Apr 30, 2020

Posted by | 15 Comments

Letter to disciples No.313: INTRODUCTION ABOUT...

Letter to disciples No.313: INTRODUCTION ABOUT THE BRIEF REPORT OF SCIENTIFIC RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI YOGA ON STRESS AND DEPRESSION.

Dear disciples, For 5 years of Bodhicitta application, the two Thanh Tri Mind Dharmas by Song Nguyen Tantra House has been posted and introduced public on chanhtuduy.com and got the interest from our local and international readers; especially, the members of Thanh Tri Institute of Psychology Research and Yoga Applications (ITA) who have been practicing and applying succesfully...

Read More
Apr 30, 2020

Posted by | 27 Comments

The Story about Death

The story about death. A young man approached Buddha and said, ” Oh ! Bhagavan ! my father died yesterday. A group of Brahmins came and conducted his last rites of my father by performing pujas and homas and sent him to the Heaven. ” I have heard you are a great man. I request you to conduct special pujas and worship for the sake of my father and make him to to stay...

Read More
Apr 30, 2020

Posted by | 147 Comments

Bài viết nhân ngày Phật Đản năm...

Bài viết nhân ngày Phật Đản năm 2020 ( Phật lịch 2564): SOI SÁNG ( Bài mở)

Những tia nắng sớm mai ùa vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ chào đón ngày mới...

Apr 30, 2020

Posted by | 39 Comments

Thinking of a Nigerian boy on the...

Dear holy Guru, I am Tantra Ashihata – Simon Michael. I am from Nigeria where...

Apr 29, 2020

Posted by | 102 Comments

HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA...

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên công trình nghiên...

Apr 29, 2020

Posted by | 26 Comments

RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF...

BRIEF RESEARCH REPORT Title: “ RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI...

Apr 27, 2020

Posted by | 6 Comments

चतुर्थ भाग: सम्यक् दृष्टि से लाभ...

चतुर्थ भाग:  सम्यक् दृष्टि से लाभ और मिथ्या दृष्टि से हानि (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN)

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 27, 2020

Posted by | 138 Comments

HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA...

Chanhtuduy.com: Qua hơn 20 năm khảo sát, nghiên cứu, thực hành, ứng dụng và...

Apr 26, 2020

Posted by | 68 Comments

RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF...

Chanhtuduy.com: Through survey, research, practice, and application resulting...

Apr 26, 2020

Posted by | 12 Comments

Letter to Disciples No. 35:...

Recently, there is a comment in Part 11 of the series of “Right Dharma...

Apr 26, 2020

Posted by | 16 Comments

Letter to Disciples No. 64: ASK...

Letter to Disciples No. 64: ASK YOURSELF! (Thư gửi các trò 64: HÃY TỰ HỎI MÌNH)

Dear disciples! On the evening of November 25, 2013, I just finished the...

Apr 22, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Ấn Độ : SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU

Thư Ấn Độ : SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC...

...

Apr 22, 2020

Posted by | 53 Comments

Letter to disciples No.241:...

Letter to disciples No.241: SURPRISES ON LONG ROAD (PART 3) Dear disciples,...

Apr 22, 2020

Posted by | 60 Comments

Letter from India: Similarity and...

Reverend Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet. These days I...

Apr 19, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Thái Nguyên: NIỀM VUI ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG (Bài mở)

Thư Thái Nguyên: NIỀM VUI ĐƯỢC GIẢI...

...

Apr 16, 2020

Posted by | 122 Comments

Thư gửi các trò 313: GIỚI THIỆU ĐỀ...

Các trò thân mến! Sau hơn 5 năm hoạt dụng Bồ đề tâm, hai tâm pháp Thanh Trí...

Apr 16, 2020

Posted by | 4 Comments

तृतीय भाग: विभिन्न पक्षों में...

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 11, 2020

Posted by | 8 Comments

Thư New Zealand: ĐÔI DÒNG TÂM HUYẾT...

Kính bạch Thầy, Con cảm tạ vị Thầy đã điểm hóa cho con những lời dạy quý...

Apr 9, 2020

Posted by | 39 Comments

THE STORY ABOUT THE HORSE CARRIAGE...

A story goes that a talented and mighty general had a horse carriage rider...

Apr 9, 2020

Posted by | 42 Comments

Lesson 7: LITTLE BOM AND THE...

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”...

Apr 8, 2020

Posted by | 36 Comments

Letter from India : WHAT IS THE...

I bow down my head at the lotus feet of Guruji. First of all, I would like to...

Apr 6, 2020

Posted by | 7 Comments

प्रथम भाग:  परिचय (Đệ nhị Tâm pháp...

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 5, 2020

Posted by | Comments Off on Câu chuyện về tên xà ích của một vị tướng quốc

Câu chuyện về tên xà ích của một vị...

...

Apr 5, 2020

Posted by | 78 Comments

Letter to Disciples No. 287: NORMAL...

Letter to Disciples No. 287: NORMAL LAMP, DHARMA LAMP ( Thư gửi các trò 287: ĐÈN THẾ GIAN, ĐÈN ĐẠO PHÁP)

Dear disciples! I often look up at the crown-shaped crystal ceiling lamp in...

Page 30 of 124« First...1020...2829303132...405060...Last »
DMCA.com Protection Status