Mar 16, 2019

Posted by in Giáo điển | 135 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Trước tiên Thầy nghĩ rằng cần phải trích luận chứng để chứng minh vì sao người học trò, đệ tử nên cúng dường bậc Đạo sư của mình và các bậc thầy tu khác thuộc 1/12 đối tượng xứng đáng? Trong kinh “Phân biệt cúng dường” Đức Phật dạy rằng “Khi một đệ tử nhờ bậc Đạo sư của mình mà biết Quy y Tam bảo, ta nói rằng khó lòng sánh được công ơn đó bằng cách tỏ thái độ cung kính, đứng dậy tiếp rước, cúng dường những nhu cầu thiết yếu”. Đoạn văn tiếp theo thay vào đó là “thọ được 5 giới; niềm tin tuyệt đối vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng; tường tri về tứ diệu đế.”. Tuy nhiên, nếu chẳng may nhầm lẫn “đồng” là “vàng” mà người đệ tử, học trò, thí chủ.. cúng dường cho bọn tà sư, kẻ hạ trí là những người đội lốt tu hành, thực ra là bọn đạo đức giả thì chỉ đem lại hậu quả hơn là kết quả. Năm xưa, tiền kiếp Mạt lợi vương phi là một nữ phú hộ cúng dường tứ sự cho 4 tà sư nên kiếp sau tái sinh thành nữ nô tì. Sau đó, tiện nữ này vô tình cúng dường bát cơm cho Đức Phật Thích ca Mâu ni sau đó trở thành ái phi của vua Ba tư nặc.

Nên hiểu rằng “cách cho hơn của đem cho” là lời nhắc nhở của Thầy với các trò. Số là Thầy nhận được tin nhắn của một trò ở Mật gia Hà Nội với nội dung xin được cúng dường tịnh tài vì biết Thầy đang bị ốm. Trò ấy ngạc nhiên khi bị Thầy từ chối vì đang nghĩ rằng đó là sự quan tâm của trò ấy đối với vị thầy dạy đạo. Thực sự sai lầm khi các trò hiểu như vậy! Đau ốm, bệnh hoạn vốn dĩ là sự thường tình của người thế gian, đâu có liên quan gì đến hoạt động tâm linh mà phải cúng dường? Trong trường hợp này, người trò biến vị thầy trở thành người thân, hoặc tha nhân; sự cúng dường trở thành hành vi bố thí, từ thiện, hỗ trợ… Đây là một thái độ sai lầm khiến cho nhiều trường hợp người tu vốn đã cách ái ly gia, nay lại trở về với đời sống gia đình bởi sự chăm sóc về vật chất, tinh thần từ học trò, thí chủ. Đây là một trong 14 thất bại trầm trọng mà Tôn giả Gampopa đã khuyến cáo. Các trò muốn Thầy bị rơi vào trường hợp này không?

Vị Thầy hoạt động tâm linh trong pháp hội

Trong bài giảng “Cúng dường với những thực nghĩa tâm linh”, Thầy đã liệt kê 12 đối tượng được cúng dường và 1 đối tượng được bố thí là con vật. 12 đối tượng cao quý kia đều liên quan đến thành quả tâm linh, còn 1 đối tượng thấp là con vật chỉ liên quan đến sự tội nghiệp, ban ơn, quan tâm thế tục. Vì vậy, để giúp cho các trò biết thêm là thời điểm nào vị thầy nhận cúng dường từ học trò, thí chủ là đúng chánh pháp, Thầy liệt kê  10 trường hợp sau đây:

1/ Vị thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội

2/ Vị thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

3/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò

4/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò

5/ Vị thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

6/ Vị thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử

7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội

8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực

9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

Vị thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

Vị thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò (Pháp hội Tây Nguyên Nắng gọi 2017)

Vị thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

Tất cả hoạt động ấy Đức Phật gọi là những trường hợp xứng đáng được cúng dường vì đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si. Viết đến đây Thầy nhớ lại cũng chính người học trò thỉnh nguyện Thầy được cúng dường khi nghe tin Thầy bị ốm, lại chẳng cúng dường khi Thầy đang giảng pháp ở tư gia trò ấy trước đạo chúng.

“Mỗi ngày trôi qua, mạng sống mất dần, như cá cạn nước, có gì mà vui.” (kinh Pháp cú)

Viết đến đây, Thầy cũng nhớ lại những buổi lễ mừng sinh nhật hoành tráng của những vị tỳ kheo chức sắc, thường tự khoe có hơn 10.000 học trò, trong khi Đức Phật hồi tại thế với 49 năm hoằng dương chánh pháp, không một lần tổ chức cái gọi là “sinh nhật” hay “giỗ quãy” cho ai! Một lần nữa Thầy cảm khái câu khẳng định đầy chánh pháp của Tôn giả Potowa: “Điều gì ngược với thế gian đó là Pháp”. Lại một lần nữa Thầy lại nhớ đến một vài trò thường cúng dường tịnh tài vào dịp Tết mà điều đó là không phù hợp. Thầy không không phải là bà con, họ hàng, hay phụ huynh hay có quan hệ xã hội gì mà cứ Tết đến là bày vẽ  như vậy? Trong sự cúng dường cũng có trường hợp đúng thời điểm cần thiết, cấp bách sẽ có kết quả bội phần như nàng mục nữ Sujata cúng dường bát sửa dê cho đạo sĩ Gautama, nhờ đó nhân loại mới đón chào ánh quang chân lý tối thượng từ một thầy tu gọi là Đức Phật. Về sau, trong 3 tháng mùa An cư, vua Ba tư nặc lo việc quân và bị ma chướng quên cúng dường thọ trai cho Tăng đoàn, các vị tỳ kheo nhịn đói trong một thời gian đầu, trong lúc tình cảnh ngày càng khó khăn, một người buôn ngựa cúng dường thức ăn của ngựa cho Tăng đoàn dùng bửa qua ngày. Sau khi mạng chung, anh ta được thác sanh lên cõi trời giống như mục nữ Sujata trước đây.

nàng mục nữ Sujata cúng dường bát sửa dê cho đạo sĩ Gautama

Thầy viết đôi dòng nhắn gửi để các trò hiểu ai là đối tượng đáng cúng dường và trường hợp nào là cúng dường đúng chánh pháp. Nếu không, tất cả hoạt động tâm linh của các trò trở thành vô nghĩa, sự thọ cúng của vị thầy trở thành lợi dưỡng chớ không phải là cơ hội giúp chúng sanh gieo ruộng phước tương lai. Đừng để sự quan tâm trở thành bất thiện pháp! Thầy cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tĩnh thức giác ngộ. Om mani padme hum!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 16/03/2019

Thinley- Nguyên Thành


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?

Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường

Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 1. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ơn thầy qua bài viết đã luận giải về việc cúng dường đúng Pháp, đúng thời điểm để đạt kết quả.

  Cúng dường vị Thầy vì Thầy ốm đau hay vào các dịp lễ Tết của thế gian thì tính chất cúng dường sẽ bị thay đổi. Bởi sự cúng dường này gắn liền với sự tình và các hoạt động của thế gian nên nó trở thành sự chăm sóc về vật chất, tinh thần. Khi đó sự thọ cúng của vị Thầy không còn đúng chánh pháp trở thành lợi dưỡng và khiến cho nhiều trường hợp vốn cách ái, ly gia lại trở về với cuộc sống gia đình. Hành động cúng dường này không những không tạo được phước mà còn bị âm tổn bởi tạo ra chướng duyên, ngăn trở đường tu của vị Thầy.

  Do đó, để có được ruộng phước thì hoạt động cúng dường thì người học trò, đệ tử, thí chủ… cũng như sự thọ nhận của vị Thầy cần phải đúng chánh pháp. Muốn được như vậy thì cần phải cúng dường đúng thời điểm. Qua bài viết con hiểu được rằng có 10 thời điểm để vị Thầy nhận cúng dường từ học trò, thí chủ đúng chánh pháp là:

  1/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội

  2/  Vị Thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

  3/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò

  4/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò

  5/ Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

  6/ Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử

  7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội

  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực

  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự

  Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

   

 2. Bích Ngọc says:

  Kính bạch Thầy !

  Thưa Thầy con đã đọc  bài viết này rồi ạ !

  Con cảm ơn Thầy !

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Huệ Minh says:

  Mô Phật.

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Huệ Minh vô cùng hoan hỉ đọc bài viết “Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?” của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con ngộ ra việc cúng dường qua bài viết này ạ.

  Kính Bạch Thầy.

  Con thật xúc động khi đọc xong bài viết này. Con xin cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy qua bài viết này ạ. Qua bài viết Thầy cho con hiểu được việc cúng dường đúng nghĩa để tự nhắc nhở quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình, tỏ rõ một lòng trưỡng dưỡng sùng kính tôn kính Đạo sư, sùng kính Phật pháp. Ngoài ra con hiểu rằng đây cũng là một cách vun bồi tích lũy công đức trong tu tập thực hành pháp, quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Với đạo Phật, Phật pháp không phải vì không cúng dường, Ngài sẽ bị đói khát vì Ngài vốn không cần phẩm của chúng ta, mà chỉ là nhờ vào Phật pháp vào vị Thầy tôn kính mà khi dâng phẩm cúng dường, chúng ta tích lũy được nhiều công đức, dày công tích tập thực hành pháp để an lạc đời này, cực lạc đời sau. Việc cúng dường với một lòng thành kính tôn kính, tránh thái độ kiêu căng cầu phước và lại càng không phải là từ thiện hay bố thí mà thế gian vẫn rất nhiều người lầm lẫn tai hại về việc này . Việc cúng dường như để tỏ lòng biết ơn đền đáp ân đức công đức của một vị Thầy đã ban cho cũng như để tâm người đệ tử, học trò được hanh thông, vun bồi công đức, xả ly, quán chiếu thân, ngữ, tâm của mình trong việc tu tập tinh tấn trong thực hành pháp theo đúng chánh pháp.

  Con hiểu rằng việc cúng dường luôn xuất phát tự tâm không suy nghĩ tính toán, mà cần tấm lòng luôn hoan hỷ và chí nguyện chân thành, và khi đã cúng dường cũng không bao giờ bận tâm mình đã cúng như thế nào, ra sao. Con chỉ biết lòng chân thành, sự trân quý và trưỡng dưỡng một lòng, sự tôn kính Đạo sư. Con xin cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy qua bài viết cho con nhiều lợi lạc này ạ.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 4. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu thêm về 10 trường hợp cụ thể mà đệ tử, học trò chúng con có thể cúng dường tới vị Thầy theo đúng quỹ đạo Chánh pháp. Con xin ghi nhớ lời chỉ dạy của vị Thầy rằng để hoạt động cúng dường được thanh tịnh thì bản thân con không những cần phân biệt đúng đối tượng cúng dường, quán xét thái độ cúng dường của mình mà còn phải biết thực hiện đúng cách, đúng thời điểm. Đặc biệt là con cần quán xét cẩn trọng để bản thân không rơi vào những trường hợp cúng dường bất tịnh, rơi vào một trong thất bại trầm trọng mà Tôn giả Gampopa đã khuyến cáo khi bản thân đã bước vào cổng Chánh pháp nhưng vẫn có những hành vi thân ngữ tâm luyến ái, bám chấp theo thế tục luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 5. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải tường tận cho chúng con về pháp tu Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con xin ghi nhớ 10 trường hợp vị Thầy nhận cúng dường của học trò, đệ tử chúng con. Con hiểu được rằng cúng dường tịnh tài hay phẩm vật lên một bậc tuệ tri thức là một pháp tu bởi đây là một phương pháp để học trò, đệ tử chúng con diệt tham, diệt sân, diệt si và để thể hiện sự trân quý đối với Giáo pháp. Tất cả các trường hợp cúng dường nằm ngoài 10 trường hợp Thầy đã giảng cho chúng con đều là sai lầm. Hoặc những thời điểm chúng con có được cơ hội thực hành pháp tu cúng dường nhưng lại không xả ly tịnh tài, cúng dường vị Thầy cũng là sai lầm. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ cho chúng con những ví dụ điển hình về những sai lầm này để chúng con tránh được những sai lầm trên con đường tu tập.

  Nhờ thực hành các pháp tu Thầy đã truyền dạy, con đã có niềm tin rất lớn vào sự vi diệu của Giáo pháp. Nhờ những luận giải của Thầy, con đã hiểu được Giáo pháp để niềm tin của con được trọn vẹn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 6. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu được những lợi lạc khi chúng con cúng dường lên vị Đạo Sư chân chính, người giúp cho chúng con đến với ánh sáng chánh pháp và luôn nhiệt tâm chỉ dạy chúng con đi trên con đường giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc. Con xin ghi nhớ 10 trường hợp cúng dường đúng chánh pháp:

  1/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội

  2/ Vị Thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

  3/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò

  4/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò

  5/ Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

  6/ Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử

  7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội

  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực.

  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng Sùng kính Đạo Sư”

  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

  Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho bản thân con cùng các huynh đệ Kim cang trong tịnh trú Mật gia Song Nguyễn luôn trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo Sư và trở thành người biết ơn và biết trả ơn.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ !

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về việc cúng dường đúng  thời điểm  và đúng pháp tránh trường hợp cúng dường như bố thí, từ thiện và hỗ trợ,và Thầy cũng cảnh tỉnh chúng con tránh trường hợp nhằm lẫn đồng là vàng mà cúng dường vô nghĩa, mất phước

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om ah hum

 8. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO? rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu được khi đọc qua bài này là cúng dường vào những trường hợp nào cho đúng Pháp để có được ruộng phước do chính mình gieo. Con xin luôn ghi nhớ 10 thời điểm  cúng dường để vị Thầy nhận cúng dường từ học trò, thí chủ đúng Pháp là:

  1/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội.

  2/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự.

  3/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò.

  4/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò.

  5/ Vị Thầy đang giảng pháp cho đạo chúng, học trò.

  6/Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử.

  7/Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực.

  9/ Cúng dường để xám hối khi phạm lỗi nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong ” 50 kệ tụng sùng kính  Đạo sư”.

  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 9. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

  Qua luận giảng của vị Thầy con hiểu thêm cúng dường như thế nào cho đúng pháp và cúng dường vào những trường hợp nào, những ai xứng đáng được cúng dường theo lời dạy của Đức Phật. Để không nhằm lẫn “đồng” là “vàng” mà người đệ tử, học trò, thí chủ.. cúng dường cho bọn tà sư,  kẻ hạ trí là những người đội lốt tu hành, thực ra là bọn đạo đức giả thì chỉ đẹm lại hậu quả hơn là kết quả.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 4 : Cúng dường vào những trường hợp nào?

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu được 10 trường hợp có thể cúng dường đúng chánh pháp.

  Qua bài viết con hiểu được ai là đối tượng đáng cúng dường và trường hợp nào là cúng dường đúng chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 11. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được cúng dường với tâm thái như thế nào, trong những trường hợp nào để cho đúng với chánh pháp, để cho chúng con nhận được trọn vẹn phần công đức, phước báu  và thể hiện được lòng tôn kính của một người học trò, đệ tử lên vị Thầy của mình, đừng biến vị Đạo sư của mình trở thành một người tha nhân, đừng để sự thọ nhận cúng dường của vị Thầy trở thành sự  lợi dưỡng chứ không phải là cơ hội giúp chúng sanh gieo ruộng phước tương lai . Đừng để sự quan tâm trở thành bất thiện pháp. Để rồi tất cả hoạt động tâm linh của chúng con trở thành vô nghĩa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh hạnh Phúc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy bằng những luận chứng luận cứ trong kinh “Phân biệt cúng dường” để chúng con với căn cơ chậm lụt xác quyết niềm tin vào ơn phước khi được cúng dường vị Thầy như là 1/12 đối tượng được cúng dường. Từ đó chúng con được trọn vẹn công đức khi được cúng dường đúng đối tượng, không nhầm lẫn “đồng là vàng”, không có tâm nghi hối hay luyến tiếc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhắc nhở chúng con “cách cho hơn của đem cho”. Vì thế có được đối tượng cao quý để cúng dường thì chúng con cần biết thời điểm để cúng dường đúng pháp như sau:

  1/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội

  2/ Vị Thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

  3/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò

  4/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò

  5/ Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

  6/ Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử

  7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội

  8/ Cúng dường khi người đệ tử vươt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực

  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

  “Tất cả những hoạt động ấy Đức Phật gọi là những trường hợp xứng đáng được cúng dường vì đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si”. Và các trường hợp trên đều là hoạt động tâm linh nên cúng dường, còn các hoạt động như sinh nhật, giổ quảy, đau ốm, tư tết…đêu là hoạt động thế gian. Nếu cúng dường vị Thầy trong trường hợp này “người học trò biến vị Thầy thành người thân, hoặc tha nhân; sự cúng dường trở thành bố thí, từ thiện, hỗ trợ…” như là một trong 14 thất bại trầm trọng mà Tôn giả Gampopa đã khuyến cáo.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc để chúng con hiểu được “ai là đối tượng đáng cúng dường và trường hợp nào là cúng dường đúng chánh pháp”. Nếu không, tất cả hoạt động tâm linh của chúng con là vô nghĩa, sự thọ nhận của vị Thầy “trở thành lợi dưỡng chứ không còn là cơ hội để chúng sanh gieo ruộng phước tương lai”. Còn chúng con nếu thực hiện với tâm như vậy thì thay vì kết quả sẽ chỉ còn hậu quả như ngài Long Thọ Bồ tát khuyến cáo vì để “sự quan tâm thành bất thiện pháp”.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải về pháp cúng dường để đệ tử không nhằm lẩn vào thế gian mà mất hết công sức hoạt động tâm linh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô trụ thế vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tĩnh thức đạt được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 14. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?” rồi ạ.
  Nhờ có vị Thầy mà chúng con được biết tới Phật pháp, được Quy y, có cơ hội thoát khỏi sinh tử luân hồi nên cúng dường lên bậc Đạo sư với thái độ cung kính để tỏ lòng biết ơn cũng chính là làm theo lời Phật dạy là “biết ơn và biết trả ơn”. Tuy nhiên cùng với đó nếu cúng dường sai đối tượng, không đúng chánh pháp thì chẳng những không mang lại kết quả tâm linh nào mà còn biến mối quan hệ đạo sư – đệ tử thành mối quan hệ thế gian bình thường. Những lời dạy của vị Thầy giúp con hiểu thêm về 10 trường hợp học trò, thí chủ được cúng dường vị Thầy của mình theo đúng chánh pháp và thêm thấm thía lời dạy của Tôn giả Potowa “Điều gì ngược với thế gian đó là Pháp”.
  Về phía các bậc đạo sư, nếu sự thọ nhận không đúng chánh pháp thì đó trở thành lợi dưỡng chứ không phải cơ hội giúp chúng sanh gieo ruộng phước trong tương lai, ví dụ như trường hợp những vị tỳ kheo tổ chức lễ mừng sinh nhật hoành tráng. Họ tổ chức như vậy chỉ với mục đích duy nhất là để “có dịp” nhận cúng dường từ học trò, thí chú, biến một hoạt động tâm linh trong đạo Phật thành công cụ để được lợi dưỡng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu rõ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng  sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 15. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thêm về cúng dường thế nào cho đúng chánh pháp. Con xin ghi nhớ 10 thời điểm để vị Thầy nhận cúng dường từ học trò để cho chúng con nhận được trọn vẹn phần công Đức, Phước báu và thể hiện được lòng sùng kính Đạo Sư với tâm chân thành.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum !

 16. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ đọc xong bài pháp : Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 4 ” Cúng Dường Vào Những Trường Hợp Nào ? ” của Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu về cúng dường trong những trường hợp đúng theo quỹ đạo chánh pháp, tránh không rơi vào những trường hợp tà pháp , qua đó con hiểu được để cúng dường đúng pháp là cần đúng thời điểm trong khi vị Thầy đang và đã diệt tham , diệt sân , diệt si :
  1/ Vị thầy đang hoạt động tâm linh trong pháp hội
  2/ Vị thầy hoạt động tâm linh khi làm pháp sự
  3/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò
  4/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò
  5/ Vị thầy giảng pháp cho đạo chúng , học trò
  6/ Vị thầy đang truyền pháp cho học trò
  7/ Cúng dường khi đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự , thành đạt xã hội
  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn , trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực
  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư ”
  10/ Cúng dường khi đệ tử có tang sự.
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã bỏ biết bao trí lực , nguyện lực và cảnh tỉnh chúng con không rơi vào những trường hợp tà pháp (như chăm sóc như hành vì bố thí, từ thiện, hỗ trợ), giúp cho chúng con tích tập công đức, gieo ruộng phước trong tương lai như hạt trở thành cây cổ thụ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả các huynh đệ kim cang chúng con luôn trưởng dưỡng một lòng sùng kính Đạo sư , trân quý giáo pháp.
  Cầu nguyện cho tất chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 4 : Cúng Dường Vào Những Trường Hợp Nào ?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết được lợi ích của việc cúng dường đúng đối tượng, tác hại của việc nhầm lẫn ” đồng ” là ” vàng” cũng như  thời điểm mà vị Thầy nhận phẩm vật cúng dường từ học trò, đệ tử. Qua bài này, con biết việc cúng dường của người học trò lên vị Thầy của mình thể hiện lòng biết ơn, sự trân quý giáo pháp. Vị Thầy đại diện cho Tam bảo giúp chúng sanh gieo ruộng phước trong tương lai. Để việc cúng dường đúng chánh pháp mang lại kết quả tốt thì thái độ và 10 trường hợp để học trò cúng dường là quan trọng. Vì vị Thầy không phải là một Đạo sư bình thường, Ngài là Thầy của trời và người, được chư Phật 10 phương của ba thời tỏ lòng kính trọng. Con cảm tạ ơn Thầy bài viết này cho chúng con biết đúng mà hành đúng để không phải âm tổn phước đức khi không hiểu rõ bản chất vấn đề.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 18. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 19. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?”

  Con xin tán thán Công Hạnh, Trí Huệ, Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Từ những luận giải của vị Thầy giúp cho con hiểu được về những trường hợp cúng dường cần phải đúng đối tượng, đúng thời điểm ,đúng pháp, sẽ có kết quả tốt . Còn ngược lại nếu cúng dường sai đối tượng lầm “đồng “là “vàng ” lầm phải tà sư thì hậu quả khảm hại khó lường,

  Con xin khắc ghi lời dạy của vị Thầy về 10 trường hợp cúng dường đúng pháp.

  1/ Vị thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội

  2/ Vị thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

  3/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò

  4/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò

  5/ Vị thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

  6/ Vị thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử

  7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội

  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực

  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

  Con xin cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Kim Cang luôn có được sự tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm, ngày càng trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư thuần thành để luôn là người biết ơn và biết trả ơn như lời Phật dạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trích luận chứng từ Giáo huấn Tĩnh thức của Đức Phật trong kinh “Phân biệt cúng dường” ; giúp học trò, đệ tử chúng con hiểu được cần cúng dường vào những trường nào để đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, mà vị Thầy đã liệt kê ra 10 trường hợp là thời điểm vị Thầy nhận cúng dường :
  1/ Vị Thầy hoạt động tâm trong Pháp hội
  2/ Vị Thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự
  3/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò
  4/ Vị Thầy cử hành lễ Quán đãnh cho học trò
  5/ Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò
  6/ Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử
  7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội
  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực
  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”
  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự
  Bên cạnh đó, con cảm tạ vị Thầy đã giáo huấn học trò, đệ tử chúng con rằng “cách cho hơn của đem cho” qua một trường hợp sai lầm của một đạo hữu ở Mật Gia Hà Nội ; vì xin cúng dường vị Thầy mà không liên quan đến những gì hoạt động tâm linh, vô tình biến sự “cúng dường” một tu pháp cao thượng của đạo Phật trở thành hành vi bố thí, từ thiện tầm thường của thế gian. Điều tội lỗi nhất là biến vị Thầy (là người đại diện của Tam Bảo “Phật, Pháp, Tăng”), là 1 trong 12 đối tượng cao quý liên quan đến thành quả tâm linh, trở thành một đối tượng thấp chỉ liên quan đến sự tội nghiệp, ban ơn, quan tâm thế tục.
  Con cầu nguyện cho con và huynh đệ kim cang tĩnh thức, chú tâm và chánh niệm để khồn rơi vào trường hợp này.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trương thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy, luận giải cho con hiểu được ai là đối tượng đáng cúng dường và trường hợp nào là cúng dường đúng chánh pháp, qua câu chuyện tiền kiếp của Mạt lợi vương phi đã cúng dường tứ sự cho 4 tà sư nên kiếp sau tái sinh thành nữ nô tì. Sau đó vô tình cúng dường bát cơm cho Đức Phật Thích Ca Mâu ni, sau đó trở thành ái phi của vua Ba tư nặc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã liệt kê 10 trường hợp, thời điểm nào vị thầy nhận cúng dường từ học trò, thí chủ là đúng chánh pháp.

  1/ Vị thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội
  2/ Vị thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự
  3/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò
  4/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò
  5/ Vị thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò
  6/ Vị thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử
  7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội
  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực
  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”
  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Thanh Mai says:

  Kính bạch Thầy

  Con đọc bài viết rồi ạh.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy, con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con biết 10 trường hợp cúng dường đúng pháp, cúng dường vào những trường hợp nào như lời đức Phật dạy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 23. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra 10 thời điểm thích hợp cúng dường thích hợp theo lời dạy của Đức Phật. Con nhớ đến lời dạy của thánh tăng Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” rằng:

  “Đệ tử tầm cầu Thầy dạy đạo,

  Thầy nhận đệ tử, pháp truyền trao,

  Cả hai phải có cách nhìn riêng,

  Sao cho pháp Phật không bị tráo,

  Thầy trò không vi phạm Mật giới”

  Nếu thực hiện pháp cúng dường nhân lúc nghe tin Thầy ốm, hoặc cúng dường để tổ chức sinh nhật của những vị tỳ kheo chức sắc, hoặc để cổ vũ phong trào xây chùa, chẳng khác nào sự lấy lòng tầm thường trong thế gian. Việc cúng dường của người học trò từ đó không phải là trân quý cơ hội thực hành pháp mà là tranh thủ, cơ hội – là một biểu hiện thường thấy ở các mối quan hệ xã hội khác trong luân hồi, động cơ không trong sáng nên cho dù có phát khởi ý niệm muốn cúng dường vị Thầy cũng rơi vào trường hợp bất kính với bậc Đạo sư. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu thêm về những trường hợp cúng dường đúng chánh pháp. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?” của vị Thầy rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu được rằng người học trò, đệ tử nên cúng dường bậc Đạo sư của mình và các bậc thầy tu khác thuộc 1/12 đối tượng xứng đáng, bởi vì Đức Phật có dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường” rằng không dễ gì có thể đền đáp ơn vị Đạo Sư của mình – khi nhờ có Đạo sư mà ta biết Quy y Tam Bảo, thọ được 5 giới, có niềm tin tuyệt đối vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng, tường tri về Tứ Diệu Đế – chỉ bằng cách tỏ thái độ cung kính, đứng dậy tiếp rước, cúng dường những nhu cầu thiết yếu. Như vậy, cúng dường là một trong những hoạt động tâm linh để người đệ tử bày tỏ lòng biết ơn và đền đáp phần nào ơn sâu của vị Thầy đối với mình. Tuy nhiên, cần phải trang bị trạch pháp nhãn để không bị nhầm lẫn “đồng” là “vàng”, cúng dường sai đối tượng là những tà sư, kẻ hạ trí với bề ngoài ngụy trang giống 12 đối tượng nhưng thực chất là những kẻ đội lốt tu hành. Cúng dường những kẻ như vậy chỉ đem lại hậu quả hơn là kết quả.

  Sau khi hiểu được đối tượng đáng cúng dường, vị Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu những trường hợp nào nên cúng dường để việc cúng dường trở thành đúng pháp. Từ lời nhắc nhở của vị Thầy “cách cho hơn của đem cho”, con hiểu rằng phẩm vật cúng dường đúng pháp là quan trọng, nhưng quan trọng hơn đó là thời điểm và hoàn cảnh cúng dường, tâm thái cúng dường của người học trò, đệ tử. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được hiểu 10 thời điểm cúng dường đúng chánh pháp, vì khi đó đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si, do vậy cả đối tượng cúng dường và đối tượng thọ cúng đều nhận được lợi ích tâm linh vì đã thực hiện đúng pháp. Những thời điểm khác thuộc về thế tục như lúc vị Thầy bị ốm, sinh nhật hay lễ tết… mà cúng dường là không đúng pháp, đưa vị Thầy từ đối tượng cao quý trở thành người thường, người cúng dường sẽ không nhận được lợi ích tâm linh gì. Qua bài viết của vị Thầy, con cũng hiểu thêm rằng cúng dường đúng thời điểm cần thiết, cấp bách của người thọ cúng thì người cúng dường sẽ có được kết quả bội phần.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài Pháp lợi lạc để chúng con được hiểu đúng từ đó có hành động đúng chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Dài.

   • Nguyễn Hà Liên says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở con ạ. Con xin quán xét lại và viết gọn ý hơn trong những comment sau ạ.

    Om Mani Padme Hum.

 25. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

  Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO? Rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho chúng con hiểu được việc cúng dường lên vị Thầy (bậc tuệ tri thức) đúng trường hợp, đúng thời điểm, để đạt được kết quả cao.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở,giúp chúng con quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm trong khi cúng dường để không rơi vào trường hợp bất tịnh, biến các hoạt động tâm linh trở thành vô nghĩa, sự thọ cúng của vị Thầy trở thành lợi dưỡng chớ không phải là cơ hội giúp chúng con gieo ruộng phước tương lai.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô  vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 26. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài 4, “Cúng dường vào những trường hợp nào.” Con được biết đến 10 trường hợp xứng đáng được cúng dường (vì đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si) và những trường hợp cúng dường có kết quả bội phần vì đúng thời điểm cần thiết, cấp bách như nàng mục nữ Sujata và người buôn ngựa. 

  Trường hợp cúng dường nhân dịp những sự kiện thế gian như bệnh tật, sinh nhật, giỗ quãy, đầu năm…là không đúng với Chánh pháp. Những trường hợp cúng dường cổ suý tà kiến còn đem lại hậu quả thảm hại, như tiền kiếp của Mạt Lợi phu nhân. 

  Con thấy rằng những dịp cúng dường đúng pháp cho phép người cúng dường thực hành pháp trong sự nhận biết rõ ràng, rằng mình đang thực hành pháp vì lợi lạc cho bản thân và tất cả chúng sanh, cũng như bày tỏ lòng sùng kính, biết ơn đối với vị Thầy, người đã ban cho mình cơ hội này, trong lúc Thầy sẵn sàng thọ nhận cúng dường. Con chưa thấy sự “cúng dường” ngoài thế gian nào rõ ràng và đầy sự hoan hỉ, đầy sự lợi ích như vậy. 

  Con hoan hỉ được đọc loạt bài về đệ tam tâm pháp thanh trí. Con cảm tạ vị Thầy từ bi vì bài pháp đầy lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy . Qua bài viết , con hiểu rằng ngoài thái độ chân thành khi cúng dường và muốn tri ân vị Thầy thì cũng cần biết những trường hợp nào mới nên cúng dường sao cho đúng theo quỹ đạo chánh pháp tránh để sùng kính trở thành bất kính , đặt vị Thầy trở thành đối tượng được bố thí , trở thành sự thương hại phàm tục sẽ rất tai hại . Con nhớ Bồ Tát Long Thọ dạy rằng: Dù làm nhiều hành vi công đức mà tà kiến cũng sẽ bị đoạ lạc , huống hồ do thiếu hiểu biết mà bất kính không những tà kiến mà còn không có công đức thì hậu quả sẽ khôn lường . Con cảm tạ Thầy đã cho con bài pháp quý báu để con có thể quán xét hành vi thân , ngữ , tâm để cho không rơi vào trường hợp này .

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

  Om mani padme hum !

 28. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đã đọc bài: Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO? rồi ạ.

  Con hiểu được rằng khi một “người đệ tử nhờ bậc Đạo sư của mình mà biết Quy y Tam Bảo” thì đó là một ơn đức vô cùng to lớn mà khó lòng sánh được bằng cách “ tỏ thái độ cung kính, đứng dậy tiếp rước, cúng dường những nhu cầu thiết yếu”. Tuy nhiên, để chúng con được bày tỏ tấm lòng của hạng người thứ 3 khó gặp đó là “ Biết ơn và biết trả ơn” theo đúng tinh thần của Phật dạy “ Tứ trọng ân” nên vị Thầy chấp thuận cho chúng con được cúng dường lên ngài. Và điều lợi lạc chẳng thể nghĩ bàn khi chúng con được phép cúng dường lên vị Thầy tôn quý tức là chúng con có cơ hội được gieo nhân phước điền trong tương lai. Cúng dường chính là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh và  khi người Phật tử thực hiện đúng đối tượng, đúng thời trường hợp, với tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái thì đó là sự cúng dường chân thật, đúng pháp. Nếu như chẳng may nhầm lãn “ đồng “ là “ vàng” mà người đệ tử, học trò, thí chủ…cúng dường bọn tà sư, hạ trí là những người đội lốt tu hành, thực ra là bọn đạo đức giả thì đem lại hậu quả hơn là kết quả. Và dẫu rằng người đệ tử, học trò, thí chủ…đã tìm được đúng đối tượng cúng dường là vị Đạo sư của mình và các bậc thầy tu khác thuộc 1/12 đối tượng xứng đáng nhưng lại không hiểu rõ được nên cúng trong trường hợp nào là đúng pháp thì cũng chẳng mang lại kết quả gì. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp cho chúng con hiểu được 10 trường hợp cụ thể mà đệ tử, học trò chúng con có thể cúng dường tới vị Thầy  theo quỹ đạo chánh pháp. Tất cả hoạt động ấy Đức Phật gọi là những trường hợp xứng đáng được cúng dường vì đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

   

   

 30. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài mới của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra 10 thời điểm cúng dường đúng pháp giúp con thực hành tốt tu pháp cúng dường cũng như được trở thành hạng người thứ 3 khó gặp.

  Con hiểu rằng tất cả những điều vị Đạo sư chân chính chỉ dạy là giúp người học gieo nhân giải thoát để vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sinh tử. Nếu người đệ tử suy nghĩ mối quan hệ sư – đệ như một phạm trù thế gian trong vòng luân hồi thì đó là bất kính vị Thầy,  thực hành pháp lệch quỹ đạo giải thoát thì hậu quả là vẫn chìm trong bể khổ sinh tử. Cúng dường với tâm bất tịnh,  sai thời điểm thì người cúng dường không thể đạt kết quả giải thoát.

  Bên cạnh đó,  người thọ thí cũng là vị Thầy chân chính thì sự cúng dường mới trở thành pháp tu cao quý,  giúp những hành giả cúng dường thanh tịnh được viên thành mọi ước nguyện chình đáng và thoát khỏi luân hồi vào Tịnh độ. Bản thân người thầy vẫn còn “vương vấn” luân hồi như tổ chức sinh nhật, cúng giỗ cha mẹ,  thọ thí trong các các thời điểm lệch quỹ đạo chánh pháp thì hành động cúng dường không phải là tu pháp giải thoát mà chỉ nằm trong mối quan hệ luân hồi. Một nơi đầy rẫy nhân luân hồi thì quả không thể giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho học trò, đệ tử chúng con được rõ 10 thời điểm cúng dường đúng pháp. Nhờ đó, chúng con tránh được lỗi làm việc tưởng thiện lành mà trở thành bất thiện pháp. Bài viết cũng nhắc nhở chúng con đừng tin vào tâm ý mình, mà hành khiển để rồi lợi bất cập lại. Và trong bất kỳ hành động nào, nếu chưa được làm sáng tỏ, tường tận có trình tự lớp lang và pháp chứng thì rất dễ dẫn tới hành vi đó trái trệch với quỹ đạo chánh pháp, trước hại mình sau có nguy cơ làm hại người.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết mới tiếp theo của Thầy: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp cho con hiểu được ai là đối tượng đáng cúng dường và trường hợp nào là cúng dường đúng chánh pháp. Nếu cúng dường nhầm đối tượng, không đúng chánh pháp thì nhận lấy hậu quả nặng nề. Qua bài viết, con hiểu rằng bậc Đạo sư là 01/ 12 đối tượng xứng đáng mà học trò / đệ tử nên cúng dường. Bậc Đạo sư chân chính là người giúp mình tiếp cận với ánh sáng chánh pháp, chỉ dạy cho mình con đường đúng để đi đến bến bờ giải thoát. Con xin ghi nhớ 10 trường hợp cúng dường đúng chánh pháp đó là:

  1/ Vị thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội

  2/ Vị thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

  3/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò

  4/ Vị thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò

  5/ Vị thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

  6/ Vị thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử

  7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội

  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực

  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 33. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài 4: “Cúng dường vào những trường hợp nào?” trong loạt bài: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: “Cúng dường bất khả gián đoạn của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu rõ về: “Cúng dường vào những trường hợp nào?”. Theo đó, con tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy 10 thời điểm cụ thể mà đệ tử, học trò cúng dường tới vị Thầy theo đúng quỹ đạo chánh pháp; Từ đó chúng con tích tập được công đức, phước báu, đồng thời thể hiện được tấm lòng tôn kính lên vị Thầy – Tuệ tri thức – bậc Đạo sư Thanh trí tôn quý. Để không nhầm lẫn “đồng” là “vàng” mà đệ tử, học trò, thí chủ cúng dường cho bọn tà sư, kẻ hạ trí “đội lốt tu hành, thực ra là bọn đạo đức giả thì chỉ đem lại hậu quả hơn là kết quả”.

  Con xin ghi nhớ lơi Thầy nhắc nhở: “Cách cho hơn của đem cho” và “…các trò hiểu ai là đối tượng cúng dường và trường hợp nào là cúng dường đúng chánh pháp. Nếu không tất cả hoạt động tâm linh của các trò trở thành vô nghĩa, sự thọ cúng của vị Thầy trở thành lợi dưỡng chớ không phải giúp chúng sanh gieo ruộng phước tương lai. Đừng để sự quan tâm thành bất thiện pháp!”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 34. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết : “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ :  CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN BÀI 4  :CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ?” Của vị Thầy rồi  ạ .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi trí tuệ đã minh giải rõ ràng chi tiết cho chúng con hiểu về 10 trường hợp cụ thể khi vị Thầy đang hoạt động tâm linh là lúc thích hợp cho đệ tử , học trò chúng con có thể cúng dường đúng chánh pháp . Còn không tất cả  các hoạt động không nằm trong quỹ đạo chánh pháp sẽ trở thành vô nghĩa , sự thọ cúng của vị Thầy trở thành lợi dưỡng chứ không phải cơ hội giúp chúng con gieo ruộng Phước tương lai .Vì vậy việc cúng dường đúng nghĩa là một cách vun bồi tích lũy công đức trong tu tập và thực hành pháp , và là một nghĩa cử cao đẹp tỏ lòng kính trọng và  cảm tạ ơn đức sâu dày của vị Thầy dành cho đệ tử và học trò .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum!

 35. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy: bài 4″CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO”

  Con xin tán thán lòng từ bi của vị Thầy đã chỉ rõ giúp con hiểu việc cúng dường như thế nào là đúng chánh pháp.Vị Thầy là vị Đạo sư chân chính đúng là 1/12 đối tượng đuọc cúng dường.Qua bài giảng của Thầy con nắm rõ 10 trường hợp đệ tử chúng con cúng dường theo đúng chánh pháp,mới có tác dụng tích tập công đức trên con đường giải thoát.Chúng con không thể tự cúng dường theo tâm ý của mình nếu như không đúng với một trong mười trường hợp Thầy dã nêu,điều đó không đúng với chánh pháp không những không tích tập được công đức mà cònphamj đến lòng sùng kính Đạo sư đối với vị Thầy.Qua lời Thầy dậy,con thấy mình có lúc còn vô minh ,con xin xám hối với vị Thầy,con xin Thầy từ bi cho con tịnh hoá những lỗi lầm này.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 36. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 4 : Cúng dường vào những trường hợp nào,  Trong Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua đó chúng con hiểu được có 10 thời điểm cúng dường đúng chánh pháp khi thực hành, để cho các hoạt động tâm linh của chúng con không rơi vào vô nghĩa và giúp cho chúng con có cơ hội được diệt tham, diệt sân, diệt si. Cũng như ngăn chặn sự thất thoát công đức bởi những hành vi bất thiện pháp.

  Con tạ ơn Thầy đã luôn tận tâm, tận lực bằng nhiều phương tiện thiện xảo, giúp cho chúng con tận dụng được cơ hội làm người với 8 tư do và 10 thuận cảnh để tích tập công đức, trí tuệ làm hành trang về quê hương Cực Lạc Quốc với niềm hạnh phúc miên viễn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con.

  Con xin thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được tiếp tục đọc bài viết tiếp theo của Thầy với chủ đề: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy giúp chúng con một lần nữa xác quyết về vị trí của vị Đạo sư trong 12 đối tượng xứng đáng được cúng dường, đồng thời hiểu được hậu quả khôn lường nếu cúng dường sai đối tượng là những bọn tà sư, kẻ hạ trí, kẻ đạo đức giả đội lốt tu hành thông qua câu chuyện về Mạt lợi vương phi từng hứng chịu trong tiền kiếp của mình khi cúng dường tứ sự cho 4 tà sư.

  Sau khi đã xác định đúng đối tượng xứng đáng cúng dường, Thầy đã chỉ dạy cho chúng con biết 10 thời điểm thực hành cúng dường đúng pháp giúp chúng con thực hành tốt pháp tu Cúng dường, thể hiện tấm lòng sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Từ những dẫn chứng cụ thể về một số thái độ sai lầm của học trò, đệ tử khi cúng dường lên vị Thầy, con hiểu rằng “cách cho hơn của đem cho”. Con lại ngẫm đến lời dạy của thánh giả Mã Minh rằng:

  “Với Thầy luôn nói lời chân thật

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật

  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”

  Điều này được xác quyết thêm qua kinh Phân biệt cúng dường Thầy đã trích dẫn trong bài: “Khi một đệ tử nhờ bậc Đạo sư của mình mà biết quy y Tam Bảo, ta nói rằng khó lòng sánh được công ơn đó bằng cách tỏ thái độ cung kính, đứng dậy tiếp rước, cúng dường những nhu cầu thiết yếu.” Con hiểu rằng vị Thầy là bậc Kim cang sư, là người đại diện cho Tam Bảo hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường giải thoát, Phật và Thầy vốn chẳng khác biệt, vì vậy cúng dường lên vị Thầy cũng chính là sự cúng dường cao tột lên chư Phật thánh chúng, tôn quý biết nhường nào. Chẳng vậy mà trong 7 câu chuyện về cúng dường trong bài 2, đã có bao tấm gương sẵn sàng xả ly cả thân mạng để có thể được cầu pháp từ vị Đạo sư. Bản thân hai từ “cúng dường” đã mang ý nghĩa cao quý như vậy, đâu phải theo lẽ luyến ái thường tình mà tâm phàm phu chúng con do vô tình hoặc bởi quỷ tính trong tâm hữu ý gán vào. Nếu chúng con vì sự vô tri của mình mà áp dụng sai thời điểm sẽ biến sự quan tâm của chúng con tới vị Đạo sư trở thành bất thiện pháp, mọi hoạt động tâm linh trở thành vô nghĩa, đồng thời tự mình làm âm tổn công đức của bản thân. Con cảm tạ ơn Thầy một lần nữa đã từ bi chỉ dạy cho chúng con những trường hợp mà người học trò có thể cúng dường đúng chánh pháp để từ đó tích tập bồ tư lương công đức song hành cùng trí tuệ làm hành trang tiến đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho con và các huynh đệ kim cang luôn giữ sự tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm khi thực hành pháp tu cúng dường, trở thành người biết ơn và biết trả ơn đúng pháp

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh quay trở về nương tựa nơi chân thật Thầy, Phật, Pháp, Tăng

   

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 39. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu được 10 trường hợp cụ thể mà đệ tử, học trò chúng con được cúng dường lên vị Thầy bậc Đạo sư Thanh Trí và bằng những luận chứng luận cứ trong kinh” Phân biệt cúng dường” đã giúp chúng con hiểu ai là đối tượng đáng cúng dường, thời điểm cúng dường và trường hợp nào là cúng dường theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài nhắc nhở chúng con ” cách cho hơn của đem cho” .
  Con xin ghi nhớ 10 trường hợp vị Thầy nhận cúng dường từ học trò, đệ tử chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị. Qua bài viết con hiểu được những trường hợp nào là cúng dường là đúng pháp,hậu quả và kết quả khi cúng dường sai và đúng đối tượng.Cúng dường vào lúc cấp bách và cần thiết sẽ có kết quả bội phần.

   Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ với bài viết thứ 4 trong loạt bài “Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn.”

  Bài viết giúp con hiểu rằng “cách cho hơn của đem cho”. Việc cúng dường cần được diễn ra trong 10 thời điểm thích hợp, nếu không việc cúng dường sẽ trở nên vô nghĩa. Con lại nhớ đến câu nói rằng “Don’t remember days, but remember moments”, chứng tỏ vai trò quan trọng của thời điểm đối với hành giả. Việc cúng dường đúng thời điểm sẽ giúp chúng con gieo được ruộng phước điền cho bản thân mình vì đúng Chánh Pháp. Con thực sự xúc động khi vị Thầy luôn nghĩ đến làm cách nào để chúng học trò thực hành đúng theo quỹ đạo mà không lệch sang những hình thức đối đãi thế gian tầm thường. Những việc như cúng dường Thầy lúc Thầy đang ốm hay vào các dịp lễ Tết là những việc đối đãi dành cho người thế gian chứ không phải dành cho một bậc Đạo Sư Thanh Trí như vị Thầy. Con nhớ đến câu nói rằng :

  “Truyền thống vô minh không đáng theo

  Đối đãi thế gian gây khổ nghèo.

  Bậc trí hiểu rồi tâm an lạc,

  Thong dong vui sống ấy Tỳ kheo.”

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trạng thái Giác Ngộ.

  Om Ah Hum.

 42. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho chúng con hiểu thêm về sự cúng dường đúng thời điểm thì công đức rất nhiều ah nếu như chúng con cúng dường mà không đúng thời điểm thì công đức của chúng con rất ít . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 43. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ rõ cho chúng con biết những đối tượng đáng cúng dường và cúng dường vào những thời điểm nào là đúng chánh pháp.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Phạm Thị Tươi says:

  Kính bạch Thầy!

  Con MLT đã đọc bài! Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con  hiểu được việc cúng dường đi đúng chánh pháp.

  Con xin nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô  vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

  • Phạm Thị Tươi says:

   Con Mật Lưu Thuỷ xin đảnh lễ xám hối do đang lúc comment  không quán xét nên đã bị tác động bên ngoài. Con xin Thầy tha lỗi cho việc mắc phải sai lầm của con.

 45. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi liệt kê 10 trường hợp mà khi đó vị Thầy nhận cúng dường là đúng chánh pháp.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh vị Thầy đã luôn vì hạnh phúc cho chúng trò mà từ bi chỉ dạy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 46. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?”.

  Qua bài viết, con hiểu được 10 trường hợp người học trò, đệ tử cúng dường lên vị Thầy là đúng chánh pháp. Con hiểu được rằng “cách cho hơn của đem cho”, cúng dường đúng thời điểm sẽ có kết quả bội phần giống như trường hợp mục nữ Sujata, chàng trai buôn ngựa và tuyệt đối không biến vị Thầy thành người thế gian với những sự cúng dường trái chánh pháp như đau ốm, sinh nhật,…

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 47. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc bài viết Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ DÁN ĐOẠN . Bài 4 : CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO .

  Qua bài viết con hiểu được khi người học trò đệ tử chúng con muốn cúng dường lên vị Thầy dạy đạo thì phải làm đúng Pháp như 10 trường hợp vị Thầy đã nêu trên . Không được cúng dường khi thấy vị Thầy đau ốm, bệnh hoạn vốn dĩ là sự thường tình của thế gian, chẳng khác nào học trò biến vị Thầy tâm linh trở thành người thân hoặc tha nhân, lúc đó sự cúng dường sẽ trở thành bố thí, từ thiện nên không những không có kết quả mà đưa đến hậu quả vì tội bất kính .

  Kính bạch Thầy !

  Lúc con chưa hiểu đạo con thường hồ hởi, mong đợi đến ngày sinh nhật để được ăn mừng với người thân, bạn bè . Nhưng từ khi được biết đến vị Thầy và chánh pháp con đã hiểu rằng con đang “mừng sự khổ mà cho là vui” bởi vì : sinh, lão, bệnh, tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ vốn là 8 nguyên nhân đưa đến sự khổ đau mà Đức Phật đã chỉ ra.

  Con thấy có những vị tỳ kheo thật là dũng cảm vì họ tổ chức những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng để mừng cho sự khổ và chụp những tấm ảnh với thí chủ thân mật như gia đình trong khi người tu vốn đã cắt ái ly gia .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài cho con hiểu được để con không phải biến pháp cúng dường cao quý trở nên tầm thường mà vi phạm Mật giáo giới số 1 thì tội lỗi con để đâu cho hết được .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vị đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

   

 48. Mật Thanh Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài viết Thầy rồi ạh.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu được 10 trường hợp cúng dường đúng chánh pháp và cúng dường vào những trường hợp nào, đối tượng nào theo lời Đức Phật dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 49. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con thêm một bài pháp lợi lạc về chủ đề cúng dường trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN.

  Qua luận giảng của Thầy ở bài 4 này giúp chúng con lần nữa mạnh mẽ xác quyết bậc Đạo sư là đối tượng xứng đáng cúng dường và hiểu được những trường hợp nào là thời điểm cúng dường đúng pháp cũng như những sai lầm trong pháp cúng dường mà cần phải tránh xa.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ ra cho chúng con 10 trường hợp là thời điểm cúng dường đúng chánh pháp, và trong sự cúng dường cũng có trường hợp cúng dường đúng thời điểm cần thiết, cấp bách sẽ có kết quả bội phần. Con ghi nhớ lời Thầy nhắc nhở rằng “cách cho hơn của đem cho”, con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kênh vận chuyển vị Thầy cho huynh đệ chúng con đều tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm, không để sự quan tâm trở thành bất thiện pháp, không biến một tu pháp cao quý trở thành hành động tầm thường đầy rẫy tính thế gian gieo nhân luân hồi đau khổ. Cầu nguyện cho chúng con đều trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thật, luôn trân quý giáo pháp để làm được hạng người khó gặp thứ ba, để luôn được là quyến thuộc Bồ đề theo chân vị Thầy chân chính trên hành trình tầm cầu giải thoát.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài ”  Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN  bài 4 : CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO :” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu về cúng dường vào thời điểm nào  đúng pháp để được công đức. Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng học trò và để tử chúng con 10  trường hợp để cúng dường đúng pháp, hoặc ngược lại sẽ trở thành vô nghĩa.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 51. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.con rất hoan hỷ và tán thán bài luận giảng về cúng dường ạ.qua bài viết này của vị Thầy tôn quý con củng hiều được về cúng dường qua 10 câu luận giảng trên bài viết ạ.con thành tâm cảm ơn vị Thầy viết bài cho chúng con đọc và hiểu sao là cúng dường ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc và Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 52. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 53. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu

  Qua bài này cho con hiểu được  10 trường hợp  cúng dường đúng chánh pháp  và ai  là  đối tượng đáng  cúng dường

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 54. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài  “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 4: Cúng Dường Vào Những Trường Hợp Nào?”

  Như ở bài Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 1, bài 2, bài 3 chúng con được Thầy giảng cho chúng con hiểu được thế nào là cúng dường, đối tượng cúng dường, tâm thế cúng dường, Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử.

  Khi chúng con hiểu được đối tượng cúng dường là vị Thầy vị Đạo sư người giúp cho chúng con biết đến Phật Pháp, biết đến quy y Tam bảo  và bản thân chuẩn bị tâm thế chân thành, hoan hỷ để cúng dường lên vị Thầy. Tuy nhiên chúng con cần hiểu thêm cúng dường vào thời điểm nào, trường hợp nào để được  cúng dường đúng pháp và có được công đức trong việc thực hành pháp cúng dường.  Không khéo sẽ rơi vào sự quan tâm trở thành bất thiện pháp.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu “cúng dường vào những trường hợp nào” để thực hiện đúng thực nghĩa với  tu pháp cúng dường. Không đem pháp cúng dường cao quý đánh  đồng với sự “bố thí, cho, tặng” của thế gian. Còn đối tượng cúng dường:  vị Thầy vị Đạo sư cao quý người đại diện cho Tam bảo, người  mang sứ mệnh Như Lai  không thể hạ thấp vị trí vị Thầy ngang bằng với người thế gian.  Dù cho đó là sự quý kính như người thân như cha chú vì đó là mầm móng của sự luyến ái quyến thuộc luân hồi.

  Con thật cảm động  với lòng từ bi và sự mẫu mực của vị Thầy.   Đúng như lời của Tôn giả Potowa khẳng định “điều gì ngược với thế gian là pháp”. Thầy không chấp nhận những đặc quyền tâm linh lợi dụng giáo pháp cao quý  để trục lợi cá nhân theo kiểu lấy lòng, rơi vào chủ nghĩa Bổn sư. Con cảm tạ Thầy luận giải cho chúng con hiểu để chúng  con biết gieo hạt giống phước điền đúng thời điểm để nhận được trọn vẹn công đức và sự thọ nhận của Thầy không rơi vào sự lợi dưỡng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 55. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con 10 trường hợp cúng dường đúng chánh pháp. Để từ đó chúng con không phạm lỗi làm ảnh hưởng đến việc tích tập công đức.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vỉ lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 56. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc ạ!

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 57. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con biết 10 trường hợp mà vị Thầy nhận cúng dường từ học trò, những trường hợp như thế là cúng dường đúng chánh pháp và giúp cho chúng con gieo ruộng phước trong tương lai

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HUM.

   

 58. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tỉnh thức giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 59. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ
  Con cảm ơn sự từ bi chỉ dạy của Thầy về thời điểm nào thì cúng dường đúng chánh pháp trong 10 trường hợp ạ. Con hiểu được ai là đối tượng cúng dường và đối tượng thọ cúng là đang diệt tham, diệt sân, diệt si. Ngoài ra con cũng hiểu được việc cúng dường đúng chánh pháp cũng là việc tích tập công đức và con tự nhắc nhở hành vi của bản thân về thân ngữ tâm của mình trong việc thu tập tinh tấn trong quá trình thực hành pháp để an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Om mani padme hum

 60. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải tường tận cho chúng con hiểu về việc cúng dường cần được diễn ra trong 10 thời điểm thích hợp và ai là đối tượng xứng đáng cúng dường. Khi người học trò, đệ tử cúng dường tới vị Thầy với tâm thái như thế nào, trong trường hợp nào, thể hiện tấm lòng sùng kính Đạo sư cho đúng với chánh pháp. Con xin ghi nhớ 10 thời điểm cụ thể để vị Thầy nhận cúng dường từ học trò , đệ tử để cho chúng con nhận được trọn vẹn phần công đức, phước báu.
  Con cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm khi thực hành pháp tu cúng dường, trở thành người biết ơn và biết trả ơn đúng pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài tiếp theo của vị Thầy với chủ đề: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?
  Ở bài trước, chúng con đã hiểu Đạo sư là 1/12 đối tượng xứng đáng được cúng dường và như trong kinh “Phân biệt cúng dường” Đức Phật có dạy: “Khi một đệ tử nhờ vị Đạo sư của mình mà biết quy y Tam bảo, ta nói rằng khó lòng sánh được công ơn đó bằng cách tỏ thái độ cung kính, đứng dậy tiếp rước, cúng dường những nhu cầu thiết yếu….”. Qua bài viết này, con hiểu rằng “tánh kim cương” trong các trường hợp cúng dường lên bậc Đạo sư là đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si và khi ấy người cúng dường được gieo ruộng phước vô giá, còn “tánh đồng” thực chất người thọ nhận vì lợi dưỡng, là sự trở về với đời sống gia đình, một trong 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu được 10 trường hợp vị Thầy nhận cúng dường từ học trò, đệ tử là đúng chánh pháp: 1/Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội 2/Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp sự 3/ Vị Thầy cử hành nghi lễ quy y cho học trò 4/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò 5/ Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò 6/ Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử 7/Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội 8/Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như xuôi tay, bất lực 9/Cúng dường để sám hối những lỗi phạm nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” 10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự. Con hiểu rằng những trường hợp ấy khác xa với việc mừng sinh nhật hay mừng thọ thầy trụ trì được tổ chức linh đình ở một số chùa mà một số kẻ đạo đức giả trộn cặn với vàng, hay giỗ quảy hay “biếu tết” hay hỏi thăm ốm đau… như những hoạt động phổ biến trong thế gian. Từ ấy con càng cảm niệm hoạt động tâm linh cúng dường cao quý thiêng liêng biết nhường nào. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài cho chúng con nhiều lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om Mani Padme Hum

 62. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ ra 10 thời điểm cúng dường thích hợp theo lời dạy của Đức Phật. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy: “cách cho hơn của đem cho”, nếu cúng dường vị Thầy khi nghe tin Thầy ốm, dịp lễ Tết, hay sinh nhật… thì chẳng khác gì sự lấy lòng tầm thường của thế gian. Cúng dường lên vị Thầy là một tu pháp giúp đối tượng thọ cúng diệt tham, diệt sân, diệt si. Việc cúng dường phải xuất phát tự tâm, không suy nghĩ tính toán và cúng dường với tấm lòng hoan hỷ, sự trân quý và lòng sùng kính Đạo sư. Con cảm tạ Thầy đã viết bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 63. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 4 : CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO  :” rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu về cúng dường vào thời điểm nào đúng pháp để được công đức.  Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng  học trò và để tử chúng con 10 trường hợp để cúng dường đúng pháp, và ngược lại chỉ trở thành vô nghĩa.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 64. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã xong bài viết rồi thưa Thầy .Con rất hoan hỷ và tán thán bài giảng luận về cúng dường ạ. Qua bai viết của vị Thầy tôn quý con cũng  hiểu được về cúng dường qua 10 luận giảng trên bài viết ạ. Con thành tâm cảm tạ ơn vị Thầy viết bài cho chúng con đọc và hiểu sao là cúng dường ạ.

  Con  thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.

 65. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai đã đọc bài 4:” Đệ tam tâm Pháp thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn: Cúng dường vào  những trường  hợp nào” của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ  về bài viết luận về cúng dường của Thầy. Qua bài viết con biết được 10 thời điểm nào được vị Thầy cho phép cúng dường và ý nghĩa của những thời điểm đó. Hơn hết cả đó là lợi lạc cho chúng con từ việc cúng dường đúng chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô, vì lợi lạc của chúng sinh.

  Om Mani Padme hum!

 66. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu về cúng dường vào đúng thời điểm đúng pháp để được công đức. Thầy đã từ bi chỉ dạy học trò để tử chúng con 10 phương pháp cúng dường đúng pháp nếu ngược lại thì không có kết quả.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 67. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Hồng Quang hoan hỷ bài 4: ‘Cúng dường vào những trường hợp nào?’

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải cho chúng con hiểu được đối tượng nào đáng cúng dường và 10 thời điểm cúng dường đúng chánh pháp để cho các hoạt động tâm linh của chúng trò không trở nên vô nghĩa và sự thọ cúng của vị Thầy là cơ hội giúp chúng sanh gieo ruộng phước tương lai.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 68. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn-Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?”

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi viết bài để chúng học trò, đệ tử biết được thời điểm vị Thầy nhận cúng dường từ học trò, 1o trường hợp cúng dường đúng chánh pháp để tránh cho sự quan tâm của học trò, đệ tử trở thành bất thiện pháp!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 69. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc Đệ tam pháp Tâm Trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4 : CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ? “. Qua bài viết  với luận chứng trong kinh “ Phân biệt cúng dường “ con hiểu vì sao người học trò, đệ tử nên cúng dường bậc  Đạo sư của mình; và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy giúp con hiểu thêm về 10 trường hợp cụ thể mà chúng con có thể cúng dường tới vị Thầy theo đúng quỹ đạo Chánh pháp và “ tất cả những hoạt động ấy Đức Phật gọi là những trường hợp xứng đáng được cúng dường vì đối tượng thọ cũng đang diệt tham, diệt sân, diệt si” . Và nếu cúng dường vị Thầy trong trường hợp sinh nhật, đau ốm .. thì “ người học trò biến vị Thầy thành người thân, hoặc tha nhân; sự cúng dường trờ thành bố thí, từ thiện, hỗ trợ..” như là 1 trong 14 thất bại trầm trọng mà Tôn giả Gampopa đã khuyến cáo

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật táng

  Om Ah Hùm

 70. Kính bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ được đọc tiếp bài viết mới của vị Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con  hiểu được  cúng dường  lên vị đạo sư chân chính

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con  10 trường hợp cúng dường  đúng chánh pháp  chúng con xin ghi nhớ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 71. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?” trong tác phẩm “Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ.

  Qua 3 bài trước, vị Thầy đã giảng luận cho chúng chúng con hiểu thực nghĩa thế nào cúng dường, tịnh pháp nội cúng dường; tinh thần và thái đội cúng dường; đối tượng được nhận cúng dường và Đạo sự thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử. Con hiểu được vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí, là đại diện của Tam Bảo đã cho con cơ hội được tiếp cận Chánh pháp và nhiệt tâm giáo hóa chúng con và không dừng nghỉ bước chân hoằng dương chánh pháp – là đối tượng cúng dường “đồng với các chư Phật – Thánh” để chúng con tích lũy được công đức. Đến bài viết này, con hiểu được 10 thời điểm mà sự cúng dường từ chúng con lên vị Thầy là đúng quỹ đạo chánh pháp, giúp cho chúng con có được trọn vẹn công đức, gieo ruộng phước điền trong tương lai. Qua đó, con cũng hiểu được cần tỉnh thức để tránh bị rơi vào những hành động “bất thiện pháp”, và sự thọ nhận cúng dường của vị Thầy không rơi vào sự lợi dưỡng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 72. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ đọc bài viết của Thầy! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 73. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN – Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO” của Thầy rồi ạ!

  Trong những bài trước của “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”, vị Thầy đã luận giải tường tận cho chúng con hiểu về ý nghĩa của việc cúng dường, tinh thần, thái độ chúng dường và những đối tượng xứng đáng cúng dường.

  Con hiểu khi chúng con cúng dường lên vị Thầy với lòng thành kính, thái độ hân hoan, tự nguyện chính là bày tỏ sự biết ơn và trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy – vị Đạo sư – 1 trong 12 đối tượng xứng đáng cúng dường như Đức Phật đã dạy. Cùng với đó thì cúng dường cũng giúp cho sự tích lũy về công đức của học trò, đệ tử chúng con trong quá trình tu tập, thực hành pháp cũng như một hình thức để tu tập xả ly.

  Để cụ thể, trong bài này Thầy đã chỉ ra 10 thời điểm thích hợp cho việc thực hành cúng dường đúng chánh pháp, giúp chúng con không bị ảnh hưởng tới kết quả tâm linh và không để cho “sự quan tâm trở thành bất thiện pháp”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc và ý nghĩa này!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 74. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc “Đệ tam tâm Pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?”. Bài viết của Thầy giúp học trò chúng con biết được 10 trường hợp cúng dường lên vị Thầy là đúng chánh pháp để các hoạt động tâm linh của học trò chúng con không trở thành vô nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 75. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu về đối tượng đáng cúng dường và 10 thời điểm cúng dường đúng chánh pháp. Nhờ đó chúng con không bị ảnh hưởng đến kết quả tâm linh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 76. Mật Tịnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Bài viết của Thầy giúp con hiểu rõ hơn về những thời điểm mà chúng con có thể thực hiện tu pháp cúng dường lên vị Thầy, để bày tỏ lòng biết ơn Ngài và sự trân quý giáo pháp, đồng thời tránh đi những hình thức cúng dường mang đậm chất chủ nghĩa bổn sư, đối đãi thế gian, vốn là truyền thống vô minh mà chúng con cần xả ly để tránh “tu nhiều, được ít”.

  Qua 10 thời điểm mà Thầy liệt kê trong bài, con hiểu rằng chung quy sự cúng dường của người đệ tử là đúng pháp khi đối tượng thọ nhận là “vị Thầy xứng đáng”, thời điểm thọ nhận là khi Ngài đang thực hiện các hoạt động, nghi thức tâm linh làm lợi lạc cho đệ tử và chúng sanh hoặc khi bản thân đệ tử muốn bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm niệm ơn phước gia hộ từ các Ngài. Ngoài ra, sự cúng dường sau khi thống hối lỗi phạm cũng là một cơ hội để tích lũy công đức, phần nào bù đắp cho lỗi lầm đã phạm mà tránh được hậu quả nặng nề trong tương lai. Như vậy, khi sự cúng dường là đúng pháp thì không chỉ đối tượng thọ nhận mà bản thân người cúng dường cũng trở nên cao quý, bởi tâm thành của họ, bởi động cơ xuất phát từ hạng người khó gặp. Nhờ đó, sự cúng dường trở thành một tu pháp cao quý, thiêng liêng, còn ngoài hệ quy chiếu ấy, thì tất cả những thời điểm cúng dường khác như sinh nhật, giỗ quãy, lễ tết, đau ốm… đều không phù hợp, biểu hiện chủ nghĩa Bổn sư, đối đãi thế gian phàm tình.

  Kính bạch Thầy! Lạ thay khi ở thế gian những gì đúng thời điểm họ lại thường cho là điều hiển nhiên, không mấy hoan hỷ, còn những gì “ngoài luồng” lại thường được coi trọng. Khi họ thuyết giảng và được “cúng dường”, họ nhận tùy tiện như một sự tất yếu của “dịch vụ tâm linh”, còn khi họ chẳng phải làm gì, mà ngày đẹp trời vẫn có người nhớ đến và “cúng dường” họ như dịp lễ tết, sinh nhật, đám giỗ ba, đám giỗ mẹ, đám giỗ thầy… họ lại “xúc động” và ghi nhận “tấm chân tình” đó, có lẽ họ cho rằng khi mình không phải bỏ ra công sức gì mà vẫn được cung phụng, được quan tâm đến những việc cá nhân như vậy, thì đối tượng đó mới thật sự là thí chủ có tâm, có lòng, đáng trân trọng. Nhưng tất nhiên, ngược với thế gian mới chính là pháp, chỉ có người với tâm mong cầu lợi dưỡng mới có suy nghĩ đó, còn bậc chân tu chỉ y theo quỹ đạo chánh Pháp mà làm lợi lạc cho người, nghĩa là vị tha chứ không vị kỷ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc, để chúng con qua đây mà “biết đúng những đối tượng cần phải thực hành” và “biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng”. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu : Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 4: “  Cúng dường vào những trường hợp nào?”

  Bài pháp này là kim chỉ nam giúp cho chúng con biết được thời điểm nào?trường hợp nào? là cúng dường đúng pháp và khi đó chúng con mới thực sự thể hiện đúng tâm sùng kính Đạo sư, biết ơn và biết trả ơn. Còn ngược lại nếu không có kim chỉ nam soi sáng chúng con dễ chọn nhầm thời điểm, trường hợp để cúng dường như ngày tết, ngày sinh nhật hay thời điểm Thầy bị đau ốm…Như vậy người trò biến  Thầy trở thành người thế gian, trong khi đó Thầy là  bậc Tuệ tri thức đại điện Tam Bảo, nên việc cúng dường với tâm bất tịnh đó sẽ không được chút công đức nào mà tổn phước, âm phước vì bất kính vị Thầy.

  Qua bài pháp của  Thầy, con cảm thấy mình và các huynh đệ kim cang thật hạnh phúc biết bao khi được Thầy từ bi trao truyền trạch pháp nhãn nhờ đó hiểu đúng, hành đúng, đạt hiệu quả cao ( an lạc đời này, đời sau cực lạc). Và con cũng cảm thấy xót thương  cho những chúng sanh bị mê lầm phải tà sư, bị tiêm nhiễm tà kiến nên hiểu sai, làm sai và phải gánh chịu hâu quả như việc hiểu sai đối tượng cúng dường ( tà sư, thần tài, thổ địa, quan công..), sai trường hợp cúng dường, thời điểm cúng dường ( cúng dường khi Thầy tổ chức sinh nhật, cúng giỗ cha mẹ,vào ngày tết hay khi Thầy đau ốm…) nên càng làm càng tổn phước, âm phước, hậu quả là gia đình bất hòa, chia ly, làm ăn thất bát, khổ đau, phiền não gia tăng…và trầm trọng nhất là khi chết bị rơi xuống cõi thấp.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã ban chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự  trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 78. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 4 của loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí – Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài viết cũng là lời nhắc nhở của Thầy đối với chúng con để thực hiện tu pháp cúng dường đúng pháp ở phương diện đối tượng nhận cúng dường và thời điểm cúng dường, nhờ đó tích tập được công đức. Bằng không sẽ biến pháp cao quý thành hoạt động thế gian tầm thường, xem đối tượng cao quý xuất thế gian là vị Thầy chẳng khác người phàm tục, nên chẳng được công đức gì. Đồng thời con cũng ghi nhớ bài  học về tính thời điểm, rằng tính thời điểm là quan trọng, công đức nhiều cũng nhờ cúng dường đúng thời điểm cần thiết, cấp bách, như trường hợp của nàng mục nữ Sujata hay chàng buôn ngựa trong bài.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 79. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc để chuang con hiểu được cúng dường vào những trường hợp nào cho đúng để không trở thành sự bố thí từ thiện mà rất nhiều người nhầm lẫn.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 80. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài số 4: “Cúng dường vào những trường hợp nào?” trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con biết và hiểu về cúng dường trong trường trường hợp nào là  đúng pháp để cho các hoạt động tâm linh của học trò chúng con không trở nên vô nghĩa, rơi vào chủ nghĩa Bổn sư. Chúng con may mắn trong kiếp này, được gặp vị Thầy- bậc Tuệ tri thức giúp cho chúng con biết đến chánh pháp,  rời xa vô minh tà kiến, hướng dẫn chỉ lối cho chúng con trên đạo lộ giải thoát nên việc cúng dường vị Thầy là thể hiện sự trân quý giáo pháp, sự biết ơn và biết trả ơn đối với vị Thầy đồng thời giúp cho chúng con gieo ruộng phước điền trong tương lai. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 81. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồ i ạ

  Con tán thán công hạnh vị Thầy đã bồ đề tâm ban cho chúng con bài pháp quý báu để chúng con hiểu được thời điểm cúng dường tinh thần cúng dường

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 82. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?” của Thầy rồi ạ.
  Ở những bài trước, Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu được ai là đối tượng xứng đáng thọ nhận cúng dường, tinh thần và thái độ cúng dường lên bậc Tuệ Tri Thức. Đến bài Pháp lần này, Thầy tiếp tục chỉ dạy chúng con cúng dường trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng thời điểm cúng dường đúng pháp là khi vị Thầy đang thực hiện hoạt động tâm linh, nghi thức tâm linh. Khi đó, vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, nối tiếp sự nghiệp phổ truyền chánh pháp, giáo hóa chúng sanh mà Đức Phật, Bồ Tát và các bậc Thánh tăng đã làm trong quá khứ. Qua đó, học trò, đệ tử quán tưởng vị Thầy là Phật, là Bồ Tát, là Thánh tăng và cúng dường lên Ngài thì sẽ nhận được ơn phước tương ứng từ các Ngài chuyển qua.
  Ngược lại, khi học trò, đệ tử cúng dường lên Thầy trong những dịp: Lễ, Tết, sinh nhật, giỗ quẩy…
  thì họ chỉ xem vị Thầy ấy như bà con, họ hàng, phụ huynh… của mình vì đây là những hoạt động thế sự mà các bậc Tuệ Tri Thức không bao giờ để tâm. Và nếu xem vị Thầy như một người thế gian bình thường thì chẳng những không được một chút ơn phước nào từ Ngài mà còn phạm trọng giới bất kính Đạo Sư.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài Pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 83. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ với bài viết “Cúng dường vào những trường hợp nào?” Của Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM!

 84. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 85. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào?”

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã cho chúng con hiểu thời điểm nào chúng học trò, thí chủ cúng dường lên vị Thầy là đúng Chánh pháp, cụ thể là 10 trường hợp sau:

  1/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội.

  2/ Vị Thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự.

  3/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy Y cho học trò.

  4/ Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò.

  5/ Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò.

  6/ Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử.

  7/ Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực.

  9/ Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.

  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 86. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi a.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .

  Om mani padme hum .

 87. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Bài viết trước Thầy đã chia sẻ chúng con biết đối tượng được cúng dường. Cúng dường như nào và trong trường hợp như nào là câu hỏi băn khoăn của chúng con ạ. Trong đời sống thế sự khi có dịp lễ, đám cưới, sinh nhật, ốm đau…hoạt động tặng, biếu, trao diễn ra sôi nổi, tích cực vì đây là hoạt động được coi là truyền thống người dân. Mục đích của chánh pháp khác đời sống thế sự nên cúng dường trong các hoạt động kể trên làm mất đi tính cao quý, tôn nghiêm nhà Phật, vô tình theo hoạt động tà giáo lúc nào cũng thấy trưng bày ra công ty này, gia đình kia, đoàn thể nọ cúng dường thật oách bất kể các dịp, lúc nào cũng được.

  Con hoan hỷ khi Thầy chia sẻ rõ ràng 10 trường hợp cúng dường để chúng con vừa được hưởng lợi lạc và xả ly hoạt động cúng dường theo đúng chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh trí tuệ tỏa sáng muôn nơi!

  Om Mani Padme Hum!

 88. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 89. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ khi được đọc bài viết ạ.

  Con hiểu được rằng nên cúng dường vào lúc nào, thời điểm nào chứ không phải lúc nào cũng có thể cúng dường tới vị Thầy ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy chúng con ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 90. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Bài 4 Cúng dường vào những trường hợp nào?” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con 10 thời điểm vị Thầy nhận cúng dường từ học trò, thí chủ là đúng chánh pháp, vì đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si. Con cảm tạ vị Thầy đã ban bài pháp đầy lợi lạc cho chúng con, giúp chúng con không rơi vào trường hợp cúng dường bất tịnh, giúp chúng con tích tập công đức, gieo ruộng phước trong tương lai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 92. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy về những thời điểm cúng dường đúng Chánh pháp mà người đệ tử cúng dường lên Vị Thầy dạy đạo, bao gồm 10 trường hợp:

  (1) Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội

  (2) Vị Thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

  (3) Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò

  (4) Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò

  (5) Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

  (6) Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử

  (7) Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội

  (8) Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực

  (9) Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

  (10) Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 93. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn con xin ghi nhớ 10 pháp cúng dường đúng thời điểm và đúng chánh pháp

  Con xin cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp thật lợi lạc

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 94. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán vị Thầy đã viết bài nhiều lợi lạc,giúp cho chúng con hiểu rỏ hơn về cúng dường như thế nào và thời điểm nào là thích hợp để công đức được trọn vẹn.

  Nhờ ơn vị Thầy chúng con được quy y Tam Bảo , được học những pháp môn mà vị Thầy đã phát lồ, được tích tập công đức để làm hành trang vượt sông sanh tử.Chúng con còn cơ được cơ hội làm người tối thượng thứ hai là người biết ơn và biết trả ơn qua pháp tu cúng dường mà đối thể là vị Thầy chân chính, công đức có được rất nhiều.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc cho tất cả chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 95. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Bài 4 : Cúng dường vào những trường hợp nào?” trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí : cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho đệ tử chúng con hiểu được sự cúng dường đúng pháp khi đối tượng thọ nhận là “vị Thầy xứng đáng” (giới luật tinh nghiêm, giáo pháp tinh tấn, giáo điển am tường, phương tiện thiện xảo), nếu nhận lầm tà sư thì sự cúng dường ấy sẽ đem lại hậu quả thay vì kết quả như Mạt Lợi vương phi thuở xưa vì vô tình tiếp tay cho người đội lốt tu hành. Thời điểm cúng dường đúng pháp khi vị Thầy đang hoạt động, cử hành nghi lễ tâm linh và khi đệ tử được hanh thông thế sự, vượt qua khó khăn, sám hối và khi có tang sự. Những sự cúng dường nhân dịp lễ tết, sinh nhật, đau ốm,…là hoạt động thế sự, trái với quỹ đạo chánh pháp nên cũng không có kết quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc để hiểu đúng và hành đúng nhằm gieo ruộng phước tương lai, xây dựng nền móng vững chắc cho lâu đài giác ngộ vì “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối” (Pháp vương Gyalwang Drukpa 12).

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 96.  

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được bước tiếp theo chân Thầy vào lâu đài Duy-ma-cật để được chiêm ngưỡng kho báu “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”. Sau khi vị Thầy mở ra cánh cổng thứ ba thì đệ tử chúng con đã có câu trả lời kỳ diệu, giải đáp cho câu hỏi “Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử?”. Và giờ đây khi vị Thầy từ bi cho bước qua chiếc cổng thứ tư, chúng con lại được thấy một tấm bảng vàng hiện lên một cách rất chi tiết lời dạy về việc “CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?” là đúng chánh pháp, là phù hợp nhất để cho chúng đệ tử, học trò chúng con có cơ hội tích tập công đức, dần khai mở trí tuệ qua thực hành, ứng dụng hoạt động tâm linh cúng dường.

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi cụ thể hóa pháp cúng dường trong những trường hợp chi tiết, giúp cho đệ tử chúng con dù sơ cơ hay căn cơ chậm lụt đến đâu, thì khi được đọc đến những hướng dẫn này cũng sẽ giảm dần cho đến dứt hẳn sự mê muội, lầm lạc trong sự cúng dường.

  Thứ nhất, chúng con sẽ không cúng dường nhầm vào bọn tà sư, kẻ hạ trí, đạo đức giả đội lốt tu hành vì nó chỉ đem lại hậu quả cạn kiệt tài sản, đọa lạc cõi thấp do gieo nhân trợ duyên cho tà kiến, ác tri thức hoành hành, bức hại thân căn, giết hại huệ mạng chúng sanh.

  Thứ hai, chúng con hiểu rõ hơn sự vĩ đại của Chánh pháp, chánh kiến Phật đà. Đặc biệt là hiểu được công hạnh Bồ đề, công ơn to lớn vô biên, không thể báo đáp nỗi của vị Thầy, bậc Tuệ tri thức – bậc Đạo sư tôn quý đã giúp cho người đệ tử được: “Quy y Tam bảo, được thọ 5 giới; có được niềm tin tuyệt đối vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng; tường tri về Tứ diệu đế”.  Qua đó chúng con sẽ có tâm thái tác pháp cúng dường đúng vai trò, vị trí của người đệ tử với ‘cách cúng dường hơn của dâng cúng’. Chúng con sẽ không biến sự ‘cúng dường cao quý’ thành sự ‘bố thí ô nhiễm’; không còn vô minh, ngu muội mà kéo vị Thầy của mình từ ngai vàng của bậc Kim cang sư, bậc Đạo sư Thanh Trí tôn quý xuống chiếc ghế bẩn của một Phú hộ phàm tục; không biến những hạt giống của sự cúng dường trở thành vô nghĩa, thậm chí trở thành những hạt muối mặn xâm hại đến ruộng phước báu của chúng sanh.

  Thứ ba, chúng con được biết rõ ràng và cụ thể “10 thời điểm vàng” để cúng dường đúng pháp lên vị Thầy, khi Ngài “đang diệt tham, diệt sân, diệt si”… Và một thời điểm “kim cương” vi tế hơn sẽ giúp gia tăng công đức bội phần như nàng mục nữ Sujata hay người buôn ngựa thuở xưa.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận chi tiết, rõ ràng, cụ thể để chúng sanh chúng con được hiểu rõ mà thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp, không lạc vào dường tà, nẽo ác. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy, đức Bổn tôn, chư Hộ pháp kim cang từ bi gia hộ để học trò, đệ tử chúng con luôn khắc ghi những lời Thầy dạy trong lòng mà  y giáo phụng hành nhằm lợi mình, lợi cả chúng sanh.

  Con kính lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum.

   

 97. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con đã biết được là ta nên cúng dường cho ai và cúng dường khi nào.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

 98. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài” đệ tam tâm pháp Thanh Trí: cúng dường bất khả gián đoạn” bài 4″ Cúng Dường vào những trường hợp nào” rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ vị Thầy đã khai thị cho chúng con biết về 10 thời điểm chúng con thực hiện cúng dường đúng Pháp, chúng con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận chi tiết, rõ ràng, giúp cho chúng con thực hiện đúng quỹ đạo chánh pháp, nhờ đó chúng con tích góp được nhiều công đức,

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

   

 99. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này của Thầy ạ.

  Qua bài viết, con hiểu được tường tận về những thời điểm mà người học trò, đệ tử được phép cúng dương lên vị Thầy. Đó là những thời điểm vị Thầy đang diệt tham, diệt sân, diệt si. Cụ thể là 10 trường hợp:

  1.Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội

  2.Vị Thầy hoạt động tâm linh khi làm Pháp sự

  3.Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò

  4.Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò

  5.Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò

  6.Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử

  7.Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội

  8.Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực

  9.Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

  10.Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Nhờ bài giảng của vị Thầy mà con có cơ hội quán xét lại hành vi cúng dường của bản thân, từ đó điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 100. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn – Bài 4: Cúng dường vào những trường hợp nào”

  Nhờ có vị Thầy mà chúng con mới biết được Chánh pháp, được quy y để thực hành pháp giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nên việc cúng dường lên vị Thầy tôn quý là một cơ hội cho chúng con tích tập công đức, bày tỏ tấm lòng sùng kính Đạo sư – Ngài đã cho chúng con ruộng phước như trời mây”, giúp con “giác ngộ trong đời này”. Tuy nhiên, nếu chúng con cúng dường không đúng Chánh pháp, sai đối tượng thì sẽ không có kết quả tâm linh nào, nhầm lẫn đồng là vàng như câu chuyện của Mạt Lợi Vương Phi.

  Cúng dường với một tâm không trong sáng, mong cầu theo đối đãi của thế gian, coi vị Thầy tâm linh là vị Thầy của thế gian, biến việc cúng dường thành một hoạt động trục lợi thì chỉ có tổn hại đến âm đức.

  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu cúng dường như thế nào đúng Chánh pháp. Con xin ghi nhớ 10 thời điểm để vị Thầy nhận cúng dường, giúp chúng con gieo ruộng phước một cách trọn vẹn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp này.

  Con cầu nguyện cho sức khóe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài 4 của loạt bài “Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng để chúng con được hiểu rằng “Nên cúng dường vào những trường hợp nào?”. Như vậy bên cạnh đối tượng cúng dường, đối tượng thọ nhận cúng dường, phẩm vật cúng dường thanh tịnh thì pháp cúng dường để thực hiện đúng pháp còn tùy thuộc vào cúng dường trong những trường hợp nào. Ở đây vị Thầy đã chỉ rõ 10 thời điểm cúng dường đúng pháp, tất cả đều liên quan đến hoạt động tâm linh, khi đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si.

  Từ đây con đã hiểu vì sao vị Thầy nghiêm khắc giáo huấn trong những trường hợp cúng dường mang màu sắc luyến ái thế gian (khi Thầy bệnh) hay bị cuốn theo truyền thống vô minh (dịp lễ tết) trong khi Thầy đã dạy “Truyền thống vô minh không đáng theo”. Bởi nếu cúng dường như vậy không khác gì đem một pháp tu cao quý, biến một hoạt động tâm linh tích tập công đức thành hoạt động thế gian, làm tăng trưởng luyến ái, bám chấp vào truyền thống, sẽ chẳng đem lại kết quả gì.

  Con cảm tạ và xin ghi nhớ lời Thầy dạy: Đừng để “sự thọ cúng vị Thầy trở thành lợi dưỡng chớ không phải là cơ hội giúp chúng sanh gieo ruộng phước tương lai. Đừng để sự quan tâm trở thành bất thiện pháp”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 102. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về bài số 4 trong Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng Dường bất khả gián đoạn “Cúng Dường Vào Những Trường Hợp Nào?”. Qua bài viết, con hiểu rằng “cách cho hơn của đem cho”. Cúng dường và bố thí có chung 1 cử chỉ, nhưng chính “cách cho” mới quyết định là mình đang cúng dường hay là bố thí, như trong bài vị Thầy đã liệt kê ra 10 trường hợp cúng dường là đúng chánh pháp:
  1. Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong pháp hội.
  2. Vị Thầy đang hoạt động tâm linh khi làm pháp sự.
  3. vị Thầy cử hành nghi lễ Quy Y cho học trò.
  4. Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò.
  5. VỊ Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò.
  6. Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử.
  7. Cúng dường khi người đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đat xã hội.
  8. Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay, bất lực.
  9. Cúng dường để sám hối khi phạm lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính đạo sư”.
  10. Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.
  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, uốn năn con, dẫn dắt con trên con đường đến với đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích, luận giảng cho chúng con biết và hiểu những đối tượng xứng đáng được cúng dường và những trường hợp nào là cúng dường đúng pháp. 10 trường hợp cúng dường ở trên là đúng pháp bởi vì đối tượng thọ cúng đang diệt tham, diệt sân, diệt si; con hiểu chỉ khi chúng con cúng dường đúng vị Thầy chân chánh và đúng pháp thì sự cúng dường của chúng con mới có nghĩa và sự thọ cúng của vị Thầy mới đem lại cho chúng con cơ hội gieo ruộng phước trong tương lai.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 104. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện 5ất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 105. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được đối tượng đáng cúng dường và và trường hợp nào cúng dường đúng chánh pháp để không biến từ cuang dường trở thành bố thí một pháp tu cao quý trở nên tầm thường , mang hành vi cảm xúc của luân hồi bởi những hành động đúng người sai thời điểm và tệ hại hơn nữa khi chúng con cúng dường sai đối tượng sẽ nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng khi vô tình trở thành người tiếp tay cho kẻ chuyên trục lợi cá nhân bằng lòng tin của chúng sanh dành cho Đạo Phật , mang tâm điạ tà kiến làm hại chúng sanh.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 106. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Thông qua bài pháp này Thầy ban con đã hiểu được rõ ai là đối tượng đáng cúng dường và những trường hợp nào là cúng dường đúng chánh pháp. Con cũng đã hiểu ra nếu chẳng may nhầm đồng là vàng mà cúng dường cho bọn tà sư, kẻ hạ trí, bọn đội lốt tu hành thì sẽ nhận được hậu quả chứ không phải kết quả.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thân tâm an lạc.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy!Do vậy cũng phải chọn học trò xứng đáng nữa!

 107. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu rõ ai là đối tượng để cúng dường và cúng dường vào những trường hợp nào để đúng pháp để chúng con nhận được công đức và phước đức. Nếu không chúng con sẽ rơi và việc cúng dường sai đối tượng mà chẳng được gì còn hại cả thân căn huệ mạng của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 108. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài :”Bài 4 Cúng dường vào những trường hợp nào?” rồi ạ.
  Qua bài viết con đã hiểu được 10 trường hợp cúng dường:
  1, Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong pháp hội.
  2, Vị Thầy hoạt động tâm linh khi làm pháp hội.
  3,Vị Thầy cử hành nghi lễ Quy y cho học trò.
  4,Vị Thầy cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò.
  5,Vị Thầy giảng pháp cho đạo chúng, học trò.
  6,Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò và đệ tử.
  7,Cúng dường khi đệ tử được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.
  8,Cúng dường khi người đệ tử vượt qua được những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã xuôi tay bất lực.
  9, Cúng dường để sám hối khi phạm sai lầm nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”
  10, Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bị sách tấn chúng con ạ,
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu trạng thái tĩnh thức giác ngộ.
  Con cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 109. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con biết được không 10 trường hợp cúng dường đúng chánh pháp ạ. Khi đó hành vi cúng dường của chúng đệ tử, học trò mới nhận được sự diệt tham, diệt sân, diệt si qua đó mới có được công đức. Ngoài mười trường hợp Thầy dạy trong bài viết thì mọi thời điểm khác hành vi cúng dường đều không nhận được kết quả.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch covid sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum!

 110. Lê Xuân Lượng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng của Thầy. Từ trước đến giờ con đã hiểu sai. Thực hành sai. Con thành tâm xám hối và học theo bài giảng của Thầy.
  Con cầu nguyện sưc khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om meni padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không phải! Trò không sai! Sai ở chỗ nơi được cúng dường và người được cúng dường không hiểu thực nghĩa, không giảng dạy đúng thực nghĩa, cho nên dù cúng dường nhiều vẫn ít hiệu quả!

   • Lê Xuân Lượng says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cầu nguyện sưc khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự an lạc của Chúng Sinh.
    Om mani padme hum.

 111. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc và học lại bài này. Con cảm tạ ơn Thầy vị Thầy đã chỉ dạy cho con 10 trường hợp cúng dường đúng cách.
  Con nguyện học tập và thực hành tâm pháp Thanh Trí.Hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho nhân dân Việt Nam thoát khỏi đại dịch covit19. Cuộc sống được Bình An. Ấm lo. Hạnh phúc.
  Om Mani Padme Hum

 112. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó, con hiểu được. Cúng dường là một tu pháp cao quý mà Bồ tát Phổ Hiền đã nâng lên thành một đại hạnh, nhằm giúp cho hành giả chúng con được tích tập công đức làm hành trang cho sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.
  Tuy nhiên, để hạt giống công đức được nẩy mầm và phát triển tốt trên phước điền của tịnh pháp cúng dường, thì hành giả chúng con phải tuân theo lời dạy của Đức Phật, các bậc Thánh chúng đạo Phật là thực hành hoạt động cúng dường phải đúng với quỹ đạo Chánh pháp, đúng với đối tượng xứng đáng được cúng dường, và đúng với các trường hợp xứng đáng được cúng dường. Và sau đâu là 10 trường hợp cúng dường đúng pháp lên vị Thầy (bậc Đạo sư, Tuệ tri thức) khi:
  1/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp hội.
  2/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong Pháp sự.
  3/ Vị Thầy đang cử hành nghi lễ Quy y cho học trò.
  4/ Vị Thầy đang cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò.
  5/ Vị Thầy đang giảng pháp cho đạo chúng, học trò.
  6/ Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử.
  7/ Cúng dường khi đệ tử hạnh phúc tại tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.
  8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua những khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã buông xuôi, bất lực.
  9/ Cúng dường để sám hối lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.
  10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.
  Cùng với lời nhắc nhỡ của vị Thầy “cách cho hơn của đem cho” để nhắc nhỡ chúng con rằng, thực hành cúng dường với tâm hoan hỷ, thành kính, chân thật, cúng dường đúng pháp, đúng thời điểm. Đừng để sự quan tâm trở thành bất thiện pháp. Nếu vậy, tất cả hoạt động tâm của chúng con trở thành vô nghĩa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 113. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu những đối tượng đáng cúng dường và những trường hợp cúng dường đúng pháp. Nếu không tất cả các hoạt động tâm linh của chúng con trở nên vô nghĩa. Sự thọ cúng của vị Thầy trở thành lợi dưỡng chứ không phải cơ hội giúp chúng sanh gieo ruộng phước tương lai.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 114. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định cho chúng con hiểu được Cúng dường là một tu pháp cao quý đã được Bồ tát Phổ Hiền nâng lên thành một đại hạnh. Tuy nhiên để cúng dường đúng theo quỹ đạo chánh pháp thì cần phải xác định đối tượng và thời điểm cúng dường. Ở thời điểm hiện tại, đối với bậc Tuệ tri thức,bậc Đạo sư thì thời điểm cúng dường đúng pháp được thực hiện trong 10 trường hợp sau:
  1/ Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong pháp hội, 2/Vị Thầy đang hoạt động tâm linh trong pháp sự, 3/Vị Thầy đang cử hành nghi lễ Quy Y cho học trò, 4/ Vị Thầy đang cử hành nghi lễ Quán đảnh cho học trò, 5/ Vị Thầy đang giảng pháp cho đạo chúng, học trò, 6/ Vị Thầy đang truyền pháp cho học trò, đệ tử, 7/ Cúng dường khi đệ tử hạnh phúc tại tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, 8/ Cúng dường khi người đệ tử vượt qua nhũng khó khăn, trở ngại tưởng chừng như đã buông xuôi, bất lực, 9/ Cúng dường để sám hối lỗi sai nghiêm trọng như giáo huấn chỉ ra trong “50 Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư”, 10/ Cúng dường khi người đệ tử có tang sự.
  Qua những luận giải trên cho con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy để chúng con không chỉ hiểu được thực chất của việc cúng dường để không rơi vào bẫy “sự quan tâm trở thành bất thiện pháp”. Đồng qua đó, con càng thêm trân quý ơn phước khi được theo học vị Thầy, vị Tuệ tri thức mà nhờ đó chúng con sẽ được “Lỗi lầm ngày một tiêu trừ, đức hạnh ngày một gia tăng” khi có cơ hội được thực hành pháp là mỗi lần có cơ hội được “gieo ruộng phước tương lai. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 115. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng hiểu được giá trị cúng dường đúng thời điểm,đúng đối tượng để gieo trồng ruộng công đức để thoát khỏi sinh tử luân hồi.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 116. Mật Hoàng Trúc
  Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được những lợi lạc khi cúng dường lên vị Đạo sư chân chính. Con xin ghi nhớ 10 thời điểm vị Thầy nhận cúng dường từ học trò, đệ tử đúng chánh pháp.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã phát kiến Lục diệu pháp môn giúp cho chúng con có cơ hội thực hành Tâm Pháp Thanh Trí để được an tích tập công đức, an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 117. Mật Định Sơn says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy. Qua bài viết con đã ghi nhớ 10 thời điểm vị thầy nhận cúng dường , đúng thời điểm, đúng đối tượng như bài viết của Thầy đã chỉ dạy chúng con .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch COVID sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum

 118. Mật Tuấn Nguyên
  Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giảng cho con được biết những lợi lạc khi cúng dường cũng như 10 thời điểm vị Thầy nhận cúng dường để chúng con được biết và không mắc phải.
  Con nguyện cầu sức khoẻ của vị Thầy vì sự nghiệp chúng sanh .
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status