Mar 28, 2019

Posted by in Giáo điển | 122 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Tĩnh thức là một trạng thái tâm tuyệt hảo, minh chứng trình độ tâm linh của hành giả. Do vậy đạo giáo nào cũng đề cao tĩnh thức, tuy nhiên ở đạo Phật luôn song hành với quỹ đạo chánh pháp để khỏi lạc vào 8 ngọn gió thế gian theo đúng lời dạy của tôn giả Dromtonpa là “Đừng bận tâm thế sự”. Ngoài ra, thánh giả Thogma Zangpo dạy: “Tựu trung bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi “Tâm ta đang ở trạng thái nào”. Hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh thức để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” . Từ những điểm tham chiếu này chúng ta sẽ nhận ra rằng tâm pháp đệ tam Thanh trí “ Heo con xinh đẹp” là một phương tiện đào luyện tĩnh thức bởi nó tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường. Như vậy, vô hình chung, các trò thực hiện được 1/10 hoạt động tâm linh mỗi ngày, đó là chưa kể comments trên chanhtuduy.com cũng là cúng dường pháp. Nếu như comments đòi hỏi phải có điều kiện tâm linh là lên mạng mở bài, đọc bài, hiểu bài rồi mới làm, thì “Heo con xinh đẹp” chỉ cần nhớ chỉ cần tích tắc có thể làm xong mà không cần phải đụng chạm đến công nghệ thông tin, vốn là trở ngại cho những người không quen sử dụng chữ nghĩa trên máy tính hoặc điện thoại. Đây là nguyên nhân tại sao những hạng người này khó đến được với Mật gia Song Nguyễn bởi vắng mặt yếu tố tin học.

 

“Heo con xinh đẹp”

 

Sự tĩnh thức về tâm pháp “Heo con xinh đẹp” được nâng cao trình độ khi hành giả thực hiện không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi (sáng, trưa, chiều, tối), trong giờ (vào lúc mấy giờ), thậm chí trong phút (phút thứ mấy). Lâu ngày chày tháng hành giả tạo ra được phản xạ có điều kiện tức là đến buổi đó, giờ đó, phút đó tự nhiên tâm thức trỗi dậy sự tĩnh thức cúng dường “Heo con xinh đẹp”. Bấy giờ hành giả đã nâng cao trình độ tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần. Đó chính là thiền định bởi vì hành giả tập trung vào một đề mục (ở đây là cúng dường Heo con xinh đẹp) bởi lẽ đại sĩ Marpa, tổ sư dòng phái Kagyu thuộc trường phái Kim cang thừa Tây Tạng khẳng định “Thiền tức là không xao nhãng”. Viết đến đây Thầy nhớ lại giai thoại về ngài Tịch Thiên như thế này. Số là vị thầy Giám tự quở trách ngài Tịch Thiên tại sao cứ ngủ hoài mà không đi tụng kinh, ngồi thiền. Khi ngài Tịch Thiên hỏi tại sao được vị Giám tự trả lời một cách tự kiêu rằng “Ngồi thiền để tĩnh thức” thì ngài Tịch Thiên đáp lời “Nhưng tôi có xao lãng đâu?”. Sự kiện tâm linh này phá vỡ sự mặc định truyền thống về thiền định là chỉ ngồi tĩnh lặng trong không gian linh thánh. Từ đây suy ra “thiền pháp” Heo con xinh đẹp thực sự dễ dàng cho hành giả bởi không cần ngồi một chỗ đếm hơi thở, hoặc luôn đặt tên cho động tác, hành vi, tư niệm của hành giả như loại thiền Minh sát tuệ (Vipassana). Nếu thực tâm cúng dường Heo con xinh đẹp đúng vào giờ, từng phút nào đó thì đây cũng gọi là thiền pháp định tâm có nghĩa là cột chặt tâm ý vào một đề mục không thua kém gì về thiền minh sát tuệ của trường phái Nguyên thủy, lại không bị gò bó trong điều kiện tâm linh gắt gao như pháp thiền truyền thống bị mặc định xưa nay. Thiền pháp định tâm Heo con xinh đẹp mặc nhiên mở rộng không gian thiền (tại nhà, hay ở bất kỳ nơi nào), thời gian thiền (ngày, giờ, phút), đối tượng thiền (không bị chi phối bởi các đối tượng thiền định như liệt kê sau đây:

“Thiền tức là không xao lãng”

ĐỐI TƯỢNG thiền định (kammaṭṭhāna): Có 40 đối tượng làm công án hay đề mục thiền định: 

1) 10 đề mục hình tròn (kasiṇa): Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không.

2) 10 đề mục tùy niệm (anussati): Phật, Pháp, Tăng, giới, thí, thiên, sự chết, 32 thể trược, tịch tịnh, hơi thở.

3) 10 đề mục tử thi bất tịnh (asubha): Tử thi mới chết, tử thi bầm tím, tử thi chảy máu, tử thi chảy mủ, tử thi bị đâm thủng, tử thi có giòi, tử thi bị chặt đứt đoạn, tử thi bị cắn xé, tử thi rời rạc, tử thi chỉ còn xương.

4) 4 đề mục tâm vô lượng (appamaññā): Tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng.

5) 1 đề mục quán vật thực bất tịnh. 

6) 1 đề mục phân tích tứ đại: Đất, nước, lửa, gió.

7) 4 đề mục thiền vô sắc:

Thiền biển

– “Hư không là vô biên” (ākāso ananto): tưởng không này làm đối tượng của thiền hư không vô biên xứ (ākāsānañcāyatana).

– “Thức là vô biên” (viññāṇaṃ anantaṃ): tưởng không này làm đối tượng của thiền thức vô biên xứ (viññāṇānañcāyatana).

– “Vô sở hữu” hay “không có gì cả” (natthi kiñci): tưởng không này làm đối tượng của thiền vô sở hữu xứ (ākiñcaññāyatana).

– “Vắng lặng, vi tế” (santaṃ, paṇitaṃ): tưởng không này làm đối tượng của thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññānāsaññāyatana)

 Nhờ thiền pháp Heo con xinh đẹp mà vị Thầy dạy đạo không phải nhọc công tốn sức cho việc dạy thiền trên nền tảng quán xét định tánh của đệ tử. Chẳng hạn:

 • 1) Tánh tham (rāga): hay tánh ái là tánh nặng về tham ái, thường ham thích, mê đắm, dính mắc trong các đối tượng dục giới khả ái, khả hỷ như sắc, thanh, hương, vị, xúc. Người có tánh tham nên hành 10 đề mục tử thi bất tịnh, 1 đề mục về 32 thể trược, vì những đề mục này có thể chế ngự được lòng tham ái, nhưng không nên hành 4 đề mục vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả và 4 đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng vì những đề mục này dễ sinh tham áị 
 • 2) Tánh sân (dosa): là tánh nặng về sân hận, thường biểu hiện trạng thái bất mãn, trái ý, không vừa lòng, nóng nảy, căng thẳng, bực bội… Người có tánh sân nên hành 4 đề mục vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả và 4 đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng vì những đề mục này làm cho tâm dễ lắng dịu, nhưng không nên hành 10 đề mục tử thi bất tịnh, 1 đề mục về 32 thể trược vì những đề mục này dễ làm cho tâm chán nản bực bội thêm.
 • 3) Tánh si (moha): là tánh nặng về si mê, thường thiếu sáng suốt, không tỉnh táo, hay thụ động, mê muội nên dễ bị hôn trầm thụy miên. Người có tánh si nên hành đề mục hơi thở để dễ tỉnh táo, trong sáng và linh hoạt hơn, nhưng không nên niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán vật thực bất tịnh, phân tích tứ đại vì những đề mục này quá phức tạp đối với tâm tánh nàỵ4) Tánh tầm (vitakka): là tánh nặng về suy nghĩ, tìm tòi nên tâm luôn lăng xăng với những suy luận, phê phán, đánh giá… và dễ dàng trở nên trạo hối bất an. Người có tánh tầm cũng giống như tánh si thích hợp với đề mục hơi thở. Không hợp với niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán vật thực bất tịnh và phân tích tứ đạị …

Tóm lại dựa vào 1 trong 6 định tánh của học trò, đệ tử mà vị Thầy gợi ý hoặc huấn dụ những đề mục đối trị như các pháp thiền của trường phái đạo Phật Nguyên thủy (Tiểu thừa). Cần lưu ý rằng những đề mục truyền thống không còn phù hợp với tính thời đại, quốc độ và dân tộc bởi chúng đòi hỏi không gian linh thánh, đời sống thong dong đối với những vị tăng trong chùa hoặc cư sĩ đã về hưu không còn dính mắc với công việc thế sự. Heo con xinh đẹp là thiền pháp thay thế nhờ  sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn. Tuy nhiên, thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần. Vấn đề như thế nào và được phân tích ra sao, các trò nên đọc tiếp Bài 10.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 28/03/2019

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 9: “PRETTY PIGLET”, A MEANS OF MINDFULNESS TRAINING (Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC)


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?

Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường

Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 1. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Đệ tam tâm pháp thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: Một phương tiện đào luyện tỉnh thức rồi ạ. Qua bài viết con hiểu rằng với tâm pháp “Heo con xinh đẹp”, là thiền pháp thay thế sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn. Thiền pháp này không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng  tích lũy công đức bội phần. Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ

  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải .

  Om mani padme hum !

 3. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết mới tiếp theo của Thầy:  Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 9: Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải phân tích giúp con hiểu được sự lợi lạc của tu pháp “Heo con xinh đẹp” một tu pháp dễ thực hiện, cho chúng con có cơ hội được cúng dường mỗi ngày không gián đoạn khi được sự cho phép của vị Thầy.

  Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 4. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc được Bài 9 của loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng để thấy được rằng tâm pháp Thanh Trí “Heo con xinh đẹp” là một phương tiện phù hợp với tính thời đại, quốc độ và dân tộc để đào luyện tính tĩnh thức cho những hành giả đang sống giữa cuộc sống thế sự. Và khi thực hiện không gián đoạn tới tạo thành phản xạ có điều kiện cứ “đến buổi đó, giờ đó, phút đó là tự nhiên tâm thức trỗi dậy sự tĩnh thức cúng dường Heo con xinh đẹp” thì trình độ tĩnh thức được nâng cao từng phần tới toàn phần, chính là thiền định.

  Con thật hoan hỷ khi với luận giảng của Thầy, thiền định trở nên thật dễ hiểu, dễ dàng thực hành cho hành giả thông qua đệ tam tâm pháp Thanh Trí. Bởi thiền pháp này không bị gò bó về không gian, thời gian, không bị chi phối bởi những đề mục truyền thống đã không còn phù hợp, chỉ cần tập trung vào một đề mục là cúng dường Heo con xinh đẹp thì không chỉ có thể giúp hành giả định tâm, mà còn “là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã phát kiến nên tâm pháp lợi lạc.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết : ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: Heo con xinh đẹp : Một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức” rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài luận giảng vô cùng lợi lạc này .

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 6. Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. 
  Con hoan hỷ tán thán công  hạnh, trí tuệ của Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được sự lợi lạc của tâm pháp cúng dường ” Heo con xinh đẹp”. 
   
  Qua bài con hiểu được, tâm pháp cúng dường ” Heo con xinh đẹp” không những giúp cho  chúng con tích lũy được công đức mà còn giúp cho chúng con nâng cao trình độ tỉnh thức và định tâm vào đối tượng cúng dường Thầy, Phật, Pháp, Tăng, khi thực hiện cúng dường không gián đoạn, không dừng nghỉ theo từng ngày. Theo đại sỹ Marpa khẳng định:” Thiền tức là không xao lãng” như vậy tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” là thiền pháp giúp chúng con định tâm vào đối tượng thiền. “Thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần”. Thiền pháp “Heo con xinh đẹp” không bị gò bó trong điều kiện tâm linh, dễ dàng thực hiện trong bất kỳ thời gian, không gian nào trong ngày, phù hợp với  hành giả có đời sống gia đình lo toan như chúng con.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi vì sự đau khổ của chúng sanh mà phát lồ tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” giúp cho chúng con cũng như chúng sanh hữu tình, làm phương tiện tích lũy công đức làm hành trang vững chắc trên con đường về thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh  Phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 7. kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải , phân tích để qua đó giúp cho chúng con được thấy sự lợi lạc của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn.

  Qua đó giúp cho con hiểu được rằng tâm pháp “Heo con xinh đẹp” là phương tiện do vị Thầy phát kiến nhằm giúp đào luyện sự tĩnh thức cho người hành giả thực hành Yoga Thanh Trí . Khi hành giả thực hiện không gián đoạn một thời điểm trong ngày ,lâu ngày chày tháng hành giả tạo ra được phản xạ có điều kiện và khi đến thời gian quen thuộc tâm thức sẽ trỗi dậy sự tĩnh thức cúng dường “Heo con xinh đẹp” . Người hành giả sẽ dần nâng cao trình độ tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần.

  Con hiểu thêm được rằng tâm pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn ” Heo con xinh đẹp” cũng là một “thiền pháp” nhưng thực hành dễ dàng cho hành giả bởi vì không cần ngồi một chỗ đếm hơi thở , không phụ thuộc vào không gian thiền , thời gian thiền ,đối tượng thiền.

  Tâm pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn  “Heo con xinh đẹp” là thiền pháp thay thế nhờ  sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn, giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giúp chúng con hiểu rõ hơn về những lợi lạc của tu pháp “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”!

  Con rất tâm đắc với những luận giải của Vị Thầy: “Nếu thực tâm cúng dường Heo con xinh đẹp đúng vào giờ, từng phút nào đó thì đây cũng gọi là pháp thiền định tâm có nghĩa là cột chặt tâm ý vào một đề mục không thua kém gì về thiền minh sát tuệ của trường phái Nguyên thủy, lại không bị gò bó trong điều kiện tâm linh gắt gao như pháp thiền truyền thống bị mặc định xưa nay. Thiền pháp định tâm Heo con xinh đẹp mặc nhiên mở rộng không gian thiền (tại nhà, hay ở bất cứ nơi nào), thời gian thiền (ngày, giờ, phút), đối tượng thiền (không bị chi phối bởi các đối tượng thiền định (có 40 đối tượng làm công án hay đề mục thiền định))…”.

  Hơn nữa: “Thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.”

  Qua những luận giải của Vị Thầy, con hiểu rằng “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” là một tu pháp cao diệu với những công năng diệu dụng khó nghĩ bàn. Tu pháp này phù hợp với mọi hành giả (không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ…), không phụ thuộc vào không gian và thời gian, lại dễ dàng thực hành.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 9. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp loạt bài viết Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN . Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP : MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC .

  Qua bài viết của vị Thầy con cảm nhận  được sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của tâm pháp Thanh trí “heo con xinh đẹp” bởi vì đó là phương tiện đào luyện sự tĩnh thức bởi nó tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường .

  Sự tĩnh thức về tâm pháp ” heo con xinh đẹp” được nâng cao trình độ khi hành giả thực hiện không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi sáng, trưa, chiều, tối, lúc mấy giờ, thậm chí phút thứ mấy . Lâu ngày chày tháng hành giả tạo ra phản xạ có điều kiện tức là đến buổi đó, giờ đó, phút đó tự nhiên tâm thức trỗi dậy sự tĩnh thức cúng dường “heo con xinh đẹp” . Bấy giờ hành giả đã nâng cao trình độ tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần .

  Con cảm nhận rằng nếu làm mãi đến một lúc tạo thành phản xạ có điều kiện rồi thì đến kì thi tốt nghiệp là thân trung ấm nếu như thấy bối cảnh là vào buổi sáng đó, giờ đó, phút đó mà tự hỏi hôm nay mình đã cúng dường “heo con xinh đẹp” chưa? Thì chính lúc đó người học trò đã nghĩ nhớ đến vị Thầy thì cánh cửa giải thoát đã ở trước mặt rồi .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 10. Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài: “đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức.”. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn dễ thực hành với lợi lạc vô song và mang nhiều ý nghĩa cao diệu như vậy. Thực sự không thể nghĩ bàn! Một phương pháp thực hành vô cùng đơn giản nhờ bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã trở thành tu pháp giúp cho học trò và đệ tử đào luyện tính tĩnh thức. Con hiểu rằng nếu thực tâm cúng dường Heo con xinh đẹp đúng vào giờ, từng phút nào đó thì đây cũng gọi là thiền pháp định tâm, công dụng không thua kém gì thiền minh sát tuệ nhưng lại không bị gò bó về trong điều kiện tâm linh gắt gao mà lại phù hợp tính thời đại, dân tộc và quốc độ. Thiền pháp định tâm Heo con xinh đẹp mở rộng không gian thiền, thời gian thiền và đối tượng thiền. Con đọc về 40 đối tượng làm công án hay đề mục thiền định mà con bải hoải. Nếu không có Thầy chỉ dạy bằng phương pháp dễ thực hiện, phương tiện thiện xảo phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh và mang tính chất tự động, tạo thành phản xạ có điều kiện như trong tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn thì không biết kiếp nào có mới có thể học được và được đào luyện tính tĩnh thức. Đúng là khi hiểu thực nghĩa vấn đề thì mọi việc thật đơn giản và khoa học. Chỉ những người không hiểu rõ vấn đề mới làm cho vấn đề thêm rắc rối và rối rắm và đầy tính mê tín.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

   

 11. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu thêm được những lợi lạc từ việc diễn tập, thực hành tâm pháp “Heo con xinh đẹp” dưới sự cho phép của vị Thầy. Như vị Thầy đã luận giải trong bài viết, diễn trình thực hiện tâm pháp “Heo con xinh đẹp” sẽ giúp cho bản thân con rèn luyện được sự tỉnh thức. Và bằng việc thực hiện không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi, trong giờ rồi tới trong phút thì đó là cách thức để giúp con nâng cao trình độ tỉnh thức của mình từ từng phần cho đến toàn phần một cách tự nhiên. Con hiểu được rằng khi bản thân con đã có một nền tảng quý hiếm của thân người như hạt giống tốt để tích tập công đức, thì rèn luyện chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm là điều cần thiết như nước và phân bón để vun trồng đức hạnh (theo Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát). Và chính tâm pháp “Heo con xinh đẹp” là phương thức hiệu quả để giúp bản thân con có thể tưới nước, phân bón hàng ngày, hàng giờ đúng cách và phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, điểm ưu việt của tâm pháp “Heo con xinh đẹp” không chỉ giúp bản thân con rèn luyện sự tỉnh thức thành một phản xạ có điều kiện mà còn nằm ở sự đơn giản trong cách thức thực hiện. Và như vị Thầy đã luận giải trong bài viết, tâm pháp “Heo con xinh đẹp” phù hợp với mọi đối tượng, không bị giới hạn bởi các yếu tố về không gian, về thời gian và đặc biệt là phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bị chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 12. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Trong bài viết, từ hành động là cúng dường bất khả gián đoạn thông qua hình ảnh thực tiễn là “heo con xinh đẹp”, chúng con không chỉ thực hành tu pháp cúng dường đúng đối tượng đồng thời lại đang diễn tập, thực hành tĩnh thức trong việc quán xét từng hành vi. Vì hành động cúng dường đó được tiến hành không giới hạn bởi những tác duyên bên ngoài ví như cần có mạng, điện thoại hay máy tính kết nối mạng hay cần một không gian riêng đủ tĩnh tâm để bày tỏ cảm niệm từ qua mỗi bài viết, bài giảng. Thì thông qua một hành động vô cùng đơn giản, nhưng liên tục sẽ giúp chúng con dễ tĩnh tâm trong các hành vi khác. Và ở đây chính là một pháp thiền tập không gián đoạn, chánh niệm trong hành vi, biết và hành đúng trong quỹ đạo hướng tới tâm tịnh thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Với tác động đó, hành vi và cách thức tiến hành thật đơn giản, không giới hạn bởi thời gian, không gian nên dù bất cứ đâu, lúc nào, ngay một niệm tưởng dấy lên với những thuận duyên phù hợp là dễ dàng thực hành, diễn tập, dư đủ trong trạng thái liên tục của việc quán xét trạng thái, hành vi tức là đang tĩnh thức thiền tập một cách tự nhiên.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết số 9 trong loạt bài Đệ Tam Tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN rồi ạ.

  Con tán thán và vô cùng ngưỡng mộ kiến thức uyên thâm của vị Thầy về thiền, từ đó chúng con hiểu được rằng việc cúng dường heo con xinh đẹp chính là một “thiền pháp” có một không hai. Chẳng những đem lại hiệu quả không thua kém gì Thiền minh sát của trường phái Nguyên thủy mà còn vượt trội về tinh diệu dụng khi không bị bó buộc về không gian linh thánh cũng như thời gian của cuộc sống cư sĩ chúng con.

  Con hiểu rằng thông qua việc thực hành tu pháp này mỗi ngày, chúng con sẽ tạo thành cho mình phản xạ có điều kiện, nâng cao sự tỉnh thức từ từng phần đến toàn phần.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

 14. Kính bạch Thầy, 

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Bài 9 HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC”

  Qua những lời dạy của vị Thầy con hiểu thêm về những lợi lạc không thể nghĩ bàn của thiền pháp Heo con xinh đẹp. Thay vì phải thiền quán 40 đối tượng, gò bó trong điều kiện tâm linh gắt gao thì thiền pháp định tâm Heo con xinh đẹp có thể mở rộng không gian thiền, thời gian thiền, đối tượng thiền, hết sức phù hợp với chúng sanh hiện nay khi mà ai ai cũng bận rộn với cuộc sống mưu sinh. 

  Hơn nữa thiền pháp này không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp chúng con thêm hiểu rõ. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 15. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC.

  Qua bài viết, con hoan hỷ tán tán công hạnh vị Thầy từ bi, trí tuệ đã dựa trên chánh kiến Phật đà và tuân theo quỹ đạo chánh pháp mà vị Thầy phát lồ ra tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” bằng hình tượng heo đất xinh đẹp. Tu pháp này vừa là một phương tiện đào luyện tĩnh thức vì  “tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường”, vừa phù hợp với không gian thiền (tại nhà hay ở bất cứ khi nào), thời gian thiền (ngày, giờ, phút), đối tượng thiền không bị chi phối và người thực hành không giới hạn về tuổi tác, giới tính, quốc độ, ngôn ngữ, phù hợp với đời sống cư sĩ dù có bận việc thế sự hay không.

  Con cảm tạ ơn Thầy cho chúng con được phép diễn tập, thực hành pháp tu trên cùng những lợi ích “giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần”. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài và thấy được sự lợi lạc của tu pháp heo con xinh đẹp cũng là một trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật, bất kể không gian, thời gian, đối tượng và luôn không dừng nghỉ không gián đoạn, là phương pháp tu thiền trong không gian động giúp chúng con không ngừng tĩnh thức, không xao nhãng trong từng ngày và luôn nghĩ đến vị đạo sư như một cách quán tưởng vị Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 17. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài viết. ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả dán đoạn Bài 9:HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC ” của vị Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi phát lồ Tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả dán đoạn ” Heo con xinh đẹp” giúp chúng con không bị gò bó trong điều kiện tâm linh,dễ dàng thực hiện trong bất cứ không gian, thời gian nào trong ngày,lại phù hợp với tính thời đại,quốc độ và dân tộc.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích luận giảng giúp con hiểu được sự lợi lạc của tu pháp” Heo con xinh đẹp” để từ đó cho con cảm niệm được ơn phước khi con được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này được Thầy chỉ dạy cho chúng con tu pháp dễ thực hiện mà hiệu quả cao, con không bị gò ép bởi những đề mục truyền thống nếu không có Thầy chỉ dạy thì với căn bản trí hạn hẹp của con mà áp dụng những đề mục” tâm linh gắt gao như pháp thiền truyền thống bị mặc định xưa nay” thì con không hiểu gì và không thể thực hiện được dù là một phần nhỏ thì làm sao có được hiệu quả tâm linh cao, nhờ ơn chỉ dạy của vị Thầy mà giờ đây thiền đối với con không còn khó hiểu và may mắn cho con nhờ tu pháp” Cúng dường bất khả dán đoạn” đơn giản nhưng công năng diệu dụng ” không thua kém gì thiền minh sát tuệ” lại phù hợp với mọi hành giả chỉ cần chúng con chánh niệm, tỉnh thức,chú tâm “Thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum!

 18. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cứng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thêm về những góc cạnh khác nhau của thiền pháp Heo con xinh đẹp, qua đó con thấy được sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của tâm pháp này. Khi diễn tập, thực hành tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn lâu dần sẽ tích tập được vô vàn công đức và nâng cao trình độ tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần. Con cảm tạ ơn Thầy đã miệt mài lao động giải thoát sau nhiều năm để rồi phát kiến một sản phẩm tâm linh tuyệt vời, giúp cho chúng con đạt được an lạc đời này Cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ  được đọc tiếp bài viết mới của vị Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi  luận  giảng cho chúng con hiểu rỏ hơn  cách thực hiện  đúng tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn  Heo con xinh đẹp

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô  vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh  thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 21. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí : ” CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”. Bài 9 : HEO CON XINH ĐẸP : MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC.

  Con xin cám ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được sự lợi lạc của việc thực hành tu pháp cúng dường ” Heo con xinh đẹp “.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 22. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này: Đệ tam tâm pháp Thanh Trí CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC.
  Con cảm tạ ân Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được một trong những lợi lạc không thể nghĩ bàn của tâm pháp “Heo con xinh đẹp”, là phương tiện đào luyện tính tỉnh thức, trạng thái tâm tuyệt hảo. Con nhớ lại khi còn nhỏ, con hay phải ở nhà một mình và ngóng mẹ đi làm về. Đợi chờ giây phút mẹ về như là tâm trạng duy trì trong con suốt buổi ngày hôm ấy khiến con ăn, ngủ, học bài hay dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, hay là nghĩ xem con sẽ kể cho mẹ câu chuyện gì lúc con ở nhà… là để hướng về giây phút đón mẹ đi làm về. Với tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp, con hiểu rằng hành giả một cách tự nhiên hướng trạng thái tâm nhớ đến từng ngày pháp cúng dường, thực hiện 1/10 hoạt động tâm linh mỗi ngày và sự tỉnh thức ấy được nâng cao trình độ khi hành giả thực hành không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi (sáng, trưa, chiều, tối), trong giờ (vào lúc mấy giờ) và thậm chí trong phút (phút thứ mấy). Nghĩ đến đây, con cảm niệm những tự vấn “Tâm ta đang ở trạng thái nào?”, sự “không xao lãng” được tự động hóa từng phần đến toàn phần bởi trạng thái tâm không gián đoạn hướng về hoạt động cúng dường cao diệu từng ngày vào buổi ấy, giờ ấy, phút ấy như phần mềm siêu việt. Bên cạnh đó, con cảm niệm những ưu điểm của hoạt động tâm linh cúng dường Heo con xinh đẹp giản đơn, không phụ thuộc thời gian, không gian và cụ thể, dễ làm, phù hợp với chúng con những cư sỹ bận rộn với căn cơ chậm lụt chứ không trừu tượng như một số phương pháp truyền thống. Con cảm tạ ân Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 23. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC”.

  Con hoan hỷ khi được biết thêm rằng “Heo con xinh đẹp” là một thiền pháp, giúp người diễn tập/thực hành rèn luyện sự tĩnh thức, định tâm.

  Đọc về 40 đề mục thiền định mà con thấy choáng váng! Nhưng may mắn và ơn phước là nhờ phát kiến của vị Thầy với tu pháp “Heo con xinh đẹp” mà chúng con lại đang được thiền mỗi ngày.

  Con xin được hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ vị Thầy. Heo con xinh đẹp là một tu pháp đơn giản, dễ diễn tập/thực hành, không mất thời gian, không bị gò bó trong điều kiện tâm linh gắt gao nhưng lại mang lại lợi lạc vô cùng.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 24. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 25. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHÃ GIÁN ĐOẠN Bài 9 : HEO CON XINH ĐẸP : MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC” mà vị Thầy khai thị.
  Qua đó con hiểu được rằng, tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” là một phương tiện giúp hành giả đào luyện tĩnh thức. Bởi tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ mỗi ngày về pháp cúng dường. Lâu ngày chày tháng hành giả tạo ra được phản xạ có điều kiện, tức là đến buổi đó, giờ đó, phút đó tự nhiên tâm thức trỗi dậy sự tĩnh thức cúng dường “Heo con xinh đẹp”. Thì lúc bấy giờ hành giả đã nâng cao trình độ tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần.
  Đây còn gọi là Thiền pháp định tâm “Heo con xinh đẹp” giúp hành giả có đời sống bận rộn như chúng con dễ dàng thực hành mà không cần phải ngồi một chỗ, lại mặc nhiên mở rộng không gian thiền (tại nhà hay bất cứ nơi nào), thời gian thiền (ngày, giờ, phút), đối tượng thiền… . Sự kiện tâm linh này đã phá vỡ sự mặc định truyền thống về thiền định là chỉ ngồi tĩnh lặng trong không gian linh thánh, vốn chỉ dành cho đời sống thong dong như những vị tăng trong chùa hoặc cư sĩ đã về hưu không còn dính mắc đến công việc thế sự.
  Thế nên “Heo con xinh đẹp” là thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn. Tuy nhiên, Thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khã năng tích lũy công đức bội phần.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc tiếp loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 9: Heo con xinh đẹp, một phương tiện đào luyện tính tỉnh thức”.

  Con cảm tạ Thầy một lần nữa đã luận giải, phân tích sự khác biệt giữa mô thức tâm linh truyền thống và mô thức tâm linh tại Mật Gia trong việc cúng dường nơi mà hoạt động cúng dường đã được nâng lên thành tâm pháp được phát lồ từ kho tàng tâm thanh tịnh của vị Thầy từ một lời dạy của đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm “cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn.” Con hoan hỷ khi hiểu thêm rằng đệ tam tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp” là một phương tiện đào luyện tỉnh thức bởi nó tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường. Theo thời gian thực hành tinh tấn, thậm chí người hành giả còn có thể “thực hiện không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi (sáng, trưa, chiều), trong giờ và đỉnh cao là trong phút (phút thứ mấy). Đây chính là sự thiền định bởi “Thiền tức là không xao lãng” như lời dạy của Ngài Marpa. Những pháp thiền truyền thống được liệt kê trong bài càng làm nổi bật tính thiện xảo (không gián đoạn, không xao lãng), mang tính quốc độ, dân tộc, thời đại của đệ tam tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp”, theo đó giúp người học trò, nhất là những người có đời sống gia chủ, không bị gò bó về những điều kiện tâm linh gắt gao, đồng thời giúp vị Thầy không cần nhọc công tốn sức cho việc dạy thiền trên nền tảng quán xét định tánh của đệ tử. Con cũng hoan hỷ khi đọc lời dạy của Thầy rằng: “ thiền pháp “Heo con xinh đẹp” không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích luỹ công đức bội phần.” Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ, mở cửa bước vào thành phố Giải thoát

  Om Ah Hum

 27. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của Thầy ạ.

  Qua bài con hiểu tâm pháp đệ tam Thanh trí “Heo con xinh đẹp” là một phương tiện đào luyện tĩnh thức và hàng ngày chúng con thực hiện không gián đoạn bất kể không gian, thời gian thì sẽ dần tạo thành được phản xạ có điều kiện từ đó chúng con dần nâng cao được trình độ tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và đã khai thị cho con hiểu “Heo con xinh đẹp là thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn. Tuy nhiên, thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.”

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 28. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, phân tích giúp chúng con hiểu, thấy được sự lợi lạc của tâm Pháp Cúng dường bất khả giãn đoạn “ heo con xinh đẹp” là phương tiện vị Thầy phát kiến giúp chúng con tích lũy công đức, nâng cao trình độ tĩnh thức, không sao nhãng hàng ngày khi diễn tập thực hành cúng dường bất khả giãn đoạn “thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ của vị Thầy với lòng Bồ đề tâm không dừng nghỉ đã phát kiến ra tâm pháp thực hành vô cùng đơn giản đem lại lợi lạc vô song. Nhờ tâm pháp cúng dường của vị Thầy chỉ dạy giúp chúng con có cơ hội diễn tập, thực pháp cúng dường “ heo con xinh đẹp”  không bị gò bó trong điều kiện tâm linh, giúp chúng con đang sống giữa cuộc sống thế sự mà dễ dàng thực hiện trong bất kì thời gian nào, không gian nào trong ngày, giúp chúng con tạo phản xạ có điều kiện, nâng cao sự tĩnh thức từ từng phần đến toàn phần. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về những lợi lạc của đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn ” Heo con xinh đẹp” mang lại.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trươdng thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 30. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 9 : HEO CON XINH ĐẸP MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC :”rồ i ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được sự lợi lạc vô sông từ tâm pháp  cúng dường bất khả gián đoạn. Với tư pháp này giúp cho người hành giả đào luyện được tính tĩnh thức vì giúp cho người hành giả luôn nhớ từng ngày để cúng dường.

  Con cảm tạ Thầy đã cho phép chúng con được diễn tập và thực hành tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn .

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om Ah Hum!

   

 31. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN – Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC” của Thầy rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải tường tận và thật thấu đáo cho chúng con hiểu thế nào là tĩnh thức và tầm quan trọng của tĩnh thức trong việc tu hành của các đạo giáo nói chung khi nó chính là minh chứng cho trình độ tâm linh của hành giả. Nhưng nếu chỉ thành công ở việc đạt được trạng thái tĩnh thức trong tu tập thì đó cũng chỉ là đạt thành tựu ở một mức độ nhất định, mà chưa hoàn toàn triệt để như trong đạo Phật – làm chủ thân tâm và đạt đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, bởi lẽ trong đạo Phật tĩnh thức luôn được song hành cùng quỹ đạo chánh pháp trong quá trình tu tập, để không bị lạc vào bát phong, để “Đừng bận tâm thế sự” như tôn giả Dromtonpa đã dạy và thêm nữa là lời dạy của thánh giả Thogma Zangpo: “Tựu trung bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi “Tâm ta đang ở trạng thái nào”. Hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh thức để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”

  Cũng như vậy, đi theo quỹ đạo chánh pháp với sự đào luyện tĩnh thức nhờ tâm pháp Đệ tam Thanh Trí với phương thức “Heo con xinh đẹp” – Một phương tiện cúng dường đặc dị thật chưa từng có từ cổ chí kim mà cũng thật gẫn gũi bởi tính truyền thống và văn hóa dân gian và không kém phần thú vị bởi tính chất “vui tu” với hình tượng chú heo xinh đẹp dễ thương mà vị Thầy phát lồ, thì với việc nhớ và hình thành thói quen hàng ngày thực hiện cúng dường pháp này với thân ngữ tâm chân thành và hoan hỷ – chính là thực hiện tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn, bên cạnh đó, việc chú tâm thực hiện đều đặn hàng ngày và vào đúng một thời điểm dần sẽ luyện cho tâm thức hành giả khi đến thời điểm đó trong ngày tự phát khởi sự tĩnh thức cúng dường “Heo con xinh đẹp” – khi đó hành giả đã đạt tới tĩnh thức từ từng phần lên đến toàn phần – và đó cũng chính là thiền định. Tuy nhiên, cùng đạt kết quả như thiền định truyền thống nhưng “thiền pháp” Heo con xinh đẹp lại ưu việt hơn hẳn trong việc thực hiện: đó là sự dễ dàng và thuận tiện, tiết kiệm về cả không gian và thời gian, thật đơn giản và không bị gò bó trong điều kiện tâm linh gắt gao như pháp thiền truyền thống vốn đã mặc định từ xưa đến nay (nhất là đối tượng thiền định).

  Bên cạnh tính ưu việt về phương thức và điều kiện thực hiện, thì thiền pháp Heo con xinh đẹp còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những khía cạnh khác nhau cùng “nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần” – là 2 bồ tư lương của người tu hành trên hành trình quay về nẻo giác.

  Kính Bạch Thầy, con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc và ý nghĩa này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 32. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sang.

  Cầu nguyện chúng sang luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 33. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã có bài giảng luận giúp chúng trò thấy được những lợi ích và ý nghĩa thâm sâu của đệ tam tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp” mà chúng trò không dễ gì nhận ra nếu không được vị Thầy từ bi nói rỏ.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán trí tuệ vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 34. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con hiểu được rằng, pháp tu ” Heo con xinh đẹp” không gò bó không gian, thời gian, mà giúp hành giả định tâm, tạo thành thói quen cứ đến giờ đấy là cúng dường, dần dần hành giả sẽ nâng cao tỉnh thức từng phần cho đến toàn phần, không những vậy còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau giúp nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã phát lồ pháp tu ” Cúng dường bất khả gián đoạn” và cho chúng con được thực hành

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HUM.

 35. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy từ bi đã phát kiến ra tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn “Heo con xinh đẹp” với những lợi lạc không thể nghĩ bàn. Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 36. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Bài 9: Một phương tiện đào luyện tỉnh thức” thuộc tác phẩm “Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ. Con hon hỷ tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con về sự “tỉnh thức” của người hành giả từ đó giúp chúng con hiểu được tâm pháp “Heo con xinh đẹp” là một phương tiện đào luyện tỉnh thức thông qua việc ghi nhớ từng ngày thực hiện tác pháp cúng dường.

  Qua bài viết này, con hiểu được “thiền pháp” Heo con xinh đẹp thực sự đơn giản và dễ dàng trong việc thực hiện: “thực tâm cúng dường Heo con xinh đẹp đúng vào giờ, phút nào đó thì đây cũng gọi là thiền pháp định tâm có nghĩa là cột chặt tâm ý vào một đề mục không thua kém gì về thiền minh sát tuệ“. Con cảm tạ vị Thầy đã khai thị cho con về 40 đối tượng thiền định; định tánh của người đệ tử và các đề mục quán phù hợp để đối trị của pháp thiền thuộc đạo Phật Nguyên Thủy. Qua đó giúp con hiểu được những đề mục truyền thống này không phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc cũng như đời sống cư sĩ của con. Và việc diễn tập, thực hành thiền pháp Heo con xinh đẹp “giúp hành giả định tâm, là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau, tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần“.

  Con cảm tạ vị Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài, vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 37. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài 9 “Heo con xinh đẹp: một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức”. Con hoan hỷ với phát kiến tâm linh “siêu việt” của vị Thầy giúp học trò chúng con hàng ngày nhớ tưởng đến vị Thầy và cúng dường không ngừng nghỉ để nâng cao trình độ tĩnh thức và tâm linh vì trong Mật điển có nói:

  “Tốt hơn sự thiền định về một trăm ngàn Bổn tôn trong 10 triệu kiếp

  Là việc nghĩ tưởng về Vị Thầy của ta trong duy nhất một phút giây”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 38. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đệ tam tâm pháp  Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 9: HEO CON XINH ĐẸP; MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TỈNH THỨC”.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được thấu đáo giá trị của tu pháp “Cúng Dường Heo Con Xinh Đẹp”. Con thật hoan hỷ tán thán công hạnh trí, tuệ của vị Thầy đã phát kiến tu pháp tâm linh “cúng dường bất khả gián đoạn” là một phương thức đào luyện tỉnh thức hay còn gọi là thiền tập. Với tính thời đại, quốc độ cuộc sống hiện nay, chúng con khó có thể thực hiện thiền tập trong trạng thái tĩnh quán chiếu đề mục. Với tu pháp “Heo Con Xinh Đẹp” hành giả chúng con dễ dàng thực hành không ngăn ngại bởi không gian, thời gian, nam, nữ, độ tuổi, trình độ học vấn cao thấp đều có thể thực hành được. Chỉ cần hình thành thói quen,  thực tâm cúng dường vào đúng giờ, phút nào đó hằng ngày dần dần hành giả  đào luyện sự tỉnh thức của mình.

  Con cảm tạ Thầy đã phát kiến tu pháp tâm linh này: “Phương pháp này giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 39. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu thiền pháp Con heo xinh đẹp là một tu pháp dễ thực hiện giúp chúng con cúng dường bất khả gián đoạn khi được Thầy cho phép. Ngoài ra thiền pháp Con heo xinh đẹp con giúp hành giả định tâm mà còn giúp chúng con nâng cao trình độ tâm linh và tích luỹ công đức bội phần
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Om mani padme hum

   

 40. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc “bài số 9: HEO CON XINH ĐẸP – MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC”  trong loạt bài ” Đệ tam  tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy ạ.

  Qua bài viết của vị Thầy con thấy được được sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của tu pháp cúng dường Heo con xinh đẹp và con hiểu rằng : Tĩnh thức là trạng thái tâm tuyệt hảo, minh chứng cho trình độ tâm linh của hành giả. Ở Mật Gia  vị Thầy đã phát kiến phương tiện đào luyện về sự tĩnh thức cho hành giả bằng việc cúng dường Heo con xinh đẹp hằng ngày không gián đoạn, giống như việc hành giả thực hiện 1/10 hoạt động tâm linh hằng ngày. Nếu thực tâm cúng dường Heo con xinh đẹp đúng vào giờ, từng phút nào đó sẽ trở thành một một phản xạ có điều kiện và dần dần hành giả nâng cao trình độ tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần, từ đây tu pháp này trở thành một “Thiền  pháp”. Thiền pháp này thực sự đơn giản, phù hợp với mọi người,  phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc và đem lại lợi lạc không thể nghĩ bàn. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum

   

 41. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải của giúp con hiểu thêm tâm pháp “Heo con xinh đẹp” là thiền pháp thay thế nhờ  sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn. Tuy nhiên, thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô  vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 42. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc tiếp “Bài 9. Heo con xinh đẹp : một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức” trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để hiểu được “Thiền tức là không xao nhãng” (Đại sỹ Marpa) nhằm tĩnh thức để bản thân không bị cuốn vào bát phong, không bận tâm thế sự nhưng vẫn quan tâm để duy trì cuộc sống và tĩnh thức để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh vì “Mọi thiện hạnh không dựa trên nền tảng Bồ đề tâm đều là tà pháp” (Kinh Hoa Nghiêm).

  Qua bài viết, con hiểu được sự vi diệu của tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp” với các điều kiện tâm linh :

  + Không gian (tại nhà, hay bất kỳ nơi nào).

  + Thời gian (ngày, giờ, phút).

  + Đối tượng thiền (không bị chi phối bởi 40 đối tượng thiền định).

  Với tu pháp không bị gò bó các điều kiện tâm linh như trên, thực sự dễ dàng và phù hợp với đối tượng là cư sĩ như đệ tử chúng con hiện nay, điều kiện kinh tế thế nào cũng có thể diễn tập/ thực hành được.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 43. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 9 : Heo Con Xinh Đẹp : Một Phương Tiện Đào Luyện Tính Tĩnh Thức “. Qua bài này, con biết được lợi lạc không thể nghĩ bàn khi học viên của viện ITA được diễn tập, thực hành tâm pháp  Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Thiền pháp Heo con xinh đẹp giúp chúng con đào luyện tính tĩnh thức theo quỹ đạo chánh pháp mà không cần phải cố gắng ngồi thiền trong không gian tĩnh. Tu pháp này do Thầy phát kiến dễ thực hiện, phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại và với hàng cư sĩ như chúng con. Con hoan hỷ với lời Thầy dạy ” Heo con xinh đẹp là thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn “.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 44. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn bài 9: Heo con xinh đẹp:  Một phương tiện đào luyện  tính tĩnh thức”

  Qua bài pháp này giúp cho con hiểu tâm pháp đệ tam Thanh  trí    “Heo con xinh đẹp”  là phương tiện đào luyện tĩnh thức và là thiền pháp định tâm không  phụ thuộc vào không gian thời gian, đối tượng thiền, phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc,

  Khi con đọc đến 40 đối tượng làm công án, hay đề mục thiền định, đầu óc con quay cuồng thì làm sao tâm con định được? Bởi vì  quá trìu tượng, khó hiểu mà còn phụ thuộc vào không gian linh thánh.  Do đó cách thiền này không phù hợp với những người cư sỹ bận rộn công việc thế sự. Qua đây con càng cảm thấy trân quý giá trị sản phẩm trí tuệ của vị Thầy “ Thiền pháp Heo con xinh đẹp” gắn liền với cuộc sống, thực hành, ứng dụng đơn giản, mà hiệu quả vô song, phù hợp với mọi đối tượng và mọi hoàn cảnh.

  Con xin hoan hỷ tán thán tâm bồ đề từ bi và trí tuệ của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự  trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 45. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài “Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: Heo Con Xinh Đẹp: Một Phương Tiện Đào Luyện Tính Tĩnh Thức”
  Ngay đầu bài viết Thầy đã chỉ ra rằng đối với hành giả Đạo Phật và các Bậc Thánh Giả đã dạy rằng “Tĩnh Thức” là rất quan trọng, là trạng thái của của tâm tuyệt hảo, minh chứng trình độ tâm linh của hành giả. Thánh giả Thogma Zangpo dạy rằng “Tựu trung bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi “tâm ta đang ở trạng thái nào”, hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh thức để lợi lạc cho chúng sanh, đó là Pháp hành Bồ tát đạo”.
  Như vậy Pháp cúng giường Heo con xinh đẹp mà Thầy đã chỉ ra đã giúp chúng con thực hiện 1/10 hoạt động tâm linh mỗi ngày, và khi thực hành Pháp cúng dường heo con xinh đẹp từ ngày chuyển qua buổi, qua giờ, qua phút, qua giây thì đã giúp chúng con nâng cao sự tĩnh thức, từ từng phần đến toàn phần. Và Thầy củng chỉ ra rằng đấy là thiền, như lời đại sỹ Marpa dạy “thiền tức là không xao nhãng”, “thiền pháp” heo con xinh đẹp đễ dàng cho hành giả thực hành, không cần không gian linh thánh. Nếu thực tâm cúng dường heo con xinh đẹp thực hiện vào đúng giờ, phút, giây thì gọi đây là “thiền pháp định tâm” sẽ giúp chúng con nâng cao trình độ tâm linh, đào sâu sự tĩnh thức!
  Cầu Nguyện Cho Tất Cả Mọi Người Luôn Trong Trạng Thái Tĩnh Thức!

 46. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ah .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani padme hum .

 47. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TỈNH THỨC.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp chúng con hiểu rõ hơn về những lợi lạc chẳng thể nghĩ bàn của “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Heo con xinh đẹp “.

  Con hoan hỷ khi biết được rằng tu pháp “ Heo con xinh đẹp “ –  một trong sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy chính là một phương tiện đào luyện tỉnh thức bởi nó tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường. Sự tỉnh thức về tâm pháp “ Heo con xinh đẹp” được nâng cao trình độ khi hành giả thực hiện không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi ( sáng, trưa, chiều, tối ), trong giờ ( vào lúc mấy giờ ), thậm chí trong phút ( phút thứ mấy ). Nếu thực tâm cúng dường Heo con xinh đẹp đúng vào giờ, từng phút nào đó thì đây cũng gọi là thiền pháp định tâm có nghĩa là cột chặt tâm ý vào một đề mục không thua kém gì về thiền minh sát tuệ của trường phái Nguyên Thủy.

  Khi được vị Thầy từ bi khai thị về 40 đề mục thiền định , con lại càng thấy rõ được những ưu điểm  vượt trội của thiền pháp định tâm Heo con xinh đẹp so với các thiền pháp của trường phái đạo Phật Nguyên Thủy bởi tính phù hợp quốc độ, thời đại vầ dân tộc. Cụ thể, thiền pháp định tâm Heo con xinh đẹp mặc nhiên mở rộng không gian thiền ( tại nhà, hay ở bất kỳ nơi nào), thời gian thiền ( ngày, giờ, phút ), đối tượng thiền. Nhờ thiền pháp Heo con xinh đẹp mà vị Thầy không phải nhọc công tốn sức cho việc dạy thiền trên nền tảng quán xét định tánh đệ tử.

  Tuy nhiên: “Thiền pháp heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán những góc cạnh khác nhau tạo nên  tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.”Con hoan hỷ chờ đón đọc tiếp bài số 10.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

   

 48. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi phát kiến ra tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn bằng hình tượng heo đất xinh đẹp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi đọc “bài số 9: Heo con xinh đẹp, một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi, trí huệ đã luận giải giúp chúng con hiểu rõ hơn về những lợi lạc không thể nghĩ bàn của thiền pháp Heo con xinh đẹp, “thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần” . Thiền pháp định tâm Heo con xinh đẹp mở rộng không gian thiền, thời gian thiền, đối tượng thiền, phù hợp với tính thời đại, quốc độ và dân tộc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 50. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi giảng luận  về phát kiến tu pháp bất khả gián đoan “ Heo con xinh đẹp” vô cùng lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 51. Mô Phật !
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí :Cúng dường bất khả gián đoạn bài 9 : ” Heo Con Xinh Đẹp: Một Phương Tiện Đào Luyện Tính Tĩnh Thức ” của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ với công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu tĩnh thức là một trạng thái tâm tuyệt hảo, minh chứng trình độ tâm linh của hành giả. Qua bài pháp con hiểu được tu pháp cúng dường” Heo Con Xinh Đẹp” đó chính là một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức được thực hiện một cách đơn giản mà còn phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ , tính dân tộc , không phải gò bó ở các trạng thái nào mà khi lúc tĩnh thức ( Sáng , trưa, chiều, tối) hoan hỷ khi cúng dường. Mặc dù đơn giản nhưng đem lại cho chúng con định tâm , giúp cho chúng con tích lũy công đức như hạt trở thành cây cổ thụ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu về đối tượng thiền định gồm có 40 đối tượng làm công án hay đề mục.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh .
  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho chúng con luôn chú tâm ,tĩnh thức, chánh niệm trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 52. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, qua bài này con con hiểu được rằng tâm bồ đề của vị Thầy thật bao la ngày vì học trò đệ tử chúng con mà không ngại cực công mà tư duy và phát kiến ra pháp cúng dường bắt khả gián đoạn bằng chú heo con xin đẹp con cảm tạ ơn Thầy đã cho dép con thực hành pháp cúng dường ah . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 53. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy ban cho con bài pháp lợi lạc ạ!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 54. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 55. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này: Đệ tam tâm pháp Thanh Trí CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC.
  Con cảm tạ ân Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được một trong những lợi lạc không thể nghĩ bàn của tâm pháp “Heo con xinh đẹp”, là phương tiện đào luyện tính tỉnh thức, trạng thái tâm tuyệt hảo. Con nhớ lại khi còn nhỏ, con hay ở nhà một mình ngóng mẹ đi làm về. Đợi mẹ về như là tâm trạng duy trì trong con suốt buổi ngày hôm ấy khiến con ăn, ngủ, học bài hay dọn dẹp đồ đạc gọn gàng trước đó, hay là nghĩ xem con sẽ kể cho mẹ câu chuyện gì khi con ở nhà… là để hướng về giây phút đón mẹ đi làm về. Giờ đây, với tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp, con hiểu rằng hành giả một cách tự nhiên hướng trạng thái tâm nhớ đến từng ngày pháp cúng dường, thực hiện 1/10 hoạt động tâm linh mỗi ngày và sự tỉnh thức ấy được nâng cao trình độ khi hành giả thực hành không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi (sáng, trưa, chiều, tối), trong giờ (vào lúc mấy giờ) và thậm chí trong phút (phút thứ mấy). Nghĩ đến đây, con cảm niệm những tự vấn “Tâm ta đang ở trạng thái nào?”, sự “không xao lãng” được tự động hóa từng phần đến toàn phần bằng trạng thái tâm không gián đoạn hướng về hoạt động cúng dường cao diệu từng ngày vào buổi ấy, giờ ấy, phút ấy như phần mềm siêu việt. Bên cạnh đó, con cảm niệm những ưu điểm của hoạt động tâm linh cúng dường Heo con xinh đẹp giản đơn, không phụ thuộc thời gian, không gian và cụ thể, dễ làm phù hợp với chúng con những cư sỹ bận rộn với căn cơ chậm lụt chứ không trừu tượng như một số phương pháp truyền thống. Con cảm tạ ân Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 56. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài 9 trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí, cúng dường bất khả gián đoạn: Heo con xinh đẹp một phương tiện đào luyện tính tỉnh thức” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy đã ban cho chúng con những phương pháp thiền định phù hợp tính Quốc độ, tính thời đại và Dân tộc, hơn nữa lại rất đơn giản, dễ thực hành, phù hợp với những hành giả cư sĩ bận rộn như chúng con, khi không bị chi phối bởi các đối tượng thiền định, với 40 đối tượng làm công án hay đề mục thiện định. Con cũng hiểu được rằng, không xao lãng tức là thiền, khi chúng con thực hành tu pháp Heo con xinh đẹp vào đúng giờ, đúng phút nào đó thì đó được gọi là thiền pháp định tâm, có nghĩa là cột chặt tâm ý vào một đề mục và không thua kém về thiền minh sát tuệ của trường phái Nguyên thủy, lại không bị gò bó vào đều kiện không gian linh thánh, đời sống thong dong của những vị Tăng trong chùa, hay hành giả cư sĩ đã nghỉ hưu không còn dính mắc với công việc thế sự. Khi thực hành thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp Hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

 57. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài  ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 9 : HEO CON XINH ĐẸP MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC:” rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu sự lợi lạc vô song  của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, với tư pháp này giúp cho người hảng giả tính tỉnh thức để hằng ngày được diễn tập và thực hành cúng dường.

  Con cả tạ ơn Thầy đã cho chúng con được diễn tập và thực hành tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện tất tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om Ah Hum!

 58. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc : “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ DÁN ĐOẠN BÀI 9 : HEO CON XINH ĐẸP : MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC “ của vị Thầy rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ , bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn vì chúng con mà tạo ra những mô thức tâm linh mới phù hợp với tính quốc độ , tính dân tộc , tính thời đại , phù hợp với những hành giả bận rộn trong Xã Hội hiện nay. Với mô thức :” Cúng dường bất khả gián đoạn : HEO CON XINH ĐẸP “là một phương tiện đào luyện tĩnh thức mà vị Thầy đã tạo điều kiện cho hành giả chúng con luôn hướng tâm từng ngày “ Cúng dường Heo con xinh đẹp “ đúng vào giờ , từng phút nào đó và như vậy sẽ là pháp thiền định tâm có nghĩa là cột chặt tâm ý vào một đề mục và cũng là thực hiện được 1/10 hoạt động tâm linh mỗi ngày .với thiền pháp định tâm Heo con xinh đẹp còn giúp hành giả chúng con mở rộng không gian thiền ( Tại nhà , hay bất cứ nơi nào ) thời gian thiền ( ngày , giờ , phút ) đối tượng thiền không bị chi phối bởi không gian và thời gian , lại dễ dàng thực hành . Hơn thế nữa thiền pháp heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh nhất quán và có khả năng tích lũy công đức bội phần , mà lại không thua kém gì về thiền minh sát tuệ của trường phái nguyênthủy lại không bị gò bó trong điều kiện tâm linh gắt gao như pháp thiền truyền thống bị mặc định xưa nay .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc này . Và qua luận giải của Thầy giúp chúng con hiểu rõ hơn về lợi lạc của tu pháp “ Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí Cúng dường Bất Khả Gián Đoạn “ là một tu pháp cao diệu với những công năng diệu dụng khó nghĩ bàn , mà lại phù hợp với mọi hành giả trên mọi phương diện ( không phân biệt nam hay nữ , già hay trẻ ) đều có thể thực hiện được sự “ cúng dường “ trở thành tịnh pháp cúng dường bất khả gián đoạn .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 59. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Ngang qua luận giảng của Thầy, con được hiểu rõ hơn về những phẩm tính ưu việt của tu pháp “ Heo con xinh đẹp” , một trong sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy. Tâm pháp đệ tam Thanh trí “ Heo con xinh đẹp” là một phương tiện đào luyện tỉnh thức bởi nó tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ về ngày cúng dường, khi trình độ tỉnh thức được nâng cao từ từng phần cho đến toàn phần thì đó chính là thiền định bởi hành giả đã tập trung vào một đề mục. Và như vậy “ Heo con xinh đẹp” chính là một thiền pháp định tâm mà hành giả dễ dàng thực hiện, linh hoạt và đem lại hiệu quả tâm linh cao, phá vỡ những quan niệm truyền thống về thiền định vốn chỉ ngồi tĩnh lặng trong không gian linh thánh với những điều kiện tâm linh vô cùng gắt gao trong khi thiền pháp “ Heo con xinh đẹp” cho phép mở rộng về cả không gian thiền, thời gian thiền và đối tượng thiền. Không những là một thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương pháp cúng dường hằng ngày không gián đoạn mà “ Heo con xinh đẹp” còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích luỹ công đức bội phần.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giảng cho chúng con được hiểu về ý nghĩa và những lợi lạc của tu pháp “ Heo con xinh đẹp” như một phương tiện đào luyện tính tỉnh thức.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 61. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) đã đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC.

  Qua bài viết con hiểu được “Heo con xinh đẹp là thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn”, và cũng là “một mô thức tâm linh về thiền quán”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc.  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 62. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi được đọc bài tiếp theo của loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí. Qua bài viết này con hiểu được rằng nhờ vào tu pháp “Heo con xinh đẹp” mà mỗi ngày chúng con không những có thể thực hiện 1/10 hoạt động tâm linh mà còn có thể thực hành thiền pháp định tâm một cách dễ dàng, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã từ bi phát lồ ra một tu pháp phù hợp với tính quốc độ, thời đại, dân tộc, đơn giản trong thực hiện nhưng mang lại lợi lạc vô song.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 9 : HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC rồi ạ.

  Qua bài này cho con hiểu được “HEO CON XINH ĐẸP” là thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn. Đó cũng chính là mô thức tâm linh về thiền quán.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải bài pháp lợi lạc  cho chúng con vô cùng ý nghĩa và sâu sắc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 65. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Tu pháp “Heo con xinh đẹp” do vị Thầy phát kiến là một phương tiện rèn luyện tỉnh thức bởi nó tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường, giúp thực hành giả thực hiện 1/10 hoạt động tâm linh mỗi ngày. Với tu pháp “Heo con xinh đẹp” người hành giả có thể thực hiện không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi (sáng, trưa, chiều, tối), trong giờ (vào lúc mấy giờ), thậm chí trong phút (phút thứ mấy). Lâu ngày tạo thành phản xạ có điều kiện cứ đến buổi đó, giờ đó, phút đó là sẽ cúng dường “Heo con xinh đẹp”, giúp cho hành giả nâng cao tỉnh thức từ từng phần đến toàn phần. Đó cũng chính là thiền định vì hành giả tập trung vào một đề mục. Thiền pháp “Heo con xinh đẹp” mở rộng thời gian về thiền, không gian thiền và đối tượng thiền phù hợp với thời đại, dân tộc và quốc độ. Con cảm tạ Thầy đã viết bài pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 66. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ phương pháp thiền quán mới lạ mà Thầy nghiên cứu là tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn  “Heo con xinh đẹp”  được ứng dụng trong tu tập rèn luyện tính tĩnh thức. Thực hành tu pháp này mỗi ngày không được gián đoạn và tập trung vào một đề mục qua đó chúng sanh thực hành thiền pháp định tâm một cách dễ dàng. Con cầu nguyện cho Huynh đệ được Thầy cho phép ứng dụng pháp tu “Heo con xinh đẹp” không bị gián đoạn bởi loài người và không phải loài người.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 67. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9 : HEO CON XINH ĐẸP : MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC “ . Qua bài viết con hiểu rằng “ Heo con xinh đẹp “ là một phương tiện đào luyện tĩnh thức bởi nó tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường, tạo thành một phản xạ có điền kiện là đến thời gian nào đó thì tâm thức trỗi dậy sự tĩnh thức cúng dường “ Heo con xinh đẹp”, và đó chính là thiền định bởi vì hành giả tập trung vào một đề mục bởi lẽ đại sĩ Marpa khẳng định “ Thiền tức là không xao nhãng” .Và ngoài ra “ Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích luỹ công đức bội phần “

  Con cảm tạ ơn Thầy ơn Thầy vì bài viết lợi lạc

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 68. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 69. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu sâu hơn về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Tu pháp cúng dường đã được các bậc Bồ tát, Thánh tăng thực hành từ thời Đức Phật còn tại thế, được Bồ tát Phổ Hiền xem là một đại hạnh, nhiều tấm gương đắc thánh quả thực hành bởi tu pháp cúng dường bởi tu pháp bao hàm cả 03 yếu tính Xả lý, Bồ đề tâm và Tánh không. Tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn Thầy đã phát kiến dựa trên Kinh Hoa Nghiêm đã bao quát thêm yếu tính tâm linh thứ 4 là tính Bất khả gián đoạn bên cạnh 3 yếu tính tâm linh là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không.

  Chính nhờ tính Bất khả gián đoạn của tu pháp cùng với việc sử dụng chú heo con xinh đẹp đã giúp những người mới tu tập, còn thường xuyên mất chánh niệm và sự tỉnh thức, có được phương tiện thiện xảo để dần nâng cao sự tỉnh thức từ từng phần đến toàn phần, được cột chặt tâm thức vào tu pháp, tựa như đang ngồi thiền nhưng hoàn toàn không bị lệ thuộc vào các điều kiện xung quanh. Con vô cùng tán thán phát kiến tâm linh lớn lao này của Thầy. Chúng con thực hành tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn được đơn giản, vi diệu như hiện nay chính là nhờ Thầy đã dày công nghiên tầm giáo điển, trăn trở tư duy để phát kiến ra tu pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được thực hành tu pháp vi diệu này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 70. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con đã đọc bài viết: Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: cúng giường bất khả gián đoạn BÀI 9: HEO CON XINH ĐẸP. MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh luôn tỉnh thức và sớm giác ngộ!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 71. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP:MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC”.

  Qua bài con hiểu rằng “Heo con xinh đẹp” là thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn. “Heo con xinh đẹp” không những giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền định quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

   

   

   

 72. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải và  phân tích cho chúng con hiểu rõ  hơn

  Qua  bài  này cho con  hiểu  ‘ Heo con  xinh  đẹp ‘ cũng là một  mô thức  tâm  linh về  thiền  quán

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 73. Kính bạch Thầy.

  Con tán thán trí tuệ  và bồ đề tâm của vị Thầy, đã cho ra sản phẩm trí tuệ, heo con xinh đẹp dễ thực hành phù hợp với mọi lứa tuổi. Thiền pháp heo con xinh đẹp, cúng dường bất khả gián đoạn này còn giúp cho hành giả chúng con định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

 74. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Qua bài Pháp của Thầy, con hiểu được rằng tâm pháp “cúng dường bất khả gián đoạn” HEO CON XINH ĐẸP thực sự là tu pháp đơn giản, dễ dàng trong thực hành và phù hợp với đa số mọi người, nhưng đem đến lợi ích vô song. Khác với viết comment là cần một khoảng thời gian cho quá trình văn – tư, thì với tu pháp HEO CON XINH ĐẸP, chỉ cần nhớ đến là người hành giả có thể thực hiện nhanh chóng trong tích tắc. Khi thực hiện tâm pháp này, người hành giả còn được đào luyện sự tĩnh thức từ từng phần cho tới toàn phần, tức là thực hành thiền định. Con hoan hỷ khi được khám phá rằng thực hành tu pháp HEO CON XINH ĐẸP cũng chính là cùng lúc thực hành 2 trong 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật là Cúng dường và Thiền định. Hơn nữa, thiền pháp định tâm HEO CON XINH ĐẸP không bị gò bó như các pháp thiền truyền thống mà được mặc nhiên mở rộng về không gian thiền, thời gian thiền, đối tượng thiền. Điều này thực sự phù hợp và hữu ích với người cư sĩ, dù họ có bận rộn với mưu sinh và trách nhiệm gia đình, xã hội thì vẫn có thể thực hành thiền định đúng quỹ đạo chánh pháp hàng ngày để dần đạt tới sự tĩnh thức. Thiền định – một hoạt động tưởng chừng như rất khó làm đối với người cư sĩ còn vất vả với mưu sinh, nhưng nay đã được vị Thầy giải đáp qua tu pháp HEO CON XINH ĐẸP, tựa như một bài toán khó đã có lời giải. Con xin được tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến nên tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn lợi lạc, giúp người hành giả thực hành đúng phương châm “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” mỗi ngày.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC.

  Qua bài viết của vị Thầy con hiểu được rằng tâm pháp đệ tam Thanh Trí “Heo con xinh đẹp” là một phương tiện đào luyện tĩnh thức.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 9: Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện sự tĩnh thức” của Thầy ạ.
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng: “Phương tiện” được định nghĩa là công cụ để làm việc gì, để đạt được mục đích nào đó. Ví dụ như đi từ điểm A đến điểm B, có thể dùng nhiều phương tiện khác nhau: Đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy, đi ô tô… để đến đích. Cùng một quãng đường, thời điểm nhưng những người đi bộ hoặc đi xe đạp sẽ cảm thấy gian nan, mệt mỏi còn người đi trên một chiếc xe ô tô hiện đại sẽ cảm thấy rất thoải mái, hân thưởng.
  Tịnh tiến sang lĩnh vực đạo pháp, tĩnh thức theo quỹ đạo chánh pháp là đích đến của hành giả đạo Phật và thiền pháp định tâm là phương tiện để đi đến đích.
  Thiền pháp định tâm truyền thống bị gò bó bởi không gian thiền, thời gian thiền, đối tượng thiền phức tạp, định tánh của người tu, tựa như những người đi bộ, đi xe đạp cần phải có đầy đủ điều kiện thời gian, sức khỏe mới đi được đến đích. Sự khó khăn, phức tạp của thiền pháp này là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cư sĩ e ngại, rụt rè không dám bước chân vào cửa đạo mà chỉ đến chùa lao tác, làm công quả để tích lũy phước báu để đời sau tu tiếp.
  Ngược lại, thiền pháp định tâm Heo Con Xinh Đẹp được phát kiến bởi vị Thầy từ bi và trí tuệ, là một phương tiện đào luyện sự tĩnh thức đơn giản, hiệu quả, tựa như một chiếc ô tô hiện đại giúp chúng con có một chuyến hành trình thoải mái, hân thưởng mà vẫn đến đích nhanh chóng. Tu pháp Heo Con Xinh Đẹp Thầy chỉ dạy phù hợp với mọi đối tượng học trò, đệ tử vì “chỉ cần nhớ, chỉ cần tích tắc có thể làm xong”, không phụ thuộc tuổi tác, điều kiện kinh tế, thời gian, không gian, địa điểm… Thêm vào đó, chúng con có điều kiện nâng cao trình độ tâm linh: “thực hiện không gián đoạn trong ngày chuyển qua trong buổi (sáng, trưa, chiều, tối), trong giờ (vào lúc mấy giờ), thậm chí trong phút (phút thứ mấy)”. Lâu ngày chày tháng, hành giả tạo được phản xạ có điều kiện, tức là đến buổi đó, giờ đó, phút đó tự nhiên tâm thức trỗi dậy sự tĩnh thức cúng dường “Heo Con Xinh Đẹp”. Điều này đồng nghĩa với việc chúng con đã có một chiếc ô tô hiện đại, nay lại được cải tiến càng thêm ưu việt, bon bon tiến về đích giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài Pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 78. Tịnh Pháp says:

  Da con đã đọc

 79. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích sâu sắc về sự vi diệu và lợi lạc của tu pháp “Heo con xin đẹp”.Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 80. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn hoan hỷ khi được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 9: Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện sự tĩnh thức” của Thầy ạ.

  Tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp” do vị Thầy từ bi, trí huệ phát lồ là một phương tiện phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc và đào luyện tính tĩnh thức của những hành giả.

  Qua luận giảng của vị Thầy, thiền định trở lên thật dễ hiểu, dễ dàng thực hành cho hành giả thông qua đệ tam tâm pháp Thanh Trí. Và đặc biệt không bị gò bó về thời gian, không gian, không bị chi phối bởi những yếu tố truyền thống không còn phù hợp nữa.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 81. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng để chúng con hiểu rằng tâm pháp đệ tam Thanh trí “Heo con xinh đẹp” là một phương tiện đào luyện tỉnh thức, tạo điều kiện cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường. Hơn nữa, mức độ tỉnh thức của hành giả được nâng cao khi thực hiện không gián đoạn từ trong ngày đến trong buổi (sáng, trưa, chiều, tối), trong giờ (vào lúc mấy giờ), trong phút (phút thứ mấy). Con hoan hỷ tán thán trí huệ của Thầy với việc phát lồ các tu pháp mang tính khoa học biện chứng tâm linh, phù hợp với dân tộc, quốc độ và thời đại. Càng được đọc và hiểu hơn ý nghĩa sâu xa của các tu pháp, con càng bội phục trí huệ của vị Thầy và càng trân quý cơ hội được thực hành pháp. Quả thực, nếu so sánh hiệu quả của việc ngồi trong môi trường tự viện hoặc môi trường tĩnh lặng và cố gắng thực hành “ngồi thiền để tỉnh thức” giữa bộn bề lịch trình thế sự (đặc biệt là đối với hành giả cư sĩ) và đào luyện sự tỉnh thức thông qua tu pháp “heo con xinh đẹp” thì chẳng khác nào sự khác biệt giữa tên lửa với xe ngựa. Một bên phương tiện được tạo nên từ nền tảng chuyên môn vững chắc, kết cấu khoa học, bài bản lại song hành với sự phát triển của thời đại; một bên sử dụng chất liệu, công thức, môi trường hoàn cảnh trong quá khứ áp đặt vào hiện tại. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và tinh tấn thực hành pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho chúng con về “Heo con xinh đẹp, một phương tiện đào luyện sự tỉnh thức”. Qua bài viết con hiểu được rằng sự tỉnh thức vô cùng quan trọng với người tu tập. Để đạt được trạng thái này, trước kia cần phải ngồi thiền với các yếu tố vô cùng khắt khe. Đến nay “cúng dường heo con xinh đẹp” trở thành một phương tiện đặc biệt mang lại hiệu quả không kém gì thiền vì phương tiện này phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 83. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Mật Ngọc Pháp con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con xin  cảm tạ ơn Thầy viết bài lợi lạc ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và sự trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng con tinh tấn đọc bài để được thong dong trên hành trình giác ngộ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 85. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài số 9: “Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức” tiếp nối loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Con hoan hỷ tán thán những luận giải của Thầy về tu pháp cúng dường heo con xinh đẹp chính là một tâm pháp rèn luyện tĩnh thức mà bấy lâu nay chúng con ơn phước được thực hành/ diễn tập. So với pháp thiền đề mục của trường phái Nguyên thủy, tu pháp “Heo con xinh đẹp” quả thật quá dễ dàng thực hiện mà vẫn giữ được tinh túy giáo pháp, mang lại hiệu quả tâm linh đào luyện tính tĩnh thức. Tựa như nhờ phát minh của chiếc xe ô tô mà thời nay mà việc di chuyển nhanh và tiện lợi hơn gấp ngàn lần đi bộ. Nếu xe ô tô là phát minh vĩ đại của loài người thì tu pháp “Heo con xinh đẹp” mà Thầy phát kiến thật là một phát kiến tâm linh vĩ đại! Nếu phủ nhận phương tiện mang tính thời đại, chấp vào hình thức xưa cũ theo lối mòn tư duy thì chẳng khác nào trong thời hiện đại nhất quyết không đi ô tô mà chấp vào đi bộ vậy. Con xin tán thán trí tuệ và lòng từ bi của Thầy đã lộ xuất tu pháp này, và thật ơn phước cho chúng con được thừa hưởng thành quả tâm linh này! Bằng không với truyền thống cũ, chúng con để đào luyện được tính tĩnh thức trong đời sống hiện đại này thì thật là quá khó, quá sức khó!

  Con cảm tạ ơn Thầy và cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 86. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Hồng Quang hoan hỷ đọc xong bài ‘Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 9: Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức’ ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 87. Mật Huệ Chi says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Qua bài viết của Thầy , con hiểu rõ ý nghĩa của tu  pháp cúng dường “ Heo con xinh đẹp “ là thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn , thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thôi của Thày , Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 88. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bồ đề tâm ban cho chúng con bài pháp quý báu .Đọc xong bài viết con hiểu được pháp tu cúng dường Heo con xinh đẹp “mô thức tâm linh về thiền quán giúp hành giả định tâm nâng cao trình độ tâm linh tích tập công đức

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trương thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 89. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài viết này, con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi ban pháp cúng dường bất khả gián đoạn qua tu pháp cúng dường “ heo con xin đẹp” là một mô thức tâm linh pháp thiền quán, nhằm nâng cao kiến thức tâm linh và tích luỷ công đức.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô trụ thế gì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sang tỉnh thức giác ngộ và đạt thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 90. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc” bài 9: Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã tư bi luận giảng chi tiết giúp con hiểu được sự lợi lạc to lớn của tu pháp vi diệu “Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn” – “Heo con xinh đẹp” phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại; Đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh cư sĩ tại gia không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài, mà vị Thầy tôn quý sau 6 năm nghiên tầm, “day dứt”, tư duy, thực nghiệm và phát lồ. Tu pháp vi diệu này khi diễn tâp/thực hành thực sự dẽ dàng để chúng con có cơ hội cúng dường mỗi ngày “mở rộng không gian(tại nhà hay bất kỳ nơi nào), thời gian thiền (ngày, giờ, phút), đối tượng thiền (không bị chi phối bởi các đối tượng thiền định…) không gián đoạn khi có sự cho phép của vị Thầy.

  Con tạ ơn vị Thầy chỉ dạy: “Heo con xinh đẹp là thiền pháp thay thế nhờ sự định tâm bằng phương pháp cúng dường mà mỗi ngày không gián đoạn. Tuy nhiên, thiền pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần…”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp nhũ quý báu, lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyên cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 91. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc bài của Thầy,bài 9:” Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng giúp con thấy được sự lợi lạc của tu pháp ” heo con xinh đẹp” .Tu pháp này rất dễ thực hiện,giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và tích luỹ công đức bội phần.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 92. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC” rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về sự lợi lạc của tu pháp ” Cúng dường nất khả gián đoạn- Heo Con Xinh Đẹp” . Tâm pháp này vừa phù hợp với tính thời đại, quốc độ và dân tộc ta mà còn giúp hành giả định tâm bằng phương tiện cúng dường mỗi ngày không gián đoạn và là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Pad Me Hum.

 93. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn con đã đọc xong bài viết :Đệ tam tâm pháp Thanh trí :cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9:HEO CON XINH ĐẸP :MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC ;

  Con xin tán thán bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về sự lợi lạc của tu pháp :CÚNG DƯỜNG HEO CON XIN ĐẸP : để giúp cho chúng con nâng cao tâm linh và tích tập công đức bội phần

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 94. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết này. Qua bài viết con hiểu được tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” chính là một thiền pháp đào luyện tính tính thức. Hơn nữa, tâm pháp này “mở rộng không gian thiền (tại nhà, hay ở bất kỳ nơi nào), thời gian thiền (ngày, giờ, phút), đối tượng thiền (không bị chi phối bởi các đối tượng thiền định),” phù hợp với tính quốc độ, thời đại, dân tộc cho người đệ tử thực hành dễ dàng, hiệu quả, mà người Thầy cũng không phải nhọc công tốn sức cho việc dạy thiền trên nền tảng quán xét định tánh của đệ tử (để lựa chọn đề mục).
  Nhìn chú heo dễ mến mà ý nghĩa lớn lao, con không thể hiểu hết được. Con hoan hỉ với bài viết này của vị Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc “đệ tam tâm pháp Thanh trí bài 9: Heo con xinh đẹp, một phương tiện đào luyện tính tỉnh thức. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho con hiểu tính diệu dụng của tâm pháp “Heo con xinh đẹp.” Tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” chính là 1 thiền pháp. Thiền pháp này phù hợp với tính quốc độ, thời đại, dân tộc, và cuộc sống bận rộn vì mưu sinh. Thiền pháp heo con xinh đẹp có thể thực hiện một cách dễ dàng ở nhà hay bất cứ nơi đâu, không bị bó buộc trong không gian và đối tượng thiền là vị Thầy, Phật, Pháp Tăng.

  Qua bài pháp của vị Thầy, con hiểu Thiền pháp này “Không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là 1 mô thức tâm linh, thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích luỹ công đức bội phần.”

  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho phép chúng con thực hành thiền pháp “Heo con xinh đẹp,” giúp chúng con không những tích tập công đức mà còn đào luyện tính tỉnh thức, không sao nhãng, luôn nghĩ đến vị Thầy, sùng kính vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum.

 96. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại bài số 9: “Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức” trong loạt bài “Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy!
  Con hoan hỷ khi được suy ngẫm về tính tiện lợi khó có thể nghĩ bàn của tu pháp “Heo con xinhh đẹp”. Tâm pháp này thật dễ dàng áp dụng, không phụ thuộc vào không gian thiền, thời gian thiền, đối tượng thiền… lại có công năng của một phương tiện đào luyện tính tĩnh thức không thua kém gì thiền minh sát tuệ của trường phái Nguyên Thủy. Bởi khi “thực tâm cúng dường Heo con xinh đẹp đúng vào giờ, từng phút nào đó thì đây cũng gọi là thiền pháp định tâm có nghĩa là cột chặt tâm ý vào một đề mục”, từ đó dần tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần. Từ đây con cũng nhớ đến lời giáo huấn của Thầy trong bài giảng “Không làm được việc nhỏ đừng mong làm được việc lớn”, vì với tu pháp quá dễ dàng, thuận tiện trong thời hiện đại này mà chúng con không làm được thì còn mơ mộng hão huyền chi vào các tu pháp thiền Nguyên thủy với các đối tượng thiền định phức tạp để đạt định tâm, hay cao hơn nữa là tâm pháp Bồ đề tâm định quán cao diệu mà Thầy phát kiến!

  Con tán thán trí tuệ và lòng bi mẫn của vị Thầy! Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 97. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luaajan giảng cho chúng con hiểu về bài 9 trong Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn “Heo con xinh đẹp: Một phương tiện đạo luyện tĩnh thức”.
  Qua bài viết, con hiểu rằng, phương pháp Heo con xinh đẹp là một phương pháp đào luyện tĩnh thức bởi nó khiến cho hành giả luôn nhớ từng ngày về tâm pháp cúng dường. Phương pháp này còn mở rộng về không gian thiền(tại nhà hay bất kì nơi nào), thời gian thiền(ngày, giờ, phút), đối tượng thiền. Con hiều rằng, phương pháp Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh định quán với các góc nhìn khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu rồi!

   • Mật Chánh Hưng says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Om Mani Padme Hum.

 98. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy!
  Con cảm nhận được pháp tu “heo con xinh đẹp” là pháp đào luyện sự tĩnh thức cũng gọi là thiền định vì nó cột chặt tâm thức vào một đề mục thiền (nhớ về buổi sáng, trưa, chiều, tối hay giờ nào mấy giờ, thậm chí là phút nào), lâu ngày chày tháng sẽ đào luyện được sự tĩnh thức cho người thực hành mà không cần phải khổ cực tọa thiền ở không gian linh thánh, hay những đối tượng khó khăn về công nghệ khi không thể gõ chữ bằng máy tính hoặc điện thoại. Một pháp tu cao quý, lợi lạc như vậy song vẫn có những kẻ chê bai cố bẻ cong sự thật thì con chắc hẳn bọn họ cùng một họ Đề ( sân hận mù quáng mà bất chấp nhân quả(.
  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 99. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu tu pháp ” Heo con xinh đẹp” chính là một phương tiện đào luyện tĩnh thức vì nó tạo cho hành giả luôn nhớ từng ngày về pháp cúng dường. Khi hành giả đã nâng cao trình độ tĩnh thức từng phần cho đến toàn phần đây cũng là lúc hành giả đang thực hiện thiền định. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con phương pháp vi diệu.
  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 100. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về lợi lạc của Đệ tam tâm pháp Thanh trí ” Cúng dường bất khả gián đoạn” . Qua đây con hiểu rằng phương pháp thực hành ” Heo con xinh đẹp” là một phương tiện đào luyện tỉnh thức bởi nó sẽ tạo điều kiện cho hành giả từng ngày nhớ về pháp cúng dường, lâu ngày sẽ chuyển qua từng buổi, từng giờ, từng phút luôn tỉnh thức và đó chính là thiền định bởi ” thiền tức là không xao lãng” , theo năm thánh trình độ sẽ được nâng cao từng phần đến toàn phần cùng lúc đó chúng con được thực hiện 1/10 hoạt động tâm linh mang lại lượng công đức lớn với lợi lạc không thể nghĩ bàn. Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con phương pháp thực hành pháp đơn giản, không gian mở khắp mọi nơi, bất kể thời gian nào, không phân biệt đối tượng thực hành bởi tính ưu việt mang đến cho chúng sanh một cái nhìn mới về thiền, một pháp tu mới tích tập vô lượng công đức, một động cơ mới góp phần thúc đẩy con thuyền vượt sông sanh tử tiến về thành phố Giải thoát.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 101. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua những luận giảng cùa vị Thầy, con hoan hỷ hiểu rằng “thiền pháp” Heo con xinh đẹp thực sự dễ dàng cho hành giả bởi không cần ngồi một chỗ đếm hơi thở, hoặc luôn đặt tên cho động tác, hành vi, tư niệm của hành giả như loại thiền minh sát tuệ (mà con được biết có những khoá thiền Vipassana được tổ chức nhưng bị gò bó về thời gian và không gian thiền, đối tượng thiền không phải ai ai cũng có thể tham gia được). Nếu thực tâm cúng dường Heo con xinh đẹp đúng vào giờ, từng phút nào đó thì đây cũng là thiền pháp định tâm không thua kém gì về thiền minh sát tuệ.
  Heo con xinh đẹp không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 102. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài viết con đã hiểu được phương pháp cúng dường bất khả gián đoạn Heo con xinh đẹp còn là mô thức thiền quán với những góc cạnh khác nhau giúp nâng cao trình độ tâm linh và tích lũy công đức.
  Con cảm ta ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con sẽ chăm chỉ thực hành đọc và comment bài viết thường xuyên ạ.
  Con cầu mong Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh đạt trạng thái tĩnh thức.
  Con cầu mong đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 103. Cao Diệu Chánh Tấn
  Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho con hiểu được thêm về lợi ích của tâm pháp Thanh Trí “Cúng dường bất khả gián đoạn” (hay “Heo con xinh đẹp”).
  Qua luận giải của vị Thầy trong bài, lợi ích lớn mà tâm pháp Thanh Trí này đem lại chính là hỗ trợ cho người hành giả rèn luyện được sự tĩnh thức. Tâm pháp “Heo con xinh đẹp” chính là phương tiện hiệu quả để giúp người hành giả nâng cao trình độ tĩnh thức từ từng phần cho tới toàn phần, tập trung vào một đề mục mà không bị gò bó bởi bất kỳ không gian, thời gian. Qua luận giải của vị Thầy về các đối tượng thiền định trong bài hay sự vất vả của vị Thầy dạy đạo để xác định được định tánh của người đệ tử, con càng nhận thấy được sự ích lợi lớn lao của tâm pháp “Heo con xinh đẹp”. Người thực hành không phải phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh, phương thức hoạt động đơn giản, dễ làm mà vẫn theo đúng với tinh túy Phật Pháp như lời đại sĩ Marpa đã từng khẳng định: “Thiền tức là không xao lãng”. Hoặc với mỗi lần thực hành tâm pháp, người thực hành tập trung tới một đề mục là cúng dường, xác định rõ được trạng thái tâm của mình như lời dạy của Ngài Thogma Zangpo, đồng thời cũng là 1 trong 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con thấy rõ hơn được sự đơn giản, dễ làm mà lợi lạc của tâm pháp Thanh Trí này, giúp cho người hành giả rèn luyện được sự tĩnh thức, định tâm mình mà không bị gò bó.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 104. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy vì Thầy đã từ bi luận giải, phân tích để cho Con được hiểu hơn về phương pháp Cúng dường bất khả gián đoạn.
  Con nguyện học tập và thực hành Tâm pháp Thanh trí comment hàng ngày để nâng cao chánh kiến.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covit19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 105. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con
  đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy vì Thầy đã từ bi luận giải, phân tích để cho Con được hiểu hơn về phương pháp Cúng dường bất khả gián đoạn.
  Con nguyện học tập và thực hành Tâm pháp Thanh trí comment hàng ngày để nâng cao chánh kiến.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covit19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 106. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 107. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc lại bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải để chúng con hiểu thêm một lợi lạc khi có cơ hội được diễn tập thực hành tâm pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn. Qua bài viết con hoan hỷ nhận ra tâm pháp này giúp chúng con rèn luyện tỉnh thức vì “không xao nhãng tức là thiền” mà ngài Marpa đã chỉ dạy. Hơn nữa con hiểu được đối tượng thiền của chúng con không bị chi phối bởi 40 đối tượng thiền định truyền thống mà mà vị Thầy, là người đại diện cho Tam Bảo thông qua Heo con xinh đẹp. Vì thế cho nên tâm pháp này thật dễ dàng và phù hợp với các đối tượng mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, dân tộc, quốc độ, giới tính, tuổi tác khi diễn tập, thực hành.
  Qua tâm pháp này con thêm hoan hỷ trân quý ơn phước được hạnh ngộ và theo học vị Thầy trong kiếp này. Vì dù tâm pháp thực hành có dễ nhưng nếu không được vị Thầy từ bi phát kiến và cho phép chúng con có cơ hội diễn tập, thực hành thì chúng con vẫn chỉ như những kẻ mù đi trong đảo châu báo và như ngài Patrul Rinpoche đã khuyến cáo “Dù chúng ta có hiểu biết Giáo Pháp nhưng nếu không có hoàn cảnh thuận lợi được một vị Thầy tâm linh chấp nhận dạy dỗ thì chúng ta không bao giờ biết được giáo pháp thật sự là gì. Nhưng bởi một vị Thầy đã chấp nhận dạy dỗ ta nên chúng ta có được thuận lợi về lòng bi mẫn phi thường của Ngài (trích tác phẩm Lời Vàng Của Thầy Tôi). Con hoan hỷ tán thán cộng hạnh, Bồ đề tâm và cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hóa chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 108. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó con hiểu được. Tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” mà vị Thầy đã từ bi phát kiến, dạy cho chúng con dễ dàng thực hành về thiền định mà không cần phải ngồi tĩnh lặng một chỗ, đếm hơi thở, hoặc luôn đặt tên cho động tác hành vi như thiền Minh sát tuệ trong không gian linh thánh ở Phật giáo truyền thống. Bởi vì, thiền pháp “Heo con xinh đẹp” giúp cho chúng con luôn tĩnh thức, chánh niệm, định tâm vào pháp cúng dường và thực hiện không gián đoạn trong ngày, chuyển qua trong buổi, trong giờ, trong phút.
  Thiền pháp “Heo con xinh đẹp” phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc và mở rộng không gian thiền (tại nhà hay bất kỳ nơi nào), thời gian thiền (ngày, giờ, phút) và không bị chi phối bởi đối tượng thiền ( mà ở đây chúng con chỉ cần tập trung vào một chủ đề là cúng dường “Heo con xinh đẹp”), như đại sĩ Marpa tổ sư dòng phái Kagyu khẳng định:”Thiền tức là không xao nhãng”.
  Thiền pháp ” Heo con xinh đẹp” không chỉ giúp hành giả chúng con định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 109. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 110. Mật Phước says:

  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy khai thị về “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 9 : HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TĨNH THỨC”.
  Qua đó con hiểu rằng cúng dường “Heo con xinh đẹp” giúp hành giả đào luyện tĩnh thức, là một pháp thiền định tâm, cột chặt tâm ý vào một đề mục; và còn là một mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích lũy công đức bội phần, mà không bị phụ thuộc vào thời gian hay không gian.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 111. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9 : HEO CON XINH ĐẸP : MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC “.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sáng lập ra Tâm pháp “heo con xinh đẹp ” phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc giúp cho chúng dù bất kỳ ở nơi đều dễ dàng thực hành rèn luyện sự định tâm, tĩnh thức qua cúng dường bất khả gián đoạn,dễ dàng ứng dụng, thực hành trong đời sống , cùng với nhiều góc cạnh khác nhau “tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích luỹ công đức bội phần.
  Con cầu nguyện  sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. 
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu.
  OM AH HUM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status