Jul 13, 2021

Posted by in Giáo điển | 51 Comments

TÂM PHÁP THANH TRÍ DẠY CHÚNG TA KIỂM SOÁT THÂN TÂM NHƯ THẾ NÀO?

 

Kính bạch Thầy!

Đọc xong “Thư gửi các trò số 341: TRÒ KIỂM SOÁT ĐƯỢC THỜI TIẾT KHÔNG?” của vị Thầy, con hiểu rằng, với những nhân duyên tác động từ ngoại cảnh (như thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, môi trường sống…) chúng con có thể than phiền (khi gặp tác động tiêu cực) hoặc không than phiền (khi gặp tác động tích cực), nhưng chúng con không thể (hoặc rất khó) kiểm soát được chúng.

Có nói rằng “Thế giới này sẽ thay đổi bắt đầu từ sự thay đổi của chính mình”. Theo đó, nếu chúng ta không thể điều khiển được ngoại cảnh theo ý muốn của ta, thì chúng ta có thể “kiểm soát” được ngoại cảnh thông qua kiểm soát tâm thế của chính mình.

Thế giới này sẽ thay đổi bắt đầu từ sự thay đổi của chính mình

Trong Đạo đức kinh (Chương 33: Biện Đức), Lão Tử có dạy: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường”; có nghĩa là: Biết người là khôn, biết mình là sáng. Thắng người là kẻ có sức, tự thắng là kẻ mạnh.

Không riêng gì Lão Tử, mà tự cổ chí kim, các bậc triết gia vĩ đại của nhân loại khi để lại những giáo huấn cho hậu thế, không ngoài cái ý giúp con người đến chỗ “tự tri” và “tự thắng”, hay nói một cách bao quát hơn thì đó là khả năng kiểm soát tâm thế của mỗi cá nhân.

Vậy làm thế nào để kiểm soát tâm thế của mình hiệu quả?

PHÁP THẾ GIAN DẠY VỀ KIỂM SOÁT THÂN TÂM

Ở trường học thế gian, trong các bộ môn về tâm lý học hành vi, dạy làm người, phát triển bản thân (self-help), lập trình ngôn ngữ tư duy (Neuro Linguistic Programming – NLP), v.v… có chỉ dạy nhiều phương cách để giúp con người kiểm soát tâm thế bản thân một cách hiệu quả, tích cực.

Trước đây, trong số những tác giả viết (dịch) sách dạy về các phương pháp kiểm soát thân tâm, con ngưỡng mộ và thích đọc sách của học giả Nguyễn Duy Cần (bút hiệu Thu Giang), kế tiếp là học giả Hoàng Xuân Việt, Lâm Ngữ Đường…

 

Cụ Nguyễn Duy Cần là một học giả, nhà văn, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20. Ông được những trí thức bên Đài Loan xem như là “Trang Tử của Việt Nam”. Tác phẩm “Cái dũng của Thánh nhân” của ông (được viết vào năm 1941 lúc ông chỉ mới 34 tuổi, xuất bản lần đầu vào năm 1951) là một hướng dẫn thực hành tuyệt vời về thuật rèn luyện đức tính điềm đạm, trong đó khả năng kiểm soát thân tâm là một phần cấu thành nên đức tính điềm đạm.

 

Trong “Cái dũng của Thánh nhân”, ông định nghĩa “điềm đạm” như sau: “Điềm-đạm tức là cái tính “như như bất động”, thản nhiên bình tĩnh, “không để cho ngoại vật động đến tâm mình”. Người điềm đạm, tức là người đã làm chủ cả Tình dục và Ý chí của mình. Nói một cách khác, người điềm đạm, tức người “tự động” không “bị động” vì những vật không tùng mình nữa.”, và ông kết luận: “Cái Dũng của Thánh nhân tức là chỗ cùng cực của Điềm Đạm.”.

Ông đã hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết giúp người đọc tự rèn luyện đức tính điềm đạm cho bản thân, bắt đầu từ luyện “thân”, rồi đến luyện “ngữ” và cuối cùng là luyện “tâm”.

Trước kia, khi con chưa được tu học Phật pháp, con thấy những kiến thức trong sách của cụ Nguyễn Duy Cần thật cao siêu, tuyệt vời…

Giờ đây, sau một thời gian được tu học Phật pháp một cách bài bản và nghiêm túc dưới sự chỉ dạy của vị Thầy thông qua Tâm pháp Thanh Trí, con hiểu rằng những kiến thức trong sách của các học giả Nguyễn Duy Cần, Hoàng Xuân Việt, Lâm Ngữ Đường, v.v… chưa phải tuyệt vời (như con đã từng nghĩ), bởi những phương pháp thực hành của “thế gian pháp” thường chỉ mang lại hiệu quả hạn cuộc, không trọn vẹn, không rốt ráo. Điều này không có gì phải ngạc nhiên, bởi “thế gian pháp” chỉ là chân lý tương đối và bị chi phối bởi luật vô thường của vũ trụ; chỉ có “xuất thế gian pháp” mới là chân lý tuyệt đối bởi đã vượt khỏi Tam giới, không bị chi phối bởi luật vô thường.

[Ghi chú thêm: Con cũng xin được chia sẻ thêm về cụ Nguyễn Duy Cần, là lúc gần cuối đời ông đã chọn tu học theo đạo Giải thoát và con được biết thông tin từ một anh bạn Bác sĩ (người quen với cụ Nguyễn Duy Cần) là ông đã tu học theo truyền thống Kim Cang Thừa của đạo Phật.]

PHÁP XUẤT THẾ GIAN DẠY VỀ LÀM CHỦ BẢN THÂN

Đức Phật là người đã tìm ra chân lý tối thượng và Ngài hướng dẫn đường đi cho những chúng sinh mong muốn đến với chân lý đó; Ngài là người đã vượt qua sinh tử luân hồi và Ngài hướng dẫn chúng sinh những phương pháp thực hành để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn có thấy được chân lý tối thượng hay không, có thoát khỏi sinh tử luân hồi hay không, tất cả hoàn toàn tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi chúng sinh.

Chính vì vậy, trong Kinh Pháp Cú (Phẩm Đạo), Đức Phật đã khuyến cáo: “Các ông hãy nỗ lực lên! Như Lai chỉ thuyết dạy cho các ông đường Giác ngộ. Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy vào đạo lực của các ông mà được giải thoát.”. Đồng thời, Ngài cũng đã xác quyết rằng “Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng mình. Người tự thắng mình là chiến sĩ oanh liệt nhất.” (Kinh Pháp Cú, Phẩm Ngàn).

“Các ông hãy nỗ lực lên! Như Lai chỉ thuyết dạy cho các ông đường Giác ngộ. Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy vào đạo lực của các ông mà được giải thoát.”.

Tùy vào hoàn cảnh và đối tượng chúng sanh mà Đức Phật và các Bậc Thánh đức chỉ dạy những phương pháp thực hành khác nhau (Nguyên thủy, Đại thừa, Kim cang thừa), nhưng cơ bản vẫn chung một mục đích tối hậu là giúp hành giả làm chủ bản thân, điều hướng các hành vi thân – ngữ – tâm theo quỹ đạo Chánh pháp.

Người tu học Phật chân chánh và có nền tảng Chánh kiến Phật đà đều hiểu biết rằng những phương pháp thực hành của đạo Phật ngoài công năng giúp hành giả làm chủ bản thân (biết “tâm ta đang ở trạng thái nào”) thì còn có công năng cao diệu khác là Khai Tuệ và tích tập Công Đức. Chính nhờ những công năng vi diệu này mà hành giả càng tinh tấn thực hành thì sẽ càng tiến nhanh trên đạo trình Giải thoát, sớm vượt qua Bờ bến bên kia.

TÂM PHÁP THANH TRÍ GIÚP CHUYỂN HÓA TÂM

Tại Mật gia Song Nguyễn, có Tâm pháp Thanh Trí do vị Thầy (Tổ sư dòng phái Thanh Trí thuộc Kim Cang thừa) phát lồ, với “Lục diệu pháp môn” bao gồm:

 1. Bát pháp Quy y (Tám lối về chân tâm)
 2. Chánh kiến Quang minh tam muội
 3. Cúng dường bất khả gián đoạn
 4. Liên hoa bách bộ Thần chú Đà-la-ni
 5. Bồ đề tâm định-quán
 6. Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ

Sáu tu pháp trên được vị Thầy phát kiến dựa trên Thánh giáo lượng đạo Phật, phù hợp với tính Quốc độ, tính Dân tộc và tính Thời đại; giúp người tu học Phật dễ dàng thực hành và ứng dụng, không lệ thuộc vào không gian và thời gian.

Vì là những tu pháp của đạo Phật cho nên Tâm pháp Thanh Trí cũng bao hàm trọn vẹn những công năng cao diệu như: giúp hành giả làm chủ bản thân, tích tập Công đức và khai Tuệ. Vì là những tu pháp của đạo Phật cho nên Tâm pháp Thanh Trí sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, rốt ráo, trọn vẹn. Vì là những tu pháp của đạo Phật cho nên Tâm pháp Thanh Trí sẽ giúp hành giả đạt được thành tựu “An lạc đời này, cực lạc đời sau”. Những lợi lạc này đã được xác quyết trong rất nhiều kinh điển Phật đà và những luận giải chi tiết trong nhiều bài pháp của vị Thầy trên chanhtuduy.com.

Đạo hữu Tantra Nirvadeva đã từng viết: “Thay đổi bản thân là thay đổi được Thế giới. Thay đổi được bản thân bắt đầu từ sự chuyển hóa tâm. Chuyển hóa tâm bắt đầu từ trang bị Chánh kiến. Trang bị Chánh kiến dễ nhất, nhanh nhất là đọc và comment trên chanhtuduy.com”. (Nguồn: http://chanhtuduy.com/letter-from-india-transforming-yourself-is-the-first-step-for-the-transformation-of-the-whole-universe-self-transformation-starts-from-transforming-the-mind-armed-with-right-view-is-the-first-step/).  Thật vậy, chỉ cần hành giả tinh tấn thực hành Tâm pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” kết hợp với thực hành những Tâm pháp khác trong “Lục diệu pháp môn” là hành giả đã có thể chuyển hóa tâm (từ từng phần đến toàn phần), làm chủ bản thân của mình theo quỹ đạo Chánh pháp, từ đó mà có thể thay đổi được Thế giới (“kiểm soát” ngoại cảnh). Không chỉ vậy, thực hành Tâm pháp Thanh Trí còn giúp hành giả nhanh chóng tích tập hai bồ tư lương Công đức và Trí tuệ, là hành trang quý báu giúp hành giả vững bước trên đạo trình Giải thoát. Vi diệu thay!

LÝ – SỰ VIÊN DUNG MỚI ĐẠT THÀNH TỰU

Về LÝ là như vậy, về SỰ (xét riêng ở phương diện thực hành của mỗi hành giả) cũng cần phải tương ưng mới đạt thành tựu.

Nương theo Thánh huấn “Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.”, con nhận thấy rằng bản thân con vẫn còn giãi đãi buông lung, chưa có sự quyết tâm dấn thân vào con đường thực hành Phật pháp. Nếu chúng con chỉ hiểu biết (lý thuyết), chỉ hô hào, mà không tự thân nỗ lực thực hành (“tự thắng”) thì làm sao gặt hái được thành quả. Khi đó, mục đích “An lạc đời này, cực lạc đời sau” hoặc những ước muốn thầm kín “Hạnh phúc tự tâm. Hanh thông thế sự. Thành đạt xã hội” sẽ rất khó mà thành tựu.

Vị Thầy cũng giống như Đức Phật và các Bậc Thánh đức khác, là bậc Đạo sư chỉ dạy con đường, còn đi nhanh hay chậm là do nỗ lực của mỗi học trò.

Tuy vậy, vị Thầy từ bi vẫn ngày đêm trông nom, chăm sóc cho huệ mạng tâm linh của chúng con và thường xuyên ban lời cảnh tĩnh mỗi khi chúng con lơ là thực hành hoặc có nguy cơ đi lệch quỹ đạo Giải thoát.

Con rất tâm đắc và bị lay động tâm thức khi đọc bài kệ mà vị Thầy đã ban tặng:

“Tung tăng cá lội bên hồ.

Nhỡn nhơ sóng nước mà mơ hóa rồng?

Phận người thường phải long đong.

Nương nhờ Chánh pháp: qua sông gặp đò!

Đạo quả chẳng phải ai cho.

Tự thân nỗ lực gắng lo mới thành.

Đời người mạng sống mong manh.

Sao không tự hỏi chính mình vậy không?

Giờ đây Thầy cất tiếng lòng.

Các trò tinh tấn Thầy trông từng ngày.

Thầy về cát bụi một mai.

Còn ai khuyến tấn đêm ngày bảo ban?”

Con tự nhủ với lòng sẽ cần phải tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn nhiều hơn nữa để không cô phụ tấm lòng và công ơn của vị Thầy, Tam Bảo.

Tuy nhiên, con cũng biết Thầy thấu triệt tâm lý môn đồ, nên khuyến tấn chúng con bằng những hoạt động tâm linh mang tính cân bằng cảm xúc bằng cách giữ tâm quân bình thái độ hân thương qua tôn chỉ  “thọ lạc là thọ pháp”, được nằm trong bí quyết được đúc kết bằng những câu kệ sau đây: “Thân thọ lạc, chẳng động tâm. Nằm trong ngũ dục không lầm si mê”! Đó là minh chứng sống động cho phương pháp sự phạm cũng là giáo huấn trung dung của ngài Tilopa dạy tổ sư Naropa, Đạo sư của ngài Marpa: “ngũ dục vốn không tai hại, tai hại ở thái độ bám chấp”.

Con xin cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con và các huynh đệ Kim cang luôn hướng tâm mình về trục Chánh niệm Thầy – Phật – Pháp – Tăng và tinh tấn thực hành pháp vì lợi lạc của chính mình và của tất cả chúng sanh.

Con xin cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam tránh được thiên tai địch họa, mọi khó khăn sẽ vượt qua.

Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

OM MANI PADME HUM

Đệ tử Cao Diệu Tịnh Giác.

 1. Mai Trầnk says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc hết bài rồi ạ, con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đả từ bi chỉ dạy cho chúng con , con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy được dày lâu , vì lợi lạc chúng sanh,
  Cầu nguyện tấc cả chúng sanh mau vượt qua bệnh dịch thành tựu & phật tánh

 2. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: TÂM PHÁP THANH TRÍ DẠY CHÚNG TA KIỂM SOÁT THÂN TÂM NHƯ THẾ NÀO.
  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Con cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã viết bài. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện vị Thầy sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc và khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua và khắc phục hậu quả của thiên tai địch họa.
  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác , cảm ơn huynh đã viết bài này cho Mật Thúy hiểu thêm chúc nữa về tấm pháp yoga thanh trí mà vị Thầy đã từ bi phát kiến ra để dúp chúng con chúng sanh hữu tình với ngày nhứt là pháp chánh kiến quang minh tam muội hình thức là học bài comment để chúng con được kết nối với vị Thầy và tự trang bị chánh kiến cho bản thân .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 4. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẽ pháp của huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Con hoan hỷ với những cảm niệm đầy chân thành, thấm đẫm sự sùng kính Đạo sư và sự trân quý cơ hội được theo học vị Thầy trong kiếp sống này, qua những chia sẽ của huynh Cao Diệu Tịnh Giác về lợi lạc khi được diễn tập thực hành Tâm pháp Thanh Trí qua Lục diệu pháp môn nhất là pháp môn Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội. Chỉ cần qua việc tuân theo lời Thầy dạy là đọc, comment trong những bài viết trên lâu đài Chanhtuduy.com, chúng con có cơ hội được diễn tập thực hành pháp, được thấm dần chánh kiến và có được chánh kiến nghĩ là chúng con sẽ dần thấy được bản chất thật của các sự vật hiện tượng. Từ đó, chúng con sẽ không bị rơi vào những chiếc “bẫy” tâm lý tạo ra và nhờ đó có thể “kiểm soát thân tâm”.
  Đồng thời qua bài viết, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con, không chỉ phát kiến ra các phương tiện thiện xảo để chúng con dù căn cơ chậm lụt cũng có được cơ hội thực hành pháp. Hơn thế nữa là vị Thầy hiểu học trò còn nhiều “bản tính ương ngạnh, niệm tưởng bất chính” nên ngoài việc từ bi chăm sóc huệ mạng còn “thường xuyên ban lời cảnh tĩnh mỗi khi chúng con lơ là hoặc có nguy cơ đi lệch quỹ đạo Giải Thoát. Con cầu nguyện cho bản thân cùng các huynh đệ Kim Cang sẽ luôn tinh tấn, tỉnh thức, chánh niệm khi thực hành pháp và trưỡng dưỡng nền tảng giác ngộ thông qua sự gia hộ của Bổn Tôn và kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cám ơn huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã viết bài. Cầu nguyện huynh Cao Diệu Tịnh Giác thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ với bài viết chia sẻ “Tâm Pháp Thanh Trí giúp chúng ta kiểm soát thân tâm như thế nào? của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Qua đó giúp con nhận ra rằng, những Tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy phát kiến dựa trên Thánh giáo lượng của đạo Phật giúp người thực hành được chuyển hoá tâm , làm chủ bản thân theo quỹ đạo chánh pháp và còn giúp hành giả nhanh chóng tích tập hai bồ tư lương “công đức và trí tuệ”, giúp hành vững bước trên đạo trình giải thoát. Tuy vậy, vị Thầy cũng giống như Đức Phật và các bậc Thánh đức khác, là bậc Đạo sư chỉ dạy con đường, còn đi nhanh hay chậm là do nỗ của mỗi người học trò, bên cạnh đó “Sự trối buộc của ma vương sẽ tùy vào đạo lực của các ông mà giải thoát” ( kinh Pháp cú) mà Đức Phật đã chỉ ra.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 6. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác “Tâm Pháp Thanh Trí Dạy Chúng Ta Kiểm Soát Thân Tâm Như Thế Nào?”
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã phát kiến Tâm pháp Thanh Trí giúp cho học viên thực hành liên tục không ngừng nghỉ, không bị hạn chế bởi không gian thời gian. Với tâm pháp này giúp học viên trang bị chánh kiến qua việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com, chuyển hóa tâm. Ngoài ra, học viên chúng con còn được thực hiện, áp dụng nhiều Tâm pháp khác trong sinh hoạt hàng ngày tích tập công đức qua việc ăn, uống, đi, đứng v.v.. Thánh sư Tịch Thiên cũng xác quyết “Đừng tưởng một niệm Bồ đề mà không tạo ra một rừng công đức”. Do đó, hàng ngày học viên chúng con tích tập lượng công đức không ngừng, khi công đức đủ đầy trí tuệ khai mở. Đây là hai bồ tư lương, là tài sản quý giá trên cuộc hành trình về Tây Phương Cực Lạc.
  Con cảm tạ ơn Thầy để tâm giáo hóa nhắc nhở bảo ban chúng con trân quý giáo pháp, tinh tấn thực hành. Bởi vì Thầy từ bi vô lượng, Tâm pháp Thanh trí vi diệu không thể nghĩ bàn, nhưng chúng con thờ ơ không thực hành thì không phát huy được công dụng. Như Đức Phật cũng đã dạy “Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, còn có giải thoát hay không là do các ông”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 7. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác trong bài viết này. Đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác con nhớ tới câu hỏi mà bản thân con đã từng thắc mắc, và có lẽ cũng rất nhiều người vẫn đang tự hỏi: “Đâu là bí quyết để có được sự thành công?”

  Thực sự thì định nghĩa về “thành công” của mỗi người đều khác nhau, nhưng đối với bản thân con là một hành giả đạo Phật, thì thành công chính là có thể chuyển hóa tâm mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp, theo như lời Đức Phật đã chỉ dạy trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Ngàn: “Người tự thắng mình là chiến sĩ oanh liệt nhất.”

  Như vậy, câu hỏi đúng với bản thân con hiện giờ sẽ là “Đâu là bí quyết để chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp?”. Và câu trả lời cho câu hỏi này thực sự đã có đáp án, đó chính là nhờ việc thực hành Tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy đã từ bi phát lồ.

  Con có nhớ trong một bài viết trên Chanhtuduy.com, vị Thầy đã luận giải từ “Thanh Trí” với ý nghĩa là “tâm tịnh trí thanh”. Trong đó, tâm tịnh đề cập tới trạng thái tâm thoát khỏi ngọn gió bát phong vốn là nguyên nhân gây ra những sự đau khổ, bám chất của con người. Như vậy, để thoát khỏi những đau khổ nơi tâm, người hành giả đạo Phật nên lấy tịnh tâm là mục đích tối thượng mà hướng tới trong quá trình rèn luyện của mình. Và trong quá trình rèn luyện ấy, nhờ thực hành, diễn tập các Tâm pháp Thanh Trí mà con có thể dần dần bước từng bước tới mục đích tịnh tâm.

  Đầu tiên chính nhờ tinh tấn thực hành tâm pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội, con có thể trưởng dưỡng được chánh kiến. Và từ nền tảng chánh kiến ấy, con mới có thể quán xét được bản thân, nhìn nhận bản thân để biết tâm mình đang ở trạng thái nào.

  Rồi con cũng có cơ hội được rèn luyện tinh thần “xả ly mọi ràng buộc” như trong bài nguyện “Luyện tâm bát đoạn” đã đề cập, nhờ thực hành Tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn và Bát pháp Quy y (Tám lối về chân tâm). Qua đó, thay vì để mình quá hướng tâm, quan tâm và chú tâm tới những mối bận tâm thế sự, gây ra khổ đau, mệt mỏi thì con hướng tâm, quan tâm và chú tâm tới pháp tu “tất cả trong một” là “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” (như Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư).

  Tiếp đó, dưới sự cho phép và hướng dẫn của vị Thầy, đệ tử chúng con có cơ hội được rèn luyện, chuyển hóa từ tâm vị kỷ cho bản thân mình thành Bồ đề tâm thông qua việc ứng dụng Tâm pháp Bồ đề tâm định quán hay Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni trong các hoạt động cuộc sống hàng ngày để nhằm lợi mình cũng như lợi người.

  Với tiến trình như trên thì rõ ràng Tâm pháp Thanh Trí có thể giúp con chuyển hóa được tâm mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp, hướng tới mục đích tịnh tâm để đạt được “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã chia sẻ bài viết ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện huynh hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Hồng Thức
  Mật Hồng Thức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác. Qua bài viết con được về mặt thế gian mỗi người được đào tạo, nghiên cứu sách, học hỏi nhiều khía cạnh cuộc sống, các phương pháp làm giàu từ những người nổi tiếng, các cách rèn luyện để có được sự trầm tĩnh. Tất cả các kỷ năng hay kiến thức này phục vụ cho công việc mưu sinh, xoay quanh tiền tài danh lợi, bữa vây bởi bát phong, lặn ngụp trong vòng xây của luân hồi, của thế gian vô lượng khổ. Đức Phật chỉ dạy con đường giải thoát, thoát khỏi luân hồi sinh tử, các bật thánh đức đã nôi theo. Ngày nay vị Thầy nôi gương Đức Phật và các bậc thánh đức đã phát kiến ra bộ môn Yoga Thanh Trí với lục diệu pháp môn đơn giản dễ thưc hiện và có kết quả nhanh, phù hợp với tính quốc độ và tính thời đại. Vị Thầy với tấm lòng Bồ đề tâm và phương pháp sư phạm tài tình, chỉ dạy, nhắc nhở giúp chúng con tỉnh thức, kiểm soát được hành vi thân ngữ tâm, xoay quanh Thầy, Phật, pháp, tăng, luôn đi đúng hướng đúng quỹ đạo chánh pháp. Thông qua đọc bài và comment chúng con dần dần trang bị chánh kiến, dần được khai tuệ, tâm thức chuyển hóa, chuyển hóa tâm là điều kỳ diệu nhất, tất cả các hoạt động thân khâu ý, các sinh hoạt hằng ngày điều hướng đến chúng sanh, lợi mình lợi người, thọ lạc là thọ pháp, pháp là cuộc sông, cuộc sống là pháp không tách rời. Kết quả mang lại là hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, đời này an lạc, đời sau cực lạc. Đây mới chính là kết quả rốt ráo, viên mãn, vì đã được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử về thành phố Giải thoát mà muôn vạn người ai cũng mông muốn. Chúng con thật may mắn được hạnh ngộ vị Thầy được tiếp cận chánh pháp và được vị Thầy từ bi chỉ dạy phương pháp diễn tập, thực pháp nhanh chống tích tập công đức tiến nhanh và đúng hướng đúng quỹ đạo chánh pháp trên hành trình về thành phố Giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài: “ Chúng ta phải kiểm soát thân tâm như thế nào?”.Rồi ạ.
  Con luôn hoan hỉ tán thán công đức từ bi trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy bậc Tuệ Tri Thức.Thầy đã phát
  kiến phương pháp Tâm Pháp Thanh Trí với Lục Diệu Pháp Môn giúp cho chúng con thực hành làm chủ bản thân biết tâm ta đang ở trạng thái nào giữ chánh niệm và tỉnh giác để lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  nhờ đó mà tích luỹ được công đức và trí tuệ chuyển hoá được tâm trên chánh tư duy,phù hợp với tính quốc độ,thời đại và dân tộc giúp hành giả thực hành và ứng dụng không lệ thuộc vào không gian và thời gian.Chính nhờ phương pháp vi diệu này giúp hành giả tinh tấn thực hành trên con đường giác ngộ giải thoát.Giải thoát nhanh hay chậm đều do sự nổ lực hành trì của mỗi hành giả.
  Con cầu nguyện Ngài Bổn Tôn gia hộ cho con thông qua kênh vận chuyển vị Thầy giúp con học Phật luôn
  hướng tâm về Đạo Sư Phật Pháp Tăng.Lý tưởng tu học giác ngộ giải thoát.An lạc đời này.Cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 11. Mattinhphap says:

  Con hoan hỉ tán thán cảm niệm bài chia sẻ của đạo hữu Cao Diệu Tịnh Giác.
  Mang lợi lạc đến cho chúng con và chúng sanh.Cầu nguyện mọi sự hanh thông
  kiết tường.
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 12. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Tâm pháp Thanh Trí dạy chúng ta kiểm soát thân tâm như thế nào?” của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác rồi ạ.

  Trước đây, khi còn là sinh viên, con có đi học một vài khóa học phát triển bản thân và đọc sách về lập trình ngôn ngữ tư duy. Tuy nhiên, con nhận thấy không những những kiến thức con học được là tương đối, chưa rốt ráo mà việc áp dụng vào cuộc sống để thành công là khó. Với Tâm pháp Thanh Trí do vị Thầy phát kiến mà cụ thể là Lục diệu pháp môn thì những phương pháp diễn tập/thực hành này là rốt ráo, mang tính tuyệt đối vì vị Thầy phát kiến dựa trên Thánh giáo lượng, có luận giải rõ ràng, lý sự viên dung. Chúng con được diễn tập/thực hành hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày mà không bị phụ thuộc vào không gian và thời gian. Việc chuyển hóa tâm sẽ được tự động hóa, không những vậy chúng con còn thường xuyên tích tập được công đức và trí tuệ để làm hành trang về thành phố giải thoát và có được nền tảng để đời này hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Tâm pháp Thanh Trí và từ bi giáo hóa chúng con.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 13. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của này ạ.
  Con xin tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của huynh Cao Diệu Tịnh Giác. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn và cho phép chúng con được thực hành/ diễn tập pháp, những phương pháp, phương tiện thiện xảo của vị Thầy đã giúp chúng con có thể học Phật pháp một cách dễ dàng và ứng dụng vào thực tiến đời sống khá đơn giản đem lại lợi lạc cho mình và tha nhân cũng từ đó tâm thức của chúng con được chuyển hoá. Nhờ được thực hành/ diễn tập hàng ngày không gián đoạn mà chúng con được tích lũy công đức và trí tuệ dần được khai mở là hành trang cho chúng con đi trên con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Cao Diệu Tịnh Giác viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thày sức khỏe và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua được mọi khó khăn, thiên tại địch họa. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 15. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : TÂM PHÁP THANH TRÍ DẠY CHÚNG TA KIỂM SOÁT NHƯ THẾ NÀO?.
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Cao Diệu Tịnh Giác như một hồi chuông đánh thức chúng con trên bước đường tu Phật. Thật ra , con đường tầm cầu học đạo rất nhiều ngả , nhưng cốt lõi là có tích tập được điều gì không?, hay chỉ là để hộ thân lánh nạn , hay là chỉ để lợi dụng công thành danh toại . Trong khi đạo Phật là đạo tĩnh thức , tu Phật là để giải thoát khỏi biển khổ luân hồi, nhưng tiếc thay , dù có tu , có đọc kinh , có lạy Phật mà tâm thức của họ vẫn bám chấp vào bát phong , ngũ dục thì làm sao mà tạo được hai bồ tư lương công đức và trí huệ , bởi Đức Phật đã dạy:” Duy tuệ thị nghiệp ” . Chính vì vậy mà chúng sanh cứ mãi trôi lăn trong vòng kiềm tỏa của tam đồ ác khổ . Lại nữa , con đường nào cũng phải có người Thầy dẫn dắt , có câu ” Không Thầy đố mày làm nên” , vậy thì mưu cầu học đạo , cũng cần phải có vị Thầy, như các Thánh giả đã xác quyết :” Lời Thầy quan trọng hơn Kinh sách ” , và vị Thầy xứng đáng không dễ thấy , khi mà ở thời điểm này , tà sư ngoại đạo nhiều như bãi cát Sông Hồng, thế nhưng chúng ta thật ơn phước từ duyên lành kiếp trước đã hạnh ngộ được vị Thầy mà trong 7 tỷ người , mới có được một người Thầy xuất sắc nhất , là Người đã phát kiến Tâm pháp Thanh Trí với Lục Diệu pháp môn , với Lâu Đài Duy Ma Cật bao gồm hơn 2500 bài pháp tinh túy được chiết xuất từ Thánh giáo lượng theo đúng quỹ đạo chánh kiến nhà Phật, chỉ cần đọc và comment, mưa dầm thấm lâu , sẽ là hành trang ngắn nhất để tìm đến bến bờ giác ngộ . Bởi càng đọc sẽ càng giúp chúng ta khai thông trí huệ trên con đường học Phật với phương thức ” Văn, Tư, Tu ” , dần dà tâm thức chuyển hóa nhanh chóng , kịp thời xoay chuyển, ngõ hầu tránh lầm lạc vào quỹ đạo tà kiến .
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí tuệ của vị Thầy, Tổ sư dòng phái Thanh Trí, với Tâm pháp Thanh Trí đã giúp chúng con sớm lìa mê về giác , hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, hạnh phúc tự tâm, an lạc đời này , cực lạc đời sau .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cảm ơn đạo hữu Cao Diệu Tịnh Giác đã viết bài, cầu cho mọi ước nguyện của đạo hữu đều được viên thành chính đáng.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 16. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã chia sẻ bài viết lợi lạc. Giúp cho con hiểu được, tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con, không chỉ giúp cho chúng con kiểm soát được hành vi thân, ngữ, tâm của mình hướng theo quỹ đạo của Chánh pháp, mà còn giúp cho chúng con tích lũy công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương vững chắc giúp cho chúng con vững bước trên tiến trình giải thoát. Tuy nhiên, để đạt được thành quả như vậy, chúng con cần phải nổ lực bản thân, tinh tấn tự lực hành pháp theo sự chỉ dạy của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 17. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ sâu sắc của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác trong bài viết Tâm pháp Thanh trí dạy chúng ta kiểm soát thân tâm như thế nào? sau khi đọc bài viết của Thầy.
  Cảm ơn huynh Tịnh Giác đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Tịnh Giác hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 18. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ những cảm niệm sâu sắc của huynh Cao Diệu Tịnh Giác sau khi đọc ” Thư gửi các trò 341: Trò có kiểm soát được thời tiết không” của vị Thầy ban tặng cho chúng con. Qua đây con hiểu được rằng chiến thắng chính bản thân mình là chiến thắng oanh liệt nhất không phải vì chiến thắng người khác để mình được danh tiếng được thoả mãn cái tôi vị kỷ của bản thân và để làm được điều đó chúng con cần điều chỉnh được hành vi thân ngữ tâm của mình nhất là với một hành giả cần phải biết ” xả ly những thứ cần xả ly” để luôn giữ được tâm quân bình với thái độ hân thưởng . Với bộ môn Yoga Thanh Trí vị Thầy ban tặng cho chúng con đã giúp chúng con từng bước từng bước vượt qua rào cản của bản thân bởi lối suy nghĩ thiển cận để bước chân vào còn đường tu tập để rồi dần dần được loại trừ vô minh tiêu trừ tà kiến gạt bỏ những con quỷ đang ẩn lấp trong tâm thức để đạt được tâm tịnh trí thanh cùng với đó là đạt được mục tiêu giải thoát phía trước và an lạc đời này, cực lạc đời sau. Tâm Pháp Thanh Trí của vị Thầy đã giúp chúng con trải nghiệm quá trình văn, tư, tu để chúng con được thay đổi nhận thức, khai mở tâm thức làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ở mọi khía cạnh từ đời đến đạo bởi đó cũng là quá trình giúp chúng con điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của bản thân theo đúng quỹ đạo chánh pháp để trở thành một Phật tử chân chánh.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 19. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này của Đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác rồi ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi clajc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 20. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Mô Phật!
  Diệu Hằng hoan hỷ với những cảm niệm sâu sắc của huynh Cao Diệu Tịnh Giác về lợi lạc không thể nghĩ bản của tâm pháp Thanh Trí, cụ thể là lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến.
  Hữu tình thông thường chìm trong khổ đau vì không thể kiểm soát được tâm, không biết tâm đang ở trạng thái nào, tâm luôn chao đảo bởi bát phong trần trượt, bởi phan duyên ngoại cảnh. Nhưng thật may mắn, khi hành giả đủ duyên lành thực hành diễn tập tâm pháp Thanh Trí, hành giả dần dần kiểm soát được tâm của mình, biết được tâm ở trạng thái nào; và từ vị trí bị động, hành giả dần dần nắm được thế chủ động trước mọi biến cố cuộc đời, trước mọi cơn bão luân hồi với tâm thái quân bình dù trong bất cứ trường hợp nào.
  Đặc biệt, khi kết nối với tâm thanh tịnh của Thầy, và chư Phật thông qua tri kiến thanh tịnh, thông qua tấm lòng sùng mộ, tâm đạt đến một chiều kích mới, vượt khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sinh tử, thoát ra khỏi giới hạn của nguyên tố thô và nguyên tố vi tế; khi ấy tâm hành giả kết nối với nguyên tố tinh túy trong trường tâm linh thanh tịnh, sự vi diệu hiển bày, tiềm năng vô hạn của con người được lộ xuất thể hiện qua hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, đời này, an lạc, đời sau cực lạc. Những minh chứng hanh thông của học trò Mật gia quá nhiều được chia sẻ liên tục trên chanhtuduy.com.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cảm ơn huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã chia sẻ bài viết.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 21. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ
  Con thật hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác
  Qua bài chia sẻ của đạo huynh con nhận ra những tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy đã phát kiến chỉ dạy cho chúng con thực hành hằng ngày cho chúng con chuyển hóa tâm mình rèn luyện trí tuệ tích tập công đức theo đúng quỷ đạo chánh Pháp
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covi19 sớm được tiêu trừ và đau khổ chúng sanh được lắng dịu
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 22. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: “TÂM PHÁP THANH TRÍ DẠY CHÚNG TA KIỂM SOÁT THÂN TÂM NHƯ THẾ NÀO?” rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm của huynh Cao Diệu Tịnh Giác về Tâm pháp Thanh Trí với Lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến, giúp chúng con và chúng sanh hữu duyên có cơ hội được thực hành pháp, được trang bị chánh kiến để biết rằng “tâm ta đang ở trạng thái nào” và quán xét hành vi thân, ngữ, tâm theo quỹ đạo chánh pháp. Tâm pháp Thanh Trí giúp chúng con có được “Lý – Sự viên dung, Tri hành hợp nhất” để không bị “tu lệnh” và con hiểu rằng “vị Thầy là suối nguồn của mọi thành công thế gian và thành tựu xuất thế gian” (Paltrul Rinpoche – Lời Vàng Của Thầy Tôi).
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện huynh Cao Diệu Tịnh Giác sức khỏe, hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Thanh Luật says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Om mani padme hum.

 23. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ tán thán với những cảm niệm sâu sắc thẫm đẫm lòng sùng kính vị Thầy của huynh Cao Diệu Tịnh Giác về tâm pháp thanh trí với ( Lục Diệu Pháp Môn) do vị Thầy từ bi phát kiến dựa trên nền tảng trí tuệ Phật Đà đã giúp cho chúng con ,chúng sanh hữu duyên có cơ hội được tiếp cận và thực hành pháp ,được trang bị chánh kiến ,trạch pháp nhãn để nhận biết “Tâm ta đang ở vị trí nào ” mà kịp thời xoay chuyển về với quỹ đạo chánh pháp, đồng thời thức tỉnh vô ngã ,vô thường của mọi sự vật hiện tượng ,giải thoát mọi phiền não khổ đau của vô minh tà kiến .Hơn thế nữa nhờ sự ứng dụng và thực hành không lệ thuộc vào không gian hay thời gian mà chúng con mới dễ dàng thực hành liên tục trong suốt 24 h trong ngày ,như dòng sông lưu chảy mãi không ngừng để tích tập công đức và trí tuệ làm hành trang tiến về thành phố giải thoát .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum !

 24. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 25. Mật Cao Tấn says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những cảm niệm của huynh Cao Diệu Tịnh Giác về tâm pháp thanh trí với lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến, giúp chúng con hữu duyên có cơ hội được thực hành pháp,được trang bị tránh kiến để biết rằng” tâm ta đang ở trạng thái nào” và quán xét hành vi thân,ngữ,tâm theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy.Con cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ,trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cảm ơn huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã chia sẻ.
  Cầu nguyện đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyên tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 26. Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Tâm pháp Thanh Trí dạy chúng ta kiểm soát thân tâm như thế nào” của huynh Cao Diệu Tịnh Giác. Con hoan hỷ đồng tình và tâm đắc với những luận điểm, luận chứng mà huynh đã đưa ra để chứng minh hiệu quả chuyển hoá tâm, hay kiểm soát thân tâm của tâm pháp Thanh Trí. Đọc bài viết của huynh, con nhớ ra trước đây nhiều năm con có đọc bộ sách mang tên “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, và những quyển sách này cũng từng giúp con rèn luyện để thi đại học thành công thông qua thay đổi thói quen học mỗi ngày. Tuy nhiên, đúng như huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã phân tích, cách rèn luyện này cũng như những phương pháp thế gian khác là đi từ “thân”. Cho dù có nói rằng “gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận”, thì sự miệt mài gieo thói quen về thân khó có thể dẫn đến “gặt số phận” bởi chưa rốt ráo và toàn triệt, còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nội tâm và ngoại cảnh chi phối. Thêm nữa, nỗ lực thay đổi từ thân thường được cổ vũ bằng động cơ chiến thắng người khác, trong khi có thể thầm lặng thua trên cuộc chiến với chính bản thân mình. Ngược lại, pháp xuất thế gian của Đức Phật với lời dạy “Duy tuệ thị nghiệp” chỉ ra chuyển hoá tâm thức mới là điều quan trọng nhất, và chiến thắng chính bản thân mình mới là chiến thắng vẻ vang nhất. Hiểu được như vậy đã khó, có được nguồn giáo lý, giáo điển để tiếp cận với giáo lý Phật đà khó hơn, và có được phương pháp thực hành phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, và tính thời đại là điều hy hữu. Qua đó, con càng thêm cảm niệm ơn phước khi chúng con được Thầy chỉ dạy, truyền trao giáo pháp với “lục diệu pháp môn” – những phương pháp thực hành đa dạng, tận dụng tối đa mọi hoạt động trong đời sống của hành giả cư sĩ để chuyển hoá tâm thức. Thêm nữa, chúng con còn được Thầy từ bi dùng nhiều phương tiện thiện xảo để khuyến tấn, cảnh tỉnh, nhắc nhở, tạo điều kiện cho chúng con tích tập công đức và trí tuệ. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức viết bài chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc từ huynh Cao Diệu Tịnh Giác. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho huynh luôn tinh tấn và thành tựu những ước nguyện chính đáng của mình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 27. Cao Diệu Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Con hoan hỷ tán thán trí huệ và công hạnh của vị Thầy đã phát kiến Tâm Pháp Thanh trí nhiều lợi lạc, giúp chúng con và chúng sanh được diễn tập, thực hành , không trói buộc không gjan và thời gian, chỉ cần tỉnh thức là có thể thực hành , từ đó hành giả dần dần chuyển hoá tâm thức theo đúng quỷ đạo chánh pháp.
  Nếu ở thế gian , các bậc thánh nhân, họ cả đời học hỏi, trao dồi , chỉ để đạt được kết quả “ Điềm Đạm”
  họ luyện tâm thức mình đứng vững trước cám dổ của sự đời, nhưng đó cũng chì là hạn cuộc không rốt ráo, trong đạo pháp người hành giả cần trang bị chánh kiến, để phân biệt được chánh – tà, không bị mắc bẩy bởi lưới ma giăng khắp lối.Tâm Pháp Thanh Trí của vị Thầy phát lồ giúp chúng con kiểm soát được tâm đang ở trạng thái nào, không ở thế bị động khi gặp nghịch cảnh.
  Con đường đến với thành phố giải thoát đã được vị Thầy gần 30 năm khảo sát, nghiên cứu, ứng dụng, thực hành và có kết quả, vị Thầy đã từ bi hướng dẩn, dìu dắt chúng con để chúng con không cần phải lọ mọ những bước đi đầu tiên , đã có con đường còn bước đi nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào sự nổ lực của mỗi hành giả.
  Pháp đệ càm ơn huynh Tịnh Giác đã chia sẽ bài lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 28. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với những chia sẻ của huynh Cao Diệu Tịnh Giác. Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi phát kiến ra tâm pháp Yoga Thanh Trí giúp chúng con cũng như chúng sanh hữu tình có được một phương pháp đơn giản dễ thực hành lại phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ tính dân tộc lại còn chung ngôn ngữ giúp chúng con tu tập có hiệu quả hơn, không rơi vào tà kiến, đi đúng quỹ đạo chánh Pháp, an lạc đời này cực lạc đời sau
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 29. Lê Xuân Lượng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Những từ ngữ trong bài viết này của Thầy đã đi thẳng vào tâm trí của con. Con cảm tạ Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyên sức khỏe và sự trường thọ của thầy vì lợi lạc của chúng sinh.
  Om mani pdame hum.

 30. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con hoan hỷ với những cảm niệm và chia sẻ của Cao Diệu Tịnh Giác.
  Con cũng đồng cảm niệm rằng vị Thầy đã chỉ dạy con đường, còn đi nhanh hay chậm là do nổ lực của mỗi học trò. Không thể vì bản thân mình đi chậm mà đổ thừa do Phật pháp không vi diệu hay do lỗi ở vị Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 31. Nguyễn Hoàng Duy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc được bài viết này rồi ạ .
  Qua bài viết đã giúp cho con hiểu được công năng vi diệu của Tâm Pháp Thanh Tri ́ mà vị Thầy đã chỉ dạy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 32. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.
  Con hỷ với bài chia sẽ những cảm niệm của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Qua đó giúp cho con hiểu được ngoài công năng diệu dụng của Tâm Pháp Thanh Tri ́
  Là giúp trang bị chánh kiến, đoạn trừ vô minh lìa mê về giác cho người hành giả diễn tập thực hành .
  Ngoài ra Tâm Pháp Thanh Tri ́ dưới sự chỉ dạy của vị Thầy còn giúp kiểm soát thân tâm ” tâm ta đang ở trạng thái nào ” thì Tâm Pháp Thanh Tri ́ còn giúp khai Tuệ và tích tập Công Đức là hai bồ tư lương quan trọng làm hành trang mang theo qua bên kia cửa tử tiến về thành phố giải thoát.
  Con xin tán thán Công Hạnh Trí Tuệ Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy đã từ bi lộ xuất Tâm Pháp Thanh Tri ́ mang lại lợi lạc chúng sanh không thể nghĩ bàn.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã chia sẻ bài viết này .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác và gia đình ngày càng tinh tấn luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid -19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Lưu Ly
  Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác. Đức Phật đã dạy: “Người tự thắng mình là chiến sĩ oanh liệt nhất”. Tâm pháp Yoga Thanh trí do vị Thầy từ bi chỉ dạy giúp chúng con có được “tâm tịnh”, “trí thanh”, “Lục diệu pháp môn” giúp chúng con có thể chuyển hoá tâm từ từng phần cho đến toàn phần, làm chủ bản thân theo đúng quỹ đạo Chánh pháp, từ đó mà thay đổi được “thế giới”.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 34. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .Con hoan hỉ và tán thán thiện hạnh chia sẻ bài pháp thật hay và ý nghĩa của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác .Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy đã phổ truyền Tâm pháp Thanh Trí ,với sáu tu pháp được phát kiến dựa trên Thánh giáo lượng đạo Phật ,phù hợp với tính Quốc độ,tính Dân tôc và tính Thời đại,giúp chúng con dễ dàng thực hành,không lệ thuộc vào không gian và thời gian .Đặc biệt la nó mang lại nhiều lợi ích không thể nghĩ bàn ,giúp chúng con có được hạnh phúc tự tâm ,hanh thông thế sự và thành đạt xã hội ,và cao hơn nữa là được an lạc đời này ,cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 35. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác sau khi huynh đọc Thư 341 của vị Thầy ạ.

  Bài viết đã cho con nhớ đến câu nói trong kinh Hoa Nghiêm “Vạn pháp duy tâm” để con thấy rằng thân tâm mình là hoàn toàn do tâm mình làm chủ,nhưng để làm sao để biết cách kiểm soát thân tâm hiệu quả thì chúng con cần có sự chỉ dạy và phương pháp để rèn luyện.

  Những cuốn sách và những trải nghiệm của các bậc Hiền trí đi trước để lại, hay còn gọi là “Pháp thế gian” dạy về cách kiểm soát thân tâm hướng về điều tích cực thì sẽ là tốt trong giai đoạn đó, khi chúng con, chúng sanh chưa được tiếp cận và học hỏi đào sâu tư duy về Phật pháp thì những điều được coi là tốt, là cao siêu , tuyệt vời đó chỉ mang tính thời điểm, vẫn chưa đưa đến chân lý,vẫn hạn cuộc trong luân hồi.

  Còn đối với Pháp xuất thế gian chân lý tối thượng Đức Phật đã tìm ra và sẽ chỉ dẫn cho bất cứ chúng sanh nào mong muốn hướng đến với chân lý đó của Ngài,chân lý tuyệt đối,rốt ráo, toàn triệt, cùng những phương pháp thực hành pháp khác nhau của mỗi thừa, nhưng không ngoài một mục đích tối hậu giúp người hành giả Đạo Phật vượt sông sinh tử đến bến bờ giác ngộ giải thoát .

  Đức Phật đã từng dạy sau khi Ngài nhập diệt sẽ hóa thân thành vô các vị Đạo sư chân chính để chỉ dạy cho chúng sanh con đường giải thoát, và nay ngay trong thời mạt pháp này chúng con, chúng sanh trên toàn thế giới có may mắn ơn phước thực hy hữu khi có một vị Đạo sư-Tổ sư dòng Thanh Trí thị hiện nơi cõi ta bà này trong hình tướng cư sĩ nơi Quốc độ Việt Nam đã phát kiến Tâm Pháp Thanh Trí Lục diệu pháp môn dựa trên Thánh giáo lượng đạo Phật,phù hợp với tính Quốc độ,dân tộc,thời đại mà vẫn bao hàm trọn vẹn những công năng cao diệu như giúp hành giả làm chủ thân tâm,tích tập công đức và khai tuệ, bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí của vị Thầy mang tính thực tiễn cao,mang tính chọn lọc,kế thừa và ứng dụng phù hợp,tâm pháp của vị Thầy giúp hành giả Thanh Trí chúng con dần được trong sáng niệm tưởng ,sáng tạo tư duy và cuối cùng là phát dụng bồ đề tâm, tương ưng với diễn trình (văn- tư- tu) của Phật môn đã chỉ dẫn mang cốt lõi bồ đề tâm nhờ phương pháp của vị Thầy tôn quý làm chuyển hóa tâm chúng con từ tâm phàm thành tâm Thánh, do vậy hành giả Thanh Trí dễ dàng làm chủ thân tâm mình và luôn biết tâm ta đang ở trạng thái nào, từ đó được thong dong vui trong thực hành pháp mà được an lạc đời này,cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con và ban phương pháp thực hành pháp phù hợp, phần còn lại kết quả thành tựu đạo pháp đến đâu là tùy thuộc vào sự nỗ lực tự thân ở mỗi cá nhân chúng con bởi “tự lực hành pháp,tha lực hộ trì” và con cũng hiểu rằng với tấm lòng từ bi và bồ đề tâm rộng lớn nơi vị Thầy thì chúng con dù căn cơ mỗi người mỗi khác, nhưng khi được nương tựa nơi vị Thầy,con chỉ cần có tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật thì chúng con vẫn được lan tỏa mùi hương chiêm đàn nơi kho tàng trí tuệ tâm vị Thầy và sẽ được như con chim làm tổ trên núi vàng . Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche có dạy rằng:
  “Nếu có một ngọn núi đầy vàng,mọi con chim dù lớn hay nhỏ làm tổ trên ngọn núi đó, sẽ tự nhiên biến thành màu vàng . Tương tự như vậy,nếu bạn ở cùng với vị Thầy trong một thời gian dài, những phẩm tính của Ngài tự nhiên sẽ đến với bạn, và bạn sẽ đạt được những phẩm tính tương tự. Và nếu vị Thầy hài lòng với thực hành của bạn, sự thành tựu sẽ đến nhanh,bởi vì Bổn Tôn- Dakini – và hộ pháp không gì khác hơn chính là sự hiển bầy của vị Thầy”.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 36. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Con cảm ta ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn giúp chúng con có thể thực hành trang chánh kiến cho mình ạ.
  Con cầu mong sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh thức tỉnh với trạng thái tĩnh thức.
  Con cầu mong đại dịch covis 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani pame hum.

 38. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết của huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Qua bài, con được nhận thấy rằng các pháp thế gian dạy về kiểm soát thân tâm tuy có hiệu quả nhưng chưa toàn triệt, chưa rốt ráo.
  Còn Pháp xuất thế gian (đạo Giải thoát) giúp người thực hành làm chủ bản thân, điều hướng các hành vi theo đúng quỹ đạo Chánh Pháp, đồng thời còn có công năng giúp khai Tuệ và tích tập Công đức, làm hành trang cho người hành giả vượt luân hồi về Tịnh độ.
  Con hoan hỷ khi chúng con có duyên lành, ơn phước được tiếp cận Tâm pháp Thanh Trí do vị Thầy từ bi phát kiến, bên ngoài mang tính khoa học biện chứng như các pháp thế gian, nhưng bên trong là tinh túy giáo pháp Phật đà – Pháp xuất thế gian, giúp chúng con khi được diễn tập thực hành đều cùng một lúc đạt được nhiều lợi lạc, cả về thế gian lẫn đạo pháp, được tóm gọn trong tôn chỉ “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”. Mục tiêu “an lạc đời này” là hạnh phúc tự tâm (kiểm soát thân tâm), hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.
  Tuy vậy con cũng hiểu được rằng để đạt được kết quả, cần có sự tri hành tương ưng hoặc tiệm cận tương ưng. Như câu nói nổi tiếng của đại thi hào Goeth “Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”. Chỉ bằng cách chánh tinh tấn thực hành các phương pháp theo chỉ dạy của vị Thầy, con mới tiến về thành phố Giải thoát, còn nếu đứng im hoặc hời hợt, buông lung thì sẽ lùi về dòng sông sinh tử. Bởi “sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi”. Đức Phật đã dạy rằng “Ta chỉ ra con đường Giải thoát, còn giải thoát hay không phụ thuộc vào các ông” và Luận sư Matreiya xác quyết “Chỉ có tinh tấn là phẩm chất tối thượng để đạt Giác ngộ”.
  Cầu nguyện bản thân con sẽ có được sự tri hành một cách tương ưng. Bởi dù con có nói hoa mỹ mà không làm được thì những lời nói của con cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi phát kiến nên Tâm pháp Thanh Trí đầy lợi lạc và cho phép chúng con có cơ hội diễn tập thực hành để vươn đến mục tiêu “an lạc đời này, Cực lạc đời sau”, và trước mắt là vượt qua khó khăn từ đại dịch.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy dồi dào sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh có duyên lành được học Tâm pháp Thanh Trí và hạnh ngộ vị Thầy.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã viết bài chia sẻ lợi lạc. Cầu nguyện huynh và gia đình tinh tấn và thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng chấm dứt và khổ đau của tất cả chúng sanh sẽ được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết và hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức của huynh Cao Diệu Tịnh Giác qua bài chia sẻ pháp sâu sắc.
  Qua bài viết của huynh Cao Diệu Tịnh Giác, từ những phân tích tinh tế dựa trên thánh giáo lượng “TỨ Y CỨ” là “Y PHÁP BẤT Y NHÂN”, cùng những luận chứng, luận cứ từ kinh điển nhà Phật, giúp con hiểu được “công năng cao diệu”, “tinh túy”, “lý sự viên dung” của Tâm pháp Thanh trí: LỤC DIỆU PHÁP MÔN, dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà, phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, đơn giản, dễ học, dễ hành, mang lại lợi lạc vô song, do vị Thầy – bậc Tuệ tri thức – Đạo sư Thanh trí – Tổ sư dòng truyền thừa Thanh trí Thinley Nguyên Thành từ bi phát kiến và chỉ dạy; Giúp chúng con “làm chủ bản thân” – kiểm soát được hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp và “tích lũy công đức và khai tuệ”(hai bồ tư nương: Công đức và trí tuệ) làm hành trang trên đạo trình giải thoát.
  Con tâm đắc và đồng cảm niệm với huynh Cao Diệu Tịnh Giác rằng: “Vị Thầy cũng giống như Đức Phật và các bậc Thánh đức khác, là Đạo sư chỉ dạy con đường, còn đi nhanh hay chậm là do nỗ lực của học trò”. Vì vậy mà chúng con cân nỗ lực, tinh tấn diễn tập/thực hành những tu pháp mà vị Thầy từ bi cho phép, luôn trưởng dưỡng niềm tin và lòng sung kính Đạo sư – nền tảng giác ngộ, để giúp chúng con An lạc đời này(Hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội) hướng tới Cực lạc đời sau.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Tịnh Giác về bài viết lợi lạc, ý nghĩa. Cầu nguyện huynh thế sự hanh thông, viên thành ước nguyện chính đáng.
  Con nguyện cầu vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 40. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ với tấm lòng sùng kính đạo sư của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác, qua bài viết con hiểu được bộ môn yoga thanh trí mang lại nhiều lợi lạc, khi đọc bài và comment có được công đức và trang bị chánh kiến cho bản thân.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy luôn khỏe mạnh vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 41. Mật Chánh Cần
  Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Bài viết viết đã giúp con hiểu được sự lợi lạc của tâm pháp Thanh Trí do vị Thầy phát kiến và chỉ dạy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được học tâm pháp lợi lạc dưới sự chỉ dạy của Thầy đã giúp con có được sự chuyển hoá tâm theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm ơn huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã viết bài chia sẻ pháp ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 42. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Bài viết giúp con hiểu được rằng, tự thân con phải nỗ lực thực hành chánh pháp nhanh hay chậm là do bản thân vì Thầy đã truyền trao giáo pháp của Đức Phật và các Bậc Thánh đức, Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn theo quỹ đạo chánh pháp, phù hợp với tính quốc độ,dân tộc, thời đại giúp chúng con dễ dàng thực hành và ứng dụng không lệ thuộc vào không gian và thời gian, có gõ thì có mở chanhtuduy đọc bài, comment trang bị chánh kiến, tích tập công đức và trí tuệ mà Tâm pháp Thanh Trí đem lại lợi lạc an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua đó giúp con nhận ra rằng, ngoại cảnh tác động làm cho tâm trí ta xao động ; bởi ngoại cảnh tác động sự tiêu cực có thể làm ta than phiền, hoặc không than phiền khi ngoại cảnh tác động tích cực . Qua chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác giúp con hiểu thêm lời Thầy dạy trong Thư 341 rằng, thời tiết thì chúng con không thể nào kiểm soát được. Tuy nhiên, với Tâm pháp Thanh Trí của “Lục diệu pháp môn” mà vị Thầy – Đạo sư – Tổ sư phát kiến giúp cho người thực hành theo có thể “nhận biết tâm ta đang ở trạng thái nào” để làm chủ bản thân, giúp tích tập công đức và khai tuệ, giúp cho “đời này an lạc đời sau cực lạc”. Cũng như nhờ đó giúp người thực hành có thể kiểm soát ngoại cảnh theo quỹ đạo chánh pháp, ví như khi trời mưa bão thì “Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu” … .
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .
  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Trong hoàn cảnh này đây , đến lúc tuổi xế chiều, con mới cảm nhận được đời sống vô thường , kiếp người ngắn ngủi , để có được thân người là quý hiếm như rùa mù lọt vào bọng cây . Bao nhiêu năm tháng thời trẻ cùng với sức khỏe dẻo dai , con đã như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không có điểm dừng, cuộc đời như một cối xay hoạt động liên tục , không biết mệt mỏi , cứ mãi chạy đua theo thời gian bởi bát phong , ngũ dục , mê lầm trong cõi thù thắng của ta bà . Bởi tuổi trẻ đã bào mòn sức khỏe cũng chỉ vì ảo vọng phù phiếm và cuối cùng chỉ là một nắm tro tàn bay theo chiều gió , trở về cát bụi với hai bàn tay trắng cộng với thân xác bệnh hoạn , không gì đau khổ bằng khi cuối đời lại như thế.
  Bản chất của con người thường hay bám chấp vào xoay vần vũ trụ của tạo hóa, đó không phải là điều hay ho gì khi nó chỉ là những thứ xa xỉ , phù du không tồn tại lâu dài , đến rồi lại đi như cơn gió thoảng thoáng qua trong hư không , vậy thì mình bám vào nó để làm gì (?) , nó không mang lại lợi lạc gì cho mình , mà có khi lại hại đến thân căn huệ mạng mình .
  Và chính bản thân con là người rơi vào trường hợp bi đát này , chỉ mới 60 tuổi thôi , nhưng cơ thể con kém xa những người 70 , thân thể bệnh hoạn , đau này đau kia , may mắn làm sao khi con được hạnh ngộ cùng vị Thầy, được tiếp cận Lục Diệu pháp môn, từ năm 2019 . Từ chỗ vô minh , không biết gì , ngay cả điện thoại thông minh cũng không biết , nhưng với sự kham nhẫn từ bi giáo hóa , dẫn dắt của vị Thầy và sự trợ giúp đắc lực của huynh Cao Diệu Mật Viễn , mà con đã từng bước , từng bước và từng bước có được nhiều hanh thông như hôm nay .
  Chính bản thân con đã trải qua và cảm nhận thấu đáo sự vi diệu giáo pháp mà vị Thầy phát kiến , dựa trên Thánh giáo lượng nhà Phật, nên con luôn cố gắng , nổ lực với những gì mình còn lại trong cuộc đời này , cho dù là hơi tàn sức yếu, vẫn phải tinh tấn thực hành pháp tu của vị Thầy và đó cũng là cách sùng kính và đền đáp công ơn của vị Thầy. Và hướng đi mới của con theo chân vị Thầy đã giúp con tiến đến một thành phố giải thoát cực lạc với bầu trời đầy sao , trong xanh và không một gợn mây đen .
  Với Tâm pháp Thanh Trí, với tinh tấn thực hành pháp , tha lực hộ trì đã giúp cho con thoát khỏi nhiều hiểm nguy trong gang tấc. Và chính con đã cảm nhận được ơn phước lớn lao của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển từ vị Thầy, đã giúp cho con ba lần thoát khỏi hiểm nguy , tưởng chừng như mạng sống của con là hình ảnh của ngọn đèn sắp tàn hơi trước ngọn gió nhẹ thổi qua là bay luôn . Dù biết rằng đó là do tịnh hóa trên con đường tu Phật, nặng thành nhẹ , nhẹ như không có chi .
  Đầu tiên là chân trái bị đau , suy giãn tĩnh mạch , đau buốt tận trong xương , đi bệnh viện 2 lần , không thuyên giảm , mà có khi để lâu lại phải cưa chân , do hoại tử. Nhờ ơn phước Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển từ vị Thầy nên không phải bị cưa chân , bởi được Thầy cho phép về Mật gia để chữa trị theo phương thức đông y cổ truyền , nhờ vậy , lại thêm một lần nữa , thoát khỏi đại dịch COVID 19 đang bùng phát mạnh tại Biên Hòa, ngay sát bên cạnh nhà con , cả gia đình 5 người đều bị nhiễm COVID, mà những người này lại hay qua mua hàng bên con , may mắn một lần nữa đến với con trong gang tấc , hiện tại nhà con vẫn phải bị phong tỏa và xét nghiệm , ở nhà chỉ còn mỗi Mật Khả . Con cũng đã cảm nhận trước tình hình khó khăn của Mật Khả , nên con cố gắng hơn nữa để thực hành pháp và đọc , comment bài .Hiện giờ nhà con vẫn còn phong tỏa đến 5/8 mới tháo gỡ , còn bệnh đau chân của con cũng tạm thời ngưng chữa trị vì chỉ thị của nhà nước . Thế là bệnh lại trở nặng , con quá đau , dù cố tăng thêm thời gian thực hành pháp 4/ngày , cho đến điểm cao của bệnh tật đang phải trì hoãn , một ý niệm lóe lên trong đầu con và con cũng đã trình bạch cùng với Thầy, với Ngài Bổn Tôn, con xin ẩn thất luôn tại Liên Hoa Đài trong vòng 10 ngày .Lại thêm một lần thoát chết nữa , lần này là một minh chứng tuyệt vời vi diệu bởi giáo pháp , và thực hành pháp miên mật , cứ cách 2h là một thời , điều này chứng tỏ rằng , trong cõi đời trần trược này , khi mà mạng sống con người như con cá đang nằm trên thớt , không ai cứu được ta , ngoài giáo pháp chánh kiến vi diệu và niềm tin bất hoại của ta vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng , điều đó không thể nghị bàn .
  Có một điều thật lạ , ý định của con vào ẩn thất là bắt đầu vào tuần sau , nhưng khi giọng nói của Thầy hỏi con bao giờ , thế là con vào ngay hôm nay . Vậy là uy lực từ trường của Thầy đã khiến con thay đổi ý định , nhờ đó mà con đã thoát chết cháy vào đêm 30/7/2021.Thật quá vi diệu , đã gần 23h đêm 30/7/2021 , con nghe lao xao bên ngoài và có người thanh niên vác thang chạy , trong tình cảnh đó , con cũng không thể ra ngoài với cái chân đi không nổi của mình và ý tưởng cầu nguyện tiếp lóe lên , thế là con liên tục trì niệm thần chú OM MANI PADME HUM, cuối cùng đã qua khỏi cửa ải tử thần một cách bình yên , không thể ngờ được nhưng lại là một sự thật quá kinh khủng .
  Và sáng nay , khi thức dậy , đứng trong Liên Hoa Đài nhìn ra Hồ Dấu chân Phật, con bỗng thấy một bông hoa sen màu trắng đang nở rộ trên lá sen , khiến con liên tưởng đến cuộc đời mình đã sang trang mới như bông hoa kia và con cảm nhận được hạnh phúc thật sự của mình bắt đầu từ đây , được tiếp nối theo bước chân Thầy, buông bỏ những gì gây ra tham ái và thọ lạc là thọ pháp , tinh tấn hơn nữa trong thực hành pháp , ngõ hầu đón nhận những cơn mưa ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển từ vị Thầy.
  Con cảm tạ ân đức từ bi của vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 45. Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Đạo Huynh Cao Diệu Tịnh Giác.
  Từ xưa đến nay, trong thế gian lẫn đạo pháp luôn coi trọng việc điều phục tâm chính mình. “Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng mình. Người tự thắng mình là chiến sĩ oanh liệt nhất.” Điều phục tâm theo pháp thế gian đem lại hạnh phúc, lợi ích trong thế gian. Điều phục tâm theo quỹ đạo chánh pháp đem lại lợi ích thế gian lẫn giải thoát. Con nghĩ đến hình ảnh cây nghiêng về hướng nào thì ngã xuống sẽ ngã theo hướng đó.

  Vị Thầy đã ban cho chúng con những pháp thực hành để không ngừng hướng tâm mình theo quỹ đạo chánh Pháp mọi lúc mọi nơi. Những bài học trên trạng mạng chanhtuduy.com lại giúp chúng con hiểu về pháp và ứng dụng những thực hành pháp vào đời sống hằng ngày. Nhiệm vụ của con là thực hành pháp tinh tấn, đặc biệt là đọc và comment trên các bài viết. Như vậy tâm con mới có thể chuyển hóa, tận dụng được những pháp Thầy đã ban.

  Con nghĩ đến cảnh mình không biết đến đạo pháp, hành trang thế gian pháp không đủ để đối diện với thần chết, rồi phải bỏ đi làm lại tất cả trong các kiếp khác. Con càng thêm biết ơn vị Thầy đã dẫn lối con trên hành trình giải thoát, tích lũy những hành trang xuất thế gian. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Tịnh Giác đã chia sẻ. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status