Jun 9, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 82 Comments

Thư gửi các trò 100: QUỶ SÁM HỐI…

QUỶ SỰ: TỪ TRANG BỊ CHÁNH KIẾN ĐẾN TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN              Kính bạch THẦY, Đệ tử biếng nhác Mật Kiên cúi đầu đảnh lễ Thầy và xin phép Thầy được kể ra đây một câu chuyện kỳ quái mà chúng con lần đầu tiên trải nghiệm. Đó chính là câu chuyện về đề tài “Quỷ sự”! Quỷ nhập Như Thầy đã biết, bấy lâu nay từ tri kiến Phất giáo con vẫn tin có những cõi giới vô hình nhưng vẫn giữ quan niệm “quỷ thần kính nhi viễn chi” của Khổng Tử, không lạm bàn, không đề cập trong những câu chuyện hằng ngày. Đặc biệt, từ khi được Thầy giáo huấn qua loạt bài “Quỷ sự” theo quan kiến nhà Phật, chúng con càng luôn nhớ nằm lòng rằng: Nếu có việc đáng lo thì hãy lo thực hành pháp cho tốt vì mục tiêu

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status