Dec 6, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 130 Comments

GIẢI TỎA KHÚC MẮC TÂM LINH CHO TRÒ TANTRA AMISHUTA

GIẢI TỎA KHÚC MẮC TÂM LINH  CHO TRÒ TANTRA AMISHUTA Thư gửi các trò 245: GIẢI TỎA KHÚC MẮC TÂM LINH CHO TRÒ TANTRA AMISHUTA Tantra Amishuta thân mến! Thầy không kềm được xúc động khi đọc xong thư của trò, những khổ đau mà trò đã chịu đựng, những mặc cảm tâm lý khiến trò day dứt. Tuy nhiên, trò đừng lo lắng bởi vì mọi sự đều có cách giải quyết, có thể là từng phần hoặc toàn phần. Bây giờ Thầy sẽ nương theo trí huệ Phật đà, dựa vào oai lực của Bổn tôn, Đạo sư, Kim cang Hộ pháp mà luận giải và minh định vấn đề. Về mặt lý luận Thầy nhận thấy trò chưa thấu triệt 4 nguyên lý của Mật giáo như sau: 1/ Đừng coi mọi sự như là khuyết điểm 2/ Dù phước hay họa đều là sức gia trì của Bổn tôn 3/ Nếu phước là ân sũng thì


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status