May 23, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 132 Comments

Thư gửi các trò 205: DÙNG CƠM KHÔNG CÓ THỨC ĂN KHỎE NỖI KHÔNG?

Thư gửi các trò 205:   DÙNG CƠM KHÔNG CÓ THỨC ĂN KHỎE NỖI KHÔNG? Thư gửi các trò 205:   DÙNG CƠM KHÔNG CÓ THỨC ĂN KHỎE NỖI KHÔNG? Các trò thân mến! Hi hữu thay loài người có được tiếng nói phát ra bằng sóng âm để hai bên nghe hiểu mà chia sẻ tâm tư gọi là hàn huyên! Hy hữu thay loài người có được chữ viết để diễn đạt ý tưởng gọi là bình luận, phản hồi, nêu chủ kiến của mình gọi là văn đàm, bút đàm, bút ngữ…Trong văn có bóng dáng người viết lộ diện gọi là “văn tức thị nhân” (người thế nào viết thế đó). Ngoài ra, trong cách viết ( mức độ, cường độ, trường độ) cũng thể hiện được tính cách và khí chất của người viết. Ngày nay, do văn minh tột bậc với phát triển vũ bão của công nghệ thông tin thế giới gần hơn nhờ FB (facebook), trang mạng (websites),


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status