Jan 21, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 43 Comments

Mật Linh Nguyên đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 5 (Phần 2): BÚT MÒN TAY VỤNG LEM NHEM MỰC

ĐỐI LUẬN VỚI TIỀN SĨ THÍCH NHẬT TỪ – Chương V : Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên Chất Bài 5: CHÂN DUNG MỘT VỞ TUỒNG BỘ PHÁI Phần 2 (tiếp theo): Bút mòn tay vụng lem nhem mực   Với kiến văn hạn hẹp, nông cạn về Phật giáo Kim Cương Thừa, ông TNT trở thành kẻ mù xem voi : “Truyền thống Mật pháp bí truyền lúc đầu từ Ấn Độ, về sau chịu ảnh hưởng từ học thuyết gia truyền của Trung Quốc và Tây Tạng. Gia truyền hoặc bí truyền là chỉ truyền lại cho người mà mình tâm đắc nhất. Người sở hữu tri thức đó cảm thấy rằng, mình tin tưởng con người này nhất, có thể người đó là con cái của mình, học trò của mình, người thân của mình hoặc là bạn bè. Nhưng nếu họ không có niềm


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status