May 27, 2013

Posted by in Ứng dụng thực hành | 40 Comments

VÔ THƯỜNG

VÔ THƯỜNG

Chúng con cảm ơn Thầy vì đã dành thời gian cùng tâm sức viết một lá thư dài, như một áng văn đầy nỗi niềm thế sự nhưng thao thức khôn nguôi tinh thần pháp sự. Mỗi lần đọc thư Thầy là thêm một lần chúng con quán niệm vô thường và nhiều đề tài về pháp, để rồi thấy những giá trị (nếu có) mà ta nhọc công một đời tạo ra được tuy rất đáng mừng nhưng cũng cũng chỉ tạm thời mà thôi. Lo lắng và chăm chút cho hiện tại là cần, nhưng nghĩ mình sẽ ở lại mãi với những thứ đó, hoặc những thứ đó sẽ theo ta qua bên kia cửa tử thì thật đáng phải xem lại, như lời Thầy đã cảm thán: “Vâng, sinh mạng mà cốt lõi là sức khỏe vốn dĩ vô thường, cần nên tận dụng.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status