Dec 2, 2017

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 59 Comments

Thư Hà Nội: ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT A MI ĐÀ TRONG THẾ GIỚI TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

Thư Hà Nội: ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT A MI ĐÀ TRONG THẾ GIỚI TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

Thư Hà Nội :

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT A MI ĐÀ TRONG THẾ GIỚI TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.

Chanhtuduy.com : Trò Mật Tường Vân ở Hà Nội nhân đọc Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông Tây Tạng thấy phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc là một trong những đề mục thực hành Yoga Tây Tạng, liền cảm khái đến mức chấn động tâm cang. Có lẽ đó là duyên lành này đã gầy dựng nhiều kiếp để đến khi đọc được phát nguyện ấy trò Mật Tường Vân bồi hồi xúc động mà càng thêm xác tín. Đó là nguyên nhân tại sao hiện ra trong tâm trí Mật Tường Vân những dòng cảm niệm này. Tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…

 

 

1, Niềm tin là lẽ sống

“Đừng hy vọng đạt được chánh quả nhanh chóng, mà hãy suy tư cho đến hơi thở cuối cùng”

(Đại ẩn sỹ Milarépa)

Ta là  ai? Ta từ đâu đến? Đến làm gì? Và sẽ đi về đâu? Những câu hỏi này có lẽ là những câu hỏi lớn nhất của loài người, đó là những câu hỏi phản ánh nỗi bận tâm chính của chúng ta, đồng thời cũng là sự thúc đẩy lớn lao để xã hội loài người hình thành nên phương thức giải mã chúng. Khoa học, triết học, chính trị, nghệ thuật, hành động xã hội, tâm linh hiện diện từ đây, tuy nhiên nếu tách rời những hoạt động này bằng tính chủ quan thì sự tồn tại của con người sẽ dần phai mờ rồi biến mất. Tri thức không xuất phát từ lòng vị tha thì khoa học, chính trị sẽ trở thành con dao hai lưỡi, đạo đức biến thành mù quáng, nghệ thuật là phù phiếm, xúc cảm trở về bản năng hoang dại, tâm linh rơi vào viển vông. Không có trí tuệ, tri thức sẽ suy tàn. Không có tu chứng tâm linh, tất cả hoạt động này sẽ trở nên vô nghĩa

Khi đức Phật cầm lấy một nắm lá và hỏi : Lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? Lẽ dĩ nhiên là lá trong rừng nhiều hơn. Đức Phật nói tiếp: Thế nhưng, những chiếc lá mà ta cầm trong tay lại biểu hiện những hiểu biết dẫn tới làm tiêu tan đau khổ. Như vậy, đức Phật đã chứng tỏ một số câu hỏi là vô ích, thế giới cung cấp một phạm vi bí ẩn vô hạn, cũng nhiều như lá cây trong rừng vậy. Nếu điều mong muốn tột đỉnh là đạt tới Giác ngộ, thì người ta nên dành trọn cuộc đời cho mục đích ấy bằng cách tích lũy tri kiến Giáo pháp giúp ta đạt được ước vọng này.

2, Thế giới Cực Lạc và đức Phật A-mi-đà

Trong kinh A-di-đà, đức Phật có cho biết rằng: Từ đây trải qua muôn ức cõi Phật, thuộc về hướng tây có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi đó có đức Phật  A-mi-đà, hiện đang thuyết pháp. Sở dĩ có tên gọi Cực Lạc là vì những người sinh về cõi đó hoàn toàn an vui không còn chịu mọi sự khổ.

Cõi Tây phương Cực lạc

Cảnh trí rất mực tráng lệ, đất lưu ly trong suốt. Phía dưới có tràng kim cương nâng đỡ. Tràng kim cương ấy tám góc đều đặn, mỗi mặt có trăm thứ bảo châu. Mỗi bảo châu phóng nghìn tia sáng. Mỗi tia sáng có 84.000 màu, đất lưu ly sáng như nghìn ức mặt trời. Mặt lưu ly bằng phẳng, có dây vàng ròng cùng thất bảo giăng phân khu vực và đường xá. Mỗi dây báu phóng ra tia sáng trăm màu. Tia sáng ấy hình như hoa, như sao, như trăng, chiếu lên kết thành đài sáng chói ở giữa chừng không. Bên những đài sáng ấy có trăm ức tràng hoa, cùng vô số nhạc khí. Từ trong đài sáng thổi ra tám thứ gió nhẹ mát, làm rung động những nhạc khí ấy reo lên tiếng diễn nói pháp “KhổKhôngVô ThườngVô ngãTừ bi Hỷ Xả, các phép tu Ba La Mật

Giữa cảnh trí tôn nghiêm ấy, con người đều từ trong hoa sen sinh ra, hình thể khinh thanh, không còn ô trược, lại hằng thân cận với các bậc thượng thiện, cho nên tâm không thoái chuyển, một mực tu hành cho đến ngày quả mãn công thành. Thật là một thế giới an vui tột bậc, ngoài sức nghĩ bàn.

Khi giảng thuyết về cõi Cực Lạc, đức Phật cho là một việc hy hữu, hơn nữa Ngài sợ chúng sanh ở cõi ngũ trược ác chế không dễ để tin, nên Ngài không dứt lặp lại câu: Đây là “nan tín chi Pháp” (Pháp khó tin). Đức Phật sợ người đời sau hoài nghi, nên ngài dặn trước là Pháp khó tin để mọi người Hoan hỷ tín thụ nhằm tránh cái đoạn nghi chấp mà phạm tội phỉ báng. Mặc dù đức Phật đã cảnh báo trước, nhưng kẻ hậu học ngày nay vẫn còn nhiều ngờ vực.

3, Có thật cõi Cực Lạc chỉ là một danh từ tượng trưng? Đức Phật A-mi-đà là một huyền thoại?

Điều mà các Phật tử đều mặc nhiên công nhận là đức Phật không bao giờ nói đùa, nói lời hư vọng. Từ các kinh điển cho chúng ta thấy biết rằng lời nói của Ngài luôn luôn chân thật, không hý luận. Trong các kinh luật, Ngài nghiêm cấm nói dối thì tuyệt đối không thể nghi ngờ lời nói của Ngài là không chân thật được.

Kinh Kim Cương có viết như sau: Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả (Lời nói của Như Lai là lời nói chân thật, lơi nói như một, không nói dối, không nói khác)

Trong kinh Đại tập cũng ghi chép: Mãnh phong khả thuyết tác hệ phược, Tu-di khả thuyết khẩu xuy động. Bất khả thuyết Phật hữu nhị ngữ. Thiệt ngữ, như ngữ cập tịnh ngữ (Gió mạnh có thể nói là sợi dây ràng buộc, núi Tu-di có thể nói dùng miệng thổi bay, nhưng không thể nói Phật nói hai lời. Vì lời nói của Ngài là lời nói chân thật, như thật, lời trong sạch)

Như vậy đủ cho chúng ta tin rằng lời nói của Phật tuyệt đối chân thật, những điều thuyết giảng của Ngài không phải là những câu chuyện ngụ ngôn. Nếu cần phải dùng đến những thứ hiển bày để chỉ cái ẩn tàng thì Ngài không cần phải dùng lối thần thoại mà sẽ lấy lối tỷ dụ hoặc dùng quyền pháp để dẫn dắt chúng sanh đi đến Thật pháp. Thế thì cõi Cực Lạc, đức Phật A-mi-đà có phải không có thật? Nói như vậy thì lẽ nào các vị Bồ tát như đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền… Các vị thánh giả Liên Hoa Sanh, Long Thụ, Mã Minh, Milarépa… Các vị thiền sư như Bách Trượng, Thiên Như, Linh Chi, Viễn Công, Trí Giả… Các Tổ trong Tịnh độ tông… là những bậc giác ngộ, toàn tri lại không nhận ra, mà trăm vị như một, cực lực tán thán cảnh trang nghiêm của cõi Cực Lạc và tha thiết khuyến tấn chúng sanh hướng về đức Phật A-mi-đà.

Một dẫn chứng là các Ngài đã không ngừng khơi mở con đường đến Cực Lạc bằng rất nhiều phương tiện. Trong thực hành Kim Cương Thừa, những bậc Đại trí nguyện độ chúng sanh bằng tu chứng quán tưởng và chuyển hóa Ngũ dục thành Ngũ trí, chuyển hóa Ái dục thành Diệu quan sát trí của đức Phật A-mi-đà, đều là những phương tiện giúp chúng ta hướng về cõi Cực Lạc. Hay như các Tổ tịnh độ phát triển kinh sách xiển dương pháp môn, như Liên tôn bảo giác, Tịnh độ cảnh quán yếu môn, An lục tập, Quyết nghị luận, Tịnh độ chỉ qui, Tịnh độ văn, Tây qui trực chỉ…

Ngay như trong Khế kinh của đức Phật, ngoài ba bộ kinh: A-di-đà, Vô lượng thọ, Quán vô lượng thọ là những chính kinh về Tịnh độ, còn có những kinh như Hoa nghiêm, Pháp hoa, Lăng nghiêm, Bảo tích, Duy ma, Thắng man… trong đó đức Phật thường xuyên nói tới cõi Cực Lạc và đức Phật A-mi-đà.

Các vị Bồ tát, Thánh giả, Thành tựu giả, các vị Tổ tại sao không vị nào phủ nhận cõi Tây phương Cực Lạc, ra sức tán thán công đức vô lượng của đức Phật A-mi-đà? Vậy chúng sanh – chúng ta sinh giữa thời mạt pháp, căn cơ thiển bạc chẳng lẽ lại liễu tri hơn các Ngài ư?

Trong phần duyên khởi kinh Quán vô lượng thọ, đức Phật đã sử dụng thực ngữ chỉ cho bà Vi Đề Hi thấy cảnh Cực Lạc là một cõi hiện thực, nhắc lại là khi bà Vi Đề Hi vợ của vua Tần Bà Sa bị con là A Xà Thế nghe theo lời của Đề Bà Đạt Đa giam cầm vào lãnh cung thì sinh lòng buồn thảm, đức Phật khai ngộ cho bà, dùng uy lực cho bà thấy rõ các cõi uế tịnh. Sau khi thấy được cõi Tịnh độ của đức Phật A-mi-đà thì bà rất hoan hỷ quyết sinh về cõi đó. Nếu cõi Tịnh độ không thật có, đức Phật A-mi-đà không thật có, vậy thì cảnh mà bà nhờ uy lực của Phật trợ cho thấy đó chẳng phải là Phật cảnh tịnh độ sao?

4, Từ trần gian đến Cực Lạc

Ngày nay thế giới con người đang trôi đi theo lý thuyết của Darwin một cách vô thức, với con người là sản phẩm của trần gian, trái đất là nhà của họ, tự bảo tồn để tồn tại là quy luật cao viễn nhất – nó như là một bổn phận của con người. Nhưng đối với người Phật tử, luôn là cuộc tìm kiếm nguồn hạnh phúc vẹn toàn, từng phút giây khơi nguồn sáng tạo,không hối hận lúc lâm chung và hưng khởi sự viên mãn bên kia thế gian này.

Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc.

“Tây phương cực lạc” là thế giới được xác quyết trong những khai thị của đức Phật. Cũng cần lưu ý rằng, từ rất lâu các nền văn minh nhân loại đã ngưỡng vọng về Tây phương như là một ước mơ hướng tới. Những “Cánh đồng lau sậy” của nền văn minh Ai Cập, “Thiên đàng Osiris”, “Var” của Iran, “Đảo hoan lạc”, “Lạc viên của quần đảo Hesperidace” của Hy Lạp… điều này chứng tỏ những nền văn minh của loài người đã ý thức được việc tồn tại một thế giới chỉ có an vui không còn đau khổ? Đây là điều hoàn toàn có thể, khác chăng là họ không có phương tiện để tiếp cận nơi này. May mắn cho những Phật tử, đạo Phật là phương tiện khả hữu, thậm chí là duy nhất đưa chúng ta tới nơi đây – dưới Giáo hóa ấn của đức Phật A-Mi-Đà.

Hành trình của con người trên mặt đất này là hữu hạn, những bước chân cuối cùng sẽ bước vào “cái chết”. Chết là trong Thập nhị nhân duyên, chết là một trong 40 đề mục thiền định được diễn tả trong Thanh Tịnh Đạo, của Phật âm và trong kinh Tăng nht a hàm. Đức Phật cũng đã khuyến giảng cho các học trò biết rằng chết là một trong mười niệm tưởng mà nếu ta biết cách trưởng dưỡng sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn, nhiều kết quả lớn cho công trình thực chứng Niết Bàn, Thực tại Tối hậu. Phật giáo Tây tạng khai triển tích cực khả tính tiềm ẩn của cái chết, vạch rõ cho ta thấy rằng chết cũng là một cơ hội đưa ta đến gần mục tiêu hơn trên con đường giải phóng tâm linh nếu ta thực tập sự chết trong từng giây từng phút của sự sống.  Cuốn Bardo Thodol của Phật giáo Tây Tạng chính là một tác phẩm dạy cho ta khoa học về cái chết.

Như vậy, với thuyết Nhị thập nhân duyên thì từ “Thành” duyên khởi nên “Hoại”, “Diệt”, rồi theo dòng chu tuần vô tận của nghiệp lực, “Hoại”, “Diệt” sẽ duyên khởi nên mình “Thành” tựu mới. Cõi Cực Lạc của đức Phật A-mi-đà chẳng phải là một “Thành” tựu mới như vậy sao?

Tới đây, chúng ta nên tiến thêm một bước nữa để quán xét cõi Cực Lạc có ở ngoài sự tác động của luật hằng chuyển hay không?

Theo kinh điển thì các quốc độ hay thế giới sở dĩ được thành lập nên, điều kiện tiên quyết là do nghiệp lực sinh khởi, tất cả muôn tượng đều do nghiệp lực của chúng sanh cảm xuất ra. Mỗi thế giới trong vũ trụ từ thô đến vi tế rồi tới tinh túy đều là quốc độ của mỗi hạng chúng sanh đồng một nghiệp cảm. Trong kinh Lăng nghiêm, đức Phật đã giải nghĩa rõ các hạng chúng sanh và các cõi đồng với nghiệp lực của họ, từ cõi địa ngục tới các cõi trời hữu sắc và vô sắc. Các cõi ấy không do quyền lực hữu ngã nào thiết lập nên mà do nhân duyên của các đồng nghiệp sinh khởi.

Các quốc độ khác thành lập cũng không ngoài nguyên lý nhân duyên tương hợp ấy. Nhưng với các cõi Phật thì ngoài nghiệp lực duyên khởi, sự thành lập còn phải phụ thuộc vào nguyện lực của vị Phật là giáo chủ của cõi đó, như trường hợp cõi Lưu Ly của đức Phật Dược Sư hay cõi Cực Lạc của đức Phật A-Mi-Đà mà các kinh sách thường nói đến. Thế thì chúng ta tri nhận chủ lực sáng tạo các thế giới Phật là hoàn toàn do công đức của các vị Phật. Với một vị Phật công hạnh viên mãn thì không ai dám phủ nhận là không đủ uy lực để cấu thành một thế giới theo biệt nguyện cả, mà đã do nguyện lực tạo thành thì thử hỏi thế giới đó còn bị chi phối bởi vô thường như các cõi do nghiệp lực của chúng sanh sinh khởi hay không?

Cứ theo các Khế kinh thì từ cõi Tứ thiền trở lên, các tam tai khởi lên trong thời kỹ hoại kiếp vẫn không cách gì với chạm được tới, trong khi đó các cõi từ tam thiền trở xuống đều bị phá hoại. Nếu nói rằng vạn vật đều trong quy luật biến di vậy chúng ta phải cắt nghĩa thế nào khi nói đến các cõi từ Tứ thiền trở lên, chẳng lẽ chúng ta lại nghi ngờ Kinh điển nói sai khác? Như vậy với những lý giải, chúng ta tin rằng cõi Cực Lạc là có thật và đức Phật A-Mi-Đà là giáo chủ của cõi đó.

5, Thái độ hoài nghi trong Đạo pháp là chướng ngại khiến con người không thể đạt giải thoát

Luận đại trí độ có viết: “Đại tín là đại trí”. Rồi ngay trong kinh Tăng nhất a-hàm đức Phật cũng có giảng “Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành và truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được hưởng vị cam-lồ, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm Phật”

Như thế đạo Phật luôn khuyên chúng ta gìn giữ và không ngừng trưởng dưỡng Đức tin của mình mà không được ngờ vực, tuy vậy tính thể đã nuôi dưỡng thái độ hoài nghi trong tự thân của chúng ta như là một khả tính nội tại. Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cũng từng khai thị: Chúng ta đã trở nên quá tinh khôn đến nỗi ta xem chính hoài nghi là chân lý, và sự hoài nghi – mà chỉ là nỗ lực vô vọng của bản ngã để tự vệ – lại được thần thánh hóa xem như mục tiêu của sự hiểu biết. Hình thức hoài nghi nhỏ nhen thấp kém này là chúa tể thảm hại của luân hồi sinh tử được phụng sự bởi những “chuyên gia”chuyên dạy cho ta không phải thứ hoài nghi rộng mở mà Đức Phật xác nhận là cần thiết để trải nghiệm sự tu tập, mà là một hình thái hoài nghi phá hoại không chừa lại cho ta một điều gì để tin vào, không có gì để hy vọng, và không có gì để sống theo. Triết học Phật giáo dùng danh từ Santati – có nghĩa là một triều lưu hay sự liên tục. Cũng vậy, muốn loại bỏ sự hoài nghi chúng ta cần chuyển hóa liên tục nó thành cảm hứng và động lực truy tầm chân lý tối thượng của Chánh pháp.

Tịnh độ trong ý nghĩa tương tục không ngoài nghĩa tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa quốc độ. Hãy nhớ lại câu nói của nhà bác học Đức quốc Gottfried Wilhelm Leibniz: Tại sao có một cái gì đó còn hơn là không có cái gì. Nó chỉ có ý nghĩa nếu đứng trên quan điểm hiện tượng duy mật mà thôi. Nó giả định trước rằng các hiện tượng có một hiện thực riêng, đưa ra sự hiện diện một công thức sáng tạo nên cõi Tây phương Cực Lạc chẳng giải quyết được vấn đề gì. Khi đó với đạo Phật câu hỏi sẽ là: Tại sao có một sự thể hiện của các hiện tượng còn hơn là chẳng có gì? Câu trả lời sẽ là: Chính bởi vì tất cả đều trống rỗng (Không đại) nên tất cả đều có thể xuất hiện. Theo đạo Phật không bao giờ có hiện thực bền vững tồn tại tự thân, đó bao gồm cả thái độ hoài nghi, giác ngộ đơn giản là thức tỉnh khỏi cơn ác mộng kết tạo từ những ngờ vực, của sự hẹp hòi và lòng đố kị… Cơn ác mộng gắn sự tồn tại tự thân này cho vạn vật, như chính giáo huấn cuối cùng của đức Phật cho các học trò: Tất cả mọi pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn trên đường giải thoát.

6, Lời kết

Chủng tự Hrih

Theo Lama Govinda trong bài “Meaning of mantri seed syllable Hrih” đăng ở tạp chí MIDDLEWAY thì chủng tự Hrih của đức Phật A-Mi-Đà nghĩa đen là đỏ mặt và theo A-tì-đàm tiếng Pali thì Hrih nghĩa là Tàm, biết hổ thẹn :Người có lòng Tàm sẽ thối lui không làm điều ác như lông con gà trống thối lui  trước lửa đỏ (Thắng pháp tập yếu luận), Tàm thuộc một trong 25 Tịnh quang tâm sở (sobhana) sau hai tâm sở đẹp nhất là Tín (saddha) và Niệm (sati). Đỏ mặt hổ thẹn là phản ứng không lý luận trước lương tâm và trách nhiệm, một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất, vi diệu nhất mà ta không thể chế ngự bằng ý chí. Sức mạnh huyền bí ấy của phản ứng không – thời – gian – tính ấy là tiếng nói của tâm pháp trực chỉ (bodhi dharma), bùng phát không lý trí. Đó là chủng tự thể hiện Bồ tát hạnh, của hành động không lo cho kết quả vì đã từ khước mọi quyền lợi cá nhân và ngày thứ tư trong Liễu sanh thoát tử có nói rằng ánh sáng đỏ chói của Hỏa đại cùng với đức Phật A-Mi-Đà xuất hiện ở phương Tây. Với liễu nghĩa ấy, lành thay cho những người còn chút lòng tàm quý ngừng hoài nghi và phỉ báng Ngài.

Tới đây, tôi nhớ lại “Dòng sông thanh tẩy” của Krishnamurti: Có thể sông ấy có một bắt đầu và một kết thúc. Nhưng cái bắt đầu thì không phải dòng sông, cái kết thúc cũng không phải là dòng sông. Dòng sông là dòng nước chảy ở giữa. Nó đi qua làng mạc phố thị và người ta ném mọi thứ xuống nó. Sông bị ô nhiễm, rác rưởi và nước cống tuôn xuống mình, nhưng chỉ ít dặm sau, sông tự mình thanh tẩy. Trong dòng sông đó mọi sự sinh sống, cá lội bên dưới và con người uống nước bên trên. Dòng sông đó, đằng sau nó là áp suất lớn lao của nước, và dòng sông đó chính là diễn tiến tự thanh tẩy. Tâm trí ngây thơ như dòng sông. Không bắt đầu, không chấm dứt, không thời gian… Nhưng chắc chắn không chỉ có riêng dòng sông ấy trên mặt đất này. Còn những dòng sông khác đang chảy, đang thanh tẩy, đang tưới tắm, đang vun bồi phù sa trên địa hạt mà chúng đi qua. Tất cả các dòng sông có thể khác nhau về độ nông sâu, hình dạng, chiều dài rộng, có thể đổi dòng rẽ nhánh… song sông chỉ có thể gọi là sông khi chúng đều hướng mình ra biển. Có những mương lạch với lưu lượng hẹp hòi tự nhận mình là sông, khi chúng đổ vào một cái hồ nào đó và cái hồ ấy đủ rộng để trở thành ảo giác. Tuy vậy, tiếng sóng của hồ Tây chiều nay đâu giống những đợt triều tới từ Thái bình dương.

Hà Nội ngày 01/12/2017

Học trò Mật Tường Vân

 1. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum!
 2. Mô Phật,

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Mật Tường Vân rồi ạ. Sự sắc sảo trong luận cứ và luận giải của bài viết này một lần nữa minh chứng cho lời dạy của Thầy: có công đức thì sẽ hiểu giáo pháp. Trí huệ tổng quát trong phân tích, biện luận, minh họa cho thấy đạo hữu Mật Tường Vân là hành giả đã huân tập sâu dày chủng tử Phật pháp trong nhiều đời nhiều kiếp. Thật là hoan hỷ.

  Bài viết một lần nữa mô tả lại cho chúng con thấy cảnh trí trang nghiêm của Thế Giới Cực Lạc, nơi tịnh thổ của Đức Phật A Ma Đà, được hình thành do 48 đại nguyện thù thắng của Ngài nhằm cứu độ tất cả chúng sanh hữu duyên. Theo Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tất cả những ai vãng sanh về cõi này sẽ trở thành những vị bồ tát bất thối chuyển, nghĩa là sẽ không bao giờ thoái lui con đường bồ tát đạo cho đến khi thành tựu quả vị Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì lẽ đó, phật tử khắp nơi nên phát nguyện vãng sanh về cõi này.

  Theo con được biết, thế giới mà chúng ta đang sống là do cộng nghiệp của tất cả chúng sanh. Đại địa các nơi không đồng nhau, có nơi bằng phẳng, dễ đi, có nơi lại gập ghềnh, trúc trắc. Vì sao thế? Vì ngã nạn thì sinh ra núi cao, tự ti sẽ có biển sâu. Mọi biến hiện xung quanh ta: không gian sống, kiểu thời tiết, cộng đồng dân cư, v.v…đều do duyên nghiệp của ta hình thành nên. Cõi này hình thái các nơi không đồng là bởi tâm thức phân biệt và ô trược của chúng sanh vậy.

  Bởi vì sống trong hoàn cảnh đó, một số người căn lành mỏng manh không đủ niềm tin vào một cảnh giới thù thắng hơn, vi diệu, trang nghiêm hơn như tịnh thổ của chư Phật. Vì họ có thể nghĩ: làm gì có nơi nào mà ai nấy đều giống nhau? Làm gì có nơi nào mà mặt đất bằng phẳng khắp nơi? V.v….thế trí biện thông của họ có dịp ngọ nguậy và thúc đẩy độc “nghi” nổi loạn, phá tan cơ hội được thực hành pháp thậm thâm, vi diệu để được sinh sống trong một hoàn cảnh khác, yên vui mãi mãi.

  Vì sao thế giới Cực Lạc lại đẹp đẽ và trang nghiêm như vậy? Vì đó là nguyện lực của Đức Phật A Mi Đà. Ngài là bậc Toàn giác, tâm thức đã thanh tịnh hoàn toàn cho nên, cảnh giới biến hiện từ tâm thức của Ngài hiển nhiên là thù thắng, đồng đều nhau, không có sự phân biệt.

  Thế nhưng, Phật cũng khai thị: không thể bằng một chút ít công đức để sanh về cõi ấy. May thay, chúng con được biết tới căn phòng Duy Ma Cật ngập tràn chánh kiến, được thực hành chánh kiến quang minh tam muội hằng ngày để làm đầy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ làm hành trang về cõi Phật. Con cảm ơn Thầy đã tạo ra phương tiện thiện xảo ấy.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân đã đóng góp trên pháp đàn chanhtuduy.com bài viết hay, ý nghĩa.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 3. Mật Ba says:
  Mô Phật!

  Mật Ba hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tường Vân đã đưa ra nhiều trích dẫn từ kinh điển xác quyết Cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật và Đức A Mi Đà có thật. Một cõi vô lượng thọ, vô lượng quang, nơi thanh tịnh chúng sanh ở nơi đó không có sự phiền não, đau khổ nên được gọi là cực lạc mà trong kinh A mi đà đã xác quyết.  Nên những Phật tử trên đường thực hành pháp thì duy với mục đích tối thượng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.  Cách đây không lâu, vị Thầy cũng đã tác pháp chiếu quang và đã phát nguyện để bảo chứng cho Đức A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật. Lời phát nguyện cùng những luận chứng luận cứ  đả phá những cổ súy tàn phá công trình sự nghiệp vì mục tiêu giải thoát của loài người mà bọn tà sư đội lớp tu hành râm rang truyền bá. Điều đương nhiên khi bọn tà sư còn ngờ vực, không có niềm tin vào pháp Phật thì sẽ không đạt đến  sự giải thoát và những người theo họ dẫn dắt cũng không thoát khỏi kết quả thảm khốc mà họ đã gieo nhân.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 4. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẽ cảm niệm của đạo hữu Mật Tường Vân vê Đức Phật A Mi Đà trong thế giới tịnh độ Tây phương cực lạc.

  Qua bài viết với các cảm niệm của đạo hữu  từ niềm tin, đến Đức Phật A Mi Đà, thế giới Tịnh Độ cuối cùng là những dẫn chứng xác quyến về sự thật này với những luận chứng luận cứ sắc bén. Nếu  xét theo những lợi lạc theo những cấp độ khi đọc kinh là:

  1/ Đọc kinh mà không hiểu nghĩa kinh sẽ tích tập phước lành.

  2/ Đọc kinh mà hiểu được ý nghĩa kinh văn sẽ tích tập được công đức.

  3/ Đọc kinh mà hiểu cả những thực nghĩa không đề cập trong kinh văn sẽ được khai tuệ, là nền tảng khai giác sau này.

  Tất cả điều này nói lên rằng người tu nếu có đủ phước đức sẽ  đọc và nghe kinh theo kiểu hiểu thứ 2 và thứ 3 trong những cách trên. Chứ không căn cứ vào tuổi tác, giới tính, giáo phẩm, vẻ bền ngoài đầu tròn áo vuông hay chùa to cổng lớn…Vì hiện nay có những người tự xưng là “Tam Tạng Pháp Sư” Việt Nam mà toàn tự nói theo ý của mình, chia rẽ tăng đoàn, còn nhiều người tu tiếp tay cho mê tín, tà kiến… để cho không chỉ bản thân họ mà những người đi theo họ cũng “cùng lên thuyền về cõi thấp”.

  Con cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Tường Vân và gia đình luôn tinh tấn vui tu, đời đạo hanh thông.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Trần Văn Chức says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

 6. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con  hoan hỉ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tường Vân.

  Những cảm niệm của đạo hữu về Đức Phật A Mi Đà cùng cõi Tây phương cực lạc rất hay với những luận chứng xác thực cho sự tồn tại một thế giới thù thắng vi diệu.

  Con  cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tường Vân luôn tinh tấn tu tập,  đời sống thế sự hanh thông và được viên thành mọi ước muốn chính đáng.

  Om  Mani Padme Hum

 7. Mô Phật,
  Mật Thái Dương hoan hỉ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tường Vân.

  Những luận chứng, luận cứ đạo hữu đưa ra một lần nữa giúp bạn đọc nhận thức rõ hơn về sự tồn tại cũng như cảnh trí tráng lệ của cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà. Như Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm “Biển Phật mênh mông chỉ có niềm tin mới nhập hải”, rõ ràng thái độ hoài nghi trong đạo Pháp đã trở thành chướng ngại khiến con người không thể đạt giải thoát. Đặc biệt hiện nay có một số vị tỳ kheo, giảng sư dựa vào ý kiến chủ quan của bản thân mà bác bỏ và phủ nhận cõi Phật A Mi Đà trong khi Đức Phật đã tuyên thuyết rất rõ ràng về cõi giới ấy. Đây là hành vi reo rắc tà kiến, gây hoang mang, chia rẽ tăng đoàn, làm thối thất niềm tin của các Phật tử.

  Cảm ơn bài chia sẻ lợi lạc của đạo hữu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 8. Mật Diễm says:
  kính Bạch Thầy
  con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  con xin tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tường Vân đã chia sẽ những dòng cảm niệm qua bài viết về “Đức Phật A Mi Đà trong thế giới tịnh độ Tây phương cực lạc” là có thật với đầy đủ luận chứ và luận cứ , thêm phần làm sáng tỏ Những lời phát nguyện của Thầy để bảo chứng Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây phương cực lạc là có thật qua bài ” tác pháp chiếu quang ” cho những bọn tà sư mược đạo tạo đời ,đội lớp tu hành .
  con cầu nguyện Sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác Ngộ.
  OM AH HUM
 9. Mật Thủy says:

  Mô Phật!

  Mật Thủy hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tường Vân. Cảm ơn đạo hữu đã trích dân nhiều luận cứ, luận chứng nhà Phật để minh chứng hùng hồn cho lời xác quyết về cõi Tây phương Cực lạc là hoàn toàn chân xác, không hư giả, ngụy tạo, nhất quán xuyên suốt từ đầu đến cuối, giữa các bậc Thánh đức đồng một lời không khác. Như vậy càng thấy lộ ra những kẻ phản bác cõi Tây phương cực lạc đích thị là những kẻ không có tín tâm, phỉ báng Phật và cố tình hoại pháp, như chính các Ngài đã tiên đoán, khuyến cáo.

  Mật Thủy xúc động khi đọc đoạn trích dẫn về cảnh giới cõi Tây phương Cực lạc, một cảnh giới quá sức tráng lệ được hình thành bởi nguyện lực bi mẫn bất khả tư nghì của Đức A Mi Đà, đồng thời dâng trào niềm cảm thán trước niềm tin mãnh liệt của bậc Đạo sư tâm linh Thinley Nguyên Thành khi phát lời thệ nguyện xác nhận sự tồn tại của Đức A Mi Đà và cõi Tây phương Cực lạc. Chúng con trước tấm gương hiển bày của vị Thầy mà càng thêm xác quyết niềm tin vào Thầy, Phật, pháp, tăng, vào con đường mà Thầy đang dẫn dắt!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho chúng sanh sẽ có được gia tài niềm tin vào Đức A Mi Đà và cõi Tây phương Cực lạc, tu tập và phát nguyện về đó!

  Om mani padme hum!

 10. Mật Dũng Tâm says:
  • Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với chia sẻ của huynh Mật Tường Vân ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoàn hỷ với thiện hạnh của đạo  hữu Mật Tường  Vân  với bài viết sâu sắc, đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà minh chứng rõ ràng về sự tồn tại của cõi giới Tây Phương Cực Lạc.

  Ngày từ những bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho tiến sĩ Thích Nhật Từ hay một số các tăng sĩ phủ nhận không có cõi giới Tây Phương Cực Lạc, Thầy đã khẳng định về sự tồn tại của cõi giới Tây Phương Cực Lạc với niềm tin kiên cố, đồng thời Thầy lên tiếng bảo vệ pháp môn Tịnh độ, củng cố niềm tin cho những hành giả thực hành pháp môn niệm Phật.

  Trong khi đó, những thầy đầu tròn áo vuông, ban đầu thì khen ngợi pháp môn niệm Phật thù thắng, luận giảng các tiêu chí để được về Tây Phương Cực Lạc, như sau đó vì muốn “đánh bóng” cho “đạo Phật nguyên chất” liền liên tục “dìm hàng”, phê bình giáo pháp, gây chia rẽ tăng đoàn, làm đồ chúng thực hành pháp môn niệm Phật hoang mang. Những người được xem là gánh vác sứ mệnh Như Lai, truyền bá giáo lý Phật đà để giúp chúng sanh đoạn trừ đau khổ và đạt được giác ngộ tối thượng mà lại cản trở ý nguyện đạt đến sự toàn giác của người khác thì làm sao xứng đáng gọi là sa môn?

  Thế mới biết, tìm được vị Thầy chân chính, từ bi, trí tuệ luôn nhiệt tâm độ hoá quần sanh, dũng mãnh giương cao ngọn cờ  đả tà xây chánh vì lợi lạc  của hữu tình thật hiếm hơn sao buổi sớm. Vì vậy, trong kinh ưu bà tắc giới, đức Phật khẳng định vị Thầy chân chính luôn phát bồ đề tâm vì hữu tình là vị Thầy của trời người.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô để ngọn đuốc chánh pháp được lan toả khắp muôn nơi vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Mật Diệu Hằng cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân vì đã chia sẻ bài viết này.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tường Vân thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 12. Mật Phê Rô says:

  Mô Phật !

  Mật Phê Rô hoan hỷ tán thán thiện hạnh đạo hữu Mật Tường Vân đã viết bài góp thêm nhiều luận chứng Phật đà cho thấy cảnh giới Tây phương Cực lạc của Đức A Mi Đà  .

  “Ngay như trong Khế kinh của Đức Phật , ngoài ba bộ kinh : A-di- đà, vô lượng thọ, Quán vô lượng thọ ,  là những chính kinh về Tịnh độ , còn có những kinh như Hoa nghiêm , Pháp hoa , Lăng nghiêm , Bảo tích, Duy ma, Thắng man …trong đó đức Phật thường xuyên nói tới cõi Cực lạc và đức A Mi Đà .

  Các vị Bồ tát , Thánh Giả , Thành tựu giả , các vị Tổ tại sao không vị nào phủ nhận cõi Tây phương Cực lạc , ra sức tán thán công đức vô lượng của đức Phật A Mi Đà ? Vậy chúng sanh – chúng ta sinh giữa thời mạt pháp , căn cơ thiển bạc chẳng lẽ lại liễu tri hơn các ngài ư ? ”

  Cảm ơn đạo hữu đã viết bài , cầu nguyện đạo hữu luôn được hanh thông đường đạo , thành tựu đường đời , viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum !

   

 13. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Mật Tường Vân về cõi tây phương cực lạc bài viết thật hây  làm cho Mật thúy cứ suy ngẫm về cõi tây phương cực lạc và đức phật a ni đà nơi đó  sẽ không có sự đau khổ chỉ có cực lạc phong cảnh thật đẹp đến cây cỏ  cũng biết nói pháp con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 14. Mô Phật!

  Mật Nhuận Quang hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ cảm niệm của đão hữu Mật Tường Vân về Đức Phật A Mi Đà trong thế giới Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Với những lập luận chặt chẽ, trích dẫn nhiều kinh điển đắt giá, một lần nữa Mật Nhuận Quang lại hoan hỷ được đọc những mô tả về cảnh trí tráng lệ của Thế Giới Cực Lạc, tịnh thổ của Đức Phật A Mi Đà. Mật Nhuận Quang liền nhớ lại lời phát nguyện của vị Thầy trong bài tác pháp chiếu quang cho những kẻ tà sư phủ nhận thế giới này. Thật hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã giúp cho chúng con có thêm rất nhiều niềm tin và đặc biệt là những phát kiến tâm linh của Thầy sẽ giúp chung con được vãng sang vào Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con cảm tạ ơn vị Thầy. Cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân với bài viết chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tường Vân luôn tinh tấn thực hành pháp, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh  thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Hoàng Như says:

  Mô Phật!

  Mật Hoàng Như hoan hỷ tán thánh thiện hạnh của đạo hữu Mật Tường Vân với bài viết vềniềm tin và luận chứng cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

  Cầu nguyện đạo hữu luôn được hanh thông đạo, đời.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 16. Mô Phật.

  Mật Ngữ hoan hỷ, tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tường Vân, với những dòng cảm niệm và đưa ra luận chứng, về Cõi Cực Lạc của Đức Phật A-mi- đà.

  Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã và đang hướng dẫn chúng con đi đúng hướng về một thành phố có cảnh trí tráng lệ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho con và các đạo huynh, đạo hữu luôn vững niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tường Vân sức khỏe và mọi ước nguyện chánh đáng được viên thành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum .

 17. Mô phật
  Mật chi hoan hỷ khi đọc bài viết đôi dòng cảm niệm về Đức Phật A Di Đà trong thế giới tịnh độ tây phương cực lạc quốc của đạo hữu Mật từơng Vân
  Từ những trích dẫn của kinh điển đã bảo chứng cho sự phát nguyện của Thầy về Đức Phật ADiĐà và cảnh trí tây phương cực lạc là có thật ,với bồ đề tâm không muốn chúng sanh vì tin vào tà sư gieo rắt tà kiến phỉ bán giáo pháp mà ảnh hửơng đến huệ mạng tâm linh,cũng cố lại niềm tin cho phật tử mà Thầy đã phát nguyện
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sang thành tưụ hạnh phúc phật tánh
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trừơng thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 18. Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ, đệ hoan hỷ với chia sẽ của huynh Mật Tường Vân.

  Con cầu nguyện cjo Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 19. Mật Thiệu says:
  Mô Phật !

  Mật Thiệu hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tường Vân. Bằng những luận chứng, luận cứ của mình, đạo hữu đã cho mọi người biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà là có thật. Cảnh giới này an vui không còn sự đau khổ mà người tu chân chính nào cũng mong muốn được về đó. Thế nhưng, có những kẻ mang tâm hoài nghi, phủ nhận cõi giới Tây Phương Cực Lạc, gây chia rẻ Tăng đoàn như vị tiến sĩ kia. Chính vì vậy, khổ đau cứ mãi là khổ đau vì không có niềm tin thì sẽ không có thành công dù làm việc gì.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tường Vân hanh thông mọi việc.

  Cầu mong tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào Thành phố Giải thoát.

  Om mani padme hum.

 20. Mật Phước says:
  Mô Phật
  Mật Phước hoan hỷ với bài viết chia sẻ của Mật Tường Vân.
  Cảm ơn Mật Tường Vân chia sẻ cảm niệm và trích dẫn thêm xác quyết từ kinh điển về Đức Phật A Mi Đà Trong Thế Giới Tịnh Độ Tây Phương. Điều mà Vị Thầy đã từng phát nguyện bảo chứng rằng “Cõi Tây Phương Cực Lạc và Đức A Mi Đà là có thật” để đã phá những bọn “tà ma” ngoại đạo đội lốt tu hành, dùng mọi thủ đoạn tà vạy để làm thói thất niềm tin, cản trở loài người tìm đến sự giải thoát.
  Qua đó Mật Phước thêm cảm niệm rằng “Biển Phật mênh mông chỉ có niềm tin mới nhập hải” mà Đức Phật đã chỉ ra trong kinh Hoa Nghiêm.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 21. Mô Phật

  Mật Đức hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tường Vân.

  Cảm ơn đạo hữu đã trích dẫn  nhiều luận cứ, luận chứng nhà Phật để  minh chứng cho  lời xác quyết của các vị  Thánh về  cõi Tây phương Cực lạc là hoàn toàn có thật.

  Cũng như lời của vị Thầy  đã khẳng định về sự tồn tại của cõi giới Tây Phương Cực Lạc với niềm tin kiên cố, với những cảnh sắc vô cùng tráng lệ  nguy nga  .Nơi mà luôn cực lạc diệu hỷ  vô lượng thọ, vô lượng quan  , không phải là sự  hư giả, ngụy tạo trái ngược với những gì mà những kẻ mang danh đại đức, thượng tọa , tiến sĩ Phật học đang cố  sức phủ nhận gây  chia rẻ tăng đoàn và nguy hại hơn là   gây cản trở hủy hoại niềm tin giải thoát của chúng sanh .

  Qua đó cho thấy dã tâm của những tà sư với hình tướng tỳ kheo đầu tròn áo vuông mang danh là người với sứ mệnh của Như Lai  nhưng thực chất là những con trùng đang hủy hoại thân sư tử gây mạt pháp , cản trở và đưa chúng sanh vào cõi thấp ngụp lặn trong khổ đau của luân hồi.

  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi để sua tan đi màn đêm vô minh tà kiến.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân về bài viết lợi lạc này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tường Vân luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

 22. Mô Phật!

  Mật Quốc Sanh hoan  hỷ với thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo hữu Mật Tường Vân. Qua đó, bằng những luận chứng, luận cứ Phật môn đạo hữu đã noi theo gương các bậc thánh đức, vị Thầy tâm linh để góp thêm minh chứng về sự tồn tại “bất khả tư nghị” của cõi Tây phương cực lạc. Trong Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông Tây tạng, trong phần Phát Bồ đề tâm có nội dung về lời nguyện”vãng sanh Tây Phương cực lạc”. Điều này chính là vị Thầy từ bi chỉ dạy chúng đệ tử nương theo đại nguyện thứ 18 của đức Phật A Mi Đà, được nêu trong kinh Vô lượng thọ cụ thể là:

  18.Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanhmười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”.

  Đồng thời, cũng nương theo thần lực gia trì của Bổn tôn Quán Âm Tứ thủ trong đại nguyện của Ngài là:

  Tất cả những ai lễ lạy và tôn kính ta với niềm tin và lòng sùng mộ

  Ta sẽ rước họ tới cõi Cực lạc, đó là đại nguyện của Ta

  Nhưng biết bao những kẻ tà sư, đạo đức giả làm bộ tu hành đang ngày đêm phỉ báng chánh pháp bằng việc tuyên thuyết rằng cõi Cực lạc không có thật, phủ nhận đức Phật A Mi Đà, mỉa mai Tịnh độ tông…Những kẻ ấy không những tự mình mở cánh cửa vào địa ngục, mà còn không ngừng tìm cách ngăn cản, đóng bít những lối đưa chúng sanh giải thoát khỏi sinh tử. Đó là những dạng “quỷ tỳ kheo” phá hoại Phật pháp mà đức Phật từng xác quyết.

  Qua đó, Mật Quốc Sanh cũng thêm cảm niệm về những vị Thầy tâm linh chân chính luôn như pháp khai thị, chỉ bày vì lợi lạc rốt ráo của chúng sanh, còn những kẻ ác tri thức thì luôn tìm cách trục lợi cho bản thân mình bằng đủ các chiêu trò (đạo Phật nguyên chất, dìm hàng cư sĩ, độc quyền tâm linh,…).

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Mật Quốc Sanh cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân vì đã viết bài chia sẻ. Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông thế sự, viên thành các ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mô Phật!

  Mật Tuệ Tín hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu Mật Tường Vân. Bằng những luận cứ-luận chứng Phật môn trong bài đã chứng minh rằng : cõi Tây phương cực lạc và Đức Phật A Mi Đà hoàn toàn có thật. Cảnh giới này nằm ngoài sức tưởng tượng của con người vì quá vi diệu, không tương ưng với những gì người ta được mắt thấy tai nghe. Có người không tin vì khoa học chưa chứng minh được nhưng sự phát triển của khoa học hiện nay làm sao đạt được điều đó vì chung quy chỉ là trí tuệ thế gian mà thôi.

  Thời mạt pháp, tà sư ra sức phỉ báng, huỷ hoại niềm tin của Phật tử, nhất là hành giả Tịnh độ tông vì cung kính-thanh danh-lợi dưỡng. Điều nực cười là họ không dám phát nguyện để khẳng định quan kiến của mình dù trái với lời dạy chân thật của Đức Phật, Bồ tát, thánh chúng. Họ chính là “trùng ăn thân sư tử” và tương lai chắc chắc đoạ địa ngục.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã giúp đệ tử chúng con và bạn đọc trưởng dưỡng niềm tin vào đại nguyện của Đức Phật A Mi Đà và Tây Phương Cực Lạc.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tường Vân hanh thông thế sự & vui tu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.

  Om mani padme hum.

 24. Mô Phật!

  Mật Nhị Khang hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Mật Tường Vân. Từ trí tuệ dẫn tới mọi “con đường” trở lên rõ ràng và chi tiết. Có trí tuệ, mọi thứ được hiện bày mang đủ đầy sắc thái, nội dung, hình thức từ thực tế đến diễn trình tiếp diễn không sai chạy. Cũng như cõi Tây Phương Cực Lạc, và Đức Phật A Mi Đà, giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc. Không khó khi tìm thấy trong các tác phẩm của các bậc Cổ đức, Thánh tăng miêu tả lại và thực tế biết bao vị Bồ tát, chúng sanh cũng nương theo đại nguyện của Đức Phật A Mi Đà được trở về bên Ngài. Vì thế cho thấy rằng, một cá nhân, một hội nhóm nếu không có “phương tiện” hữu dụng và cần thiết khó có thể vượt sông, biển, núi rừng, song bằng các phương tiện hiện đại, có đủ khả năng để con người vượt xa hành trăm ngàn cây số trong vài giờ, khám phá không gian vô tận và không bị giới hạn chỉ trong bầu khí quyển bao quanh trái đất. Vì thế những nhận định kiểu chỉ thấy mới tin, chỉ sờ, cảm mới nói rằng có thì là một nhận định thiên kiến, chủ quan, duy ý chí. Giống như phủ nhận địa ngục chỉ vì đào mãi xuống đất sẽ không thấy địa ngục vân vân. Những gì đạo hữu trích dẫn ra trong bài viết thêm khẳng định rằng Tây phương Cực lạc là có thật , và đức Phật A Mi Đà hiện hữu đang ngày đêm chờ đón những thần dân của mình. Những người biết nương theo những phương tiện hữu hiệu để vượt sông sanh tử.

  Cảm ơn baì viết của đạo hữu. Cầu nguyện đạo hữu Mật Tường Vân viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được trở về Tây phương cực lạc Quốc.

  Om Mani Padme Hum!

   

 25. Mật Giác Phương says:
  Mô Phật!

  Mật Giác Phương hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Mật Tường Vân. Cảm ơn đạo hữu! Cầu nguyện đạo hữu luôn tinh tấn, thành tựu đời đạo song hành. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 26. Mật Mai says:
  Mô Phật !

  Mật Mai hoan hỷ với bài chia sẽ  của Mật Tường  Vân, với những luận chứng, luậncứ  đã chứng mình rằng  ” cõi Tây phươn cực lạc và Đức Phật A Mi Đà là có thật ”

  Con hoan hỷ tán thán tấm lòng bồ đề của Thầy đã hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con và bạn đọc con đường đi đến thành phố Tây Phương cực lạc

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho những ước nguyện thầm kính của Mật Tường Vân được viên thành

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!

 27. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hủy tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tường Vân về  đức phật A Mi Đa  trong thế giới tịnh độ  tây  phương cực lạc

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om manipadme hum

 28. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Tấn Đạt (Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc Chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Kính says:

  Mô Phật!

  Mật Kính hoan hỷ tán thán bài viết chia sẽ cảm niệm của đạo hữu Mật Tường Vân về Đức Phật A Mi Đà trong thế giới Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, thật hoan hỷ khi đọc những đoạn mô tả về cảnh giới tráng lệ của Thế Giới Cực Lạc và những xác quyết bằng những luận chứng cụ thể rằng cõi Tây phương Cực Lạc là hoàn toàn chân xác, không giả tạo. Vậy những kẻ phản bác, không tín tâm, gieo rắc tà kiến thì hậu quả sẽ nặng nề.

  Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông trên đường đạo, đường đời và đạt được ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  OM AH HÙM

 30. Mật Thái Xuyên says:
  Mô Phật

  Pháp đệ hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm về Đức Phật A Mi Đà trong thế giới tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của huynh Mật Tường Vân. Bài viết của huynh thật sâu sắc , với những trích dẫn kinh điển rõ ràng đã chứng minh được Cõi Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Mi Đà là có thật. Qua bài viết đệ đã được biết phần nào về cảnh tượng ở  Cõi Tây Phương Cực Lạc , là nơi không còn sự khổ đau. Đó cũng là nơi mà huynh đệ Mật Gia chúng ta đang trên đường tìm đến dưới sự hướng dẫn của vị Thầy. Cảm ơn huynh với bài chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc này.

  Cầu nguyện huynh sức khỏe,thành tựu đời đạo song hành.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 31. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin hoan hỷ  và  tán  thán  thiện  hạnh  của  đạo hữu Mật  Tường  Vân  với  những  chia sẻ  của  mình

  Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sang thành  tựu  hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani  padme  hum

 32. Hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ cảm niệm  của đạo hữu Mật Tường Vân về Phật pháp, về cõi Tịnh độ Tây Phương của Đức A Mi Đà.

  Đó là cõi thù thắng tuyệt đối có thật được tạo ra từ nguyện lực của Đức A Mi Đà ! Cũng như cảm niệm của đạo hữu ngang qua kinh điển, lời của Đức Phật không bao giờ hư dối, chỉ là tâm thức của chúng sinh luôn “theo tâm ý mình “, đầy ngang bướng và những niệm tưởng bất chánh,  như “cửa hang quay về phía Bắc” nên không có ánh sáng lọt vào và không thể đón nhận được hồng ân Tam Bảo mà thôi.

  Cầu mong tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Cầu mong ánh sáng Phật pháp qua kênh vận chuyển của vị Thầy thắp sáng muôn nơi

  OM MANI PADME HÙM !

 33. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 34. Mật Nghiêm Giác says:
  MÔ PHẬT

  Mật Nghiêm Giác hoan hỉ bài viết của đạo hữu Mật Tường Vân

  Với những luận cứ, luận chứng chặt chẽ đã cho chúng ta thấy rằng ” Cõi Tây Phương Cực lạc của Đức Phật A Mi Đà ” là có thật. Vậy mà có những kẻ là Phật tử, Tiến sĩ lại đi phủ nhận cõi Tây phương, gieo rắc tà kiến, hậu quả sau này sẽ rất nặng nề

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân về bài viết này

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 35. Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Tường Vân. Bài viết với những phân tích thật sâu sắc, vừa gần gũi với cuộc sống hiện thực vừa liên hệ chặt chẽ với những luẩn điểm trong kinh điển, khiến đệ không khỏi cảm phục trí tuệ của huynh. Cảm ơn huynh đã cho đệ thêm niềm tin vào cõi giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Mi Đà, thêm niềm tin vào con đường hướng đến hạnh phúc mình đã chọn.

  Cầu nguyện cho những ước nguyện chính đáng của của huynh được viên thành, hanh thông đường đời, tinh tấn đường đạo. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 36. Mật Thái Hoà says:
  KÍnh Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Mật Thái Hoà hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Mật Tường Vân đã chia sẻ bài viết ” Đôi dòng cảm niệm về Đức Phật A Mi Đà trong thế giới Tịnh Độ Tây phương cực lạc”. Bài viết đã cho tôi cũng như các bạn đọc có được những tri kiến và niềm tin kiên cố vào cõi Tây Phương và Đức Phật A Mi Đà qua dẫn chứng những lời dạy của Đức Phật, những lời tán thán của các bậc thành tựu đi trước, cũng như hiện tại. Và đây cũng là bài mang ngút ngàn chánh kiến, phá tan đi mọi âm mưu chia rẽ, tà thuyết, tà kiến mà bọn tà sư luôn miệng phủ nhận là không có Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 37. Mật Chí Thành says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tường Vân về bài viết này.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho huynh Mật Tường Vân có nhiều sức khỏe, hanh thông thế sự, mọi ước nguyện được viên thành.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 38. Mật Diệu Linh says:

  kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu Mật Tường Vân. Cầu nguyện đạo hữu tinh tấn, đời đạo song hành thành tựu mọi ước nguyện thầm kín chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Mô Phật,

  Mật Kỳ Duyên xin hoan hỷ tán thán công hạnh chia sẻ pháp của huynh Mật Tường Vân. Cõi giới thù thắng của đức A Mi Đà Phật là hiện hữu. Cảm ơn huynh đã có bài phân tích tổng hợp, giúp củng cố thêm niềm tin của các Phật tử vào Tam Bảo.

  Cầu nguyện huynh tinh tấn, đời đạo song hành, viên thành các ước nguyện thầm kín chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 40. Mật Chánh Hoa says:
  Mô Phật!

  Mật Chánh Hoa hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tường Vân đã chia sẻ những luận chứng, luận cứ rõ ràng, xác quyết về cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật và Giáo chủ là Đức Phật A Mi Đà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân về những chia sẻ lợi lạc. Cầu nguyện cho đạo hữu tinh tấn tu tập, hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ và tán thán công hạnh của đạo hữu Mật Tường Vân với bài cảm niệm về Đức Phật A Mi Đà trong thế giới tịnh độ Tây phương cực lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Ngã says:
  Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ với những cảm niệm chia sẻ của Mật Tường Vân với những luận chứng, luận cứ nhà Phật về thế giới tịnh độ Tây phương Cực lạc.

  Dù cho nhiều người phủ nhận phỉ báng Đức Phật A Mi Đà và cõi giới Tây phương Cực lạc thì điều đó không hề làm mất đi giá trị siêu việt của Phật A Mi Đà và cõi giới Tây phương.  Ngược lại, sẽ là thiệt thòi, mất quyền lợi cho người phủ nhận phỉ báng bởi họ không bao giờ có cơ hội thoát được khổ, biết thế nào là thế giới hạnh phúc Cực lạc.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Ah Hum!

 43. Mật Khả Tuệ says:
  Mô Phật!

  Mật Khả Tuệ hoan hỷ với huynh Mật Tường Vân về bài chia sẻ đầy đủ luận cứ, luận chứng chứng minh rằng cõi Tây phương Cực Lạc và Đức Phật A Mi Đà là hoàn toàn có thật.

  Cầu nguyện cho huynh tinh tấn vui tu, trưởng dưỡng niềm tin vào vị Thầy và Tam Bảo.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Om mani padme hum!

 44. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!

  Mật Đăng Tâm hoan hỉ cảm ơn những chia sẻ lợi lạc của Mật Tường Vân đã minh chứng sống động về cõi Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Mi Đà.

  Thật là cõi miên viễn chân thường, chân lạc mà kẻ ngoại đạo dù có nếm mật nằm gai chẳng thể mơ tưởng đến. Mật Đăng Tâm hiểu rằng khi xưa Đấng chánh đẳng chánh giác và bao bậc Thánh đức đã hết lời tán thán, ngợi ca và vì từ bi vô hạn mà tìm mọi phương tiện để khuyến tấn chúng sanh sanh về nơi ấy. Vậy mà ngày nay, một số kẻ mang danh Thích tử đóng vai trò “chủ chốt” của Giáo hội Phật giáo lại phủ nhận thế giới Tây phương Cực Lạc cùng vị Giáo chủ nơi ấy. Tội nghiệp những con ếch xấu bụng “giáo chủ” của hố giếng sâu, quanh năm chỉ oàm oạp xúi bẩy kẻ khác hít mùi bùn nhơ, chôn kiếp sống trong nỗi bi ai của ngục tù sanh tử.

  Mật Đăng Tâm cầu nguyện Mật Tường Vân thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.

  Om Mani Padme Hum

 45. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Mật Giác Đăng hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của Mật Tường Vân. Cầu nguyện cho Mật Tường Vân ngày một tinh tấn hanh thông, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Định Châu says:
  Mô Phật!

  Mật Định Châu hoan hỷ khi đọc bài viết Thư Hà Nội: Đôi dòng cảm niệm về Đức Phật A Mi Đà trong thế giới Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của đạo hữu Mật Tường Vân. Qua sự lập luận, phân tích cùng những luận chứng, luận cứ đạo hữu đưa ra đã giúp bạn đọc  hiểu về sự tồn tại, về cảnh trí tráng lệ của cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà. Cảm ơn đạo hữu Mật Tường Vân với bài chia sẻ sâu sắc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tường Vân hanh thông thế sự, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 47. Đinh Huy says:
  Kính bạch Thầy.

  con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy Cô!

  Cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 48. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 49. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã đăng bài. Cảm ơn Mật Tường Vân đã viết bài.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tat cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  OM MA NI PADME HUM.

 51. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con kính chúc sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ và hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani padme hum!

 52. Mai Gia Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với thiện hạnh và trí tuệ của huynh Mật Tường Vân, bài cảm niệm rất sâu sắc và gần gũi, diễn giải rất chặt chẽ và theo sát kinh điển, đã cho con biết thêm nhiều kiến thức về Đức Phật A Mi Đà trong thế giới tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, củng cố thêm niềm tin cho con trên con đường đến chân hạnh phúc.

  Con cầu nguyện cho huynh Mật Tường Vân hanh thông thế sự, đời đạo song hành.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính  Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy ạ. Om Mani Padme Hum
 54. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc và tan thán thiện hạnh của pháp huynh Mật Tường Vân về những dòng cảm niệm sâu sắc và đưa ra những luận cứ, trích dẫn từ kinh điển xác quyết Cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật, Đức Phật A MI ĐÀ có thật… Đó là “một cõi vô lượng  thọ, vô lượng quang, nơi thanh tịnh chúng sanh, ở nơi đó không có sự phiền não, khổ đau…”

  Kính bạch Thầy!

  Thời gian gần đây, bằng những bài “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy đối luận trên luận trường với tiến sĩ Thích Nhật Từ và một số tăng sĩ vì họ tà kiến phủ nhận không có Cõi Tây Phương Cực lạc…phạm lỗi “việt vị” nên họ ” không xứng đáng là Sa môn”!

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy từ bi, trí tuệ “luôn nhiệt tâm độ hóa quần sanh, dũng mãnh dương cao ngọn cờ  đả tà, xây chánh vì lợi lạc của hữu tình thật hiếm hơn sao buổi sớm…”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện pháp huynh Mật Tường Vân thành tựu và viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật tánh.

  Om ma ni pad me hum!

 55. Phạm Đình Đang(Quảng Ninh) says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy ạ.

 56. Nguyễn Quang Bình says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 57. Phạm Việt Hưng says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết của đạo hữu Mật Tường Vân rồi ạ.

  Bài viểt phân tích rất sâu sắc về những luận chứng cho sự tồn tại của cõi Cực Lạc và đức Phật A Mi Đà. Con cũng rất tin vào sự tồn tại của cõi Tây phương Cực Lạc.

  Con xin chúc Thầy một ngày mới tràn đầy niềm hoan hỉ.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status