Jul 10, 2021

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 93 Comments

Thư gửi các trò 341: TRÒ KIỂM SOÁT ĐƯỢC  THỜI TIẾT KHÔNG?

Các trò thân mến!

Thầy cảm thấy buổi sáng hôm nay tại Mật gia Trung tâm hôm nay thật tuyệt vời. Ánh nắng mặt trời đang mỉm cười với Thầy sau một vài ngày mưa. Hoa nở, tỏa hương thơm, đàn cá tung tăng bơi lội, lũ mèo của Thầy đang chơi đùa. Thời tiết đẹp đối với Thầy biết bao! Thầy không buộc tất cả các Thầy phải nghĩ như Thầy nhưng Thầy muốn mô tả thực tế!

Rùa trên lá sen trong hồ Dấu Chân Phật

Thầy và những chú mèo tại Mật Gia

Phong cảnh nơi đây tuy đẹp nhưng đó chỉ là tạm bợ vì Phật dạy rằng Thế gian là vô thường. Nó nhắc Thầy một câu “danh ngôn”: “Không nhớ ngày chỉ nhớ thời điểm”! Đúng! Mật gia Song Nguyễn thật tuyệt vời vào lúc này, vào buổi sáng hôm nay; nhưng nó sẽ tồi tệ hơn vào buổi tối.  Đó là điều bình thường vì không ai  phàn nàn về thời tiết! Tại đây và bây giờ là điều quan trọng đối với chúng ta , những học viên Tâm pháp Thanh Trí.

Hoa nở, tỏa hương thơm tại Mật Gia

Thầy đang vui nhưng có thể Thầy sẽ không vui vào buổi tối vì tâm trạng phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh. Thầy nghĩ rằng chỉ thực hành Phật giáo (đặc biệt là Tâm pháp Thanh Trí) thì sẽ có lợi mãi mãi. Thầy cho trò một ví dụ: khi nhìn thấy đau khổ, tôi cầu nguyện rằng sự đau khổ của tất cả chúng sinh được xoa dịu; và khi nhìn thấy hạnh phúc, tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được hạnh phúc của Phật tính …

Thực hành tâm linh của Phật giáo là gì? Chúng bao gồm: (1) lễ bái; (2) cúng dường; (3) sám hối; (4) cầu nguyện;  (5) ấn tống kinh điển; (6) thuyết pháp; (7) niệm Phật;  (8) trì chú; (9) nghe pháp; (10) thiền định.

Nhưng Thầy nghĩ rằng các trò sẽ mất nhiều thời gian thực hành, vì vậy Thầy muốn trình bày các phương pháp bảo hộ tâm trí của mình bằng cách ..
1, Tám lối về chân tâm
2, Cúng dường bất khả  gián đoạn
3, Chánh kiến Quang minh Tam muội
4, Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni
5, Bồ đề tâm định quán
6, Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ

Đặc biệt, Thầy muốn báo cho các trò biết rằng các trò đã được chấp nhận thực hành “Chánh kiến Quang minh Tam muội ”.và “Bồ đề tâm định quán”. Điều đó có  nghĩa là các trò đọc và bình luận trên chanhtuduy.com, càng nhiều càng tốt. Nó cũng  có nghĩa là các trò phải chú ý từng bước của mình  là (chân trái: om man ni, chân phải: pe me hum) …Các trò biết đấy, Thế giới là vô thường nhưng Đạo Phật là thường hằng. Vì vậy thực hành Pháp luôn luôn hữu ích cho chúng ta.

chân trái: om man ni, chân phải: pe me hum

Các trò thân mến!

Thầy  đã viết bài rồi nhưng các trò không nghĩ đó là bài viết! Nó không chỉ là tập hợp những câu nói, câu viết, mà nó còn là trái tim và tâm hồn của Thầy. Thầy  muốn kết thúc bài viết của mình bằng những lời dạy của Thánh đức: “Bạn bè và người thân suốt đời cuối cùng cũng phải chia tay. Của cải tích góp bằng mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng phải bỏ lại. Thần thức, một khách trọ trong thân xác này, cuối cùng phải ra đi. Không nên bám víu vào cuộc sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo .. ”.. (từ ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo của Gyalse Tokme Zangpo)

“Bạn bè và người thân suốt đời cuối cùng cũng phải chia tay. Của cải tích góp bằng mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng phải bỏ lại. Thần thức, một khách trọ trong thân xác này, cuối cùng phải ra đi. Không nên bám víu vào cuộc sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo .. ”

Thầy không yêu cầu các trò đừng quên những mối quan tâm của Thầy đối với các trò, nhưng chỉ nhắc nhở các trò hiểu những lời dạy của Thầy và áp dụng nó vào cuộc sống tâm linh của các trò (Pure Mind Yoga, nó được sáng lập tại Mật gia Song Nguyễn). Thân chào! Thinley- Nguyễn Thành

Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam 10/07/2021
Đạo sư của các trò
Thinley- Nguyên Thành

——————————————————————————————————-

Dear disciples and learners!

I am feeling this morning at Tantra House is wonderful today. Sunshine’s smiling at me after a few rainydays. Flowers is blooming, it has an aroma, the fishes are swimming, my cats are playing each other. What’s the nice weather for me! I don’t force all you to think like me but I want to describe reality!

Turtle on a lotus leaf in Buddha’s Footprint Lake

Guru and  the cats at Tantra house

 

Although the scenery here is beautiful, but it is only temporany because Buddha taught that the World is impermanent. It remind me one “quotations”: “Don’t remember days only remember moment”! Yes! Tantra House is wondeful at the moment, in this morning; but it’d geting worse in the evening- it is normal because no one controls and complains the weather! Here and now is important for us, practitioners Pure Mind Yoga.

Flowers is blooming

I am happy but may I will unhappy in the evening because mood depends on conditions and circumstances. I think that only practicing Buddhism (especially Pure Mind Yoga) will be beneficial forever. I give you an exemple: when seeing suffering, I pray that may the suffering of all beings be pacified; and when seeing happiness, I pray may all beings achieve the happiness of Buddha’s nature…


What’s spiritual practicing of Buddhism? They include: (1) worshipping; (2) offering; (3) penitence; (4) praying; (5) pushing the Sutra; (6) sermonizing; (7) reciting the Buddha’s name; (8) reciting mantra; (9) listening to Dharma; (10) meditation.

But I think they take many time in practicing, so I want to present my methods for mind protection by..
1, Eight Dharma methods of taking refuge in The Three Jewels
2, Uninterrupted Offerings
3, Samayagdrsti-PrahaSamadhi
4, Lotus Walking Darani
5, Meditation on Bodhichitta
6, Five stages of Chenrezig meditation and Dharani

Especially, I want to notice that you was accepted to practice “Samayagdrsti-PrahaSamadhi” and “Lotus Walking Darani”. It means you read and comment on chanhtuduy.com, as much as possible. It means you must pay attention your every step by methog “Lotus Walking Darani” (left leg : om man ni, right leg : pe me hum)…

You know, World is impermanent but Buddhism is permanent. So practicing Dharma always is useful for us.

left leg : om man ni, right leg : pe me hum

Dear disciple and learners

I have writen my article but you don’t think it is article! It is not just a groupe of sentences, but only it’s my heart and my soul. I want to finish my writing by holy teachings: “Life-long friends and relatives must eventually bid farewell. Wealth accumulated with sweat and tears must eventually abandon. Consciousness, a guest who lodges in this body, must eventually depart. Not attach to this life. That is the practice of all Bodhisattvas..”.. (from the thirty –seven practices of all the bodhisattvas by Gyalse Tokme Zangpo)

“Life-long friends and relatives must eventually bid farewell. Wealth accumulated with sweat and tears must eventually abandon. Consciousness, a guest who lodges in this body, must eventually depart. Not attach to this life. That is the practice of all Bodhisattvas..”.. (from the thirty –seven practices of all the bodhisattvas by Gyalse Tokme Zangpo)

I don’t ask you don’t forget my concerns to you, but only remind you understand my teachings and appy its in your studying Dharma (Pure Mind Yoga, it made in Tantra House). With meta from Thinley- Nguyen Thanh

Vung Tau City of Viet Nam 10/07/2021
Your Guru
Thinley- Nguyen Thanh


Bài liên quan:

Letter from Tantra House MAT GIA SONG NGUYEN : DO YOU CONTROL THE WEATHER? (Trò kiểm soát được thời tiết không?)

 1. Cao Diệu Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết. Không chỉ ngắn hay dài mà hàm ý và nội nghĩa trong mỗi bài viết đem lại những gì giá trị thì mới thực nghĩa của vấn đề. Mà thường chúng con vấn đề hiện tiền trước mắt khó có thể vượt thắng dẫu biết rằng vạn sự đổi thay, chẳng bất biến nên vốn sẵn có có thể tức thì là hư không. Tiền tài, danh vọng, sức khỏe cho tới “cái danh” ở đời đôi dòng khó ai biết trước, ngày mai và ngày mốt. Nhưng còn biết và hiểu, được thấy và thực hành những phương pháp ngay trong từng hành động, từng trạng thái đem lại những phút giây tĩnh tâm theo như những chỉ dạy của các Đức Phật, các bậc thánh giả, thánh tăng và các vị Thầy truyền pháp thì quả đó là ơn phước lớn. Đặc biệt là lục diệu pháp môn phù hợp với tính thực tiễn hiện tại , trong xã hội diễn biến nhanh chóng, công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay thì thực là ” tiệm cận” đến vùng lõi, tới vùng trung tâm . Biết và hành được quả thực là một phước duyên, thường hơn một ân điển mà không phải chúng sanh nào dễ được.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, chia sẻ đồng cảm niệm sự vi diệu của giáo pháp Phật đà thông qua nhiều phương tiện, nhiều phương cách và tính linh hoạt vốn như là.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho Tâm Pháp Thanh Trí được phổ truyền khắp muôn phương, đem lại sự lợi lạc cho mọi chúng sanh hữu tình, như giọt nước vô biển bao la không bao giờ cạn.
  Cầu nguyện cho nạn dịch covid 19 sớm được kiểm soát và tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò comment nhanh như một sự khuyến tấn Thầy tiếp tục! Thầy sẽ gắng thêm!

 2. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 341: TRÒ CÓ BAO GIỜ THAN PHIỀN THỜI TIẾT CHƯA.
  Qua bài viết con hiểu rằng không nên bám chấp vào những thứ tạm bợ dù cho nó có đẹp đẽ, lung linh như cầu vòng giữa hạ bởi thế gian vốn vô thường, được rồi mất, khen chê, vinh nhục, sướng khổ có mang theo được gì khi thần thức chỉ là khách trọ trong trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Con hiểu thời tiết hay dịch bệnh cũng là lẽ tự nhiên nên thay vì oán trách hoàn cảnh thì nên tập sống chung với nó một cách hòa bình để tâm không cảm thấy khó chịu, bất an “Đừng coi mọi sự như là khuyết điểm mà hãy để nó như là”.
  Con cảm ơn vị Thầy với đã giúp chúng con phương pháp bảo vệ tâm trí mình bằng cách:
  1: Tám lối về chân tâm
  2: Cúng dường bất khả gián đoạn
  3: Chánh kiến Quang minh Tam muội
  4: Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni
  5: Bồ đề tâm định quán
  6: Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.
  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện vị Thầy sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 3. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ và ngưỡng mộ với bài viết song ngữ được chính vị Thầy chắp bút. Con hoan hỷ với sự “thị hiện” này của vị Thầy vừa là thân giáo cho chúng con tinh thần học tập không có gì là ngăn trở, chỉ khi nào lòng người “ngại núi e sông” thì mới không thể tiến bước. Đồng với đó là trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã dùng mọi phương tiện thiện xảo (học tiếng anh trong khi đã bước qua lục tuần) để có thể gieo mầm giải thoát mà không bị ngăn ngại bởi ngôn ngữ như lời huấn thị của ngài Quán Thế Âm Bồ tát “Hãy sử dụng tất cả những gì hiện hữu như một nguyên nhân mà nhờ đó, tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu Phật quả”.
  Con hoan hỷ với thực nghĩa bài viết mang đến so sánh với hiện tại, nếu như con không bao giờ phàn nàn vì thời tiết vì biết đó là những điều bản thân không thể thay đổi, chỉ có thể thay đổi cách ứng phó như chuẩn bị thêm dù, áo khoác đi mưa hay là chuyển sang phương tiện di chuyển là oto thay cho xe máy nếu có điều kiện. Cũng vậy hoàn cảnh khó khăn là điều tất yếu trong cuộc sống, không chỉ mỗi riêng trường hợp nào trong hiện tại. Nếu như thấy được “tâm ta đang ở trạng thái nào” thì sẽ có phương cách đối trị, và có thể luyện tập được điều đó thì vị Thầy đã tư bi hạ tầng ngữ nghĩa và tạo ra các phương tiện thiện xảo qua Tâm pháp Thanh Trí với Lục diệu Pháp môn để học trò chúng con được tự do lựa chọn những phương tiện phù hợp với điều kiện của bản thân, nhưng chắc chắn một điều đều là giúp chúng con kịp thời “trực diện và xoay chuyển” để đi đúng quỹ đạo chánh pháp, bảo hộ chúng con đi đến được thành phố giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ với những pháp tu mà vị Thầy đã phát kiến ra cho chúng con thực hành, tích tập công đức để đời này an lạc, đời sau cực lạc và được đến thành phố của Giải thoát ạ. Con cũng biết được rằng những tài sản mà chúng ta gây dựng ở đời này khi chết cũng phải để lại, bạn bè rồi cũng phải chia tay, chúng ta không nên bám víu vào cuộc sống này nữa ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc thư gửi các trò số 341 của vị Thầy.
  Con hoan hỷ với cảnh sắc tươi đẹp nơi tịnh trú nắng lên sau ngày mưa gió, qua hình ảnh của thời tiết con hiểu thêm rằng đừng nên bám chấp vào ngày tháng, quan trọng là thời điểm, chúng ta có tâm thế nào khi cảm nhận. Cuộc sống là vô thường, tất cả của cải tạo dụng bằng mồ hôi và nước mắt, công danh sự nghiệp, mối quan hệ xã hội, gia đình dòng tộc, thần thức và cả thân xác này điều phải bỏ lại khi mạng chung. Duy chỉ có nghiệp do mình tạo ra sẽ theo ta trong tiến trình nhân quả. Để thoát khỏi luân hồi sinh tử Đức Phật đã chỉ ra con đường giải thoát, ngày nay vị Thầy noi gương Đức Phật, phát kiến ra tâm pháp Thanh Trí với lục diệu pháp môn, ngữ nghĩa được hạ tầng, dễ hiểu, dễ thưc hiện, nhanh tích tập công đức và phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc. Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con đi đúng hướng đúng quỹ đạo chánh pháp về thành phố Giải thoát, chúng con chỉ mỗi việc tỉnh thức, tinh tấn diễn tập, thực hành pháp, vững niềm tin kiên cố vào Thầy và Tam bảo, với tấm lòng sùng kính Đạo Sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp, tự khắc thành tựu, hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Cao Diệu Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc được bài pháp song ngữ Việt-Anh “Trò kiểm soát được thời tiết không?” của vị Thầy. Tựa đề bài viết thôi thúc con tìm đáp án cho câu hỏi những gì mà bản thân có thể kiểm soát. Sau đó con nhận ra rằng thứ duy nhất mà con có khả năng kiểm soát được có lẽ là hành động của bản thân. Nhưng oái ăm là bản thân có hành động như thế nào lại tùy thuộc vào tâm trạng của mình lúc đó, mà “tâm trạng thì lại phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài”. Từ cái vòng lẩn quẩn này con lại nhận ra rằng thời tiết nói riêng điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài nói chung mới chính là yếu tố kiểm soát con chứ không phải ngược lại. Nghĩ đến đây con lại cảm thấy may mắn vì chúng con có cơ hội diễn tập thực hành Tâm pháp Thanh Trí để bảo hộ tâm thức mình trước sự ảnh hưởng của ngoại cảnh lẫn. Đặc biệt với Tâm pháp Bồ đề tâm định quán, chúng con có thể lợi dụng chính điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài như cảnh buồn, vui, hoạt động hằng ngày như đứng, ngồi v.v… để phát bồ đề tâm từ đó vừa tích tập được công đức vừa giữ được tâm quân bình thái độ hân thưởng. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã từ bi phát lồ 6 phương pháp bảo hộ tâm trí phù hợp với tính quốc độ, thời đại, dân tộc giúp chúng con có cơ hội thực hiện 10 hoạt động tâm linh của Phật giáo một cách dễ dàng từ đó tích tập công đức trí tuệ làm lợi lạc cho mình và tha nhân. Con cũng cảm tạ ơn Thầy đã nhắc nhở chúng con về sự vô thường của thế gian, sự trường tồn của Đạo Phật và những lợi lạc mà Phật pháp mang lại để giúp chúng con tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm hơn trong việc thực hành pháp. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con thật hoan hỷ được đọc bức thư tiếng Anh Thầy gửi chúng con sáng nay. Con hoan hỷ ngưỡng mộ khả năng sử dụng tiếng Anh của Thầy, từng dòng thư tựa như những nét cọ bay bổng, chấm phá nên bức tranh Mật gia Trung Tâm buổi sáng thanh bình, yên ả và xinh đẹp, với nắng vàng óng, với hoa rực sắc, khoe hương theo gió, với những chú mèo thong thả nô đùa; tựa như đôi bàn tay điêu luyện khảy lên những cung bậc bổng trầm của tiếng chim hót, của tiếng cá quẫy đuôi, của tiếng cây lá rung rinh,… Và đẹp hơn, thâm trầm ý nghĩa hơn gấp muôn ngàn lần, từng dòng thư Thầy là những tiếng lòng ngập tràn bi mẫn xuất phát từ vị Đạo sư, Tổ sư Thanh Trí đã miệt mài bao năm tháng, lộ xuất nên tâm pháp vi diệu, và rồi chưa khi nào dừng nghỉ trong đạo nghiệp phổ truyền chánh pháp, giáo hoá chúng sanh; chưa khi nào quản ngại, nề hà hay bỏ qua mà luôn dùng nhiều phương tiện thiện xảo, thân giáo, hoá thân đồng dạng, truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho chúng trò, chúng sanh trong hành trình từng bước thoát khỏi khổ đau của dòng chảy luân hồi, vươn tới hạnh phúc thật sự, miên viễn theo con đường Tĩnh thức Đức Phật đã chỉ ra.

  Một bức thư như tranh, như nhạc làm bừng lên trong chúng con niềm hoan hỷ, thái độ hân thưởng trước vẻ đẹp hiện hữu của đất trời, vạn vật. Đồng thời, qua đây nhắc nhở chúng con về bài học “giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng”, dù trong hoàn cảnh nào, với những tác động của ngoại duyên ra sao thì ta cũng không nên bám chấp vào hay bị ảnh hưởng bởi chúng, bởi vì, “thế gian là vô thường”, mọi vật đều sẽ thay đổi, từ thời tiết sáng nắng chiều mưa cho đến tâm trạng con người đang vui trở nên cáu gắt, lòng người hôm nay thế này ngày mai đã khác, cũng như những điều được xem là thiêng liêng, bền chặt, như tình mẫu tử, tình cảm gia đình,… vốn cũng chỉ là tạm bợ, sẽ biến hoại theo thời gian. Như Thánh tăng Thogme Zangpo đã có dạy trong trước tác 37 pháp hành Bồ tát đạo, “Khi đối diện với các đối tượng hấp dẫn, dù thấy chúng đẹp như cầu vồng giữa hạ, hãy biết rằng chúng không có tự tánh và hãy xả bỏ luyến ái chấp thủ! Đó là pháp hành Bồ tát đạo”, và “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Con xin ghi nhớ lời Thầy chỉ dạy, ở đây và bây giờ mới là quan trọng với người hành giả Thanh Trí, chúng con cần nên an trú lạc pháp, bởi Phật pháp mới là vĩnh cửu, thực hành tâm pháp Thanh Trí chính là phương thức diệu dụng, linh hoạt, mọi lúc mọi nơi giúp chúng con gặt hái được lợi ích và hạnh phúc thực sự, để cuộc sống hiện đời được an lạc, và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho đời sau cực lạc.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã mang đến và chỉ dạy chúng con Lục diệu pháp môn Thanh trí lợi lạc vô song, tạo điều kiện cho chúng con có thể thong dong thực hành pháp để gặt hái lợi ích chân thật, dù đang ở đâu, trong thời điểm nào, dù đang làm gì, đang vui hay buồn,… Con cảm tạ ơn Thầy đã cho phép chúng con được thực hành Chánh kiến quang minh tam muội và Bồ đề tâm định quán. Con cầu nguyện cho mỗi chúng con đều trân quý, nỗ lực tinh tấn để không cô phụ tấm lòng vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con thật hoan hỷ được đọc bức thư tiếng Anh Thầy gửi chúng con sáng nay. Con hoan hỷ ngưỡng mộ khả năng sử dụng tiếng Anh của Thầy, từng dòng thư tựa như những nét cọ bay bổng, chấm phá nên bức tranh Mật gia Trung Tâm buổi sáng thanh bình, yên ả và xinh đẹp, với nắng vàng óng, với hoa rực sắc, khoe hương theo gió, với những chú mèo thong thả nô đùa; tựa như đôi bàn tay điêu luyện khảy lên những cung bậc bổng trầm của tiếng chim hót, của tiếng cá quẫy đuôi, của tiếng cây lá rung rinh,… Và đẹp hơn, thâm trầm ý nghĩa hơn gấp muôn ngàn lần, từng dòng thư Thầy là những tiếng lòng ngập tràn bi mẫn xuất phát từ vị Đạo sư, Tổ sư Thanh Trí đã miệt mài bao năm tháng, lộ xuất nên tâm pháp vi diệu, và rồi chưa khi nào dừng nghỉ trong đạo nghiệp phổ truyền chánh pháp, giáo hoá chúng sanh; chưa khi nào quản ngại, nề hà hay bỏ qua mà luôn dùng nhiều phương tiện thiện xảo, thân giáo, hoá thân đồng dạng, truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho chúng trò, chúng sanh trong hành trình từng bước thoát khỏi khổ đau của dòng chảy luân hồi, vươn tới hạnh phúc thật sự, miên viễn theo con đường Tĩnh thức Đức Phật đã chỉ ra.

  Một bức thư như tranh, như nhạc làm bừng lên trong chúng con niềm hoan hỷ, thái độ hân thưởng trước vẻ đẹp hiện hữu của đất trời, vạn vật. Đồng thời, qua đây nhắc nhở chúng con về bài học “giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng”, dù trong hoàn cảnh nào, với những tác động của ngoại duyên ra sao thì ta cũng không nên bám chấp vào hay bị ảnh hưởng bởi chúng, bởi vì, “thế gian là vô thường”, mọi vật đều sẽ thay đổi, từ thời tiết sáng nắng chiều mưa cho đến tâm trạng con người đang vui trở nên cáu gắt, lòng người hôm nay thế này ngày mai đã khác, cũng như những điều được xem là thiêng liêng, bền chặt, như tình mẫu tử, tình cảm gia đình,… vốn cũng chỉ là tạm bợ, sẽ biến hoại theo thời gian. Như Thánh tăng Thogme Zangpo đã có dạy trong trước tác 37 pháp hành Bồ tát đạo, “Khi đối diện với các đối tượng hấp dẫn, dù thấy chúng đẹp như cầu vồng giữa hạ, hãy biết rằng chúng không có tự tánh và hãy xả bỏ luyến ái chấp thủ! Đó là pháp hành Bồ tát đạo”, và “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Con xin ghi nhớ lời Thầy chỉ dạy, ở đây và bây giờ mới là quan trọng với người hành giả Thanh Trí, chúng con cần nên an trú lạc pháp, bởi Phật pháp mới là vĩnh cửu, thực hành tâm pháp Thanh Trí chính là phương thức diệu dụng, linh hoạt, mọi lúc mọi nơi giúp chúng con gặt hái được lợi ích và hạnh phúc thực sự, để cuộc sống hiện đời được an lạc, và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho đời sau cực lạc.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã mang đến và chỉ dạy chúng con Lục diệu pháp môn Thanh trí lợi lạc vô song, tạo điều kiện cho chúng con có thể thong dong thực hành pháp để gặt hái lợi ích chân thật, dù đang ở đâu, trong thời điểm nào, dù đang làm gì, đang vui hay buồn,… Con cảm tạ ơn Thầy đã cho phép chúng con được thực hành Chánh kiến quang minh tam muội và Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni. Con cầu nguyện cho mỗi chúng con đều trân quý, nỗ lực tinh tấn để không cô phụ tấm lòng vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò viết bay bỗng những ý tưởng đẹp!

   • Cao Diệu Giác Đăng
    Cao Diệu Giác Đăng says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

    Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc “Thư gửi các trò 341″ rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng, dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó con hiểu được, Thầy dạy chúng con đừng nên bám chấp vào cuộc sống trần trượt của thế gian, mà hãy chú tâm tinh tấn thực hành giáo pháp để tích lũy cho bản thân một nền tảng công đức và trí tuệ, làm hành trang cho con đường giải thoát sau này. Đức Phật đã dạy rằng:” Thế gian là vô thường. Quốc độ chẳng vững bền…”, chỉ Phật pháp mới là vĩnh hằng, là tồn tại mãi mãi với thời gian, tồn tại mãi mãi trong tâm thức của người con Phật, và chỉ có Phật pháp mới có thể đưa chúng sanh thoát khỏi sự bủa vây của sự đau khổ luân hồi sanh tử.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Đạo sư Thanh Trí đã vì hạnh phúc của chúng sanh mà từ bi phát lồ tâm pháp Thanh Trí “Lục diệu pháp môn” giúp cho tất cả chúng sanh hữu tình lìa mê về giác.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho phép chúng con được thực hành tâm pháp ” Chánh kiến quang minh Tam muội” và ” Bồ đề tâm định quán” là hai tâm pháp giúp cho chúng con nhanh chóng tích lũy công đức và trí tuệ là hành trang quan trọng trong sự nghiệp giải thoát luân hồi sanh tử.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 10. Cao Diệu Mật Hoà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên thật đẹp và sống động của Tịnh trú vào buổi sớm mai. Đặc biệt là khi bức tranh ấy lại được Thầy “vẽ” bằng chất liệu song ngữ Anh – Việt.

  Từ cảnh đẹp thế gian, Thầy đã liên hệ sang đạo pháp, giúp chúng con nhớ về bài học vô thường và giá trị của giáo pháp Phật đà. Buổi sáng có thể đẹp, nhưng buổi tối chưa chắc vẫn còn đẹp, buổi sáng tâm trạng có thể vui, nhưng tối lại đã có thể buồn, đó là do tất cả đều là vô thường. Duy chỉ có Phật pháp là vĩnh cửu, và chỉ có Phật pháp mới giúp con người thoát khỏi việc thay đổi tâm trạng khi điều kiện và hoàn cảnh thay đổi. Con hiểu rằng, cùng đối diện một hoàn cảnh, nếu như người bình thường sẽ ở thế bị động, dễ dàng bị chi phối tâm tư, thì người hành giả sẽ ở thế chủ động, hoàn cảnh nào cũng có thể tận dụng để thực hành pháp.

  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã chấp nhận cho chúng con được thực hành Tâm pháp “Chánh kiến Quang minh Tam muội” và “Bồ đề tâm định quán”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí tuệ vị Thầy đã vì lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh chúng con mà không dừng nghỉ trong công cuộc lao động giải thoát. Con cảm tạ Thầy đã thân giáo cho chúng con thấy được tinh thần luôn nỗ lực vì lợi ích của chúng sanh, cụ thể là việc Thầy học tiếng Anh ở độ tuổi mùa thu cuộc sống để có thể tiếp cận giáo hoá tất cả chúng sanh hữu duyên trên toàn cầu.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanhh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!

  Om mani padme humm!

 11. Cao Diệu Tấn Giác
  Cao Diệu Tấn Giác says:

  KÍnh bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc thư Thầy bằng 2 ngôn ngữ Anh – Việt “Trò kiểm soát được thời tiết không?”. Bài viết của Thầy giúp con hiểu được những khía cạnh khác nhau về sự vô thường của cuộc sống nơi cõi Ta bà và tâm trạng của con người.
  Sáng nay là ngày nghỉ cuối tuần, con dậy đi tản bộ với “nhịp bước Mani”. Khi đang tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng, thì bỗng dưng cơn mưa từ đâu ào ào kéo đến. Những tưởng, cơn mưa này sẽ kéo dài con phải tìm nơi để trú mưa, thì chỉ chưa đầy 10 phút sau đã hửng nắng trở lại. Quả là sự biến hiện vô thường diễn ra thực sự mau lẹ, giống như sự thay đổi của tâm trạng con người. Nhưng, “thế gian là vô thường và chỉ có Đạp Phật là vĩnh viễn”.
  Lấy chất liệu từ thực tiễn trải nghiệm cuộc sống, vị Thầy trên nền tảng Thánh giáo lượng đã cho chúng con những bài học đạo pháp quý báu theo tinh thần “thọ lạc là thọ pháp, đối cảnh tức gieo duyên”, luôn quán xét “tâm ta đang ở trạng thái nào” để chuyển hoá tâm theo quỹ đạo Chánh pháp và “Đừng coi mọi sự như là khuyết điểm” theo lời dạy của Liên Hoa Sinh Đại sĩ. Tâm pháp Thanh Trí dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà và theo tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” đã giúp chúng con hân thưởng thưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống với niềm kiêu hãnh linh thánh của một người hành giả và thực hành pháp vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình. Lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến tựa như những công nghệ tâm linh tiến tiến giúp chúng con tiến nhanh trên hành trình giác ngộ mà không mất nhiều công sức, không ngăn ngại không gian, thời gian, hoàn cảnh để thực hiện. Chỉ cần tiếp nhiên liệu “sùng kính Đạo sư” là chúng con có thể giương cao đôi cánh vút bay trên bầu trời tánh không về miền Cực lạc quốc.
  Con cảm tạ Thầy đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Anh để không chỉ chúng con, những hành giả trên quốc độ này mà tất cả các đạo hữu ở các Mật gia nước ngoài và ở khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận, hiểu ngay được những lời dạy quý báu từ vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy, luôn nhiệt tâm giáo hoá chúng con và hữu tình.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy trụ thế lâu dài vì Đạo nghiệp Hoằng dương Chánh pháp lợi lạc cho tất cả hữu tình.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò viết hay!

   • Cao Diệu Tấn Giác
    Cao Diệu Tấn Giác says:

    Mô Phật! KÍnh bạch Thầy!
    Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.
    OM MANI PADME HUM.

   • Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

    Kính bạch Thầy
    Con hoan hỷ khi đọc thư song ngữ 341 của Thầy ạ. Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã tạo điều kiện cho chúng đệ tử không chỉ ở Việt Nam mà chúng đệ tử nước ngoài cũng có thể cùng đọc được những giáo huấn của Thầy qua lá thư 341.
    Cảm tạ ơn Thầy một lần nữa đã nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng con trước sự vô thường của thế gian. Cảnh dù đẹp mấy thì nó cũng là tạm bợ,nét đẹp đó sẽ không giữ được theo sự thay đổi của thời tiết và thời gian, nó là vô thường. Tuy nhiên thực hành Phật giáo là thường hằng giúp người thực hành an lạc đời này, cực lạc đời sau. Mặc dù không làm chủ được sự biến đổi của thời tiết, thời gian nhưng chúng ta có thể làm chủ được vận mệnh tâm linh của mình, trước tiên và đơn giản nhất là qua việc thực hành “Chánh kiến quang minh tam muội” và “Bồ Đề tâm định quán” mà Thầy đã cho phép.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
    Om ah hum

 12. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 13. Cao Diệu Tịnh Như
  Cao Diệu Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc thư số 341 của vị Thầy.
  Con hoan hỷ với cảnh sắc tươi đẹp ở Mật Gia Trung Tâm, mặc dù là nắng lên , ấm áp , muôn hoa khoe sắc, cá lội tung tăng nhưng chúng con điều hiểu rằng,đó chỉ là những vẻ đẹp ngắn ngủi, bởi vì khi màn đêm buông xuống, mọi thứ lại mờ nhạt, dù cho có sự phụ trợ của ánh đèn cũng không thể nào chúng ta cảm thọ mọi thứ như lúc ban ngày có ánh sáng của tự nhiên.Vì thế hãy an trú ngay hiện tại để cảm nhận rỏ nhất tâm ta đang ở trạng thái nào.
  Thế gian là Vô Thường , mọi vật đều thay đổi, những gì có hình tướng đều bị huỷ hoại bởi vô thường không vĩnh cửu, nếu chúng con mãi chạy theo danh vọng, tiền tài, nhà cao , cửa rộng rồi đến khi mạng chung , tất cả đều phải bỏ lại, khi ta đến với thế gian này với hai bàn tay trắng,đến lúc ra đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng, ấy vậy mà cứ mãi vô minh chạy theo cầu vòng giữa hạ, tan biến trong phút chốc, chính những dục lạc ờ thế gian đã giam cầm chúng sanh nhiều vô kể trong sáu nẽo luân hồi.
  Chúng con dù không thể kiểm soát được thời tiết , người đời hay véo von( nắng mưa là chuyện của trời), nhưng vận mệnh tâm linh thành tựu hay không là do chúng con cả, nếu đã được làm người, được hạnh ngộ vị Thầy, được vị Thầy cho thực hành diễn tập Tâm pháp Thanh trí phù hợp với đời sống cư sĩ, mang lại biết bao là lợi lạc , mà chúng con lơ là , giãi đãi thì cũng như cảnh sắc thế gian có chiều lòng người đi chăng nữa,cũng chỉ là thoáng chốc tan biết bởi vô thường, duy chỉ có một con đường bất biến là thực hành giáo Pháp nhà Phật, chỉ có gia tài của nhà Phật( thất thánh tài) là không bị huỷ hoại theo thời gian mà chính là công đức để chúng con có đủ điều kiện bước lên con thuyền Bát Nhã tiến vào thành phố giải thoát.
  Qua bài tâm sự của vị Thầy con hiểu rằng, thế gian này thật vô thường, chỉ có duy nhất con đường tu tập phật pháp là bất biến và mọi thứ dù đổi thay nhưng Phật pháp là bất biến mãi trường tồn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho Tâm pháp Thanh Trí lan toả khắp muôn nơi.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò viết hay! Đúng là thế gian vô thường nhưng giáo pháp thường hằng và thành tựu phụ thuộc vào chúng ta!

   • Cao Diệu Tịnh Như
    Cao Diệu Tịnh Như says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Om mami padme hum!

 14. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy : Thư gửi các trò số 341 : Trò Kiểm Soát Được Thời Tiết Không ? của vị Thầy rồi ạ .
  Con hoan hỷ khi được hòa chung niềm vui với Thầy trong khung cảnh tươi đẹp của Mật Gia trung tâm vào buổi sớm ban mai ,khi ánh nắng vàng đang trải nhẹ sau những ngày mưa ,và từng cánh hoa đang bung nở ,tỏa ngát hương thơm ,từng đàn cá đang tung tăng bơi lội ,những chú mèo đang vui đùa ,khiến cho con cũng cảm thấy vui theo .
  Nhưng bên cạnh đó Thầy đã cho con hiểu rằng không nên bám chấp vào những thứ tạm bợ ,dù cho nó có đẹp đẽ ,lung linh như cầu vồng giữa hạ .Bởi thế gian là vô thường ,mọi thứ đều là giả tạm .Có thể là nó đẹp vào lúc này ,vào buổi sáng hôm nay .Nhưng nó có thể tồi tệ hơn vào buổi tối .Tâm trạng con người cũng vậy phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh ,có lúc cảm thấy rất vui ,nhưng có lúc lại cảm thấy rất buồn ,chẳng khác gì thay đổi như thời tiết .Chỉ có cách duy nhất là làm theo lời dạy của vị Thầy là thực hành chánh pháp của Đức Phật thì mới giữ được tâm thái quân bình ,thái độ hân hưởng và thong dong trên đạo lộ giải thoát .
  Và con cũng hiểu rằng : Hương vị giải thoát của phật pháp luôn tuôn trào quyện tỏa ,thấm đẫm vào tâm thức ,làm vơi đi nỗi khổ ,niềm đau cho nhân thế .Chánh pháp là đạo Đức Phật giác ngộ ,tuyên thuyết và dẫn lối cho hết thảy chúng sanh thoát khổ về với niết bàn an vui giải thoát .Chánh pháp còn hiện hữu thì chúng sanh bớt lầm than .Diệu pháp còn tồn tại thì tà pháp suy yếu ,lụi tàn .Chánh pháp ấy được Như Lai tuyên thuyết như tiếng rống sư tử oai hùng ,xua đuổi tà pháp ,mở ra cánh cửa vô sinh bất tử .Chánh pháp là ngọn hải đăng ,là ánh sáng tuệ giác đưa chúng sanh vượt qua bờ mê về với bến bờ giác ngộ .Chính vì thế mà tất cả mọi người con Phật ,dù xuất gia hay tại gia đều mong muốn chánh pháp được an trụ lâu dài trên thế gian này .
  Ý thức được giá trị lớn lao của chánh pháp đối với cuộc đời ,ngũ trược ,ác thế ,nên bản thân chúng con thấy mình thật may mắn và ơn phước được theo bước chân của vị Thầy ; Hành trì đúng ,hiểu đúng với tinh thần lời Phật dạy ,để chánh pháp cửu trụ thiết thực nhất vào đời sống hàng ngày .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết hay ,nhiều ý nghĩa và lợi lạc .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh .
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum !

 15. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: “Thư gửi các trò 341: TRÒ KIỂM SOÁT ĐƯỢC THỜI TIẾT KHÔNG?” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khuyến tấn và cảnh tỉnh cho chúng con “Thế giới là vô thường nhưng đạo Phật là vĩnh viễn. Vì vậy thực hành pháp luôn luôn hữu ích”, giúp cho chúng con được bảo hộ tâm thức bằng thực hành Tâm pháp Thanh Trí là “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” với Lục Diệu Pháp Môn do vị Thầy phát kiến, để được tích tập công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương trên hành trình đến thành phố giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho Tâm pháp Thanh Trí được phổ truyền nơi nơi.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 16. Cao Diệu Thanh Phương
  Cao Diệu Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con bất ngờ với bài Pháp tiếng anh này. Trước đây Thầy đã viết nhiều bài tiếng anh, dù dễ hiểu nhưng khi đọc con vẫn cảm nhận là Thầy viết bản tiếng Anh sau khi suy nghĩ bằng tiếng Việt. Nhưng đến bài này con cảm nhận được, Thầy đã suy nghĩ và viết Pháp bằng tiếng anh, còn bản tiếng Việt chỉ là “phụ đề”. Kết quả giống nhau là có những bài Pháp tiếng anh dễ hiểu, nhưng bản chất khác biệt vì vị Thầy đã suy nghĩ xoay quanh quỹ đạo bằng ngôn ngữ Anh, điều vô cùng khó với một người giỏi Anh Văn chứ nói chi đến vị Thầy đã ngoài tuổi lục tuần…

  Con thật nể phục và ngưỡng mộ Thầy, một bài viết ngắn nhưng phản ánh kết quả quá trình không ngừng cố gắng, là sự tính toán chuẩn bị từ lâu của Thầy để có phương tiện nâng cao chất lượng khi Mật Gia hôm nay vươn tầm quốc tế.
  Vị Thầy đã luôn cho chúng con lời khuyên, đốc thúc chúng con không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, và vị Thầy luôn thân giáo, làm gương chứ không hề nói suông!

  Tuy nhiên, bên cạnh đó con cũng biết rằng rất nhiều người giỏi anh văn, nhưng để viết anh văn hay lại là 1 chuyện khác, đó không phải chỉ là ngôn ngữ, đó còn là tư duy và cảm xúc, hơn nữa việc suy nghĩ xoay quanh quỹ đạo Chánh Pháp bằng tiếng anh lại cần sự thông thạo về Pháp, tư duy về Pháp và cả tư duy ngôn ngữ, phương pháp truyền đạt – những điều làm nên những bài giảng hay và đầy cảm hứng của vị Thầy mà hiếm ai có thể làm được.

  Cho nên dù tiếng anh quan trọng thế nào trong cuộc sống ngày nay, thì tiếng anh cũng chỉ là phương tiện phụ. Vị Thầy đã biết tiếng Nga, tiếng Anh, nhưng nếu một ngày nào đó ở quốc độ nào đó, tiếng Anh không còn phổ biến, thì con tin rằng cũng không thể cản trở được con đường của Thầy. Vì điều làm nên một bài giảng hay là nhờ vào trí tuệ và khả năng tư duy, phương pháp truyền đạt của vị Thầy, điều làm nên vị Đạo sư mà chúng con tôn quý là những phát kiến tâm linh, là trí tuệ và sự từ bi, là tấm lòng bồ đề của Thầy. Một bài Pháp hay không thể chỉ đến từ một người giỏi ngôn ngữ.

  Cũng như chúng con phải biết phân biệt đâu là chính đâu là phụ trong cuộc sống này. Những tưởng một bài viết anh văn hay chính là nhờ khả năng tiếng anh, hay một cuộc sống hạnh phúc là nhờ vật chất đủ đầy, nhưng không, tất cả chỉ là yếu tố phụ, là hiện tượng bề mặt. Một cuộc sống hạnh phúc không phải là cuộc sống êm đềm hay no đủ, mà là cuộc sống mà tâm ta an tịnh dù bất cứ biến động nào. “Con chim đậu trên cành cây không sợ cành cây gãy, không phải vì nó tin vào cành cây, mà nó tin vào đôi cánh của mình”.

  Ngày hôm nay nắng, ngày mai mưa, hôm nay xã hội chuộng cái này, ngày mai chạy theo cái kia… “thế gian vô thường nhưng Pháp Phật là vĩnh hằng”. Chúng con không thể điều khiển thời tiết hay thời cuộc, chỉ có thể điều chỉnh bản thân mình theo quỹ đạo chánh pháp. Điều cuối cùng ở lại với ta và giúp ta chỉ có Pháp.
  “Thân bằng quyến thuộc cuối cùng cũng phải chia tay. Của cải tích góp bằng mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng phải bỏ lại. Thần thức là một khách trọ trong thân xác này, cuối cùng phải ra đi. Không nên bám víu vào cuộc sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo .. ”

  Con cảm tạ những lời khuyên răn, sách tấn bằng cả tấm lòng mà vị Thầy đã dành cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nỗi đau chúng sanh lắng dịu và những bệnh nhân nhiễm Covid sẽ dần hồi phục.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp nhiều lợi lạc. Qua đây chúng con hiểu được điều gì cuả thế gian dù có đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc trở nên xấu xí cũ kĩ, thời tiết buổi sáng có thể đẹp khiến lòng người xao xuyến nhưng tối cũng có thể nổi cơn dông bão , hoa sớm nở tối tàn đố là điều bình thường là quy luật tự nhiên và tất cả những điều thuộc về thế gian chỉ là vô thường nếu bám chấp vào sự vô thường con người chỉ có thể nhận lại sự khổ đau vậy nên Đức Phật đã dạy ” không nghĩ về quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại”. Con cảm tạ vị Thầy đã nhắc nhở chúng con ” Thế giới là vô thường nhưng Đạo Phật là vĩnh viễn. Vì vậy thực hành pháp luôn luôn hữu ích cho chúng ta” và giúp chúng con nhận ra chỉ có chánh pháp mới đem lại cho chúng sanh hạnh phúc chân thật , đem lại sự giải thoát tối thượng bởi khi đó tâm thức chúng sanh đã được giác ngộ mọi khổ đau sẽ tan biến . Chúng con quá may mắn khi đã có duyên lành với vị Thầy có được người dẫn dắt chỉ dạy, được ban cho phương tiện thực hành pháp điều còn lại sẽ nằm ở sự tinh tấn của chúng con để có thể nhanh chóng tích tập công đức, trí tuệ.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 18. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kính bạch Thây!
  Con hoan hỷ được đọc thư vị Thầy gửi rồi ạ.
  Con hoan hỷ và ngưỡng phục vị Thầy chuyển ngữ bức thư này sang tiếng Anh giúp học trò, bạn đọc hưu duyên khắp nơi trên thế giới có cơ hội được kết nối với bậc Đạo sư – Tổ sư dòng Thanh trí.
  Qua thư của vị Thầy, con hiểu được rằng “Thế giới là vô thường” nên “Đừng bám chấp vào đời này, nó giống như một giấc mộng dễ chịu…Đừng củng cố tám ngọn gió thế gian, các con chỉ lừa gạt chính mình…Hãy kiên trì tận hiến thân ngư tâm cho Giáo pháp”(Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát). Bởi vì “Đạo Phật là vĩnh viễn. Vì vậy thực hành pháp luôn luôn hữu ích cho chúng ta”(Đạo sư Thinley Nguyên Thành).
  Con cảm tạ ơn và tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì thân căn huệ mạng, lợi lạc của đệ tử, học trò và chúng sanh hưu duyên mà dành gần ba thập kỷ trải nghiệm, dồn hết tâm lực, trí lực, nguyện lực cho việc nghiên cứu, khảo cứu, thực hành, ứng dụng và có kết quả rõ rệt để phát kiến nhiều công trình tâm linh mang tầm Quốc tế; Trong đó; Tâm pháp Thanh trí: LỤC DIỆU PHÁP MÔN, tinh túy, lý sự viên dung, phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại, đơn giản, dễ học, dễ hành, mang lại lợi lạc vô song. Nhờ đó mà tới nay, dưới sự chèo lái và hoa tiêu lão luyện của vị Thầy mà “con thuyền bát nhã” Mật gia Song Nguyễn – Viện ITA đã “giăng buồn lớn”, với số học trò, bạn đọc đông đảo từ 164 nước trên thế giới; trong đó có những Giáo sư, phó Giáo sư, tiến sĩ Phật học từ Ấn Độ quy ngưỡng, tôn xưng là học trò của vị Thầy!. Và mới đây, có 2 Mật gia được thành lập(ở Indonexia và châu Mỹ).
  Con xin ghi nhớ lời nhắc nhở của vị Thầy: “Các trò hiểu những lời dạy của Tôi và áp dụng vào cuộc sống tâm linh của các trò”.
  Con tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 19. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thư gửi các trò 341: TRÒ KIỂM SOÁT ĐƯỢC THỜI TIẾT KHÔNG?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đưa những lời chỉ dạy, chỉ bảo đáng quý trong bài viết này, để từ đó con nhìn lại mình, thấy lại được điểm trọng yếu mà mình nên quan tâm và hướng tới.

  Qua bài viết của vị Thầy, con hiểu rằng mọi sự vật và hiện tượng đều là vô thường, không hề tồn tại mãi mãi. Cũng giống như thời tiết vậy, trời lúc nắng, lúc mưa không thể nào biết rõ được. Vì vậy, nếu như bản thân con bám vào những thứ vô thường ấy thì quả thực là uổng phí thời gian hữu hạn của mình.

  Nếu như con cứ đắm chìm trong quá khứ “vì sao hôm qua trời mưa?” hay lo lắng trong tương lai “liệu ngày mai trời có mưa không?” thì có lẽ con đã bỏ quên hạnh phúc hiện hữu trong thời điểm hiện tại của mình. Bởi vậy mà Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh “Người biết sống một mình” là người hành giả “Đừng tìm về quá khứ, đừng mộng tưởng tương lai, hãy an trú trong hiện tại” để được vững chãi và thảnh thơi.

  Nhưng an trú trong hiện tại cũng không có nghĩa là đắm chìm hoàn toàn mình vào tiền tài, danh vọng đang có bởi những thứ đó cũng bị ảnh hưởng bởi sự vô thường, không thể tồn tại mãi mãi được. Duy chỉ có tinh túy Phật Pháp trong lời dạy của Đức Phật, của các bậc Thánh Đức là tồn tại mãi mãi. Hơn nữa, những tinh túy ấy đã được vị Thầy đúc kết và đưa vào trong Tâm pháp Thanh Trí, giúp cho đệ tử, học trò và chúng sanh hữu duyên vẫn có thể an trú trong hiện tại, đồng thời vẫn có thể xoay quanh quỹ đạo chánh pháp trong từng hoạt động của cuộc sống.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho phép đệ tử, học trò chúng con được thực hành, diễn tập các Tâm pháp Thanh Trí để có thể nhận thức được Phật Pháp luôn bên mình, không để tâm trí bị cuốn đi theo dòng xoáy xã hội, dòng xoáy của bát phong.

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy cả ở tiếng Việt và tiếng Anh. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh khắp muôn phương có cơ hội được tiếp cận chánh pháp thông qua các bài viết trên Chanhtuduy.com

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết mới của vị Thầy ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi để tâm chỉ dạy nhắc nhở cho con hiểu rằng cần phải tỉnh thức trong quỹ đạo Thầy Phật Pháp Tăng bởi thế gian là vô thường, chỉ có thực hành Phật Pháp mới là điều tốt nhất mang lại lợi ích mãi mãi, cụ thể là Tâm Pháp Thanh Trí lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến và cho phép hành giả Thanh Trí ứng dụng trong đời sống để lợi mình lợi người, người hành giả Thanh Trí chúng con sống trong cõi ta đầy dẫy khổ đau nhưng nhờ có Phật pháp dưới sự chỉ dạy của Thầy mà chuyển hóa tâm theo quỹ đạo giải thoát nên “Không coi mọi sự như là khuyết điểm” tận dụng mọi điều diễn ra trong cộc sống dù hạnh phúc hay khổ đau đều biến thành công đức nhờ phương pháp sư phạm cùng phương tiện thiện xảo của vị Thầy, chỉ cần con có lòng sùng kính Đạo sư tuân theo lời Thầy dạy thì đường về chân quê sẽ rộng mở.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con các phương cách bảo vệ tâm trí của mình là lục diệu pháp môn trên nền tảng giáo pháp Phật đà và tinh thần”Pháp là cuộc sống,cuộc sống là pháp”.Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và sẽ áp dụng những điều Thầy dạy vào trong đời sống để được an lạc đời này,cực lạc đời sau.
  Con hoan hỷ tán thán trình độ Tiếng Anh của vị Thầy mặc dù vị Thầy đã ở độ tuổi ngoài lục tuần nhưng vẫn không ngừng việc học tiếng Anh, sự kiện Thầy một mình đi Châu Âu tự giao tiếp bằng tiếng Anh, không cần phiên dịch nơi đất khách quê người đã khiến chúng con bải hoải về vốn kiến thức tiếng Anh của vị Thầy đã thâm nhập nhanh như một cơn gió và giờ chúng con lại tiếp tục ngỡ ngàng trước khả năng viết của vị Thầy bằng tiếng Anh để gửi gắm trái tim,tâm hồn của vị Đạo sư mang hơi ấm bồ đề sưởi ấm đến chúng sanh người nước ngoài, giúp họ đón nhận những lời dạy của Đức Phật, các bậc Thánh trí được dễ dàng hơn, vị Thầy là tấm gương là nguồn cảm hứng,động lực cho chúng con noi theo và thêm tăng trưởng niềm tin để tinh tấn mỗi ngày mà không ngừng học hỏi cả ở trong đời sống lẫn trong đạo Pháp.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài.
  Qua bài này con hiểu được. Thời tiết dù đẹp, dù xấu chúng con không thể kiểm soát được. Bởi “thế gian là vô thường, đất nước chẳng vững bền” mà Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Cũng vậy, dù thân nhân dòng tộc, tiền bạc tài sản cũng không phải là yếu tố bền vững để chúng con nương tựa. Thánh tăng Thogme Zangpo dạy “Thân bằng quyến thuộc rồi cũng sẽ chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi sẽ để lại”. Vậy mà chúng con cứ mãi mê “lo những điều không đáng lo” mà Đức Phật đã dạy “lo những điều không đáng lo sẽ sinh trưởng phiền não, không lo những điều đáng lo sẽ sinh trưởng phiền não”.
  Vị Thầy đã cám cảnh nỗi khổ của mọi người mà phát kiến Tâm pháp Thanh trí, để chúng con có thể vừa ứng dụng pháp vào cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Mặc dù, chúng con vẫn sống trong đời sống thế sự, cư sĩ tại gia, có thể thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống hoặc đối diện với những điều không mong muốn. Nhờ vào Tâm pháp Thanh trí của vị Thầy, chúng con có thể thực hành pháp không ngừng nghỉ, không gián đoạn, không bị hạn chế bởi không gian thời gian v.v.. Có thể chuyển hóa những nguyên tố thô bên ngoài thành năng lượng thanh tịnh qua lời cầu nguyện khi thực hành Tâm pháp “Bồ đề tâm định quán” tích tập công đức hàng ngày, thọ lạc là thọ pháp. Thánh sư Tịch Thiên cũng đã xác quyết “đừng tưởng một niệm Bồ đề mà không tạo ra được một rừng công đức”. Pháp Vướng Gylwang Drukpa 12 có nói “Câu nói nếu không đi tu “xuất gia” sẽ không đạt thành quả là không đúng. Nếu bạn đủ năng lực nội tại, làm cư sĩ sẽ rất tốt. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với những tham lam, tham ái của đời thường. Nếu chúng ta có thể vượt qua những điều này, ta sẽ giác ngộ tốt hơn”.
  Con thật xúc động trước Bồ đề tâm của vị Thầy khi đọc đến đoạn này “Thầy đã viết bài rồi nhưng các trò không nghĩ đó là bài viết! Nó không chỉ là tập hợp những câu nói, câu viết, mà nó còn là trái tim và tâm hồn của Thầy”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 22. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  “Vạn pháp đều do tâm tạo. Từ khởi thuỷ, bản tánh tâm không hề bị chấp trước trong các biên kiến. Hãy nhận thức như thế và đừng để tâm mình bị lôi cuốn vào vòng nhị nguyên đối đãi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” (37 pháp hành Bồ tát đạo, thánh tăng Thogme Zangpo). Đệ tử chúng con không thể thay đổi hay kiểm soát thời tiết, thiên tai, dịch bệnh,…nhưng có thể điều phục tâm, chuyển hoá tâm theo quỹ đạo chánh pháp (Thầy, Phật pháp tăng) bằng lục diệu pháp môn để an trú lạc pháp, hân thưởng hạnh phúc tự tâm ngay trong hiện tại. Con hiểu rằng cuộc đời vốn dĩ vô thường và chỉ có Phật pháp mới có thể giúp chúng sanh giải thoát khỏi trói buộc, khổ đau của luân hồi sinh tử.
  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi chấp nhận cho chúng con được thực hành “Chánh kiến Quang minh tam muội” và “Bồ đề tâm định quán” tận trừ vọng tưởng và nghiệp chướng, tích luỹ công đức – trí tuệ trên con đường giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & an tịnh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 23. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư 341 của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ khi duọc bài viết của Thầy từ tiếng Việt và tiếng Anh, con cảm tạ Thầy đã cho chúng con thêm một bài pháp mới,và cũng như lòi dạy và lời nhắc nhớ chị chúng con những ai đã được chấp nhận tâm pháp ” CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI và BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH QUÁN” thì hãy tin tấn thực hành những tâm pháp mà Thầy đã chấp nhận.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 24. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ đọc bài viết của vị Thầy.
  Con cảm ơn tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con món quà pháp vô cùng quý giá .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho phép chúng con thực hành tâm pháp thanh Trí ” Chánh kiến Quang Minh tam muội và Bồ đề tâm định quán ” cùng với nhiều phương tiện thiện sảo giúp cho chúng con có thể ứng dụng pháp vào cuộc sống thường nhật mà không bị ảnh hưởng bởi không gian, thời gian, nơi chốn, hoàn cảnh, nhờ đó mà dần được chuyển hóa tâm và giữ được tâm quân bình và thái độ hân thưởng trước thuận duyên và nghịch cảnh, đồng thời giúp cho chúng tích lũy công đức và trí tuệ làm trang trên bước đường tìm thành phố giải thoát. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy” thế gian là vô thường Đạo Phật là vĩnh viễn. Vì vậy thực hành Pháp luôn luôn hữu ích cho chúng ta”. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy  người đã từ bi sáng lập ra bộ yoga Thanh Trí vì lợi lạc chúng sanh hữu tình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.

 25. Cao Diệu Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư số 341: “Trò kiểm soát được thời tiết không?” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài tiếng Việt và tiếng Anh. Bài viết đã giúp cho con có thêm được bài học về sự hân thưởng cuộc sống, tận dụng kiếp người quý báu này để thực hành pháp, để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm chỉ dạy chúng con trên con đường giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Hải Như ( 10 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum

 27. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc :Thư gửi các trò 341:TRò Kiểm Soát Được Thời Tiết Hay Không”rồi ạ.
  Đọc qua bài viết con hiểu được chỉ có thực hành pháp,tâm mới có an lạc,bảo vệ trí lực,con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trí tuệ ban cho chúng con pháp môn yoga thanh trí,dễ thực hành cuộc sống hằng ngày,không ràn buộc không gian thời gian,lợi lạc cho bản thân và tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 28. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái) 12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy, con đã được đọc bài pháp thật lợi lạc
  Con đã được đọc xong bài viết thư gửi các trò 341 rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 29. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết thư gửi các trò 341 rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 30. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Có nói rằng: “ Cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là vực thẳm cho kẻ yếu đuối”. Tuy trong một số ít chúng con không phải là “anh tài” nhưng nhờ được trang bị tri kiến nhà Phật có được những tư duy, suy nghĩ tích cực, đúng đắn nên khi gặp những khó khăn, biến cố lớn trong cuộc đời thì cũng có thể giảm đi những mất mát, khổ đau quá lớn so với nhiều người khác giúp bản thân không phải rơi vào “vực thẳm” tựa như đã được dự báo thời tiết trước mà có sự chuẩn bị.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 31. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thư gửi các trò 341 “TRÒ KIỂM XOÁT ĐƯỢC THỜI TIẾT KHÔNG”. Con hoan hỷ tán thán trí Tuệ, công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đa từ bi ban cho chúng bài pháp lợi lạc song ngữ Việt – Anh.

  Qua bài viết của vị Thầy con hiểu được, nếu không thấy đời là vô thường, con người sẽ chấp giữ những cái đã khô chết của quá khứ, hoặc bám víu vào một quan niệm thường hằng trong ảo tưởng. Con người sẽ mãi mãi đắm chìm trong lầm lạc và dục vọng, chỉ biết lợi mình hại người, làm sao giải thoát khỏi những tà kiến và tham ái. Bị săn đuổi bởi các hoàn cảnh thất thường, bị cột trói bằng sợi thừng của chấp trụ nhị nguyên, kiệt sức vì dòng sông tham ái, bị nhốt giam trong mạng lưới sanh tử, bị còng chặt chẽ vào nghiệp quả đã chín tới.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy, ở đây và bây giờ mới là quan với người hành giả Thanh Trí , chúng con cần lên an trú lạc pháp, bởi Phật Pháp mới là vĩnh cửu. (Lời Phật dạy) “Này! Các người đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quí giá. Chỉ có chân lý cuả đạo ta là bất di, bất dịch. Hãy tinh tiến lên để giải thoát, hỡi các người rất thân của ta!” Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm và trí huệ của vị Thầy, nếu không có bồ đề tâm của vị Thầy chúng con sẽ không thể có được cơ hội tiếp cận được tuệ quang Phật đà, nguồn sáng tối thượng Tuệ quang và từ quang của vị Thầy. Nhờ lòng bi-nguyện thâm thiết đều muốn cho tất cả thoát-ly cảnh giới triền phược khổ não, đồng hưởng cánh thanh tịnh an vui, sự xuất hiện của bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí tại Quốc độ Việt Nam, Ngài thị hiện nơi cõi ta bà này tiếp bước công hạnh của các Bậc Thánh đức.Tấm lòng đại từ, đại bi nơi vị Thầy đã không phân biệt, kham nhẫn giáo hoá chúng con trên con đường tu học với tất cả những tâm nguyện, tâm huyết, tâm lực, trí lực, sức lực cùng với phát nguyện của Thầy đặt vào vì lợi lạc của học trò, đệ tử và tất cả chúng sanh chỉ dạy dưới nhiều hình thức hiển minh hay phẫn nộ (tâm pháp sinh, không phải tâm tục sinh) luôn vì bồ đề tâm cứu giúp học trò, đệ tử, chúng sanh hữu duyên 164 nước trên thế giới được tiếp cận, diễn tập, thực hành trang bị chánh kiến, trau dồi chánh tư duy mỗi ngày, ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống, với những phương pháp thực hành hiệu quả vô song giúp đoạn trừ phiền não khổ đau nơi chính mình, để có được hạnh phúc ở ngay đây, ngay bây giờ, chứ không phải ngày hôm qua hay chờ đến ngày mai, mà luôn hiện diện trong từng giây phút, từng hơi thở của cuộc sống, ngay trong sự tỉnh thức của hiện tại. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho phép chúng con được thực hành tâm ” Chánh kiếm quang minh tam muội” và ” Bồ đề tâm định quán” là hai tâm pháp giúp cho chúng con nhanh chóng tích lũy công đức và trí tuệ là hành trang quan trọng trên hành đến thành phố giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh đệ Mật Gia dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy luôn lỗ lực “ tự lực hành pháp “Luận sư Maitreya đã nêu rõ: “Chỉ có những ai tinh tấn thực hành pháp mới thành tựu pháp”. Luôn vững niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng với lòng sùng kính Đạo sư, chân quý giáo Pháp, nghe lời vị Thầy dạy và làm theo ( như lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư) “ hãy tuân thủ lời dạy không chút lỗi gì, bạn hãy làm theo đừng mỏng nghĩ suy, được như vậy bạn tự nhiên thành tựu, an lạc đời này và cả những kiếp sau”.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỷ đọc bài viết song ngữ ngữ của Thầy rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được cuộc sống là vô thường, cảnh vật cũng như thời tiết chúng ta không thể nào làm chủ, kiểm soát được được nhưng Việc đọc bài comment và tin vào Thầy là công việc mà chúng con có thể làm chủ, kiểm soát tự mình thực hiện hàng ngày để đi theo được quỹ đạo chánh pháp mà Thầy đã ban tặng cho chúng con
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu phật tánh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 siwms tiêu trừ
  Om mani padme hum

 33. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 341: TRÒ KIẾM SOÁT ĐƯỢC THỜI TIẾT KHÔNG?
  Qua bài viết con hiểu được “Thế gian là vô thường nhưng Đạo Phật là vĩnh viễn “. Thế gian chỉ là vô thường nên chúng ta không nghĩ về quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại. Chỉ có Phật Pháp mới là vĩnh hằng, tồn tại mãi mãi mới có thể giúp chúng sanh thoát khỏi bủa vây của những khổ đau luân hồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc, ý nghĩa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 34. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Thầy viết rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ Đề tâm vị Thầy.
  Bài viết không dài nhưng con nhận được rất nhiều thông điệp từ những lời Thầy dạy. Con cảm tạ ơn Thầy luôn từ bi nhắc nhở chúng con nắm lấy vận mệnh tâm linh của mình: “Thế giới là vô thường nhưng Đạo Phật là thường hằng. Thực hành Pháp luôn hữu ích mãi mãi”. Thân người là quý hiếm, cần nắm lấy cơ hội này để chuyển hoá tâm thức, nắm lấy cơ hội để bồi đắp chánh kiến, chất đầy hai bồ tư lương làm hành trang về Tây Phương cực lạc.
  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy chúng con, được chấp thuận thực hành Chánh kiến Quang Minh Tam muội và Bồ đề tâm định quán, đọc và comment trên chánh tư duy càng nhiều càng tốt, và phải chú ý đến từng bước chân của mình.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài, thân tâm an lạc.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ, mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Tuấn Nguyên
  Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ ,công hạnh ,bồ đề tâm của vị Thầy đã viết cho chúng con bài viết lợi lạc bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt.
  Qua bài viết con hiểu được rằng đừng nên cố níu kéo cuộc sống tạm bợ ,đời thường này vì dù cho cố gắng bao nhiêu thì khi chết đi cùng không mang theo được gì chỉ có chánh pháp mới giúp chúng ta tu tập , nhanh chóng có nhiều công đức ,trí tuệ và sớm giác ngộ .
  Con nguyện cầu sức khoẻ vị Thầy vì sự nghiệp chúng sinh .
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum.

 36. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được bài pháp của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian tuyệt vời ,loi kéo thu hút chúng con , đồng thời cho chúng con thấy được thế gian luôn vô thường không được vĩnh hằng và không mãi mãi, mà chỉ có thực hành pháp giáo pháp mới có thể giải thoát , những lời dạy của vị Thầy giúp cho chúng con hiểu được là : đừng bám chấp vào đời này, những của cải tạo dựng không phải là hành trang để đưa chúng con đến thành phố giải thoát, chỉ có khi chúng con thực hành tâm pháp Thanh Trí tích tập được công đức và trí tuệ thì lúc đó chúng con mới được an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi dạy cho chúng con phương tiện đơn giãn ,dễ thực hành với sáu phương pháp qua tâm pháp Thanh Trí:
  1/ Tám lối về chân tâm
  2/ Cúng dường bất khả gián đoạn
  3/ Chánh kiến Quang minh Tam Muội
  4/ Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni
  5/ Bồ đề tâm định quán
  6/ Thiền quán Bổn tôn ngũ tứ đệ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của vị Thầy, vì lời lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ xen lẫn sự xúc động khi đọc lá thư này của vị Thầy.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã viết thư cho chúng con bằng bẳng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt. Tấm gương nỗ lực học Tiếng Anh của vị Thầy ở độ tuổi lục tuần là động lực để con cố gắng học ngoại ngữ hơn nữa.
  Qua lá thư cũng chính là bài Pháp của Thầy, con hiểu rằng những gì thuộc về thế gian bản chất đều vô thường “Thế gian là vô thường” (Kinh Bát Đại Nhân Giác). Chúng ta không thể kiểm soát được thời tiết hay những đối tượng ở bên ngoài, nhưng ta có thể thay đổi thái độ và hành vi của bản thân đối với sự vật hiện tượng. Thay vì để tâm dao động theo ngoại cảnh, vui khi điều mình ưa thích còn tồn tại và buồn khi chúng mất đi, thì con noi gương vị Thầy “giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng”, giữ tỉnh thức trước mọi sự biến đổi. Tận hưởng và sống có ý nghĩa nhất ở thời điểm hiện tại, không nuối tiếc khi thời điểm đã qua đi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi để tâm đến chúng con và ban những lời dạy quý giá từ trái tim và tâm hồn của vị Thầy qua lá thư này. Đặc biệt, con hoan hỷ và xúc động trước Bồ đề tâm của vị Thầy khi chúng con được vị Thầy chấp nhận cho phép thực hành “Chánh kiến quang minh tam muội” và “Bồ đề tâm định quán” để được tích lũy nhanh chóng 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ làm hành trang về Thành phố Giải thoát. Đối với con, lời thông báo của vị Thầy mang ý nghĩa vô cùng lớn lao và con không biết nói gì hơn, diễn tả thế nào trước tấm lòng từ bi, sự quan tâm của vị Thầy đối với vận mệnh tâm linh của chúng con. Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con luôn nhớ tới công ơn vị Thầy, trân quý giáo pháp, phấn đấu trở thành người biết ơn và biết trả ơn và tuân lời Thầy dạy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Thiệu
  Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thư gửi các trò 341 : Trò Kiểm Soát Được Thời Tiết Không ?”. Con ngưỡng phục và cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài viết song ngữ Anh – Việt, cho chúng con được chiêm ngưỡng cảnh sắc của Tịnh trú Mật gia vào buổi sớm mai sau những ngày mưa. Qua bài này, con biết được rằng dù cảnh vật có đẹp, có lung linh đến đâu đi nữa thì chúng cũng là nguyên tố thô, không bền vững bởi vô thường. Chính vì vậy bám chấp vào cõi tạm mà quên đi mục đích tối thượng là thực hành pháp để giải thoát thì thật uổng phí một kiếp người. Không ngẫu nhiên mà Thánh tăng Thogme Zangpo đã dạy ” Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ , lạc thú trong ba cõi chỉ trong thoáng chốc rồi tan biến. Hãy phấn đấu đạt đến giải thoát tối thượng. Đó là pháp hành Bồ tát đạo “. Thế gian vốn dĩ vô thường kể cả tâm cũng vô thường, chỉ có đạo Phật là thường hằng, chỉ có thực hành Phật pháp thì sẽ có lợi mãi mãi trong đời này và cả những đời sau. Thực hành Phật pháp không chỉ lợi ích cho riêng mình mà còn cho chúng sanh khác, nhưng biết là một chuyện còn làm được hay không, có phương pháp hay không lại là chuyện khác bởi biển pháp mênh mông. May mắn thay, vị Thầy đã phát kiến ra tâm pháp Thanh Trí đơn giản, dễ thực hành phù hợp với từng đối tượng cho chúng con một người tầm thường vẫn tiếp cận được với chánh pháp một cách dễ dàng, được thực hành một cách liên tục không gián đoạn như dòng sông trôi chảy không ngừng. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 39. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra tâm pháp yoga thanh trí dúp chúng con chúng sanh hữu tình với với ngày lìa mê về giấc .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 40. Cao Diệu Đăng Tâm
  Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bức thư 341 bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt do vị Thầy viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn dành tấm lòng cho tất cả chúng con không phân biệt, đã ban những lời khuyến tấn cho chúng con.
  Con xúc động trước tấm gương của vị Thầy từ lâu đã ngày ngày học tiếng Anh dù đã ở ngoài tuổi lục tuần. Con hiểu rằng, đó là sự chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị không dừng nghỉ nơi vị Thầy vượt qua rào cản tuổi tác cho chúng con, chúng sanh trên mọi quốc độ có được những món quà pháp cả bằng tiếng Anh, những món quà được vị Thầy tự tay chăm chút, gói ghém cẩn thận tự đáy lòng vẫn nguyên giá trị, bất biến theo thời gian.
  Qua bài viết con hiểu rằng thế giới là vô thường, chỉ có Đạo Phật là thường hằng. Con xin tán thán trí tuệ, bồ đề tâm nơi vị Thầy đã phát kiến Tâm pháp Thanh Trí đơn giản, dễ thực hành, là phương tiện kỳ đặc gắn động cơ siêu việt cho chúng con về đất Phật. Ưu việt vượt trội, ai cũng có thể diễn tập, thực hành dễ dàng khi vị Thầy cho phép, con cũng hiểu rằng kết quả còn lại chỉ phụ thuộc vào chúng con, tương ưng với thái độ nơi chúng con mà thôi. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban lời động viên, khuyến tấn chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ tỏa sáng muôn nơi
  Nguyện cho tâm pháp Thanh Trí ngát hương tỉnh thức.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid mau chóng được giảm trừ, tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 41. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con đã hiểu được thế giới là vô thường như đạo Phật là vĩnh viễn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu mong sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 42. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua” Thư gửi các trò 314:TRÒ KIỂM SOÁT ĐƯỢC THỜI TIẾT KHÔNG” rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc được bài pháp lợi lạc này. Qua bài này cho con hiểu được Thế gian là vô thường chỉ có thực hành pháp mới giúp ta tích tập công đức để đi đến thành phố giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 43. Mật Huệ Như
  Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc Thư gửi các trò 341: “Trò kiểm soát được thời tiết không?” rồi ạ.
  Con cảm thấy thật hoan hỷ và ngưỡng phục khi được nhận món quà pháp song ngữ Anh – Việt của vị Thầy. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo để truyền cảm hứng, mang ánh sáng chánh pháp Phật đà đến với chúng sanh hữu tình.
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng:
  Vô thường hiện hữu ở khắp mọi nơi, một ly nước nguyên vẹn nhưng trong phút chốc có thể trở thành những mảnh vỡ thủy tinh, thời tiết có thể tốt vào buổi sáng nhưng đến tối chuyển biến xấu rồi sáng hôm sau tốt trở lại… Nếu chúng con bị phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh luôn biến hoại bởi vô thường thì sẽ không tránh khỏi phiền não vì “Chấp các huyễn cảnh có thực sẽ làm nhọc tâm ta” và rơi vào trường hợp “lo những gì không đáng lo, tăng trưởng lậu hoặc”.
  Ngược lại, thực hành Phật pháp luôn mang lại lợi ích mãi mãi, đặc biệt là “công nghệ tâm linh” Yoga Thanh Trí có thể vận hành mọi lúc, mọi nơi, chuyển hóa “nguyên liệu thô” (hoạt động sinh hoạt hàng ngày), “nguyên liệu vi tế” (cảm nhận sự hạnh phúc, đau khổ) thành sản phẩm Bồ đề tâm tinh túy; Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội giúp chúng con giảm “bận tâm thế sự”, thay vào đó là tập trung đọc, comment vào những bài viết nhất quán chủ đề Thầy, Phật, Pháp, Tăng trên trang mạng chanhtuduy.com… Nhờ ơn Thầy truyền trao tâm pháp Thanh Trí với tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” nên dù chúng con không kiểm soát được thời tiết nhưng chúng con có thể thực hành quán xét tâm chúng con đang ở trạng thái nào, không thả trôi tâm thức theo sự thất thường của thời thiết mà chuyển hóa theo quỹ đạo “tâm tịnh, trí thanh”: Trời mưa nhắc con nhớ đến những “cơn mưa Pháp” mà vị Thầy từ bi ban tặng: “Ngắm mưa rơi”, “Những chuyến mưa qua”…, khi thời tiết đẹp, con cảm niệm rằng “một bữa ăn ngon, một cơn gió mát đều là ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy”.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư gửi các trò 341: TRÒ KIỂM SOÁT ĐƯỢC THỜI TIẾT KHÔNG?.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí tuệ của Thầy đã cho chúng con một bài bài pháp lợi lạc, tuyệt vời không những bằng tiếng Việt mà còn cả tiếng Anh , điều đó chứng tỏ rằng đạo hạnh từ bi của Thầy không chỉ dừng ở đất nước Việt Nam mà còn lan tỏa khắp năm châu bốn bể , không phân biệt thị tộc , miễn sao giáo pháp của Thầy, bằng chính vị Thầy phát kiến hoàn toàn dựa vào Thánh giáo lượng nhà Phật đem đến cho hữu tình sự an lạc đời này , cực lạc đời sau.
  Thế gian vô thường , thời tiết luôn thay đổi , sáng nắng chiều mưa và tâm tính con người cũng bất an theo khi mà họ cứ cố bám chấp vào bát phong bởi họ không thấu hiểu được ” Có được thân người là quý hiếm như rùa mù lọt vào bọng cây ” . Và họ cũng chẳng biết rằng:” Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi cũng phải chia tay, tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại , thần thức là khách trọ trong căn nhà rồi cũng phải ra đi , đừng bám víu vào kiếp sống này “( Thánh tăng Thogme Zangpo). Và cho dù hữu tình có biết chăng nữa , chúng sanh vẫn vô minh, bởi do tâm thức cứ mãi chạy theo những ảo vọng danh lợi , quyền lực , tiền tài , đó chỉ là một món hàng phù du , không hiện hữu và tồn tại mãi mà lại làm cho ta luôn phiền não , khổ đau trong cõi luân hồi sanh tử , nó như một cánh diều bay lơ lững trên không trung và ta dưới này lại mãi chạy theo đuổi bắt nó , hậu quả sẽ không lường được.
  Một lần nữa , con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc này, thông thường người tu Phật phải hội tụ đúng theo 10 hoạt động tâm linh , nhưng với thời đại công nghệ 4.0 , muôn vàn tất bật và máy móc thịnh hành tinh vi hơn , vị Thầy, Tổ sư dòng phái Thanh Trí đã chắt lọc tinh túy từ tuệ quang chánh kiến nhà Phật với Lục Diệu pháp môn , đơn giản nhưng vi diệu vô song cả đạo lẫn đời đã giúp cho bao nhiêu hữu tình, học trò , đẹ tử dần dần tiến đến bến bờ giải thoát với bao hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, hạnh phúc tự tâm, điều đó đã minh chứng qua những kết quả thành tựu hy hữu, ngoạn mục của các huynh đệ Kim Cang từ trong nước ra đến ngoài nước, bởi sự tinh tấn thực hành giáo pháp , như lời xác quyết của Thánh tăng Lầm Zopa :” Thực hành pháp , mọi việc sẽ hanh thông ” .
  Con ngưỡng mộ công đức đạo hạnh từ bi của Thầy, trong mỗi bài pháp , Thầy đều luôn thể hiện sự quan tâm sát sao từ tâm linh cho đến đường đời ngoài thực tế , cũng là một phương tiện thiện xảo mà vị Thầy đã hóa thân đồng dạng để nhắc nhở , cảnh tĩnh chúng con trước thảm cảnh với bao hiểm nguy , ngõ hầu giúp chúng con tránh lầm đường lạc lối , tránh rơi vào vực sâu của tam đồ ác khổ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh .
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 45. Mật Chánh Cần
  Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài ạ.Con cảm tạ ơn Thầy đã cho phép con được diễn tập thực hành tâm pháp Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội trên trang mạng chanhtuduy.com,con hiểu rằng đó là thực hành pháp khi con đọc bài và viết comment đều đặn sẽ tích tập nhiều công đức bảo vệ con trước vô thường.
  Con hoan hỷ tán thán trình độ tiếng Anh của vị Thầy ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 46. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được thư 341 rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ và càng khâm phục trước Trí Tuệ của vị Thầy với bút lực ngày càng sung mãn cùng lúc với bài viết song ngữ mang nhiều lợi lạc đậm chất Pháp Là Cuộc Sống.
  Qua bài viết con hiểu được rằng thế gian là vô thường và ngay cả thời tiết cũng không ngoại lệ duy nhất chỉ có đạo Phật là thường hàng mang lại giá trị vĩnh cửu . Để tiếp cận và dần đạt được kết quả đúng theo quỹ đạo của chánh pháp thì cần phải thực hành pháp để tích tập công đức và trí tuệ .

  Ơn phước khi chúng con có được hữu duyên hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này đã từ bi lộ xuất Tâm Pháp Thanh Tri ́ với Lục Diệu Pháp Môn với công năng vi diệu cùng với phương pháp sư phạm .
  Vị Thầy đã chỉ dạy chúng con từng bước tiếp cận và trang bị chánh kiến nhà Phật thực hành Tâm Pháp Thanh Tri ́ để dần đạt được an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid -19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 47. Cao Diệu Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư song ngữ Anh – Việt này của vị Thầy, đặc biệt là với nguyên bản Anh ngữ. Con hoan hỷ và cảm phục trước sự nỗ lực hoạt dụng bồ đề tâm không dừng nghỉ của vị Thầy để giúp cho học trò, đệ tử chúng con khắp mọi nơi trên thế giới được tiếp nhận ánh sáng chánh kiến tuệ quang Phật đà thông qua tâm pháp Thanh Trí. Con cũng rất ngưỡng mộ và bái phục với việc học và thực hành, ứng dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh của vị Thầy như là một phương tiện đắc lực để hoạt dụng bồ đề tâm vì lợi lạc của chúng sanh. Những câu từ Thầy dùng ‘đơn giản’, dễ hiểu nhưng xuất phát từ những gì là ‘tinh túy’ nên nó không chỉ ‘đơn giản’ là những câu từ. Bởi con nghĩ rằng nó liên kết với nguyên tố tinh túy thanh tịnh là tâm bồ đề (Guru’s heart), là trí huệ (Guru’s soul) của một bậc Đạo sư, Tổ sư cao quý đang hiện tiền tại thế.
  Những bài học về vô thường của thời tiết, của hoàn cảnh môi trường; bài học về sự tĩnh thức và chú tâm để hiện trú lạc pháp; bài học về sự trân quý và luôn ghi nhớ thực hành Chánh pháp thông qua tâm pháp Thanh Trí… Mới đọc qua người ta có thể hời hợt cho là đơn giản quá (!). Nhưng con hiểu và cảm nhận rằng để thực hành, ứng dụng và để thấm nhập hòa mình làm một với các pháp ấy như vị Thầy đã và đang thân giáo, truyền cảm hứng cho chúng con, thì có dành cả một đời người nỗ lực chưa chắc mấy ai trong chúng con có thể hoàn thiện được. Con xin ghi nhớ lời Thầy giáo huấn mà trân quý những pháp lành Thầy đã truyền trao và từ bi cho phép chúng con được thực hành, để giúp huệ mạng chánh pháp tiếp tục sống trong tâm chúng con, chứ không phải bị những nguyên tố thô, vi tế vô thường bên ngoài chi phối, làm cho hoại diệt.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy dồi dào sức khỏe, an tịnh và trụ thế lâu dài để tâm pháp Thanh Trí thêm ngát hương tĩnh thức, để ngọn đuốc trí tuệ được tiếp tục lan tỏa khắp muôn phương.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ, khổ đau chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu sâu sắc nhưng đôi khi Thầy tự quán xét lại không biết mấy trò giỏi tiếng Anh cười Thầy không?

 48. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 341: Trò kiểm soát được thời tiết không?” rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi học thêm được bài học đạo pháp thông qua dữ liệu cuộc sống. Qua bài viết của Thầy, con hiểu rằng chúng con không thể kiểm soát được thời tiết. Thời tiết, phong cảnh, tài sản, tâm trạng,… là vô thường. Con hiểu rằng chỉ có đạo Phật là thường hằng, bất biến. Niềm hạnh phúc nơi Tây Phương Cực Lạc mới là niềm hạnh phúc miên viễn, bất diệt.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn. Bởi thực hành tâm linh của đạo Phật gồm 10 hoạt động (lễ bái, cúng dường, sám hối, cầu nguyện, ấn tống kinh điển, thuyết pháp, niệm Phật, trì chú, nghe pháp, thiền định) mà nếu không có những phát kiến của Thầy thì chúng con thật khó có thể thực hành được một cách dễ dàng trong cuộc sống thế sự này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, bồ đề tâm của vị Thầy.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã chấp nhận cho chúng con được thực hành Tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội và Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni để tích tập công đức và trí tuệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 49. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết thư gửi các trò 341 rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy, đã ban cho chúng con bài pháp thật lợi lạc
  Qua bài viết của vị Thầy con thành tâm tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con đi đúng quỷ đạo chánh pháp và con có được cơ hội diễn tập và thực hành tâm pháp thanh trí hằng ngày mọi lúc mọi nơi
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ và đau khổ chúng sanh được lắng dịu
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 50. Mật Khánh Dung says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh COVID sớm được tiêu trừ trên toàn thế giới.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 51. Mật ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.con xin hoan hỷ với công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã từ bi viết bài . Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn để chúng con có thể thực hành trong cuộc sống.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả những chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ
  Om Mani padme hùm

 52. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi bang cho chúng con bài pháp lợi lạc này ạ. Qua đây cho con hiểu thế gian là vô thường chỉ có Đạo Phật là thường hằng . Con xin cảm tạ ơn vị Thầy lúc nào cũng nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con để chúng con không rời xa quỷ đạo chánh Pháp
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 53. Mật Quỳnh Nguyên
  Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.
  Qua bài viết này của vị Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng “Bạn bè và người thân suốt đời cuối cùng cũng phải chia tay. Của cải tích góp bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức, một khách trọ trong thân xác này, cuối cùng cũng phải ra đi. Không nên bám víu vào cuộc sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.
  Con hiểu được rằng thế gian này là vô thường, cũng như phong cảnh, thời tiết đẹp hay xấu cũng chỉ là lẽ tự nhiên, đến rồi lại đi. Sức khoẻ, tâm trạng cũng thay đổi không biết trước sẽ như nào.
  Con hoan hỷ hiểu và cảm nhận được rằng chúng con thật sự rất may mắn khi trong hiện kiếp trên cõi Ta Bà rực lửa này đã có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, có cơ hội được đón nhận những tia sánh chánh kiến dần được chuyển hoá tâm thức, có cơ hội được thực hành Yoga Thanh Trí mỗi ngày và những phương pháp bảo hộ tâm trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy để được được “An lạc đời này – Cực lạc đời sau”.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ vì lợi lạc tất cả chúng sanh và vì chúng con.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus Covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 54. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỉ đọc thư của Thầy 341 :Trò có bao giờ than phiền thời tiết không ? Câu hỏi của tựa bài đã nhắc nhở chúng con về sự vô thường của cuộc sống ,không nên bám víu vào bất kỳ thứ gì ,kể cả bạn bè , người thân ,của cải ,thần thức …Chỉ có chánh pháp mới có thể dẫn dắt chúng con về miền Tây phương cực lạc ,là niềm hạnh phúc viên miễn ,bất diệt.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh ,bồ đề tâm của vị Thầy ,đã phát kiến lục diệu pháp môn ,phù hớp với tính quốc độ và thời đại,giúp cho chúng con và chúng sanh hữu tình dễ dàng thực hành và tích tập công đức trên diễn trinh tiến về thành phố giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường của thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh và thắm đẩm trong hồng ân của Tam Bảo.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 55. Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc thư gửi các trò 341: “Trò có kiểm soát được thời tiết không? “.
  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con xem cảnh sắc tươi đẹp của Mật Gia sau những ngày mưa. Hoa thì nở rộ tỏa hương thơm ngào ngạt và cá trong hồ thì tung tăng nhởn nhơ vui chơi. Thời tiết không ngừng biến đổi, nó tạo nên sự thay đổi cho vạn vật, cho cảnh sắc và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, làm cho con người lúc thì ủ ê buồn bã, lúc thì năng động vui tươi…Vì vậy, chúng con không nên bám víu vào đó bởi mọi thứ đều tan biến như mây khói thoáng qua, mọi thứ trong cuộc sống này đều vô thường không có gì là vĩnh cửu như ngài Thogme Zangpo đã dạy ” Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi cũng sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Chỉ có pháp Phật mới là vĩnh hằng cụ thể là Tâm pháp Thanh Trí do vị Thầy phát kiến mới là trường tồn vĩnh hằng mang lại nhiều lơi lạc, hữu ích, bảo hộ tâm trí chúng con luôn tĩnh thúc, chánh niệm và chú tâm trong thực hành pháp. Tích tập công đức và trí tuệ làm lợi cho mình và cho tha nhân đồng thời thực hành pháp cũng là trưỡng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư không dừng nghỉ ” Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ ” sẽ giúp chúng con an lạc đời này và cực lạc đời sau. Ngược lại, nếu chúng con cứ bám víu vào cuộc sống giả tạm này, chỉ lo công việc thế sự mà xao nhãng thực hành pháp mà vị Thầy đã từ bi ban tặng thì chẳng khác nào chúng con tự cắt đứt duyên lành theo chân vị Thầy về thành phố miên viễn. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi và kham nhẫn giáo hoá chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: Thư gửi các trò 341: Trò kiểm soát được thời tiết không?
  Con hoan hỷ khi được thưởng lãm quang cảnh Mật gia Trung tâm sau vài ngày mưa qua những bức hình trong bài viết của Thầy thật tươi đẹp với cỏ cây hoa lá rực rỡ sắc màu tỏa ngát hương thơm, dưới bóng nước long lanh trong hồ Dấu Chân Phật những chú cá bơi lội tung tăng, trên sân vườn đàn mèo dễ thương đang chơi đùa bên Thầy. Trong con có một cảm giác bình yên đến lạ.
  Đọc bài viết của Thầy con hiểu rằng tâm trạng con người vui buồn phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh. Nhờ có Tâm pháp Thanh trí mà vị Thầy chỉ dạy đã giúp hành giả chúng con khi đối diện với hoàn cảnh không được như ý sẽ biết coi “mọi sự như là khuyết điểm” mà gạt đi được những cảm xúc tiêu cực để cân bằng được cuộc sống.
  Nhờ có sự luận giảng của Thầy đã giúp con hiểu được không ai kiểm soát được thời tiết, cũng như không ai biết được mình sẽ chết vào khi nào, cuộc sống là vô thường, chỉ có đạo phật là thường hằng và luôn hữu ích. Chúng con thật may mắn khi được hạnh ngộ và theo học vị Thầy trong đời này. Người đã từ bi phát kiến ra Lục diệu pháp môn dễ nhớ, dễ thực hành áp dụng vào đời sống tích tập công đức để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.
  Con Cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài “thư gửi các trò 341: Trò kiểm soát được thời tiết không” của vị Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con được hân thưởng khung cảnh đẹp bình yên với cây hoa cỏ và những con vật đang tung tăng vui đùa tại Mật Gia Trung Tâm. Con hiểu rằng bản thân mình không thể kiểm soát được thời tiết, cũng như không thể biết nghiệp quả xấu hay cái chết đến khi nào và ” Thế gian là vô thường” nên điều quan tọng với hành giả Thanh Trí chúng con là cần thực hành pháp liên tục bởi Phật pháp luôn luôn hữu ích trong cuộc sống hằng ngày và như vị Thầy dạy ” chỉ có thực hành pháp (đặc biệt là Tâm Pháp Thanh Trí) thì mới có lợi mãi mãi cho mình và cho tha nhân. Con xin ghi nhớ rằng “Bạn bè và người thân suốt đời cuối cùng cũng phải chia tay. Của cải tích góp bằng mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng phải bỏ lại. Thần thức, một khách trọ trong thân xác này, cuối cùng phải ra đi. Không nên bám víu vào cuộc sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn giúp chúng con bảo vệ đươc tâm trí của mình và được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nận dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 58. Cao Diệu Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 341: Trò Kiểm Soát Được Thời Tiết Không?”
  Qua bài viết, con nhìn thấy tinh thần hân thưởng với nhận thức mọi thứ xung quanh đều vô thường và hữu hạn. Con cảm tạ Thầy đã ban những pháp tỉnh thức tựa như tấm khiên vừa bảo hộ, vừa cho phép chúng con nhìn thế giới bằng lăng kính thanh tịnh.
  Con hiểu rằng dù có bôn ba với thế sự phong trần, thì một lúc nào đó khi cận kề sanh tử chúng con đều sẽ cần tới pháp, mà sinh tử thì cũng như thời tiết, thất thường không thể kiểm soát được. Do đó, vị Thầy từ bi trang bị cho chúng con pháp tỉnh thức có thể thực hành mọi lúc mọi nơi, tựa như tấm vé trên chuyến tàu về miền cực lạc mà không bị giới hạn thời gian địa điểm.
  Con hoan hỷ với cảnh sắc rạng ngời tại Mật Gia qua bài viết. Hơn nữa, con cảm phục sự tận tâm của vị Thầy với bài viết song ngữ khi giờ đây Mật Gia đã chính thức hướng đến vị thế toàn cầu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh,
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh,
  Om Mani Padme Hum

 59. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc thư gửi các trò 341″ Trò Kiểm Soát Được Thời Tiết Không” rồi ạ,con hoan hỷ với khung cảnh tưới sáng rực rỡ ở Mật Gia trung tâm và con hoan hỷ tán thán trí tuệ vị Thầy, ở độ tuổi lục tuần của Thầy chắc không ai nghĩ vị Thầy viết bài Tiếng anh qua giảng luận của Thầy con hiểu rằng không có một ai có thể kiểm soát được thời tiết, và vô thường cũng vậy,chỉ có đạo Phật là vĩnh hằng và hữu ích cho chúng sanh, qua đó chúng con thật ơn phước khi hạnh ngộ vị tổ Sư dòng phái Yoga Thanh Trí, với lục diệu pháp môn, Thầy phát lồ mang lại rất nhiều lợi lạc cho chúng sanh khi thực hành, dễ dàng không bị ảnh hưởng bới những thú xung quanh, áp dụng vào đới sống thế sự để tích lũy công đức để được ăn lạc đời này, cực lạc đời sau, là nhờ ơn phước của vị Thầy, chỉ dậy, uốn nắn chúng con theo đúng quỹ đạo Chánh Pháp
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh COVID 19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum

 60. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc thư 341 của vị Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy giúp cho con rút ra bài học về cảm nhận thực tế trong một thời điểm nhất định nào đó (buổi sáng, trưa, chiều, tối…) của sự vật, sự việc và hiện tượng mà “Thọ lạc là thọ pháp”, “Đối cảnh gieo duyên”, nghĩa là thực hành Pháp để bảo vệ tâm trí của mình qua các phương pháp mà vị Thầy phát kiến:
  1. Tám lối về chân tâm.
  2.Cúng dường bất khả gián đoạn.
  3.Chánh kiến quang minh Tam muội.
  4.Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni.
  5. Bồ đề tâm định quán.
  6. Thiền quán Bổn tôn ngủ thứ đệ.
  Đặc biệt, “Chánh kiến quang minh Tam muội” và “Bồ đề tâm định quán” được sự cho phép thực hành từ vị Thầy, thế nên chúng con đọc bài viết comment càng nhiều thì càng tích tập bấy nhiêu công đức và trí tuệ làm hành trang thoát khỏi Thế giới vô thường này mà về Tây Phương Cực Lạc vĩnh hằng.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum .

 61. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con nhận thấy cuộc sống này thật vô thường, tiền tài, danh vọng, người thân thuộc đều không thể đi theo chúng ta trong kiếp luân hồi. Chúng ta chỉ là một lữ khách, khi ra đi dều không thể mang theo thứ gì, chỉ có chánh kiến của Phật pháp là theo ta mãi, hương Đạo toả ngào ngạt trong kiếp này và cả nhiều kiếp sau. Vì vậy chúng ta cần tìm kiếm cho mình một vị Thầy tâm linh chân chính để nương tựa trong cõi ta bà này, xoá đi lớp bụi vô minh dày đặc.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 62. Mật Lưu Ly
  Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết của vị Thầy. Con hiểu rằng: thế gian là vô thường, chỉ có Đạo Phật là vĩnh viễn, khi chúng con thực hành tâm pháp Thanh trí thì sẽ có lợi mãi mãi. Con xin tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ nơi vị Thầy đã phát kiến tâm pháp Thanh trí “Lục diệu pháp môn” đem lại lợi lạc vô song, là phương thức linh hoạt, đơn giản, hiệu quả,… giúp chúng con dù ở nơi đâu, trong thời điểm nào cũng có thể thực hành pháp. Chúng con không thể kiểm soát được thời tiết, nhưng vị Thầy luôn dạy chúng con “chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị” giống như chúng con được “dự báo thời tiết” để chuẩn bị hành trang vượt qua mọi nắng mưa, bão giông. Con cảm tạ ơn vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 63. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Qua bài viết con hiểu được vạn vật trên thế gian này đều là vô thường không có gì tồn tại mãi mãi ,cũng như tâm thức của chúng con sẽ bị cuốn vào bát phong ,chúng con cần chánh niệm và tỉnh thức để tâm mình không phải phụ thuộc vào hoàn cảnh mà biết an trú trong hiện tại và Thầy đã dạy cho chúng con đều đó bằng cách thực hành lục diệu pháp môn mà Thầy đã phát kiến để chúng con có thể an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ.
  Om mani padme hum

 64. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy ạ. Qua bài viết con hiểu được chánh kiến của Phật pháp mang lại lợi lạc cho chúng sanh là mãi mãi. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã phát kiến Tâm pháp Thanh Trí để chúng con có thể đọc bài và comment để tích tập công đức. Là hành trang quý giá cho hành trình về Tây phương cực lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 65. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài:” Thư gởi học trò 341.Trò kiểm soát được thời tiết không “ rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những cảnh sắc tươi đẹp của Mật Gia Song Nguyễn.Buổi sáng thanh bình,nắng vàng óng,hoa rực rỡ muôn màu toả khắp sân vườn, với những chú Mèo đang nô đùa,đàn cá đang bơi lội,tiếng
  Chim hót,tiếng lá cây rơi rụng theo chiều gió.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh từ bi trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy bậc Tuệ Tri Thức đã dạy cho chúng con Tâm Pháp Thanh Trí với Lục Diệu Pháp Môn mà Thầy đã phát kiến.Thầy noi gương Đức Phật chỉ ra con đường giải thoát phù hợp tinh thời đại 4.0,tính quốc độ ,tính dân tộc theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Thực hành pháp,tha lực hộ trì.Sùng kính Đạo Dư là nền tảng giác ngộ.Được hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự,thành đạt xã hội,an lạc đời này,cực lạc đời sau.
  Thầy dạy cho chúng con không nên bám chấp vào cuộc sống vô thường.Bậc Thánh Tăng Thogme Zangpo đã dạy:” Bạn bè và người thân suốt đời rồi phải chia tay.Của cải tích góp bằng mồ hôi nước măt rồi cũng phải bỏ lại.Thần thức một khách trọ trong thân xác này,cuối cùng cũng phải ra đi.Không nên bám víu vào cuộc sống này.Đó là pháp hành Bồ Tát đạo.Nên thế gian là vô thường chỉ có Phật pháp là thường hằng, hãy chú tâm vào thực hành pháp để tích luỹ công đức và trí tuệ làm hành trang trên con đường giải thoát giác ngộ.
  Một lần con tán thán Vị Thầy bậc Tuệ Tri Thức đã viết bài này bằng tiếng Anh.Nhờ ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy mà cảnh giới Mật Gia nâng cấp trong thời đại dịch này thật là hiếm có.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm được qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 66. Mai Trầnk says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đọc hết bài rồi ạ ,con cảm tạ ơn Thầy cho con xem cảnh của Mật Gia Song Nguyễn màu sắt rất tươi đẹp , con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ của Thầy được dày lâu vì lợi lạc chúng sanh,
  Cầu nguyện cho bệnh dịch qua mau ,

 67. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc “Thư gửi các trò 341: Trò kiểm soát được thời tiết không?”.

  Qua bài viết, con hiểu được sự vô thường nơi cõi Tà Bà. Từ thời tiết cho đến tâm trạng con người, mọi thứ chuyển biến một cách nhanh lẹ theo lẽ vô thường. Chỉ có Phật pháp là thường hằng. Vì vậy, “thực hành pháp luôn luôn hữu ích cho chúng ta”. Với cuộc sống bộn bề công việc thế sự như hiện nay, chúng con không phải ngăn ngại bởi không gian và thời gian để học pháp và thực hành pháp, bởi vì đã có căn phòng Duy Ma Cật thời @ do vị Thầy tạo nên, tạo điều kiện cho chúng con được tiếp cận pháp mọi lúc, mọi nơi giúp chúng con tích luỹ công đức và trí tuệ, là hành trang trên cuộc hành trình đi đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 68. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc thư gửi 341 của Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy giúp con hiểu được sự vô thường trong đời sống. “Bạn bè và người thân suốt đời cuối cùng cũng phải chia tay. Của cải tích góp bằng mồ hôi nước mắt cuối cùng phải bỏ lại. Thần thức, một khách trọ trong thân xác này, cuối cùng phải ra đi. Không nên bám víu vào cuộc sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.” Chỉ có thực hành chánh pháp, tâm pháp Thanh Trí mới giúp con có cuộc sống an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 69. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi các trò 341: Trò kiểm soát được thời tiết không rồi ạ.
  Con hoan hỷ khi nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp lung linh ở Mật gia trung tâm, muôn hoa khoe sắc, cá bơi lội tung tăng, những chú mèo thân thiện đang chơi đùa bên Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được nhiều điều, con ghi nhớ thế gian là vô thường, đạo Phật là vĩnh cửu, thực hành pháp luôn hữu ích cho mỗi học trò chúng con trên con đường đi đến thành phố Giải thoát để chúng con được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 70. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài học “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” thông qua thực tế trong một thời điểm có phong cảnh đẹp ở Mật gia sau những ngày mưa.
  Qua đó giúp con nhận ra rằng, thời tiết xấu hay tốt thì không thể kiểm soát được, bởi đó là sự vô thường. Tuy nhiên, với “Lục diệu pháp môn” mà vị Thầy phát kiến từ Thánh huấn sẽ giúp người thực hành theo để kiểm soát được hành vi “thân; ngữ, tâm” của mình theo quỹ đạo chánh pháp ,ví như Tâm pháp “Bồ đề tâm định quán” rằng: khi thấy khổ đau giúp chúng con “Cầu nguyện cho đau khổ của chúng sanh được lắng diệu”; khi thấy điều hạnh phúc “Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh” …, nhờ mà đó giúp chúng con được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum .

 71. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài thư gửi các học trò 341 rồi ạ.
  Con cầu ngyện cho Thầy trụ thế dài lâu.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.
  Cầu ngyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này rồi ạ, qua con hiểu được tài sản công danh đều bỏ lại khi ta chết đi mà mang theo nghiệp ta tạo ra trong kiếp này, nhưng nhờ có bộ môn yoga thanh trí do vị Thầy sáng lập ra, với những phương dể tiếp thu và thực hành cho chúng con tích tập công đức để đạt được ăn lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy luôn khỏe mạnh vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status