May 12, 2013

Posted by in BÀI MỞ | 98 Comments

MẬT NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN

MẬT NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN

Mùa Phật đản, ở chùa nào cũng tôn trí hình ảnh một cậu bé trẻ bụ bẫm, một tay chỉ lên trời, một tay thỏng xuống đất. Dưới là đóa sen nâng đở gót chân, không phải một mà là bảy đóa sen. Xung quanh em bé nhiều cung nữ chắp tay kính cẩn. Trên không hiện diện nhiều vị trời, thần tiên biểu lộ sự hoan hỷ trước sự ra đời của em bé. Đó là bố cục không gian đặc sắc trong ngày sinh của Đức Phật, trong thân tướng con người, tại vườn Lâm tỳ ni, thành phố Ca tỳ la vệ, nước An độ thời cổ đại, cách đây hơn 2500 năm. Sự kiện Ngài sinh ra gọi là đản sinh. Về sau, kỷ niệm ngày sinh của Phật, người ta gọi là Phật đản.

Những sắc màu huyền diệu vào ngày đản sinh của Đức Phật, nhưng sự mô tả toát lên chưa nói hết ý nghĩa thâm sâu. Để hiểu diệu nghĩa thậm thâm chúng ta đi vào từng lớp nghĩa bên trong. Đầu tiên là giá trị đích thực của con người và đời người!
Giá trị đích thực của đời người toát lên một mật nghĩa mà ngoại đạo không thể nghĩ tưởng: Niềm kiêu hãnh thiêng liêng của con người. Bao quát mật nghĩa ấy là một câu nói lúc Ngài vừa đản sinh: THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN! Có nghĩa là “Trên trời, dưới trời chỉ có cái ta là tôn quý!”. Đây là một thông điệp minh triết nhất mà trước Ngài, không có ai tuyên xưng được.

THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN!

Cái ngã mà Đức Phật tán thán là cái tôi của mỗi người chúng ta, hay nói cách khác là bãn ngã của mỗi chúng sanh, chứa đựng cái tâm của con người. Tuy cái ngã là cái ngã bình thường của con người nhưng Đức Phật khẳng định là tôn quý bởi vì bằng huệ nhãn nhà Phật, nó được thấy như là một chỗ chứa đựng tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Riêng Phật giáo Mật tông chỉ rõ là toàn bộ 100 Bổn tôn hiền minh và phẫn nộ đều nằm trong thân vi tế của con người, nói cách khác là nằm trong bãn ngã của con người. Chính nhờ “cái ngã” ấy mà con người mới khám phá chân lý tuyệt đối, giải thoát mình và chúng sanh khỏi luân hồi sanh tử.
Cái ngã “độc tôn” này chỉ giá trị đích thực của con người mà các loài khác không thể sánh được. Ở kinh “Tứ thập nhị chương” Phật dạy có 20 điều khó được, thân người là một điều được nêu ra trước tiên. Trong kinh “Bảo tích” Phật cho biết cơ hội được làm người khó như con rùa mù lọt vào bọng cây sau mỗi trăm năm một lần trồi lên giữa đại dương mênh mông. Vì khó được thân người nên số lượng con người hiếm hoi so với các loài khác, tựa như đất trong móng tay thật quá ít so với đất của địa cầu. Ở khu vườn nhà tôi có một con suối nhân tạo dài khoảng 42 mét, thế mà hiện nay loài cá trong đó nhiều đến vô kể, từ chú lớn đến chú cá nhỏ li ti. Trong khi đó ở làng Phước Thành nơi tôi ở rộng không thua gì một phường lớn trên TP HCM nhưng chỉ có 1.500 hộ gia đình. Không đâu xa, để ý như vậy tôi cũng có thể chứng minh lời của Phật!
Tuy nhiên, ý nghĩa đích thực của loài người không phải chỉ ở số ít, mà là ở chỗ họ có nhiều ưu điểm hơn các loài khác trong tu tập Phật pháp. Kinh Phật chỉ rõ những nguyên nhân sau đây: loài ở địa ngục bị hành hình suốt ngày lẫn đêm nên không thể tu tập; loài quỷ đói khát suốt năm nên không thể tu tập; loài súc sanh ngu si và sợ hãi không thể tu tập; loài thần sân hận và ưa đấu đá nên không thể tu tập; loài trời tự do phóng dật nên không thể tu tập. Chỉ có loài người mới có thể tu tập vì loài người được tự do, thông minh, vừa có khỗ đau vừa có sung sướng, thọ mạng giới hạn đủ để nhận biết vô thường mà tấn tu giải thoát. Trong trước tác “Bồ đề chánh đạo. Bồ tát giới luận” Đại sư Tongkhapa, đại thành tựu giả của Phật giáo Mật tông Tây Tạng cho biết, loài người vừa được thọ giới tự nhiên và vừa được thọ giới của giới sư. Bởi vậy, loài người thọ nhận được nhiều giới hơn các loài khác. Nhờ giữ được nhiều giới luật nên giới thể thanh tịnh hoàn toàn, nhờ thế mà nhanh thành đạo nghiệp, đạt giải thoát rốt ráo. Một vị thiên tử vừa ra đời đã có được 10 giới tự nhiên vì do thiện nghiệp kiếp trước. Song, vị trời ấy không thể thọ thêm được giới nào để có thể tăng thêm công đức. Đế Thích Thiên Chủ cũng không thể truyền giới. Các vị trời cõi Sắc giới cũng không thể truyền giới, không thể là giới sư. Do vậy, các vị trời khó tiến tu như loài người.

Thành tựu giả Tongkhapa

Con người khi vừa sinh ra đã có được 5 giới nhờ thiện nghiệp kiếp trước. Phật chỉ ra trong phần Giới luật nhà Phật, nếu muốn được làm loài trời con người phát thệ giữ 10 giới; nếu muốn được làm tỳ kheo để giải thoát luân hồi, con người thọ nhận 250 giới luật, riêng tỳ kheo ni – 350 giới luật; muốn trở thành Bồ tát vị tỳ kheo ấy thệ nguyện giữ thêm 58 giới nguyện Bồ đề tâm theo Giới nguyện đại thừa, hoặc 64 giới nguyện Bồ đề tâm theo Giới nguyện Mật thừa. Trong Mật thừa còn có 24 giới luật Mật thừa, 50 giới luật của Năm bộ Phật… Vì vậy, con người giống như bình chứa như ý, dung nạp tất cả những loại nước giới hạnh để trở thành tinh túy giải thoát.
Càng thọ giữ nhiều giới con người càng gần cửa giải thoát vì Giới sinh Định, Định sinh Huệ, Huệ là phương tiện để giải thoát rốt ráo. Nhấn mạnh tầm quan trọng của trí huệ, Phật dạy trong kinh “Bát đại nhân giác”: DÙNG TRÍ HUỆ LÀM NGHIỆP. Loài trời không thể thọ thêm giới vì họ khó giữ được giới luật. Tương truyền, ở Trung Quốc thời cận đại, có 8 vị rồng đến xin quy y hòa thượng Tuyên Hóa, Ngài chấp nhận họ quy y Phật Pháp Tăng, nhưng không truyền giới vì loài rồng không thể giữ giới. Họ hoan hỷ ra về. Qua đó cho thấy hệ thống giới luật của nhà Phật siêu việt hơn ngoại đạo không chỉ nhờ vào số nhiều mà còn thể hiện sự đối trị nhiều khía cạnh của phiền não gây ra.

Đức Phật và thánh chúng

Loài người do đó hơn các loài khác là tự mình làm giới sư, đắc được giới thể, nâng cao giới hạnh. Bởi vậy, Phật bảo gia tài thánh nhân gồm 7 món, trong đó có giới hạnh. Xét ở mặt siêu hình, quang minh của loài người, nhất là những vị chân sư rực rỡ hơn cả những vị trời, vị tiên bởi nhờ giữ được nhiều giới. Nhờ có khả năng truyền giới nên những ai tu tập với những giới luật toàn phần, họ được các vị người, trời, quỷ thần tôn kính. Do vậy, không ngẫu nhiên Phật được có danh hiệu là “Thiên nhân sư”, tức là “Thầy của trời, người”. Trước khi có Phật, không ai nhận định đúng giá trị loài người. Tất cả 96 ngoại đạo cùng thời Đức Phật đều cho rằng con người tu tập thành công đạo nghiệp cao nhất chỉ làm thiên tử, con nghĩa là con trời, dân trời. Ở cõi trời Dục giới thì mỗi tầng trời đều có Thiên chủ; ở cõi Sắc giới thì có Phạm chúng thiên (những vị trời con), Phạm phụ thiên (những vị trời cha), Phạm phụ thiên (Vị Chúa trời ở cõi nhị thiền); chỉ khi lên đến cõi tam thiền, tứ thiền mới hết sự phân biệt… Tuy nhiên, khi làm người Phật khẳng định nếu tu hành đúng chánh pháp thì sẽ trở thành Phật, ngang hàng với Ngài. Do đó, Phật từng nói: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.
Có được thân người là quý vì bản chất có nhiều ưu điểm như đã nêu trên nhưng đã được thân người mà biết được Phật pháp, tin theo chánh pháp và tu hành theo pháp Phật lại là một vấn đề khác. Ở đây Phật muốn nhấn mạnh giá trị của đời người. Có nghĩa là con người tập trung năng lượng của thân, ngữ, tâm vào mục tiêu giải thoát. Ngược lại nếu không như vậy, xem như người đó không biết tận dụng cơ hội quý báu, chẳng khác gì đến được kho tàng mà trở về với tay không. Từ đây, có thể khẳng định rằng thân người là quý nhất, đời người là phương tiện thiện xảo để tấn tu giải thoát thành Phật. Đây là mật nghĩa của “THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN” (Trên trời, dưới trời chỉ có cái ta là tôn quý). Mật nghĩa này phản ánh một trạng thái hoan hỷ vô song, đó là niềm kiêu hãnh thiêng liêng như đã nêu ở đầu bài.
Đọc đến đây độc giả có thể tự vấn rằng Phật dạy môn đệ khiêm tốn, tại sao lại phát ngôn một câu nói mang tính chất tự kiêu? Thực ra không phải như vậy! Phật chỉ nói ra sự thật, chỉ ra chân lý tuyệt đối, nêu lên một nhận thức luận siêu việt mà trước thời của Ngài, không ai có thể dám nghĩ đến! Trái với đạo khác là đề cao, tôn vi Trời, Thần, Đức Phật xác quyết chỉ có con người là tôn quý, vì con người có thể thành Phật. Đây là mật nghĩa của Niềm kiêu hãnh thiêng liêng, chỉ hiển bày trong thời Phật giáo hậu kỳ khi Mật thừa phát triển. Đây là cá tính Mật giáo. Trong tác phẩm nổi tiếng của mình “Mật giáo nhập môn. Quan kiến Mật giáo” Yeshe Rinpoche nhấn mạnh rằng thói quen cảm thấy bất mãn về thân khẩu ý của mình rất có hại, khiến ta luôn buồn rầu, trầm uất. Cách đối trị khuynh hướng này là gây dựng cho mình niềm kiêu hãnh thiêng liêng được thực hiện trong Mật giáo vào giai đoạn Phát triển Du già. Lúc bấy giờ chúng ta bước vào kinh nghiệm của một niềm kiêu hãnh thiêng liêng là hóa thân của một vị Phật, tâm mình thoát khỏi mọi giới hạn thông thường, trái lại được nâng lên một tầm cao giác ngộ. Đây là luận giải về SỰ, trên bình diện về LÝ, chúng ta đều thấy nếu ai luôn giữ thái độ tự tu, đố kỵ người khác, bạn sẽ sự nhiên biểu lộ mình như một kẻ phiền não, thất chí, sân hận,. Lúc ấy, trường tâm linh xung quanh họ phóng xuất những ba động quang minh thô kệch, chiêu cảm ác nghiệp hơn là thiện nghiệp. Nếu họ trầm mình trong sóng lực tâm linh của niềm kiêu hãnh thiêng liêng bằng cách tập trung vào những phẩm tính từ bi, trí huệ của vị Phật quán tưởng, họ sẽ đón nhận những làn sóng cảm hứng thanh thoát, có khả năng chuyển hóa đời sống của mình một cách trọn vẹn.
Kiêu hãnh là tính cách tiêu cực của người đời, nhưng Phật giáo Mật tông chuyển hóa mọi năng lượng của tâm thức thành trí tuệ, tạo ra cơ hội giải thoát. Chính vì vậy mới có niềm kiêu hãnh thiên liêng rằng “THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN”!

Thinley_Nguyên Thành

 1. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Khi con đọc bài viết của Thầy con chợt nghĩ lại ý nghĩa của cái tên mà Thầy đặc cho con là “Mật Ngã”.Thầy mong cái ngã phàm phu của con dần dần gọt dũa thành cái vô ngã của chư Phật.Con biết cái bản ngã của con quá lớn và cũng khó gọt dũa,nhưng con sẽ cố gắng.Và con cũng tin rằng trong tương lai cái bản ngã phàm phu của con sẽ được gọt dũa hết trở thành cái vô ngã.Vì con đã có Thầy và Bổn Tôn giúp con.Con cảm ơn Thầy!
  • Mạc Thị Duyên says:
   kính bạch Thầy!

   chúng con được sinh ra trong thân thể,hình hài loài người đã là một điều rất đáng trân quý.con sẽ cố gắng sống có ích hơn .Nguyện cho chúng sanh,cho những ai chưa biết trân trong bản thân mình sẽ được hồi hướng đi đúng hơn.

 2. Có những thứ rất quý giá nhưng đôi khi chúng con lại xem thường – thân người khó được.
  Có những điều vô cùng ẩn mật, cao sâu nhưng chúng con lại lầm tin chắc rằng mình đã tỏ tường – bản ngã của chúng con.
  Nhưng ôi thôi … chúng con đã mê muội biết chừng nào khi nay được nghe thấy bài Thầy giảng, chúng con mới hiểu thấu sự quý hiếm của thân người ra sao và sự linh thánh đáng tự hào của bản ngã thiêng liêng trong Mật giáo nói riêng và Phật giáo nói chung là như thế nào.

  Chúng con cảm đội ơn Thầy – bậc đạo sư tâm linh, thay cho Tam Bảo mười phương ba thời đã từ bi quy y, truyền trao giới pháp, quán đảnh và đặc biệt là khai sáng trí huệ, tri kiến giải thoát cho chúng con. Để giờ đây chúng con có thể tự hào mà tuyên xưng rằng – chúng con là hành giả Mật tông, đệ tử của Đạo sư Thinley Nguyên Thành, dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quan Thế Âm, đạo tràng Mật gia Song Nguyễn.
  Chúng con cảm đội ơn Thầy vô cùng. Chúng con xin tán thán những những phẩm tính siêu việt của Thầy bằng một đại dương những bài ca tán tụng tuyệt vời, nhưng giống như một đại dương bao la không đáy, con chưa từng khô cạn nguồn diễn bài những đức hạnh, công hạnh của Ngài đồng với các Đấng Chiến thắng khắp mười phương.
  Con cầu mong Ngài từ bi trụ thế dài lâu ở cõi thế gian và tiếp tục cứu giúp chúng sanh đang còn trong vòng luân hồi sinh tử như chúng con.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Diệu Viên Nguyên says:
  Mô Phật!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết nên một bài Pháp đầy ý nghĩa. Tâm trí con đã được khai mở rất nhiều. Trước đây khi biết đến câu nói của Đức Phật “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn!”, con cũng có những sự thắc mắc tại sao Đức Phật lại đề cao bản ngã của con người, có mâu thuẫn chăng với những gì con được biết trước kia là người tu phải hướng đến cái “vô ngã”. Nay con đã được giải tỏa hết những khúc mắc đó qua bài viết này của Thầy. Con nhận ra được giá trị cao quý của con người vì ” cơ hội được làm người khó như con rùa mù lọt vào bọng cây sau mỗi năm trăm năm một lần trồi lên giữa đại dương mênh mông” – Kinh “Bảo Tích”.
  Bởi vì có được thân người là quý hiếm nên con cần phải tận dụng kiếp người để tu tập theo đúng chánh pháp. Dù căn cơ chậm lụt nhưng con nguyện siêng năng học hỏi Giáo pháp từ nay đến khi giác ngộ tối thượng. Con xin được cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã cho con và tất cả chúng sanh nguồn sáng chánh pháp và chánh tư duỵ.
  Con cầu mong Thầy trụ thế dài lâu để dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi u minh tà kiến, tiến lên trên con đường đi tới giác ngộ.
  Om mani padme hum.
 4. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy duoc doc bai giang cua Thay.Co duoc than nguoi that quy hiem .Vi vay chung ta nen tan hien than,ngu,tam cho giao phap voi niem kieu hanh thieng lieng.De khong phi pham than nguoi va y nghia cua mot doi nguoi.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 5. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc bài giảng của Thầy về “Mật Nghĩa Ngày Phật Đản”,giúp chúng con nhận biết được khi chúng con có được thân nguời thì quý báu biết bao,bởi vì:”loài quỷ đói khát suốt năm nên không thể tu tập; loài súc sanh ngu si và sợ hãi không thể tu tập; loài thần sân hận và ưa đấu đá nên không thể tu tập; loài trời tự do phóng dật nên không thể tu tập. Chỉ có loài người mới có thể tu tập vì loài người được tự do, thông minh, vừa có khỗ đau vừa có sung sướng, thọ mạng giới hạn đủ để nhận biết vô thường mà tấn tu giải thoát.”
  Và giá trị đích thực của con nguời là một Mật nghĩa với câu nói:” THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN”(trên trời,dưới đất chỉ có cái ta là tôn quý).
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy vê đã ban cho chúng con bài Pháp này . Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô
  Cầu mong tất cả chúng con sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
  OM MANI PADME HUM
 6. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò đã đọc bài. Trò cảm tạ Vị Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 8. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con đọc bài này rồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Om Ah Hum!
 9. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài ” Mật nghĩa ngày Phật đản” do nhờ đó con được bổ xung thông tin và mật nghĩa thâm sâu ngày Đức Phật đản sanh ở cõi ta bà, cũng là thấy được rằng hiện kiếp này được làm người thật hiếm như “rùa mù lọt bọng cây, trăm năm mới nổi lên một lần giữa đại dương rộng lớn”. Do nhờ đó mà càng quý trọng những giây phút làm người để tu tập, để theo lời dạy của Đức Phật mà đạt đến giải thoát, về cõi niết bàn viên mãn như lời dạy của Đức Phật “ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Vì chỉ khi có thân người mới có đủ điều kiện cần và đủ để học hỏi, suy tư và tu tập, theo những giáo huấn của Đức Phật. Thọ mạng con người giới hạn, lại được tự do, có trí tuệ, vừa có khổ đau vừa có sung sướng, để nhận biết vô thường mà tinh tấn tu đạt giải thoát. Vậy khi đang còn là người, con càng hiểu được trân giá trị mà tinh tấn tu tập, từng giây, từng phút theo những giáo huấn của Đức Phật để đạt giải thoát khỏi phiền não khổ đau kiếp này, an lạc đời này, cực lạc đời sau. Có được thân người với đầy đủ tự do và thuận cảnh là cơ hội hiếm có để học theo giáo pháp của Đức Phật thông qua những bài giảng của Thầy Cô. Chúng con vốn vô minh, đâu biết được những sự trân quý khi làm người nên thường hay làm ác, không đúng chánh đạo, không đúng với những lời dậy của Đức Phật mà thọ mạng ngày càng ngắn dần, con càng cảm niệm được ơn phước của Thầy Cô chỉ dậy, cho con ngày lại ngày hiểu được giáo lý của Đức Phật, cho con cơ hội để tu tập đúng với chánh pháp, tiến tu trên con đường giải thoát.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 10. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Mật nghĩa ngày Phật Đản”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Qua bài viết, con hiểu được giá trị đích thực của con người và đời người:

  – Con người là đối tượng duy nhất có thể thọ giới và tu tập để thành Phật trong tương lai. Sinh ra làm thân người quý hiếm như con rùa mù lọt vào bọng cây sau mỗi một trăm năm một lần trồi lên giữa đại dương mênh mông. Trong thân vi tế của con người có 100 Bổn tôn hiền minh và phẫn nộ…

  – Đời người là phương tiện thiện xảo để tấn tu giải thoát. “Con người tập trung năng lượng của thân, ngữ, tâm vào mục tiêu giải thoát. Ngược lại nếu không như vậy, xem như người đó không biết tận dụng cơ hội quý báu, chẳng khác gì đến được kho tàng mà trở về với tay không”.

  Qua bài viết, con cũng hiểu rằng giới luật nhà Phật là để đối trị nhiều khía cạnh của phiền não gây ra chứ không phải để ràng buộc người tu.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng con đều biết “tận dụng cuộc đời” trong kiếp sống này.

  Om Ah Hum.

 11. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 12. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc và hiểu bài này rồi ạ!
  Um Mani Padme Hum!
 13. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ân Thầy đã khai thị cho con về ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của Đức Phật ” THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN”. Nhờ có lời chỉ dạy của Thầy con mới hiểu được vì sao ” thân người là quý nhất, đời người là phương tiện thiện xảo để tấn tu giải thoát thành Phật”. Con nguyện cầu cho tất cả mọi chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
 14. Mật Quang Minh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ đọc bài viết “Mật nghĩa ngày Phật Đản” của Thầy và phản hồi của các đạo huynh . Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Qua bài pháp của Thầy con hiểu được rằng: Thân người là quý nhất, đời người là phương tiện thiện xảo để tấn tu giải thoát thành Phật. Đặc biệt thọ mạng con người giới hạn, lại được tự do, có trí tuệ, vừa có khổ đau vừa có sung sướng, để nhận biết vô thường mà tinh tấn tu đạt giải thoát. Vậy khi đang còn là người, con càng hiểu được giá trị mà tinh tấn tu tập, theo những giáo huấn của Đức Phật để đạt giải thoát khỏi phiền não khổ đau kiếp này, an lạc đời này, cực lạc đời sau Đức Phật khẳng định rằng chỉ có con người là tôn quý, vì con người có thể thành Phật. Đây là mật nghĩa của Niềm kiêu hãnh thiêng liêng của câu nói ” THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN”. Con cảm niệm được ơn phước của Thầy Cô chỉ dậy, cho con ngày lại ngày hiểu được giáo lý của Đức Phật, để con cơ hội để tu tập tinh tấn đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ma ni pad me hum !
 15. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ đọc bài viết “Mật nghĩa ngày Phật Đản” của Thầy. Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. mat nguyen'(u says:
  Kinh bach Thay, con da doc bai Thay viet va nhung comment cua cac dao huu kim Cuong… con rat vui mung, vi doi nay CO Thay,va dao huu thien tri thuc, Kinh mong Thay luon de tam den con…Om Ah Hum ! .
 17. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc lại bài” Mật nghĩa ngày Phật đản”.Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được giá trị cao quý khi có được thân người.Trong kinh “Bảo tích” Phật cho biết cơ hội được làm người khó như con rùa mù lọt vào bọng cây sau mỗi trăm năm một lần trồi lên giữa đại dương mênh mông. Vì khó được thân người nên số lượng con người hiếm hoi so với các loài khác, tựa như đất trong móng tay thật quá ít so với đất của địa cầu. Đã sở hữu được thân người quý hiếm như vậy nếu như chúng ta không tu Phật thì chẳng khác nào người đến xứ sở đầy ngọc báo trở về tay không. Khi làm người Phật khẳng định nếu tu hành đúng chánh pháp thì sẽ trở thành Phật, ngang hàng với Ngài. Do đó, Phật từng nói: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. So với 96 ngoại đạo tu hành thành công nhất chỉ được làm con trời, dân trời.Vì vậy giá trị cao quý của thân người là tu Phật để được giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum!
 18. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con.Con cũng đã đọc các comments của các Đạo huynh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác Ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Mật Pháp Vân (Như Mai) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài giảng về ” Mật nghĩa ngày Phật đản”. Con hiểu rằng đó chính là ý nghĩa cao diệu liên quan tới ngày sinh của Đức Phật. Trước Ngài, chưa có Đạo nào hướng môn đồ của mình tu tập với mục đích tối thượng là ” vãng sanh Tây Phương”. Lại cũng nhờ có Ngài mà con người hiểu được thân người là cao quý, đặc biệt là có niềm kiêu hãnh thiêng liêng bởi mỗi người đều có 100 bổn tôn bên trong.

  Phật tử đi trên con đường tu tập tựa như chiếc bình chứa giới hạnh mà các loài khác không có được.

  Con cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được Phật Pháp trong đời này, được quy y Tam Bảo và làm học trò của một vị Đạo sư dẫn dắt đi theo con đường của chánh pháp. Như vậy, con đã ít nhiều đến kho báu mà không trở về tay không. Con hiểu rằng bản thân con cần nỗ lực làm thanh tịnh thân, ngữ, tâm để có thể làm một bình chứa thích hợp.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Gia Hạnh says:
  Mô Phật
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 21. Nga (HN) says:
  Con hiểu là càng giữ giới thì thân-khẩu-ý càng thanh tịnh, sẽ càng loại trừ được vô minh và giữ được giới là điều kiện tiên quyết để đạt được định và huệ. Con tự hỏi sao tỳ kheo ni lại phải giữ nhiều hơn 100 giới, biết là tốt nhưng liệu có bất bình đẳng nam nữ không ạ?
  • Chánh Tri says:

   Không phải là bất bình đẳng mà đó là nền tảng nâng cao ưu điểm và hạn chế nhược điểm mà Đức Phật đã thấy rõ!

  • Chánh Tri says:

   Trò chưa phải là tỳ kheo, đang là người nhập đạo đừng nghĩ gì xa hơn! Riêng với người tu Mật tông, người cư sĩ nam và nữ cùng những giới luật giới nguyện như nhau.

  • Nga (HN) says:
   Dạ, con cảm tạ thầy đã khai thị
 22. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 23. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này , con hiểu và sẽ kiên trì không ngừng nghĩ cho dù có bao nhiêu oán nghiệp phải trả , con vẫn nhất tâm hướng về Thầy….. với niềm kiêu hãnh hoa lan k dễ dàng bị tuyết trắng dập vùi.
  Con kính chúc thầy, cô thật nhiều sức khỏe.
  Om Mani Padme Hum.
 24. Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạh.
  Om Mani Padme Hum
 25. Ngọc Bích says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con.
  Con cầu nguyên cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ah Hum.
 26. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết ” Mật nghĩa ngày Phật đản ”
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum.
 27. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Thưa Thầy, con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con xin sám hối với Thầy rằng đã có những lúc con không biết quý trọng thân người của mình mà có những suy nghĩ kỳ quặc, ngu muội. Con xin cảm tạ Thầy đã khai thị.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ để trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum.
 28. Đặng văn đức says:
  Con thua Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài giảng MẬT NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN) rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy Cô đã khai thì cho chúng con hiểu thêm về Thân Người Là Cao quý ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padmehum
 29. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Bạch thầy con đã đọc bài này. Con cảm ơn thầy
 30. Nguyễn Thị Mỹ Linh (Phú Quốc) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  • Chánh Tri says:

   Mời con đọc tiếp những bài trong mục “Thư gửi các trò”.

 31. Bảo Vương says:
  Thưa Bạch Thầy.
  Con là Lưu Bảo Vương. Quê ở Quảng Ninh.
  Con đã đọc bài rồi ạ.Cảm ơn thầy.
 32. Nguyễn Như Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy .
  Con đọc bài viết rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Con tên Nguyễn Như Quỳnh (08-11-1997),ở thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh.
  Con cảm ơn Thầy
 33. Thy thy says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
 34. Diệu Ánh says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
 35. Nguyễn Tấn Lợi says:
  kính bạch Thầy,
  ccon đã đọc xong bài này rồi ạ,
  con hoan hỉ với chỉ dạy của Thầy.
  con cầu nguyện Thầy,Cô sức khoẻ trường tồn vì lợi lạc chúng sanh.
 36. Mật Tấn khải says:
  Kính bạch Thầy .
  Con hoan hỷ khi đọc bài giảng của Thầy”MẬT NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN”
  Bài giảng của Thầy đã cho con nhận biết được khi có được thân người quý báu’Như con rùa mù lọt vài bọng cây sau mỗi trăm năm mới một lần trồi lên giữa đại dương mênh mông’ chỉ có thân người mới có thể tu tập ‘ vì con người được tự do ,thông minh, vùa có khổ đau vừa có xung sướng thọ mang giới hạn đủ để nhận biết vô thường mà tinh tấn tu tập , có cơ hội tốt để tu tập Phật pháp theo đúng quỹ đạo chánh pháp để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. ” (1)Đã được làm người mà không tu tập Chánh Pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc châu báu mà trở về tay không .đây là một thất bại trầm trọng.” 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG CỦA MỘT ĐỜI TU.
  Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho con bài pháp quý báu ý nghĩa và lợi lạc này, về mật nghĩa ngày Phật Đản, mật nghĩa của câu tuyên ngôn của ĐỨC PHẬT niềm kiêu hãnh thiêng liêng. ” THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN” có nghĩa là trên trời ,dưới trời chỉ có cái ta là tôn quý .đây là cái ngã bởi giá trị quý hiếm của thân người.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 37. Mật Nhẫn Hòa says:
  Thưa thầy con đã đọc bài,con cảm ơn sự chỉ dậy của thầy
 38. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy Bài này con đã đọc rồi ạ Om mani padme hum
 39. Mật Thanh An - Đường Thanh Hoài says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài “Mật nghĩa Ngày Phật Đản” rồi ạ !
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Om Manni Padme Hum.
 40. Trần Thị Ngát (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy.
 41. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy..!!
  Con là đào tùng lâm, con ờ quảng ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầ, Cô vì lợi lạc chúng sanh
 42. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy..!!
  Con là đào tùng lâm, con ờ quảng ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầ, Cô vì lợi lạc chúng sanh
 43. Đỗ Thị Thuỳ Linh says:
  Kính bạch thầy
  Con là đỗ thị Thuỳ linh ở hạ long quảng ninh . Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy cô, chúc thầy cô mạnh khỏe và trang chanhtuduy.com ngày càng phát triển hơn ạ.
  Om manni padme hum
 44. Tô Diệp Hà says:
  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy, Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

 45. Hà Giang ( Hải Phòng ) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này ạ
  Om mani padme hum
 46. Nguyễn Thị Nhật Hạ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum
 47. Kính bạch Thầy!
  Con đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 48. Nguyễn Thị Nhớ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy luận giải cho con hiểu hơn ” Mật Nghĩa Ngày Phật Đản ”
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 49. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài giảng của Thầy”Mật nghĩa ngày Phật đảng”.
  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận sâu sắc câu nói của Đức Phật lúc Ngài đản sanh “Thiên Thượng, Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn” Có được thân người là quý hiếm vì có thể tu tập thành Phật mà các loài khác không làm được nên mỗi con người chúng ta phải biết trân quý thân người và phải có niềm kêu hãnh thiêng liêng , chỉ có con người là tôn quý .
  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con một bài Pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 50. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum

 51. Nguyễn Văn Vịnh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc qua bài Thầy chỉ dạy rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum!

 52. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

 53. Mật Chân Thủy says:
  Kính bạch Thầy
  Con đọc xong bài rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum
 54. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

 55. Chinh Nguyễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

   

   

 56. Tạ Xuân Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn thầy

  Om Mani Padme Hum

 57. Lê Thịnh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ .

  con cảm tạ ơn Thầy đã viết lên một bài Pháp thật ý nghĩa vaf tâm trí con đã được khai mở ra rất nhiều. Con đã nhận ra được giá trị cao quý của con người vì :”Cơ hội được làm người khó như con rùa mù lọt vào bọng cây sau mỗi trăm năm một lần trồi lên giữa đại dương mênh mông” Vì vậy khi đang còn là kiếp người, con càng hiểu được trân giá trị mà tinh tấn tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, thoát khỏi phiền não, khổ đau để tiến tu trên con đường giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sang luôn thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme Hum

 58. Nguyễn Bảo Trung says:
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Mong cho mọi người đều được biết đến bài pháp này để biết được thân người có ý nghĩa thế nào

  Om mani pad me hum

   

 59. Doãn Thị Linh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn Thầy.

 60. Minh phương says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn thầy!!

 61. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 62. ngô linh says:
  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài này rồi ạ, con xin cảm ơn Thầy

 63. BÙI THUỲ ANH says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh .

 64. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc xong bài rồi ạ. Con cảm ơn nhiều ạ.

 65. Đàm Thị Thà says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con Đàm Thị Thà ở Quảng Ninh đã đọc bài viết này ạ.

  Cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 66. Phạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài ” MẬT NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN” rồi ạ.

  Bài Pháp của Thầy đã khai sáng cho con thấy được làm thân người là quý hiếm vô cùng. Cơ hội làm người khó như con Rùa mù sau mỗi trăm năm mới có một lần trồi lên giữa đại dương mênh mông.Vậy chúng con phải biết đó là cơ hội để tu tập cho rốt ráo , vì chỉ có loài người được tự do, thông minh, có đau khổ- sung sướng, thọ mạng giới hạn đủ để nhận biết vô thường mà tấn tu giải thoát .Đừng để lỡ như người đến được kho tàng quý báu mà chở về tay không , đấy là một thất bại trầm trọng.Cho dù mình có chậm lụt , không đưa trí lực để quán chiếu được thì vẫn còn có vị Thầy để nương nhờ vào sự từ bi trí tuệ để thực hành phật pháp, bằng phương tiện thiện xảo , dễ dàng đạt được kết quả trên con đường giải thoát .Vậy mà thật đáng tiếc cho những người tự hủy hoại thân mình, coi thường tính mạng của mình và của của người khác, hoặc đem mình ra làm những việc vô bổ, hại mình hại người . Thật là tội lỗi , tội lỗi….

  Thưa Thầy.

  Bài Pháp của Thầy cho con hiểu thêm về cái ” ngã ” là gì? Là bản ngã của mỗi chúng sinh, chứa đựng cái tâm của con người.Tuy là cái ngã bình thường nhưng Đức Phật khẳng định đó là tôn quý . Bởi nó được thấy như là một chỗ chứa đựng tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái ngã ” độc tôn ” này chỉ giá trị đích thực của con người mà các loài khác không thể sánh được , ngoại đạo không thể nghĩ tưởng. Đó chính là niềm kiêu hãnh thiêng liêng của con người.”THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN”. Có nghĩa ” trên trời , dưới trời chỉ có cái ta là tôn quý”.

  Hạnh phúc nào bằng chúng con lại được vị Thầy chỉ dạy đúng chánh pháp để khỏi uổng phí kiếp làm người.

  Con cầu chúc sức khỏe , sự từ bi trí tuệ của Thầy luôn trường tồn làm cây cao bóng cả cho chúng con nương nhờ tu tập.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh  coi trọng thân mạng và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 67. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con nguyện cầu sức khoẻ Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh

 68. Trang Nguyễn says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi a. Con cám ơn Thấy đã khai thị cho con hiểu rõ con người con được sinh ra trong thân thể này cần sống cho tốt đời đẹp đạo , tu tập công đức .

 69. Vũ Thị Ngân Anh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ. Qua bài con hiểu được con người là chân quý, chỉ có con người mới có thể tu tập và tích đức.

  Con cảm ơn Thầy.

 70. Mật Tâm Liên says:
  Kính bạch Thầy con đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh

 71. Mật Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài giảng của Thầy

  Con cảm tạ ơn đức khai thị của Thầy ạ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 72. Mật Giác Văn (Nguyen Van Khuong) says:
  Kính bạch Thầy!

  Học trò con Mật Giác Văn (Nguyễn Văn Khương) đã đọc xong bài viết rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ tới với Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum

 73. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Ngochanh says:
  Kính Bạch Thầy – Con Đã đọc bài   -Mật nghĩa ngày Phật Đản – Con Cảm ơn Thầy Đã cho Con Đọc bài hay và khai mở Tâm trí Con ạ – Con Cầu Nguyện  Sức khoẻ   Thầy Cô và Trường  Thọ Vì lợi lạc chúng sinh – Om Mani Padme Hum
 75. Thuan Dinh says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này và đã hiểu giá trị được làm người, loài duy nhất có thể tu tập và giải thoát.

  Con cảm ơn Thầy rất nhiều.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 76. lan xuân says:
  Kính bạch thầy

  con đã đọc bài .

 77. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ về sự ra đời của Đức Phật. Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu về sự quý báu của kiếp được làm thân con người. Được hơn hẳn các loài khác được thông minh, loài duy nhất có thể được tu tập giải thoát. Con nhận thấy may mắn, có được phúc đức và phước báu làm người, con sẽ trân trọng và cố gắng không để trở về tay không.

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 78. Lên thị mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

 79. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cảm ơn thầy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 80. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 81. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 82. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 83. Phạm Thị Thu Hoài ( Thái Bình) says:
  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy ạ!
 84. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Con xin cảm ơn Thầy đã viết bài

  Om mani padme hum

 85. Mai Gia Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã cho con hiểu được mật nghĩa của “Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn”, trước nay khi vào chùa con thấy câu này nhưng con cũng không hiểu được ý nghĩa thâm diệu của thông điệp mà Đức Phật đã tuyên xưng. Con đã hiểu để được làm người là một điều hy hữu, loài người là loài tập trung đầy đủ các điều kiện để có thể ngộ ra được sự vô thường của thế gian, do đó có khả năng tu tập giải thoát. Con sẽ cố gắng để không phí hoài kiếp người quý báu này.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài “Mật nghĩa ngày Phật đản”. Nhờ những luận giải của Thầy mà chúng con thấy được mình thật may mắn hy hữu trong kiếp này có được thân người quý hiếm, gặp được Chánh pháp và được làm học trò của Thầy, một vị Đạo sư Mật giáo để tận dụng cơ hội quý báu của đời người thực hành Phật pháp, tập trung năng lượng của thân, ngữ, tâm vào mục tiêu giải thoát. Con rất hoan hỷ với niềm kiêu hãnh thiêng liêng “THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 87. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con cầu nguyện cho những ai chưa biết chân trọng bản thân mình sẽ được hồi hướng đi đúng hơn. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status