Oct 2, 2020

Posted by | 32 Comments

Letter to disciples No.293: WHY WERE THE PRAYERS...

Recently there is a priest in Phuoc Kieng parish, Nha Be district, Ho Chi Minh city whose church was rumored to be a sacred place for prayers. In particular, people believed that all their prayers would come true if they prayed there. The place is named as “Tin Mung church” (Tin mung – Good news). I watched one video in which priest Giuse Tran Dinh Long said although the church...

Read More
Oct 2, 2020

Posted by | 103 Comments

Cư sĩ Phật Giáo là ai? (Nguồn từ:...

Đường link:  https://phatgiao.org.vn/cu-si-phat-giao-la-ai-d43967.html Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia, là những bậc có học, có kiến thức Phật pháp, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác, kể cả các hàng xuất gia. Cư sĩ là “cư gia chi sĩ”, là những bậc có học có tu ở trong Phật pháp nhưng họ hiện thân tại...

Read More
Sep 29, 2020

Posted by | 69 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

On 28 September 2020, even though we were four people having dinner together,...

Sep 29, 2020

Posted by | 1 Comment

Bài 8 về đệ nhất tâm pháp tức là...

Tối qua, ngày 28/09/2020 cùng một lúc 4 người dùng thức ăn như nhau, nhưng...

Sep 29, 2020

Posted by | 35 Comments

Letter from New Zealand: A job,...

Receiving the call from Mrs Patricia, the manager of Abbott’s finance...

Sep 28, 2020

Posted by | 47 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

As I have mentioned about Taking Refuge practices in different aspects of...

Sep 28, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 7: Đệ nhất tâm pháp tức là Bát...

Nhờ Quy y ở nhiều hoạt động khác nhau trong đời thường mà tôi đã nêu ở những...

Sep 28, 2020

Posted by | 14 Comments

Letter to disciples No.291:...

Dear disciples, In lesson 2, we have explored the samsara effect that...

Sep 28, 2020

Posted by | 20 Comments

Letter to Disciples No.291:...

Dear disciples, The instruction in lecturing Buddhist teachings (both written...

Sep 26, 2020

Posted by | 45 Comments

Letter to disciples No. 291:...

Dear disciples, It can be seen that every teacher (religious teachers of...

Sep 22, 2020

Posted by | 52 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Depending on the difference of spiritual competence, one will be approved by...

Sep 22, 2020

Posted by | 2 Comments

Bài 6: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Tùy theo trình độ tâm linh của mỗi người mà họ được vị Thầy chấp nhận nội Quy...

Sep 22, 2020

Posted by | 26 Comments

Letter to Disciples No. 117: DON’T...

Dear disciples, One day, while I was totally focused on driving, I heard the...

Sep 21, 2020

Posted by | 0 Comments

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/09/Bat-pháp-quy-1.mp3...

Sep 21, 2020

Posted by | 19 Comments

Letter to Disciples No.124: WHO...

Dear disciples! I am writing this letter in response to the question of a...

Sep 19, 2020

Posted by | 30 Comments

DOUBTS & REGRETS (AFTER-DOUBT...

There is a Tibetan proverb that said “A needle with two points will not sew...

Sep 15, 2020

Posted by | 64 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

This is the third path that leads to the true nature of mind in the 1st Mind...

Sep 15, 2020

Posted by | 2 Comments

Bài 5: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Đây là lối về Chân tâm thứ 3 trong Bát pháp Quy y thuộc đệ nhất tâm pháp...

Sep 15, 2020

Posted by | 34 Comments

NEAR-DEATH KARMA ( Cận tử nghiệp)

NEAR-DEATH KARMA Recently there is one query from [email protected] who...

Sep 14, 2020

Posted by | 47 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Compassion is the combination of two words empathy (Tu) and sympathy (Bi) (In...

Sep 14, 2020

Posted by | 5 Comments

Bài 4: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

  Từ là thông cảm, bi là thương xót, vậy ý nghĩa khái quát của từ bi là...

Sep 10, 2020

Posted by | 66 Comments

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO...

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO MONTHS, ONE HAPPINESS Dear disciples, Today,...

Sep 10, 2020

Posted by | 21 Comments

Letter to Disciples No.32: PRAISING...

Letter to Disciples No.32: PRAISING THE GREAT VOW OF AVALOKITESHVARA...

Page 10 of 112« First...89101112...203040...Last »
DMCA.com Protection Status