Sep 27, 2019

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 16 Comments

Tantra Sutradaka (Avinash Kumar Srivastava): HAVING THE UNWAVERING FAITH IN GURU IS RIGHT VIEW (Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến)

Tantra Sutradaka (Avinash Kumar Srivastava): Having the unwavering faith in Guru is right view

Reverend Gurujee

Om Mani Padme Hum

I bow before your lotus feet

There is a proverb “in a healthy body resides the healthy mind” . My friend sent me several articles shared by Guru, but my ill-health and weakened mind could not appreciate as I could not comprehend the deep meaning inherent in them. Even if I could understand  I was not in position to write the comments as the creative aspect of my mental faculty was not in mood to reflect on the article and decipher its meaning and import. My imagination was not helping or supporting me to reflect and comment because of my weak health. I reported it very honestly to my friend. Today I realized that perhaps I can red at least. I could not check my temptation of going through the articles. Since I have been reminded not to read more than one paper a day I read the last one first and became very happy from within as the meaning and import the content touched the core of my heart as well as my taste and temperament. It appeared full filling the gap of my earlier article on the eve of the Guru Day. The Buddhist theory of Dependent Origination says every event is preconditioned by its previous events; my reading of the article is the effect of several conditions positive and negative taken together. Among which my comparatively better health is also there along with my curiosity to read it. However, after reading it I shalltake a leave for lying down on the bed as I can’t sit further.

In between I had to travel a lot with my ailing body and weak health for meeting with the family and student ends. On 30 eth of August I came back to Biharsharif travelling whole night on the train and bus, as my students were asking me to complete the course. On 31st August I came to Patna as my Daughter is alone with her 4 years old daughter and she has to observe fast without drinking a drop of water for 24 hours to worship God Ganesh for prosperity of the family. This hectic and painful journey got me exhausted and delayed the writing the comment. So sorry

Today I gave a glance over the article again and tried to recapitulate the entire lesson and the message underling in it.  In fact we all have the the theoretic consciousness of the importance of Guru in one’s own life but we must know his actual and practical role in the life of a disciple. He is not only our preacher but also guide and guardian in this life. Where ever we forget the path he points the right one, whenever we quiver he makes us firm on the path, whatever the the vision to the truth becomes hazy and blurred to our eyes he makes it clear and when our legs start stumbling and we fall down he takes in his lap, gives a healing touch, makes us to stand erect and makes us move on the path of Dhamma.

Now everything has two aspects. One cannot always stand on the receiving end. We have some duties towards our Guru also. And the first and foremost duty is to have unwavering confidence in the Guru. Buddha too has said that who does not have the faith in Buddha, Dhamma, Samgha and the Guru is destined to destroy. And who have firm will cross the ocean of the suffering. (Saddhayataratiogham Dhammapada) Hence we must have Sadddhaor devotion. Without devotion towards the Guru we cannot move even one inch towards spiritual advancement. The reason is simple.Guru understands clearly about the principles of causality, and the virtues and merits are beyond comprehension and measurement of the disciple.Not only this being skeptical towards Gurumakes one fall from the grace and one from even the elevated spiritual position. This is the reason on must show respect to the Guruand never criticize him. Since Guru is a guide to the Bodhisatva way of life one must not think evil of him, or be skeptical towards him otherwise one will have to face the drastic consequences, or deadly price in this life and hereafter. Guru sites a very good example of such punishment from the legend wherein it is said that a descended in the realm of demons for giving a hateful look at a Bodhisattva. Not only this he had to go to hell for continuing the same thought and behaviour in the realm of the demon too. Finally it can be said that one must observe the Right view, abstain from the Wrong View, and have unwavering confidence in the Guru and the Dhamma. This is the only way of to walk on the Buddhist way of life.

Om Mani Padme Hum

Long live our Guru along with his concert

May all the sentient live in peace and prosparity

Tantrasutradaka

Avinash Kumar Srivastava

……………………………………………………………

Bản dịch tiếng Việt

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Om Mani Padme Hum.

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

Có câu nói rằng: “Trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện”, đạo hữu Mật gia chia sẻ bài viết của Thầy nhưng do con bị ốm và tâm trí mệt mỏi nên không thể lĩnh hội hết những ý nghĩa thâm sâu trong bài viết của Thầy. Thậm chí nếu con có hiểu được bài viết của Thầy, con cũng không thể viết được comment do sức khỏe yếu. Con đã chia sẻ điều này với đạo hữu ấy. Hôm nay, con khỏe hơn và con có thể đọc được. Con cũng không để ý tâm trạng của mình khi đọc các bài viết trên trang nhà. Con nhớ rằng không nên đọc hơn 1 bài trong ngày nên con chọn bài cuối cùng đọc trước và con cảm thấy vô cùng hoan hỷ và an lạc vì ý nghĩa của bài viết chạm vào trái tim con cũng như đúng với suy nghĩ của con. Bài viết này của Thầy bổ khuyết cho những thiếu sót trong những bài viết trước kia của con, thời điểm trước khi con được hạnh ngộ với Thầy.

Thuyết duyên khởi trong đạo Phật nói rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có liên hệ với nhau, sự vật, hiện tượng trước là tiền đề, điều kiện cho sự xuất hiện của sự vật, hiện tượng sau nó, không có cái này sẽ không có cái kia. Việc được đọc bài cũng như gián đoạn trong việc đọc bài của con cũng là do kết quả của nghiệp lành và nghiệp ác của con đan xen nhau. Cùng với việc cải thiện tình hình sức khỏe của con, sự tò mò đã thôi thúc con đọc bài. Tuy nhiên, khi đọc xong bài, con đã đi nghỉ vì con không thể ngồi lâu thêm được nữa.

Trong khi đó, với cơ thể ốm đau bệnh tật này, con phải đi lại rất nhiều để gặp gỡ người thân trong gia đình và phục vụ cho công tác giảng dạy của con. Vào ngày 30 tháng 8, con phải đi chuyến xe buýt thông đêm để trở lại Biharsharif bởi vì sinh viên của con cần sự giúp đỡ của con để hoàn thành khóa học. Vào ngày 31 tháng 8, con đến Patna vì con gái con ở nhà một mình với đứa con 4 tuổi và con gái con phải nhịn ăn, nhịn uống trong vòng 24 tiếng đồng hồ để thực hiện nghi lễ thần Ganesh nhằm cầu nguyện cho gia đình được thịnh vượng. Chuyến đi đầy bận rộn và khó nhọc đã làm con kiệt sức, cũng như trì hoãn việc đọc bài và viết comment. Con xin sám hối với Thầy.

Hôm nay, con được đọc bài này thêm một lần nữa và con cố gắng tóm tắt nội dung của bài viết cũng như những ý chính trong bài. Thực tế, về mặt lý thuyết, tất cả chúng con đều có ý thức được tầm quan trọng của vị Đạo sư trong cuộc đời của mình nhưng chúng con phải biết và trải nghiệm vai trò quan trọng của Đạo sư một cách thực tế và thực sự trong cuộc đời của người đệ tử. Đạo sư không chỉ là người truyền giáo mà còn là người dẫn đường, hướng dẫn, người bảo vệ chúng con trong suốt cuộc đời này. Bất cứ khi nào chúng con xao nhãng trên hành trình tỉnh thức, Đạo sư chính là người chỉ ra những điều đúng để chúng con quay về nẻo giác. Bất cứ khi nào chúng con lo lắng, sợ sệt, thối thất niềm tin, thì chính vị Thầy giúp chúng con củng cố niềm tin vào con đường tỉnh thức. Bất cứ khi nào sự nhìn nhận về chân lý của chúng con bị sai lệch thì chính Đạo sư là người làm cho chúng con được nhìn nhận đúng đắn sự vật hiện tượng, và khi chúng con bị sa ngã và bắt đầu trượt theo tà kiến, Thầy nâng đỡ chúng con, ban cho chúng con những lời chỉ dạy, giúp chúng con đứng thẳng dậy và giúp chúng con được vững bước trên hành trình giác ngộ.

Mọi thứ đều có sự cân bằng cho – nhận. Không ai có thể cứ nhận mãi mà không xả ly. Chúng con cũng vậy, chúng con cần phải có trách nhiệm của người học đối với Đạo sư. Trách nhiệm đầu tiên là niềm tin bất thối chuyển vào Đạo sư. Đức Phật cũng khẳng định rằng ai đó không có niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng thì sẽ không đạt được điều gì. Và Phật tử có niềm tin kiên cố vào Thầy Phật Pháp Tăng sẽ giúp chúng con vượt qua được đại dương của khổ đau. Vì vậy, chúng con cần có niềm tin, có lòng sùng mộ. Không có sự sùng kính Đạo sư, hành giả không thể có bất kỳ tiến bộ nào trên hành trình giác ngộ. Lý do rất đơn giản, Đạo sự thấu triệt về luật nhân quả, người đệ tử không thể biết được và hiểu được công hạnh lớn lao và đạo hạnh của vị Đạo sư. Nghi ngờ vị Đạo sư không chỉ làm cho hành giả mất phước, không nhận được ơn phước từ vị Thầy mà còn làm cho hành giả mất đi vị trí Phật tử cao quý. Đây cùng là lý do tại sao đệ tử phải sùng kính vị Thầy và không bao giờ được bất kính Đạo sư. Vị Đạo sư là người hướng dẫn chúng sanh bước đi trên hành trình Bồ tát đạo, nên không được khởi bất kỳ tà niệm nào về vị Thầy, không được nghi ngờ Đạo sư, nếu không thì người đó sẽ phải nhận lãnh những hậu quả thảm khốc, trả cái giá rất đắt về sau. Trong bài, Thầy đã đưa ra ví dụ minh họa rất rõ ràng về hậu quả bất kính vị Đạo sư như trường hợp con quỷ có cái nhìn không thiện cảm đối với vị Đạo sư và do hành vi đó mà bị vào cõi quỷ. Khi ở cõi quỷ, cũng do có cái nhìn ác cảm về vị Đạo sư mà phải thác sanh vào cõi địa ngục. Tóm lại, hành giả cần có chánh kiến, tránh xa tà kiến và giữ vững niềm tin bất thối chuyển vào Thầy và Pháp. Đây là cách duy nhất để bước đi trên con đường Phật pháp.

Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh sống trong hòa bình và thịnh vượng.

Om Mani Padme Hum.

Con – Tantra Sutradaka ( Avinash Kumar Srivastava)

 1. Tantra Upatissa
  Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article. Even thanks to Tantra Sutradaka for explaining the importance of Guru in our lives. I pray Tantra Sutradaka good health so he can keep practicing Dharma and teach students around him the Dharma with Guru’s blessings. May all beings think in right view.

  May Guru and his consort live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum!!!

 2. Tantra Sagovana says:
  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article by Dharma brother Tantra Sutradaka about the importance of Guru in our lives and the significance and necessity of having unwavering devotion to Guru.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 3. Totte Nordahl
  Totte Nordahl says:

  Dear Guru

  Thank you for this article, and thank you Tantea Sutradaka for opening up and shareing your path.

  I am Tantra Mitraga and I bow before Guru’s lotus feet.

  On the other side of the world this is important to read. I apreciate it alot. It is a valuble lesson.

  Regards

  Tantra Mitraga (Totte)

  Om Mani Padme Hum

   

 4. Mật Diệu Hằng
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mitraga (Totte Nordahl) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy cho con đọc bài viết này. Cảm ơn huynh Tantra Sutradaka đã chia sẻ những trải nghiệp của bản thân.

  Con là Tantra Mitraga,  con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

  Ở bên kia bờ đại dương,  con hoan hỷ khi được đọc những dòng cảm niệm này. Những chia sẻ của huynh Tantra Sutradaka rất quan trọng với con. Con đã học được bài học quý báu.

  Con – Tantra Mitraga (Totte Nordahl)

  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Diệu Hằng
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Cảm ơn huynh Tantra Sutradaka đã giải thích tầm quan trọng của Đạo sư trong đời sống của hành giả.

  Con cầu nguyện huynh Tantra Sutradaka khỏe mạnh để huynh ấy theo lời dạy của Thầy và nhờ sự gia hộ của Thầy mà giúp đỡ sinh viên của huynh ấy và hữu tình đến với Phật pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được chánh kiến

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Diệu Hằng
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những cảm niệm của huynh Tantra Sutradaka về tầm quan trọng của Đạo sư trong cuộc sống của chúng con,  cũng như tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sùng kính vị Thầy và có niềm tin bất thối chuyển vào vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh khỏe mạnh và đoạn trừ khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

   

 7. Mật Diệu Hằng
  Mật Diệu Hằng says:

  Dear Tantra Sutradaka,

  Thank you so much for sharing about the important role of Guru on the path of enlightenment. I have learnt that Guru is the one who brings us worldly success and spiritual achievement. No devotion to Guru,  no foundation of liberation,  practitioners of Vajrayana never build the castle of liberation. If the devotion to Guru has still been in Samsara with doubts or wrong thoughts,  the practitioners get nothing but suffering and failure in both worldly life and spiritual life.

  I agree with you that learners should aware of the responsibility for repaying Guru’s kindness and his support. It is not only the responsibility,  devotion to Guru is also a privilege of a disciple. We should take full advantage privilege we have,  the privilege of following Guru and making devotion to Guru,  having the unwavering faith in Guru.

  Having unwavering faith in Guru is right view because Guru represents Buddha,  Dharma and Sangha. Moreover,  right view takes the first in the eightfold path,  right view is the foundation of Buddhist wisdom. Having unwavering faith in Guru leads us to the enlightenment.

  May Guru and his consort have a good health and live long for the sake of all beings.

  May Tantra Sutradaka be healthy and get joyful on the path of enlightenment.

  May Mat Hoang Phuc be reborn in the high realms.

  May all beings free from suffering and achieve the happiness of Buddha ‘s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:
  Dear holy Guru ,

  my name is Tantra Ashihata.

  Oooh blessed Guru, I appreciate you for this wonderful article great are you my trust and confidence in you is uncompromising because of your great fulness and wondered work I love you.

  May you give us the spirit to love you in every conditions we find our self, we love you we worship your lutos feet.

  May Guru live long for the seek of all sentient being.

  Om mani padme hum.

 9. Dear Tantra Sutradaka,

  Thank you for sharing this meaningful thought on Guru and Dharma. In your article, unwavering faith and devotion to Guru is the prerequisite factor for a practitioner to get stable progress on the path of liberation. A suspicion and doubt about a virtuous Guru is the biggest hindrance of the practitioner because a lack of faith will lead to the failure of practicing Renunciation [on what worth renouncing]. The failure of the first factor of enlightenment (Renunciation) will lead to the failure of two following ones (Bodhicitta and Emptiness), then the path to the door of Western Pure Land remains far away. That’s why the Avatamsaka Sutra (The Flower Adornment Sutra) says that faith is mother of all merits.

  May Guru and his consort live long for the benefit of all sentient beings

  May Tantra Sutradaka have health and achieve all righteous wishes

  May all sentient beings be surrounded by the blessings of the Trinity

  Om Ah Hum

 10. sunil says:
  Dear,

  Guru i read sent article and i realize that buddhism is only way to show how to live life in any circumstances

  Thanksgiving to Dear Guru

 11. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Sunil sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, và con nhận ra rằng đạo Phật là con đường duy nhất chỉ ra cho chúng con cách giải quyết vấn đề trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

 12. Tantra Mishataru says:
  Dear Tantra Sutradaka,

  I am so thankful for this article it has touched a certain area that I need to work to. I was harbouring evil thoughts from our Dear Guru but the more I keep knowing him through his dharma teachings it keeps on disappearing slowly by slowly. Without Our Guru’s help we won’t able to grow well through our spiritual journey, therefore I starting now I will change my wrong thoughts to right thoughts. Our mind can deceive us in many ways although knowing this we should take careful consideration to walk on the path of wisdom and that is dharma. I am so relieved even when I read this article. Once again Tantra sutradaka thank you.

  Dear Holy Guru I bow my head to your lotus feet.

  I will trust you and remain loyal through this my spiritual journey, I won’t allow my mind to play tricks and stop me from getting good fruits of dharma that you have for me. I will keep going until I have conquered my mind. May you live longer healthy life for the sake of all sentient beings.

   

  Om Mani Padme Hum.

 13. Sonam Tshering says:
  Dear Guru,

  I feel so fortunate to be one of the persons who read articles at chanhtuduy.com. Till date I would have read many articles (so sorry I don’t remember the exam number) from guru and other writers. Among many I found this article the most relevant to me. Thank you so much to the author for sharing such a valuable thought.

  May Holy Guru live eons! 🙏🙏🙏

  My special thank goes to Ms Violent Trans for encouraging me and sharing such wonderful article with me whenever I request for it.

  Om Mani Padme Hung

   

   

 14. Tantra Mashinaga says:
  Dear Guru,

  Thank you for this article. I agree that we should always trust the Guru to lead us to the path of enlightenmen. I will continue to follow my guru.

  May guru live a long and happy life

  May all beings be free of suffering and attain happiness

  Om Mani Padme Hum

 15. Vivek RS(Tantra Kasila) says:
  Dear holy Guru

  Thanks for reminding us the role of Guru in a person’s life.

  Let the Guru live long and all the sentinel beings have the peacefulness and calmness attained by Buddha

 16. Tantra Aceptina says:
  Dear holy guru

  Thanks for sharing this article, and thanks to tantra sutradaka for share his experience. It happend similar things to me. I feel identificated with this article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status