Sep 19, 2017

Posted by in Giáo điển | 13 Comments

LUẬN KIẾN VỀ THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ TRONG GIỚI PHẬT HỌC

LUẬN KIẾN VỀ THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ TRONG GIỚI PHẬT HỌC Đạo đức là một hình thái ý thức xã hôi, xuất hiện từ tương đối sớm, và có vai trò tối quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo đức là một từ ghép gồm:   Đạo: đường đi, hướng đi, lối làm việc, ăn ở.   Đức: theo Khổng Tử sống đúng luân thường là có Đức. Theo Lão Tử đức là khi tu thân tới mức hiệp nhất với trời đất, an hoà với mọi người là có Đức. (Theov.wikipeadia.org)   Cuốn giáo trình Đạo đức học do NXB Chính trị quốc gia ấn hành năm 2000  đã viết: “Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ xã hội, chúng được


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status