vượt biển sinh tử ,mà còn như mặt trời ,trăng phản chiếu trên mặt nước lặng trong .Ân phước Chư Phật cũng luôn luôn hiện diện cho những người có lòng tin tuyệt đối .Ánh sáng mặt trời rọi khắp ,nhưng chỉ có nơi nào có kính hội tụ thì mới đốt được cỏ khô .Khi những tia sáng bao la của tâm Phật từ bi được hội tụ vào tấm gương lớn của lòng tin và sự sùng kính thì ngọn lửa ân phước sẽ cháy bùng trong bản thân bạn ( Sùng kính tuyệt đối đem lại ân phước lớn lao, không hoài nghi sẽ đem lại thành công mỹ mãn ).Vì vậy Thầy là Phật sống ,lời Thầy là phật ngôn ,tâm Thầy là tâm giác ngộ của tất cả Chư Phật, mọi hành động của Thầy là một biểu hiện của phật hạnh ,chỗ Thầy ở là cảnh giới phật ,và ngay cả những người xung quanh Thầy là ánh sáng do trí tuệ của Thầy chiếu ra .
  Có nói rằng : ” Đem 84.000 pháp môn quấy thành tinh túy thì đó là bồ đề tâm ” nếu không lời nguyện phát tâm bồ đề cứu độ chúng sanh lìa mê về giác của vị Thầy, thì sao có được dòng suối mát xuất hiện giữa xa mạc luân hồi khô cằn, ngự trị bởi phiền não ,bản ngã vô minh của chúng con được tưới tẩm .Vì vậy bồ đề tâm là tối hậu ,là tinh chất bất khả phân của tánh không ,là tinh túy của tám vạn ,bốn ngàn phần của Chư Phật pháp mà vị Thầy đã ban cho chúng con.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum !

 17. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!

 18. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc “Thư Hà Nội: Từ trãi nghiệm bản thân đến hành trình bừng ngộ” rồi ạ .
  Qua bài chia sẻ này giúp con hiểu hơn về bài giảng “Mối tương quan đạo pháp giữa Thầy và trò”, trong đó con hiểu rằng vị Thầy bình thường hay phi thường thì sùng kính Đạo sư mới là quan trọng, đó mới là nền tảng giác ngộ vững chắc cho người trò, bởi Ngài Kyabje Dujcom Rinpoche có dạy rằng: “Vị Thầy là hiện thân của tất cả Chư Phật, gốc rễ của ân phước gia trì, suối nguồn của thành tựu, nền tảng của các hoạt động”. Do vậy, người trò “sùng kính vị Thầy như Phật sẽ nhận được ơn phước Phật gia hộ, sùng kính vị Thầy như Bồ tát sẽ nhận được ơn phước từ Bồ tát ban cho, sùng kính vị Thầy như Thánh tăng sẽ nhận được ơn phước từ Thánh tăng, coi vị Thầy là người bình thường sẽ không nhận được ơn phước nào…( Trích từ giáo huấn của Ngài Guendune Rinpoche).
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi để tâm, cất tiếng lòng bảo ban giúp chúng con tinh tấn “tự lực hành pháp”, mà pháp quan trọng nhất “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” bởi “Đạo quả chẳng phải ai cho. Tự thân nỗ lực tự lo mới thành”.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Hồng Thức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Qua bài chia sẻ về mối tương quan đạo pháp giữa Thầy và trò, cùng những trích dẫn về lợi dạy của các bậc thánh đức. Mỗi người cần có một vị Thầy, các bậc thành tựu giả điều nhắc đến vị Thầy, trong tứ trọng ăn Đức Phật đề cao ơn vị Thầy đầu tiên rồi đến ơn đất nước, ơn cha mẹ, ơn chúng sanh. Do vậy vai trò của vị Thầy là quan trọng, có vị Thầy mới có các bậc thành tựu giả, cho dù vị Thầy bình thường hay hình tướng thế nào, xuất hiện ở đâu, trong bấc cứ hoàn cảnh nào, vì ngày hóa thân đồng dạng giáo hóa chúng sanh. Vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian để ơn phước của chư Phật đổ xuống, là người chỉ dạy con đường đi đúng, giúp chúng ta không lạc lối, mất phương hướng, tránh được những lối rẽ vào vòng lẩn quẩn của luân hồi, giúp chúng ta giác ngộ, đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp về thành phố giải thoát. Người học trò với lòng sùng kính vị Thầy mình như thế nào sẽ nhận được kết quả tương ưng , xem thầy là Phật, Bồ tát, là người bình thường thì sẽ nhận được ơn phước tương đương hoặc không có gì tùy vào lòng sùng kính của người học trò.
  Con tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con luôn tỉnh thức và trân quý giáo pháp, tinh tấn diễn tập, thực hành pháp, biết trân quý thân người quý hiếm, vì thực hành pháp chính bản thân chúng con là người được lợi, giống như ai ăn nấy no.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Hồng Thức says:

    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con xin tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của huynh đệ Kim Cang với lòng sùng mộ vị Thầy chân thành, những trích dẫn kinh điển trong bài viết đã giúp con hiểu hơn về mối tương quan giữa Thầy và trò trong Đạo Pháp. Con hiểu được rằng với học trò thì điều qua trọng nhất là được nương tựa vào một vị Thầy, được Thầy chỉ dạy pháp và chỉ hướng đến nơi có hạnh phúc viên mãn; bên cạnh đó học trò cần phải nhận ra tầm quan trọng của vị Thầy mà làm theo lời chỉ dạy và luôn luôn có lòng sùng kính vị Thầy không thoái chuyển thì sẽ đi đến đúng đích. Con cảm tạ ơn Thầy đã kham nhẫn chỉ dạy chúng con, luôn luôn lo lắng cho vận mệnh tâm linh của chúng con mà cảnh tỉnh, khuyến tấn, chúng con thật may mắn khi được theo bước chân của vị Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 21. Cao Diệu Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết. Trong mối tương quan giữa Thầy và đệ tử cũng như hành trạng của người đề tử trong bước đường tu tập giải thoqts của bản thân. Qua những luận chứng, luận cứ ý nghĩa tường tận, minh chứng cho tính quyết định thành tựu tâm linh của đệ tử nằm trong sự sùng kính Tam Bảo, vị đạo sư thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy vhaqn chính. Hình ảnh đất có lợi hay chính mầm cây được lợi từ chất dinh dưỡng từ lòng đất là một hình ảnh đẹp, toát lên tính một chiều nhưng quyết định của người đệ tử. Và cũng không thể không nhắc tới mọi nguồn ơn phước thông qua máng xối tâm thức từ vị Thầy, vị giảng sư, gieo pháp, truyền pháp và chỉ dạy thực hành giáo pháp của đức Thế Tôn trên hành trình tầm về bản tâm yueen nguyên Phật tánh cuqr mình.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho nạn dịch covid 19 sớm được kiểm soqts và tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 22. Mật Chánh Cần
  Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn huynh đã chia sẻ bài viết cho con hiểu rằng điều quan trọng nhất của người học Phật pháp là ở tấm lòng sùng kính Đạo sư ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những trích dẫn đắt giá trong bài là những lời dạy của các bậc đã giác ngộ giúp chúng con thấy được mối tương quan đạo pháp giữa vị Thầy và học trò tất cả đều dựa trên lòng sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ. Dù vị Thầy có là ” vị Thầy bình thường” hay ” vị Thầy vĩ đại” thì niềm tin, sự sùng kính của người học trò sẽ nói lên tất cả bởi điều đó sẽ tương đương với những gì chúng con nhận được như lời dạy của ngài Rinpoche Guendune ” Vị Thầy tốt nhưng học trò chưa tốt khó thành tựu tâm linh. Vị Thầy bình thường nhưng học trò tốt bởi sùng kính vị Thầy như vị Phật , sẽ nhận được ơn phước từ Phật gia hộ. Sùng kính vị Thầy như Bồ tát sẽ được ơn phước từ Bồ tát ban cho. Sùng kính vị Thầy như Thánh tăng sẽ nhận được ơn phước từ Thánh tăng. Coi vị Thầy như người thường sẽ không nhận được ơn phước nào. Trong trường hợp đó lòng sùng kính của đệ tử làm nên tất cả, vị Thầy chỉ là phương tiện trung chuyển”.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 24. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán bài viết của tác giả, cùng với những dòng cảm niệm lợi lạc, giúp cho con hiểu được rằng, người học trò có đạt được sự giải thoát, giác ngộ hay không là do lòng tin và thái độ sùng kính Đạo sư của người học trò. Như các bậc thánh đức đã xác quyết, lòng sùng kính của đệ tử làm nên tất cả, khi người đệ tử tu học với vị Thầy bình thường, không hoàn hảo, nhưng nhờ lòng sùng kính vị Thầy của mình mà đệ tử gặt hái được nhiều thành tựu tâm linh rực rỡ. Kể cả khi Thầy của ta đang ở địa ngục nhưng nếu lòng sùng kính của đệ tử xem Thầy như Phật thì vẫn nhận được sự gia trì từ vị Thầy của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 25. Mật Thúy
  Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của huynh , Mật Thúy cảm ơn huynh đã tích lời dạy của các ngày cho Mật Thúy hiểu thêm chúc nữa về tấm lòng sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 26. Mai Trầnk says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đả đọc hết rồi ạ, con cảm ơn Thầy đả từ bi , chỉ dạy cho chúng con, cầu nguyện sức khoẻ của Thầy được dài lâu ,
  Cầu tấc cả chúng sanh mau vượt qua bệnh dịch

 27. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ. Bài viết với những trích dẫn giá trị từ giáo huấn của các bậc Thành tựu giả giúp con hiểu thêm về tầm quan trọng của vị Đạo sư đối với người trò. Con hiểu rằng nhờ có sự xuất hiện của các vị Đạo sư trong suốt chiều dài lịch sử mà chánh Pháp Phật đà được truyền thụ đến ngày hôm nay. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, các bậc Thánh đức chỉ còn trong những trang Kinh sách, trong thời đại mạt pháp này chỉ có các bậc Đạo sư chân chánh mới cứu giúp được vận mệnh tâm linh của chúng sanh. Dù các vị ấy là Đạo sư bình thường hay phi thường không quan trọng, quan trọng là niềm tin, tấm lòng sùng kính Đạo sư của người trò quyết định thành tựu tâm linh của chính họ. “Ngài hãy biết rằng vị Thầy thì quan trọng hơn cả ngàn vị Phật của kiếp này…” (giáo huấn của Đại sỹ Liên Hoa Sanh), bởi vậy người trò cần phấn đấu trở thành người biết ơn và biết trả ơn công ơn giáo hóa của vị Thầy. Con tâm đắc với 1 ý trong bài viết rằng “Người đệ tử biết ơn vị Thầy bởi vì họ thực sự có chí nguyện giải thoát”, chứ không phải biết ơn vị Thầy vì đạt được những mục tiêu xoay quanh bát phong, hạn cuộc trong luân hồi sinh tử. Con cảm niệm cũng chính nhờ lòng biết ơn và biết trả ơn của đệ tử với Đạo sư mà Chánh Pháp được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, như tấm gương của các Ngài Naropa, Marpa, Milarepa đối với Đạo sư của mình.
  Chúng con thật may mắn và ơn phước khi ngay tại cùng quốc độ, chúng con được theo học vị Thầy, Thầy không chỉ là Đạo sư mà còn là bậc Tổ sư dòng phái Thanh Trí thuộc Kim Cang thừa. Giữa 7 tỷ người trên Trái Đất hiện nay hay trong vô lượng chúng sanh đã xuất hiện trong hàng ngàn năm nay, có mấy ai may mắn được học trực tiếp từ bậc Tổ sư.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Pamde Hum.

 28. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thật hoan hỷ với bài viết chia sẻ thắm đậm lòng sùng kính vị Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy luôn từ bi để tâm dõi mắt theo chúng con chỉ dạy giáo pháp cho chúng con luôn tỉnh thức và trân quý
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ và đau khổ chúng sanh được lắng dịu
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 29. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Qua đây cho con hiểu không phải tìm một vị Thầy có danh tiếng lẫy lừng hay một vị Thầy phi thường thì bản thân mình sẽ được nhiều thành tựu , trong khi mình tìm một vị Thầy như thế mà bản thân mình lại không cố gắng tu tập không theo sự chỉ dạy của vị Thầy và cũng chẳng có lòng sùng kính vị Thầy của mình thì cũng như không . Không cần tìm một vị Thầy phi thường vì khi ta có lòng sùng kính vị Thầy thì bình thường cũng trở thành phi thường , sùng kính vị Thầy là nền tản giác ngộ
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 30. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status