Sep 19, 2017

Posted by in Giáo điển | 7 Comments

NHẤT TÂM “BỊA ĐẶT” QUYẾT VÃNG SANH CÕI THẤP!

NHẤT TÂM “BỊA ĐẶT” QUYẾT VÃNG SANH CÕI THẤP! 1. Tại phần “Thực trang trước mắt”: Tác giả liệt kê một loạt những giáo chủ tự xưng, trong đó có “một đạo sư mới ra lò: Thinley Nguyên Thành” – NV.  – Vậy Thầy Thinley Nguyên Thành tự xưng mình là “giáo chủ” khi nào? ở đâu? vui lòng chỉ rỏ ra, nếu không thì tác giả là kẻ bịa đặt.  – Khi liệt kê như vậy thì đây là một sự cào bằng, cẩu thả trong cách nhận định và hành xử, thể hiện thái độ dìm hàng “khinh chê vị Thầy” mà Mật điển đã xác quyết. Tác giả đã tự lộ mình (1)chưa hề “nghiên cứu cẩn thận, nghiêm túc” và theo “…quan điểm chánh kiến của đạo Phật” những gì Thầy Thinley Nguyên Thành đã giảng viết, (2)nếu có nghiên cứu thì cũng chẳng thẩm thấu gì, chẳng hiểu gì như “nước đổ đầu vịt”,


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status