Sep 20, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 88 Comments

Thư gửi các trò 227: ĐÒI HỎI CÔNG BẰNG, BẢO VỆ CHÁNH LÝ, CHỐNG LẠI NHỮNG AI & NƠI CỔ ĐỘNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN

Thư gửi các trò 227:  ĐÒI HỎI CÔNG BẰNG, BẢO VỆ CHÁNH LÝ, CHỐNG LẠI NHỮNG AI & NƠI CỔ ĐỘNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN Thư gửi các trò 227: ĐÒI HỎI CÔNG BẰNG, BẢO VỆ CHÁNH LÝ, CHỐNG LẠI NHỮNG AI & NƠI CỔ ĐỘNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN     Các trò thân mến! Như Thầy đã khuyến cáo và cảnh báo trang điện tử phatgiaoorg.vn (Trang Thông tin & Truyền thông Giáo hội Phật giáo Trung ương) nếu không có sự hồi âm và trả lời thì sau 15 ngày Thầy sẽ khởi kiện. Nay Thầy đã viết xong, liệt kê những lỗi vi phạm Pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do đăng tải thông tin sai lệch. Riêng ở bên Mỹ, Thầy đã bảo Mật Từ và Mật Khả Phúc chuẩn bị dịch thư kiện Thư viện Hoa Sen sang tiếng Anh, giao cho trò Jennifer cùng chồng sống ở bang Cali xúc tiến gặp gỡ luật sư sở tại; giao cho Mật Nhất Nguyên


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status