Sep 19, 2017

Posted by in Giáo điển | 5 Comments

Hỏi ông Nhất Tâm: LUẬN VỀ GIÁO ĐIỂN PHẬT MÔN SAO LẠI DẪN CHỨNG THI CA NGOẠI ĐẠO MÀ ÔNG GỌI LÀ “TRI KIẾN”?

Gửi tác giả Nhất Tâm, Tôi là Phật tử, pháp danh Mật Diệu Hằng, thế danh Nguyễn Thị Thúy Nga, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đọc được bài viết của tác giả Nhất Tâm trên trang báo điện tử thuvienhoasen.org với tiêu đề: “VÀI NHẬN XÉT VỀ HỘI CHỨNG GIÁO CHỦ – Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh (https://thuvienhoasen.org/a28575/vai-nhan-xet-ve-hoi-chung-giao-chu), tôi đọc bài viết mà tác giả Nhất Tâm tự nhận “là một bài phóng sự ngắn, hoặc bút ký, hoàn toàn xác thực và không chút hư cấu, làm văn chương hay tưởng tượng. Đương nhiên là người viết vẫn phải duy trì quan điểm chánh kiến của đạo Phật khi nhận định về những sự kiện sau”, tôi không khỏi buồn cười vì một bài viết “rối rắm” không ra một thể loại nào. 1/ Điều đầu tiên có thể thấy chính sự bất nhất trong bài của tác


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status