Aug 27, 2013

Posted by in Giảng Pháp, Trang chủ | 15 Comments

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

 

Thầy hướng dẫn 2 đạo hữu Campuchia thiền tập Bồ đề tâm định (chỉ quán song hành)


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status