May 12, 2019

Posted by | 3 Comments

Mat Kien: MORE ABOUT APPELLATIONS “GURU” AND...

  Reverend Guru, I take delight in reading your “Letter to disciples No.284: Thinking about Appellation”, from which we have a chance to contemplate what is the right appellation and what is the wrong one in the door of Buddhist Dharma. Once we get through it, could we learn and practice in accordance with the right orbit of Dharma. I would like to extend my sincerest...

Read More
May 10, 2019

Posted by | 61 Comments

MẬT KIÊN VIẾT THÊM VỀ DANH XƯNG ĐẠO SƯ & SƯ...

Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ bài viết của Thầy “Thư gửi các trò 284: Suy ngẫm về danh xưng”. Nhờ đó, chúng con có dịp chánh tư duy để xác lập trong danh xưng chốn Phật môn đâu là chánh (xuất thế gian) và đâu là tà (bám chấp thế gian). Đã xác lập được rồi, mới có thể tri và hành đúng quỹ đạo chánh pháp, loại trừ những phi pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định những ngộ nhận...

Read More
May 10, 2019

Posted by | 94 Comments

Nhân mùa Phật đản 2563:TỪ MỘT BÀI...

  Là người con Phật, những ngày tháng tư âm lịch này, có lẽ ai cũng quan tâm...

May 7, 2019

Posted by | 20 Comments

Letter to Disciples No. 284: IS...

Long time ago when I was a reporter of Ho Chi Minh City’s Police Newspaper,...

May 5, 2019

Posted by | 8 Comments

Memories of Vietnam, Part lll By,...

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet. Tantra...

May 5, 2019

Posted by | 60 Comments

Tantra Sutradaka: HOÀI NIỆM VỀ...

Kính bạch Thầy tôn quý! Om Mani Padme Hum. Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân...

May 2, 2019

Posted by | 77 Comments

CAFE M.G: NO ORDER HERE!

Tôi được Thầy cho phép vào Mật gia Song Nguyễn để tham quan, tôi hoan hỷ...

Apr 29, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên...

...

Apr 23, 2019

Posted by | 231 Comments

Thư gửi các trò 262: PHÁP DANH LÀ...

 Thư gửi các trò 262: PHÁP DANH LÀ GÌ? Hôm nay là ngày 16/ 07/ 2018, như một...

Apr 20, 2019

Posted by | 3 Comments

A FEW THOUGHTS ABOUT “Thanh Tri...

A FEW THOUGHTS ABOUT  “Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING” (Cảm niệm về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn)

Reverend Guru! I would like to extend my sincere gratitude to you for writing...

Apr 19, 2019

Posted by | 9 Comments

Letter from India: Memories of my...

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet  Life is full...

Apr 19, 2019

Posted by | 13 Comments

Letter from India: Memories of my...

Reverend Gurujee I bow before your Lotus Foot Om Mani Padme Hume        I do...

Apr 18, 2019

Posted by | 51 Comments

Thư Ấn Độ: PHÁP HỘI MẬT GIA SONG...

Kính bạch Thầy tôn quý! Om Mani Padme Hum. Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen...

Apr 18, 2019

Posted by | 63 Comments

Thư Ấn Độ: CHUYẾN BAY BÃO TÁP (Bài...

Thư Ấn Độ: CHUYẾN BAY BÃO TÁP (Bài mở)

Kính bạch Thầy tôn quý! Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy! Om...

Apr 16, 2019

Posted by | 30 Comments

Linh mục Phao lô An Bình: thêm một...

_Trang Youtube :”Tủ sách Công Giáo” _Linh mục Phaolo An Bình Tôi là Phạm Đức...

Apr 16, 2019

Posted by | 95 Comments

ĐẠO PHÁP & GIA TỘC: giữa hai...

ĐẠO PHÁP & GIA TỘC: giữa hai bờ “riêng chung”

Kính bạch Thầy! Đọc bài “Thư gửi các trò 282: Quá khứ, hiện tại, vị lai”, con...

Apr 16, 2019

Posted by | 59 Comments

CẢM NIỆM VỀ TU PHÁP “CÚNG...

CẢM NIỆM VỀ TU PHÁP “CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”

Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã vì Bồ đề tâm mà chấp bút cho tác phẩm...

Apr 13, 2019

Posted by | 109 Comments

Thư gửi các trò 283: BUFFE TÂM PHÁP

Thư gửi các trò 283: BUFFE TÂM PHÁP Các trò thân mến! Mật Hạnh Giác là tay ăn...

Apr 10, 2019

Posted by | 55 Comments

Không tranh luận với kẻ không xứng,...

Không tranh luận với kẻ không xứng, phải đối luận nhằm bảo vệ chánh kiến để họ hiểu :  KẺ NGU TƯỞNG MÌNH TRÍ, XỨNG GỌI KẺ CHÍ NGU

Không tranh luận với kẻ không xứng, phải đối luận nhằm bảo vệ chánh kiến để...

Apr 9, 2019

Posted by | 47 Comments

PHẢN BIỆN XẢO NGÔN CỦA JOSEPH LƯƠNG

PHẢN LUẬN NHỮNG LẬP LUẬN XẢO NGÔN CỦA JOSEPPH LƯƠNG Lời dẫn: Vừa qua, ngày...

Apr 8, 2019

Posted by | 117 Comments

Thư gửi các trò 282: QUÁ KHỨ, HIỆN...

Thư gửi các trò 282: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, VỊ LAI

Thư gửi các trò 282: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, VỊ LAI Các trò thân mến! Các trò đều...

Apr 7, 2019

Posted by | 69 Comments

Thư Thụy Điển: PHO TƯỢNG BÊN SÔNG

Thư Thụy Điển: PHO TƯỢNG BÊN SÔNG

Một buổi chiều đẹp trời, sau khoảng thời gian miệt mài tìm kiếm tài liệu cho...

Apr 7, 2019

Posted by | 5 Comments

Thanh Tri – the 3rd Mind...

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING...

Page 10 of 92« First...89101112...203040...Last »
DMCA.com Protection Status