Sep 17, 2018

Posted by in BÀI MỞ | 113 Comments

Thư gửi các trò 264: KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ VÌ SAO? (bài mở)

Thư gửi các trò 264: KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ VÌ SAO? (bài mở) Các trò thân mến! Các trò đã từng nghe Thầy truyền tải huấn dụ của Đức Phật về việc sử dụng tam tịnh nhục, nhưng đối với 9 loài vật sau đây tuyệt đối không được ăn (1) thịt người (2) thịt hổ (3) thịt sư tử (4) thịt beo (5) thịt chó (6) thịt rắn (7) thịt rùa (8) thịt linh cẩu (9) thịt ngựa. Tại sao như vậy? Theo lý giải của thượng tọa Ajahn Bramavamso trong bài viết “ Đức Phật nói gì về ăn thịt” thì “Tuy nhiên cũng có một số thịt đặc biệt cấm và chư tăng không được sử dụng. Đó là: thịt người – vì những lý do đã quá rõ ràng; thịt voi và thịt ngựa vì trong thời kỳ đó, hai con vật này được coi là thú vật của nhà vua; thịt chó – vì dân chúng thường coi chó là con vật ghê tởm; thịt rắn, sư tử, cọp, báo, gấu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status