Oct 16, 2018

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 43 Comments

Thư Ấn Độ: CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

“Nhà máy tâm linh” của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy cho trình làng sản phẩm công nghệ tâm linh thực hành Phật pháp mới, phù hợp tính thời đại và phù hợp với con người trong thời hiện đại này. Sản phẩm công nghệ tâm linh này là sự kết hợp của các chất liệu cũ và công nghệ hiện đại, bao gồm:

– Bát pháp Quy y

– Bồ đề tâm định quán

– Cúng dường bất khả gián đoạn

– Chánh kiến quang minh tam muội

– Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni

– Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

Từ đó giúp chúng sanh đạt đến giác ngộ tối thượng.

Ước mơ trở thành người bảo vệ của Thầy đã thành hiện thực. Và trong thực tế, trên con đường tâm linh,  hoằng dương chánh pháp, Thầy là người  bảo vệ Tam bảo, bảo vệ chánh kiến Phật đà.

Tấm lòng với tổ quốc của vị Đạo sư được thể hiện rõ bằng hai câu trong bài: “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và ” người nước ngoài nghiền hàng Việt Nam”

Con hoan hỷ khi nhìn hình ảnh Thầy và các đạo hữu mặc đồng phục khử trùng vào thăm nhà máy, thăm xưởng sản xuất hiện đại với dây chuyền sản xuất  công nghệ Nhật Bản. Nhà máy sản xuất ra nhiều sản phẩm với quy mô lớn. Tịnh tiến qua đạo pháp, con thấy rõ sự tương đồng; đó là công nghệ tâm linh mới tại Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến và trình làng Phật học cùng với sự hoạt dụng bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật gia.

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, một vị Đạo sư tôn kính, tài ba, linh hoạt được trời và người kính trọng.

Om Mani Padme Hum.

Con – C H Lakshminarayan

(Tantra Nirvadeva)

…………………………………………………………

Nguyên bản tiếng Anh:

Respected Guruji,I bow my head at your lotus feet.

In Song Nguyen Tantra House Spiritual factory also Guruji has  introduced a new technology of Buddha Dharma practices to suit the modern times and people, which is an amalgamation of old and new techniques like :

* Eight Dharma methods of taking refuge in the Three Jewels

* Meditation on Bodhicitta

*Uninterrupted Charity

*Samyagdrishti prabha samadhi

*Lotus walking Dharani

*5 degrees of Chenrezing of meditation and Dharani etc.  Which lead to Enlightenment.

Guruji’s wish to become a Guard is fulfilled in becoming a Spiritual ‘ Guard ‘ for ‘ Triple Gem’ and Right View.!

Guruji’s patriotism for his mother land is highly appreciated by reading his quotes:

” Vietnamese love Vietnamese goods.”

“Foreigners love Vietnamese goods ”

It is a pleasure to see the Guruji and his disciples in anticeptic white uniform dress to enter inside the Industrial factory which has introduced Japanese technology for a large scale production of it’s produce just like large scale production of bodhisattvas every year in Song Nguyen Tantra House Spiritual factory by the introduction of New technology by Guruji. What a similarity indeed!

I prostrate before him, such an esteemed, versatile Guru ji who is loved by one and all.!

Om Mani Padme Hum.

Dr C H Lakshminarayan.

(Tantra Nirvadeva)


THE MODERN SPIRITUAL TECHNOLOGY (Công nghệ tâm linh hiện đại)

Thư gửi các trò 268: THẦY ĐƯỢC LÀM “BẢO VỆ” NHƯ THẾ NÀO?

 1. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI  .

  Con hoan hỷ hiện hạnh đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài chia sẻ với những cảm niệm chân thành về vị Thầy và công nghệ tâm linh mới tại Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến đã và đang làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva đạt được các tiêu chí : hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum !

 2. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva, đã chia sẻ những dòng cảm niệm về công nghệ tâm linh của Mật gia song Nguyễn phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, và tính thời đại,mà vị Thầy Mật giáo chính là người sáng tạo, người chỉ dẫn và cũng là người bảo vệ công nghệ  này nhằm để sản xuất ra những sản phẩm lợi lại cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về vị Thầy  và về công nghệ tâm linh hiện đại do Thầy phát kiến và trình làng Phật học, bao gồm lục diệu pháp môn giúp cho hữu tình được tiếp cận với chánh kiến Phật đà, thực hành, diễn tập hàng ngày mà lìa mê về giác.

  Con xúc động và hoan hỷ với tấm lòng sùng kính của đạo hữu Tantra Nirvadeva thể hiện trong từng câu viết, đặc biệt là dòng cảm niệm: “Tịnh tiến qua đạo pháp, con thấy rõ sự tương đồng; đó là công nghệ tâm linh mới tại Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến và trình làng Phật học cùng với sự hoạt dụng bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật gia.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, một vị Đạo sư tôn kính, tài ba, linh hoạt được trời và người kính trọng.” bởi vì đạo hữu ấy đã được “thưởng thức” hương đạo người tu lan tỏa khắp muôn nơi từ bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy “là người  bảo vệ Tam bảo, bảo vệ chánh kiến Phật đà.” trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc cho biết bao hữu tình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và ban cho chúng con cơ hội quá báu được thực hành, diễn tập lục diệu pháp môn để có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ bài viết lợi lạc.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva tinh tấn hành pháp, thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết ” CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI ” của đạo hữu Tantra  Nirvadeva.

  Con hoan hỷ với những chia sẽ cảm niệm về vị Thầy và công nghệ tâm linh mới của Mật Gia Song Nguyễn mà vị Thầy đã phát lồ những sản phẩm  vì lợi lạc chúng sanh và phù hợp với quốc độ , với dân tộ  và thời đại.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của  phật tánh. Om Ah Hum!

 5. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy phát kiến ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mô Phật!

  Mật Nhuận Quang hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva với những chia sẻ cảm niệm về công nghệ tâm linh của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy chế tạo, bảo vệ và phát triển để đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình. Cảm ơn đạo hữu với bài chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc. 

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư Ấn Độ của Tantra Nirvadeva rồi ạ.
  Con hoan hỷ với cảm niệm của Tantra Nirvadeva về “công nghệ tâm linh” của Mật Gia Song Nguyễn, cũng như được vị Thầy trình làng sản phẩm công nghệ tâm linh thực hành Phật Pháp mới, phù hợp tính thời đại và phù hợp với con người hiện đại ngày nay, cùng với hoạt dụng Bồ đề tâm của vị Thầy giúp cho nhiều học trò, đệ tử trong nước và thế giới quy tụ về Mật Gia nhầm an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 9. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ với cảm niệm chân thành, đầy sùng kính Đạo sư của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con hoan hỷ với những liên hệ sâu sắc của đạo hữu trước hình ảnh vị Thầy “hóa thân đồng dạng” và công nghệ tâm linh của “nhà máy tâm linh” Mật Gia. Vì bằng bồ đề tâm không dừng nghỉ cũng như bảo vệ chánh kiến Phật đà, vị Thầy đã “phát kiến và trình làng Phật học cùng với hoạt dụng bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật Gia. Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, một vị Đạo sư tôn kính, tài ba, linh hoạt được trời và người kính trọng”.
  Con cám ơn đạo hữu đã viế bài và qua đó con thêm trân quý ơn phước khi được hạnh ngộ và theo học vị Thầy trong kiếp sống này.
  Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu đạo hữu Tantra Nirvadeva tinh tấn, thế sự hanh thông.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với viết : CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công hạnh vị Thầy tâm linh tôn quý về công nghệ tâm linh của Mật Gia Song Nguyễn đã vì lợi lạc chúng sanh mà phát kiến bộ môn Yoga Thanh Trí .Với sự lợi lạc không thể  nghĩ bàn phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, và tính thời đại giúp người học viên khi diễn tập, thực hành ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và cuối cùng là an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva ngày càng tinh tấn diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy tâm linh tôn quý để được hưởng lợi lạc từ Yoga Thanh Trí mang lại và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

   

 11. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin hoan hỷ với những cảm niệm chia sẻ chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 12. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính bạch Thầy, con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh Tantra Nirvadeva ạ!

  Con cảm tạ Thầy đã tạo ra sản phẩm công nghệ tâm linh phù hợp với thời đại với mọi người cả trong nước lẫn nước ngoài. Một sản phẩm mà bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu, thực hành và ứng dụng, miễn là có đầy đủ duyên lành và thuận cảnh! Nhờ căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com mà Thầy tạo ra, chúng con được tiếp cận những phát kiến tâm linh của Thầy, được diễn tập thực hành để từ đó đạt được “hạnh phúc tại tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội” ở đời này và thong dong trên con đường về Tây phương cực lạc quốc vì “thọ lạc là thụ pháp” theo như câu thơ:

  “Thọ lạc nhưng không chìm trong lạc” của một đạo huynh mà con đọc được trong số hàng nghìn bài biết trong chanhtuduy.com!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 13. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết này ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh

  Con cảm ơn Thầy ạ

  om mani padme hum

 14. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva ạ. Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 15. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 16. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Quang đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con có được cơ hội diễn tập và thực hành những ‘công nghệ tâm linh’ rất phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc. Và Thầy luôn là người bảo vệ, là nơi nương tựa cho chúng con thoát khỏi mê mờ mà thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mô Phật!

  Mật Hạnh Giác hoan hỷ với bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về “công nghệ tâm linh” tại Viện ITA Nghiên cứu tâm lý và Ứng dụng Yoga Thanh Trí do vị Thầy Mật Giáo phát kiến.

  Nói về “công nghệ tâm linh” thì không phải ở nơi đâu cũng có công nghệ, có quy trình rõ ràng. Theo wikipedia:

  Công nghệ (tiếng Anh: technology) là sự phát minh, sự thay đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể.”

  “Trong tiếng Việt, các từ “khoa học“, “kỹ thuật“, và “công nghệ” đôi khi được dùng với nghĩa tương tự nhau hay được ghép lại với nhau (chẳng hạn “khoa học kỹ thuật“, “khoa học công nghệ”, và “kỹ thuật công nghệ”)”

  Từ đây có thể thấy đã được gọi là “công nghệ” tức là đi đôi với khoa học, mà ở đây là khoa học biện chứng tâm linh. Những nơi người ta tu tập không có công nghệ, không có khoa học, không có quy trình thì trở thành “tu được đến đâu thì tu” chứ không giúp người ta biết mình sẽ ra thành phẩm gì, sẽ đi về đâu. Ví dụ, niệm Phật cho nhiều, lạy Phật cho cố, ăn chay cho hết tháng,…Chúng giống như một công ty không có định hướng phát triển, sản phẩm không có quy trình sản xuất bài bản, làm đến đâu hay đến đó, rốt cuộc thì chẳng đi đến đâu cả.

  Ngược lại, “Công nghệ tâm linh” của Viện ITA sử dụng quy trình Lục Diệu Pháp Môn để giải quyết vấn đề khổ đau nhân sinh triệt để cho cả đời này lẫn đời sau. Người thực hành đúng quy trình này chắc chắn có được 3 thành phẩm là hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Xa hơn nữa đó là an lạc đời này, Cực lạc đời sau. Quy trình này được phát kiến qua 25 nghiên cứu, thực hành, ứng dụng bởi vị Đạo Sư Mật Giáo, được chứng minh qua hàng loạt hanh thông rực rỡ của MGSN. Nhờ sự hướng dẫn lớp lang, bài bản mà rất nhiều tấm gương đã thay đổi hoàn toàn cả trong lẫn ngoài chỉ trong thời gian ngắn với công nghệ Yoga Thanh Trí. Ngày càng có nhiều bạn đọc khắp nơi trên thế giới ấn tượng với “công nghệ tâm linh” vô cùng hiện đại của thế kỷ 21 này.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva tinh tấn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tho của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

   

   

 18. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con cũng cùng chung cảm nhận với đạo hữu về các pháp thực hành mà vị Thầy trí tuệ và từ bi đã chỉ dạy. Đó chính là những sản phẩm công nghệ tâm linh độc nhất vô nhị, bài bản qua các bước khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng của nhiều người. Khác với những công nghệ thế gian đem đến tiện nghi vật chất cho cuộc sống vốn mau chóng phai nhoà theo dòng chảy của vô thường, những công nghệ tâm linh của bộ môn Yoga Thanh trí cải thiện đời sống qua việc khai thác tiềm năng luôn hiện hữu trong con người, hoàn thành mục tiêu “hạnh phúc tự tâm,” “hanh thông thế sự,” “thành đạt xã hội” và “an lạc đời này, cực lạc đời sau.”

  Con hoan hỉ với bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông đường đời, tinh tấn đường đạo.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết: CÔNG NGHỆ TÂM LINH  HIỆN ĐẠI của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về vị Thầy, với hình ảnh hoá thân đồng dạng cùng những phát kiến tâm linh mang nhiều lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy Phát kiến ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài chia sẻ cảm niệm!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva sẽ viên thành những ước nguyện chính đáng của mình.

  OM MANI PADME HUM

 22. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về sản phẩm công nghệ tâm linh hiện đại của vị Thầy tại “Nhà máy tâm linh Mật Gia Song Nguyễn”. 

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chính sinh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva viên thành những ước nguyện chính đáng. Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đạt thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 23. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi!

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva  về vị Thầy và những phát kiến tâm linh mà Thầy đã khảo cứu, khảo sát ,ứng dụng ,thực hành giúp cho chúng sanh bỏ mê tìm về bờ giác.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

 24. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn . con đã đọc xong bài viết

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 25. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết chia sẻ này rồi ạ

  Con hoan hỷ thiện hạnh của đạo hữu  TantraNirvadeva đã chia sẻ những cảm niệm  về công nghệ tâm linh

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh  thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 26. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công nghệ tâm linh của Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến. Sau quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả, vị Thầy đã cho ra đời công nghệ tâm linh phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại, giúp cho chúng sanh được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 27. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva về  những  cảm  nghĩ  chia  sẻ chân  thành của mình  và  những  liên  hệ  về  công nghệ tâm linh hiện  đại  của  Mật Gia Song Nguyễn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 28. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 29. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con, Mật Hải Lưu, đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với chia sẻ về cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về ” Công nghệ tâm linh hiện đại” của Mật gia Song Nguyễn do Thầy phát kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe dồi dào, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “ Công nghệ tâm linh hiện đại” của huynh Tantra Narvadeva rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán tấm lòng sùng kính vị Thầy và những chia sẻ chân thành của huynh Tantra Nirvadeva về “ công nghệ tâm linh” của Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy hướng dẫn, bảo vệ và phát triển ngày càng rộng rãi cả trong và ngoài nước. Con tán thán những liên hệ sang đạo pháp của Tantra Nirvadeva trong bài viết.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Tantra Nirvadeva sức khoẻ, hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum.

 31. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về “Công nghệ tâm linh”   của  ” Nhà máy tâm linh” Viện YTA Mật Gia Song Nguyễn được vị Thầy từ bi và trí tuệ chế tạo sản phẩm hiện đại “Lục diệu pháp môn” với lòng Bồ đề tâm không dừng nghỉ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lac tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn, thành  tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con tâm đắc với sự liên tưởng tịnh tiến sang đạo pháp của đạo hữu ấy về “nhà máy tâm linh” Mật gia Song Nguyễn với “công nghệ tâm linh” lục diệu pháp môn được lưu xuất từ trí tuệ và từ bi của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho nhiều chúng sanh hữu duyên có cơ hội trở thành nhân viên của “nhà máy tâm linh”, từ đó tiếp cận công nghệ tâm linh hiện đại để làm lợi mình, lợi người.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài “ Công nghệ tâm linh hiện đại “ rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán những dòng cảm niệm chân thành và đầy cảm xúc của đạo hữu TanTra Nirvadeva đã bày tỏ với tất cả tấm lòng sùng Kính và đầy ngưỡng mộ đối với vị Thầy tâm linh tôn quý người đã sáng tạo ra cả một công trình công nghệ tâm linh vĩ đại và Thầy là người chỉ dẫn một dây chuyền công nghệ  Thông minhtiên tiến nhằm đưa ra những sản phẩm đúng chỉ tiêu và chất lượng đúng tiêu trí phục vụ cho tất cả các khách hàng trong và ngoài Nước sử dụng được an toàn tiện lợi và đem lại hiệu quả hữu ích cho những ai đang sử dụng . Và Thầy còn là người bảo vệ tận tâm nguồn năng lượng quý giá trong kho tàng đầy nhiên liệu và vi diệu .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con những sản phẩm quý giá nhất trong đó bao bọc cả tấm lòng bồ đề tâm của vị Đạo Sư tôn  Kính ,tài ba , người mà khiến cho ai cũng phải kính trọng .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cảm ơn đạo hữu TanTra Nirvadeva đã viết bài cảm niệm thật ý nghĩa và lợi lạc . Cầu nguyện cho đạo hữu và gia đình sức khỏe tinh tấn thực hành pháp và trưởng dưỡng lòng sùng Kính vị Thầy và viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 34. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 35. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ khi được đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu ấy về vị Thầy, về công nghệ tâm linh hiện đại là lục diệu pháp môn được vị Thầy phát lồ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ để đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva sẽ luôn tinh tấn thực hành Pháp và thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ .

  con hoan hi với những dòng cảm niệm của đạo Hữu Tantra Ni rvadeva về vị Thầy tâm linh tôn Quý . con cảm tạ ơn Thầy ,cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích của chúng sinh .

  cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .   om mani padme hum.

 37. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ, tán thán những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva, về công nghệ tâm linh thời hiện đại tại Mật Gia Song Nguyễn , với Lục Diệu Pháp Môn yoga Thanh Trí Thầy chỉ dạy, đem lại lợi lạc cho người thục hành, an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Tuệ Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con thật xúc động khi được đọc những dòng cảm xúc chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về nhà máy tâm linh do Thầy phát kiến, sự sùng kính vị Thầy và niềm tin vào Chánh Pháp. Nguyện cầu cho đạo hữu hanh thông thế sự và thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thẩy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

  Om Mani Padme Hum!

 39. Maria mật thủy tiên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài chia sẽ của đạo hữu Tantra Nirvadeva với lời văn chân thật vô cùng xúc động và thể hiện lòng sùng kính đạo sư vô bờ bến.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 40. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Thư Ấn Độ: CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI” với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 41. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc Thư Ấn Độ Công Nghệ Tâm Linh Hiện Đại  với chia sẽ cảm niệm sâu sắc của TantraNirvadeva

  Cầu nguyện cho tất cả chúng thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 42. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva .Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 43. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Thư Ấn Độ: Công nghệ tâm linh hiện đại”. Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Qua chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva, con cảm nhận được tấm lòng sùng kính Đạo sư, sự trân quý công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy phát kiến.

  Ở thế gian, con người rất quý và coi trọng công nghệ hiện đại. Các nước đang phát triển phải mua lại công nghệ này từ các nước phát triển bằng một số tiền lớn. Mua về rồi còn phải học cách sử dụng để công nghệ phát huy hiệu quả. Có những công nghệ khó đến mức người Việt Nam phải thuê nhân lực là người nước ngoài để vận hành riêng khâu đó trong sản xuất.

  Liên hệ qua đạo pháp, chúng con quả thực may mắn khi được tiếp cận với công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy phát kiến qua 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng có kết quả. Công nghệ này dễ sử dụng, phù hợp với cả những người có cuộc sống bận rộn, mang lại lợi lạc: hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và đem đến cơ hội giải thoát trong thân trung ấm. Vấn đề cốt yếu là ở sự cho phép diễn tập/thực hành từ vị Thầy.

  Con cảm thấy hổ thẹn khi chúng con đang được diễn tập công nghệ tâm linh hiện đại này với chi phí 0 đồng.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện học trò/đệ tử chúng con sẽ luôn trân quý công nghệ tâm linh hiện đại và sự trân quý ấy sẽ được biểu hiện bằng hành vi cụ thể, đó là sự tinh tấn diễn tập/thực hành.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status