Jan 26, 2018

Posted by in Giáo điển | 50 Comments

Thư Thanh Hóa: TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA ĐẠO PHẬT & TÔN GIÁO THIÊN CHÚA

Cả Đạo Phật và Thiên chúa giáo dạy con người vượt lên trên trần gian, đồng thời chấm dứt mọi phân biệt giai cấp. Thánh Pôn đã viết:”Không có người Do Thái, người Hy Lạp, không có kẻ nô lệ người tự do, không có đàn ông, đàn bà, vì rằng tất cả quý bạn đã theo chúa Jésus Christ”. Và trước chúa Jésus 500 năm, tại phương đông Đức Phật dạy rằng: “Cũng giống như dòng sông không còn tên nữa khi ra đến biển, mọi người trong các giai cấp khác nhau  không còn dấu tích giai cấp nữa một khi lên đường xuất gia, theo lời dạy và giáo luật Đạo Vô Thượng” (Tăng chi bộ kinh) 1.Tới đại dương giải thoát Đạo Phật xuất hiện trước Ki-tô-giáo hơn 500 năm. Hai con đường gặp nhau trên một điểm duy nhất chính là Thực nghiệm tâm linh. Đó là ý

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status