May 15, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 132 Comments

Thư gửi các trò 254: TẠI SAO NHƯ VẬY?

Thư gửi các trò 254: TẠI SAO NHƯ VẬY? Các trò thân mến! Học trò người nước ngoài Nhiều trò đặt câu hỏi nhưng Thầy không trả lời bởi vì tất cả đều là cơ bản Phật học, được xác lập trên quan kiến Yoga Thanh Trí qua những bài ở chanhtuduy.com. Hôm qua trò Rishi Ranajan (Ấn Độ) comments lên bài “Giải tỏa nỗi lòng của bạn đọc Philippine”, để lại một thỉnh cầu: “Thầy có thể viết cho con hiểu về thiền đạo Phật không?”. Các trò nghĩ sao? Câu hỏi này nông nỗi không? Lại nữa, hai ngày trước có trò Mật X ở nước ngoài lo âu bày tỏ rằng trò này ngắm nhìn bức tranh Tây Tạng (thangka) thấy dãy núi phía sau hiện hình mặt người, là tại sao? Có cần phải trả lời không các trò? Khi mua bức tranh đó sao trò Mật

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status