Oct 3, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 45 Comments

Letter from Canada: The wisdom light of the Three Jewels (Tuệ quang của ba Viên ngọc quý)

Letter from Canada: The wisdom light of the Three Jewels (Tuệ quang của ba Viên ngọc quý)

Dear Holy Guru,

When a person accepts the Buddhist philosophy and wants to make it part of their life, the traditional way is to say: “I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha.” And despite the differences in the varieties of Buddhism, these are always the same three cornerstones, and they are known as the Three Jewels. To take refuge in the Buddha is not to hide in the safety of a powerful being. Refuge in this situation is more like moving to a new perspective, to a new awareness of the possibility within us all. By taking refuge in the Buddha, we align ourselves with the ability to become a Buddha ourselves and ultimately be awakened and achieve the happiness of Buddha Nature. The Dharma teaches us compassion for ourselves and others through an understanding of The Four Noble Truths and leads to a release from fear and ignorance. By adhering to the guidance of our esteemed Guru, we embrace the teachings of the Buddha and we practice and apply that understanding to everyday life. The third beautiful Jewel is the Sangha and comprises all those who come together in karmic affinity to study, discuss and practice bodhicitta and meditation, with a desire to help and be helped by one another. The Three Jewels forms the simple framework for the transmission of the Buddhist philosophy and the students and disciples at Song Nguyen Tantra House have a most revered Master and consort to guide us along this precious journey. Blessings to all, from beautiful Canada. Om Mani Padme Hum 🙂 Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest).


Bản Việt dịch (Dịch bởi Mật Diệu Hằng)

Lotus Flower Estrade in Song Nguyen Tantra House

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!
Khi một người đã chấp nhận giáo lý của đức Phật và mong muốn được thực hành giáo lý đó như một phần trong cuộc sống của mình thì họ tuyên xưng: “Con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng”. Mặc dù đạo Phật có nhiều tông phái khác nhau nhưng đều dựa vào ba trụ cột chính, đó là Tam Bảo. Nương tựa vào Phật không phải là chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ một đấng toàn năng. Nương tựa ở đây giống như  chuyển sang một nhận thức mới, ý thức được khả năng giác ngộ trong mỗi con người. Bằng cách quy y Phật, chúng con nhận thức được khả năng trở thành vị Phật và đạt được giác ngộ tối thượng cũng như niềm hạnh phúc của Phật tánh. Pháp dạy chúng con lòng bi mẫn đối với bản thân và tha nhân thông qua sự hiểu biết về Tứ Diệu Đế và dẫn đến sự giải thoát khỏi sợ hãi và vô minh. Bằng cách kính trọng và tuân theo lời dạy của Thầy tâm linh tôn quý, chúng con học được lời dạy của đức Phật và biết cách thực hành, áp dụng những lời dạy đó vào cuộc sống hàng ngày. Viên Ngọc thứ ba trong Tam Bảo là Tăng bảo và bao gồm tất cả những người có duyên nghiệp với nhau, hạnh ngộ để cùng nghiên cứu, thảo luận và thực hành Bồ đề tâm và thiền định, với mong muốn được giúp đỡ lẫn nhau, giúp mình và tha nhân. Tam Bảo là nền tảng đơn giản để học giáo lý của đạo Phật. Đệ tử và học trò của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy tâm linh tôn quý và người phối ngẫu của ngài hướng dẫn chúng con được bước theo hành trình quý báu này.
Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh.
Con xin phép thỉnh an Thầy Cô từ đất nước Canada.
Om Mani Padme Hum 
Con – Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest)

 1. Mật Thủy says:

   

  Namo Buddha!
  I’m delighted with your sharing about “The wisdom light of the Three Jewels”: Buddha, Dharma and Shanga. I’m agree with you that “to take refuge in the Buddha is not to hide in the safety of a powerful being”. That’s not the right view of a true Buddhist. May all beings have the proper knowledge about taking refuge in the Three Jewels.
  Om mani padme hum!

  —————

  Mô Phật!
  Mật Thủy hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta về “Ánh sáng trí huệ từ ba viên ngọc quý”: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Rõ ràng một điều là quy y Tam bảo không phải mang ý nghĩa “chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ một đấng toàn năng”. Đó không phải là nhận thức đúng đắn của người con Phật chân chính. Cầu nguyện cho chúng sanh sẽ có nhận thức đúng về việc quy y Tam bảo.
  Om mani padme hum!

 2. Bagz says:

  Thank you for sharing a beautiful thought.

 3. Bagz says:

  Thank you for sharing your beautiful thought.

 4.  Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru : Muchas gracias por compartir sus articulos tan interesantes. Me refugio en el Buda . Me refugio en el Dharma . Me refugio en la Sangha . Me refugio en las Tres joyas .Esto no es esconderse en la seguridad de un ser poderoso. Es mas bien moverse a una nueva conciencia de posibilidades dentro de nosotros. Saber que podemos convertirnos en un Buda , encontrando la verdadera naturaleza de Buda. y el Dharma no enseña a sentir compasion por nosotros mismos y por los demas , Que nuestro Guru pueda tener una larga vida y sea feliz para beneficio de todos los seres sintientes. Que todos los seres sintientes disfruten de la felicidad y la raiz de la felicidad. Puedan ser libres de sufrimiento y de la raiz de sufrimiento. Que no esten separados de la gran felicidad carente de sufrimiento. Que habiten en la ecuanimidad , libre de apego y aversion. Que la bondad y la compasion de la sabiduria de la no dualidad. Que la preciosa Bodhichita haya nacido en aquellos donde no lo es. Puede que Bodhichita una vez que nazca no decaiga y se expanda mas y mas. Que el precioso espiritu del despertar nazca en aquellos donde no esta. Que una ez que nazca , no se deteriore y aumente mas y mas . OM MANI PADME HUM

 5. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is Tantra Ashihata.

  I thank you for this wonderful article given to us.

  May you help us to take proper refuge in the three  jewels of buddah.

  May Guru live long for the seek of happiness of all sentient being.

  Om mani padme hum.

 6. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Citta  đã chia sẻ về  ánh sáng trí huệ từ ba viên ngọc quý là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Chúng con may mắn khi được nương tựa vào vị Thầy và Tam Bảo trong hiện kiếp, cầu nguyện tất cả huynh đệ Kim Cang chúng con tinh tấn thực hành/ diễn tập pháp, trân quý cơ hội quý báu được theo bước chân vị Thầy đến khi giác ngộ tối thượng. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 7. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Tuệ quang của ba Viên ngọc quý” rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán những chia sẻ của huynh Tantra Citta về việc được Quy y Tam bảo, nương tựa nơi cửa Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 8. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Tuệ quang của ba Viên ngọc quý rồi ạ”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cậu nguyện đạo hữu Tantra Citta viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết này của đạo hữu Tantra Citta. Qua bài, con có cảm niệm rằng Tam Bảo là nơi nương tựa chân thật cho tất cả những ai tầm cầu Giải thoát. Nhưng nương tựa ở đây không phải là thái độ dựa dẫm, muốn được “hộ thân lánh nạn” mà không có một chút cố gắng tự thân nào của người theo đạo Phật. Đức Quán Âm Bồ Tát đã giáo huấn trong Đại nguyện của Ngài rằng “Phật Pháp không hiện hữu chỉ vì lợi ích tầm thường là nhằm bảo vệ các con khỏi nỗi sợ hãi và đáp ứng mọi ước muốn của con. Phật Pháp không đơn thuần là sự giả tạo như thế, vì vậy hãy nhìn vào tâm thức phi đạo đức của các con”. Con hiểu rằng Tam Bảo là nơi nương tựa để chúng con có niềm tin, sức mạnh để tự thắp đuốc lên mà đi với Chánh pháp.

  Con cũng hiểu thêm rằng, trong Kim Cang thừa, vị Thầy là đối thể trung tâm, là đại diện của Tam Bảo, sùng kính vị Thầy là nền tảng Giác ngộ. Và khi phát lời nguyện quy y, chúng con tuyên xưng “Con quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”. Nếu không có vị Thầy, chúng con sẽ không hiểu gì về đạo Phật và sẽ không có chánh kiến. Con hoan hỷ và thấy bản thân mình thật may mắn khi được hạnh ngộ và theo bước chân Thầy trên con đường Giác ngộ trong kiếp này. Cầu nguyện chúng con sẽ tinh tấn thực hành theo lời Thầy dạy với niềm tin và lòng sùng mộ vị Thầy thuần thành, vì lợi lạc cho bản thân và tha nhân trong hiện tại và tương lai.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài của đạo hữu Tantra Citta và thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Citta rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 11. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết chia sẻ: “Ánh sáng trí tuệ từ ba viên ngọc quý” của đạo hữu Tantra Citta. Tam Bảo là nơi nương tựa chân thật cho những ai tầm cầu Giải thoát, chứ không phải nơi dựa dẫm, chỗ ẩn nấp an toàn từ một đấng toàn năng. Tam Bảo là nơi để nương tựa giúp chúng con có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh trên đường đi đến Giải thoát. Chúng con thật may mắn khi được nương tựa nơi vị Thầy, nương tựa Tam Bảo, cầu nguyện cho con và các huynh đệ Kim cang luôn trân quý cơ hội quý báu này, trưởng dưỡng niềm tin kiên cố nơi vị Thầy, nơi Tam Bảo.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 12. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta về Tuệ quang của Tam bảo. Được quy y Tam bảo chính là được nương nhờ ánh sáng Trí huệ của các bậc Giác ngộ để đánh thức Phật tánh trong tâm thức mỗi người.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái Giác ngộ

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Citta viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta về tuệ quang của Tam Bảo nơi nương tựa chân thật của tất cả những ai khi đã có duyên lành với Phật pháp. Đúng như đạo hữu chia sẻ nương tựa ở đây không phải là tìm được một chỗ ẩn náu an toàn để rồi mình ỉ lại vào đó mà nương tựa  là niềm tin, là sự sùng kính đối với Thầy, Phật, Pháp , Tăng để đạt giác ngộ, là sự tinh tấn thực hành pháp và đó là tấm bản đồ là nơi sẽ tiếp thêm cho chúng sanh sức mạnh ý trí đi đến đích đến cuối cùng của sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử đến với Tây Phương Cực Lạc Quốc.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 16. Mật Tường Vân(14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta” Tuệ quang của ba Viên ngọc quý” mỗi ngày tuyên xưng con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là nơi nương tựa chân thật của mỗi người hành giả được duyên lành, hành giả mỗi ngày tin tấn thực hành theo lời dạy của vị Thầy, được an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 18. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tatra Citta ” Tuệ quang của ba viên ngọc quí”. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu, cũng như thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Như đạo hữu đã chia sẻ, nương tựa vào Phật không phải là chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ một đấng toàn năng. Bởi đạo Phật là đạo giải thoát ” Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng” là thực hành theo giáo lý của Ngài, thông qua sự hướng dẫn của vị Thầy với chí nguyện giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Mặc dù vậy hiện nay vẫn còn rất nhiều những chùa chiền còn đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn, hướng dẫn đồ chúng đi theo con đường tà kiến thông qua việc cầu sao, giải hạn… Thật may mắn cho chúng con những học trò, đệ tử của Mật gia Song Nguyễn có “duyên lành” với vị Thầy tâm linh chân chính, để được hướng dẫn diễn tập, thực hành theo đúng giáo lý Phật đà, thông qua sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy.

  Cảm ơn Đạo hữu Tantra Cita đã chia sẻ. Cầu nguyện huynh Mật Diệu Hằng và đạo hữu Tatra Citta viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

   

   

 19. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết “ Ánh sáng trí tuệ từ ba viên ngọc quý “ của đạo hữu Tantra Citta. Qua bài viết, con hiểu rằng khi quy y tam bảo ( quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng ) không phải là tìm chỗ chạy trốn, tìm chỗ ẩn nấp an toàn mà là một hành trình đi đến con đường giác ngộ, là thực hành Bồ đề tâm để giúp đỡ tha nhân, những người có duyên nghiệp với mình. Và nay huynh đệ chúng con thật may mắn khi được nương tựa vào vị Thầy, vào tam bảo và từng bước đi đến thành phố giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HÙM

 20. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ “Tuệ quang của ba viên ngọc quý” của đạo hữu Tantra Citta. Con cũng có chung cảm nhận như đạo hữu ấy rằng đạo Phật tuy có nhiều tông phái khác nhau nhưng tất cả đều quay về nương tựa ba viên ngọc quý đó là Tam Bảo. Nương tựa, quy y Tam Bảo ở đây không phải là “chạy trốn, tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ một đấng toàn năng” bởi Đức Phật không ban phước, giáng họa cho bất kì ai mà Ngài dạy rằng “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Đến đây con chợt nhớ và thương cảm cho những người đang theo các tôn giáo theo kiểu nô lệ tâm linh, luôn mong mỏi làm đẹp lòng giáo chủ của họ để không bị trừng phạt. Con cầu mong cho họ sớm có được duyên lành tiếp cận tuệ quang của ba viên ngọc quý. Con cũng hoan hỷ thán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi làm kênh vận chuyển trung gian, trao truyền cho chúng con ánh sáng chánh kiến để hiểu rõ được phần nào bản chất chân thật của sự vật hiện tượng. Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Citta đã chia sẻ bài viết ” Tuệ quang của ba Viên ngọc quý”.
  Qua đó, con hiểu được. Chúng con cũng như chúng sanh hữu tình muốn quy y Tam bảo, nương tựa vào Tam bảo, không phải vì chúng con muốn chạy trốn, tìm nơi lánh nạn ở bậc Toàn giác mà chúng con ý thức được cuộc sống hiện tại là sự vô thường, là giấc mộng ảo huyền, là sự đau khổ của luân hồi 6 cõi nên chúng con nguyện quy y Tam bảo để được thực hành theo con đường giải thoát mà Đức Phật đã từ bi chỉ ra.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc những chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta về “Tuệ quang của ba viên ngọc quý” và phần Việt dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu về sự nương tựa nơi Tam Bảo như điều cốt lõi trong đạo Phật, nương tựa nơi Phật không phải là hộ thân lánh nạn, tìm tới một đấng ban phước giáng họa. Bởi Đức Phật chỉ ra đạo Phật là một con đường giác ngộ, trong đó người hành giả tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Qua đây con hoan hỷ cảm niệm ơn phước của bản thân con cùng với các huynh đệ kim cang, khi kiếp này chúng con được hạnh ngộ, tựa nương vào Tứ bảo – Thầy, Phật, Pháp, Tăng, với vị Thầy là đối thể trung tâm, là viên ngọc Như ý sáng ngời tuệ quang và từ quang, chiếu rọi ánh sáng chánh kiến, dẫn dắt chúng con từng bước tiến lên đúng theo hành trình giải thoát Đức Thế Tôn đã chỉ ra, có được đời này an lạc, đời sau cực lạc. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho mỗi chúng con đều luôn trân quý, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, luôn tĩnh thức, chú tâm và chánh niệm, tinh tấn diễn tập, thực hành pháp để luôn được theo gót Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, 

  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta và hoan hỉ với thiện hạnh chuyển ngữ của huynh Mật Diệu Hằng. 

  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum. 

 24. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Citta đã chia sẻ về ” Tuệ quang của ba viên ngọc quý ” và thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Diệu Hằng. Ánh sáng trí tuệ của ba viên ngọc qúy là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Đó chính là nơi nương tựa chân thật, nơi an trú vững vàng cho những ai khi tuyên xưng ” con nguyện quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng “. Theo Kim Cang thừa, Đạo sư đại diện cho Tam Bảo là nền tảng giác ngộ vì ” Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”( Thánh giả Atisha ). Nhờ được nương tựa vào tụê quang của vị Thầy, Tam Bảo mà chúng con mới không bị lệch qũy đạo chánh pháp, tinh tấn thực hành pháp, ứng dụng pháp vào cuộc sống hằng ngày để thoát khỏi khổ đau, phiền não của luân hồi sanh tử và an lạc đời này, cực lạc đời sau chứ không phải ” nương tựa vào Phật để chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ 1 đấng toàn năng. ” Cảm ơn đạo hữu Tantra Citta đã chia sẻ. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chánh đáng của đạo hữu được viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài này rồi ạ . Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh phiên dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng và thiện hạnh của đạo hữu Tantra Citta đã chia sẻ và cảm niệm về ánh sáng trí tuệ từ ba viên ngọc quý.Tam Bảo là nơi nương tựa chân thật cho những ai tầm cầu Giải thoát và là nơi để nương tựa giúp chúng con có niềm tin , có thêm sức mạnh để Giác ngộ và đánh thức Phật tánh trong tâm thức chúng con trên đường đi đến Giải thoát . Đạo Phật là Giải thoát ,Quy y Phật ,quy y Pháp ,quy y Tăng ,là thực hành theo giáo lý của đức Phật  dưới sự chỉ dạy của vị Thầy , và vị Thầy là đại diện của Tam Bảo , sùng kính vị Thầy là nền tảng Giác ngộ. Con thật may mắn được nương tựa vào vị Thầy ,Phật Pháp ,Tăng trong hiện kiêp này ,đời này an lạc ,đời sau cực lạc .

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum !

 26. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẽ của đạo hữu Tantra Citta. Con đồng cảm niệm với đạo hữu ấy rằng :”Bằng cách kính trọng và tuân theo lời dạy của Thầy tâm linh tôn quý, chúng con học được lời dạy của Đức Phật và biết cách thực hành, áp dụng những lời dạy đó vào cuộc sống hàng ngày” nhằm lợi người lợi mình.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Citta luôn tinh tấn & thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 27. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Letter from Canada: The wisdomlight of the three Jewels (Tuệ quang của ba viên ngọc).

  Con hoan hỷ với những cảm niệm chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta về ánh sáng tuệ quang từ 3 viên ngọc quý. Con đồng cảm niệm với đạo hữu đó là nương tựa vào Tam Bảo không phải là tìm chỗ ẩn nấp an toàn mà chuyển sang một nhận thức mới, ý thức được khả năng giác ngộ trong mỗi con người. Con cảm thấy mình thật may mắn khi trong đời này được hạnh ngộ và theo học vị Thầy  chân chính. Cảm ơn đạo hữu Tantra Citta đã viết bài. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã việt dịch bài viết.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch virus covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 28. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

 29. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Tantra Citta. Vị Thầy là hiện thân của Tam Bảo nên nương tựa vào ngài chính là nương tựa vào Tam Bảo. Giáo pháp của ngài giúp chúng con quay về con đường thực hành chánh pháp vì lợi ích của bản thân và chúng sanh. Nhờ duyên lành mà giờ đây chúng con có được những cơ hội hy hữu như thế, thật tuyệt vời quá đi. Như câu nói huyền thoại đi vào lòng người” tính tương thuộc bất biến của tánh không” của Bồ Tát Quán Thế Âm được làm sống động bởi con đường Thầy đã chỉ dẫn chúng con, con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi ích chúng sanh!

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 30. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta ạ. Qua bài viết con hiểu thêm về tuệ quang của 3 viên ngọc quý ạ, qua đó cho chúng con sùng kính vị Đạo Sư là được giác ngộ tối thượng để được Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng, Tam Bảo mà vị Thầy đã từ bi ban cho. Đệ tạ ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 31. Mật Ba says:

  Con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ và đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Citta là quy y Phật không phải là tìm một chỗ ẩn nấp an toàn từ đấng  toàn năng. Mà là nương tựa vào Chánh pháp của Ngài hành giả thực hành dần dần chuyển hóa tâm thức thoát khỏi vô minh xiềng xích, biết được những gì cần biết, gạt bỏ  những gì cần gạt bỏ. Đức Phật cũng đã dạy “hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc  mà đi với ánh sáng của chánh pháp”. Ngài còn dạy “Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, có giải thoát hay không là do các ông”.

  Do vậy, nếu không quy y, nương tựa vào chánh pháp người tu sẽ không có con đường để vạch ra, không có định hướng, sẽ khó có thể tự thân vận động tu tập đạt đến giác ngộ giải thoát vì trên đường đi có rất nhiều những chướng ngại. Mặt khác, khi đã quy y nhưng lại không thực hành vì mục đích tối thượng, mà chỉ mang suy nghĩ hộ thân lánh nạn, biến Đức Phật thành một vị thần linh cầu phước gián họa, hoặc đem giáo pháp của Ngài thành cần câu cơm thì cũng không được chi, thậm chí lợi bất cập hại vì Ngài cũng khuyến cáo “tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp cho chúng con biết đến chánh pháp của Đức Phật qua sự truyền tải của vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

 32. Nguyễn Thị Phương Thảo(11 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài viết, con hiểu rằng: Bằng cách kính trọng và tuân theo lời dạy của Thầy tâm linh tôn quý, chúng con học được lời dạy của Đức Phật và biết cách thực hành, áp dụng những lời dạy đó vào trong cuộc sống hàng ngày. Đệ tử và học trò của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy tâm linh tôn quývà người phối ngẫu của ngài hướng dẫn chúng con được bước theo hành trình quý báu này.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Citta đã chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe vị Thầy và sự trường thọ được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 33. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantracitta về ánh sáng trí tuệ của 3 viên ngọc quý
  Qua bài viết con hiểu rằng khi quy y tam bảo không phải tìm chỗ chạy trốn mà là thực hành Bồ đề tâm nương tựa vào chánh Pháp dần dần chuyển hóa tâm đạt đến giác ngộ giải thoát
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 34. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái) 12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 35. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 36. Mật Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta và hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Thật hoan hỷ cho những ai hội đủ duyên lành được quay về nương tựa 3 ngôi báu “Tam Bảo”, cho dù Đạo Phật có nhiều tông phái nhưng cũng chỉ có một nơi duy nhất để nương tựa chính là Tam Bảo và vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo , chúng con được nương tựa vị Thầy , được vị Thầy chỉ dạy, có cơ hội thực hành những giáo lý tuyệt vời của Đức Phật.
  Quy Y Phật không có nghĩa là chạy trốn thế sự, tìm nơi ẩn núp vào một thế lực thần linh nào, vì đạo Phật là đạo tự giác, trí tuệ, ứng dụng pháp và cuộc sống để mọi hành vi thân, ngữ, tâm không đi lệch quỷ đạo chánh pháp, từ đó có được hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự và thành đạt xã hội.
  Nương tựa ba ngôi báu “ Phật, Pháp, Tăng” là nơi nương tựa chân thật nhất, tiếp nhận ánh sáng tuệ quang của Đức Phật qua kênh vận chuyển là vị Thầy, dần dần xua tan màng đêm vô minh, lìa mê về giác, còn lại tất cả mọi nương tựa ở thế gian đều bị vô thường chi phối, mãi mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi không lối thoát.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Cittla đã chia sẻ.
  Con cầu nguyện Vị Thầy nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 37. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Tantra Citta. Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Qua bài viết con hiểu được đạo Phật có nhiều tông phái khác nhau nhưng đều dựa vào ba trụ cột chính đó là Tam Bảo. Nương tựa vào Phật không phải là chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ 1 đấng toàn năng. Nương tựa ở đây giống như chuyển sang một nhận thức mới, ý thức được khả năng giác ngộ trong mỗi con người.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 39. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta ,Mật Thúy đồng ý với suy nghĩ của đạo hữu rằng giáo pháp Phật đà và pháp yoga thanh trí huynh đệ chúng ta thực hành nội ngày như là lẻ sống thiếu thì không được cứ không phải là lúc chúng ta gặp nạn thì mương tựa đâu cảm ơn đạo hữu đã viết bài này cho Mật Thúy hiểu được nhiều điều Mật Thúy hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng cầu nguyện cho huynh luôn tin tấn thực hiện pháp để được tha lực hộ trì con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 40. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Mật Mai hoan hỷ khi đọc bài chia sẽ ” Tuệ Quang của ba viên ngọc quý “của đạo hữu Tantra Citta . Mật Mai hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết sang tiếng việt.
  Qua bài con hiểu mỗi ngày tuyên xưng con quy y phật, con quy pháp, con quy tăng là nơi nương tựa chân thật của mỗi hành giả, và làm theo lời dạy của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “Tuệ quang của ba Viên ngọc quý” rồi ạ!
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta. Qua bài viết con hiểu rằng nương tựa vào Phật không phải là chạy trốn tìm chỗ nấp an toàn vào một đấng toàn năng mà là chuyển sang nhận thức mới, ý thức khả năng giác ngộ trong mỗi con người.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 42. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Citta, đã chia sẻ những dòng cảm niệm về ánh sáng trí huệ của ba viên ngọc quý ” Phật, Pháp, Tăng”.
  Qua đó, con tâm đắc và cảm nhận với sự chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta là quy y Tam Bảo, nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng không phải là chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ một đấng Toàn năng, mà nương tựa ở đây giống như chuyển sang một nhận thức mới, ý thức được khả năng giác ngộ trong mỗi con người, khi chúng con được nhận ra sanh tử luân hồi là một sự khổ đau, được tái sanh làm thân người là một đặc ân và cũng như được nhận ra con đường giải thoát của Đức Phật từ bậc Tuệ tri thức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 44. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ
  Om mani pedme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status