Sep 5, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 37 Comments

Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU HUỆ, HOẶC SONG HÀNH?

Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU HUỆ, HOẶC SONG HÀNH? Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU HUỆ HOẶC SONG HÀNH? Vừa rồi có một comment vào bài 11 liên quan đến chủ đề “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, và cũng là trường hợp “hiện lượng” của thực tế tu pháp Phật giáo. Nhân đó, tôi dùng đây làm sự khởi đầu bài viết:     Toilaai [email protected] 123.24.160.225 Submitted on 2013/09/04 at 10:20Kính chào thầy Nguyên Thành ! Qua loạt bài viết của thầy : “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” tôi thấy thầy viết rất công phu . Cảm ơn thầy đã cô đọng lại được những điều mà người khác tuy có biết nhưng chưa làm được như thầy. về phương pháp tu tập ở Mật gia Song Nguyễn như thầy có nêu trong bài viết của mình, tôi thấy nó thật hơn so với những giáo pháp khác. Tiếc rằng tôi lại ở xa


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status