May 15, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 98 Comments

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

LỜI NÓI ĐẦU:

         Trò Mật Ngã ở Mật gia Tiền Giang mỗi lần tham dự Pháp hội hoặc Pháp sự, nhất là khi hầu chuyện vị Thầy, thường nêu ra những câu hỏi đạo pháp. Tôi đã giải nghi, giải thích, giải đáp, giải luận trên 200 sở vấn của Mật Ngã. Thật hoan hỷ thay khi Mật Ngã ghi lại toàn bộ rồi đệ trình lên vị Thầy. Tôi xem kỹ và chỉnh sửa lại ít lỗi sai về tri kiến Giải thoát, rồi bổ sung một số câu hỏi – đáp. Lại ngẫu nhiên diệu kỳ là trò Mật Hải nhân đọc bài viết của đạo hữu Chánh Chí Công (Trần Công Tâm) tác pháp chiếu quang cho Nguyễn Phong Nhã và đưa ra khuyến nghị đến Mật gia Song Nguyễn, liền viết thỉnh nguyện rồi nhờ đó tác phẩm “Phật học vấn đáp” được ra mắt bạn đọc gần xa.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status