Nov 4, 2019

Posted by in Giáo điển | Comments Off on Mật Huệ Pháp tác pháp chiếu quang cho thượng tọa tiến sỹ Thích Hạnh Bình: Bao biện một cách khập khiễng cho ngụy kinh Vu lan bồn, tựa như bác sỹ kê toa thuốc không rõ xuất xứ cho bệnh nhân; lại khuyên mọi người báo hiếu bằng cách cúng cô hồn. Có phải ngài là “tiến sỹ cõi âm”?

Mật Huệ Pháp tác pháp chiếu quang cho thượng tọa tiến sỹ Thích Hạnh Bình: Bao biện một cách khập khiễng cho ngụy kinh Vu lan bồn, tựa như bác sỹ kê toa thuốc không rõ xuất xứ cho bệnh nhân; lại khuyên mọi người báo hiếu bằng cách cúng cô hồn. Có phải ngài là “tiến sỹ cõi âm”?

DMCA.com Protection Status