Dec 26, 2012

Posted by in Pháp là cuộc sống, Trang chủ | 20 Comments

Tung bụi ngược chiều gió

Thầy nhận thấy comment của đạo huynh Mật Hải mang ý nghĩa sâu sắc và thiết thực nên đăng thành bài: “Tung bụi ngược chiều gió“. ————————————————————————————————————– Tung bụi ngược chiều gió Chúng con cảm đội ơn Thầy đã từ bi ban Pháp nhũ. Con cảm đội ơn Thầy đã từ bi hiển lộ nhiều phương tiện thiện xảo (như trang Chanhtuduy.com đây), để chúng con có cơ hội được uống những dòng tinh túy cam lồ mà nhờ đó tâm thức chúng con được an lành và ngày qua ngày, đạo tâm được trưởng dưỡng tròn đầy hơn. Đấng Điều Ngự Trượng Phu từng dạy: “Được uống nước Chánh Pháp thì tâm sẽ được thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng ưa nghe Thánh nhân thuyết Pháp” (Phẩm Trí Giả – Pháp Cú Kinh). Thời gian qua, nhờ sự gia hộ của Thầy nên chúng con


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status