Dec 4, 2012

Posted by in Pháp là cuộc sống | 19 Comments

Quang cảnh Mật gia Song Nguyễn

Quang cảnh Mật gia Song Nguyễn Cổng thôn Phước Thành Thôn Phước Thành  Con đường vào thôn  Cánh cổng vào Mật gia Song Nguyễn màu nhụ bạc Cửa Mật gia trang nghiêm không tùy tiện đón khách Nơi tịnh cư tu tập (thanh trí) chớ phiếm luận chuyện đời Con đường tiệm tiến Vào mùa phượng nở   Hàng chữ Mật gia Song Nguyễn           Hồ Dấu Chân Phật ở Mật gia Song Nguyễn Công trình Liên Hoa Đài ở Mật gia Song Nguyễn     Quang cảnh Mật gia Song Nguyễn


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status