Apr 24, 2017

Posted by in BÀI MỞ, SONG NGỮ ANH VIỆT | 116 Comments

Thư từ Bhutan: LỜI VÀNG THẦY TÔI (The Words of My Perfect Guru)

Thư từ Bhutan: LỜI VÀNG THẦY TÔI (The Words of My Perfect Guru)

Chanhtuduy.com: Sau khi đọc bài “Đôi dòng về chanhtuduy.com” trò Sonam Norbu bày tỏ cảm niệm của mình. Thầy hoan hỷ vì sự sùng kính Đạo sư nhưng cũng tự xét mình chưa xứng đáng với những lời kính ngữ và giọng văn tha thiết ấy. Tuy nhiên, để làm gương cho các trò Mật gia Song Nguyễn, Thầy đăng tải nguyên văn được dịch bởi Mật Diệu Hằng:

“Đại diện cho sự thanh tịnh và Phật tánh
Ngài nắm quyền cao nhất của tất cả các đại dương của ngàn vị Phật,
Vua pháp của thế giới,
Ngài nắm giữ dòng truyền thừa Nyingma của Mật Gia Song Nguyễn,
Đạo sư Thinley Nguyên Thành từ bi,
Con xin đảnh lễ dưới chân Ngài,
Cầu nguyện Ngài ban phước cho con.
Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được giác ngộ tối thượng.
Kính bạch vị Thầy tôn kính,
Bồ đề tâm của Thầy không giới hạn tựa như dòng nước thanh tịnh, tuôn trào giáo huấn trí tuệ. Những bài giảng của Thầy sâu sắc, ý nghĩa và tỏa sáng tuệ quang Phật đà. Trước vô lượng tuệ quang Phật đà của Thầy, con hoan hỷ được đảnh lễ dưới chân Ngài.

Lama Padma Shuri đảnh lễ Thầy

Từ nơi xa, con thực sự cảm thấy bình an khi được đọc và học theo các bài giảng của Thầy. Tựa như Phật Thích Ca Mầu Ni đang chuyển pháp luân, đưa ra những bài thuyết giảng cho chúng sanh vô tội. Một chiếc lá khô rất dễ dàng bị cuốn đi bởi những làn gió bình dị, nhẹ nhàng. Tâm con tựa như chiếc lá. Thân, ngữ tâm của con được hòa nhập cùng với những bài giảng trí tuệ của Thầy. Sự thanh tịnh của Ngài, bồ đề tâm của Thầy là hình ảnh đức Phật thị hiện trong cõi Ta Bà này để mang đến điều lợi lạc cho tất cả hữu tình. Sự từ bi và trí tuệ của Thầy đã giúp đỡ và sách tấn chúng sanh thực hành Pháp để viên thành đạo quả. Những lời dạy của Thầy đã, đang và sẽ là giáo huấn của chư Phật ban cho chúng sanh.

Trong thời đại này, chúng sanh lìa xa Phật pháp và chìm trong bát phong thế sự với hành vi thân ngữ tâm gieo nhân xấu ác; tâm thanh tịnh và lòng bi mẫn của Thầy là sự bảo vệ tốt nhất và vĩ đại nhất để giúp chúng sanh chuyển hóa tâm phàm ô trược thành tâm thánh. Lòng bi mẫn và sự để tâm của Thầy dành cho vận mệnh tâm linh của mọi chúng sanh tựa như sự quan tâm của người mẹ hiền dành cho đứa con duy nhất bị tật nguyền. Ở mọi thời điểm quá khứ, hiện tại, vị lai, lúc vui cũng như những lúc khốn khổ trong cuộc sống, bồ đề tâm thanh tịnh của Thầy và sự hướng đạo của Thầy thông qua các bài giảng pháp giúp chúng sanh có hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Với sự để tâm không ngằn mé của Thầy đối với vận mệnh tâm linh của mọi chúng sanh, bồ đề tâm thanh tịnh của Ngài là khởi nguồn vô giá và lợi lạc cho hữu tình.

Tâm thanh tịnh của Thầy lan tỏa ánh quang từ bi, hoan hỷ, cảm thông và bình đẳng đối với mọi chúng sanh…Bằng tâm thanh tịnh của chư Phật, Thầy đã giúp chúng sanh hữu tình tịnh hóa được sự sân hận, kiêu ngạo, vô minh, ganh tỵ và đau khổ Ta bà. Tâm vị tha, thanh tịnh của Thầy còn sở hữu trí huệ bát nhã siêu việt, thấu triệt chân lý của mọi sự vật hiện tượng. Vì vậy, những dòng pháp nhủ của vị Thầy tâm linh tôn quý mở ra con đường giác ngộ cho mọi chúng sanh. Do vậy, các huynh đệ kim cang và bản thân con cảm thấy được thong dong và tự do khi có sự che chở và sự ban phước của vị Thầy và từ các bài giảng của Thầy về Phật pháp.

Điều cuối cùng con muốn bày tỏ trong bài viết này là những cảm niệm của con về những bài giảng, bài viết của Thầy, đó là: con cảm thấy bản thân may mắn có được cơ hội vàng để được đọc chậm rãi, học với niềm hoan hỷ và niềm tin kiên cố với các bài giảng của Thầy. Vì vậy, con ghi nhớ lời dạy của Ngài Tịch Thiên: “Tất cả hạnh phúc trên thế giới có được từ việc mong muốn hạnh phúc cho người khác, tất cả những đau khổ trên thế giới đều do sự mong ước niềm vui chỉ dành cho chính mình.” Bởi vì, tất cả chúng sanh đều đã từng là cha là mẹ của chúng con, vì vậy chúng con phải biết trả ơn chúng sanh.
Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều được đạt giác ngộ.

Tâm thanh tịnh của Thầy lan tỏa ánh quang từ bi, hoan hỷ, cảm thông và bình đẳng đối với mọi chúng sanh

Con cầu nguyện vị Thầy tâm linh tôn quý trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh đang bị dày vò bởi thù hận, vô cảm và đau khổ của vòng tròn sinh tử trong vô thủy luân hồi.
Con cầu nguyện giáo pháp Phật đà được lan tỏa khắp muôn nơi, đến được cả những hang cùng, góc tận của cõi Ta Bà này.
Con cầu nguyện vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác trường thọ để xua tan mọi khổ đau của chúng sanh.
Để kết thúc bài này, con xin được trích lời dạy của đức Phật Thích Ca Mầu Ni: “Những hành giả muốn viên thành đạo quả, không nên thực hành quá nhiều loại pháp, chỉ thực hành chuyên sâu duy nhất một pháp. Đó là pháp nào? Pháp vĩ đại nhất là Bồ đề tâm. Những hành giả hiểu thực nghĩa bồ đề tâm và thực hành bồ đề tâm thì đã hiểu lời dạy của đức Phật như nắm nó trong lòng bàn tay”..

———————————-

(The conquer of peace and Buddhahood,
The supreme holder of all the oceans of thousand Buddhas,
The king of dharma of the world,
The holder of Nyingma lineage of Song Nguyen Tantra House,
The compassionate Guru Thinley Nguyen Thanh,
I pray at your feet,
So by the blessing of your holiness,
May all sentient beings and i attain fully enlightened Buddhahood.

The holy guru, the compassionate one with your unlimited tenderness always like a crystal running water, swiftly pours out the words of wisdom. Your preachings are so immense with vast meaning and wisdom. For your unlimited wisdom I am greatly encouraged and pray at your feet.
From the distance, i really feel the tranquility to read and learn your preachings. It seems like the Buddha Sakyamuni turning the wheel of dharma, giving the virtuous sermon for the innocent beings. A dry leaf is easily being blown away by the gentle breeze of calmness, so as the leaf is my mind. My soul of body, speech and mind dance with smile with your omniscient preachings. Your holiness, the compassionate one is the Buddha that has appeared in this world to bring benefits to all the sentient beings. Your holiness is the source of help and encouragement for the sentient beings to live in the world of dharma cycle to attain Buddha-hood. So vigilance you are as was, is and will be the Buddha for sentient beings.

Your holiness virtuous mind radiates loving-kindness, compassion, sympathetic joy, equanimity and so forth.

Well the era of now is marked by the drastic changes in the notion of beings, so to tame the non-virtuous mind of every individuals to sustain till the arrant enlightenment, your holiness is the greatest and finest protector of all sentient beings. The care of mother is your holiness’ care to all sentient beings. At all times of lives being in the past, present and future and at dawn and dust of existence , your holiness kindness and guide of dharma you preach move the beings in righteous of action, speech and thoughts. For your unlimited care for sentient beings your holiness is the precious mother of all.

Your holiness virtuous mind radiates loving-kindness, compassion, sympathetic joy, equanimity and so forth. With the Buddha attainment of your holiness, the attachment, hatred, pride, ignorance, jealousy, and miserliness of all sentient beings can be purified. The altruistic mind of holiness possesses pure knowledge of truth and recognized ultimate state of phenomena is emptiness. So the preachings of the holy Guru shower the tract of enlightenment for all. While the practitioners and I feel the freedom from obscurations with the blessings from your holiness discourses on Buddha dharma.

Now towards the end of my thoughts on holy Guru’s preachings and discourses, I feel I am lucky to have the golden chance to read with patience, learn with happiness and concentrate with faith on holiness preachings. So with my heart as the Acharya Shantideva said, “All the happiness the world contains comes through wishing happiness for others; all the misery the world contains comes from wishing pleasure only for oneself.”

For your unlimited wisdom I am greatly encouraged and pray at your feet

So all sentient beings are our parents and all our parents are grateful beings. May all the grateful beings attain enlightenment. Thus, may the holy Guru live long for the benefit of all the sentient beings which are tormented by the hotness, coldness and pain of cyclic sufferings in this existence of beginningless samsara. May the sermon of Buddha spread throughout the nooks and corners of universe. May all the Buddhas and Sangas of this good kalpa live long to dispel the sufferings. So lastly no means the least I code Buddha Shakyamuni, “Those who desire Buddhahood should not train on many Dharmas, but only one. Which one? The greatest of all is compassion. For those who understand and emanate compassion possesses all the Buddha’s teachings as if it were in their palm of their hand.”

Sonam Norbu

 1. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ, xúc động và tán thán lòng sùng mộ Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Bhutan.

  Con cầu nguyện cho chanhtuduy.com ngày càng tỏa khắp muôn nơi để mọi người đều được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt cội gốc điều lành.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

   

 2. Mô Phật!
  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ đọc được những dòng cảm niệm thấm đẫm tấm lòng sùng kính Đạo sư của Đạo hữu Sonam Norbu. Tuy rằng tồn tại khoảng cách địa lý xa xôi nhưng dường như qua những bài giảng của Thầy trên Chanhtuduy.com, sức lan tỏa mạnh mẽ của tuệ quang Phật Đà, của lòng từ bi, trí tuệ và Bồ Đề tâm không ngằn mé của vị Thầy đã phá tan đi mọi khoảng cách, đưa người bạn đọc ở đất nước Bhutan phương xa tiến gần hơn đến cánh cổng Chánh Pháp Mật Gia Song Nguyễn. Con cảm nhận được giọng văn hết mực sùng kính và đầy thiết tha của Sonam Norbu, một sự hoan hỷ không thể nghĩ bàn khi Đạo hữu ấy tìm thấy một vị Thầy “Đại diện cho sự thanh tịnh và Phật tánh”.
  Không riêng gì Sonam Norbu mà ngày càng nhiều các đạo hữu từ các nơi trên thế giới hội tụ về căn phòng Chanhtuduy.com để đón nhận những bài giảng Pháp quý giá, chứa đựng trọn vẹn tâm lực, trí lực, nguyện lực của vị Thầy, kết quả này chính là minh chứng cho lời kinh Pháp Cú: “Hương đạo người tu tỏa khắp muôn nơi”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Hồng Nguyên says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Bức thư gửi Thầy thật xúc động và là tấm gương cho tất cả các học trò của Thầy.
  Con cầu nguyện cho chanhtuduy.com sẽ luôn tỏa ánh sáng Phật Đà khắp mọi nơi để tất cả chúng sanh được tiếp nhận.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!

 4. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu từ Bhutan.  Những lời tán thán Thầy của đạo hữu ấy thật trang trọng nhưng rất chân thành và tràn đầy lòng sùng mộ đạo sư. Từ đất nước Bhutan xa xôi, tuy không cùng ngôn ngữ, nhưng đạo hữu ấy, cũng như đạo hữu Tantra Kasila từ Ấn Độ và nhiều đạo hữu khác ở các nước, đều thành tâm trân quý những bài pháp của Thầy như những người may mắn nhất được đến xứ sở đầy ngọc báu. Tất cả họ không khỏi vỡ òa hạnh phúc vì tìm được ngọc báu quý hiếm, và hết lòng ca ngợi, tán thán cùng bày tỏ niềm biết ơn đối với vị chủ nhân của đảo ngọc báu ấy là vị Thầy. Tuy họ chỉ mới được đem về ít ngọc báu nhưng cũng đã cảm niệm được niềm hạnh phúc hy hữu này, huống gì là chúng con, những người đã ở lâu và được tặng biết bao ngọc quý! Vậy nhưng dường như chúng con vẫn chưa cảm nhận được điều này, vẫn còn nhiều người được đến, được ban tặng ngọc báu nhưng rồi ngu ngốc trở về tay không. Nay với những dòng cảm niệm từ các đạo hữu người nước ngoài, chúng con mới được dịp quán xét bản thân mình, để biết trân quý một cách đúng mực những ân sủng mà chúng con đã và đang được hưởng. Cầu nguyện cho chúng con không còn mê mờ, xem thường ngọc quý cũng như đừng khờ dại rời bỏ đảo ngọc báu mà trở về tay không!
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô! Cầu nguyện cho đảo ngọc báu của vị Đạo sư giữ dòng truyền thừa Ninh Mã của Mật gia Song Nguyễn sẽ làm lợi lạc cho những ai biết trân quý và thực tâm tầm cầu giải thoát!
  ———————
  Dear Sonam Norbu,
  I’m delighted with your formal but honest words for the Guru. From the distant country, you, other dharma friends and we are studying the Guru’s teachings together via chanhtuduy.com. It’s somehow marvellous. From you, we learn how devotion a foreign student towards the Guru. That really makes us to contemplate ourselves and to nurish Guru devotion day by day.
  I’d like to say thanks to you for sharing your thoughts.
   
  Thanks Guru for your teachings. May you and your consort live long for the sake of all sentient beings.

 5. Kính bạch Thầy!
  Đọc những lời đong đầy niềm sùng kính vị Thầy của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Bhutan chỉ sau một thời gian ngắn có duyên lành đọc những bài pháp của vị Thầy. Mà cá nhân con cảm thấy mình quá dỗi may mắn và phước duyên ngập tràn trong ơn phước của vị Thầy, được tiếp cận giáo pháp của Thầy cùng quốc độ không bị rào cản về ngôn ngữ và thời gian. Song tâm phàm phu của con vẫn đầy rẫy những niệm tưởng bát phong thế tục, những niệm tưởng chưa đúng trong quỹ đạo chánh pháp nên hành trình tiến tu đạo pháp còn đó những gập nghềnh trong khi những bài viết, bài giảng của vị Thầy như những bộ trang sức giá trị mà bản thân con vẫn chưa biết nhận thức vẹn tròn và trân quý. Những lời thẫm đẫm lòng sùng kính vị Thầy, chau chốt trong từng câu chữ của đạo hữu Sonam Norbu mà con thấy mình nhỏ bé biết bao. Mỗi câu, mỗi chữ trong bài viết tựa như ánh sáng của ánh vầng dương soi tỏ tấm lòng bồ đề tâm không ngơi nghỉ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình không phân biệt sang hèn, đẳng cấp, không còn khoảng cách địa lý. Vì ở đó, nơi đất nước Bhutan, nơi có những đạo hữu mới và nhiều bạn đọc khắp năm châu vẫn ngày ngày hoan hỷ, hứng khởi với mỗi bài giảng của vị Thầy để cảm niệm lên những dòng chia sẻ sâu sắc.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được là đệ tử của Thầy, cho con cơ hội đọc, nghe những bài giảng hữu ích và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Sonam Norbu viên thành ước nguyện chánh đáng. Đời đạo song hành tiến tu trên đạo lộ giải thoát.
  Cầu nguyện con luôn giữ được chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm trong quỹ đạo Thầy, Phật Pháp Tăng từ đây cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!.

 6. Kính bạch Thầy!

  Sau khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu, con xúc động, hoan hỷ với tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu ấy khi đạo hữu ấy được đọc những bài giảng được dịch sang tiếng Anh trên chanhtuduy.com; đồng thời, con cảm thấy tự hào và may mắn khi được là học trò của Thầy, được ngày ngày được đọc những bài giảng của Thầy, được hiểu cũng như thực hành phương pháp “tụng kinh gõ mõ thời @” và đặc biệt con còn được kết nối với từ trường thanh tịnh của Thầy thông qua việc kết nối âm thanh với Thầy, được Thầy giao việc lành, được tham dự pháp hội, pháp sự….Thật là ơn phước lớn lao!

  Con chợt nghĩ, nếu như đạo hữu Sonam Norbu và các đạo hữu ở nước ngoài có thể đọc hiểu được tất cả những bài viết và bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com thì các đạo hữu ấy còn sùng kính vị Thầy đến mức nào nữa. Đúng là chúng con sống trên một hòn đảo đầy châu báu mà chưa biết trân quý giáo pháp, chúng con có được vị hoa tiêu lão luyện dẫn đường mà đôi khi chúng con còn thất niệm trong tu pháp sùng kính vị Thầy.

  Những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu đã giúp cảnh tỉnh con để con luôn chánh niệm trong quỹ đạo Thầy Phật Pháp Tăng, nhằm không phải trở về tay không khi đã đến đảo ngọc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm, kiên nhẫn dạy dỗ chúng con để chúng con không đi lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy từ bi gia hộ cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm trong pháp tu nền tảng để con được theo chân Thầy từ đây cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.

  Con xin trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh:

  Hỡi đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Trong con hiện tại dâng lên niềm xúc động vô hạn trước những lời cảm niệm chân thành và tấm lòng sùng kính đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu. Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài của đạo hữu Sonam Norbu.

  Thưa Thầy, càng đọc còn lại càng thấy mình may mắn khi kiếp người này của con được gặp vị Thầy tâm linh tôn quý. Bất chợt, trong con lại vang lên câu hỏi của Thầy: “Thầy nộ pháp có sợ không?”. Vâng, thưa Thầy con sợ lắm. Vì con biết hành vi của mình đã đi lệch quỹ đạo chánh pháp, vì con biết mình đã quấy nhiễu tâm tư vị Thầy, con xứng đáng nhận được sự nộ pháp. Nhưng con lại càng thấy hoan hỷ sau mỗi lần Thầy nộ pháp ạ, vì con biết Thầy đang để tâm đến con, đau lòng cho con, Thầy đang cảnh tỉnh để con biết “quay đầu là bờ”, để con không trôi dạt tâm thức vô định theo dòng xoáy bát phong. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sang được uống tinh tuý cam lồ!

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong thư gửi từ Bhutan: của đạo hữu Sonam Norbu viết, được Đạo huynh Mật Diệu Hằng dịch rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ xúc động tán thán tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu qua những dòng cảm niệm của đạo hữu ấy.
  Con cảm tạ ơn tấm lòng Bồ Đề tâm không ngơi nghỉ của vị Thầy vì vận mệnh tâm linh của tất cả chúng sanh hữu tình không phân biệt.
  Cảm ơn những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu vì khi con càng đọc từng câu chữ thấm đẫm sự sùng kính biết ơn của đạo hữu, con thấy bản thân con thật may mắn khi được là học trò của Thầy, được hàng ngày ra vào trong căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. com là kho báu mà Thầy đã dầy công sáng lập ra, con cảm tạ ơn Thầy.
  Nay con có được sự nhận thức hơn rằng mình may mắn, cũng một phần nhờ vào công đức dịch bài viết của vị Thầy sang các thứ tiếng, con xin được cảm ơn các đạo huynh, cụ thể là Đạo huynh Mật Diệu Hằng, mà nay con được đọc những dòng cảm niệm đầy ý nghĩa từ đất nước xa xôi Bhutan.
  Con cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà, ánh sáng trí tuệ của vị Thầy lan tỏa khắp muôn nơi.
  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum!

 9. Kính bạch Thầy!

  Từ hôm qua đến nay, con đọc đi, đọc lại bài cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu nhiều lần. Con xúc động, hoan hỷ với lòng sùng mộ Đạo sư qua từng câu chữ với sự kính ngữ, mãnh liệt, sâu sắc của đạo hữu ấy qua bài dịch từ tiếng Anh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Dẫu thường ngày, con vẫn đọc ra rả lời dạy của thánh giả Mã Minh trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, ngay thi kệ thứ hai có đoạn rằng:
  “Chư Phật mười phương của ba thời
  Đều tỏ lòng kính trọng bậc Đạo sư Mật giáo
  Bởi các Ngài được nhận lễ điểm đạo
  Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”
  Vậy nhưng, con đã không để những lời dạy ấy thấm sâu vào tâm trí, chỉ như con vẹt đọc tụng. Giờ đây, khi đọc dẫn đề của vị Thầy, con mới hiểu thêm vì sao vị Thầy “ẩn mình chẳng tự hào”, nhưng với Bồ đề tâm đăng tải bài viết này. Tất cả bởi vì lợi lạc của chúng đệ tử chúng con, vì bạn đọc và chúng sanh hữu duyên. Bởi như lời Thầy dạy, đây là một tấm gương! Bởi như lời giáo huấn của Đại sĩ Liên Hoa Sanh, chư Phật ba thời cũng đều nương cậy nơi bậc Đạo sư! Và bởi vì Mật điển xác quyết rằng: “Khi người đệ tử sùng kính vị Thầy như vị Phật, sẽ nhận được ơn phước từ vị Phật chuyển qua,…”, chỉ có xem vị Thầy như một người thường sẽ không nhận được gì. Và tấm gương là bài cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu để đệ tử chúng con soi vào, thấy tâm mình tràn ngập ơn phước khi được là học trò của Thầy, được tiếp cận những bài viết, bài giảng của Thầy bằng ngôn ngữ tiếng Việt, được kết nối trực tiếp bằng phương tiện trí tuệ thiện xảo của Thầy là chanhtuduy.com và phương tiện công nghệ thế gian như điện thoại, thư tiện điện tử,…để kết nối tới tâm thanh tịnh của bậc Đạo sư Mật giáo. Con cảm tạ ơn Thầy đã gia hộ, dùng mọi phương tiện để đệ tử chúng con luôn có được cơ hội tích tập công đức nhanh nhất!
  Con cũng xin hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi, nhiệt tâm chỉ dạy. Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Sonam Norbu đã viết bài cảm niệm và thiện hạnh chuyển dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Giờ đây, con đã thấu hiểu lời Phật dạy trong kinh Pháp cú về hương đạo người tu toả khắp muôn nơi, không hề bị ngăn cách bởi địa lý, quốc độ, ngôn ngữ,…Con cảm tạ ơn Thầy đã gia hộ cho con hiểu được như thế!
  Con xin cầu nguyện cho Thầy, Cô được trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 10. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con vừa hoan hỷ vừa xúc động khi đọc những chia sẻ chân thành, thể hiện tấm lòng đầy sùng mộ của đạo hữu Sonam Norbu. Tấm lòng sùng kính của đạo hữu Sonam Norbu là minh chứng cho việc thời gian, khoảng cách và không gian địa lý không thể là rào cản giữa một vị Thầy và học trò của Ngài. Việc tiếp nhận những bài giảng của Thầy qua một ngôn ngữ trung gian thứ 3 song dường như đạo hữu Sonam Norbu không để thất thoát một giọt pháp tinh tuý nào mới hình thành một sự biết ơn, tấm lòng sùng kính dạt dào, nhiều cảm xúc đến vậy. Những hình ảnh đạo hữu được liên tưởng trong bài viết thật đẹp, song lại gần gũi với thực nghĩa cho thấy đạo hữu Sonam Norbu có sự cảm nhận thật tinh tế và ngôn ngữ biểu cảm đa dạng.

  Con càng hoan hỷ hơn khi chứng kiến ngày càng nhiều đạo hữu nước ngoài, đa phần là đến từ những đất nước Phật giáo phát triển đã tìm đến với trang mạng chanhtuduy.com và những bài viết của Thầy. Điều đó chứng minh cho sự phát triển của Mật gia là dựa trên thực chứng tâm linh đã biểu lộ qua những bài giảng, bài pháp đầy chánh kiến của Thầy và sự phát triển của Mật gia Song Nguyễn. Điều đó chứng minh cho sự bình đẳng trong đạo Phật, không có phân biệt về đất nước, quốc tịch hay nơi chốn nào cả. Qua đó, con cảm thấy thật may mắn là được học qua ngôn ngữ mẹ đẻ, không mất thời gian chờ đợi những bài dịch sang ngôn ngữ mới và e ngại về trình độ ngoại ngữ của mình làm mất cơ hội thẩm thấu thêm ý nghĩa của giáo pháp. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn thực hành pháp và không bỏ lỡ cơ hội quý báu của mình.

  Con hoan hỷ tán thán bản dịch rất hay của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, đã giúp cho con và các bạn đọc được hoà vào những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của đạo hữu Sonam Norbu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Bhutan xa xôi với sự xúc động ngập tràn khi tiếp cận Giáo Pháp vị Thầy tôn quý.

  Bhutan là một đất nước có truyền thống Phật Giáo Mật Tông lâu đời. Nếu đạo hữu Sonam Norbu muốn tìm một Đạo Sư thì không phải là việc khó. Nhiều người Việt còn sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng sang đó hành hương hay tham gia quán đảnh từ các Lạt ma, Rinpoche,…Thế nhưng sau khi đọc các bài viết từ vị Thầy Mật Giáo, đạo hữu ấy như người chết khát tìm được nguồn nước mát, đã đọc hiểu, comment, suy ngẫm và viết lên những dòng cảm niệm chân tình tán thán vị Thầy ở quốc độ Việt Nam. Giống như một người Pháp đi tìm sâm-banh ở nước ngoài thì hẳn hương vị nó cực kỳ độc đáo. Một đạo hữu đến từ một xứ sở Phật Giáo như Sonam Norbu tìm đến vị Thầy là minh chứng cho thấy Giáo Pháp vị Thầy truyền trao trên mặt bằng chung thế giới không hề tầm thường.

  Con chợt tưởng tưởng trường hợp giả như vị Thầy không xuất hiện ở Việt Nam mà là một nước khác thì sao? Liệu chúng con có sẵn sàng vượt qua trở ngại về ngôn ngữ hay chấp thủ về quốc độ mà tìm đến vị Thầy hay không? Từ đây có thể thấy lòng ngưỡng mộ của các đạo hữu nước ngoài như Sonam Norbu hay Vivek. S ở Ấn Độ (nay là Tantra Kalista),…thật đáng quý. Đồng thời cũng là tấm gương cho chúng con nhìn lại tấm lòng sùng kính Đạo Sư của mình cũng như nhận thức về phước duyên quá lớn lao với vị Thầy khi cùng chung quốc độ và ngôn ngữ với Thầy.

  Hoan hỷ thay đạo hữu Sonam Norbu đã cảm niệm: “Sự thanh tịnh của Thầy, Bồ Đề Tâm của Thầy là hình ảnh Đức Phật thị hiện trong cõi ta Bà này làm lợi lạc cho tất cả hữu tình. Sự từ bi và trí tuệ của Thầy đã giúp đỡ và sách tấn chúng sanh thực hành pháp để viên thành đạo quả. Những lời dạy của Thầy đã, đang và sẽ là giáo huấn chư Phật ban cho chúng sanh.”

  Cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu làm con nhớ đến lời Ngài Anagarinka Govinda rằng, với mỗi chúng sanh ở một thời đại khác nhau sẽ có tâm thức và những trải nghiệm khác nhau, do vậy Phật Pháp cũng cần sự thay đổi để phù hợp với chúng sanh ở thời đại đó. Quả thực chúng con và chúng sanh đã cách xa thời đại Đức Phật 2500 năm, quá nhiều sự kiện thế sự đổi dời, quá nhiều vấn đề phức tạp phát sinh nơi thế gian. Chúng con thực sự sẽ không biết làm cách nào để áp dụng lời Phật cách đây 2500 năm vào thời đại này “Duy Lý Tác Ý”. May mắn biết bao, chúng con được gặp vị Thầy Mật Giáo, Thầy đã chỉ dạy chúng con pháp tu phù hợp tính Quốc Độ Dân Tộc và Thời Đại. Tuân theo những gì vị Thầy dạy bảo là phương thuốc vô cùng hữu hiệu để chúng con “an lạc đời này, Cực Lạc đời sau”. Con tán thán đạo hữu Sonam Norbu đã cảm niệm “hình ảnh Đức Phật” thị hiện nơi vị Thầy như loạt bài chia sẻ Đạo Huynh Mật Kiên, “Nhìn Thầy, thấy Phật”.  Đại Sĩ Liên Hoa Sanh cũng nói với vua Triton Desen rằng:

  “Ngài hãy biết rằng vị Thầy thì quan trọng hơn cả ngàn vị Phật của kiếp này.

  Tại sao thế? Bởi vì tất cả chư Phật của kiếp này,

  Đều xuất hiện sau khi đã đi theo một vị Thầy.

  Trước khi có một vị Thầy

  Thì danh từ “chư Phật” chưa hề hiện hữu”

  Con lại nhớ đến một trong “20 điều khó” trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rằng: “Gặp được Thiện Tri thức là khó.” Nay chúng con gặp vị Thầy, được gần Thầy quá dễ dàng mà chúng con còn không biết trân trọng thì đúng là như đến núi báu mà trở về tay không. Được ở gần Thầy mà vì vô ơn nên sẽ xa vời vợi. Còn những đạo hữu phương xa “biết ơn và biết trả ơn” thì cũng gần vị Thầy như chưa hề có khoảng cách vậy. Cầu nguyện cho chúng con và chúng sanh không vì buông lung thờ ơ mà vướng phải sai lầm trầm kha như vậy.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Sonam Norbu ngày càng tinh tấn. Pháp đệ cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng vì bài dịch chi tiết này. Cầu nguyện Đạo huynh thành tựu những ước nguyện chính đáng qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh khởi hành trên hành trình đến thành phố Giải Thoát.

  Om Ah Hum.

   

 12. Mật Lưu Ly says:

  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện chó sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 13. MẬT SƠN TÂM(ĐÀO TÙNG LÂM) says:

  Kính Bạch Thầy…!!!
  Con dã đọc xong bài này rồi ạ.con hoan hỷ tấm lòng chân thành sùng kính của Huynh Sonam Norbu và huynh Mật Diệu đã dịch cho chúng con và các Đạo Huynh , Đạo hữu để hiểu ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 14. mattuangiac says:

  Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 15. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ và xúc động khi đọc những dòng cảm niệm tràn ngập tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu gởi từ Bhutan. Tuy chỉ mới đọc được một số bài pháp được chuyển ngữ sang tiếng Anh nhưng đạo hữu ấy đã có những cảm niệm trân quý vị Thầy và giáo pháp với những lời lẽ chân thành, trang trọng. Không chỉ riêng gì đạo hữu Sonam Norbu, dạo gần đây con còn được đọc rất nhiều comment tán thán vị Thầy, tán thán giáo pháp và xin phép Thầy được thực hành các pháp tu đơn giản mà lợi lạc vô song của các đạo hữu ngoại quốc. Qua đó con cũng cảm thấy mình thật may mắn vì được sống cùng quốc độ, thời đại và dân tộc với vị Thầy nên không bị rào cản về ngôn ngữ cũng như văn hóa nên có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp thu những bài pháp theo tinh thần “Pháp là cuộc sống” của Thầy. Tuy nhiên khi quán xét lại bản thân mình, con cảm thấy thật xấu hổ khi đã có không ít lần bị cuốn theo vòng xoáy thế sự mà giãi đãi, buông lung trong việc “gõ mõ”. Con xin Thầy, Bổn Tôn từ bi cho con tịnh hóa những lỗi lầm này. Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy từ bi gia hộ cho con cùng các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm để trưỡng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư, trân quý xứ sở đầy ngọc báu mà mình đã đặt chân đến.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con hoan hỷ tán thán tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu và thiện hạnh chuyển ngữ lá thư gởi từ Bhutan của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp soi rọi khắp muôn nơi.
   
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Viễn says:

   
  Kính bạch Thầy!
   
  Con đã đọc những dòng cảm niệm sâu sắc, chân thành và tôn kính vị Thầy của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Butan. Con hoan hỷ, xúc động và ngưỡng mộ tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành thuần khiết của đạo hữu ấy.
  Là một người ở đất nước Buttan có đạo Phật là quốc giáo chắc hẳn đạo hữu đó không quá khó để có thể gặp được các vị Thầy giảng dạy về giáo pháp Phật Đà và Phật pháp không có gì xa lạ. Vậy mà khi có duyên lành chỉ trong một thời gian ngắn được nối kết với vị Thầy là ở Việt Nam thông qua trang mạng chanhtuduy.com mà đạo hữu ấy như vỡ òa hạnh phúc vì đến được xứ sở ngọc báu và tìm được viên ngọc như ý là vị Thầy đại diện cho Phật – Pháp – Tăng từ bi và trí tuệ trao truyền tinh túy giáo pháp Phật Đà đến với chúng sanh với lòng bi mẫn.
  Càng đọc dòng cảm niệm của đạo hữu ấy về vị Thầy trong tâm con càng dâng lên niềm kiêu hãnh thiêng liêng, niềm tự hào và hạnh phúc được là học trò của vị Thầy. Chúng con không phải khó khăn, vất vả, mất hàng chục triệu, hàng trăm triệu như bao nhiêu người khác để sang tận Ấn Độ, Tây Tạng, Buttan… những đất nước Phật Giáo để được gặp vị Thầy trong thời gian ngắn với bất đồng ngôn ngữ rồi trở về với bàn tay không với cái danh : “tôi đã đi Ấn Độ, Tây Tạng…”. Mà tại đất nước Việt Nam nơi chúng con sinh sống có duyên lành “ngàn năm hy hữu” được gặp vị Thầy cùng ngôn ngữ, trí tuệ từ bi chỉ dạy với lòng bi mẫn trên đạo trình tu tập giải thoát phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc phương pháp thực hành đơn giản hiệu quả vô song phù hợp với mọi đối tượng.
  Những dòng cảm niệm chân thành tôn kính, sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Buttan chính là tấm gương sáng giúp con nhìn lại chính mình mà tự quán xét bản thân trong hành vi thân ngữ tâm để trưởng dưỡng tâm sùng kính Đạo sư, biết trân quý, biết ơn, biết trả ơn vị Thầy -Tam Bảo.
   
  Mật Viễn xin cảm ơn và tán thán đạo hữu Sonam Norbu dòng cảm niệm sâu sắc, chân thành và quý báu.
   
  Mật Viễn xin hoan hỷ tán thán huynh Mật Diệu Hằng đã dịch sang tiếng Việt để rào cản về ngôn ngữ giữa các đạo hữu giữa các quốc gia khác nhau được xóa tan.
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoàng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
   
  Cầu nguyện cho huynh Mật Diệu Hằng và gia đình được hanh thông thuận lợi trên đường đạo cũng như trên đường đời, dịch nhiều bài viết của Thầy sang tiếng Anh hơn nữa và trợ duyên cho nhiều đạo hữu nước ngoài hơn nữa vì sự lợi lạc của chúng sanh.
   
  Cầu nguyện cho đạo hữu Sonam Norbu luôn được nương tựa chân thật vào Thầy -Tam bảo thấm đẫm trong Hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy- được viên thành những ước nguyện chính đáng – an lạc đời này, cực lạc đời sau.
   
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PAD ME HUM
   

   

  • Mật Diệu Hằng says:

   To Holy Guru,

   I have read the profound article with heartfelt respect for the Guru written by Sonam Norbu from Bhutan. I am delighted with and touched by as well as admired his pure devotion to the Guru with his heartfull faith.

   Being born in Bhutan where Buddhism is the national religion, it is easy for Sonam Norbu to meet a Guru who teaches Buddhist teachings and Buddha Dharma in his country. However, Sonam Norbu had a good chance to connect with the Guru who is living in Vietnam on chanhtuduy.com for a short time, he bursted into happiness due to coming to a land rich in precious gems and he found the wish- fulfilling Jewel from the Guru filled with compassion and holy wisdom who represents the Buddha – Dharma – Sanga to impart the essence of the teachings of Buddhism for all beings with unlimited kindness.

   The more I read his writing about the Guru, the higher I have the spiritual pride, the prouder and happier I feel to be the Guru’s disciple. We do not have to overcome many difficulties to travel far away or not to spend tens of millions dong or hundreds of millions  dong on going to India, Tibet, Bhutan…or Buddhist countries like many people to meet a Guru for a short time with the language barrier then returning with empty hands except the sentence: “I went to India, Tibet..”. It is in Vietnam where I am living, I have “thousand years of good luck” chance to meet the compassionate and wisdom Guru who speaks the same language and leads us on the path to enlightenment in accordance with the factors of age, nationality and ethnicity as well as he provides us with simple methods resulting in inconceivable benefits for all beings.

   Some lines of sincere, reverence and devotion to the Guru written by Sonam Norbu who comes from Bhutan is a shining example to help me look back at myself and comtemplate on my actions of body, speech and mind in order to nourish the devotion to Guru, respect for dharma, be grateful to the Guru – Three Jewels.

   Mat Vien is thankful and cherished Sonam Norbu for your heartfelt and precious writtings.

   Mat Vien rejoices with Mat Dieu Hang’s Vietnamese version which removes language barriers in communication between different people in different countries.

   May the Guru have good health and live long for the sake of all sentient beings

   May the Propagation of Buddhism of the Guru – Song Nguyen Tantra House being accomplished for the benefit of all sentient beings

   May Mat Dieu Hang and her dharma family get success in life and the path to liberation, as well as translate more the Guru’s discourses into English which helps more people in the world read the Guru’s preaching.

   May Sonam Norbu always take refuge in the Guru – Three Jewels and get the blessings from Triple Gem through the Guru for legitimate wishes – peace, happiness this life and ultimate bliss next life.

   May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

   Om Mani Padme Hum.

   (Translated by Mat Dieu Hang)

 17. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ trước dòng cảm niệm chân thành và thấm đẫm lòng sùng kính đạo sư của Sonam Norbu.
  Đạo hữu là công dân của đất nước Bhutan, được báo chí ca ngợi là “ quốc
  gia Phật giáo hạnh phúc nhất thế giới với nền văn hóa đặc sắc và 75% dân số theo Đạo Phật. Niềm tin Phật giáo có gốc rễ sâu xa là một trong những nhân tố chính để quốc gia này sử dụng GNP ( tổng hạnh phúc quốc dân ) thay cho GDP ( tổng sản phẩm quốc nội ) để do độ thịnh vượng.” ( Trích nguồn http://khoahoc.tv/bhutan-quoc-gia-phat-giao-hanh-phuc-nhat-the-gioi-72830). Con trích dẫn lại một số những hình ảnh về đất nước Bhutan để thấy được rằng với niềm tin Phật giáo có gốc rễ từ sâu xa của nền văn hóa nước mình khiến cho đạo hữu Sonam Norbu khi đọc được những bài giảng được phiên dịch ra tiếng anh trên Chanhtuduy.com của Thầy, dù chỉ là trong một thời gian ngắn cũng đã
  nhìn thấy được vị Phật trong thời đại của bạn ấy chính là bậc huệ tri thức, vị Thầy Thiley Nguyên Thành của chúng con. Đạo hữu đã viết rằng “ Từ nơi xa, con thực sự cảm thấy bình an khi đọc được và học theo các bài giảng của Thầy. Tựa như Phật Thích Ca Mầu Ni đang chuyển pháp luân, đưa ra những bài thuyết giảng cho chúng sanh vô tội”. 
              Trong thời kỳ Mạt pháp này, Đức Phật thì đã ở rất xa chúng sanh, nhưng thật may mắn là Phật pháp vẫn còn, tuy nhiên Kinh văn khó lĩnh hội bởi trong Kinh của Đức Phật, Ngài nói những câu, sử dụng những cụm từ thực sự rất là thuật ngữ, khiến chúng ta tiếp thu hạn chế. Với lòng từ bi không ngằn mé và trí huệ tuyệt vời của mình mà Thầy đã chuyển trao đến chúng con những bài pháp thực dễ đọc và dễ tiếp thu. Bởi vậy
  khi đọc được những bài pháp đó Sonam Norbu phải tán thán rằng: “ Bồ đề tâm của Thầy không giới hạn tựa như dòng nước thanh tịnh, tuôn trào giáo huấn trí huệ. Những bài giảng của Thầy sâu sắc, ý nghĩa và tỏa sáng tuệ quang Phật đà. Trước vô lượng tuệ quang Phật đà của Thầy, con hoan hỷ được đảnh lễ dưới chân Ngài.”
                Qua bài viết của đạo hữu, con thấy thẫm đẫm một tinh thần sùng kính Đạo sư, đây là thái độ đặc biệt của hành giả Mật giáo theo tinh thần giáo huấn của thánh tăng Mã Minh được nêu rõ trong “ 50 kệ tụng sùng kính đạo sư”. Và bởi ” Sùng kính vị Thầy là cách nhanh nhất để tích tập công đức vô lượng, phương tiện để đạt giác ngộ” ( Lạt Ma Zopa).
              Con Tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch lại bài viết của đạo hữu Sonam Norbu, đây là một bài dịch khó vì những từ ngữ mà đạo hữu Sonam Norbu sử dụng thật tinh tếvà trang trọng. Đaọ huynh đã chuyển tải được dòng tâm sự của đạo hữu với một bản dịch hay và cảm động.
              Con cảm ơn Thầy đã đăng bài để chúng con có cơ hội đọc và comment bài để tích tập thêm công đức nhờ phương pháp “ tụng kinh, gõ mõ “ thời @.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc
  chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 18. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong “thư từ Bhutan: Lời vàng Thầy tôi” rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm tán thán vị Thầy của bạn đọc Sonam Norbu từ đất nước xa xôi Bhutan với tinh thần sùng kính Đạo sư và hết lòng trân quý giáo pháp.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết sang tiếng Việt để cho chúng con đọc và cảm nhận được sự sùng kính Đạo sư và trân quý giáo pháp của các bạn đọc  ở các nước xa xôi mà còn bất đồng ngôn ngữ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh, vì sự đau khổ của chúng, vì sự nghiệp hoằng dương chánh, Thầy luôn từ bi tạo điều kiện, cơ hội để chúng sanh hữu tình có duyên lành với phật pháp được biết đến những tu pháp lợi lạc tự thoát cho mình và giúp đỡ người khác khỏi sự đau khổ của luân hồi sanh tử.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ trước tấm lòng sùng mộ vị Thầy tôn quý của đạo hữu Sonam Norbu đến từ đất nước Bhutan xa xôi. Đạo hữu Sonam Norbu đã nói thay tất cả chúng con về tấm lòng từ bi, đạo hạnh cao vời của Đạo sư thông qua sự giáo huấn, khai thị đã giúp chúng con tiếp cận với ánh sáng của Phật pháp, giúp chúng con chuyển hóa những nghiệp xấu và tiến gần hơn đến sự giác ngộ.

  Thông qua quá trình tu tập cũng như đọc những bài viết trên CHANHTUDUY , con ngày càng cảm niệm sâu sắc về con đường đúng đắn mà mình đã chọn để tiến tới sự giải thoát. Điều này giúp cho con vững tin vào bản thân, nỗ lực vượt qua mọi rào cản, chướng ngại về đời sống tâm linh cũng như đời sống thế tục. Mỗi ngày qua con lại thấy mình có thêm những trải nghiệm mới tươi sáng hơn, hành động tích cực hơn, đó là nhờ vào ngọn đèn Chánh pháp soi rọi từ tấm lòng từ bi và Bồ đề tâm của vị Thầy tôn quý.

  Bằng tất cả sự sùng mộ và tôn kính, con xin tạ ơn Thầy đã để tâm đến chúng con!

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Khải Ca (Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc qua bài này rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ với tinh thần sùng kính Đạo Sư của đạo hữu Sonam Norbu và con vô cùng tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch lại bài viết này.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 21. Mật Diệu Hằng says:

  Dear Sonam Norbu,
  I am really touched by your heartfelt devotion and by your respect for Dharma treasure on chanhtuduy.com.
  Reading your writing, I myself feel so lucky to live in the same country with the Guru as well as read the Guru’s discourses in Vietnamese every day. You are from the far country like Bhutan, I am really admired of you when your pure mind is always towards the Guru and his holy preaching.
  Reading your writing, I remembered the teaching of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche:  “When an enlightened Guru who has wisdom and compassion meets a disciple who has faith and diligence, it is as if the sun’s rays where suddenly concentrated through a magnifying glass and focused onto dry grass, causing it to burst into flames, at once. In the same way, the blessings we receive will correspond directly to the intensity of our devotion.”
  Besides, your article also reminds us of pure conception towards the Guru devotion and of the Dharma treasure in which we should respect in order that we do not return empty-handed from a land rich in precious gems.
  I am thankful for your meaningful article.
  May the Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.
  May you get the legitimate wishes due to your cultivation.
  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature
  May the Guru’s preaching flourish all over the world for the benefit of all sentient beings.
   
  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này. Con tán thán thiện hạnh dịch bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua đó giúp cho những người mù ngoại ngữ như con hiểu được ý nghĩa của bài viết, giúp con cảm nhận được tấm lòng sùng kính vị Thầy chân thành thuần khiết của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Bhutan. Con cũng vô cùng hoan hỷ với sự lan tỏa của ánh sáng chánh kiến từ vị Thầy tâm linh chân chính ngày càng xa hơn và cảm niệm ơn phước lớn lao khi chúng con không bị trở ngại bởi sự tính Quốc độ, tính Dân tộc với vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ với tinh thần sùng kính Đạo Sư của đạo huynh Sonam Norbu và tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch lại bài viết này .
  Con cảm tạ Thầy đã luôn để tâm và theo sát chúng con .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 24. Mật Hoàng Vân says:

  Con Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  OM MANI PADME HUM

 25. Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu gửi từ đất nước Bhutan được dịch bởi Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đọc qua bài cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu, con thấy chứa đựng trong đó là lòng sùng kính Đạo sư, là tấm gương để cho con noi theo. Thấy đạo hữu Sonam Norbu bị giới hạn bởi ngôn ngữ, quốc độ, khoảng cách địa lý mà con thấy mình thật may mắn khi được làm học trò Thầy, được kết nối tâm linh với Thầy, cho chúng con tích tập công đức và trí tuệ bằng những phương tiện thiện xảo của Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện Đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông đường đạo lẫn đường đời.
  Cầu nguyện đạo hữu Sonam Norbu tinh tấn tu tập.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om mani padme hum.

 26. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con thật hoan hỷ và cảm động trước lòng sùng mộ Đạo Sư của đạo hữu Sonam norbu đén từ đất nước Butan. Qua đó con nhìn lại mình thật quá ơn phước khi được làm học trò Thầy với cùng ngôn ngữ cùng đất nước không bị ngăn ngại bởi khoảng cách địa lý và rào cảng ngôn ngữ. Vậy mà đôi khi chúng con còn làm bận tâm đến Thầy thật đáng xấu hổ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho con luôn tỉnh thức tròn mọi hành vi thân ngữ tâm của mình.
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hỡi những Bậc Toàn Giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Om ah hum!

 27. Akshay kumar says:

  Dear guru: thanks for sharing…

 28. Mật Chánh Tấn says:

  Dear Sonam Norbu,
  I have read your writing of “The Words of My Perfect Guru”.  I feel really delighted to read your respectful word to the Guru. I feel rejoice in reading your thoughts and your love towards to the Guru’s teaching. Especially, your sentence “At all times of lives being in the past, present and future and at dawn and dust of existence, your holiness kindness and guide of dhama you peach move the being in righteous of action, speech and thoughts” really touches my heart. After reading this, i feel so lucky when having a chance to learn and applying our Guru’s method into life.
  I would like to say thanks to you for sharing your love and devotion towards the Guru. I hope you will read more and more articles on chanhtuduy.com and spread your love to other people.
  May the Guru live long for the benefit of all sentient beings.
  May all sentient beings achieve the happiness of the Buddha’s nature.
  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu gửi từ đất nước Bhutan xa xôi. Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đọc những dòng cảm niệm này, con cảm nhận được tấm lòng sùng kính vị Thầy đầy chân thành và thuần khiết của đạo hữu Sonam Norbu. Con hoan hỷ với ánh sáng chánh pháp đã được lan tỏa không chỉ trong quốc độ Việt Nam mà giờ đây dưới sự dẫn dắt của vị Thầy, ánh sáng đã tỏa khắp muôn nơi, đến cả đất nước Bhutan. Qua đó con càng hoan hỷ và cảm nhận được ân phước cao vời khi không bị trở ngại bởi tính quốc độ, tính dân tộc với vị Thầy.
  Con  nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu Đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông đời đạo. Nguyện cầu đạo hữu Sonam Norbu tinh tấn vui tu.
   
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 30. Mật Hảo says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc những cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Buhtan qua bản dịch tiếng việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Thật hoan hỷ với lòng sùng mộ Đạo sư của đạo hữu ấy .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  om mani padme hum

 31. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết :LỜI VÀNG THẦY TÔI của đạo hữu Sonam Norbu đến từ đất nước Bhutan xa xôi !

  Con tán thán những dòng cảm niệm chân thành hết mực chứa đựng lòng sùng kính vị Thầy – Đạo sư vô bờ bến , bằng kính ngữ, bằng hành vi thân – ngữ – tâm đáng để cho chúng trò căn cơ chậm lụt như con noi theo. Tuy ở đất nước Bhutan rất xa về khoảng cách địa lý nhưng bằng cách đọc những bài giảng, bài viết trên chanhtuduy.com và thực hành dễ dàng thì khoảng cách đã không còn là vấn đề nữa. Con thấm thía với câu :
  “Hương của loài hoa bay theo chiều gió
  Hương đạo người tu tỏa khắp muôn nơi”

  Con hoan hỷ thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của đạo hữu Sonam Norbu qua tiếng việt chi tiết giúp cho những người mù tiếng Anh như con có thể đọc và cảm nhận được những cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu.

  Con cảm ơn vị Thầy với Bồ đề tâm rộng lớn đã giúp cho các bạn đọc hữu duyên ngoài nước được biết đến chánh pháp qua những bài dịch trên chanhtuduy.com.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu ” Lời vàng Thầy tôi”.
  Qua sự bày tỏa nổi niềm đầy sùng kính Đạo Sư, trân quý giáo pháp của đạo hữu, con cảm thấy thật ngưỡng mộ và con nhận thấy đây cũng là điều mà con cũng như huynh đệ kim cang thật đáng để học hỏi.
  Tuy đạo hữu Sonam Norbu chỉ đọc một số ít bài giảng trong hơn 1300 bài viết, 100 bài giảng trên Chanhtuduy.com của vị Thầy, nhưng đạo hữu âý đã cảm nhận được nổi niềm hạnh phúc từ “Lời vàng Thầy tôi ” giúp hy hữu được tiếp cận con đường giải thoát mà đức Phật đã đi .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo cơ hội để con nhìn nhận ra và biết quán xét lại bản thân mình mà tự hỗ thẹn .
  Cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết của Sonam Norbu sang tiếng Việt, để đệ đọc được chia sẽ này từ một đất nước xa xôi của Bhutan.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ và xúc động khi được đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu. Những lời văn với những kính ngữ trang trọng tha thiết thẫm đẫm lòng sùng kính Đạo sư bởi những ơn phước lớn lao mà đạo hữu đã cảm niệm được từ những lời giáo huấn trí tuệ và đầy lòng bi mẫn, không có bất kì một sự ngăn ngại nào về không gian, thời gian, ngôn ngữ hay quốc độ của vị Thầy. Con như lặng người đi khi đọc những lời văn bày tỏ cảm niệm sâu sắc của đạo hữu ấy: “ Sự thanh tịnh của Ngài, bồ đề tâm của Thầy là hình ảnh đức Phật thị hiện trong cõi Ta Bà này để mang đến điều lợi lạc cho tất cả hữu tình. Sự từ bi và trí tuệ của Thầy đã giúp đỡ và sách tấn chúng sanh thực hành pháp để viên thành đạo quả. Những lời dạy của Thầy đã, đang và sẽ là giáo huấn của chư Phật ban cho chúng sanh”. Lời văn đầy tôn kính mà lại chân thành ấy của đạo hữu Sonam Norbu như là tấm gương nhắc con nhìn lại mình, để thấy con đã đón nhận được ơn phước lớn lao đến nhường nào khi được là học trò của Thầy, được Thầy từ bi trao cho chiếc chìa khoá tự do ra vào chanhtuduy.com, được đọc bài, comments để tích luỹ công đức và trí tuệ bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt mà mà không có bất kì sự cản trở nào về không gian, thời gian. Ấy vậy nhưng, bản thân con như con vẹt chỉ biết đọc tụng, miệng nói “ sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” mà lại chẳng hiểu được bao nhiêu ý nghĩa của lời dạy đó, được đến xứ sở châu báu của Phật pháp bởi lòng bi mẫn của vị Thầy đã để tâm thương xót mà chẳng biết trân quý nên còn giải đãi, buông lung. Con cảm thấy thật hổ thẹn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng tải nội dung bài viết của đạo hữu Sonam Norbu cho chúng con có cơ hội quán xét lại bản thân mình ngõ hầu không rời xa khỏi quỹ đạo Thầy, Phật, Pháp, Tăng, để chúng con đã đến được đảo châu báu mà không ôm nỗi hối tiếc vì trở về tay không.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã chỉ dạy chúng con. Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Sonam Norbu đã viết bài cảm niệm và thiện hạnh dịch bài viết sang tiếng Việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Sonam Norbu luôn tinh tấn vui tu, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 34. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 35. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah
  Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài sáng tiếng việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh Om ah hùm

 36. Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc những dòng cảm niệm thật sâu sắc của đạo hũu Sonam Norbu, con thật sự hoan hỷ vì giáo Pháp của vị Thầy lan toả khắp muôn nơi, mỗi ngày các bạn đọc hữu duyên trên toàn thế giới có thể biết đến giáo Pháp Phật Đà qua phương tiện thiện xảo là đọc bài trên Chanhtuduy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum!

 37. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con vô cùng hoan hỷ đọc bài viết với tấm lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu Sonam Norbu dù ở đất nước Bhutan.
  Con xin tán thán thiện hạnh dịch bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Còn cầu Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  OM AH HUM

 38. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Sonam Norbu.
  Qua những gì đạo hữu ấy chia sẻ con cảm nhận rằng khoảng cách giữa vị Thầy và người trò không phải là khoảng cách của không gian địa lý, của ngôn ngữ mà đó là khoảng cách của tâm. Tâm của Thầy đã đặt trọn vào những bài giảng, bài viết trên chanhtuduy, người học trò có thể tiếp cận, có thể được ở gần vị Thầy qua việc đọc, nghe những bài pháp đó, từ việc nghe đọc rồi đến suy gẫm, rồi từ suy gẫm đến làm theo. Khoảng cách gần xa là tùy thuộc vào mức độ tiếp cận những bài pháp ấy như thế nào của người học trò, điều đó không bị giới hạn, không bị rào cản và bước tiến trên đường giác ngộ của người trò cũng sẽ nhanh hơn. Bởi sự “gần” vị Thầy ở đây là gần với tâm giác ngộ của Ngài, tâm trí huệ, tâm Bồ đề của Ngài, nó đồng với việc tiếp cận Tánh không trí huệ cao tột của nhà Phật. Người học trò dễ dàng tiếp cận với Tánh không mà không cần phải thực hành những điều cao siêu, phức tạp mà chỉ một việc đơn giản là đọc, nghe những bài pháp của vị Thầy và comment.
  Con cảm ơn Thầy!
  Cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Mật gia sẽ ở “gần” vị Thầy qua những bài giảng, bài viết trên chanhtuduy.
  Con cũng hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Cầu nguyện chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!
   
   

 39. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ khi đọc những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Butan. Đọc những dòng cảm niệm và lời tâm sự của đạo hữu ấy, con thật xúc động và ngưỡng mộ tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành, mặc dù chỉ có duyên lành trong một thời gian ngắn và một ít bài viết tiếng Anh nhưng đạo hữu Sonam Norbu cảm nhận sự lợi lạc vô song và vỡ òa niềm hạnh phúc , con thấy mình quá đỗi may mắn khi được làm học trò của vị Thầy, thật là hy hữu khi chúng con được sinh ra ở đất nước này, ở quốc độ này, dân tộc này, thời đại này để chúng con được hạnh ngộ vị Thầy, được Thầy chỉ dạy phương pháp áp dụng “ Pháp vào cuộc sống”, đặc biệt trên trang mạng chanhtuduy có phương pháp học rất hiện đai trong tốc độ phát triển của công nghệ thông tin, chúng con được gõ mõ tụng kinh ở bất cứ thời gian nào, không ngăn ngại địa điển chỉ cần một chiếc địện thoại thông minh là có thể tích tập được công đức, qua comment được đọc bài viêt của Thầy, của các huynh đệ kim cang là có thể kết nối được nguyên tố tinh túy, chúng con lại được thực hành đều đặn trong và ngoài không gian linh thánh hoàn toàn không gián đoạn,.Con cảm tạ Thầy và tán thán công hạnh của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện đạo hữu Sonam Norbu tinh tấn vui tu và thành tựu mọi ước nguyện chính đánh
  Om Ah Hùm!
  _______________
  Dear Sonam Norbu
  Thanks for very much for your writing “ The word of My Perfect Guru”. From the bottom of my heart, I would like to express the admiration with your respecting toward the Guru and the happiness when you find the treasure on chanhtuduy.com. Even with the short time, but your respecting with Guru and his holy preaching by your pure mind that make us really appreciation and your good example will make us to nurish Guru devotion day by day, and feeling we so much lucky to have the precious chance practice the Darma in the simple way in daily day.
  May the Guru like long for benefil for all sentient being
  May Sonam Norbu get the blessing all the wishes and ultimate in next life
   
  OM AH HUM 

 40. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 41. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm rất chân thành và đầy lòng Sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu. Tuy ở một đất nước Phật giáo rất phát triển, khác quốc độ, cách xa hàng nghìn cây số, nhưng đạo hữu Sonam Norbu vẫn tinh tấn đọc bài, comment, trân quý những bài pháp của vị Thầy. Qua đó con cảm thấy thật tự hào và măy mắn khi được làm học trò của vị Thầy “ẩn mình chẳng tự hào”. Con cảm tạ Thầy đã đăng tải bài viết của đạo hữu Sonam Norbu – một tấm gương sáng cho chúng con noi theo và quán xét lại bản thân mình để trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo Sư, trân quý giáo pháp.
  Cảm ơn đạo hữu Sonam Norbu với bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện đạo hữu Sonam Norbu  ngày càng tinh tấn. 
  Cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này. Cầu nguyện huynh thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   
  Om Mani Padme Hum.

 42. Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ với tinh thần vì đạo pháp của đạo hữu Sonam Norbu tại Bhutan với một tấm lòng sùng mộ đạo sư vô cùng trân quý và hoan hỷ với thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ sang tiếng Việt.
  Cầu nguyện ngày càng nhiều chúng sanh tiếp cận với chánh pháp
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 43. Mật Linh Nguyên says:

  Kính bạch Thầy !
  Khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu có một dòng cảm xúc làm rúng động thân tâm con, rồi tách ra làm hai luồng cảm nhận. Một là nỗi tự hào linh thánh khôn tả, lời của Sonam Norbu trùng vào cảm niệm của con trước đây về vị Thầy hóa thân từ 3 gia đình Phật : Quan Âm Tự Tại ( Bi) – Văn Thù Sư Lợi ( Trí) – Kim Cang Thủ ( Dũng), hai là sự hổ thẹn dâng lên khi bản thân con làm học trò Thầy lâu đến như vậy hơn nữa lại cùng quốc thổ , mà thân tâm cằn cỗi không thụ cảm được suối nguồn ân phước đó mà cô phụ tấm lòng Thầy.
  Con cảm nhận được năng lượng của lòng sùng kính từ đạo hữu qua dòng chảy của ngôn từ, chỉ có sự tín tâm mãnh liệt được thắp lên từ sự thụ cảm bởi trí tuệ khi được Thầy khai mở qua những bài pháp , mới có thể chảy mạnh mẽ liên tục và thông suốt đến như thế. Con thành tâm tán thán thiện hạnh này của đạo hữu ấy, và qua đây con cảm thức được tu pháp Chánh kiến quang minh tam muội hàm chứa một năng lượng siêu việt vô biên, nó thâu ngắn đến không còn không gian, thời gian … khiến cho một và nhiều … những học trò xa xôi trong thoáng chốc hiện diện nơi tâm đảnh lễ vị Thầy và chuyển hóa dòng Nghiệp chảy về một hướng khác, hướng về bến bờ của giải thoát.
  Con cũng cảm niệm một điều, một nhân vật đang sống trong một quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, một nơi Phật đạo cực thịnh – Bhutan. Nhưng vị ấy đã thổn thức khi bắt gặp vầng mẫy ngũ sắc từ trí tuệ Thầy, đã được soi dẫn từ dòng chảy ấy và đã có ít nhiều những kinh nghiệm an lạc thật sự. Điều ấy đã minh chứng cho những gì Luận Sư Dharmakirti đã khai thị về bậc Thầy
  Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ
  Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng
  Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành
  Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng
  Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng Bi mẫn
  … với hải lượng như thế thì sự xúc động tràn lên những dòng cảm niệm kia là điều tất yếu. Với con đấy là sự vỡ òa của niềm cảm kính qua những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt mừng vui được tái sinh.
  Thánh Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche đã khai thị “Không có vị Phật nào thành tựu Phật quả mà không có Nương Tựa một bậc Đạo sư. Bởi vậy, để có thể tu học theo đúng Chánh Pháp, đầu tiên, ta cần tìm ra một bậc Đạo sư đầy đủ phẩm tính và nương tựa theo Ngài với niềm tin tưởng tuyệt đối.
  Như Kinh điển có dạy: “chỉ nhờ có niềm tin viên mãn mới có thể đạt đến giác ngộ chân chánh”. Thậm chí một người dù có thông thuộc nhiều giáo lý nhiều kinh điển, nhưng thiếu niềm tin thì cũng không có ích lợi gì cả
  Con hoan hỷ với niềm hỷ lạc của đạo hữu Sonam Norbu đã tìm được Vị Thầy tôn quý để không uổng phí kiếp người quý báu này và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều thấm đẫm hồng ân Tam Bảo, cầu nguyện trí huệ Phật đà qua kênh vận chuyển của Thầy chiếu tỏa đến muôn nơi
  Con đảnh lễ suối nguồn hoạt động giác ngộ từ Thầy. Cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sinh
   
  OM MANI PADME HÙM !

 44. Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ” LỜI VÀNG THẦY TÔI ” của đạo hữu Sonam Norbu đến từ đất nước  Bhutan .
  Con hoan hỷ và xúc động khi đọc được những dòng cảm niệm thấm đẫm lòng sùng kính Đạo Sư và trân quý giáo pháp của đạo hữu Sonam Norbu.
  Ngẫm lại bản thân mình con cảm thấy thật quá đổi ơn phước khi con được sống cùng quốc độ, thời đại và dân tộc cùng ngôn ngữ với vị Thầy nên không bị rào cản về ngôn ngữ cũng như văn hóa có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp thu , được lĩnh hội những giáo pháp mà Thầy từ bi ban cho. Con cũng cảm thấy thật thổ thẹn khi mà đã được duyên lành đến vậy nhưng vẫn hay bị buông lung không tinh tấn đọc bài  comments những bài viết, nguồn pháp từ căn phòng “Duy Ma Cật ” trang mạng Chanhtuduy.com.
  Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy  cho bản thân con luôn được tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm để không phải rơi vào trường hợp là người được đến xứ sở châu báu mà trở về tay không.
  Con xin tán thán với thiện hạnh của Đạo Huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết của đạo hữu Sonam Norbu sang Tiếng Việt .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của tam bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum

 45. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ và xúc động với bài viết của đạo hữu Sonam Norbu. Con rất hoan hỷ với lòng sùng kính đạo sư và tâm thái hoan hỷ, trân quý giáo của đạo hữu khi được đọc những bài giảng của Thầy trên trang chanhtuduy.com. Con cảm thấy rất may mắn khi con cùng với các huynh đệ, đạo hữu của Mật gia Song Nguyễn được làm học trò của vị Thầy, được đón nhận những kiến thức Phật pháp, những tia sáng chánh kiến từ vị Thầy để chúng con vững bước tiến đến thành phố giải thóat. Và con rất hoan hỷ khi chanhtuduy đã có thêm những bạn đọc là người nước ngoài. Con mong rằng chanhtuduy.com sẽ có thêm nhiều bạn đọc để được tìm hiểu những kiến thức Phật pháp, được trang bị chánh kiến từ vị Thầy.

  Con cảm ơn Thầy đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con trên con đường tu tập. Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Sonam Norbu luôn mạnh khỏe, tinh tấn vui tu, mọi thế sự hanh thông.

  Con cầu nguyện những tia sáng chánh kiến sẽ soi rọi khắp muôn nơi vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

   

 46. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu qua bản dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ. Con hoan hỷ với tấm lòng sùng kính Đạo Sư sâu sắc của đạo hữu Sonam Norbu được thể hiện qua ngôn từ đầy trang trọng, kính ngữ và con cảm nhận đạo hữu Sonam đã nói lên tiếng lòng mình bằng tất cả sự chân thành, tôn kính hướng đến vị Thầy, khiến con thật sự cảm động. Con hiểu rằng khoảng cách địa lý, khác biệt ngôn ngữ không bao giờ là rào cản tấm lòng sùng mộ Đạo Sư của người học trò hướng đến vị Thầy.
  Con cảm tạ Thầy đã đăng bài cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu và con hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh chúng con sẽ luôn tinh tấn, tuân lời vị Thầy dạy bảo và trân quý giáo pháp, để không trở nên “tuy gần mà xa” vị Thầy, đến xứ sở ngọc báu mà lại trở về tay không.
  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Liễu Tâm( Quỳnh Trang) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 48. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được những dòng cảm niệm sâu sắc chân thành, thẫm đẫm lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo Pháp của đạo hữu Sonam Norbu gửi từ đất nước Bhutan xa sôi. Qua đó con cảm thấy thật là tự hào và may mắn được là học trò của Thầy, chúng con được tiếp cận kho tàng giáo pháp qua thực hành phương pháp ” tụng kinh gõ mõ thời @” thông qua những bài viết, bài giảng Pháp ngập tràn chánh kiến Phật Đà trong căn phòng Duy Ma Cật trang chanhtuduy.com của vị Thầy, và chúng con nhận được ân phước cao vời, không bị rào cản bởi quốc độ, ngôn ngữ và thời gian. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, giúp cho chúng con bạn đọc được cảm nhận vào những dòng chia sẻ những cảm niệm đầy cảm súc của đạo hữu Sonam Norbu. Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng tinh tấn hanh thông thế sự thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu SorNam Norbu viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo song hành hành.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 49. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Qua lá thư từ Bhutan của Sonam Norbu bày tỏ cảm niệm của mình về Thầy qua trang mạng chanhtuduy.com, một lần nữa đệ tử chúng con được hoan hỉ chiêm ngưỡng lòng sùng mộ Đạo sư từ những hành giả ở những đất nước xa xôi, là những đóa hoa tâm tươi thắm nhất của họ dâng lên một trong những bậc đại diện của “những đấng chiến thắng”, đó là Thầy! Liệu có ngoa ngôn hoặc “nịnh bợ” hay “khiếp nhược” trước những lần nộ pháp mà gọi Thầy như vậy không? Hoàn toàn không! Bởi Thầy từng dạy lời Đức Phật: Thắng vạn quân không bằng thắng lòng (tâm) mình! Qua những gì Thầy đã thể hiện qua thân-ngữ-tâm trong đời sống riêng và trong khi giáo huấn đệ tử, chúng con thấy và cảm nhận được điều đó. Chưa bao giờ Thầy xuất phát từ tâm tục sinh cả! Không những thế, Thầy còn truyền tâm đó sang đệ tử chúng con khi thì thông qua ngôn ngữ từ hòa, lúc lại thông qua ngôn từ phẫn nộ; nhưng tất cả đều vì mục đích “tối thượng” là thắp lên ngọn đuốc trí huệ từ Thầy sang chúng con, để được lan tỏa từ người này sang người kia rồi “tỏa sáng muôn nơi”!
  Con hoan hỉ những mỹ từ được “dán tem” bởi Sonam Norbu, là một hành giả từ một quốc gia Phật giáo, ở đó có thể không thiếu những bậc Đạo sư – đấng chiến thắng khác để đạo hữu kính ái! Rõ ràng, đạo hữu đã vượt qua chủ nghĩa bổn sư, chủ nghĩa bộ phái để ghi nhận về Thầy, nên đây là những ghi nhận khách quan chứ không phải kiểu “mẹ hát con khen”. Con rất tán đồng lời của Đạo huynh Mật Ngã, là khoảng cách tâm mới quan trọng hơn khoảng cách địa lý. Khi tâm bị ngăn cách bởi truyền thống, truyền thuyết, ranh giới quốc gia, vùng miền, tri kiến thế gian v.v…thì khó mà đến được với kho tàng tâm chánh pháp.
  Con cũng rất hoan hỉ thiện hạnh chuyển ngữ của Đạo hữu Mật Diệu Hằng, bản Việt ngữ đẹp như một bài thơ!
  Nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  OM MANI PADME HUM.

 50. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc Thư từ Bhutan: Lời vàng Thầy tôi! Con hoan hỷ và xúc động với sự sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu. Một đạo hữu người nước ngoài mà có được tấm lòng sùng mộ Đạo sư, sự trân quý các bài giảng, bài viết của vị Thầy như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!

  Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 51. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm đầy lòng sùng mộ Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Bhutan phương xa. Tuy cách trở về mặt địa lý, hơn nữa phải đọc bài qua ngôn ngữ trung gian (tiếng Anh), nhưng đạo hữu ấy đã cảm nhận lợi lạc, “cảm thấy bản thân may mắn có được cơ hội vàng để được đọc chậm rãi, học với niềm hoan hỷ và niềm  tin kiên cố với các bài giảng của Thầy”. Qua đó con được dịp quán xét lại bản thân mình đã quá may mắn khi được làm học trò Thầy mà không bị ngăn ngại bởi khoảng cách địa lý cũng như rào cản ngôn ngữ, từ đó trưởng dưỡng tâm sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp, biết ơn và trả ơn vị Thầy (đại diện Tam Bảo).
  Cầu mong tất cả đệ tử chúng con luôn chú tâm-tỉnh thức-chánh niệm để không phải trở về tay không khi đến xứ sở đầy ngọc báu.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Cầu mong tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
   
  Om mani padme hum.

 52. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ đọc bài cảm niệm chân thành, thấm đẫm tấm lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu Sonata Norbu ở đất nước Bhutan.
  Cầu nguyện Đạo sư, Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con chú tâm tỉnh thức về hành vi thân, ngữ, tâm , luôn đúng theo quỹ đạo chánh Pháp, Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ đây đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài viết này sang tiếng Việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 53. Nguyễn Văn Hùng says:

  kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài này rồi ạ.
  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  om mani padme hum.

 54. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con thật hoan hỷ khi đọc những cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu. Con ngưỡng mộ với tinh thần sùng kính Đạo sư của đạo hữu ấy. Dù chỉ mới đọc được một số bài việt của Thầy được dịch bằng tiếng Anh, dù chưa được hạnh ngộ vị Thầy nhưng con cảm nhận được ở đạo hữu ấy là sự trân quý giáo pháp và tấm lòng súng kính Đạo sư.

  Con xin sám hối với Thầy vì trong thời gian qua con có giãi đãi, buông lung trong việc đọc bài và comment. Con mong Thầy từ bi cho con tịnh hoá lỗi lầm.

  Cầu nguyện cho các bài viết của Thầy được dịch thành nhiều thứ tiếng để nhiều bạn đọc trên thế giới có thể tiếp cận được với chánh pháp.

  Đệ hoan hỷ và cảm ơn thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om mani padme hum!

 55. Mật Tuệ Tri says:

  Kính bạch Thầy,
  Con thật hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chân thành, thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu đến từ đất nước Bhutan xa xôi.
  Con hiểu rằng tri thức Phật đà là sở hữu của toàn nhân loại, không phụ thuộc vào quốc độ và dân tộc. Vì thế, thật dễ hiểu khi một người con Phật ở Bhutan lại bái sư tại Việt Nam, trong khi Bhutan là đất nước mà đạo Phật phát triển vô cùng rực rỡ. Từ đây cho thấy tuy cùng một cội nguồn giáo pháp nhưng phương pháp linh hoạt của vị Thầy đã chạm tới mọi căn cơ chúng sanh ở thời đại ngày nay.
  Con hoan hỷ với duyên lành của Sonam Norbu, càng hoan hỷ hơn khi Mật gia Song Nguyễn tiến những bước dài trên hành trình xiển dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Thuận Mỹ ( Nguyễn Thị Thương) says:

  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Om mani padme hum

 57. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con hoan hỷ và xúc động trước những chia sẻ và cảm niệm thấm đẫm lòng sùng mộ Đạo sư của đạo hữu Sonata.Norbu. qua những chia sẻ chân thành của đạo hữu Sonata.Norbu, lá thư ở bhutan xa xôi khác dân tộc, ngôn ngữ, nhưng đạo hữu sonata.Norbu, đã tìm đến vị Thầy thông qua chang mạng chanhtuduy.com! Với một kho tàng Phật giáo, với những giáo Pháp phù hợp mọi chúng sanh hữu duyên!
  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài sang tiếng việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện đạo hữu Sonata.Norbu viên thành ước nguyện chính đáng
  Cầu nguyện Đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành ước nguyện chính đáng, đời Đạo song hành, thành công thế sự!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padmehum

 58. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm đầy lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã mang ánh sáng phật pháp đến với tất cả chúng sanh không ngăn ngại bởi thời gian, ngôn ngữ, hay tính quốc độ
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân tam bảo
  Om ah hum

 59. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Sonam Norbu rồi ạ. Con hoan hỉ tán thán những dòng cảm niệm tràn trề  hạnh phúc của đạo hữu khi được đọc giáo pháp của vị Thầy, những dòng viết chân thành đẹp tinh nguyên, thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu ấy từ đất nước của đạo Phật – quốc gia Bhutan xa xôi. Thưa Thầy, đọc xong những dòng viết này con đã dâng lên niềm xúc động. Có lẽ đang còn rất nhiều rất nhiều những con người ở những nơi xa, mỗi ngày mỗi phút giây vẫn đang khát cháy ngóng trông những giáo pháp này, khát cháy được hạnh ngộ vị Thầy mật giáo . Vậy mới biết nơi đây chúng con được may mắn biết nhường nào. Con xin cầu nguyện cho giáo pháp này mãi trường tồn, mãi lan xa làm lành dịu khổ đau cõi Ta bà này. Cầu nguyện cho bạn đọc khắp năm châu có duyên lành đến được chanhtuduy để tìm thấy nơi nương tựa chân thật.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì hạnh phúc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Sonam Norbu thành tựu ước nguyện thầm kín chính đáng.
  Pháp đệ cảm ơn bản dịch thật tuyệt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, tựa như có sự đồng điệu kỳ diệu của những con người dẫu có cách xa ngàn trùng về địa lý.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   
  Om Mani Padme Hum

 60. Hoàng Văn Thái says:

  Kính bạch thầy con đã đọc bài rồi ạ

   

 61. Mật Thuận Nữ ( Cao Hoài My) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Sonam norbu says:

  Dear holy guru,
  With and from your holiness’ preachings i am deeply touched and encouraged to the way of buddha dharma. I am really grate for your generous preachings and acceptance of my article. It really make me happy to continue my to pureland. Its what i believe as the ultimate truth of the my existence. Your holiness kindness to sentient beings make me more lively to buddha dharma. Thanks alot for your holiness for everything. Its my only my wish to practice dharma in my daily existence so by your holiness blessing, can all sentient beings get attainment of buddhahood. Through my heart i send this appreciation and gratitude from distance via the web net with full happiness smiling softly. I am heartfeltfully sublime to read your holiness preachings. Though my words can be limited but cant be my feelings of gratefullness. With due respect not a mere words, not even a mere act but with a sustain devotion i am gratefull for your holiness….

  Dear dharma friends,
  Similarly i am deeply touched with all yours’ warm and gracious acceptance of my article. I am really happy to have dharma friends like you all. My special thanks is always with dharma friend Mat Dieu Hang for her daily inspiration and guide. With same degree i am also thankfull to all for reading my article and reflecting your wonderful words of peace.. thanks one and all. Its not really vital to share happiness through blood, through face and through wealth but with the pure spiritual kindness and sharing thanks alot once again to all. May his holiness live long for the benefit of sentient beings and for propagation of buddha dharma. May all the dharma friend attain the pure peace. And may all sentient beings get happiness…

 63. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết Thư từ Bhutan: Lời vàng Thầy tôi. Con vô cùng hoan hỷ và xúc động trước những dòng cảm niệm chân thành thẫm đẫm lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Bhutan xa xôi. Cảm ơn đạo hữu với bài chia sẻ sâu sắc và ý nghĩa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 64. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết “Thư từ Bhutan : Lời Vàng Thầy Tôi” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Hạnh Dung says:

  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết .

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc trên con đường tu tập!

  Om mani adme hum!

 66. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ , xúc động và tán thán bài viết này. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả  chúng sanh.

 67. Nguyễn Quang Bình says:

  Kinh bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm tạ và cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh ạ.

  Om mani padme hum

 68. Lê Văn Co says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ,con rất hoan hỷ được đọc bài cũa đạo huynh Mật diệu Hằng phiên dịch ạ.con rất mong được Thầy sách tấn cho chúng con ạ.con rất rất là cảm ơn vị Thầy đã cho con đọc những bài viết ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khõe dồi giàu và trường thọ để lợi lạc chúng sanh ạ

 69. Huyền Phạm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con tên là Huyền, con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy ạ!

 70. Mật Hải Nguyệt( Quảng Ninh ) says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ .

  Om mani padme hum.

 71. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết” Thư từ Bhutan: Lời vàng Thầy tôi ”  rồi ạ. Bài viết vừa chân thành vừa thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam norbu đến từ đất nước Butan xa xôi khiến con vô cùng xúc động.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 72. Thanh Xuân says:

  Kính Thầy,

  Con cảm tạ Thầy vì những điều tốt lành Thầy chia sẻ.

  OM MANI PAD ME HUM.

 73. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 74. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 75. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài:Thư từ Bhutan”Lời vàng Thầy tôi “con hoan hỷ tán thán tấm lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu Sonam Narbu đến từ đất nước Butan với tấm lòng Bồ Đề Tâm của Thầy là hình ảnh Đức Phật thị hiện trong cõi ta bà này làm lợi lạc cho tất cả hữu tình ,vị Thầy đại diện cho Phật -Pháp -Tăng từ bi và trí tuệ trao truyền tinh tuý giáo Pháp Phật Đà đến với chúng sanh .Những dòng cảm niệm chân thành tôn kính ,sùng kính Đạo sư của đạo hữu chính là tấm gương sáng giúp con nhìn lại chính mình mà tự quán sét bản thân trong hành vi thân ngữ tâm để trưởng dưỡng tâm sùng kính Đạo Sư ,biết trân quý ,biết ơn ,biết trả ơn vị Thầy -Tam Bảo

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng  sanh

  Om mani padme hum

   

 76. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con hoan hỷ với bài ” Lời vàng Thầy tôi” của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Bhutan gởi đến Thầy và con cũng không quên cảm ơn Mật Diệu Hằng đã chuyển dịch sang tiếng việt để từ đó chúng con có cơ hội được đọc bài một cách dễ dàng.

  Con tán thán bài chia sẻ của đạo hữu Sonam Norbu ,mang đậm nét sùng kính một vị Đạo sư bậc tối thượng của giáo phái Phật đà .Và con cũng cảm động với tâm thuần khiết của đạo hữu dành trọn cho vị Thầy theo đúng chánh pháp, nhất là công đức bồ đề tâm và tấm lòng từ bi của Thầy.

  Mô phật!Thầy là hiện thân của Đức Phật, đạo hạnh bồ đề tâm của Thầy luôn dẫn dắt và giáo hóa chúng sanh, đã lan tỏa khắp năm châu ,cầu mong cho tất cả những ai còn đang mãi mê bám chấp vào thế sự của vòng xoáy kim tiền ,hãy sớm tỉnh ngộ mà quay về bến bờ của chánh pháp ngõ hầu cuộc sống được hạnh phúc tự tâm.

  Cũng như đạo hữu Sonam Norbu đây , duyên lành đã đến với đạo hữu ấy giống như hạn hán đang gặp mưa dầm , ơn phước từ vị Thầy tuệ trí thức qua những bài đọc trên chánh tư duy, đã làm thay đổi tư tưởng giáo pháp Phật đà của đạo hữu ấy.

  Công đức đạo hạnh bồ đề tâm của Thầy bao la như dòng nước chảy xiết đến với tất cả chúng sanh. Con xin chân thành cầu nguyện cho Thầy Cô luôn vĩnh hằng vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu mong cho bá tánh được thành tựu Phật tánh và hanh thông thế sự. Con cũng cầu cho Sonam Norbu được thắm đẳm ơn phước của Thầy Cô và mọi việc đều được suông sẽ theo ước nguyện.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 77. Tantra Sagovana (Ahmed Khan) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Tantra Sagovana.

  Cảm ơn đạo hữu Sonam Norbu đã chia sẻ cảm niềm của bản thân cũng như sự hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và giảng pháp cho tất cả hữu tình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được khỏe mạnh và đoạn trừ khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

  ………………………………………………………..

   

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article by Dharma brother Sonam Norbu about his appreciation for Guru’s preachings and discourses.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 78. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ và xúc động trước những dòng chia sẽ chân thành của đạo hữu Sonam Norbu . Lòng bi mẫn ấy, trí huệ tánh không ấy và công hạnh không thể nghĩ bàn ấy cũng không khác gì ánh dương tỏa sáng khắp nơi đem lại ấm áp cho toàn thể tất cả muôn loài . không phải Đức Phật đã mang lại ánh sáng chánh pháp lần đầu tiên khi mà nhân loại còn đang chìm trong khổ đau của sanh lão bệnh tử đó sao. Không phải Bậc Đạo Sư Thanh Trí đã một lần nữa làm cháy lại những ánh sáng chánh kiến ấy khi mà chúng sanh lại chìm đắm trong ác hạnh hay sao . Vậy nên ngài hoàn toàn là hiện thân của tất cả Chư Phật, của Chư Bồ Tát tôn quý, ngài đích thị là viên Ngọc Châu quý báu của thế giới ta bà này bởi những gì đã và đang làm cho chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 79. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẽ chân thành, sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp của đạo hữu Sonam Norbu từ vương quốc Phật giáo Bhutan. Những bài chia sẽ của các đạo hữu nước ngoài là minh chứng sự vi diệu của Phật pháp và lời dạy của Đức Phật : “Toà Kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”.

  Qua bài viết, con cảm thấy mình may mắn hơn các đạo hữu nước ngoài khi cùng quốc độ, ngôn ngữ với vị Thầy. Cầu nguyện con và huynh đệ Kim cang luôn tinh tấn thực hành nhờ những thuận duyên đã có nhằm an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện đạo hữu Sonam Norbu luôn tinh tấn & hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 80. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Sonam Norbu khi tìm được chánh pháp có duyên lành với vị Thầy thấm đẫm được những lời dạy của vị Thầy qua từng bài viết trên chanhtuyduy.com.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 81. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được  đọc những chia sẻ chân thành, thể hiện tấm lòng sùng kính vị Thầy của đạo hữu Sonam Norbu.

  Con hoan hỷ với duyên lành của đạo hữu Sonam Norbu đã được biết đến vị Thầy và lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com . Con hoan hỷ khi ngày càng có nhiều đạo hữu ,bạn đọc người nước ngoài được tiếp cận chanhtuduy.com; quả đúng là ” hương của loài hoa bay ngược chiều gió, hương của đạo pháp toả khắp muôn nơi”. Đọc bài viết của đạo hữu Sonam Norbu, con nghĩ lại việc chúng con đã đánh mất chìa khoá vàng vào lâu đài chanhtuduy.com và cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của mình, tinh tấn đọc bài để không mất đi cơ hội được theo bước chân vị Thầy cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện địch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 82. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẽ cảm niệm ơn phước,  tấm lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu Sonam Norbu ,với duyên lành với vị Thầy và thấm đẫm những lời dạy của Đức Phật và lời dạy của vị Thầy qua từng bài viết và bài giảng trên chanhtuduy.com

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum!

 83. Mâtchi says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài cảm niệm của Sonam Norbu  về vầng  từ quan và tuệ quang của vị Thầy luôn soi gọi xóa đi sự vô minh của chúng  sanh .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ .

  Om mani pedme hum

 84. Mật Tường Vân(14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 85. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Sonam Norbu , Mật Thúy cũng đồng ý với suy nghĩ của đạo hữu rằng vị Thầy là một Vị Đạo Sư Yoga Thanh Trí ngày luôn từ bi với học trò đệ tử chúng sanh hữu tình nên ngày đã phát kiến ra lục diệu pháp ngôn để học trò đệ tử thực hành viễn tập đọc bài này  con cảm niệm được rằng con rất ơn phước khi con có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy con cùng dân tộc với vị Thầy và nói chung thứ tiếng con tự quáng sét lại bản thân con cảm thấy tự xấu hổ với bản thân mình quá đạo hữu ấp là người nước ngoài nhưng đạo hữu ấy đọc bài và sùng kính Đạo Sư như vậy bản thân con là người Việt Nam là đệ tử của vị Thầy mà có lúc con lại lười biến sao lãng kính Bạch Thầy con xinh sám hối trước vị Thầy về sự lười biến sao lãng của con mông Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm này cho con là người cao thượng thứ hai .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 86. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 87. Mật Thiền Đức (Nguyễn Vân Linh) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

 88. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán những dòng cảm niệm chân thành tôn kính, sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Buttan, và đó cũng là tấm gương sáng để cho chúng con nhìn lại chính mình mà tự quán xét bản thân trong hành vi thân, ngữ, tâm để trưởng dưỡng tâm sùng kính Đạo sư, biết trân quý, biết ơn, biết trả ơn vị Thầy, Tam bảo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn đạo hữu Sonam Norbu đã viết bài chia sẻ cảm niệm ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 90. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ “Thư từ Bhutan: LỜI VÀNG THẦY TÔI” của đạo hữu Sonam Norbu.

  Con hoan hỷ và xúc động trước những dòng cảm niệm đầy chân thành và thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu từ đất nước Bhutan xa xôi.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư từ Bhutan : ” LỜI VÀNG THẦY TÔI ” của đạo hữu Sonam Norbu .

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Sonam Norbu và con cũng cảm ơn tài dịch thuật sang Ngữ Việt của đạo hữu Mật Diệu Hằng.

  Bài viết thật sự gây ấn tượng sâu sắc cho người đọc , bởi từ đất nước Bhutan xa xôi , là cái nôi của đạo Phật, là cội nguồn của giáo pháp Phật đà, vậy mà đạo hữu Sonam Norbu, sau khi được duyên lành hội ngộ cùng Thầy và những bài pháp , bài giảng của Thầy, đã khiến cho đạo hữu Sonam Norbu một lòng ngưỡng mộ , sùng kính vị Thầy và trân quý đạo hạnh Bồ đề tâm thanh tịnh của Thầy luôn lan tỏa ánh huệ quang từ bi đến với tất cả chúng sanh hữu tình, những lời giáo huấn của Thầy như dòng nước chảy xiết không dừng , ngõ hầu cảnh tĩnh chúng con hãy luôn quán xét lỗi lầm của mình để không phải rơi vào con đường sai lệch với quỹ đạo chánh pháp .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 92. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu. Qua những cảm niệm đầy hoan hỷ vì được hạnh ngộ vị Thầy và được đọc, học các bài giảng bài viết từ vị Thầy trên Chanhtuduy.com của đạo hữu, chúng con càng thêm trân quý những phương tiện thiện xảo vị Thầy tạo ra Yoga Thanh Trí dựa trên chánh kiến Phật đà giúp chúng con, chúng sanh dù ở những nơi xa xôi nhưng không bị trở ngại về khoảng cách để được thân cận bậc Tuệ tri thức. Đồng thời qua đó, con cảm niệm được Bồ đề tâm của vị Thầy trải khắp, không phân biệt tưa như những cơn mưa rơi xuống mặt đất, rải đều nơi thấp nơi cao, chỉ có chúng con với tập khi ương ngạnh, với sự chuyển hóa tâm nhiều hay ít để là đất thẩm thấu và lưu giữ những hạt mưa ơn phước, hay là đá chỉ ướt thoáng chốc rồi trở nên khô cạn trong sức nóng của cõi Ta Bà. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho bản thân và huynh đệ Kim cang sẽ luôn tỉnh thức, tinh tấn chánh niệm được diễn tập thực hành pháp, trân quý ơn phước hiện tại được theo chân vị Tuệ tri thức với sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Con đồng cảm nghĩ với đạo hữu Sonam Norbu, trên cõi ta bà rực lửa này, tà sư nhiều như cát sông hằng không dễ để biết đến được vị Thầy chân chính, may mắn thay chúng con có duyên lành được biết đến vị Thầy, được thực hành Chánh kiến quang minh tam muội bằng việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com, được tiếp cận chánh kiến, xa dần  tà kiến, được trao truyền giáo pháp chân chính và được vị Thầy từ bi dẫn dắt trên hành trình giác ngộ để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 94. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc song bài viết này rồi ạ .
  Con xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo hữu Sonam Norbu từ Đất Nước BuTan xa xôi .
  Với những ngôn từ cảm thán thấm đẫm lòng sùng kính vị Thầy khiến cho con thật sự xúc động trước tấm lòng bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy .Người đã hết lòng lo lắng cho vận mệnh tâm linh của chúng con, chúng sanh, hữu tình mà ngày đêm miệt mài lao động giải thoát, đưa ánh sáng chánh pháp trải rộng khắp muôn phương .Với những phương pháp sư phạm tuyệt vời Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa cho chúng con dễ hiểu , dễ thực hành lại phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại và sự kết hợp với những phương tiện thiện xảo đầy tính ưu việt Thầy đã cho chúng con thấy pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp để dẫn dắt chúng con đi trên con đường giác ngộ và giải thoát .Để từ đó chúng con có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự , thành đạt Xã Hội và an lạc đời này ,cực lạc đời sau .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con ánh sáng từ quang và tuệ quang để xóa đi màn đêm vô minh tăm tối.
  Cảm ơn đạo hữu Sonam Norbu đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Sonam Norbu nhiều sức khỏe hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme hum!

 95. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm chân thành thấm đẫm tấm lòng Sùng kính Đạo sư và trân quý giáo pháp của đạo hữu Sonam Norbu.Dù ở đất nước xa xôi, khác biệt ngôn ngữ nhưng đạo hữu Sonam Norbu vẫn tin tấn đọc bài comment và trân quý những bài giảng của vị Thầy. Qua đó giúp cho con quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm mà  biết trân quý giáo pháp và duyên lành hạnh ngộ vị Thầy để từ đó trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính  Đạo Sư mà trở thành người biết ơn và trả ơn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị  Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy  .

  Con Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HUM

   

   

 97. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc những dòng niệm, những lời tán thán thấm đẫm tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu từ vương quốc xinh đẹp được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, Bhutan.

  Cũng được sinh ra trong một quốc độ Phật giáo yên bình, phát triển nhưng chỉ khi được tiếp cận với những bài pháp trí huệ của vị Thầy, đạo hữu ấy mới cảm thấy được “thong dong và tự do khi có sự che chở và ban phước của vị Thầy” cũng như “cảm thấy bản thân may mắn có được cơ hội vàng để được đọc chậm rãi, học với niềm hoan hỷ và niềm tin kiên cố”. Đứng trước sự trân quý và biết ơn sâu sắc của đạo hữu Sonam Norbu dành cho trang mạng Chanhtuduy.com, dành cho vị Thầy mà con cảm thấy thật hỗ thẹn với chút gia tài tàm, quý còn sót lại của mình. Bởi sự “đọc chậm rãi” cho thấy sự trân trọng từng câu, từng chữ trong bài pháp của Thầy, như chú ong chăm chỉ, cần mẫn hút cạn những giọt mật hoa, trái ngược hoàn toàn với thái độ hời hợt, qua loa, làm cho có, làm chiếu lệ của những ai mang trong mình sự miễn cưỡng trân quý với chiếc chìa khóa vàng mà vị Thầy truyền trao.

  Con hiểu rằng lòng từ bi của vị Thầy là bình đẳng với mọi chúng sanh, không phân biệt trong nước hay ngoài nước, nếu chúng con tự cho rằng vì được sống cùng quốc độ với Thầy mà chủ quan trong nhận thức, hời hợt trong thái độ cầu pháp thì một ngày nào đó chúng con sẽ phải rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc nhất thế giới là Mật Gia Song Nguyễn để trở về với thế gian đầy rẫy thủ đoạn, lừa dối và khổ đau. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy từ bi để tâm, gia hộ cho chúng con có được vũ khí tĩnh thức, chánh niệm, chú tâm để xứng đáng được ở lại trọn đời trong từ trường che chở của Thầy, của mái ấm hạnh phúc nhất thế gian này.

  Con cảm ơn bài chia sẻ nhiều cảm xúc và ý nghĩa của đạo hữu Sonam Norbu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khỏe mạnh và trường thọ vì hạnh phúc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho nạn dịch covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 98. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm, được chiêm ngưỡng đóa hoa tâm của đạo hữu Sonam Norbu dâng lên vị Thầy từ đất nước Bhutan.

  Những dòng chân thật, hạnh phúc, trân quý khi được đặt chân tới đảo châu báu chanhtuduy.com của đạo hữu là cơ hội để chúng con tự vấn bản thân mình bao lâu nay được vị Thầy hào phóng thết đãi bữa tiệc tâm linh cao diệu mà chúng con lại thờ ơ, vô cảm. Cầu nguyện cho bản thân con không khờ khạo, ngốc nghếch để đến được đảo ngọc mà trở về tay không. Cầu nguyện bản thân con cùng các huynh đệ kim cang luôn trưởng dưỡng cánh đồng sùng mộ, là nền móng kiên cố xây lên lâu đài giác ngộ chúng con hằng khát khao.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 99. Mật Chân Tính (13 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 100. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Sonam Norbu. Con tâm đắc với đạo hữu rằng được theo chân Bậc Đạo Sư Thanh Trí là niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này. Soi sáng tâm thức của những người với tư tưởng lầm lạc và kéo họ về lại với ánh sáng chánh pháp, giải thoát chúng sanh khỏi căn bệnh vị kỷ để vị tha mà đạt đến hạnh phúc viên mãn và vì thấu suốt nỗi khổ sanh tử mà Bậc Đạo Sư luôn cầu nguyện và giúp đỡ chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Không còn gì để phải bàn về sự tốt đẹp nữa rồi, phải nói là sung sướng mới đúng bởi vì học hỏi chánh kiến và thực hành chánh kiến quang minh tam muội là lạc thú lớn nhất đời người, giải trí số một và là phương tiện tích lũy công đức số một. Quá tuyệt, Vị Thầy quá tốt lòng và đầu óc như muốn bay bổng khi nghĩ về phẩm hạnh tuyệt hảo này.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 101. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Sonam Norbu.

  Qua bài viết con hiểu rằng tất cả hạnh phúc trên đời này đều do ước muốn hạnh phúc cho người khác, mọi sự khổ đau trên đời này đều do ước muốn hạnh phúc cho riêng bản thân mình,và học trò chúng con đang ước muốn hạnh phúc cho chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi thông qua 16 động tác phát Bồ đề tâm . Con đã hiểu được vì sao Thầy ban cho chúng con những viên kim cương khi chúng con bỏ quên Bồ đề tâm là nhân của hạnh phúc và giác ngộ .

  Cảm ơn đạo hữu SoNam Norbu đã viết bài.

  Cầu nguyện cho đạo hữu luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành những ước nguyện chính đáng. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 102. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 103. Mật Khả Phúc says:

  Dear Holy Guru,

  I am delighted to read the sharing of Tanta Sonam Norbu. His article is full of respect, faith and devotion toward the Holy Guru. I am impressed with his beautiful thoughts about Guru. He has expressed his gratitude to have a chance to approach Guru teaching through reading and commenting on chanhtuduy.com which showers beings with your blessing and moves beings in righteous action, speech and thoughts. I understand more the reason Guru has put effort on learning English in order to help all sentient beings around the world. Your generosity and Bodhicitta has helped and encouraged sentient beings to practice right Dharma in order to attain the Buddha hood. It is no discrimination in your holiness, compassion and unlimited care for sentient beings. Hence, I feel so lucky to have this precious opportunity to learn from Guru in this life, to read and comment on chanhtuduy.com, to practice your simplest but most beneficial Dharma methods. I pray for myself and all Dharma brothers treasure this golden chance, obey to Guru, cherish Dharma and develop devotion toward Guru.

  I sincerely pray for the health and longevity of Guru and your consort for the sake of all sentient beings.

  May Covid-19 pandemic will be eliminated soon.

  May all sentient beings attain the Buddha’s natural happiness.

  Om Mani Padme Hum

 104. Mật Khả Phúc says:

  Dear Holy Guru,

  Thank you so much for your encouragement.

  Om Ah Hum!

 105. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đuọc đọc những dòng cảm niệm đầy cảm xúc của bạn Sonam Nobu được chia sẻ trên chanhtuduy.com. Quả thực là những câu từ mỹ lệ nhưng từng câu đều ẩn chứa niềm sùng kính Đạo sư. Cho dù khoảng cách địa lí có khác biệt, nhưng tâm thành chân thực đó càng rõ hơn sức lan tỏa của vị Tổ sư dòng phái Thanh Trí trong cõi ta bà này. Sẽ không còn một giới hạn bởi tâm bi mẫn vì chúng sanh của Ngài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho bạn Sonam Nobu viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 106. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm chân thành thấm đẫm tấm lòng sùng kính Đạo sư và chân quý giáo pháp của đạo hữu  Sonam Norbu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 107. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ những cảm niệm và tấm lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu Sonam Norbu.  Tâm bồ  của vị Thầy và lòng bi mẫn luôn dõi mắt theo chúng sanh muốn tìm nơi nương tựa vị Thầy luôn luôn từ bi chỉ dạy qua những phương pháp đơn giản và những bài viết,  bài giảng trên chanhtuduy.com

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum!

 108. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành về tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Sonam Norbu. Qua bài viết con hiểu được lời dạy của Đức Phật là những hành giả muốn viên thành đạo quả, không nên thực hành quá nhiều loại pháp, chỉ thực hành chuyên sâu một loại pháp. Pháp vĩ đại nhất là Bồ đề tâm.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 109. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc bài này rồi ạ

  Con hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm thật sâu sắc thấm đậm lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu SonamNorbu

  Qua dòng cảm niệm của đạo hữu đã cảnh tỉnh con để con luôn chú tâm chánh niệm thực hành Pháp không đi lệch quỷ đạo chánh Pháp

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp tỏa khắp muôn nơi

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 110. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 111. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của pháp hữu Sonam Norbu. Vị Thầy đã giúp đỡ chúng sanh tu tập bồ đề tâm, là nhân của hạnh phúc và giác ngộ viên mãn. Bồ đề tâm là thứ cao đẹp nhất thế gian này, do đó lòng tốt của vị Thầy là không thể nghĩ bàn.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!
  Om mani padme hum !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status