Jul 14, 2021

Posted by in Giáo điển | 98 Comments

THÁI ĐỘ NÀO, NHÂN QUẢ ĐÓ, HIỆN ĐỜI VÀ SAU MẠNG CHUNG

Lời dẫn: Thầy bất ngờ khi Mật Tấn Lực ở độ tuổi thất tuần vẫn minh mẫn và tiếp thu bài giảng của Thầy sâu sắc và nhớ đầy đủ các chi tiết. Qua những cảm niệm, cảm nhận của Mật Tấn Lực cho thấy học trò, đệ tử Mật gia là những hội viên chính thức hay chưa chính thức đều được trang bị đầy đủ chánh kiến, viết và nói theo “thánh giáo lượng”. Để tạo điều kiện cho các trò chưa nghe được bài giảng này, thì đọc qua bài viết của Mật Tấn Lực cũng nhớ và hiểu toàn bộ nội dung. Thầy trân trọng giới thiệu…


THÁI ĐỘ NÀO, NHÂN QUẢ ĐÓ, HIỆN ĐỜI VÀ SAU MẠNG CHUNG

Kính bạch Thầy!
Con hoan hỷ được nghe vị Thầy thuyết giảng: “9 THÁI ĐỘ VỀ ĐẠO SƯ – NHÂN NÀO QUẢ ĐÓ”. Qua bài giảng của vị thầy, bằng những luận giải xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu dựa trên Thánh giáo lượng “TỨ Y CƯ” là “Y PHÁP BẤT Y NHÂN” cùng những minh định rõ ràng, giúp con hiểu được thấu đáo, toàn diện về “9 THÁI ĐỘ VỀ ĐẠO SƯ – NHÂN NÀO QUẢ ĐÓ”. Nhân tốt đã rõ qua những thành đạt thế sự, thành tựu tâm linh, chuyển hóa tâm thức của những học trò, đệ tử, hội viên Mật gia Song Nguyễn trong đó có bản thân con và gia đình. Còn nhân xấu “nhạo báng”, “phỉ báng” bậc Đạo sư dù là ai, đối tượng nào cũng đã rõ trong hiện đời, sẽ rõ trong tương lai và nhất là sau mạng chung đọa lạc vào khổ cảnh như xác quyết của thánh giả Mã Minh qua những thi kệ của tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

10. Được làm đệ tử vị Thầy đó. Lại cho rằng không xứng đáng với mình. Khổ đau mãi mãi là như vậy. Bởi khinh thường vị Thầy tâm linh. Chẳng khác nào khinh chê vị Phật.

11. Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết. Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm. Những thứ này gây khổ đau khôn xiết. Trong đời này và cả vạn kiếp sau!

13. Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy. Bằng những cách này hay cách khác. Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng.

14. Địa ngục xiết bao cảnh hãi hùng. Cực hình tra khảo mãi không cùng. Kinh điển xưa nay đều ghi rõ. Đó là vì nhạo báng Thầy.

 

Từ đó, con hiểu rằng những hậu quả hiện nay của bọn phản đồ là minh chứng sống động và bản thân con cảm niệm rằng “Sùng kính Đạo sư là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng nền tảng giác ngộ” mà Thánh tăng Atisa khẳng định trong tác phẩm “ĐÈN SOI NẺO GIÁC” và đặc biệt là được “cụ thể hóa và xác ấn” trong “50 KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” của Thánh giả Mã Minh. Và 9 thái độ về Đạo sư xuất phát từ 9 quán niệm Đạo sư mỗi ngày được vị Thầy chỉ ra từ Thánh huấn:

“ĐÈN SOI NẺO GIÁC”

THÁI ĐỘ I: “Nghí đến tầm quan trọng của vị Đạo sư đủ đạo hạnh, con mong được Ngài hướng dẫn tận tình, sát sao, con mong như một đứa con trai ngoan làm đúng theo lời khuyên của nghiêm phụng và từ mẫu”. Vị Thầy giải nghĩa rằng: “Như một đứa con trai nghe theo người cha nghiêm khắc, người mẹ từ bi là theo những gì cha mẹ hướng dẫn mà cha mẹ đó là những bậc thánh giả, thánh tăng…” và có được thái độ đó là từ “nguyên nhân sâu xa nhất là tầm quan trọng của vị Đạo sư ấy, vì ơn Đạo sư ấy đối với học trò trên diễn trình giải thoát không gì lớn bằng”; Bởi “một người nào đó(vị Thầy chân chính) có ý nghĩa hơn 7 tỷ người còn lại” trên thế giới hướng dẫn cho chúng ta về con đường đạo pháp về thành phố giải thoát(Cao Diệu Mật Từ – Thư Thụy Điển: Đã qua rồi cái thời non dại ấy). Còn các kinh điển và Mật điển đã khẳng định: “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”. Vì người con tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ là các bậc Thánh đức không bao giờ nói sai!.

Thánh tăng Atisha chỉ dạy : ” “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”.

Nhưng lại có những kẻ xấu mà cụ thể là Trần Huyền Trang, Vũ Hà Giang, Trương Thanh Long, Phạm Mai Hạnh…cho rằng “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư “là sự đe dọa, răn đe là hoàn toàn sai lầm vì các bậc Thánh đức không phải là tà sư mà dùng 5 thủ đoạn bất chánh để trục lợi. Thử hỏi “vương cung điện ngọc còn bỏ huống hồ nhỏ nhặt của thế gian?!”. Từ chỗ này con ngẫm rằng bọn này nghèo hèn, bẩn dơ nên nghĩ ai cũng như mình sao? Tức là “ăn không được thì đạp đổ”, “mình xấu liền muốn vấy bẩn cho người khác để khỏi tủi hận”. Bởi vậy, những sự vu vạ trên sẽ bị hậu quả thảm khốc mà thánh tăng Mã Minh đã xác quyết tại thi kệ thứ: 11 và 14(trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư). Từ đó vị Thầy đã khuyến cáo qua bài kệ: “Lời Thầy huấn thị phải khắc ghi/Thực hiện kịp thời chớ xét suy/Hẹn khi thuận lợi không nên vậy/E rằng phạm giới lại càng nguy”; “Thầy dạy các ông làm việc gì/Ý Thầy đã tính trước chi ly/Tuân lời sẽ tích bao công đức/Làm theo ý mình chẳng được chi”.

 

 

THÁI ĐỘ 2: “Ngay cả khi ma quân, những ác hữu, những điều tương tự khác muốn lôi kéo con ra khỏi Thầy mình, con cầu mong con như Kim cương”. Đó là “thái độ hiên ngang, bất khuất với ma quân, ác hữu và danh lợi”. Trái lại, những kẻ ác tâm dùng những thủ đoạn tiểu nhân, bỉ ổi “muốn đẩy những học trò, đệ tử ra khỏi từ trường bảo hộ của vị Thầy” vì chính họ bị đuổi ra sau khi họ phạm những lỗi sai đã sám hối và được Thầy chỉ ra những lỗi đó.  Đó là 9 thủ đoạn được vị Thầy chỉ ra: (1)Mạo danh học trò cũ để gây mâu thuẫn; (2)Tìm nguyên cớ để bêu xấu; (3)Phóng hỏa mù để người khác nhìn gà hóa cuốc; (4)Lật tẩy hỏa mù bằng bịa chuyện quá lố; (5)Rung chà cá nhảy; (6)Cho ăn bánh vẽ nạn nhân bi lừa êm ái; (7)Dương đông kích tây; (8)Mượn giao giết người bằng kế ly gián; (9)Điệu hổ ly sơn.

“Ngay cả khi ma quân, những ác hữu, những điều tương tự khác muốn lôi kéo con ra khỏi Thầy mình, con cầu mong con như Kim cương”

THÁI ĐỘ 3: “Khi vị Thầy giao công việc, bất kể gánh nặng nào, xin cho con như trái đất chở nặng tất cả không có phiền than trách”. Vị Thầy chỉ ra rằng: “Liên quan pháp sự hay Thầy dạy cái gì dù nặng, nhẹ, khó, dễ, đụng chạm cá nhân, thanh danh coi như là đất mà nhờ đó ta tích tập được công đức”. Tuy nhiên, vẫn còn những hành vi “làm xong còn kể công, ra điều kiện với vị Thầy nên công đức không được bao nhiêu”. Vũ Hà Giang là trường hợp như vậy mà Thầy đã từng viết và nói qua bài giảng…

“Khi vị Thầy giao công việc, bất kể gánh nặng nào, xin cho con như trái đất chở nặng tất cả không có phiền than trách”

THÁI ĐỘ 4: “Khi con cống hiến hết mình cho GURU, bất kỳ điều gì đau khổ xảy ra, nguyện cho con như núi bất động”. Trong thực tế “khi làm pháp sự do vị Thầy giáo phó, đương nhiên có lúc trúng, có lúc chưa được, bị thầy rầy la, khiển trách, thậm chí phẫn nộ nặng lời, gây ảnh hưởng tâm lý, khổ đau tinh thần, khó chịu”. Nên cầu nguyện cho con như núi; Bởi như lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú rằng: “Như tảng đá kiên cố/Gió thổi không lay động/Bậc trí tâm an tịnh/Bất động trước khen chê”. minh chứng cho thái độ này là nhờ có thái độ “bất động như núi” mà huynh Mật Hồng Tuyến và Mật Huệ Như mới được thành tựu như ngày hôm nay. Ngược lại, có những người làm xong rồi kể công, than trách, gây tâm lý cho huynh đệ khác nên làm nhiều mà chẳng được công đức nào.

“Khi con cống hiến hết mình cho GURU, bất kỳ điều gì đau khổ xảy ra, nguyện cho con như núi bất động”

THÁI ĐỘ 5: “Ngay khi con thực hiện mọi pháp sự do vị Thầy giao phó, xin cho con được làm tôi tớ của Vua với tâm trí không bao giờ xao động”. Đó là “Làm với thái độ hết sức mẫn cán, dồn hết tâm lực dù pháp sự vượt khả năng của mình, không kêu ca, so đo, suy bì, không tạo cớ lẩn tránh”. Ở MGSN nhiều huynh đệ đã thực hiện được thái độ này; Nhưng vẫn còn một số học trò, đệ tử khi được Thầy giao việc còn đưa lý do viện cớ; như Trần Huyền Trang(Mật Thái Dương) vị Thầy giao chuẩn bị 10 bài hát phục vụ pháp sự mà để sau 6 tháng không hoàn thành, còn Phạm Mai Hạnh(Mật Huệ Pháp) tưởng rằng chỉ có mình là phiên dịch, cho mình là “trung tâm vũ trụ” rồi ỷ lại, tự cao, tự mãn dẫn đến phải xa từ trường bảo hộ của Đạo sư, Bổn tôn, ĐaKiNi. Và bây giờ thì sao? Không còn gì thảm hại hơn hoàn cảnh hiện tại của bọn này!

“Ngay khi con thực hiện mọi pháp sự do vị Thầy giao phó, xin cho con được làm tôi tớ của Vua với tâm trí không bao giờ xao động”

THÁI ĐỘ 6: “Từ bỏ lòng kiêu mạn giữ lấy mình, xin cho thấp hơn mọi người, giống như người quét lá đa”. Đây chính là thái độ Khiêm cung với huynh đệ, mà Tôn giả Chũng-Đôn-Ba đã xác quyết: “Khi quán chiếu muôn loài chúng sanh/ Trọn lành hơn bảo châu như ý/ Hầu cứu cánh tối thượng viên thành/Tôi luôn xem người trân quý/Bất kỳ đi đến đâu cùng ai/Tôi nhận kém thua hết các vi/ Và từ sâu từ đáy lòng tôi/Tôi xin xem người tuyệt đối cao quý”. Ở MGSN nhiều huynh đệ đã thực hành đúng gia tài Khiêm cung nhà Phật. Nhưng bọn phản đồ đã làm ngược lại, chúng kèn cựa, ly gián, nói xấu nhau, muốn mình cao hơn người khác nên hậu quả là mất đi sự chỉ dạy của vị Thầy, rời khỏi sự bảo hộ của vị thầy, làm mất mạch pháp, nên vừa qua chúng đã cấu kết với bọn phản động rồi viết, nói xấu vị Thầy và MGSN toàn là dọng điệu của bọn “đầu đường xó chợ”. Chưa kể, nếu chúng tiếp tục thực hành pháp(Thanh trí) thì phạm vào tội “trộm pháp” là tội nặng nhất và hậu quả rất thảm khốc!. Con tán thán vị Thầy về câu chuyện có thật thời Đức Phật khi Ngài về thăm phụ Vương, trong khi 5 trong 6 vương tử bái lễ  Ưu bà ly (người cắt tóc cho Ngài và được Ngài truyền pháp…), chỉ có Đề bà Đạt Đa là không bái lễ, do thái độ ngạo mạn, bất tuân lời Đức Phật mà hậu quả bị đọa địa ngục hiện kiếp.

“Từ bỏ lòng kiêu mạn giữ lấy mình, xin cho thấp hơn mọi người, giống như người quét lá đa”

THÁI ĐỘ 7: “Mong con giống như một sợi dây kết nối các công việc của Thầy dù khó khăn nặng nề đến đâu”. Ở thái độ này, “giống như một sợi dây vô tri vô giác nối kết với các công việc pháp sự Thầy giao một cách khoa học, hợp lý” và hoan hỷ dù khó khăn đến đâu. Trái ngược, là thái độ xum xuê, làm màu, đạo đức giả từ sự lôi kéo về danh, lợi và giao du với ác hữu; như câu chuyện vị Thầy viện dẫn, chỉ vì 2 cân thuốc phiện mà Trương Ngọc Quang cấu kết với giặc để hãm hại vua Hàm Nghi.

“Mong con giống như một sợi dây kết nối các công việc của Thầy dù khó khăn nặng nề đến đâu”

THÁI ĐỘ 8: “Ngay cả khi vị Thầy chỉ trích, khiển trách phớt lờ chẳng quan tâm, con mong sao con giông như một con chó không bao giờ đáp lại bằng sự tức dận”. Đó là thái độ trung thành như một con chó đối với chủ của nó. Tuy nhiên, ở MGSN bọn phản đồ(trong đó có đảng viên) khi bị vị Thầy chỉ ra lỗi lầm tiềm ẩn thì chúng hậm hực, oán dận, tỏ thái độ muốn “phá nát”, bêu xấu không chứng, không cứ và tìm mọi cách hãm hại vị Thầy và MGSN; Với “tâm thức bị vẩn đục bởi sự oán hận, căm hờn với đối tượng là Đạo sư thì phát ra trường lực xấu gọi là 3 động quang minh chiêu cảm nghiệp xấu”, nên hiện đời chúng “muốn ký hợp đồng cũng không thành, tu lâu mà không được”. trong kinh điển cũng xác quyết: “Làm cho bậc A La Hán tức gận thi một thành phố bị hủy hoại”, vu khống, xuyên tạc, phỉ báng bậc Đạo sư  thì phải đọa địa ngục(thi kệ thứ 14 của 50 kệ tụng sùng kính Đao sư của thánh giả Mã Minh).

“Ngay cả khi vị Thầy chỉ trích, khiển trách phớt lờ chẳng quan tâm, con mong sao con giông như một con chó không bao giờ đáp lại bằng sự tức dận”

THÁI ĐỘ 9: “Xin cho con như một con đò đến và đi chẳng bao giờ buồn phiền đối với GURU”. Vị Thầy nêu gương huynh Cao Diệu Nhị Khang trong chuyến pháp sự phía Bắc, huynh Mật Hồng Nhật trong chuyến pháp sự phía Nam. các huynh đều không than oán, phiền, trách, dận khi Thầy quở trách. Từ đó mà “công việc hanh thông, thành tựu tích tập nhiều công đức tương lai nở ra hoa trái”. Còn ngược lại công đức biến thành phước đức trừ phi “mượn con đò đó cho Thầy đi”.

“Xin cho con như một con đò đến và đi chẳng bao giờ buồn phiền đối với GURU”

Kính bạch Thầy! Con hiểu rằng khi chúng con gieo hạt mầm (sùng kính) trên mặt đất(vị Thầy) thì chúng con sẽ thu hoạch hoa trái(công đức) còn mặt đất(vị Thầy) không được gì cả mà còn bạc màu!. Bởi vậy mà con xin ghi nhớ lời Thầy chỉ dạy: “Sùng kính qua 9 thái độ và 9 quán niệm Đạo sư theo mỗi ngày” thì “các trò có niềm tin mỗi ngay, nhiều niềm tin thi sùng kính ngày càng gia tăng, sùng kính ngày càng gia tăng thi công đức càng đủ đầy, công đức đủ đầy tuệ sẽ khai thông, tuệ sẽ giác ngộ, sự giác ngộ sẽ đưa đến An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

Khi chúng con gieo hạt mầm (sùng kính) trên mặt đất(vị Thầy) thì chúng con sẽ thu hoạch hoa trái(công đức) còn mặt đất(vị Thầy) không được gì cả mà còn bạc màu

Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dạy.
Con nguyện cầu vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
Om mani padme hum!

Con MẬT TẤN LỰC


NHỮNG HANH THÔNG, PHÁT TRIỂN CỦA  MẬT GIA SONG NGUYỄN  CUỐI NĂM 2020 ĐẾN GIỮA NĂM  2021

1, Thư gửi các trò 340: MẬT GIA SONG NGUYỄN GIĂNG BUỒM LỚN

2, HỌC THUẬT CỦA MẬT GIA SONG NGUYỄN ĐƯỢC PHỔ TRUYỀN QUA HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC NILAMBER (ẤN ĐỘ) – Cao Diệu Diệu Hằng

3, CAO DIỆU DIỆU HẰNG VIẾT VỀ HỘI THẢO PHẬT HỌC QUỐC TẾ – Cao Diệu Diệu Hằng

4, VIỆN ITA TRÌNH BÀY THAM LUẬN TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC QUỐC TẾ Ở ẤN ĐỘ

5,Lạc giữa trời Tây: Bài 2: DU SƠN NGOẠN THỦY, CÁM CẢNH KẺ NGỒI NHÀ NGỒI BÓ GỐI DỰNG CHUYỆN – Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành

6, Thư gửi các trò 333: LẠC GIỮA “TRỜI TÂY” – Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành

7, Thư gửi các trò 335: CAO DIỆU MẬT TỪ VỪA THI ĐỖ NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ

8, Thư Thụy Điển: Ở ĐÂU CÓ SÙNG KÍNH, Ở ĐÓ CÓ VỊ THẦY – Cao Diệu Mật Từ

9, Thư Newzeland: CẢM TẠ ƠN THẦY, CON VỪA CÓ CÔNG VIỆC CHÍNH THỨC TẠI AUCKLAND VỚI TỶ LỆ 1/350! – Cao Diệu Mật Thuỷ

10, Thư Mỹ quốc: THẦY ƠI, CON ĐÃ MUA NHÀ RỒI! – Cao Diệu Nhất Nguyên

11, Thư Quảng Ninh: TỘI NGHIỆP NHỮNG CƠN MƯA PHÙN – Mật Tấn Pháp

12, LẬP GIA ĐÌNH MUỘN KHÔNG SAO! HẠNH NGỘ MUỘN MÀNG VỚI ĐẠO SƯ MỚI LÀ MỘT THIỆT THÒI LỚN! – Tantra Upatissa

13, Thư Phú Quốc: NHỜ THẦY CON ĐƯỢC LÀM BẾP Ở KHÁCH SẠN 5 SAO – Mật Phước

14, Thư Phú Quốc : TÔI SẮP CÓ NHÀ – Cao Diệu Giác Đăng

15, PHƯỚC ĐẾN HAI LẦN VỚI CHÚNG CON, MỘT MÙA LỄ LỚN ĐÁNG NHỚ! – Cao Diệu Giác Đăng

16,BẰNG LÁI CÓ RỒI, ĐẤT THIÊNG CŨNG ĐÃ ĐƯỢC RỒI! PHẢN ĐỒ ĐỪNG NÓI TÔI TỰ BỊA NHƯ CÁC NGƯỜI NGHE! –  Mật Hạnh

17, Thư Biên Hòa : NHỜ THẦY CON ĐÃ CÓ BẰNG LÁI XE Ở TUỔI 60! – Mật Hạnh

18, VÌ SAO TÔI TRỞ THÀNH “CON CƯNG” CỦA BỐ MẸ MÀ TRƯỚC ĐÂY HỌ GỌI TÔI LÀ “ĐỨA GÂY CHUYỆN” – Mật Huệ Như

19, Thư New Zealand: MÙA VALENTINE ĐÁNG NHỚ NHẤT CỦA CHÚNG TÔI  – Mật Thủy

20, Thư Newzeland: NGHĨ KHÔNG RA, BÀN KHÔNG ĐẾN, BẾN KHÔNG THUYỀN, DUYÊN TIỀN KIẾP–   Cao Diệu Mật Hải, Cao Diệu Mật Thủy

21, Thư Hà Nội: BỖNG DƯNG ĐẮT SHOW – Cao Diệu Diệu Hằng

22, Thư Hà Nội: ƠN THẦY, ƠN PHẬT…- Mật Hạnh Dung

23, Thư Thái Nguyên: THỰC HAY MƠ? – Mật  Thái Xuyên

24, Thư Hà Nội: TỪ “TRÊN KHÔNG” RƠI XUỐNG !- Cao Diệu Đăng Tâm

25, Thư Hà Nội: CHÚNG CON ĐÃ CHUYỂN VỀ CĂN NHÀ MỚI HƠN 100 MÉT VUÔNG – Cao Diệu Đăng Tâm

26, Thư Kiên Giang: THOÁT KHỎI VỎ ỐC TỰ TI – Cao Diệu Mật Ba

27, Thư Hà Nội: HOA TÂM BỪNG NỞ, HOA ĐỜI KHOE SẮC – Cao Diệu  Tấn Giác

28, Thư Newzeland: CON ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƯ TRÚ TẠI XỨ SỞ KIWI – Cao Diệu Mật Thủy

29, Thư Kiên Giang: TẾT ĐẤT TRỜI, TẾT ĐỜI TÔI _ Mật Tuệ Tín

30, Thư từ Nigeria: Cảm niệm của Giáo sư, tiến sĩ Chukwugozie Maduka: MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

31, Thư từ nước Mỹ: ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM

 

 1. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 2. Mật Hồng Thức
  Mật Hồng Thức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực với những cảm niệm sâu sắc sau khi nghe bài giảng của vị Thầy. Đức Phật đã chỉ dạy, mỗi người cần có một vị Thầy, các bậc thành tựu giả điều nhắc đến vị Thầy, sùng kính vị Thầy là nền tảng của sự giác ngộ. Do vậy chính thái độ của người học trò, đệ tử với vị Thầy của mình sẻ đưa họ đến kết quả tương ưng, xem Thầy như Phật sẻ nhận được ơn phước từ Phật, xem Thầy như Bồ tát sẻ nhận được ơn phước của Bồ tát, xem Thầy như người bình thường thì chẳng nhận được ơn phước gì. Vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian giúp chúng con kết nối với chư Phật, vị Thầy hao tâm tổn trí chỉ dạy, kết quả là người học trò nhận được, vị Thầy dụ như đất chỉ bạc màu, học trò như cây mọc hút chất dinh dưỡng xum xuê cành lá, ra hoa trổ quả, vậy chỉ có cây được lợi đất bạc màu. Qua bài cảm niệm giúp con chú tâm, tỉnh thức, trưởng duõng lòng sùng kính Đạo Sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp, phải biết làm hạng người khó gặp thứ ba, biết nhớ ơn và biết trả ơn. Không giống như những kẻ mang họ phản, ăn cháo đá bát, gieo nhân thì gặt quả là qui luật nhân quả, nên giờ đây họ nhận lấy những thất bát thảm hại.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con tán thán thiện hạnh viết bài của đạo hữu Mật Tấn Lực.
  Qua những luận chứng từ các lời dạy của Thánh tăng Atisa trong tác phẩm”Đèn Soi Nẻo Giác” và lời của Thánh giả Mã Minh trong”50 Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư” giúp con hiểu được rằng gieo nhân lành Sùng Kính Đạo sư thì gặt được quả lành an lạc đời này, cực lạc đời sau, còn gieo nhân phỉ báng chánh pháp, phỉ báng vị Thầy chân chánh chỉ có cửa địa ngục đang đợi họ.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 4. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Giác Đăng hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức chia sẻ pháp của huynh Mật Tấn Lực. Cảm ơn huynh đã có bài viết kỳ công, thể hiện đầy đủ nội dung bài giảng của vị Thầy, cùng với những cảm nhận, cảm niệm sâu sắc. Đệ hoan hỷ trước sự tiếp thu, ghi nhớ và hiểu sâu, liên hệ hay của huynh khi nghe pháp, trong khi phần đông người ở độ tuổi này đã vơi đi rất nhiều, thậm chí mất đi sự minh mẫn. Đọc Lời dẫn của Thầy, đệ càng hoan hỷ, ngưỡng mộ huynh Mật Tấn Lực, là một trong những minh chứng sống động cho hiệu quả và lợi ích kỳ diệu của tâm pháp Thanh Trí do Thầy phát kiến và chỉ dạy, giúp huynh đệ mình ở Viện ITA, là hội viên chính thức hay chưa chính thức đều được trang bị đầy đủ chánh kiến, viết và nói theo Thánh giáo lượng, cho chúng ta cơ hội từ những người bình thường dần có thể làm được những điều phi thường. Đọc bài của huynh, đi qua lần lượt từng thái độ trong 9 Thái độ sùng kính Đạo sư xuất phát từ 9 quán niệm về Đạo sư mỗi ngày, đệ đồng cảm niệm với huynh và nhận thấy rõ ràng, nhân nào quả đó – trong khi những trái quả ngọt ngào từ thành công thế sự, thành tựu tâm linh nở rộ khắp Mật gia xuất phát từ nhân tốt của lòng sùng mộ, thì ngược lại những kẻ phản đồ thời gian qua đã minh hoạ xuất sắc cho những hậu quả xấu ác, trầm trọng thảm bại của cõi địa ngục trần gian ngập đầy đau khổ gây nên từ thái độ bất tín, bất tuân, bất kính vị Thầy thậm chí còn là tráo trở vô ơn, khinh chê, nhạo báng Thầy mình, bậc Đạo sư, Tổ sư, mà như Thánh giả Mã Minh đã khẳng định, được “chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng” (50 kệ tụng sùng kính Đạo sư). Hậu quả ấy, sẽ không chỉ trổ ngay trong hiện đời, mà sẽ còn “xiết bao nỗi hãi hùng” chờ đợi họ sau khi mạng chung! Cầu nguyện cho đau khổ của chúng sanh được lắng dịu. Cầu nguyện cho mỗi huynh đệ mình sẽ luôn ghi nhớ, quán niệm mỗi ngày để củng cố niềm tin và trưởng dưỡng 9 thái độ sùng kính như Thánh huấn đã nêu rõ, nhằm vun bồi thật vững vàng nền tảng cho giác ngộ, có được đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Tấn Lực nhiều sức khỏe, thành tựu ước nguyện chính đáng nhờ ơn phước gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Tấn Lực đã viết lại cảm nhận khi nghe bài giảng của vị Thầy “9 Thái độ về Đạo sư – Nhân nào quả đó”. Con thật ngưỡng mộ đạo hữu, mặc dù ở tuổi thất tuần nhưng đạo hữu vẫn minh mẫn tiếp nhận bài giảng của vị Thầy một cách sâu sắc.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã phát kiến Tâm pháp Thanh trí dạy huynh đệ chúng con đều có thể tiếp cận ba giai đoạn văn, tư, tu trong quy trình học Phật không phân biệt tuổi tác, quốc độ, dân tộc.
  Bài viết thể hiện bức tranh về sự thành tựu khi học trò sùng kính vị Thầy và hậu quả khi học trò bất kính với vị Thầy mà các Thánh giả Mã Minh đã xác quyết. “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. “Khinh chê vị Thầy vì thiếu hiểu biết. Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm. Những thứ này gây khổ đau không xiết. Trong đời này và cả vạn kiếp sau” (trích 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư). Ngoài ra, Lạt ma Zopa cũng xác quyết: “ Sùng kính Đạo sư không chỉ mang lại sự giác ngộ tối thượng, niềm hạnh phúc miên viễn của sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà còn gốc rễ của an lạc đời này”. Bồ Tát Tịch Thiên xác quyết “bao lâu khởi niệm ác với một Đạo sư bấy nhiêu kiếp đọa địa ngục”.
  Để thực hiện sùng kính Đạo sư chúng con cần quán niệm 9 thái độ về Đạo sư:
  1.Nghĩ đến tầm quan trọng của vị Đạo sư đủ đạo hạnh, con mong được Ngài hướng dẫn sát sao.
  2.Mong con giống như một đứa con trai ngoan ngoãn, hành động đúng theo lời khuyên của vị nghiêm phụ và từ mẫu.
  3.Ngay cả khi Ma quân, những người bạn xấu xa và những thứ tương tự khác muốn đẩy con ra khỏi guru; cầu mong con giống như một kim cương, vĩnh viễn không thể phá hủy.
  4.Khi Guru giao cho con công việc, bất kể gánh nặng nào, xin cho con như trái đất, chở nặng tất cả. Khi con cống hiến hết mình cho Guru, bất cứ điều gì đau khổ xảy ra, nguyện cho con như núi, bất động.
  5.Ngay cả khi con phải thực hiện mọi nhiệm vụ khó chịu, xin cho con được như làm tôi tớ của vua, với tâm trí không bị xáo trộn.
  6.Tự bỏ lòng kiêu ngạo, giữ lấy mình, xin cho con thấp hơn mọi huynh đệ, ta có thể giống như người quét lá đa.
  7.Mong con giống như một sợi dây, vui vẻ nắm giữ công việc của vị sư phụ, dù khó khăn, gánh nặng đến đâu
  8.Ngay cả khi Guru chỉ trích, khiêu khích hoặc phớt lờ con. Mong con giống như một con chó, không bao giờ đáp lại bằng sự tức giận.
  9.Xin cho con như một con đò, đừng bao giờ buồn phiền. Bất cứ lúc nào để đến và đi cho các Guru.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 6. Mật Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài: “THÁI ĐỘ NÀO, NHÂN QUẢ ĐÓ, NGAY HIỆN ĐỜI VÀ MẠNG CHUNG”
  Qua bài viết học trò chúng con hiểu sâu hơn về 9 Thái độ sùng kính Đạo sư và nhân quả!
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện cho bản thân và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, tinh tấn thực hành tu tập và trường dưỡng lòng sùng kính Đạo sư!
  Con cầu nguyện cho đại dịch Coivid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

 7. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tấn Lực đã chia sẻ bài viết, cùng với những niệm của mình sau khi nghe bài giảng của vị Thầy.
  Nhờ đó mà con được cơ hội nghe lại những lời giảng của vị Thầy, về lời dạy của các bậc thánh đức mà suy ngẫm thực hành theo lời dạy đó theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy nhưng có bọn phản đồ và kể vô ơn lại kể công, làm những điều bất kính. Nay quả báo đã rõ rồi!

 8. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này.
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi được nghe bài giảng của vị Thầy .
  Qua đó giúp con hiểu được tầm quan trọng và công ơn to lớn của vị Đạo Sư trên diễn trình giải thoát giúp hướng dẫn chỉ dạy học trò đệ tử trang bị chánh kiến nhà Phật và chuẩn bị hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để làm hành trang mang theo về thành phố giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy và xin ghi nhớ lời Thầy dạy: “Sùng kính qua 9 thái độ và 9 quán niệm Đạo sư theo mỗi ngày” thì “các trò có niềm tin mỗi ngay, nhiều niềm tin thi sùng kính ngày càng gia tăng, sùng kính ngày càng gia tăng thi công đức càng đủ đầy, công đức đủ đầy tuệ sẽ khai thông, tuệ sẽ giác ngộ, sự giác ngộ sẽ đưa đến An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tấn Lực ngày càng tinh tấn , luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 9. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức nghe pháp và chia sẽ pháp của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng “9 thái độ về Đạo sư – Nhân nào quả đó” của vị Thầy.
  Con hoan hỷ với những phân tích sâu từ các thái độ đối với Đạo sư sẽ dẫn đến những kết quả hay hậu quả của người học trò của đạo hữu Mật Tấn Lực. Như các tấm gương của các vị Thánh giả, Thành tựu giả đạt được kết quả từ sự sùng kính, tuân theo lời Thầy và hậu quả Đề bà đạt đa, Thiện tinh tỳ kheo ngày xưa hay hình ảnh của các phản đồ hiện tại vì không tuân lời, kiêu ngạo, ngã mạn, kinh chê vị Thầy dù biết rằng người “ẩn mình chẳng tự hào”.
  Nếu luôn trưỡng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư qua việc quán niệm chín thái độ đó không chỉ giúp chúng con xây dựng nền tảng giác ngộ mà nhờ đó còn mang đến ba điều “Chánh niệm, tỉnh giác, và chú tâm” để tạo thành “nước và phân bón” vun bồi cây đức hạnh. Bằng ngược lại với các thái độ đó chính là hậu quả như các phản đồ gieo nhân và đã được Quán Thế Âm Bồ Tát huấn thị trong những đại nguyện của Ngài rằng:
  “Phủ nhận luật nhân quả, từ bỏ giáo pháp, làm hư hỏng giới luật tâm linh của các con là trận sương giá dữ dội giết chết đức hạnh.
  Sự gây hấn, sân hận, thù địch và ganh tị là trần mưa đá hung bạo là hư thối quả của cây đức hạnh.
  Bám víu vào thanh danh lợi dưỡng là liên tục bị đời sống gia chủ lôi kéo là những con sâu đục khoét các con từ bên trong, cướp đoạt gốc rễ đức hạnh của các con.
  Báng bổ hay bêu xấu các Đạo sư và Bồ tát bởi sự kiêu căng, tự phụ và ngạo mạn quá thái là một cơn hạn hán dữ dội là hư hỏng những đức hạnh tích tập của các con.
  Hậu quả không tránh khỏi là khổ đau mãi dai dẳng bên các con ngày càng nhiều”.
  Đồng thời, những lập luật sắc sảo dựa trên chánh kiến, dựa trên thánh giáo lượng của đạo hữu Mật Tấn Lực dù đang ở tuổi lục tuần cũng là minh chứng cho sự gieo nhân – lòng sùng kính Đạo sư nên nhận được kết quả có được những lợi lạc khi nghiêm túc trong diễn tập thực hành Tâm pháp Thanh Trí trong đó có Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, dần khai mở trí tuệ không bị giới hạn bởi thời đại, quốc độ, tuổi tác.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi tạo ra Lục diệu pháp môn, mang lại lợi lạc cho hữu tình khi được hạnh ngộ. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, kham nhẫn giáo hóa cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cám ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã viết bài. Cầu nguyện đạo hữu mạnh khỏe, tinh tấn thực hành pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Cao Diệu Tuyết Hoa
    Cao Diệu Tuyết Hoa says:

    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh,trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ với bài viết chia sẻ và tinh thần minh mẫn, tiếp thu sâu sắc và nhớ đầy đủ chi tiết qua bài giảng khai thị của vị Thầy của đạo hữu Mật Tấn Lực.
  Qua đó giúp con thêm được nhận thức rõ về “thái độ nào, nhân quả đó” ; bởi thái độ “sùng kính Đạo sư” như gương huynh Cao Diệu Nhị Khang và Mật Hồng Nhật khi phụng sự chuyến pháp sự phía Bắc của vị Thầy, các huynh đều không than oán, phiền trách, giận dỗi khi vị Thầy quỡ trách. Từ đó mà công việc hanh thông, thành tựu tích tập nhiều công đức, tương lai nở hoa ra trái ; Ở chiều ngược lại là “thái độ làm xong còn kể công, ra điều kiện với vị Thầy như Vũ Hà Giang, được vị Thầy giao việc lành mà đưa lý do viện có như Trần Huyền Trang, tưởng rằng chỉ có mình là phiên dịch rồi cho mình là “trung tâm vũ trụ” mà ỷ lại, tự cao, tự mãn, đó là trong những nguyên nhân dẫn đến xa từ trường gia hộ của “Đạo sư, Bổn tôn, Dakini” . Cho nên hoàn cảnh hiện tại của họ càng thảm hại, đặc biệt là thái độ phỉ báng trước tác 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư của bậc Thánh giả Mã Minh để báng bổ vị Thầy, chắc chăc sẽ có hậu kinh khủng như hậu quả đoạ địa ngục của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực , cảm ơn đạo hữu đã viết bài này cho Mật Thúy hiểu thêm chúc nữa về thái độ trong bài này Mật Thúy ấn tượng nhứt là thái độ thứ 7 mông con giống như một sợ dây kết nối các công việc pháp sự mà vị Thầy đã từ bi giáo việc lành thì chúng ta hoàng thành những vị Thầy giao mà không cần suy nghĩ vì vị Thầy đã tín trước chi ly thì mình chỉ cần thuận lợi dạy của vị Thầy làm vui lòng vị Thầy mọi lúc mọi nơi là được .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 12. Mật Huệ Như
  Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Thái độ nào, nhân quả đó, hiện đời và sau mạng chung” rồi ạ.
  Được đọc bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực và lời dẫn của vị Thầy, con hiểu được rằng: Học trò, đệ tử Mật Gia chúng con được trang bị chánh kiến, nói và viết theo “thánh giáo lượng” là nhờ ơn chỉ dạy và tấm gương thân giáo của vị Thầy luôn y theo thánh huấn của chư Phật, chư Thánh Đức, chưa bao giờ “tự ý lập ngôn”.
  Kết quả của thái độ sùng kính Đạo sư, hậu quả của việc bất kính Đạo sư đã được xác quyết trong nhiều kinh và Mật điển: “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh, “Đèn soi nẻo giác” của Thánh tăng Atisa, “Lời vàng Thầy tôi” của Đại sư Patrul Rinpoche… và thực tế đã hiển bày qua những thành đạt thế sự, thành tựu tâm linh, chuyển hóa tâm thức mà học trò, đệ tử Mật Gia đạt được nhờ tuân lời vị Thầy, ngược lại là hậu quả thất bát, thất nghiệp, thất tình, thất chí… cho lũ phản đồ phỉ báng, vu vạ bậc Đạo sư.
  Con tâm đắc với cảm niệm của đạo hữu Mật Tấn Lực rằng: “Khi chúng con gieo hạt mầm (sùng kính) trên mặt đất (vị Thầy) thì chúng con sẽ thu hoạch hoa trái (công đức) còn mặt đất (vị Thầy) không được gì cả mà còn bạc màu”, Thầy kham nhẫn chỉ dạy chúng con “sùng kính Đạo sư” là để cho chúng con có được “nền tảng giác ngộ”, “an lạc đời này, cực lạc đời sau”, ngược lại Thầy không được gì cả. Y báo rực rỡ của Mật Gia Song Nguyễn ngày nay đều là bởi công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy, do sự vi diệu của Phật pháp, vì được Bổn Tôn gia hộ chứ không phải của ai, do ai, vì ai khác. Và chúng con cần quán niệm “Chín thái độ về Đạo sư” hàng ngày như là một cách thức thường xuyên chăm sóc cho “hạt mầm sùng kính” đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã kham nhẫn chỉ dạy chúng con. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con hoan hỷ tán thán tinh thần chú tâm nghe pháp của đạo hữu Mật Tấn Lực đã tiếp thu bài giảng của Thầy một cách sâu sắc và nhớ đầy đủ các chi tiết. Con cầu nguyện đạo hữu tinh tấn thực hành pháp và được viên thành những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài THÁI ĐỘ NÀO, NHÂN QUẢ ĐÓ, HIỆN ĐỜI VÀ SAU MẠNG CHUNG rồi ạ!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tấn Lực đã viết bài chia sẻ với những dòng cảm niệm sâu sắc sau khi nghe bài giảng của vị Thầy. Qua bài viết giúp chúng con hiểu rõ hơn 9 Thái độ về Đạo sư và nhân quả.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 14. Cao Diệu Mật Hoà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực với bài viết lợi lạc.

  Con thật ngưỡng mộ sự minh mẫn khi ở độ tuổi thất tuần của huynh Mật Tấn Lực. Con tin rằng đây chính là một trong những minh chứng cho kết quả mà Tâm pháp Thanh Trí mang lại. Nhờ bài viết của huynh Mật Tấn Lực, con được hệ thống lại một lần nữa những gì Thầy đã giảng. Con ghi nhớ sâu sắc hơn bài học “Thái độ nào, nhân quả đó”. Thánh huấn về 9 thái độ với Đạo sư cần trưởng dưỡng, cùng với những minh hoạ thực tế, sống động về hậu quả của các trường hợp làm trái Thánh giáo giúp con nhận thức được tầm quan trọng khi luôn nói, viết và làm dựa trên Thánh giáo lượng nhà Phật. Quả là trớ trêu và khôi hài cho những ai vì ngã ái bị đụng chạm mà cả gan cho rằng lời dạy của các bậc Thánh đức mang tính đe doạ. Họ “lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử”, “suy bụng ta ra bụng người” để giờ đây trở thành những “tấm gương” cho người khác thấm thía hơn bài học về Nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi để tâm nghiêm giáo, giúp chúng con không xa rời quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Đệ cảm ơn huynh Mật Tấn Lực vì bài viết. Cầu nguyện huynh thành tựu những ước nguyện chính đáng!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!

  Om mani padme hum!

 15. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Tấn Lực. Qua đây cho con hiểu sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ và khi ta nhận quả xấu hay là quả lành tùy thuộc vào thái độ của ta ở hiện tại, chính mình gây ra thì đừng trách móc hay oán hận giống như những kẻ phản đồ kia. Qua đây giúp con cảnh tỉnh bản thân mình luôn tỉnh thức, tinh tấn trong tu tập nhiều hơn để không vượt mất cơ hội quý báo của mình
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 16. Mật Thiệu
  Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của huynh Mật Tấn Lực sau khi nghe bài pháp ” 9 Thái Độ Về Đạo Sư – Nhân Nào Quả Đó ” của vị Thầy. Con thật ngưỡng mộ huynh Mật Tấn Lực dù ở độ tuổi thất tuần nhưng vẫn minh mẫn và tiếp thu bài giảng của Thầy một cách sâu sắc. Đây cũng là minh chứng sống động về hiệu quả tâm pháp Thanh Trí do vị Thầy phát kiến phù hợp với từng độ tuổi, giới tính, giai cấp xã hội… Qua bài cảm niệm này đã cho con biết được vai trò cũng như tầm quan trọng của Đạo sư đối với người học trò trong quá trình thực hành pháp. Từ đó, người đệ tử nhận thức được một cách đúng đắn mà có thái độ cho phù hợp trong quan hệ Sư – Đệ để tích lũy được công đức dần khai tuệ. Ngược lại, nếu không nắm bắt được 9 thái độ này hoặc ” tri hành bất nhất ” như bọn phản đồ vừa qua thì sẽ nhận lấy hậu quả ở hiện đời và sau mạng chung thay vì là kết quả.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 17. Mật Diễm
  Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ xin tán những cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Mật tấn luật qua bài ” THÁI ĐỘ NÀO, NHÂN QUẢ ĐÓ, HIỆN ĐỜI VÀ SAU MẠNG CHUNG” sau khi nghe bài giảng của vị Thầy.Qua bài giúp cho con hiểu được trên bước đường tầm cầu học đạo nếu như chúng con gieo nhân sùng kính Đạo Sư sẽ gặp được quả ngọt là giác ngộ ngang qua 9 thái độ và 9 quan niệm về việc sùng kính Đạo Sư mà Lạt ma Zopa cũng đã khẳng định “Sùng kính Đạo sư không chỉ mang lại sự giác ngộ tối thượng, niềm hạnh phúc miên viễn của sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà còn gốc rễ của an lạc đời này”.Bằng ngược lại những ai gieo nhân ” phỉ báng , nhạo báng ” vị Thầy thì chẳng những không có kết quả gì mà còn nhận lãnh hậu quả kinh khủng giống như Bồ Tát Tịch Thiên xác quyết “bao lâu khởi niệm ác với một Đạo sư bấy nhiêu kiếp đọa địa ngục”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.

 18. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực với những cảm niệm sâu sắc sau khi nghe bài giảng của vị Thầy. Qua bài viết giúp con hiểu rõ hơn về 9 thái độ với Đạo sư và nhân quả. Con xin ghi nhớ lời Thầy chỉ dạy: “Sùng kính qua 9 thái độ và 9 quán niệm Đạo sư qua mỗi ngày “. Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ, các trò có niềm tin mỗi ngày ,nhiều niềm tin thì sùng kính ngày càng gia tăng, công đức càng đầy đủ, trí tuệ khai thông, an lạc đời này, cực lạc đời sau. Ngược lại phỉ báng vị Thầy thì sẽ đoạ vào địa ngục.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 19. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh viết bài của huynh Mật Tấn Lực với những cảm niệm sau khi nghe bài giảng của vị Thầy về “ 9 Thái Độ Về Đạo Sư- Nhân Nào Qủa Đó”, giúp con hiểu rõ hơn, về những lời dạy của các bậc Thánh đức. Hiểu được thế nào là nhân nào quả đó, khi chúng con gieo hạt nẩy mầm trong tâm sùng kính vị Thầy làm theo lời vị Thầy không nghĩ suy thì chúng con tích lũy được công đức và trí tuệ, sẽ được thành tựu đạt 3 mục tiêu : Hạnh phúc tự tâm , Hanh thông thế sự ,Thành đạt xã hội. Còn mang tâm bất kính thì phải chịu thất bại thảm hại ,còn đọa vào các cõi giới thấp, con ngưỡng mộ huynh Mật Tấn Lực đã tuổi thất tuần mà còn minh mẫn hiểu được nhiều khía cạnh về đạo pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến ,trạch pháp nhãn giúp cho chúng con tiến nhanh trên con đường giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn huynh Mật Tấn Lực đã viết bài.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 20. Mật Tuấn Nguyên
  Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những cảm nghĩ của huynh Mật Tấn Sau khi nghe bãi giảng của vị Thầy.
  Qua đó con hiểu được sùng kính đạo sư là nền tảng của giác ngộ và khi đó nhân quả tốt hay xấu đều phải do công đức của bản thân mình đã tu tập mà có.
  Ngoài ra qua bài viết còn cho chúng con biết để tự cảnh tỉnh bản thân luôn tỉnh thức ,tinh tấn trong việc tu tập để không mất đi cơ hội như những người cũ của Mật Gia đã không biết trân quý ,nói xấu vị Thầy để giờ đây nhận được kết cục vô cùng thê thảm trong kiếp này và các kiếp sau.
  Con nguyện cầu sức khoẻ của Vị Thầy vì sự nghiệp chúng sanh .
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 21. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những chia sẻ của huynh Mật Tấn Lực dù đã ở độ tuổi thất tuần những trí tuệ vẫn minh mẫn, nhanh nhạy vẫn có thể thẩm thấu ghi nhớ, tiếp thu và chánh tư duy những bài giảng của vị Thầy sâu sắc, nhạy bén hơn hẳn rất nhiều người dù đang ở độ tuổi còn trẻ, khoẻ nhưng trí tuệ lại bị đóng băng bất động thậm trí còn thụt lùi bởi những nhận thức sai lầm kết chặt vô minh tà kiến làm cho trí tuệ con người trở nên chậm lụi, không được khai sáng. Để làm được điều đó tất cả đều nhờ những phương pháp sư phạm vi diệu của vị Thầy ban tặng cho chúng con đặc biệt là ” Chánh kiến quang minh tam muội” giúp chúng con hàng ngày được đọc bài, được tư duy được tiếp cận với nhiều những điều mới mẻ giúp tâm thức luôn được tươi mới bởi quá trình văn , tư, tu . Bài viết cho con thấy được rõ nét sự đối lập giữa hai hành trạng một bên là sùng kính Đạo sư và một bên là bất kính với vị Thầy của mình để nhận được kết quả hay hậu quả tương ưng qua ” 9 Thái Độ Về Đạo Sư- Nhân Nào Quả Đó” .Qua đây con hiểu rằng ” Sùng kính Qua 9 thái độ và 9 quán niệm Đạo sư mỗi ngày” sẽ là quá trình nhanh nhất giúp chúng con được khai tuệ và đạt đến giác ngộ để được an lạc đời này cực lạc đời sau tất cả đã được chứng minh qua sự hanh thông rực rỡ của huynh đệ kim cang cùng sự phát triển mạnh mẽ vươn tầm quốc tế của Mật Gia dưới sự dẫn dắt của vị Thầy khi chúng con tìm được mảnh đất nhiều phù sa, màu mỡ nơi vị Thầy kết hợp cùng quá trình thực hành pháp và trưởng dưỡng lòng sùng kính để tạo ra nước và phân bón giúp quá trình phát triển đơm hoa kết trái của cây được nhanh hơn. Còn ngược lại thái độ bất kính với Đạo sư đã được ” cụ thể và xác ẩn” rõ nhất trong ” 50 Kệ Tụng Sùng Kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh và những ví dụ cụ thể nhất chính là nhóm phản đồ đã cấu kết với phản động để hạm hại vị Thầy người đã chỉ dạy dẫn dắt họ đi trên con đường chánh pháp cứu vớt họ khỏi sự khổ đau bằng thái độ bất kính với những lời nói bịa đặt, vu vạ để giờ đây hậu quả trước tiên họ nhận được là mất nhà, mất xe, mất việc, gia đình bất hạnh,… và nhiều hơn thế nữa đang đợi họ ở đằng sau khi ” Những thứ gây khổ đau khôn xiết. Trong cả đời này và cả vạn kiếp sau” . Mật Gia đang ngày càng toả sáng với ánh hào quang rạng ngời còn nhóm phản đồ thì nhem nhuốc, tồi tàn tối thui từ vẻ bề ngoài cho tới tâm thức khi rời xa mạch pháp lại còn đi lạc đường tà.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 23. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được têu trừ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 24. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực đã chia sẽ bài viết, qua đây con hiểu sừng kính đạo sư giống như gieo hạt giống trên mảnh đất màu mỡ và thu được vị ngọt giải thoát, ngược lại những ai gieo nhân phỉ báng, nói xấu, vu họa vị Thầy gieo nhân xấu để đến địa ngục.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy luôn khỏe mạnh vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 25. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tấn Lực đã chia sẽ những cảm niệm của bản thân mình khi nghe bài giảng của vị Thầy, lời dạy của các Bậc Thánh Đức và lời dạy của Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 nhanh chóng được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt quá thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái) 12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết chia sẻ của huynh Mật Tấn Lực rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 27. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 28. Mật Khánh Dung says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh COVID sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum

 29. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng của vị,đã chia sẻ 9 thái độ và 9 quán niệm Đạo Sư theo mỗi ngày,niềm tin tấm lòng sùng kính Đạo Sư,là nền tảng giác ngộ,đưa đến mục tiêu giải thoát an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 30. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực khi nghe bài giảng của vị Thầy cảm niệm được trầm quan trọng của lòng sùng kính Đạo sư qua lời dạy của các bậc thành tựu giả,qua bài viết con hiểu được lòng sùng kính Đạo sư giúp chúng con loại bỏ được mạn độc, là nền tảng vững chắc giúp cho đệ tử chúng con có thể đi đến bờ giác ngộ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ.
  Om mani padme hum

 31. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đức chia sẻ của huynh Mật Tấn Lực
  Qua bài chia sẻ của huynh đã giúp cho con hiểu được công ơn to lớn của vị Đạo Sư chỉ dạy cho học trò
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ và đau khổ chúng sanh được lắng dịu
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 32. Mật ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tấn lực đã chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân sao khi nghe bài giảng của vị Thầy
  Qua đó cho con hiểu sùng kính Đạo sư là nền tảng để giác ngộ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả những chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ
  Om Mani padme hùm

 33. Admin
  Cao Diệu Mật Viễn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết này và hoan hỷ với sự tinh tấn thực hành Chánh Kiến Quang Minh Tam muội của đạo hữu Mật Tấn Lực dù ở độ tuổi thất tuần. Qua đó giúp chúng con có điều kiện đọc lại và suy ngẫm lại những lời Thầy giảng bài pháp về “9 thái độ sùng kính Đạo sư – Nhân nào quả đó” để tự quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con bài pháp quý báu như kim chỉ nam, bản đồ giúp cho chúng con hiểu rõ, hiểu đúng bản chất của thái độ được thể hiện trong hành vi thân, ngữ, tâm ở từng hoàn cảnh cụ thể để làm như thế nào để đúng với tâm sùng kính Đạo sư chân thành thuần kiết và ngược lại là bất kính. Nhờ đó chúng con tự quán xét lại hàng vi thân, ngữ, tâm của mình đang ở trạng thái nào để trực diện xoay chuyển đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Nhân nào quả đó.Nên nhìn những quả hanh thông, phát triển của Mật Gia thì từ đó biết được nhân mà Mật Gia gieo như thế nào! Và nhìn nghiệp ác mà phản đồ gieo ra thì biết hậu quả họ phải gánh là gì?mà Đức Phật và các Bậc Thánh đức đã xác quyết trong kinh điển. Giờ đây chính họ là người hiểu rõ nhất cảnh địa ngục như thế nào?

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid sớm tiêu trừ và khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Om Ma Ni Pad Me Hum

 34. Cao Diệu Đăng Tâm
  Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài này! Con hoan hỷ khi được đọc những chia sẻ chi tiết rõ ràng của đạo hữu Mật Tấn Lực khi nghe bài pháp ” 9 thái độ về Đạo sư – Nhân nào quả đó” từ vị Thầy và con
  càng hoan hỷ, bất ngờ khi biết ở độ tuổi 70 mà đạo hữu có khả năng ghi nhớ chính xác như vậy. Quả là sự vi diệu của Tâm pháp Thanh Trí không thể nghĩ bàn.
  Thánh giả Mã Minh xác quyết “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”, qua rất nhiều lời Thánh huấn được trích dẫn trong các bài viết trước đó trên chanhtuduy.com chúng con đã hiểu sự vi diệu của tu pháp “Tất cả trong một”, sự vi diệu của Đạo Phật bởi cho dù một vị Thầy bình thường – trò sùng kính thì kết quả người trò thành tựu nhanh chóng. Nhưng sự sùng kính thế nào đúng quỹ đạo chánh pháp đây? Qua bài giảng của vị Thầy cùng những chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực con hoan hỷ được nhận những chỉ dẫn thực tế, cụ thể và hóa ra bí quyết nằm ở thái độ của chúng con, là nguyên tố vi tế nằm trong tầm “quản lý” của chính chúng con chứ không phải là yếu tố khách quan bên ngoài khó nắm bắt, cũng không phải xa vời như thử thách “dời non lấp bể”. Như thánh tăng Thogme Zangpo cũng dạy “Tựu trung, bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi: ” Tâm ta đang ở trạng thái nào?””, con nguyện khắc ghi 9 thái độ về Đạo sư và dùng 9 thái độ ấy để xây dựng nền tảng vững chắc cho lâu đài giác ngộ. Cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã chia sẻ pháp. Cầu nguyện đạo hữu thành tựu mọi ước nguyện thầm kín.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 35. Mật Hoàng Như
  Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ với những chia sẻ chi tiết của huynh Mật Tấn Lực về thái độ và lòng sùng kính đạo sư. Con tâm đắc với hình ảnh mà huynh Tấn Lực so sánh là : chúng con reo mầm hạt sùng kính lên mảnh đất (vị Thầy) thì chúng con sẽ thu hoạch được hoa trái ( công đức) còn mảnh đất( vị Thầy) không được gì cả mà còn bạc màu.
  Quả thật, vị Thầy luôn khó nhọc vì Bồ đề tâm với học trò, mong cho học trò nỗ lực để đạt được thành tựu tâm linh chứ vị Thầy đâu được gì. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn kham nhẫn với chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum.

 36. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con đọc những bài pháp quý báo này.
  Qua bài này con luôn ghi nhớ 9 Thái độ về Đạo Sư để làm nền tảng đi đến giác ngộ, để tích tập công đức.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực với những chia sẽ đáng để ghi nhớ và học hỏi
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 37. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài này rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực với những chia sẽ đáng ghi nhớ và học hỏi.Qua bài này con sẽ luôn ghi nhớ 9 thái độ với Đạo Sư để làm nền tảng đi đến giác ngộ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con đọc những bài pháp quý báo này
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 38. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ tán thán với những cảm niệm chân thành sâu sắc thẫm đẫm lòng sùng kính vị Thầy của huynh Mật Tấn Lực sau khi nghe bài thuyết giảng của vị Thầy .
  Con càng hoan hỷ hơn khi biết rằng huynh đã ở độ tuổi 70 mà trí nhớ vẫn còn minh mẫn ,tiếp thu bài một cách sâu sắc và thấu đáo để ghi lại một cách đầy đủ ,trọn vẹn từng chi tiết .Qua đó càng thấy được sự lợi lạc của bộ môn yoga thanh trí ,tâm pháp thanh trí mà vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con ,và con càng thêm ngưỡng phục hơn với phương pháp sư phạm truyền tải của vị Thầy, nhờ có sự rèn rũa ,uốn nắn từng câu ,từng chữ ,giúp chúng con nâng cao trình độ ngữ văn một cách rõ ràng nhờ tính chuẩn mực của văn phong ,phát triển năng lực tư duy ,phản biện theo đúng quỹ đạo chánh pháp .Qua đó khiến cho con nhớ tới lời dạy của Thánh giả Thogme zangpo : ” Nương cậy nơi tuệ tri thức thì lỗi lầm sẽ dần tiêu trừ ,đức hạnh ngày càng gia tăng “( 37 pháp hành Bồ Tát đạo) .Sự thật ấy một lần nữa được minh chứng qua trường hợp của đệ tử ,học trò Mật Gia Song Nguyễn, cụ thể là bài chia sẻ của huynh Mật Tấn Lực lần này đã cho một lần nữa thêm hiểu sâu sắc hơn về ” 9 thái độ sùng kính Đạo Sư – Nhân nào quả đó ” .Con hiểu rằng khi lòng sùng mộ là bản chất của con đường nếu như trong tâm chúng con không gì khác ngoài bậc Đạo Sư và cảm thấy không gì khác ngoài lòng sùng mộ chân thành thì bất cứ điều gì xảy ra cũng được nhìn nhận là sự gia trì của Ngài .Còn ngược lại nếu như nhạo báng ,phỉ báng Đạo Sư ,dù là ai ,đối tượng nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị đọa lạc vào khổ cảnh như xác quyết của Thánh giả Mã Minh trong ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư ” .
  Cảm ơn huynh Mật Tấn Lực đã viết bài chia sẻ .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả các huynh đệ kim cang Mật Gia Song Nguyễn luôn giữ vững niềm tin kiên cố vào Thầy ,Phật ,Pháp ,Tăng ,tinh tấn thực hành pháp, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư ,trân quý giáo pháp ,tuân lời chỉ dạy của vị Thầy .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu,hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum ! .

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò viết với sự nghiêm túc!

   • Mattinhphap says:

    Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài: “Ở đâu có Sùng Kính,ở đó có vị Thầy”.
    Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh đạo hữu Mật Tấn Lực với những cảm niệm sâu sắc khi nghe bài giảng này viết lại theo Thánh Giáo Lượng được trang bị đầy đủ chánh kiến.Với độ tuổi 70.
    Chúng con luôn ghi nhớ hình ảnh ấn tượng khi chúng con gieo hạt mầm trên mãnh đất thì chúng con thu hoạch hoa trái.Thầy không thu được gì cả mà còn bạc màu.
    Nhờ sự ơn phước của Bổn Tôn gia hộ chúng con có được duyên lành hạnh ngộ gặp được vị Thầy bậc Tuệ Tri Thức đã đầy đủ từ bi trí tuệ và bồ đề tâm đã dạy dỗ chúng con.Chúng con luôn luôn tỉnh thức,chánh niệm,chú tâm để trưởng dưỡng
    lòng sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ.Xem Thầy là Phật sẽ được sự ơn phước của Phật theo quỹ đạo của chánh pháp.
    Chúng con Sùng kinh vị Đạo Sư qua 9 thái độ và 9 quán niệm Đạo sư theo mỗi ngày.
    Nhiều niềm tin thì sùng kính ngày càng gia tăng,càng gia tăng thì công đức đủ đầy
    công đức đủ đầy thì tuệ khai thông sự giác ngộ sẽ đưa đến an lạc đời này cực lạc đời sau.
    Còn những kẻ phản đồ đã gây ra đau khổ,xấu ác,bất kinh vị Thầy, khinh chê nhạo báng Thầy khi Thầy chỉ ra những lỗi lầm tiềm ẩn.Vu khống,xuyên tạc, quỷ báng đạo sư thì phải đoạ vào địa ngục.Kinh điển đã xác quyết “ Làm cho bậc A La Hán
    Tức giận thì một thành phố huỷ hoại”.
    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh
    Con cầu nguyện đại dịch sớm qua mau
    Om Ma Ni Pê Mê Hum

    này,cực lạc đời sau.

 39. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Chánh Hưng hoan hỷ khi đọc bài viết của huynh Mật Tấn Lực ạ.
  Con hoan hỷ nhận 9 quán niệm Đạo sư mỗi ngày được vị Thầy chỉ ra từ Thánh Huấn mà huynh Mật Tấn Lực đã nêu chi tiết trong bài ạ:
  1. Thái độ 1: Nghĩ đến tầm quan trọng của vị đạo sư đủ đạo hạnh, con mong được người hướng dẫn tận tình, sát sao, con mong như một đứa con trai ngoan làm theo đúng lời khuyên của nghiêm phụng và từ mẫu.

  2. Thái độ 2: Ngay cả khi ma quân, những ác hữu, những điều tương tự khác muốn lôi kéo con ra khỏi Thầy mình, con cầu mong con như kim cương. Con hiểu rằng đây là thái độ không rung động với danh lợi, những cám dỗ của thế gian, một lòng vững chắc nương tựa vị Thầy, lòng sùng mộ vị Thầy lớn, và chắc tựa như sự rắn chắc của kim cương.

  3. Thái độ 3: Khi vị Thầy giao công việc, bất kể gánh nặng nào, xin cho con như trái đất chở nặng tất cả không phiền than trách. Con hiểu rằng khi được Thầy giao công việc, là chúng con có cơ hội được tích tập công đức, nghe theo lời Thầy dạy không chút hiềm nghi mặc dầu khó dễ, đụng chạm thanh danh sẽ giúp chúng con tích tập được nhiều công đức.

  4. Thái độ 4: Khi con cống hiến hết mình cho GURU, bất kì điều gì đau khổ xảy ra, nguyện cho con như núi bất động. Con hiểu rằng, mặc dầu trong quá trình học, làm việc Thầy giao có bị Thầy la, khiển trách nặng nhẹ thì chúng con một lòng lắng nghe, không lay chuyển sự sùng mộ vị Thầy mặc dầu có bị Thầy khiển trách ảnh hưởng đến tâm lý, … Bởi Đức Phật đã dạy rằng ” như một tảng đá vững chắc, không bị lay chuyển bởi gió. Người khôn ngoan với tâm hồn tĩnh lặng, không gì lay chuyển bởi lời khen và chê”.

  5. Thái độ 5: Ngay khi con thực hiện mọi pháp sự do vị Thầy giao phó, xin cho con được làm tôi tớ của Vua với tâm trí không bao giờ xao động. Con hiểu rằng đây là thái độ tận tụy với công việc được giao, không viện cớ lẩn tránh kể cả khi công việc đó có vượt ngoài khả năng của bản thân.

  6. Thái độ 6: Từ bỏ lòng kiêu mạn giữ lấy mình, xin cho thấp hơn mọi người, giống như người quét lá đa. Con hiểu rằng đây là thái độ coi trọng mọi người, coi mọi người cao hơn mình để học học, còn lại con vẫn còn mơ hồ chưa thực sự hiểu rõ về thái độ này, con rất mong được hiểu hơn về thái độ thứ 6 này ạ.

  7. Thái độ 7: Mong con như là sợi dây kết nối các công việc của vị Thầy dù khó khăn nặng nề đến đâu. Con hiểu thái độ này nghĩa là thái độ hoan hỷ được kết nối các công việc pháp sự của vị Thầy ạ.

  8. Thái độ 8: Ngay cả khi vị Thầy chỉ trích, khiển trách phớt là chẳng quan tâm, con mong sao con giống như một con chó không bao giờ đáp lại bằng sự tức giận. Con hiểu rằng, mặc dầu trong quá trình học tập, thực hành pháp con có bị Thầy giáo huấn như thế nào, con mong lòng sùng kính đạo sư của con giống như sự trung thành tuyệt đối của chú chó với chủ của mình. Bởi lẽ, vị Thầy quan tâm mới khiển trách, giáo huấn chúng con khi chúng con mắc sai lầm, từ đó chúng con có cơ hội nhìn nhận lại hành vi thân ngữ tâm của bản thân.

  9. Thái độ 9: Xin cho con như một con đò đến và đi chẳng bao giờ buồn phiền đến GURU. Con hiểu rằng, đây là thái độ không than phiền, quở trách, giận khi bị Thầy khiển trách ạ.

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ nhận lời dạy của Thầy thông qua bài viết của huynh Mật Tấn Lực ạ. Con hiểu rằng, chúng con nương tự vị Thầy, chúng con nhận được, thu hoạch được nhiều công đức, phước đức mà Thầy thì không được gì cả, thâm chí đôi lúc còn phải trăn trở về chúng con, giáo huấn chúng con. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy được huynh Mật Tấn Lực nêu ra ở cuối bài, đó là “Sùng kính qua 9 thái độ quán niệm Đạo sư theo mỗi ngày” thì ” các trò có niềm tin mỗi ngày, công đức đủ đầy tuệ sẽ khai thông, tuệ sẽ giác ngộ , sự giác ngộ sẽ đưa đến An lạc đời này, cực lạc đời sau”.
  Đệ hoan hỷ cảm ơn huynh Mật Tấn Lực đã viết bài viết này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho huynh Mật Tấn Lực ngày càng tinh tấn, sớm đạt được những mong muốn chính đáng của mình.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy con ạ .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!

 41. Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của Thầy đã phát kiến Lục diệu pháp môn xây dựng Mật gia Song Nguyễn vinh quang, tỏa sáng chánh kiến Phật đà như hôm nay; giúp biết bao nhiêu hữu tình lìa mê về giác; đồng thời giúp biết bao nhiêu học trò có được thành công thế gian và tiến bộ trên hành trình giác ngộ.
  Con hoan hỷ với những cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Mật Tấn Lực về chín thái độ cần phải trưởng dưỡng hàng ngày về sùng kính Đạo sư cũng như những minh chứng rõ ràng thấy được sự lợi lạc vô song khi đệ tử, học trò có thái độ đúng trong tu pháp nền tảng giác ngộ thông qua những thành công ngoài sức tưởng tượng của các huynh đệ kim cang với chìa khóa duy nhất “sùng kính Đạo sư, tuân lời vị Thầy”. Bên cạnh đó là những câu chuyện về hậu quả khôn lường của những kẻ bất kính vị Thầy vì nhân quả không bao giờ sai chạy, nhân quả trong mối quan hệ sư – đệ càng rõ ràng và nhanh chóng hơn. Điều này rất dễ hiểu, sùng kính Đạo sư có thể giúp một người bình thường thành phi thường, giúp chúng sanh trong khổ đau sinh tử thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi thì đương nhiên bất kính vị Thầy chắc chắn “địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng” như lời xác quyết của thánh giả Mã Minh trong trước tác “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết về chín thái độ sùng kính Đạo sư bằng những câu chuyện sinh động cụ thể, minh chứng sống động. Và hôm nay, con được đọc thêm những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Mật Tấn Lực, con càng trân quý cơ hội được thực hành pháp hàng ngày, được vui bồi cho nền tảng giác ngộ được vững chắc, nhờ đó có được cơ hội quý báu lìa mê về giác.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tấn Lực viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 42. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức chia sẻ Pháp của huynh Mật Tấn Lực sau khi huynh nghe bài thuyết giảng của vị Thầy.
  Mô Phật.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Tấn Lực với bài chia sẻ chi tiết về nội dung bài giảng cùng với những trích dẫn, cảm niệm, cảm nhận sâu sắc đã giúp đệ hiểu hơn về bài giảng của vị Thầy, đệ tán thán tấm lòng sùng kính Đạo sư,trân quý Pháp cùng tâm thế lắng tâm nghe Pháp,uống từng giọt tinh túy cam lồ Thầy ban tạo nên áo giáp chánh kiến thể hiện qua việc huynh nói, viết đều tuân theo Thánh giáo lượng.

  Bình thường thì những người thế gian ở độ tuổi thất tuần trí nhớ hầu như bị suy giảm ít nhiều, những việc trong cuộc sống cũng khiến họ khó nhớ,chưa nói đến khía cạnh đạo pháp phạm trù trí tuệ xuất thế gian sẽ gặp khó khăn hơn khi lúc còn trẻ,vậy nên đệ nghĩ trường hợp của huynh khiến chúng đệ ngưỡng mộ về khả năng thẩm thấu giáo pháp Phật đà qua sự giảng dạy của vị Thầy, cũng từ đó đệ càng thêm ngưỡng phục và tán thán trước trí tuệ, trình độ sư phạm cũng như sự lợi lạc, sự vi diệu của Tâm Pháp Yoga Thanh Trí lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến tác động đến người hành giả Thanh Trí, cụ thể là sự phát triển trí tuệ trên cơ sở biện chứng tâm linh, là phương thức khai thác tài nguyên trí tuệ con người vốn có sẵn nhưng ở dạng tiềm ẩn, nhưng nhờ có giáo pháp đúng, phương pháp đúng của vị Thầy mà trí tuệ Phật đà được hiển lộ không phụ thuộc người học trước hay người học sau. Sự chỉ dạy của vị Thầy làm nên những hành giả chân chính, với sức trẻ sự minh mẫn như đang tuổi đôi mươi dù mốc thời gian đã giữ thất tuần,nhưng nhờ sự chăm bón tưới tẩm của Thầy mà huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn như mầm cây khỏe mạnh vươn lên từ mảnh đất màu mỡ ( vị Thầy), nhà toán học Dercades có nói: “Có phương pháp người thường cũng làm được những việc phi thường, không có phương pháp kể cả thiên tài cũng mắc lỗi”, đệ hoan hỷ và đồng cảm niệm với chia sẻ của huynh “khi chúng con gieo hạt mần (sùng kính) trên mặt đất (vị Thầy) thì chúng con sẽ thu hoạch hoa trái (công đức) còn mặt đất (vị Thầy) không được gì mà còn bạc màu”, và hiện trạng vừa qua của những kẻ phản đồ với những hậu quả nhãn tiền thảm khốc, cho đệ thấm thía bài học luật nhân quả (gieo nhân nào gặt quả đó). Và cũng từ những thành tựu hoa thơm trái ngọt cả đời lẫn của các chư huynh kim cang cho đệ hiểu rằng trình độ giảng dạy của vị Thầy quyết định khả năng tiếp nhận giáo pháp Phật đà của người trò, còn thành tựu tâm linh phụ thuộc vào thái độ sùng kính,niềm tin và sự biết ơn của người trò tới đâu.

  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài viết của huynh Mật Tấn Lực ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ về thái độ và lòng sùng kính Đạo sư của huynh Mật Tấn Lực.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 44. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ những dòng cảm niệm sâu sắc qua bài viết

  “Thái độ nào nhân quả đó, Hiện đời và sau mạng chung” của huynh Mật Tận Lực, sự nỗ lực tập trung thể hiện đầy đủ nội dung để hiểu vấn đề liên quan đến ” 9 THÁI ĐỘ VỀ ĐẠO SƯ – NHÂN NÀO QUẢ ĐÓ” sau khi nghe bài thuyết giảng của vị Thầy.

  Con hiểu Tư tưởng của người học trò, đệ tử đã tạo nên con người của học trò, đệ tử, nếu như tư tưởng không tốt thì nó thể hiện qua hành động, khổ đau cũng từ đó mà sinh ra giống như bánh xe lăn theo hướng của chân người kéo. Qua đó người học trò, đệ tử cho tới khi đạt được giác ngộ, cần một vị Thầy, vì thế hãy đi theo một vị Tuệ tri thức, cho tới khi chứng ngộ trạng thái như nhiên, và cần phải tinh tấn trong thực hành, lắng nghe các giáo huấn của vị Thầy. Lời lời Thầy dạy như tấm bản đồ, giúp chúng con theo đó mà đi thì sẽ thoát khổ và tự thân sẽ cảm nhận được hạnh phúc, an vui không còn tự biến mình thành nô lệ cho bất kì đối tượng nào nữa. Tất cả hạnh phúc là năng lực gia trì của vị Thầy là hiện thân của chân lý sống, là những dấu hiệu ám chỉ rằng, sự Giác ngộ có thể đạt được ngay khi còn thân người, ngay trong đời này, trong thế giới này, ngay tại đây, và ngay trong khoảnh khắc này (Hãy nhớ rằng vũ-trụ dội lại hành-động và tư-tưởng của chúng ta. Quy-luật của hành-động (Action) và phản-ứng (Reaction) không chỉ dành riêng cho vật-lý. Nó cũng được áp-dụng cho tương-quan con người).

  Con có thể tưởng rằng khi cái chết vật chất của vị Thầy xảy đến, liên hệ bị gián đoạn. Nhưng bởi liên hệ là từ tâm đến tâm, sự chết vật chất không là giới hạn. Chỉ khi nào trong tâm, học trò, đệ tử mất đi niềm tin và lòng sùng kính thì vị Thầy mới thực sự chết. Nhưng ngày nào niềm tin của chúng con còn sống, dù biểu hiện vật chất của vị Thầy không còn nữa nhưng sự kết nối tâm linh với vị Thầy vẫn tồn tại.

  “Khi con có lòng sùng mộ vững chắc vào vị Thầy của con, không có Phật nào phải tìm ngoài điều ấy. Khi con làm cho mọi chúng sinh được an vui, không có Tam bảo nào phải phụng thờ ngoài điều ấy. Khi con cắt đứt nền tảng và gốc rễ của tư tưởng, không có tự tính nào để thiền định ngoài điều ấy. Khi sinh tử vốn tự giải thoát, vốn là tự do trong chính nó, không có trạng thái giác ngộ nào phải hoàn thành ngoài điều ấy. Một khi con thấu suốt được điều này, sinh tử và Niết bàn là không hai”.

  Padmasambhava

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn huynh Mật Tấn Lực với bài chia sẻ, cầu nguyện huynh viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Pame Hum!

 45. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực trong bài viết này. Mặc dù đã ở độ tuổi thất tuần nhưng đạo hữu ấy vẫn có những chia sẻ, những tóm tắt ý chính từ bài giảng của vị Thầy một cách rõ ràng. Qua đó, con càng thấy rõ hơn được lợi ích mà Tâm pháp Thanh Trí đem lại cho người thực hành, giúp người thực hành phát triển trí tuệ, ngày một minh mẫn hơn.

  Qua bài viết này, con cũng một lần nữa được “đọc và học lại” về 9 thái độ quan trọng của người đệ tử cần trưởng dưỡng đối với vị Thầy, vị Đạo sư. Đi kèm với từng thái độ là những bài học thực tế mà vị Thầy đã luận giải cùng với những luận cứ, luận chứng rõ ràng. Con hiểu rằng 9 thái độ đó chính là kim chỉ nam để con không bị lệch hướng trên con đường tới thành phố giải thoát. Và những hậu quả nhãn tiền từ những kẻ “lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử”, hay những kẻ “mặt người mà dạ quỷ” thích gào thét bởi sự hơn-thua, được-mất của bát phong, phản bội và vô ơn vị Thầy, phỉ báng Phật Pháp chính là bài học đắt giá về Nhân-Quả mà con nên ghi nhớ, cẩn trọng với những hành vi thân ngữ tâm của mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã chia sẻ bài viết lợi lạc, ý nghĩa. Cầu nguyện đạo hữu hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Cao Diệu Minh Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc những cảm niệm của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng “9 thái độ về Đạo sư – Nhân nào quả đó”. Nhờ sự tinh tấn, tỉ mỉ nghe pháp, “ấn tống” pháp của đạo hữu trên trang nhà Chanhtuduy.com mà chúng con có cơ hội được hiểu rõ hơn những lời giảng của Thầy, con cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Lực và hoan hỷ tán thán công đức của đạo hữu.

  Tựu chung con hiểu rằng tinh thần của 9 thái độ này đã được khái quát rõ trong kinh Hoa Nghiêm khi tầm cầu tuệ tri thức, đó là không hoài nghi, không mệt mỏi, không nhàm chán, không dừng nghỉ. Do vậy ai đó nói rằng 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư là một sự đe dọa, áp chế tâm lý … là điều vô cùng sai lầm, là sự phỉ báng vô cùng to lớn với lời dạy của một bậc Thánh. Hơn nữa, Mật gia bấy lâu nêu cao tinh thần khoa học biện chứng tâm linh, phổ truyền chánh Pháp đã được giới học thuật khắp nơi công nhận thì không có lí nào lại có thể tạo nên bất kỳ sự mê tín, cuồng tín như họ đã quy chụp sống sượng.

  Qua bài này con hiểu rằng sùng kính Đạo sư là nhân cho mọi kết quả tốt lành, nhưng cũng đồng thời là quả của sự thực hành pháp tinh tấn với động cơ nghiêm túc, bởi trong giáo huấn Dakini, Ngài Liên Hoa Sanh đã chỉ ra một trong mười phẩm tính đức hạnh là dấu hiệu của sự thực hành Pháp, đó là: “Nếu con thấy biết Thầy của con là một vị Phật chân thực, đó là dấu hiệu đã phát sinh lòng sùng mộ đối với Thầy”. Lòng sùng mộ trong hoàn cảnh này là kết quả, là đức hạnh được tích tập nhờ vào sự thực hành pháp đúng quỹ đạo. Đó cũng có lẽ là nguyên lý để khi suy ngược lại, chúng con hiểu vì sao có rất nhiều người đến với Thầy học đạo, thậm chí nhiều năm, nhưng rồi họ phải ra đi vì sự bất kính, sự thiếu đức hạnh của lòng sùng mộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Pad Me Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy! Họ đến không vì đạo, chỉ vì hộ thân (bị quỷ ám, muốn làm trưởng phòng,trắc trở tình duyên, gia đạo,nghèo khó, trầm uất, khoe khoang cho người khác biết mình đang tu..) nhưng do vậy mà lâu năm nhưng rồi có ngày lời đuôi chồn cáo!

 47. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được đọc bài viết của huynh Mật Tấn Lực, con quả thật ngưỡng mộ và khâm phục khi huynh ở độ tuổi thất tuần nhưng lại có thể tổng kết toàn bộ bài giảng pháp của vị Thầy một cách chi tiết và đầy đủ như vậy. Qua bài viết chúng con như đang được nghe bài giảng Pháp từ vị Thầy, đồng thời bài viết giúp chúng con hiểu rằng phải luôn trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng kính vị Đạo sư thông qua 9 thái độ với bậc Guru, như là kim chỉ nan giúp con vượt qua những trở ngại và luôn giữ vững niềm tin vào vị Thầy để không như những tên phản đồ để quỷ tĩnh trỗi dậy, vì tham sân si mà vi phạm điều bất thiện, phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng là nói xấu,bôi nhọ thanh danh vị Thầy và huynh đệ một thời cùng tu tập dưới mái nhà Mật gia.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 48. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ cảm niệm của huynh Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng Pháp “9 THÁI ĐỘ VỀ ĐẠO SƯ – NHÂN NÀO QUẢ ĐÓ” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán tinh thần nghe Pháp của đạo hữu với sự chú tâm, nghe kỹ và nhớ đầy đủ các nội dung chi tiết của bài giảng, dù đạo hữu đã ở tuổi thất tuần. Qua đó, con được thấy tính hiệu quả rõ ràng của Tâm pháp Thanh Trí đã giúp cho học viên đạt được “trí thanh” (tâm tịnh trí thanh), dù học viên ở độ tuổi nào. Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn vị Thầy đã phát kiến nên Tâm pháp Thanh Trí đầy lợi lạc.
  Con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Mật Tấn Lực sức khỏe và thong dong trên đạo lộ Giải thoát.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng của Thầy. Con cũng thật khâm phục đạo hữu Mật Tấn Lực dù đã ở tuổi này vẫn có trí nhớ tuyệt vời và cảm nhận sắc bén. Con hiểu rằng vị Thầy chân chính luôn là chỗ dựa vững chắc cho học trò đệ tử trên con đường tìm cầu giác ngộ. Thầy chính là vị Phật hiện đời vì chỉ có Thầy pháp mới được tỏa sáng đến đệ tử và sùng kính vị Thầy như vị Phật sẽ nhận được gia hộ của vị Phật.Và hậu quả tương ưng nếu có thái độ và hành vi nhạo báng khinh thường vị Thầy. Hậu quả mà những phản đồ phải chịu là tất yếu khi thái độ và hành vi của họ xúc phạm đến vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 50. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “THÁI ĐỘ NÀO, NHÂN QUẢ ĐÓ, HIỆN ĐỜI VÀ SAU MẠNG CHUNG” của huynh Mật Tấn Lực ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực đã viết bài chia sẻ những cảm niệm sâu sắc sau khi nghe bài giảng của vị Thầy về “9 Thái độ về Đạo sư – Nhân nào quả đó”. Bài viết giúp con một lần nữa ghi nhớ và hiểu sâu sắc hơn về bài giảng của vị Thầy. Con xin ghi nhớ 9 thái độ đối với vị Đạo sư để thực hành quán niệm mỗi ngày nhằm gia tăng niềm tin và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư.
  1. Thái độ 1: “Nghĩ đến tầm quan trọng của vị Đạo sư đủ đạo hanh, con mong được Ngài hướng dẫn tận tình, sát sao, con mong như một đứa con trai ngoan làm đúng theo lời khuyên của nghiêm phụng và từ mẫu”.
  2. Thái độ 2: “Ngay cả khi ma quân, những ác hữu, những điều tương tự khác muốn lôi kéo con ra khỏi Thầy mình, con cầu mong con như Kim cương”.
  3. Thái độ 3: “Khi vị Thầy giao công việc, bất kể gánh nặng nào, xin cho con như trái đất chở nặng tất cả không có phiền than trách”.
  4. Thái độ 4: “Khi con cống hiến hết mình cho GURU, bất kỳ điều gì đâu khổ xảy ra, nguyện cho con như núi bất động”.
  5. Thái độ 5: “Ngay khi con thực hiện mọi pháp sự do vị Thầy giao phó, xin cho con được làm tôi tớ của Vua với tâm trí không bao giờ xao động”.
  6. Thái độ 6: “Từ bỏ lòng kiêu mạn giữ lấy mình, xin cho thấp hơn mọi người, giống như người quét lá đa”.
  7. Thái độ 7: “Mong con giống như một sợi dây kết nối các công việc của Thầy du khó khăn nặng nề đến đâu”.
  8. Thái độ 8: “Ngay cả khi vị Thầy chỉ trích, khiển trách phớt lờ chẳng quan tâm, con mong sao con giống như một con chó không bao giờ đáp lại bằng sự tức giận”.
  9. Thái độ 9: “Xin cho con như một con đò đến và đi chẳng bao giờ buồn phiền đối với GURU”.
  Cảm ơn huynh Mật Tấn Lực đã viết bài chia sẻ, cầu nguyện huynh viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
  Hà Nội, ngày 12/7/2021

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy mong vậy!

   • Mật Khánh Ngân says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.
    Con cầu nguyện cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm để luôn đi đúng quỹ đạo Chánh pháp.
    Con cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.
    Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : THÁI ĐỘ NÀO , NHÂN QUẢ ĐÓ , HIỆN ĐỜI VÀ SAU MẠNG CHUNG.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Mật Tấn Lực, dù đang là lứa tuổi thất tuần , nhưng tâm thức tầm cầu học đạo thật đáng ngưỡng mộ, thể hiện qua sự am hiểu tường tận và sâu sắc của đạo hữu trong mỗi bài giảng thuyết của vị Thầy. Và hôm nay , với bài viết này , đạo hữu đã góp thêm phần ý nghĩa thiết thực của bài giảng :” 9 Thái độ về Đạo sư ” , giúp chúng con hiểu rốt ráo trong 50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư của Thánh giả Mã Minh và luật tắc nhân quả luân hồi .
  Đúng vậy , nhân quả không sai chạy , nhìn quả hôm nay sẽ biết nhân ngày trước , như Đức Phật thường chỉ dạy , công đức của vị Thầy, bậc Đạo sư chân chính, Tổ sư dòng phái Thanh Trí không thể nghị bàn , khi mà với Tâm pháp Thanh Trí hiện hữu đã mang lại cho chúng con sự an lạc đời này , cực lạc đời sau , với bao hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và hạnh phúc tự tâm. Chính vì vậy , ngày nay Mật gia Song Nguyễn đang dần dần giăng buồm ra biển lớn trong tương lai với nhiều Mật gia Song Nguyễn khắp năm châu hội tụ ( Châu Âu , Châu Mỹ , Châu Phi ) .
  Và đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của vị Thầy bao la như bờ biển Đại dương, cho dù đang trong thời điểm bị thị phi , bởi bọn phản đồ cấu kết với hải ngoại để bêu xấu và phỉ báng vị Thầy với 9 thủ đoạn hèn hạ , ấu trĩ, tàn độc nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân kiên cố như tảng đá không lay động trước bão táp phong ba , bất động trước khen chê của vị Thầy, Ngài vẫn luôn hướng về chúng sanh hữu tình với những bài giảng trực tiếp online, ngõ hầu giáo hóa và dẫn dắt chúng sanh , chúng đệ tử theo con đường chánh kiến quỹ đạo nhà Phật, giúp họ sớm lìa mê về giác .
  Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển từ vị Thầy, đã cho con và các huynh đệ Kim Cang Mật gia Song Nguyễn có được cuộc sống với nhiều hanh thông , hạnh phúc tự tâm , không còn bám chấp vào bát phong và viễn trình học đạo luôn dựa vào tĩnh thức , tinh tấn thực hành pháp ắt mọi việc sẽ không rắc rối và sùng kính bậc Đạo sư là nền tảng quan trọng để đạt đến giải thoát tối thượng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã viết bài, cầu mong mọi ước nguyện của đạo hữu sẽ viên thành chính đáng.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 52. Mật Tường Vi
  Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc bài “Thái độ nào, nhân quả đó, hiện đời và sau mạng chung” của đạo hữu Mật Tấn Lực. Qua những cảm niệm của đạo hữu Mật Tấn Lực, con càng hiểu rõ hơn bài thuyết giảng của vị Thầy “9 Thái độ về đạo sư – Nhân nào quả đó”, “sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ”. Những kẻ phản đồ thời gian vừa qua là những minh họa làm rõ nhất những luận cứ, luận chứng của bài giảng này. Hậu quả mà họ phải gánh chịu cho thái độ vô ơn, xấc xược, bêu xấu, bất kính với vị Thầy không những ở ngay trong hiện đời mà sẽ còn tiếp diễn sau mạng chung.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 53. Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài “Thái độ nào, nhân quả đó, hiện đời và sau mạng chung” của đạo hữu Mật Tấn Lực. Con hoan hỷ tán thán, ngưỡng mộ tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành, sự tinh tấn, kiên định của đạo hữu Mật Tấn Lực dù đã ở độ tuổi thất tuần. Không chỉ hiện nay, mà ngay cả khi Mật gia trong cuộc chiến tác pháp chiếu quang với những kẻ phản đồ từ hầm phân tâm thức và bè lũ phản động, đạo hữu Mật Tấn Lực cũng luôn đầy nhiệt huyết với những comment thường trực, góp phần đả phá, chung vai sát cánh cùng vị Thầy và các huynh đệ Kim cang. Sự minh mẫn, tiếp thu và trình bày bài giảng của Thầy một cách mạch lạc, sâu sắc thông qua những comment, những bài viết của đạo hữu Mật Tấn Lực là minh chứng sống động cho hiệu quả của giáo pháp Thanh Trí, chưa nói đến những lợi lạc vô song thông qua hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, chuyển hoá tâm thức mà từng học trò, đệ tử, hội viên, trong đó có gia đình của đạo hữu. Con chợt nhớ hình ảnh trước khi được gặp Thầy thì thường bắt gặp những hội người cao tuổi đi chùa rất thường xuyên, nghe giảng không sót một dịp nào, thế nhưng không một ai có khả năng nói hay viết gì một cách bài bản về Phật pháp. Đây cũng là hiện trạng chung cho phần đông Phật tử mọi lứa tuổi, chứ không chỉ hội người cao tuổi. Vậy mới thấy giáo pháp Thanh Trí thật kỳ diệu, và chúng con quả thực là những chúng sanh may mắn vô cùng khi được có Thầy chỉ dạy, và được diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí. Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Qua bài viết, con được một lần nữa tổng hợp lại những kiến thức trong bài giảng “9 thái độ về Đạo sư – Nhân nào quả đó”. Con xin ghi nhớ và nhắc nhở bản thân mỗi ngày về chín thái độ về Đạo sư, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã tổng hợp và phân tích bài viết, góp phần chia sẻ lợi lạc từ bài pháp của Thầy. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho đạo hữu Mật Tấn Lực có sức khoẻ tốt, luôn tinh tấn và thành tựu những ước nguyện chính đáng của mình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 54. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con xin tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực đã chia sẻ những cảm niệm sau khi nghe bài giảng của vị Thầy. Con xin tán thán tấm lòng sùng mộ vị Thầy và sự trân quý giáo pháp của huynh Mật Tấn Lực. Cầu nguyện cho con cùng các huynh đệ Kim Cang luôn trân quý cơ hội được hạnh ngộ vị Thầy, được học tâm pháp Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy để an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Mật Tấn Lực mạnh khoẻ và viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Thái độ nào, nhân quả đó, hiện đời và sau mạng chung” rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực. Dù cho đang ở độ tuổi thất tuần nhưng đạo hữu có sự đầu tư, tư duy nghiêm túc khi nghe bài giảng của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu.

  Tuy con đã nghe bài giảng của vị Thầy nhưng qua những chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực đã giúp con ghi nhớ và ôn lại toàn bộ nội dung. Con tâm đắc với nhan đề của bài viết “Thái độ nào, nhân quả đó, hiện đời và sau mạng chung”. Qua đó, con hiểu rằng tốt hay xấu là sự lựa chọn ở bản thân mỗi chúng con, tương ưng theo đúng luật tắc nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 56. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Tấn Lực đã có những cảm niệm sâu sắc giúp người đọc hiểu thêm rõ về 9 thái độ biểu hiện hiện trạng của người tu. Song song từng thái độ đó là nhân quả của người tu nhận được ở đời này và sau khi mạng chung. Đó cũng được coi là lời cảnh tỉnh để mỗi cá nhân chúng đệ tử tự quán xét, điều chỉnh lại hành vi Thân, Ngữ, Tâm của mình đi đúng quỹ đạo chánh pháp, tránh được hậu quả xấu vào đời này và được cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyển cho bản thân mình tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 57. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: THÁI ĐỘ NÀO, NHÂN QUẢ ĐÓ, HIỆN ĐỜI VÀ SAU MẠNG CHUNG.
  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi được nghe bài giảng của vị Thầy.
  Con cảm ơn đạo hữu đã viết bài, cầu nguyện cho đạo hữu luôn hạnh phúc tự tâm, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc và khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Cầu nguyện đất nước sớm vượt qua và khắc phục hậu quả của thiên tai địch họa.
  Om Mani Padme Hum!

 58. Mật Thuận Tâm
  Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực về Thái Độ nào, nhân quả đó , hiện đời và sau khi mạng chung. Sự sùng kính về 9 Thái độ và 9 quán niệm về Đạo sư theo mỗi ngày. Con càng cảm niệm hơn về bài 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư khi đã là hành giả theo chân vị Thầy thì sự sùng kính ấy mới là nền tảng của sự giác ngộ. Như đã khẳng định Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách vì được làm người hạnh ngộ vị Thầy và truyền trao giáo pháp để làm hành trang giác ngộ cần phải có nhân duyên và căn lành mà không phải dễ gặp. Tránh bị lung lay khi bị bọn phản đồ bêu xấu, âm mưu hãm hại Thầy và Mật gia, âm thầm chia rẻ huynh đệ để rồi hậu quả thật nghiêm trọng như nhân nào thì quả đó.
  Cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 59. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: “THÁI ĐỘ NÀO, NHÂN QUẢ ĐÓ, HIỆN ĐỜI VÀ SAU MẠNG CHUNG” của huynh Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng của Thầy: “9 THÁI ĐỘ VỀ ĐẠO SƯ – NHÂN NÀO CỦA ĐÓ”. Bài viết giúp con hiểu 9 thái độ về Đạo sư xuất phát từ 9 quán niệm Đạo sư mỗi ngày để trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, con xin ghi nhớ lời Thầy đã dạy.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện huynh Mật Tấn Lực sức khỏe, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 60. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 61. Mật Chánh Cần
  Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn huynh Mật Tấn Lực đã chia sẻ pháp ạ.
  Bài viết cho con hiểu rằng người học trò học Phật pháp nơi vị Đạo Sư phải có thái độ sùng kính sẽ có
  được kết quả tốt đẹp,còn nếu với thái độ vô ơn với vị Thầy sẽ chịu hậu quả,ví như trường hợp của những cô chú đã rời khỏi Mật Gia nhưng quay lại trả thù vị Thầy như thời gian vừa qua các cô chú ấy đã làm sẽ không tránh được hậu quả.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 62. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỷ đọc bài viết của huynh Mật Tấn Lực ” Thái độ nào nhân quả đó hiện đời và sau mạng chung” sau khi nghe bài giảng 9 thái độ và đạo sư – nhân nào quả đó .
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực với những cảm niệm và lòng sùng kính đạo sư là nền tảng của giác ngộ . Chính thái độ của người học trò, đệ tử đối với Thầy của mình và quyết định nên vận mệnh của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 63. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con hoan hỷ với sự tiếp thu, ghi nhớ, hiểu sâu và liên hệ thực thế của Mật Tấn Lực khi nghe bài giảng của Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 64. Mật Hải Như ( 10 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài của huynh Mật Tấn Lực ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 65. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: Thái độ nào, nhân quả đó, hiện đời và sau mạng chung.
  Con hoan hỷ tán thán công đức chia sẻ pháp của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng pháp “9 thái độ về Đạo sư- nhân nào quả đó” của vị Thầy.
  Qua những cảm niệm sâu sắc trong bài viết của đạo hữu Mật Tấn Lực giúp con hiểu được chi tiết 9 thái độ về Đạo sư. Đúng như đạo hữu chia sẻ: Khi chúng con gieo hạt mầm (sùng kính) trên mặt đất (vị Thầy) thì chúng con sẽ thu hoạch hoa trái (công đức) còn mặt đất (vị Thầy) không được gì cả mà còn bạc màu. Sự hanh thông, thành tựu của các huynh đệ kim cang Mật gia trong thời gian vừa qua. Sự thật bại thảm hại trên mọi phương diện của những kẻ phản đồ là minh chứng nhãn tiền cho điều đó. Cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tấn Lực mạnh khỏe, hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 66. Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tấn Lực đã chia sẻ những cảm niệm sâu sắc sau khi nghe bài giảng của vị Thầy ” 9 thái độ về Đạo sư – nhân nào quả đó “. Nhờ đó mà chúng con có cơ hội hiểu hơn về lời giảng của vị Thầy về những lời dạy của các bậc Thánh đức. Từ đó, con hiểu rằng yếu tố quan trọng nhất là ” Sùng kính Đạo sư mà Thánh giả Mã Minh đã dạy ” Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ ” bởi ” vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách ” ( Thánh giả Atisha ). Từ 9 thái độ sùng kính Đạo sư xuất phát từ 9 quán niệm về Đạo sư đã cho con thấy rõ nhân nào quả đó. Bằng chứng là ở Mật Gia đã có những kết qủa của sự thành đạt thế sự, thành tựu tâm linh và chuyển hoá tâm thức của học trò, đệ tử trong và ngoài nước là những quả ngọt mà xuất phát từ gieo nhân tốt ” Sùng kính Đạo sư “, và những kết qủa này không chỉ mang lại sự an lạc trong đời này mà còn sau khi mạng chung. Ngược lại, những kẻ phản đồ ân sư lại nhận được những quả đắng ngay trong hiện đời, thất bại toàn tập vì gieo nhân xấu là nhạo báng, khinh chê, bất kính vị Thầy của mình. Họ sẽ không tránh khỏi ” Thuốc độc tai ương, bệnh truyền nhiễm. Những thứ này gây khổ đau khôn xiết. Trong đời này và cả vạn kiếp sau ” ( 50 kệ tụng Sùng kính Đạo sư của Thánh giả Mã Minh ). Con xin ghi nhớ lời vị Thầy chỉ dạy” Sùng kính qua 9 thái độ và 9 quán niệm Đạo sư theo mỗi ngày ” thì ” Các trò có nhiều niềm tin mỗi ngày, nhiều niềm tin thì sùng kính ngày càng gia tăng, sùng kính ngày càng gia tăng thì công đức càng đủ đầy, công đức đủ đầy tuệ sẽ khai thông, tuệ sẽ giác ngộ, sự giác ngộ sẽ đưa đến an lạc đời này, cực lạc đời sau “. Cảm ơn huynh Mật Tấn Lực đã viết bài. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chánh đáng của huynh được viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của vị Thầy và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

  • Mật Giu Se says:

   Kính Bạch Thầy!
   Con đã đọc bài viết của đạo hữu Mật Tấn Lực rồi ạ. Sùng kính vị Thầy qua 9 thái độ sẽ gặt hái được thành tựu thế gian và xuất thế gian, còn dám phỉ báng Bậc Đạo Sư như bọn phản đồ thì sẽ ngậm trái đắng. Cám ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã viết bài, một bài viết nêu rõ tầm quan trọng của vị Thầy trong việc tu tập.
   Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
   Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm tiêu trừ!
   Om mani padme hum !

 67. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của huynh Mật Tấn Lực, qua những chia sẻ sâu sắc thấm đấm tấm lòng sùng kinh Đạo sư, đặc biệt là vị Thầy tổ Sư dòng phái Thanh Trí đẩy đủ Tám Phẩm hạnh cao quý là Bậc Đạo Sư, trí tuệ, uyên thâm giáo pháp, tinh túy phương tiện, mà đệ tự, học trò của Thầy là những giáo sư tiến sĩ Phật học, đó là những sự thật về giáo pháp Thanh Trí vị Thầy giáo hóa chúng sanh giúp chúng sanh thành tựu pháp trong đời sống tâm linh, lẫn thế sự! Từ đó chúng con ăn lạc đời này cực lạc đời sau, chúng con cảm tạ ơn Thầy đa giáo hóa chúng con từ một người bình thường trở lên phi thường là nhờ sự chỉ dậy uốn nắn chúng con theo đúng quỹ đạo chánh Pháp,
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho huynh Mật Tấn Lực thành tựu mọi ước nguyện chính đáng
  Cầu nguyện cho dịch bệnh COVID 19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum

 68. Lê Xuân Lượng says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sưc khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp. Om mani padme hum.

 69. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Tấn Lực rồi ạ. Con hoan hỷ khi sau khi nghe xong bài giảng của vị Thầy, huynh Mật Tấn Lực viết được một bài viết ý nghĩa với Thánh giáo lượng chỉ ra 9 thái độ sùng kính Đạo sư. Mỗi đệ tử, học trò của vị Thầy qua thời gian đều có thể sử dụng được Thánh giáo lượng, bởi những lần sử dụng sai đều được vị Thầy từ bi nhắc nhở để tránh sai phạm để đến khi nhìn lại chính bản thân chúng con đều bất ngờ bởi khả năng của mình. Tuy không thật sự cao siêu, xuất sắc nhưng chúng con hơn hẳn những người vô mình bình thường, hơn cả những kẻ ăn cháo đá bát bởi không chỉ có chánh kiến chúng con còn có đạo đức, biết nhớ ơn và trả ơn vị Thầy của mình. Con thấy thật ơn phước khi sau bao nhiêu kẻ ra đi, sau bao sóng gió cản trở chiếc thuyền Đạo pháp cập bến thì đến nay con vẫn may mắn được là thuyền viên trên chiếc thuyền Mật gia dưới sự chỉ huy của vị Thầy chèo ngược lại với ngọn gió thế gian.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 70. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 71. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Lực ạ.
  Qua đó giúp con nhận ra rằng, người gieo nhân thái độ “sùng kính Đạo sư” thì quả sẽ gặt là giác ngộ trong tương lai, như khẳng định của Thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng của Ngài rằng: “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”, bởi vì “Vị Thầy bình thường nhưng học trò tốt sùng kính Thầy như Phật, thì sẽ nhận được ơn phước từ Phật gia hộ ; sùng kính Thầy như Bồ tát sẽ được phước từ Bồ tát ban cho ; sùng kính Thầy như Thánh tăng sẽ nhận được ơn phước từ Thánh tăng ; coi Thầy là người bình thường sẽ không nhận được ơn phước nào (trích dẫn tư trang 48 -49 , Nhà xuất bản Phương Đông, Viên Huệ dịch). Song song đó thì ở thế gian họ cũng sẽ nhận được nhiều phước đức mà hanh thông cuộc sống, điều mà rất nhiều huynh đệ kim cang đã chứng minh kết quả đó…
  Còn ngược lại, những ai gieo nhân “bất kính Đạo sư”, là thái độ tà niệm, tà kiến đối với vị Thầy thì chắc chắn sẽ khổ đau mãi mãi bởi “Địa ngục biết bao cảnh hãi hùng. Cực hình tra khảo mãi không cùng. Kinh điển xưa nay đều ghi rõ.Đó là vì nhạo báng Thầy”, và Bồ tát Tịch Thiên đã khuyến cáo rằng: ” Bao lâu khởi niệm ác với một Đạo sư, bấy lâu đoạ địa ngục” . Cho nên trong cuộc sống sẽ luôn bị bế tắt, gặp nhiều rắc rối, tương lai thảm bại bởi âm tổn phước đức mà thất bát, kinh tế ngày càng đi xuống tương ưng với thái độ mà họ đã gieo, tựa như hậu quả từ hành trạng của những người phản đồ tà tâm bôi bác, báng bổ vị Thầy mà giúp chúng con rút ra bài học cho mình.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ ra “9 quán niệm Đạo sư” từ Thánh huấn giúp chúng con nương theo đó để hàng ngày trưởng dưỡng tâm sùng kính Đạo sư của mình mà gieo nhân Giải Thoát,giúp cho “đời này an lạc, đời sau cực lạc”.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .
  Om Mani Padme Hum.

 72. Cao Diệu Hải Châu
  Cao Diệu Hải Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Thái độ nào, nhân quả đó, hiện đời và sau mạng chung” rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Tấn Lực. Nhờ sự đầu tư trong bài viết, đã giúp con được hệ thống lại những nội dung vị Thầy đã giảng. Học lại lần lượt từng thái độ trong “9 Thái độ sùng kính Đạo sư”, con nhận thấy rõ ràng ý nghĩa của câu “Nhân nào, quả đó”. Trong khi hanh thông, thành tựu thế sự, thành tựu tâm linh nở rộ khắp Mật gia – Quả ngọt thu được từ sự gieo Nhân tốt. Trái ngược hoàn toàn với gam màu tươi sáng khắp Mật gia, là bức tranh u ám của những kẻ phản đồ trong thời gian qua. Thái độ bất tín, bất kính thậm chí còn là tráo trở vô ơn đối với vị Thầy, hậu quả nhận về là sự thất bại ê chề, thảm hại. Hậu quả ấy sẽ không chỉ trổ ngay trong hiện đời, mà sẽ còn chờ đợi họ sau khi mạng chung.
  Bài viết như lời nhắc nhở, giúp con chú tâm, tỉnh thức, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp, phải biết làm hạng người khó gặp thứ ba, biết nhớ ơn và biết trả ơn. Con xin ghi nhớ lời Thầy chỉ dạy “Sùng kính qua 9 thái độ và 9 quán niệm Đạo sư theo mỗi ngày” thì “Các trò có niềm tin mỗi ngày. Nhiều niềm tin thì sùng kính ngày càng gia tăng, sùng kính ngày càng gia tăng thì công đức càng đủ đầy, công đức đủ đầy tuệ sẽ khai thông, tuệ sẽ giác ngộ. Sự giác ngộ sẽ đưa đến an lạc đời này, cực lạc đời sau”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi, nghiêm giáo chúng con, giúp chúng con không xa rời quỹ đạo chánh pháp. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh.
  Con xin cảm ơn đạo huynh Mật Tấn Lực đã viết bài chia sẻ cảm niệm. Cầu nguyện đạo huynh nhiều sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 73. Võ hồng vẹn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Cầu nguyện sức khỏe Thầy và Cô được trường thọ,
  Cầu cho dịch covid sớm được tiêu trừ

 74. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức chia sẻ pháp của huy Mật Tấn Lực , đã giúp chúng con hiểu được về việc sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ hanh thông tương lai.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy trụ thế dài lâu.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc trong Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bênh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 75. Nguyễn Quang Anh says:

  Cháu đọc bài này xong vào cuối bài comment: Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om mani padme hum.

 76. Mai Trầnk says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc hết bài rồi ạ . Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ của Thầy được dày lâu vì lợi lạc chúng sanh, cầu cho tất cả chúng sanh , bệnh dịch tiêu trừ , thành tựu & phật tánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status