Sep 20, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 29 Comments

NÓI VỚI NGƯỜI TÂM THỨC BỆNH HOẠN

NÓI VỚI NGƯỜI TÂM THỨC BỆNH HOẠN Nói với người tâm thức bệnh hoạn Gửi tới Nhất Tâm – Quyết vãng sanh Tôi là một Phật tử, thích đọc các bài viết về đạo Phật và trước có thường xuyên quá mục trang thuvienhoasen.org (lý do là khi tôi tìm kiếm trên Google các sách, kinh điển Phật giáo thường thấy trang web này hiện ra thứ tự đầu tiên). Mấy ngày trước tôi có đọc được 2 bài viết trênthuvienhoasen.org, một là “Cái gọi là đạo sư Thinley Nguyên Thành” của Hoàng Liên Tâm, hai là bài “Vài nhận xét về hội chứng giáo chủ” của ông, một tác giả với bút danh hết sức kỳ quặc làm tôi phải lưu ý. Sau đó tôi có tìm hiểu và đọc được các bài viết phản hồi trên chanhtuduy.com mà không thấy đối luận tiếp theo của 2 ông. Bản thân tôi là một trí thức, thông thạo nhiều ngoại ngữ,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status