May 15, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 74 Comments

Thư gửi Bùi Thị Hồng Ngân: LẨU THẬP CẨM NHÀ HÀNG THÌ DỄ CHẤP NHẬN VỚI THỰC KHÁCH, CÒN LẨU “TRI KIẾN” CÓP NHẶT MÀ XÀO NẤU KHÔNG THỂ BÀY RA TRÊN BÀN TIỆC TÂM LINH CHANHTUDUY.COM

Thư gửi Bùi Thị Hồng Ngân:  LẨU THẬP CẨM NHÀ HÀNG THÌ DỄ CHẤP NHẬN VỚI THỰC KHÁCH, CÒN LẨU “TRI KIẾN” CÓP NHẶT MÀ XÀO NẤU KHÔNG THỂ BÀY RA TRÊN BÀN TIỆC TÂM LINH CHANHTUDUY.COM Thư gửi Bùi Thị Hồng Ngân: LẨU THẬP CẨM NHÀ HÀNG THÌ DỄ CHẤP NHẬN VỚI THỰC KHÁCH, CÒN LẨU “TRI KIẾN” CÓP NHẶT MÀ XÀO NẤU KHÔNG THỂ BÀY RA TRÊN BÀN TIỆC TÂM LINH CHANHTUDUY.COM Gửi đến Bùi Thị Hồng Ngân! Thế danh của cô thật đẹp, nhưng tôi không dám nhắc đến pháp danh của cô mà đau lòng cho những người Phật tử chân chính. Vì sao tôi sẽ phân tích sau, nhưng trước hết với lý do như tôi đã nêu ở tựa đề nên tôi không thể đưa bài viết của cô trên chanhtuduy.com, bởi bạn đọc và học trò tôi đâu muốn thấy được mặt nạ tâm thức của cô bị phơi bày. 1/ ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH, THÁI ĐỘ CỦA BÙI THỊ HỒNG NGÂN Cô xem đạo hữu Chánh Chí Công (Trần Công Tâm), tuổi quá lục tuần, từng tu học ở


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status