Apr 13, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 179 Comments

Thư gửi các trò 251: SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Thư gửi các trò 251: SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN Hôm qua, chúng ta nhận được Giấy chứng nhận Hoạt động Khoa học Công nghệ được ký bởi Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng vào ngày 16/03/2018 sau khi Bộ xem xét Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu tâm lý học & Ứng dụng Yoga Thanh Trí số 199/ QĐ- LHHVN được ký bởi Giáo sư- Tiến sĩ- Viện sĩ Hàn lâm Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Đoàn Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam ký vào 05/03/2018. Từ đây gọi tắt là Viện ITA. Tin vui này đã bù đắp nỗ lực không ngừng của tịnh trú Mật gia Song Nguyễn trong nhiều năm qua, chứng minh rằng ẩn tàng trong đó 5 sự thật không thể phủ nhận dù là đối tượng nào. Một là danh từ và vị thế “Đạo sư”


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status