Mar 26, 2015

Posted by in BÀI MỞ | 104 Comments

HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM!

HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM

+++++++++++++++++++++++++++++++

Dẫn đề: Nhân có sự kiện tâm linh liên quan đến tác hại của tâm lý mặc cảm trong tu tập, tôi muốn góp một tiếng nói vào tinh thần Bát nhã “tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo”. Tôi cảm ơn trò hoptrung và Mật Tâm Bi đã làm nguyên cớ để tôi hoàn thành bài viết này….

“KIÊN QUYẾT” KHÔNG QUY Y

Mới đây khi Mật X.. từ Hà Nội vào Mật gia Trung tâm quy y, thọ pháp, nhận quán đảnh gieo duyên Mật giáo, tôi được nghe câu chuyện về một cặp vợ chồng ở Hà Nội thường mời thầy tu đạo Phật đến tụng kinh cầu an, cầu siêu cho gia đình mình, rồi thỉnh thoảng họ đi làm từ thiện trên cả nhiệt tình. Có điều lạ là đã nhiều năm qua họ vẫn chưa quy y Tam bảo. Hỏi ra mới biết, họ sợ mặc cảm rằng tiền bạc của mình bất chính phạm vào trọng giới số 2 và 4 của trong 5 Biệt giới giải thoát đạo Phật nên không dám quy y. Vợ chồng họ thậm chí dặn dò nhau “kiên quyết” không Quy y bởi theo họ “biết lỗi mà phạm lỗi, lỗi ấy càng trầm trọng”.

Ở Hà Nội cũng còn một người đang nghiên cứu Phật học, tự nhận là học trò tôi, được đặt pháp danh là Mật Tâm Bi, cũng với tâm trạng và mặc cảm như trên; và vừa qua trong Pháp sự Trì tụng Giới luật Đại thừa vào ngày Mồng một tại Mật gia Sài Gòn 2 cũng có một trường hợp như vậy đối với anh N.V.T.

Thực ra không phải như họ hiểu. Nếu sợ phạm giới thì càng nên Quy y Tam bảo bởi theo tinh thần Đại thừa “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo”. Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau: “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song, cho nên không ngẫu nhiên hòa thượng Tuyên Hóa khẳng định “Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”. Giả sử người con Phật thọ 5 giới nếu phạm 1 hoặc 2, hoặc nhẫn đến 3 vẫn còn được công đức của 2 giới còn lại và hằng vô số Phương tiện Thiện xảo khác bù đắp qua. Vì sao? Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không. Vậy thì hà cớ gì phải sợ rằng mình không giữ được giới luật?

Lại nữa, trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới như (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định, lẽ nào tu Phật chỉ khư khư giữ 5 điều là “không sát sanh”, “không trộm cắp”, “không tà dâm”, “không nói dối hại người”, “không lạm dụng các chất các thứ gây nghiện”? Trên thực tế tâm linh, người thường cũng giữ được 5 điều trên, nhưng chỉ mang lại phước đức hạn hẹp của thế gian (phú, quý, an, khang, thiện chung), chớ không được công đức là được tích lũy tư lương về cõi Phật như đã được truyền giới. Hơn nữa, đừng lo ngại vì giới không chỉ có “luật nghi” (giữ đúng những điều Phật cấm) mà còn “nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), và đặc biệt là “nhiêu ích hữu tình giới” (đem lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác), tạo nhiều công đức vô kể để trở thành Pháp khí Đại thừa Mật giáo.

Từ những điểm tham chiếu này cho thấy, người tu theo đạo Phật đừng mặc cảm vì không giữ được giới luật mà nên khởi phát niềm tự hào bởi mình dũng cảm thọ trì giới luật, và sẽ sám hối nếu vi phạm để làm người tối thượng thứ hai như Đức Phật đã dạy. Có một người hỏi tôi rằng nếu thọ trì xong rồi mà phạm giới nhiều lần chỉ một loại giới, chẳng hạn như giới thứ 3 trong 5 giới cấm thì sao? Đây là câu hỏi thừa vì sau khi Quy y thì sẽ có lực gia trì của Phật hỗ trợ sẽ không xảy ra trường hợp như vậy! Nếu giả sử có thì Quy y và Thọ giới vẫn tốt hơn vì có những giới còn lại chống đở, công đức của hai loại giới kia sẽ bù đắp tựa như kinh doanh nhiều lĩnh vực, sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công ty nếu thua lỗ bên này được bù đắp từ bên kia.

TÔI ƠI, ĐỪNG MẶC CẢM!

Tâm lý mặc cảm bản thân đã gây trở ngại nhiều trên đường tu nhất là những ai mới đang tìm hiểu mà không được thiện tri thức chỉ dạy. Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng ta buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời. Người tu Phật, nhất là Mật chú thừa (Kim cang thừa) phải tránh rơi vào vực thẳm tư tưởng này, nên ở Mật giáo giới có giới số 8 trong 14 lỗi lầm chính là “coi thường hay mặc cảm bản thân”. Không loại trừ trường hợp mặc cảm bản thân khiến cho người tu Phật rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn: Nghĩa là tranh lấy phần hơn, giả như người ta vốn hơn mình rõ ràng mà mình chấp rằng mình hơn người, và nói quyết rằng mình hơn người ấy.

Ở đạo tràng tu Phật, có nhiều trường hợp là người trình độ học vấn thấp, chưa qua lớp 9 còn ở ngoài đời làm nghề tầm thường (lao động chân tay, lao động ẩm thực..); nhưng bước vào đường tu trước người khác, được gọi là “đạo huynh”. Do mặc cảm bản thân nên tìm cách chê bai “giáo pháp” (thực hành) của đồng đạo là những người có trình độ học vấn cao, nhằm thỏa mãn ái ngã của mình. Về mặt “giáo điển” vì họ ít hiểu bởi ít kiến thức Phật học , họ không dám chia sẻ về nhận thức tâm linh, về chánh tư duy  Phật pháp vì diễn đạt không được, nói chẳng ra câu, viết bất thành cú, nên họ chăm hẳm vào việc đọc tụng cho nhiều phạm vào lỗi “trì tụng kinh điển để được hơn người”; lấy việc cúng dường, phụng sự vị thầy của họ làm điểm nổi trội. Do mặc cảm bản thân (có thể là học thức, có thể là thân tướng xấu xí như thấp bé, khiếm khuyết lục căn…) họ không bỏ lỡ cơ hội “lên lớp” những người mới tu, tu sau họ rằng “đạo hữu làm vậy là phạm giới này, làm phạm lỗi kia…” mà ngay bản thân họ chẳng hiểu gì về phạm trù giới luật. Đương nhiên, người tu sau nghe mà sợ hãi, cảm thấy khó quá, làm gì cũng phạm lỗi, nói gì cũng phạm lỗi, ăn gì cũng phạm lỗi, dần dần mà nản chí bỏ tu! Lúc đó  họ “hoan hỷ” trong lòng mà nhủ thầm: “Đó thấy chưa, đừng tưởng học cao mà tu được đâu nghe!”. Ngoài mặt, họ giả vờ an ủi, bên trong họ mừng thầm vì nghĩ rằng mình tuy thất học nhưng không phạm giới, nhưng thực ra họ đã phạm đại trọng giới là “lưỡng thiệt” (nói hai lưỡi thuộc Bát quan trai giới,  “phá hủy niềm tin của người khác”, và “do sân hận chỉ trích bạn đồng môn” (Mật giới Tổng quát). Nếu họ đã thọ “Bồ đề tâm nguyện giới” thì họ phạm phải giới số 1 trong 18 Giới nguyện chính : “Tự khen mình và chê bai người khác vì muốn đề cao cá nhân…”.

 

Có những trò đang tu học Mật tông, hoặc đang tìm hiểu Mật giáo tự ý cho rằng Pháp tu 16 động tác sinh hoạt hằng ngày là Phương tiện tiếp cận Giác ngộ (xem bài Thế nào là Yoga Tây Tạng) tuy dễ nhưng mà khó. Họ phân tích như sau: “ Nếu để tâm suy nghĩ cho thấu đáo thì đây chính là một phuơng pháp Tu  dễ mà khó.khó mà lại dễ.Vì sao vậy ? Dễ là vì ai cũng làm đuợc kể từ già dến trẻ dù rảnh rỗi hay bận rộn (không bắt buộc thời gian ) (16 động tác hằng ngày ) đơn giản dễ làm thực hiện đuợc ở khắp mọi nơi (.không bị phụ thuộc vào đia diểm.không gian) như những Pháp Môn khác . Vì sao gọi là khó ? Khó là phải đuợc truyền Pháp từ vị Thầy Chân Chính mới phát huy duợc kết quả trong tu tập .Phải siêng năng chuyên cần phải để tâm kết hợp thân ngữ tâm một cách nhuần nhuyễn và trải tâm Từ (cầu cho tất cả chúng sanh ) mọi lúc mọi nơi. khi đi. đứng. ăn. uống. nằm ngôi đúng Pháp ( trụ tâm ) Có như vậy mới tạo ra duoc Phuớc Phuớc Huệ …” (trích từ comment hoptrung viết).

Nhân đây tôi muốn hỏi “Thế nào là kết hợp thân, ngữ, tâm nhuần nhuyễn? Tại sao được truyền pháp từ vị Thầy là khó? Trò này phát biểu luận kiến dựa trên cơ sở luận cứ nào? Hoàn toàn không trích dẫn được. Vậy đây là một cách gây khó và tạo ra áp lực tâm lý mặc cảm cho người khác đang tìm hiểu Mật giáo, đang muốn tu Mật tông. Bây giờ tôi trích dẫn luận chứng rõ ràng chứng minh rằng tu Mật tông dễ dàng:

1/  Đức Đạt lai Lạt ma thứ 14 dạy rằng, đã là người Phật tử thì nên chọn theo Tantra (Mật chú thừa), và nên theo Tantra Yoga Tối thượng của Mật thừa nếu có thể được, nhưng với người mà Tantra Yoga Tối thượng không thích hợp thì Ngài dạy Tantra Yoga (Du già Tương tục). Nếu không thích hợp nữa thì dạy Du già thực hành. Nếu không thích hợp nữa thì Ngài dạy Du già hoạt động. Nếu không thích hợp nữa thì Ngài dạy theo kinh điển, trong đó ngay cả tên gọi Mật thừa cũng không có.

Như vậy, những hành giả Mật thừa sẽ có cơ hội tu hành ở những giai đoạn Du già khác nhau tùy theo khả năng của mình.

Đức Đạt lai Lạt ma thứ 14 và Ngài Khetsun Sangpo

2/ Ngài Khetsun Sangpo: “Mật thừa giống như một căn nhà ở giữa cánh đồng rộng mà chúng ta có thể vào từ bất cứ hướng nào: đông, tây, nam, bắc. Hành giả không bị bắt buộc phải vào một lối nào, vì có đủ các pháp môn thích hợp cho từng hạng người. Trong các thừa Thanh văn và Bồ tát hành giả phải đi theo một con đường hẹp, còn Thần chú thừa (Mật thừa) thì có nhiều phương tiện dị thường để tích lũy công đức và trí tuệ một cách nhanh chóng, vì vậy hành giả mau đạt giác ngộ. Nhanh và dễ là đặc điểm của Mật thừa” (xem Một đời người, một câu thần chú trang 115).

3/ Ngài Kusum Lingpa: “Con đường Mật thừa (Tantra ít gian khổ hơn, thiết thực và trực tiếp hơn con đường Kinh thừa (Sutra).

Đức ngài Kusum Lingpa

4/ Trưởng lão Rinchen Zangpo: “Tới lúc tuổi cao ta còn phải học và tu tập thiền định Thanh văn. Sau khi gặp Atisha, tâm ta mới được giải thoát trong phép thiền quán đích thực”.

Trưởng lão Rinchen Zangpo

TẠI SAO NGƯỜI TU MUỐN GÂY TÂM LÝ MẶC CẢM CHO KẺ KHÁC?

Trò hoptrung cho rằng khó tu vì phải có một vị đạo sư truyền pháp chẳng khác gì biện minh cho hoàn cảnh của mình. Nếu sau này trò ấy được làm học trò Mật gia Song Nguyễn, thì từ mặc cảm quá khứ của trò ấy, sẽ là nguyên nhângây tâm lý mặc cảm cho người khác mà trò ấy “gieo duyên”, để chứng tỏ rằng mình khó khăn lắm mới được Thầy truyền pháp. Đây là tâm lý tự ngã, tạo nên sự ngã mạn sau này, và đây cũng chính là vật cản lớn nhất cho những ai nhập Bồ tát hạnh vì họ làm mất đi tinh yếu giản đơn của Mật thừa mà đổ hết lỗi này lên vị đạo sư. Từ đó, chủ nghĩa bổn sư sẽ lộ diện, nhiều kẻ nhân đó là trục lợi như trường hợp xảy ra với một đạo tràng Y tại phía Bắc.

Nhân đây tôi cũng cho các trò hiểu rằng mỗi người mỗi căn lành khác nhau. Có người nhanh được đặt pháp danh Mật giáo, có người chậm có thể là 1 đến 6 tháng. Có người được đặt pháp danh Mật giáo nhưng chưa chắc được chấp nhận Quy y. Có người Quy y rồi chưa chắc được làm Quán đảnh. Có người ban Quán đảnh (gieo duyên) chưa chắc được truyền pháp Mật thừa. Có người đã được truyền pháp Mật thừa chưa chắc đã được thọ Bồ đề tâm nguyện giới. Có người đã thọ nhận Bồ đề tâm nguyện giới nhưng chưa chắc được đề cử làm đạo huynh của đạo tràng…Tất cả tùy theo căn lành và duyên lành mà “kết quả tự nhiên thành”. Hiện nay, Mật gia Song Nguyễn đóng dần cửa Mật giáo cho đến 2017 là hạn cuối nên sự chọn lọc người tu Mật thừa sẽ tinh tuyển, không vì số lượng, tiền tài, danh vọng xã hội mà nhận vào tùy tiện.

Không phải người tu bình thường mà ngay cả những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thường gây tâm lý mặc cảm cho những ai muốn tìm hiểu hoặc quyết chí tu tập. Gặp thầy tu đầu tròn áo vuông thì nghe ngay câu nói cửa miệng “Muốn tu là phải ăn chay, đừng uống rượu, đến chùa tụng kinh..”. Nghe xong ai cũng mặc cảm về bản thân mình, nhất là hàng tại gia vất vả với mưu sinh, bận rộn với gia đình, con cái, tất bật với bao quan hệ xã hội về hoan, hôn, hiếu, hỷ. Còn những tỳ kheo là những người tu ở chùa, có điều kiện giữ được những giới cấm này, nhưng họ đem áp dụng qua đối tượng cư sĩ tại gia, nhất là những ai mới tìm hiểu mà muốn tu, liền cảm thấy “choáng váng” bởi sự khổ hạnh. Vì sao như vậy? Họ nêu ra những việc, những giới cấm mà người đời không giữ được thì họ mới được “bái phục”, mới được “cúng dường”. Tất cả cũng bởi muốn gia tăng ngã mạn vi tế của họ thôi, có thể nói theo hình ảnh bóng bẩy là “căng phồng bản ngã”. Lâu ngày chày tháng người tu tại gia bị đè nặng mặc cảm mà quên đi tinh thần “tứ chúng đồng tu”, chỉ lo việc cúng dường, công quả, lao tác cho chùa; còn giáo pháp và giáo điển dường như dành riêng cho họ, những người tu trong chùa.

Lên chùa, người mới tu, mới đến lần đầu bị gánh thêm một mặc cảm nữa là đọc bài chú Đại bi dài thượt, đọc mấy câu kệ, bài kinh rặt tiếng Hán Việt mà ngữ nghĩa ở đó, chưa chắc gì mấy ông thầy tu hiểu được. Còn ở trường phái Nguyên thủy thì buộc phải tụng kinh bằng tiếng Pali, ở trường phái Mật thừa- tiếng Tây Tạng như chùa Tây Thiên ở phía Bắc, Quan Âm tu viện ở TP HCM. Những rào cản ngôn ngữ qua ngữ âm khiến người tu mặc cảm vì đã không hiểu rồi, là lại khó đọc tụng chẳng khác gì học ngoại ngữ. Vài lần thấy khó, nhất là những người trí thức vào chùa lại dễ mặc cảm và tự ái hơn. Dần dần, trong chùa chỉ còn lại những bà già, ông lão, còn thanh thiếu niên có chăng là những đợt ngắn ngày tựa như một dịp “cởi ngựa xem hoa” vậy!

LỜI KẾT

Tựu trung tôi muốn nhắn gửi các trò đang tìm hiểu Mật giáo nói riêng và đạo Phật nói chúng, đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo. Những người đang cố gắng đến tu học ở Mật gia Song Nguyễn không nên tự lập luận những gì xuất phát từ mặc cảm bản thân, hoặc muốn gây tâm lý mặc cảm cho người khác cũng giống như mình vậy! Mật pháp vốn giản đơn và tinh túy, không gì phải ngăn ngại mà tự mình cô phụ tấm lòng của đấng Từ phụ. Những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni là sứ giả Như lai nếu không khởi dụng Bồ đề tâm vì chúng sanh thì đừng gây tâm lý mặc cảm cho những ai đang muốn tìm chỗ nương tựa tâm linh. Theo thiển ý của người viết, điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nễ phục mình. Bởi lẽ, 8 ngọn gió thế tục vốn là kẻ thù của bất kỳ ai là người tu đạo Phật. Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh! Om mani padme hum!

Làng Phước Thành ngày 26/03/2015

Thinley- Nguyên Thành

Bản dịch tiếng Anh: HOW TO STOP FEELING BURDENED BY A COMPLEX

Bài liên quan: 

THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ TÂM LÝ MẶC CẢM TÂM LINH  – Mật Tịnh Tâm

MẶC CẢMThầy Thinley Nguyên Thành

 1. Ngocanh says:
  Thưa Thầy!
  Con vừa đọc xong bài này.Thông qua bài viết này Thầy muốn tất cả chúng sanh phải tự tin vào bản thân ,dù mình có ở trong hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi .Hãy mạnh dạn tự tin để được nương tâm linh vào Phật pháp.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân vị Thầy đã từ bi mà hoan hỉ dạy pháp cho tất cả chúng sanh hiểu và ngày càng được gần với Phật pháp hơn.
  Con cầu chúc Thầy ,Cô có thật nhiều sức khỏe trường tồn để dìu dắt chúng sanh thoát khỏi u minh.
 2. Mật Cát Vân says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi thầy à!
  Vì lợi ích và sự an lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!
 3. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin tán thán bài viết này, một lần nữa con lại được ôn tập kiến thức Phật học và được hiểu sâu sắc hơn về khía cạnh trì giới cũng như tác hại từ việc Mặc Cảm đối với người tu học.
  Bạch Thầy, cách đây hơn nửa năm, khi được một đạo hữu ở Hà Nội gieo duyến đến với Mật Gia Song Nguyễn, thật sự con vẫn chưa có khái niệm rõ ràng nào về quy y, nhất là trong lòng vẫn còn nhiều mặc cảm về nghề nghiệp “bất chính” lúc đó của bản thân, không biết lúc đó mình có phù hợp để tu tập hay không. May mắn thay cho con, trong đêm mưa hôm đó, sau khi con cảm nhận được những khía cạnh mới mẻ đầy vi diệu từ Đạo Pháp, con đã đến xin quy y với Vị Thầy. Và Thầy đã giúp con xóa tan đi mối hoài nghi mặc cảm rằng “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo”. Lúc đó con vẫn chưa thể hiểu hết được những ý nghĩa thâm sâu của câu nói này, nhưng nhờ đó con cảm thấy tự tin hơn mà bước vào cổng Chánh Pháp. Giờ đây nghĩ lại, con càng cảm nhận được sự từ bi và trí tuệ từ Phật Giáo lớn lao biết bao. Con xin đảnh lễ Vị Thầy đã từ bi thu nhận con đến với con đường Giải Thoát này.
  Bạch Thầy, con hiểu được rằng, Đức Phật xuất hiện ở thế gian là để cứu độ cho những ai còn đang trầm luân trong khổ đau và tà kiến, chứ không phải chỉ dành cho những Bậc Thánh Đức không phạm giới nào. Bởi “những gì ngược với thế gian là pháp” trong khi ta đang sống giữa thế gian, còn nhiều ràng buộc với các mối quan hệ thế tục nên việc phạm giới là khó mà tránh khỏi đôi lần. Con xin hoan hỷ với giảng luận của Vị Thầy rằng, tuy rằng người Phật Tử phạm giới, nhưng vẫn còn lợi ích vô song vì “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Tựa như chén muối cho vào cốc nước thì cốc nước sẽ mặn, nhưng cho vào một dòng sông thì chút muối đó chẳng là gì cả.
  Qua lời giảng từ Vị Thầy, con được hiểu thêm rất nhiều những phương tiện tích lũy công đức như “nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), và đặc biệt là “nhiêu ích hữu tình giới” (đem lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác), tạo nhiều công đức vô kể để trở thành Pháp khí Đại thừa Mật giáo. Cả trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới như (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định… Công đức tích tập trong Phật Giáo thật đơn giản mà diệu dụng thù thắng vô cùng. Con cảm tạ Vị Thầy đã luôn tạo điều kiện cho chúng con được tích tập công đức, đặc biệt qua pháp môn “16 động tác phát Bồ Đề tâm qua sinh hoạt hằng ngày”. Cứ thế, nhờ từng phút từng giây tích tập công đức như vậy, chúng con được như một cơn suối nguồn bất tận cuốn trôi đi mọi ác nghiệp mà dong buồm thẳng tiến về cõi Phật.
  Con xin hoan hỷ với giảng luận của Vị Thầy về sự nguy hại từ mặc cảm. Quả thật, chỉ có vì kiêu mạn, bám chấp vào ngã ái bản thân người ta mới đem so sánh mình với người này người kia. Từ đó dẫn tới sự “lên lớp”, ”nói bóng gió”, “ hay “dìm hàng” người khác. Có nhiều người thuộc dòng họ “Tôn Thất” mặc dù đã có địa vị trong môi trường tâm linh nhưng vẫn thường hay “tỏ vẻ” như vậy mà làm nhụt chí người tu hành, “Nhuốm màu bi quan” cho Phật Giáo. Trách sao một bộ phận người trẻ bị thu hút bởi những tôn giáo khác, vốn là đạo thờ Trời, đưa người ta đến chỗ hoan hỷ, vui vẻ, mặc dù có tu hành gì không thì không rõ. Con xin Vị Thầy từ bi giáo hóa nhắc nhở để chúng con không phạm phải những sai lầm như vậy mà bị “cho đi du lịch vé một chiều”.
  Con xin tán thán tinh thần “Duy Tuệ Thị Nghiệp” từ Vị Thầy và các Đạo Sư Mật Giáo. Không quá cứng nhắc câu nệ những tiểu tiết bên ngoài, những luật nghi khắc khổ, các Ngài luôn tìm đủ mọi phương cách để giáo hóa cho chúng sanh đủ mọi căn cơ không phân biệt. Đặc biệt đến với Mật Thừa, dù cho chúng con xuất thân từ hoàn cảnh nào, nghề nghiệp ra sao hay vì lí do gì mà khó giữ được giới, các Ngài luôn dạy cho con “Xem Tâm Ta đang ở trạng thái nào”. Từ đó Vị Thầy luôn hướng tâm thức người đệ tử của mình về với quỹ đạo Chánh Pháp. Con xin cúi đầu đảnh lễ các Ngài đã từ bi với chung sanh trong thời kỳ Mạt Pháp này.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Vị Thầy tâm Linh và người phối ngẫu của Ngài. Con cầu nguyện cho con và các đạo huynh Kim cang luôn tinh tấn trong tu hành và được dẹp bỏ những mặc cảm không đáng có của mình. Nguyện cho chúng sanh thắt được cội gốc của điều lành.
  Om Ah Hum.
 4. matchi says:
  Con danh le Thay con da doc baiviet nay roi. Con cau nguyen suc khoe Cho Thay va Co. Cau Nguyen tat ca Chung sanh thanh Tuu hang phuc cua phat thanh.om ah hum
 5. Mật Thủy says:
  Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp này!

  Con thực sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được niềm hoan hỳ, cảm niệm ơn phước vô cùng lớn lao từ Thầy khi đọc được bài pháp này!

  Nếu như trước đây con không được duyên lành làm học trò của Thầy thì có lẽ con cũng không bao giờ có ý định quy y tam bảo, đừng nói gì đến việc thực hành pháp, bởi pháp Phật quá cao siêu, nhiệm màu, người phàm như con sao có thể chạm tới được! Và nếu như con đủ “can đảm” để đến các chùa chiền nghe pháp, học pháp, thì chắc cũng khó mà tu được, vì từ ngữ triết lý cao siêu khó hiểu quá, tụng đọc kinh thì toàn tiếng nước ngoài (Hán, Phạn, Pali…), nghe thật… buồn cười mà không dám cười vì sợ mang tội phỉ báng!
  Rồi còn bao nhiêu sự mặc cảm khác cứ lớn dần, lớn dần, đè nặng tâm lý rồi đành bỏ cuộc! (Khi mặc cảm người ta thường muốn trốn tránh cảm giác đó, và chạy trốn là đối sách cuối cùng khi người ta không thể đối trị được).

  Giờ đây, con không thể nào tán thán hết công hạnh của Thầy, luôn dùng mọi phương tiện để đưa giáo pháp đến gần với chúng con, chúng sanh hơn. Thầy lúc nào cũng khẳng định rằng: “Tu Mật giáo dễ lắm, tu ở Mật gia mà các ông tu không được nữa thì không còn chỗ nào để tu đâu!”. Con càng lúc càng cảm nhận rõ hơn điều này. Tinh thần vui tu hơn gắng tu, hân thưởng để duy trì sự tinh tấn luôn được Thầy nhấn mạnh: “Làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, không làm thì không được, chứ không có tội gì! Đừng bận tâm thế sự (mặc cảm tội lỗi bản thân)”. Nhờ đó mà chúng con không cảm thấy nặng nề, áp lực khi tu trong hoàn cảnh vướng bận thế sự đa đoan.

  Và cũng vậy đối với việc giữ giới. Con vô cùng tán thán sự luận giải mới mẻ của Thầy như con dao sắc, chặt đứt những nghi hoặc, mặc cảm trong lòng chúng con về việc nghiêm trì giới luật. Giới luật như tường rào bảo vệ chúng con khỏi việc thất thoát công đức. Nếu như có phạm, thậm chí vài giới thì tường rào chỉ mới bị những chỗ thủng thôi, vẫn còn những chỗ khác che chắn bảo vệ người tu. Và khi hàng rào bị thủng thì việc gia cố lại cũng đơn giản hơn so với xây dựng lại toàn bộ tường rào ngay từ đầu, huống chi trì giới càng lâu, trường lực bảo hộ càng lớn, tường rào càng chắc chắn vững mạnh! Từ đây những nghi hối, suy diễn để rồi tự tạo tâm lý mặc cảm cho bản thân về việc thọ giới và giữ giới, để rồi tự đưa mình xa rời Phật pháp mới thật là nguy hại thay!

  Đây thật sự là một bài pháp hết sức lợi lạc, giúp giải tỏa những rào cản vốn đang đè nặng tâm lý của những người đã, đang và mong muốn đi theo con đường chánh pháp nhưng còn ngăn ngại và sợ hãi (sợ mang tội). Con xin đảnh lễ tri ân Thầy!

 6. Tánh Chí Ngộ says:
  Con xin phép được đảnh lễ Thầy.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  “Bút lực” của Thầy thật vô song, đọc bài pháp Thầy viết con có cảm tưởng cứ như là một dòng nước lớn (bi, trí, dũng) ào ạt tuôn ra từ sâu thẳm trong tâm trí Thầy, không hề ngưng nghỉ.
  Thầy viết bài pháp này hay quá. Con xin cảm tạ và đảnh lễ Thầy đã từ bi ban bài pháp quý báu này cho chúng con!
  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  OM AH HUM
 8. Mật Huệ Pháp says:
  Kính bạch Thầy,

  Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị giúp cho chúng con hiểu thêm một cách rõ ràng về ý nghĩa của việc quy y, nương tựa vào nơi Tam Bảo. Rõ ràng Đức Phât đã rất từ bi khi vẫn để ra những “lối thoát” dành cho những học trò trót phạm giới: “Một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song”. Đức Phật không vì một sai sót của người tu mà phủ nhận toàn bộ công đức tu tập của họ. Việc phạm sai sót trong quá trình tu tập là không tránh khỏi, tuy nhiên họ đã có vị Thầy, Bổn tôn và Dakini gia hộ, chịu trách nhiệm dẫn dắt “người con” của mình thoát ra khỏi u mê ám chướng nên đường tu sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Bản thân Huệ Pháp cũng có cảm nhận rõ rệt như vậy. Chưa nói đến việc trì nguyện hàng ngày theo nghi quỹ cũng như thực hiện 16 động tác Bồ đề tâm, nội việc đọc các bài trên trang Chanhtuduy cũng đã giảm thiểu những Tham, Sân, Si trong con rất nhiều. Từ đó suy ra nếu quy y rồi thì còn vi diệu đến đâu.

  Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là họ sẽ ỷ lại rằng mọi việc đã có Thầy, Bổn tôn gia trì và vẫn “cố ý” vi phạm hết lần này đến lần khác và cho rằng chỉ cần công đức như vậy là đủ rồi. Xét về mặt thế gian, tiền tài, nhà cửa, con cái hiếu thuận, cha mẹ mạnh khỏe được coi là mục đích phấn đấu không ngừng nghỉ của bao người; còn với người tu Phật thì “tấm VISA nhập cảnh vào cõi Tây phương cực lạc” mới chính là mục đích tối thượng, điều này cũng có nghĩa là hành giả cần phải tu tập không ngừng nghỉ “từ nay cho đến khi giác ngộ tối thượng”, do vậy công đức không bao giờ là đủ. Con mong những ai còn vướng mắc này sớm có duyên đọc được bài của Thầy để giác ngộ.

  Bài pháp này cũng là lời cảnh tỉnh đối với chúng con, những ai vẫn còn giữ tính “ngã mạn” cần nhanh chóng thay đổi để đi đúng quỹ đạo Chánh Pháp. Một đặc điểm ưu việt của Mật Giáo đó chính là “luôn quán xét lỗi lầm”. Đây là “trợ thủ đắc lực” giúp cho người tu đi đúng đường ray. Các hành giả nên “tận dụng” tối đa pháp tu này dưới sự hướng dẫn của vị Thầy để kịp thời điểu chỉnh hành vi “thân, ngữ, tâm” một cách chuẩn mực.

  Mật Huệ Pháp xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã giúp chúng con tỉnh ngộ thêm nhiều điều, tự tin hơn khi giải thích về sự vi diệu của Phật pháp đối với những người còn đang ngập ngừng, lưỡng lự khi có ý định bước chân vào cánh cửa Mật giáo.

  Con nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô,
  Nguyện cho chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 9. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ và xin tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con một bài pháp vô cùng quý giá.

  Trước đây chính con cũng đã gặp một số người, tuy tin tưởng và tán thán Phật Pháp nhưng cũng lại “kiên quyết không quy y” với một tâm lý giống như một số trường hợp trong bài Thầy đã đề cập. Với một tâm lý mặc cảm, họ sợ rằng quy y rồi phạm lỗi thì sẽ bị tội. Thực tế bản thân họ không hiểu rằng luật tắc Nhân – Quả không phải là do Đức Phật “quy định” dành riêng cho Phật tử . Ngài chỉ chỉ ra một quy luật tồn tại tự nhiên (giống như định luật Vạn vật hấp dẫn, không phải do Newton nghĩ ra, mà là ông đơn thuần nhìn ra một quy luật đã sẵn tổn tại nhưng người khác không nhận thấy). Nghĩa là dù tu Phật hay không thì bất kỳ nhân nào họ gieo cũng sẽ có quả tương ưng cho dù người đó đã Quy y hay không. Bởi lẽ nào một người bình thường (không quy y Phật Pháp Tăng) thì tha hồ có quyền làm chuyện xấu?
  Trong khi đó, họ lại không hiểu được lợi lạc vô song của việc Quy y mà như Thầy đã giảng rất rõ
  “Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật “
  “Lại nữa, trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới” (chứ không đơn thuần chỉ có 5 điều mà mọi người thường nghĩ tới)
  “Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số … Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song”

  Tất nhiên con trộm nghĩ nói như vậy không có nghĩa là cứ thoải mái mà “phạm giới”. Cố gắng trì giới được thì có công đức, còn trong trường hợp phạm giới thì cũng không nên lấy đó làm mặc cảm, dần dần thoái chuyển Bồ Đề Tâm, tự mình rời bỏ con đường đến Tây Phương Cực Lạc quốc.

  “Tâm lý mặc cảm bản thân đã gây trở ngại nhiều trên đường tu nhất là những ai mới đang tìm hiểu mà không được thiện tri thức chỉ dạy. Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng ta buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời”
  “Không loại trừ trường hợp mặc cảm bản thân khiến cho người tu Phật rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn”

  Bạch Thầy, chính bản thân con đã trải qua cảm giác khi nếm phải hai loại độc này khi chúng dấy khởi trong tâm. Loại độc đầu tiên là “mặc cảm” theo kiểu “ôi, huynh nào cũng giỏi, mình đọc comment mà xây xẩm mặt mày. Hay thôi chả nói gì cho xong”. Kiểu mặc cảm thứ hai “đấy, đạo Phật vi diệu lắm. Người thường sao hiểu được” với mong muốn thể hiện là “tôi có nhiều thiện căn nên mới tu Phật được đó, còn anh thì không”. Nói như vậy tức là “miệng nói tu Phật mà tâm chẳng thực từ bi”, chỉ mong đề cao Bản Ngã. Đạo Phật là “vô Ngã”, vậy sao còn mong được tán thưởng, bám chấp vào tự Ngã sâu sắc như vậy? Con xin Thầy cho con được sám hối về những tà niệm này.

  Thầy vẫn dạy chúng con “phải biết hoan hỉ với thiện hạnh của người khác”. Lời Thầy dạy tuy giản dị, nhưng mục đích lại vô cùng sâu sắc, bởi một khi đã biết hoan hỉ với thiện hạnh của người khác nghĩa là độc “mạn” và “đố” trong tâm đã dần dẫn được tiêu trừ, từ đó mà tâm Bồ đề ngày càng rộng mở.

  Con xin được tán thán tấm lòng từ bi vô bờ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh hữu duyên cũng như các huynh đệ kim cang không rơi vào “tâm lý mặc cảm” mà từ đó lỡ bước trên con đường tới bến bờ giác ngộ.

  Om ah hum.

 10. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con thật hoan hỷ khi đọc bài viết này.
  Thầy viết hay quá!
  Con cảm tạ Thầy vì lòng từ bi với chúng sanh, đã ban bài pháp quý báu này, để những ai hữu duyên biết đến Phật pháp thì hãy vững lòng mà bước đi. “Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô có thật nhiều sức khỏe.
  Con cầu nguyện cho những ai có duyên lành đến với Phật pháp sẽ không bị những rào cản mặc cảm đè nặng tâm lý. Để có thể an vui, tự tại mà tìm đến bến bờ giác ngộ.
  Om Ah Hum!
 11. Mật Lễ says:
  Kính bạch Thầy, con thật hoan hỷ và thật sự rung sợ trước một giấc mơ vào tối qua. Đến khi tỉnh dậy con vẫn cảm niệm ơn đức Thầy, Bổn Tôn đã gia hộ và câu thần chú OmManiPadme Hum thật mãnh liệt.Con xin được kể lại vắn tắt ạ.
  Tối qua con mơ thấy mình là một nữ dân quân, đang trong thời chiến), nằm trong tốp tiên phong đi dò mìn, lúc đầu con rất sợ và hoang mang, sợ chết, sợ bị thương nên con còn do dự. Nhưng cũng suy nghĩ, đất nước đang cần người chẳng lẽ mình lại thờ ơ? Đã đến lúc phải hành động (ko làm việc đại sự gì thì phải tiên phong đi dò mìn chứ biết sao giờ?) chỉ biết cầu nguyện sự gia hộ Thầy, Bổn Tôn và đọc thần chú Mani. Hy vọng mọi việc tốt lành sẽ đến.
  Lúc đầu con và một vài đồng đội nữ cùng đi qua một cánh đồng. Chẳng có gì xảy ra, tất cả đều an toàn. Sau đó lên đến một mảnh đất hoang, thì chị đi kế bên con bỗng đạp một quả mìn rồi nằm bất tỉnh, con rất rung sợ và lúc nào cũng đọc thần chú. Thầy dạy chân trái bước trước thì niệm Om Mani, chân phải bước sau Padme Hum. Đi đi, cứ đi đi… vậy lả nhém đạp hụt một quả mìn nữa. Con điếng người.
  Lát sau đến nơi, con mới thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm niệm Thầy, Bổn Tôn đã gia hộ. Thần chú Mani giúp con trong lúc sợ hãi, khốn cùng nhất.
  Tỉnh dậy con còn nhớ rõ như in là “chân trái bước trước Om Mani, chân phải bước sau Padme Hum”. Vốn là người mau quên, nằm mơ ngày hôm sau cũng ít nhớ. Vậy mà giờ trong đầu con vẫn rõ mồn một. Thật là trải qua một cơn ác mộng.
  Con cảm niệm Thầy, Bổn Tôn quả là dõi theo từng bước chân của con. An nguy trong chớp nhoáng. Thật quá lớn lao không thể nghĩ bàn.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
  Om Ah Hum!
 12. Mật Kiên says:
  Kính bạch THẦY!
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy đã giảng một bài pháp tuyệt diệu.
  Lòng TỪ BI và TRÍ HUỆ không ngằn mé của Thầy đã đúc kết nên bài Pháp lợi lạc vô song này.
  Con mừng quá.
  Trước hết là mừng cho “cái tôi” của mình, không phải để được thể buông lung, mà để tránh căng thẳng hay mặc cảm trong tu tập, tránh tình trạng “đàn căng, dây đứt”, giảm dần tâm hơn-thua, được-mất khi thực hành Pháp.
  Khi bình tâm lại, con mừng cho tất cả những ai hữu duyên đang quan tâm, bởi tất cả đều có cơ hội xa lìa bể khổ sông mê quay về bờ Giác khi quy y Thầy-Phật-Pháp-Tăng với cả tâm thành. Cầu nguyện cho họ đọc được bài này và không còn mặc cảm, sớm có quyết định đúng đắn cho vận mệnh tâm linh của mình, để không uổng phí kiếp người quý báu nơi cõi Ta-bà này.
  Như Mật Tịnh Giác đã nói, bài Pháp thể hiện Bi, Trí, Dũng của một vị Thầy, một lần nữa khẳng định thật sự là bóng lành cho đệ tử chúng con nói riêng, người tu Phật có duyên với Thầy thông qua đọc tác phẩm nói chung, làm nơi nương tựa vững chắc!
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDI HUM!
 13. Mat Mai says:
  Kinh Bach Thay! Con cam ta on Thay da tu bi ban cho chung con bai phap quy va y nghia. Rat la nhieu chung nguoi noi tin phat phap lam ma khong chiu quy y vi ly do nay ly do no ma mat cam than the minh. Nay nho co bai viet cua Thay giang giai rat la ro rang va y nghia sau sat con cau nguyen cho ta ca chung sanh se co duyen lanh doc duoc bai viet cua Thay ma khong mat cam than the minh va hay tu hao va khi minh quy y Tam bao. Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay va Co vi loi lac chung sanh. Cau nguyen chung sanh tinh thuc voi trang thai giac ngo. OM MANI PADME HUM!
 14. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này!
  Con nghĩ rằng khi được quy y thì có nhiều cái lợi :
  – Được là đệ tử của Phật thân phận trở nên cao quý mà Trời ,thần.. cũng phải kính trọng,lễ lại.Không bị tái sanh vào 3 cõi thấp(địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh).Đủ tư cách nói về Phật pháp(Vì người dù có hiểu biết nhiều đến đâu đi nữa nhưng chưa quy y Phật mà nói về Phật Pháp,bàn luận về phật pháp thì khó được chấp nhận).Kinh tứ thập nhị chương :”cúng dường một trăm người ác không bằng một người thiện,cúng dường một ngàn người thiện không bằng người giữ được 5 giới…” là đối tượng tốt giúp người khác dễ tích tập công đức.
  – Được truyền trao 5 giới,mỗi giới có 5 hộ thần hộ vệ.Không ai là không phạm sai lầm,nên Đức Phật từ bi đưa ra pháp sám hối giúp người tu phục hồi giới phạm.
  Người chưa tu hay đã tu rồi thường có tâm lý mặc cảm bản thân mình vì hay so sánh mình với người khác.Có thể khắc phục bằng cách mình nên so sánh mình của ngày hôm nay và mình của mình hôm qua.
  Những người chưa tu,chưa thực hành lại sợ mình làm không được.Con nhớ có nghe Thầy nói với chúng con “Mình chưa làm sao biết mình không làm được?Sợ những gì không đáng sợ.
  Lo những gì không đáng lo tăng trưởng nhiều phiền não.Khi tu tập,thực hành pháp thì tự nhiên tâm ta sẽ thay đổi dần dần từ bỏ những gì chưa tốt của bản thân,và được sự gia trì từ Thầy,Tam bảo…Không lo những gì đáng lo tăng trưởng nhiều phiền não(Đời người là vô thường mà không quy y sớm lỡ mạng chung dễ rơi vào các cõi thấp mà không chịu lo.Đáng lý ra phải quy y càng sớm càng tốt mới phải.
  Bài viết của Thầy cũng như lời nhắc nhở chúng con về mặc cảm,mạn độc mà chúng con dễ mắc phải.Con cảm ơn Thầy!
  Con nghĩ ở Mật gia nói đóng mà thật mở vì luôn đón chào những ai thật tâm tu tập giải thoát.Ở nhiều Chùa thật mở mà đóng vì luôn nói khó với những ai muốn tu tập,làm những ai muốn tu cảm thấy sợ…
  Cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con, chúng sanh sẽ thường nghĩ nên “làm được những gì cho người chứ không phải để được người khác nể phục mình.Om Ah Hum!
 15. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy !
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này. Một lần nữa chúng con ôn lại kiến thức mà Thầy đã nhiều lần truyền trao. Bài viết đã giải nghi cho tất cả những ai đang tu tập và muốn tu tập.
  Bạch Thầy ! Con nghĩ chắc rất nhiều người khi tu tập hoặc muốn tu tập (trong đó có con ) ắc hẳn sẽ có rất nhiều cảm giác mặc cảm.Hai từ quy y nghe như xa vời lắm. Khi quy y sợ phạm giới (biết lỗi mà phạm lỗi sẽ có tội nhiều hơn), sợ mình không tinh nghiêm giới luât, sợ mình không tinh tấn thực hành, sợ mình sẽ giãi đãi khi sống cuộc sống gia đình, trong quan hệ xã hội, công việc, bạn bè v.v.. vì tuổi đời chưa đến nỗi là “về hưu”.
  Sau này con được Thầy giảng giải, con đã mạnh mẽ hơn, giảm rất nhiều cảm giác mặc cảm. Ví dụ trong đời sống thế sự, một người nghèo nếu không đi làm ăn thì chắc chắn sẽ nghèo thậm chí còn mắc nợ vì nhu cầu của cuộc sống. Còn như nếu đi làm thì ít ra cũng sẽ có ăn, biết đâu sẽ được giàu có. Nếu như con không quy y thì nghiệp con tạo vẫn là nghiệp không thể sai chạy . Vì luật nhân quả theo sát con như bóng với hình.Nếu như con đã quy y thì nghiệp con tạo con có rất nhiều phương tiện thiện xão bù đắp qua.
  “Nếu sợ phạm giới thì càng nên Quy y Tam bảo bởi theo tinh thần Đại thừa “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo”. Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau: “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song, cho nên không ngẫu nhiên hòa thượng Tuyên Hóa khẳng định “Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”. Giả sử người con Phật thọ 5 giới nếu phạm 1 hoặc 2, hoặc nhẫn đến 3 vẫn còn được công đức của 2 giới còn lại và hằng vô số Phương tiện Thiện xảo khác bù đắp qua. Vì sao? Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không. Vậy thì hà cớ gì phải sợ rằng mình không giữ được giới luật? “
  Giờ đây chúng con hiểu thấu đáo sự mặc cảm bản thân gây tác hại trở ngại rất lớn với người tu:” mặc cảm bản thân khiến cho người tu Phật rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn” . Chúng con đã vô cùng mai mắn khi quy y Tam Bảo, đặc biệt là tu Mật Thừa . Vì Mật Thừa rất dễ tu:” Ngài Khetsun Sangpo: “Mật thừa giống như một căn nhà ở giữa cánh đồng rộng mà chúng ta có thể vào từ bất cứ hướng nào: đông, tây, nam, bắc. Hành giả không bị bắt buộc phải vào một lối nào, vì có đủ các pháp môn thích hợp cho từng hạng người. Trong các thừa Thanh văn và Bồ tát hành giả phải đi theo một con đường hẹp, còn Thần chú thừa (Mật thừa) thì có nhiều phương tiện dị thường để tích lũy công đức và trí tuệ một cách nhanh chóng, vì vậy hành giả mau đạt giác ngộ. Nhanh và dễ là đặc điểm của Mật thừa” (xem Một đời người, một câu thần chú trang 115).”
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Ah Hum !
 16. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!
  Vì Bồ đề tâm đối với chúng sanh, giúp chúng sanh không bị tâm lý mặc cảm khi đang muốn tìm chỗ nương tựa tâm linh mà chúng con được được đọc một bài Pháp rất hay từ Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum!
 17. Mật Kính says:
  Mô Phật !
  Con vô cùng hoan hỉ tán thán bài viết thật hay, thật vô sanh, là liều thuốc cảm tỉnh cho tất cả chúng sanh. Trong cuộc sống vô thường ngắn ngủi, kiếp sống mỏng manh, chúng con lại được may mắn bước vào cổng Chánh Pháp, được Thầy truyền giới , chúng con lại hiểu được sự lợi lạc vô song của việc trì giới ” Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau: “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Ôi một ngày trôi qua so với chúng con thật có ý nghĩa giúp chúng con tích tụ bồn Công Đức. Nhưng không phải lúc nào chúng con cũng Tỉnh thức, Chú tâm và Chánh niệm đã có những lúc vô tình hay cố ý đã phá 1 hoặc 2 giới, đã vô tình phạm phải lỗi do đó mỗi hành giả phải luôn ” quán xét lỗi lầm” để làm người tối thượng thứ 2 (Có một lần con nghe Thầy giảng, mỗi người giữ được 1 giới thì sẽ được 50 hộ thần đi theo bảo vệ cho mình, giữ được 5 giới thì được tính nhân lên, do đó dù ít hay nhiều chúng con luôn được hộ thần theo bảo vệ, nhờ việc lợi ích vô song của việc trì giới ..)
  Bài viết cũng giúp chúng con quán sát lại hành vi Thân , Ngữ , Tâm của mình , giúp chúng con luôn chánh niệm để gọt dũa của Tôi của bản thân mình, và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đừng mặc cảm khi tu tập khi đã bước vào Cổng Chánh pháp,gặp được vị Thầy thánh thiện chắng khác nào gặp được viên ngọc như ý , thoả sức sử dụng và đặc biệt là khi đi trên con đường Mật Giáo thừa như Ngài Kusum Lingpa đã nói “Con đường Mật thừa (Tantra ít gian khổ hơn, thiết thực và trực tiếp hơn con đường Kinh thừa (Sutra)”
  Một lần nữa, con xin tán thán bài viết của Thầy và Bồ Đề Tâm của Ngài .
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có duyên đọc được bài viết và từ đó có ích lợi vô song.
  OM AH HÙM
 18. Mật Từ says:
  Mô Phật,
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này. Đối với những người chưa quy y, chưa nhận thức được sự lợi lạc của việc quy y hay những người không dám quy y như trường hợp hai vợ chồng nọ, bài pháp này như một chìa khóa vàng mở cánh cửa cho họ thoát khỏi vô minh. Còn đối với hành giả, một lần nữa chúng con cảm nhận được sâu sắc hơn thế nào là tu với tâm quân bình, thái độ hân thưởng. Đó là từ khi chúng con quy y, mặc dù không phủ nhận là có những phạm vi giới luật và giới nguyện như tấm tường rào vây quanh song lại không hề gây tâm lý bị trói buộc, mà đó như là bức phong ngăn không để thất thoát (nhiều đến quá nhiều) công đức. Như đạo huynh Mật Thủy đã dùng hình ảnh rất hay và thú vị ở trên là:”Nếu như có phạm, thậm chí vài giới thì tường rào chỉ mới bị những chỗ thủng thôi, vẫn còn những chỗ khác che chắn bảo vệ người tu. Và khi hàng rào bị thủng thì việc gia cố lại cũng đơn giản hơn so với xây dựng lại toàn bộ tường rào ngay từ đầu, huống chi trì giới càng lâu, trường lực bảo hộ càng lớn, tường rào càng chắc chắn vững mạnh!”
  Con thiết nghĩ, sự khác nhau trong cách nhìn nhận đối với giới luật và giới nguyện của hành giả tu tập chân chính và chúng sanh vô minh chưa quy y, cũng như những Phật tử quy y mà sợ phạm giới nằm chủ yếu ở thái độ và xu hướng sống của họ. Nếu họ coi giới luật như bức tường rào kiên cố vừa bảo vệ họ khỏi tà hạnh vừa giúp họ sống theo quỹ đạo chánh pháp, thì không việc gì phải cảm thấy áp lực. Trong trường hợp đó nếu có vi phạm vẫn không cảm thấy nặng nề vì tâm thế của họ luôn chuẩn bị cho sự quán xét và sửa chữa lỗi lầm, trở thành người tối thượng thứ hai. Đó là chưa nói tới họ còn nhiều phương tiện thiện xảo khác để bù đắp thất thoát công đức như Thầy đã nhắc tới trong bài viết:” Giả sử người con Phật thọ 5 giới nếu phạm 1 hoặc 2, hoặc nhẫn đến 3 vẫn còn được công đức của 2 giới còn lại và hằng vô số Phương tiện Thiện xảo khác bù đắp qua. Vì sao? Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không. Vậy thì hà cớ gì phải sợ rằng mình không giữ được giới luật? Lại nữa, trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới như (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định, lẽ nào tu Phật chỉ khư khư giữ 5 điều là “không sát sanh”, “không trộm cắp”, “không tà dâm”, “không nói dối hại người”, “không lạm dụng các chất các thứ gây nghiện”? Trên thực tế tâm linh, người thường cũng giữ được 5 điều trên, nhưng chỉ mang lại phước đức hạn hẹp của thế gian (phú, quý, an, khang, thiện chung), chớ không được công đức là được tích lũy tư lương về cõi Phật như đã được truyền giới. Hơn nữa, đừng lo ngại vì giới không chỉ có “luật nghi” (giữ đúng những điều Phật cấm) mà còn “nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), và đặc biệt là “nhiêu ích hữu tình giới” (đem lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác), tạo nhiều công đức vô kể để trở thành Pháp khí Đại thừa Mật giáo.”
  Còn đối với những người coi giới luật gần như là một bộ luật hà khắc được làm ra để nghiêm trị nếu vi phạm lỗi mà không dám đến gần, đó là bởi tâm thế của họ luôn có xu hướng làm những việc không hay nên bản thân không đủ bản lĩnh để quy y. Người như vậy thì dẫu có quy y cũng dễ dùng danh xưng “Phật tử” để phục vụ cho ngã ái của mình, hay “chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành”. Trong số đó có những kẻ ngụy trang “đầu tròn áo vuông” thực ra không hiểu gì về giới luật và giới nguyện, chỉ đánh vào tâm lý chung của Phật tử truyền thống là “tu là phải ăn chay, không được uống rượu, phải đến chùa tụng kinh”… Kinh vừa dài lại được trình bày bằng tiếng nước ngoài, sau khi phiên âm ra tiếng Việt để dễ bề đọc tụng song lại làm cho sự cao diệu của kinh sách trở nên… vô nghĩa vì phát ra âm thanh không nghiêm túc, lại chẳng ai có thể hiểu nổi một điều gì cả. Đối với những kẻ này, giới luật chẳng gì hơn là phương tiện chúng đem ra để phô trương bản ngã. Chúng là những kẻ “sống không sợ hãi”, coi thường Nhân quả, nguy hại hơn chúng ngăn cản chúng sanh đến với những lợi ích thực sự của việc quy y bằng cách tạo tâm lý mặc cảm cho họ.
  Bài pháp của Thầy như một chiếc phao cứu cánh cho chúng con và chúng sanh khỏi biển cả vô minh tà kiến. Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh có thể đọc được bài viết của Thầy, nhờ hiểu được lợi lạc thực sự của việc quy y, giữ giới và không còn mặc cảm vì những yếu tố nội và ngoại cảnh sẽ dũng mãnh bước ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng để mong muốn được quy y, “dám” quy y và trong tương lai thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Mat Phung says:
  Mo Phat!
  Kinh Bach Thay!
  De tu vua doc bai xong cam thay minh rat may man da doc vi Thay tu bi da day cho chung con mot bai giang sau sac, tao njem tin dan dat chung con co duoc cho dua vung chac tu TAM BAO.
  Biet duoc Than – ngu- tam cua minh, 16 dong tac Bo De Tam…bai giang that quy bao cua de tu.
  Con cau nguyen cho su truong tho cua Thay Co.
  Cau nguyen cho tat ca chung sanh thanh tuu hanh phuc cua Phat tanh.
  Um mani padme hum.
 20. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã ban cho bài pháp vô cùng quý giá và mang đến lợi lạc to lớn cho chúng đệ tử cũng như những chúng sanh hữu duyên đọc được.
  Tâm lý mặc cảm đúng là rất nguy hại, như một liều thuốc độc, mặc cảm trong cuộc sống thế sự đã là không tốt, mặc cảm trong tu tập lại càng gây ra tác hại khôn lường, khiến ta dần buông xuôi và phó mặc cho số phận.
  Bản thân con cũng đã từng là nạn nhân của sự mặc cảm tâm linh này. Trước kia, con bị tiêm nhiễm vào đầu lý lẽ của bọn “lưu manh” tu hành linh căn, rằng quy y là việc làm không cần thiết, chỉ cần tu theo chúng là được rồi, là đã nhận được sự bảo hộ, là đã có vé đảm bảo cho mình rồi, cần gì quy y để phải khổ cực giữ giới, nếu lỡ phạm phải sẽ mắc tội, sẽ bị trừng phạt. Rồi họ dẫn ra ví dụ của những thầy tu khổ hạnh, hà khắc, khiến con nản lòng. Từ chỗ sợ rằng mình không làm được, rồi tự lúc nào biến thành kiêu mạn cho rằng mình chẳng cần làm vậy (quy y), vì tu như thế (linh căn) là tốt lắm rồi! Thật là ngu muội, thật là dại dột biết bao!
  May mắn cho con, khi có được duyên lành tiếp cận với Chánh pháp, được quay về nương tựa Tam Bảo, được làm đệ tử của một bậc Đạo sư chân chính, con dần xóa bỏ đi những mặc cảm không đáng có đó, để khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được làm con Phật.
  Là hành giả cư sĩ, giữa vòng vây thế sự, không tránh khỏi những lần phạm giới; Là một học trò mới chập chững tu học Mật giáo, con cũng đã có những lần mắc sai lầm, trót lỗi phạm giới nguyện. Những lúc ấy con thật sự có lo sợ, có khởi lên buồn phiền và ân hận vì mình sai phạm. Nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thầy, và đặc biệt là ở bài pháp này, con nhận ra thái độ nên có, đó là thôi day dứt, nặng lòng, tránh sự căng thẳng, tự ti, mà cần thiết thắng thắn nhìn nhận lỗi lầm, sám hối lỗi lầm và tránh việc lặp lại sai phạm đó, cũng như còn có nhiều phương tiện khác để tích tập công đức, để “bù đắp” qua.
  Thật là đáng tự hào khi được là một người tu Phật, “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo”, “người tu theo đạo Phật đừng mặc cảm vì không giữ được giới luật mà nên khởi phát niềm tự hào bởi mình dũng cảm thọ trì giới luật, và sẽ sám hối nếu vi phạm để làm người tối thượng thứ hai như Đức Phật đã dạy”.
  Mật Giác Đăng con xin cảm tạ vị Thầy từ bi, trí tuệ đã giúp chúng đệ tử và chúng sanh gỡ bỏ đi gánh nặng mặc cảm mà tự tin tìm về nơi nương tựa chân thật, vững bền.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ngày càng nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này để quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm khi tìm hiểu Phật pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.
 21. MẬT VIỄN says:
  Mô Phật!

  Khi bắt đầu khởi tâm mong muốn tìm hiểu và tu tập pháp Phật con đã nghĩ đến chùa vì nơi đó có vị tăng, ni tu tập theo đạo Phật và đang hướng dẫn nhiều Phật tử tu tập. Từ suy nghĩ dẫn đến hành động con đã đến một ngôi chùa ở một vị trí rất đẹp trên đường Trần Phú hướng ra biển, nơi đó có nhiều người phật tử vào buổi tối đến tụng kinh, những tiếng tụng kinh vang xa làm con dâng trào niềm tin và hy vọng đây chính là nơi giúp mình hoàn thành ước nguyện.
  Nhưng khi vào chùa thì niềm tin và hy vọng chuyển thành “nỗi niềm mặc cảm” vì con được phát một tờ giấy không viết bằng tiếng việt mà viết bằng chữ hán nhìn những dòng chữ con đọc không được thì làm sao mà hiểu được của Đức Phật dạy gì? Còn các phật tử đã thường xuyên đi chùa cùng nhau đồng thanh đọc rất là nhanh đến mức chỉ lắng tai nghe và nhìn dòng chữ mà con không biết họ đọc đến chỗ nào thật là như tên bay vậy! Nhìn ai cũng thấy đầy tự tin, mà trong đó chủ yếu là người già chỉ một vài người trẻ, càng thấy ngưỡng mộ sự đọc giỏi của họ con càng thấy mặc cảm bản thân mình và suy nghĩ Pháp Phật cao siêu quá! Khó quá làm sao mình có thể đọc được đây! hiểu được đây! Thôi tự động viên mình chắc đi nhiều lần hơn thì mọi việc sẽ khác. Thế là con cố gắng sắp xếp thời gian, công việc, sinh hoạt thường nhật để có thể đến chùa nhiều hơn nhưng kết quả là càng mặc cảm, niềm tin và hy vọng càng mất dần đến cạn kiệt. Kinh đọc không được, hiểu không song, mong muốn được gặp vì trụ trì trong chùa được nghe giảng giải kinh Phật cũng không thành. Vì vậy suy nghĩ đến chùa được hiểu và tu tập Phật Pháp cũng không còn.
  Trong lúc tuyệt vọng đó, nhờ duyên lành và sự trợ duyên của huynh Mật Thủy, huynh Mật Hải mà còn đã gặp Thầy, Cô con đã dần lấy lại được niềm tin và hy vọng về việc tìm hiểu và tu tập Phật Pháp của mình vì con có thể đọc được bài viết về Phật pháp và nghe Thầy giảng Pháp bằng tiếng Việt, lúc đó con vui mừng lắm! hạnh phúc lắm! – tâm lý mặc cảm, tự ti đã giải tỏa dần. Nhờ có sự chỉ dạy của Thầy, Cô và các đạo huynh, con hiểu được Phật pháp thật gần gũi và gắn liền với cuộc sống hằng ngày hoàn toàn không cao vời với cuộc sống “ Pháp là cuộc sống và cuộc sống là pháp” như Ngài Lạt ma Zopa đã khẳng định. Phương pháp tu tập lại rất đơn giản phù hợp với người bận rộn công việc thế sự , không bị phụ thuộc vào thời gian và không gian mà đặc biệt là không phải cứ buổi tối phải đến chùa, rồi lại không đọc được, không hiểu được để rồi tâm lý mặc cảm lại trương phồng.

  Giờ đây được đọc bài viết của Thầy :” HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM! tâm lý mặc cảm của con đã xẹp nay còn xẹp hơn, niềm tin và hy vọng đường đạo của mình dâng lên! Và con đã hiểu được nguyên nhân vì sao mà ngôi chùa con đến họ lại làm như vậy, các phật tử ở đó lại tu tập như vậy!
  Con cầu nguyện cho những ai mong muốn tìm hiểu và tu tập Phật pháp sẽ không mất thì giờ như con trước đây mà sẽ sớm tìm vị Đạo sư chân chính dẫn dắt, chỉ dạy đúng quỹ đạo chánh pháp, với phương pháp tu tập đơn giản mà hiệu quả vô song.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô để giúp cho nhiều người mê lầm như con tìm được ánh sáng chánh pháp – nơi nương tựa chân thật – Thầy, Phật, Pháp, Tăng. – Đời này an lạc – Đời sau cực lạc.
  Đệ tử Mật Viễn thành tâm kính đảnh lễ tri ân Thầy, Cô và các huynh đệ kim cang.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PAD ME HUM

 22. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ân đức cũng như tấm lòng từ bi của vị Thầy vì Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp nhủ quý báu.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy!
  Người có tâm lý mặc cảm đã tạo ra rào chắn cho chính họ. Bức tường rào đó là tâm sân hận, vị kỷ, lo lắng, so sánh, tính toán hơn – thua, vinh –nhục, khen-chê,..Với bức tường mê mờ đó, người ta không thể nhìn thấy được ánh sáng trí tuệ ở sau bức rào, đôi khi còn dẫn họ vào việc lầm đường lạc lối.
  Tâm lý mặc cảm đối với người tự ti như trường hợp của hai vợ chồng vì “mặc cảm rằng tiền bạc của mình bất chính phạm vào trọng giới số 2 và 4 của trong 5 Biệt giới giải thoát đạo Phật nên không dám quy y”, hay đạo hữu Mật Bi Tâm cũng vì tâm lý mặc cảm mà chưa dám quy y mặc dù đã được Thầy từ bi ban cho pháp danh Mật thừa. Chính tâm lý đó mà họ đã vô tình đóng chặt lại trí tuệ, tâm lý tự ti khiến cho họ mặc dù có “Phật tâm” nhưng lại không dũng cảm nương tựa vào bóng lành Tam bảo. Khi mặc cảm cho rằng bản thân mình kém, bản thân mình mắc tội ví như dòng nước bị dơ bẩn thì càng phải cần thường xuyên được lọc qua dòng nước thanh tịnh của nhà Phật để những thứ dơ bẩn đó được gội sạch và dần dần được thanh tịnh. Dòng nước dơ bẩn đó chưa được lọc hoàn toàn qua việc “trì 5 giới” thì sẽ được bù đắp “bằng hằng hà vô số Phương tiện Thiện xảo khác” như : Bố thí, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ vì “trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không” hay “trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới như (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định” hay “nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), và đặc biệt là “nhiêu ích hữu tình giới” (đem lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác).
  Do đó, những người mặc cảm tự ti nên mạnh dạn Quy y như Thầy đã dạy: sợ phạm giới thì càng nên Quy y Tam bảo bởi theo tinh thần Đại thừa “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo” và “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”.
  Tâm lý mặc cảm thứ hai như lời Thầy giảng sẽ “rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn: Nghĩa là tranh lấy phần hơn, giả như người ta vốn hơn mình rõ ràng mà mình chấp rằng mình hơn người, và nói quyết rằng mình hơn người ấy”. Hình ảnh đó làm con liên tưởng đến dòng nước phàm phu khi được dựa vào bóng lành Tam bảo, đang được thanh lọc qua dòng nước thanh tịnh của Phật thì dòng nước ấy lại bị độc tố “căng phồng bản ngã” ô nhiễm. Độc tố này rất nguy hiểm, nó thấm dần, thấm dần và làm hủy hoại “Phật tâm” và đạo hạnh của người tu làm cho người tu “phạm đại trọng giới là “lưỡng thiệt” (nói hai lưỡi thuộc Bát quan trai giới, “phá hủy niềm tin của người khác”, và “do sân hận chỉ trích bạn đồng môn” (Mật giới Tổng quát). Nếu họ đã thọ “Bồ đề tâm nguyện giới” thì họ phạm phải giới số 1 trong 18 Giới nguyện chính : “Tự khen mình và chê bai người khác vì muốn đề cao cá nhân…”. Rồi dần dần biến thành tà ma ngoại đạo khi nào không hay vì cái ngã che mờ mất trí tuệ của người tu làm cho họ lạc lối. Khi cái ngã không còn nữa thì người tu sẽ được ánh sáng trí tuệ soi đường, thấy rõ được dòng nước thanh tịnh nơi tâm và sẽ dần tiến về thành phố Giải Thoát.
  Đọc bài viết đầy từ bi và trí tuệ của Thầy, con cảm thấy mình rất may mắn và có duyên lành từ bao nhiêu kiếp mới được Thầy dìu dắt và dạy cho phương pháp tu vô cùng vi diệu và thù thắng: thực hành pháp trong không gian linh thánh và trong các hoạt động bình thường của cuộc sống như qua 16 động tác Bồ đề tâm, niệm thần chú theo bước chân để ngày ngày con luôn chánh niệm, luôn quán xét bản thân để gột rửa những tâm bụi bẩn do ái ngã, ngũ dục và bát phong làm vẩn đục. Và con luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy “điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nễ phục mình”
  Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 23. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ân đức của Thầy đã ban cho chúng con một bài giảng thật hay và vô cùng lợi lạc. Bài giảng của Thầy giúp cho con hiểu cặn kẽ hơn về lợi ích của việc Quy y, thọ giới trong Phật đạo, cũng như tránh được những tâm lí mặc cảm trên bước đường tu tập, bởi nếu không rất dễ rơi vào độc tố “kiêu mạn”. Đó là khi, mặc cảm bản thân yếu kém nhưng vì bản ngã căng phồng, một phần muốn che dấu cái dở của mình, một phần thấy khó chịu khi có ai đó hơn mình nên lại tiếp tục phạm vào đại trọng giới là “lưỡng thiệt” ( nói hai lưỡi thuộc Bát quan trai giới, “phá hủy niềm tin của người khác”, và “do sân hận chỉ trích bạn đồng môn”_Mật giới Tổng quát), thật nguy hiểm biết nhường nào. Nếu không có Thầy luôn luôn nhắc nhở, chỉ dạy thì có lẽ giờ rất có thể con đang là nạn nhân của những kẻ lợi dụng chốn chùa chiền để làm những điều tà vạy, công đức, trí tuệ thì không tích tập được mà thay vào đó là tà ma ngoại đạo đang trực chờ để hãm hại (ngăn cản việc tu tập chân chính). Nghĩ đến đây, con mới thấy rằng mình thật sự may mắn biết bao khi đời này gặp được chánh Pháp, lại được tu tập một Pháp môn dễ tu dưới sự dẫn dắt của vị Thầy từ bi, trí tuệ để dù có khó khăn nào đi nữa, con vẫn luôn có được một tinh thần vô úy để vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bến bên kia.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy!
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 24. Mô Phật,
  Lời Thầy giảng tựa như ngọn đuốc sáng soi rõ phía cuối đường hầm, giúp cho người mặc cảm, sợ hãi trong đêm tối vô minh tìm ra lối thoát; Như chiếc phao kịp thời xuất hiện cứu thoát những chúng sanh đang ngụp lặn trong biển khổ tham ái; Như chiếc chày kim cang của đức Kim Cương Thủ đập tan tành những thành trì tà kiến, san bằng những núi đồi chông gai ngã mạn trong tâm thức chúng sanh; Như tiếng Sư tử hống trong bầu trời Phật giáo làm cho muôn thú tà sư, tà đạo… phải khiếp sợ; Như tiếng Đại hồng chung thức tỉnh bao tâm thức mê lầm của đệ tử chúng con…!

  Chúng con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy đã ban khai thị.
  Chúng con nguyện nương tựa Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con nguyện noi gương Thầy Cô, chư Đạo sư mà hằng khởi dụng Bồ đề tâm để lợi lạc cho chúng sanh.

  Và nếu khi tám ngọn gió thế gian “vốn là kẻ thù của bất kỳ ai là người tu đạo Phật”, có xảy đến với con thì con thành tâm cầu nguyện:

  – Hỡi Đại sỹ Liên Hòa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!
  – Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  – Hỡi Vị Thầy Từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Diễm says:
  Kính Bạch thầy
  con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này.con cảm tạ ơn Thầy luôn nhắc nhở chúng con,chúng sanh đừng mặc cảm đời sống,hay những ai có ý muốn tu tập.Tâm lý mặc cảm bản thân đã gây trở ngại nhiều trên đường tu nhất là những ai mới đang tìm hiểu mà không được thiện tri thức chỉ dạy. Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng ta buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời. Người tu Phật, nhất là Mật chú thừa (Kim cang thừa) phải tránh rơi vào vực thẳm tư tưởng này, nên ở Mật giáo giới có giới số 8 trong 14 lỗi lầm chính là “coi thường hay mặc cảm bản thân”. Không loại trừ trường hợp mặc cảm bản thân khiến cho người tu Phật rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn:
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy CÔ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  OM AH HUM
 26. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ với bài viết “HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM!” của Thầy.
  Vì mặc cảm làm tâm trí mê mờ, không tự tin vào chính bản thân mình, tự mình chối bỏ dần các cơ hội. Nếu không nhờ sự từ bi và trí huệ của vị Thầy tôn quý con sẽ không có cơ hội bước vào cánh cửa Mật giáo vô cùng vi diệu với vô vàn phương tiện thiện xảo giúp con dần tiến đến thành phố Giải Thoát.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thầy.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Oh Ah Hum.
 27. Mat Vien says:
  Kinh Bach Thay!
  Con cam ta Thay da tu bi chi day chung con. Con cau nguyen cho tat ca chung thanh tuu hanh phuc Phat tanh. Con cau nguyen cho suc khoe va su truong tho cua Thay va Co vi loi lac chung sanh.
  Om Ah Hum.
 28. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!
  Chúng con vô cùng hoan hỷ với bài Pháp nhũ vô cùng lợi lạc cho chúng sanh, mà vị Thầy đã từ bi giảng giải. Qua đó đó chúng con hiểu được lợi lạc của việc quy y Tam Bảo, không còn những tự ti mặc cảm trong tu tập , trên tinh thần Bát nhã “tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh niết bàn”.
  Chúng con đảnh lễ tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho thật nhiều chúng sanh hữu duyên, đọc được bài Pháp này để rồi tự tin tiếp cận với Phật Pháp chân chính, xa rời bể khô luân hồi sanh tử. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 29. Mật Thiệu says:
  Mô Phật.Con rất hoan hỷ khi được đọc bài này của Thầy và cảm tạ ơn Thầy từ bi đã giảng giãi cho con và chúng sanh biết được lợi ích của việc quy y,từ đó đừng có mặc cảm sợ phạm giới mà không dám quy y.Bởi vì”Có giới để mà phạm đó là Thầy tu đạo Phật,không có giới mà phạm,đó là Thầy tu ngoại đạo”.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani pad me hum.
 30. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da tu bi,tri hue ma khai thi giang giai cho chung con,chung sanh hieu duoc ve mac cam ban than.Mac cam cua ban than cung la rao can rat lon va gay chuong ngai voi nguoi tu Mat Tong noi rieng va nguoi tu Phat noi chung.Cung dung nen chap su mac cam cua minh ma gay tro ngai voi nhung nguoi co y nguyen muon tu hoc Phat Phap.Chung con rat hanh phuc vi duoc quy y noi Tam Bao va duoc tho nhan gioi luat.De tri gioi tich tu cong duc va tri hue trong bau tu luong de lam hanh trang ve coi Phat voi su day do dan dat cua Thay.Con xin cuoi dau danh le tri an Thay.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh tinh thuc voi trang thai giac ngo.
  Om Mani Padme Hum.
 31. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ân đức của Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp thật hay và vô cùng ý nghĩa.
  Thật mai mắn cho con khi được duyên lành tiếp cần với chánh pháp được quy y tam bảo được làm học trò của MSN.
  Còn xin cuối đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh .
  Om Ah Hum.
 32. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin đảnh lễ tri ân vị Thầy.

  Om Mani PadMe Hum !

 33. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò đọc lại bài này nhiều lần thưa Thầy. Lúc nào trò cũng cảm xúc dâng trào. Tuy rằng đây là những điều căn bản đối với người tu học, nhưng đối với trò bài pháp là một đòn bẩy, đánh bật không những tâm lý tự ti trong tu học mà còn trong công việc nữa.Thật là may mắn khi chúng trò có duyên lành với Mật Giáo, được Thầy dẫn dắt đi trên một đạo lộ dễ dàng và thẳng tắp đến như vậy.
  Trò đảnh lễ Thầy mình!
  Om Mani Padme Hum
 34. Mật Minh Toàn says:
  Kính gởi Thầy,

  Trước đây khoảng 5 – 6 năm khi còn đi học, con luôn tự ti vì mình không học hành giỏi như người ta, không có cái này, cái kia… cảm thấy sao mình lại thế này mà người khác lại hơn mình.. Nhưng sau này, khi trưởng thành hơn, bươn chải cuộc sống, trải nghiệm trong công việc.. con mới nhận ra rằng, mỗi người ai cũng có ưu và khuyết điểm, tại sao lại phải so sánh với người này người kia với mình để rồi mình cảm thấy tư ti chi vậy. Chỉ cần mình có niềm tin, sự tự tin và mong muốn mình như thế nào thì mình chắc chắc sẽ làm được. Vì vậy , chỉ nên so sánh mình với chính mình ngày hôm nay đã hơn ngày hôm qua và phải phấn đấu tốt cho ngày mai là được rồi.

  Cảm ơn Thầy

 35. thuan says:
  Thưa Thấy!
  Con xin tự giới thiệu về mình vì muốn được gặp Thấy đồng thời cũng nhân qua internet Con mong sẽ đảnh lễ Thầy trực tiếp.
  Con là Hồ Mỹ Thuận hiện sống và làm việc tại Tp. HCM. Xin Thầy vui lòng cho con biết đại chỉ hiện nay của Thầy và con chỉ xin được Lạy Phật và Đảnh lễ trước Thầy, xin hoan hỉ và từ bi, con xin cảm ơn và hy vọng con sẽ sẽ sớm được Thầy cho phép việc con đã xin phép, con rất biết ơn Thầy có điều gì không phải xin lượng thứ bỏ qau và chỉ dạy cho.
  Mong được đồng ý
  con
  MT
  • nguyenthanh says:

   Thân gửi Thuận!
   Tôi hoan hỷ với tinh thần cầu pháp đúng mực của trò, tuy nhiên sau comment này, trò nên ghi rõ pháp danh của mình, hoặc là danh xưng có 2 ký tự trở lên chẳng hạn như Mỹ Thuận, Hiếu Thuận chớ khônng phải “thuận”. Trò mong được đến Mật gia Song Nguyễn nhưng không rõ mục dích đạo pháp gì, nếu chỉ đến lạy Phật, đảnh lễ thì uổng quá vì Phật hiện hữu khắp nơi, còn Thầy thì không cân ai đảnh lễ bởi Thầy chỉ là người tu bình thường, chưa đắc thánh quả, chẳng có học vị, không là giáo phẩm chức sắc. Thầy chỉ có tấm lòng Bồ đề với tất cả chúng sanh sao cho họ lìa ác pháp, quay về nẻo lành, đừng vì cái lợi thế gian vô thường mà quên đi hành trình tái sanh kiếp sau. Thầy trân trọng thịnh tình của trò. Nếu muốn thấy Mật gia Song Nguyễn, trò nên gọi điện liên hệ thì tốt hơn trước khi đến nơi.
   Chào thân ái

 36. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con xin cảm tạ thây dã từ bi khai thị vài giảng giải chi tiết về tâm lý đa phần của chúng sanh khi đến với đạo Phật. Cũng chính vì thông tin bên ngoài nhiễu loạn cũng như với hình ảnh những vị “Đầu tròn áo vuông” có điều kiện tu tập lại muốn những người tu tại gia cũng phải ăn chay,tụng kinh hàng ngày do vậy rất dễ dẫn đến sự mặc cảm tự ti là không làm được ,chính vì thế rất nhiều người khi nói đến việc tu Phật thường có câu cửa miệng “tu khó lắm” đó cũng là mặc cảm về việc không thể làm được.Tuy nhiên với 84000 pháp môn cùng nhiều phương tiện thiện xảo thì tất cả mọi chúng sanh đều có thể tu tập vì bản chất trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh .
  Sự mặc cảm của người tu cũng xuất phát từ nhiều yếu tố tác động bên ngoài khi chịu ảnh hưởng bởi bát phong cũng như nhiều công việc thế sự ,tuy nhiên đó là việc không cân bằng cuộc sống và hài hòa tận dụng “pháp và cuộc sống” .Từ đó sinh ra tâm lý mặc cảm tự ti vào bản thân và càng ngày càng xa rời Phật pháp .Có hay chăng là việc ngày rằm và mồng một là đến chùa xì xụp khấn vái xin cái nọ cái kia .
  Kính Bạch Thầy ! Là một học trò tu tập theo Mật giáo và được Thầy từ bi chỉ dạy con đường tu tập con cảm thấy vô cùng ơn phước khi có Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh chuyển vị Thầy ,và cũng là nơi nương tựa chân thật để con và các huynh đệ kim cang đi tới con đường giác ngộ tối thượng , từ đó tự tin trên con đường đời đạo song hành .
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô .
  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh !
  OM AH HUM !
 37. thanh thuy says:
  Thua thay con da doc xong bai roi ah
  Con cau mong suc khoe va su truong tho cua thay co
  Om ah him
 38. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có thể quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm và tự tin bước đến cánh cổng chánh pháp.

  Om Ah Hum.

 39. Mật Tất Kiểm says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh loại bỏ tâm lý mặc cảm, sớm tìm con đường tu tập chân chánh.
  OM AH HUM!
 40. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con cảm tạ ơn Thầy từ bi trí huệ đã ban cho chúng con bài giảng pháp thật nhiều lợi lạc. Qua lời Thầy luận giải, con lại được hiểu rõ hơn về ý nghĩa lớn lao của quy y, như lời Thầy đã huấn thị trong bài giảng ” Nương tựa vào đâu?”: quy y là một phương tiện chấm dứt luân hồi sinh tử, giống như gieo một hạt nhỏ mà được một cây cổ thụ, một phương pháp dễ ứng dụng và ít khó khăn. Người muốn tu đạo Phật nhưng vì mặc cảm mà không dám quy y không biết đã bỏ lỡ một phương tiện quý báu trên con đường giải thoát, cũng đâu biết thân người quý giá, cơ hội được làm người là vô cùng hiếm hoi. Tâm lí mặc cảm lại là một điều không nên có, bởi Thầy đã dạy chúng con rằng sự mặc cảm tự ti chính là nguyên nhân gây nên những phiền não, thất bại bất mãn, sự đố kị, kiêu mạn. Vì mang tâm mặc cảm ấy nên con người dễ chiêu cảm ác nghiệp hơn thiện nghiệp, khiến cho đạo lộ giải thoát càng trở nên xa vời. Con cầu nguyện cho chúng sanh còn mang tâm lí mặc cảm sẽ trân quý cơ hội được làm người, dũng mãnh bước đi trên con đường tu tập chân chánh.
 41. Do Ngoc Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi.
  Con xin cám ơn bài viết của Thầy, qua sự từ bi khai thị của Thầy, con có thêm nhiều tự tin để đến với Phật pháp, làm người con Phật. Con nghĩ rằng bài viết này sẽ giúp rất nhiều những học trò khác đã, đang, và sẽ bước vào hành trình tu đạo một cách tự tin, hiên ngang, đầy kiêu hãnh.
  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.
  Kính Thầy.

 42. MAT GIAC HUONG (CAM HUONG) says:
  THUA THAY CON DA DOC BAI NAY ROI CON CAM ON THAY
 43. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Qua bài viết này Con đã hiểu và rất hoan hỉ , nhận thức của con đã phần nào tự buông bỏ những chướng ngại mặc cảm sự kém coi của bản thân . .. con sẽ chuyên tâm và duy trì k ngưng nghĩ nhất tâm kiên định tôn sùng vị thầy tôn kính.
  Om Mani Padme Hum.
 44. Đoàn Việt Huyền says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạh.
  Om mani padme hum.
 45. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Bài giảng của Thầy đã cho con thấy rằng mặc cảm là một rào cản lớn của mỗi con người. Bản thân mỗi người nên hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm. Bài giảng là lời nhắn gửi của vị Thầy Mật giáo tới các trò đang tìm hiểu Mật giáo nói riêng và đạo Phật nói chung đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 46. Mật Kỳ Duyên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này. Con nhớ lại cách đây không lâu vì mặc cảm tội lỗi và bản thân mà con suýt nữa thì mất đi cơ hội được gần gũi thiện tri thức. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cứu vớt vận mệnh tâm linh của con.

  Cầu nguyện tất thảy chúng sanh tìm được đường về nẻo giác.

  Nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 47. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này.
  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum
 48. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài Hãy Quãng Đi Gánh Nặng Tâm Lý mặt cảm. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị soi sáng cho chúng con hiểu rõ. Con đọc rồi thấy mình tỉnh thức một giấc ngủ trong tâm tối. Nay con đã được vị thầy từ bi giảng dạy sâu sắc cho con giác ngộ. Con chào thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
  Om maniPadme hum.
 49. Mật huệ thành says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ. Con rất hoan hỉ khi đọc bài viết này trước kia con cũng có rất nhiều suy nghĩ và sợ khi mình làm các công việc thường ngày rồi cả khi ra chùa làm Phật sự vì trong cuộc sống con cũng cố làm sao cho suy nghĩ, hành động , lời nói của mình là tốt , nhưng trong cuộc sống đời thường con không tránh được những hành động tạo ra các nghiệp xấu của thân ngữ tâm , rồi chỉ biết đến xám hối theo sự chỉ dạy của các Thầy khi đi chùa mong nhẹ bớt phần nào nhưng rồi các lỗi cứ lặp lại và tự thấy ngại trước bản thân.
  Qua bài giảng của Thầy con vô cùng biết ơn Thầy để con vượt qua được bản thân mình để hiểu được và tu tập tốt hơn.
  Om mani padme hum.
 50. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài viết con hiểu được làm người ai cũng phải mắc sai lầm thậm chí còn làm nhiều chuyện xấu trục lợi cho bản thân, tạo nhiều nghiệp báo. Nhưng không phải vì đó mà ta tự tạo ra mặc cảm cho bản thân rằng mình đã tạo nhiều nghiệp ác nên không dám quy y , tu tập khi đã nhận ra lỗi lầm và một lòng hướng thiện.
  Phật pháp luôn từ bi đón nhận những ai biết mình sai, muốn sữa sai và thành tâm sám hối, tu tập, đừng vì mặc cảm của bản thân mà bỏ qua cơ hội lớn để làm lại cuộc đời. Cho nên chúng ta hãy dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình một hướng thiện, thì hãy mạnh dạn quy y tam bảo quy y Đạo sư một lòng tu tập, tích tụ công đức giải thoát cho mình và tất cả chúng sanh.
  Với lại những ai đã là phật tử là người con của phật thì hãy mở rộng tấm lòng từ bi hướng dẫn, giúp đỡ những ai thành tâm hướng đạo để họ đi đúng trên con đường chánh pháp, đừng vì mặc cảm của bản thân mà ghanh tỵ, ghen ghét gây khó khăn làm giảm lòng tin của người tu tập đối với phật pháp.
  Om Mani Padme Hum
 51. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi, con thật goan hỷ với những lời giáo huấn của Thầy, con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum!
 52. Nguyễn Hoàng Vân says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này, con vô cùng cảm tạ Thầy, cầu nguyện cho Thầy sức khoẻ dồi dào, cầu cho chúng sanh đạt được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
 53. Đặng văn đức says:
  Con thưa Thầy.con đã đọc xong bài giảng của Thầy rồi ạ. Thông qua bài giảng và lí lẽ trong bài giảng của Thầy. Con không còn mặc cảm và hiểu thêm. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lác của chúng sanh.
  Om mani parmehum
 54. Vũ Thị Minh Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,
  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những lời giáo huấn của Thầy. Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.
 55. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm nhận được lòng từ bi vô hạn của Thầy thấm đẫm trong từng câu từng chữ. Con cảm nhận được Thầy soi rọi thấu suốt từng ngóc ngách vô minh của chúng con.
  ” Mật pháp vốn giản đơn và tinh túy, không gì phải ngăn ngại mà tự mình cô phụ tấm lòng của đấng Từ phụ” . Con xin khắc ghi lời Thầy. “Tôi ơi đừng mặc cảm” – vâng ạ, con xin cảm tạ Thầy.
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ.
  Om Mani Padme Hum
 56. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Thưa thầy
  Con đã đọc xong bài viết của thầy
  Con cảm ơn thầy vì bài viết
  Con còn trẻ nên nhiều từ ngữ phật giáo con vẫn chưa hiểu được hết mong thầy lượng thứ
  Con chúc thầy mạnh khỏe ạ
 57. Diệu Hương says:
  Thưa thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ.
 58. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy con rất cảm ơn vì những điều thầy dạy. Con cầu chúc thầy vạn sự an khang
 59. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 60. Nguyễn Bảo Châu says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
 61. Đào Thị Châu(QN) says:
  Thưa thầy! Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hay có những mặc cảm trong cs con mong thầy chỉ dạy cho con giúp con vượt qua những mặc cảm này ạ
  Con chúc sức khỏe thầy
  • Chánh Tri says:

   Trò mặc cảm về điều gì?

   • Đào Thị Châu(QN) says:
    Con cảm ơn thầy đã để ý để ý đến comment của con. Con hay mặc cảm về bản thân mình thầy ạ.
 62. Nguyễn Thị Mỹ Linh (Phú Quốc) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  • Chanhtri says:
   Tốt, con có thể tham khảo thêm bài này

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-so-127-xoa-mac-cam-gay-tu-tin/

 63. Nguyễn Như Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy.
  • Chanhtri says:
   Tốt, đây là bài viết con có thể đọc để hiểu thêm

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-98-chuyen-hoa-tam-moi-la-dieu-ky-dieu-nhat/

 64. Mật Tuấn Giác says:
  Thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi
  con xin cảm ơn Thầy.
  Om mani padme hum.
 65. Mật Nhẫn Hòa says:
  Thưa thầy con đã đọc bài,con cảm ơn thầy về bài viết.
 66. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng của Thầy
  Con cảm tạ Thầy vì bài giảng đầy lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  • Chánh Tri says:

   Ừ. Như vậy là được! Tuy nhiên đừng ngại bày tỏ chánh kiến chỉ có điều là đừng viết theo tâm ý của mình thôi!

 67. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy.
  Om mani padme hum

 68. Đào Quang Trung says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 69. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc. Con thật may mắn khi có duyên lành được tiếp cận với chanhtuduy, được quay về nương tựa bóng lành Tam Bảo, được làm học trò của bậc Đạo Sư tôn kính con dần xoá bỏ đi những mặc cảm không đáng có để khởi phát lên niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được làm người con Phật .

  Là một người cư sĩ, giữa những mối bận tâm thế sự, không tránh khỏi những lần phạm giới. Là một học trò mới chập chững bước trên con đường tu học Mật giáo, con nhận thấy không ít lần con phạm phải sai lầm, lúc đó con thật sự lo sợ, hoang mang nhưng giờ đây nhờ có sự chỉ dạy của Thầy cùng sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy con đã dần loại bỏ những xúc tình tiêu cực đó bởi vì con rằng ” Người tu theo Đạo Phật, đừng mặc cảm vì không giữ được giới luật, mà nên khởi phát niềm tụe hào, bởi mình dũng cảm thọ trì giới luật, và sẽ xám hối nếu vi phạm để làm người tối thượng thứ 2 như Đức Phật đã dạy” .

  Con nguyện xin được nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Và khi tám ngọn gió thế gian có xảy đến với con thì con thành tâm cầu nguyện :

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp .

  Hỡi những bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con .

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ

  Om Mani Padme Hum !

   

   

   

 70. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật táng.

  Om mani padme hum!

 71. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ”Hãy quẵng gánh nặng tâm lý mặc cảm”

  Con cảm tạ ơn Thầy và những lời chia sẻ của quý huynh đạo hữu đã khai thị cho con có cái nhìn sâu rộng hơn về vấn đề đừng nên mặc cảm bản thân trong tu học. Lời Thầy nhắn gửi  các trò đang tìm hiểu Mật giáo nói riêng và đạo Phật nói chung đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo!

  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 72. Phạm Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cầu chúc Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ ạ!

 73. Dung Nguyen says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 74. Trần Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy

   

 75. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc được bài pháp :HÃY QUẲNG GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM! của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh,trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn về khía cạnh trì giới cũng như tác hại từ việc” mặc cảm ” Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh “đối với người tu học,con cảm tạ ơn Thầy cảnh tỉnh cho chúng con khi còn tiềm ẩn tính” ngã mạn “cần nhanh chóng loại bỏ để đi đúng quỹ đạo Chánh Pháp. Con hoan hỷ tán thán sự  luận giảng của vị Thầy cho chúng con hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng, sự lợi lạc lớn lao khi được quy y Tam Bảo. “có giới để mà phạm đó là thầy tu đạo Phật, không có giới mà phạm đó là thầy tu ngoại đạo ” ” một ngày trì giới ở cõi Ta bà thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ ” hay như hoà thượng Tuyên Hoá khẳng định ” Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”. Bạch Thầy huynh đệ chúng con đã được đón nhận ơn phước lớn lao khi  được làm học trò của vị Thầy được  quy y Tam Bảo nơi nương tựa chân thật. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy ” điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nể phục mình. Bởi lẽ, 8 ngọn gió thế tục vốn là kẻ thù của bất kỳ là người tu đạo Phật “.
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 76. Mật Hồng Liên says:
  Kính  Bạch  Thầy

  Bài  ngày  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin tạ ơn vị Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường  thọ  của  Thầy  và  Cô vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện cho tất cả  chúng  sanh thành  tựu  hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani  padme  hum

 77. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và truòng thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 78. Nguyễn Huy Hoàng says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy và qua những điều Thầy giảng giải đã giúp con tự tin hơn, con xin cảm ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô
 79. Đàm Thị Thà says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 80. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.
 81. Mật Hồng Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được ra nhiều về vấn đề tâm lý khi được tiếp xúc với Phật pháp và Quy y Tam bảo. Tìm được nơi nương tựa Tam bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy là điều may mắn nhất mà con đã được gặp.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 82. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 83. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được nương tựa nơi bóng lành Tam Bảo.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !
 85. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài pháp rất hay và ý nghĩa của Thầy . Tất cả những ai đọc được những lời vàng ngọc của Thầy đều được an lập trên đường tu giải thoát .

  Con nguyện xin chư Phật và chư vị đạo sư từ bi gia hộ .

  Bổn sư từ ái _Con xin quy mang lễ .

  Chư Đạo sư tôn quý với lòng từ bi vô lượng ,vô ngại ,con xin quy mạng lễ tất cả các chư vị .

  Đấng pháp Vương Toàn Giác, con xin quy mạng lễ Còn cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô mãi trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ và giải thoát .

  Om Mani padme hum !

 86. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này. Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và  trường thọ để dìu dắt chúng sanh thoát khỏi u minh

 87. Nguyen Thanh Van says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bày này rồi. Con xin cảm tạ ơn Thầy, xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô. Om mani padme hum
 88. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con Cảm  Ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum

 89. Duongthuyquynh30112001 says:
  Thưa Thầy

  con cảm ơn Thầy

  con đã đọc bài nayd rồi ah

  con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm!” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp con hiểu thêm được những lợi ích của việc Quy y Tam bảo, thọ trì giới luật nhà Phật như lời hòa thượng Tuyên Hóa khẳng định “Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”.

  Như Thầy đã chỉ dạy trong bài viết nếu như người Phật tử đã Quy y Tam bảo, được thọ 5 giới mà chẳng may phạm 1,2 hay 3 giới thì vẫn còn công đức của những giới còn lại bù đắp thông qua bài toán bù trừ. Hơn nữa, con hiểu được rằng tịnh giới không chỉ có “luật nghi giới” (giữ đúng những điều Phật cấm) mà còn có “Nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), “Nhiêu ích hữu tình giới” (đem lại lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác) là những phương tiện ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày để tích tập công đức. Con hiểu được rằng muốn ứng dụng tốt những phương tiện đó, làm tốt bài toán bù trừ thì nền tảng cần có chính là Chánh tư duy, tri kiến Phật pháp. Do đó, thay vì để cho bản thân tự rơi vào hố sâu của mặc cảm thì nên có suy nghĩ lấy đó làm động lực để cố gắng học, tinh tấn trong việc phát triển trí tuệ Phật đà để từ đó biết mình đang sai ở đâu, cần sửa ở đâu cho đúng.

  Chính vì vậy mà vị Thầy từ bi luôn khuyến khích, nhắc nhở học trò chúng con nên đọc và comment trên Chanhtuduy.com thường xuyên cũng chính là để học trò chúng con trang bị cho mình chánh kiến, bồi dưỡng chánh tư duy để không bị rơi vào tâm lý mặc cảm không đáng có.

  Bên cạnh đó, vị Thầy từ bi chỉ dạy chỉ ra những hành trạng mà bản thân học trò chúng con cần cẩn trọng quán xét để không bị rơi vào hố sâu của tâm lý mặc cảm mà gốc gác là do độc tố “kiêu mạn” tạo ra:

  (1) Người tu Phật do mặc cảm bản thân nên tìm cách chê bai “giáo pháp” (thực hành) của đồng đạo.

  (2) Chỉ chăm chăm vào việc đọc tụng cho nhiều khiến bản thân phạm vào lỗi “trì tụng kinh điển để được hơn người”

  (3) Lấy việc cúng dường, phụng sự vị Thầy để làm điểm nổi trội, khoe bản ngã của bản thân.

  (4) Bản thân tự kiêu mà “lên lớp” những người mới tu trong khi chính mình không hề hiểu rõ thực chất vấn đề, khiến cho người khác cảm thấy khó khăn, sợ hãi trong việc tu tập, vi phạm trọng giới “phá hủy niềm tin của người khác”, “do sân hận chỉ trích bạn đồng môn” và “tự khen mình và chê bai người khác vì muốn đề cao cá nhân”.

  Không những vậy, từ comment của bạn hoptrung viết, con nhận thấy một hành trạng khác mà chính bản thân con cũng từng mắc phải chính là sự ngã mạn mà “tin vào tâm ý của mình” khi đưa ra những lời nhận xét không có luận chứng, luận cứ rõ ràng. Và vị Thầy đã chỉ hẳn rõ ra đường đi sai lầm nếu như không ngăn chặn kịp thời tạo lên bởi tâm lý ngã mạn đó: chính là làm mất đi tinh yếu giản đơn của Mật thừa, rồi chủ nghĩa bổn sư dần dần lộ diện, vi phạm trọng giới là “Bất kính với vị Thầy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cảnh tỉnh học trò chúng con, giúp cho chúng con biết rõ được những hành trạng mà bản thân mình cần quán xét, cẩn trọng. Qua bài viết này, con hiểu rõ thêm được tầm quan trọng của việc đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com chính là để trang bị chánh kiến, tri kiến Phật pháp để học trò chúng con lấy đó làm cơ sở mà quán xét, nhận ra những lỗi lầm mà mình có thể mắc phải trên hành trình tu tập của mình và sửa đổi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Nguyễn T. Lan says:
  Kính bạch Thầy,

  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ! Khi đọc bài này, con tự thấy mình còn bị bệnh ỷ lại nhiều lắm…để rồi thời gian trôi qua thì nhanh mà bồ tư lương công đức và trí tuệ vẫn chưa có gì. Biết rằng vị Thầy là người đại diện của Tam bảo đang ở rất gần mà chúng con vẫn rong chơi trong nhà lửa thế gian. Khi đã có trường lớp sẵn sàng như vậy chúng con nên “ghi danh” để có thể được hiểu và thực hành pháp diệt trừ đau khổ. Từng bài pháp mình hiểu đến đâu cũng là sự tiến bộ và được kết nối với chư Phật thông qua vị Thầy…giúp chúng con tìm được Phật tánh của chính mình. Con cầu nguyện vị Thầy dẫn dắt chúng con và chúng sanh trên con đường về với thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô. Cầu nguện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành says:

   Trò gắng thêm chút nữa là được!

   • Nguyễn T. Lan says:
    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi sách tấn cho con. Con luôn mong muốn được làm học trò của Thầy và quay về quỹ đạo Chánh pháp.

    Con cầu nguyện đến Thầy và Cô sức khỏe và trụ thế lâu dài. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

    • Nguyên Thành says:

     Sẽ được!

     • Nguyễn T. Lan says:
      Kính bạch Thầy,

      Dạ con thành tâm cảm tạ vị Thầy, con vui mừng khi biết mình sẽ được học và thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

      Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

      Om Mani Padme Hum.

 92. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM!”. Về tâm lý mặc cảm thì mỗi người sẽ luôn hiện hữu một hay nhiều lý do, nguyên nhân làm trỗi dậy tâm lý này. Có thể do những điều kiện khách quan, hay nội tại từ bản thân và đôi khi bị tác duyên từ những điều kiện bên ngoài. Mặt tiêu cực sẽ làm cho bản thân mất tự tin, đánh mất cơ hội hoàn thiện bản thân và một mặt đây cũng là tác duyên để đánh thức khả năng nội tại của bản thân. Vì mặc cảm đó mà luôn nuôi dưỡng tinh thần dũng mãnh và kiên cường để bù đắp các nguyên nhân dẫn tới mặc cảm đó. Do đó, sau thời gian dài chiến đấu, sống mái với những tâm lý đó mà bản thân được hoàn thiện chính mình. Đó là những tác duyên, điều kiện hiện hữu từ chính đời sống hiện tại, từ những hoạt động thế gian. Song bước vào cửa đạo, khi mỗi chúng sanh đều sẵn mầm Phật tánh, luôn sẵn có cơ hội trở thành vị Phật trong tương lai thì mặc cảm nội tại, tâm lý từ bản thân, từ các tác duyên bên ngoài là một điều kiện làm mất đi cơ hội trở về với bản tâm uyên nguyên Phật tánh. Bài viết cũng chỉ ra cho chúng con nhiều biểu trạng của tâm lý mặc cảm. Nào là từ xuất phát điểm của bản thân, từ điều kiện gia đình, kinh tế cũng như thuận duyên, nghịch duyên khi bước vào cửa đạo, vào con đường tu tập. Song qua bài viết Thầy cũng cho cơ hội chung cho mọi chúng sanh là như nhau, không phân biệt sang hèn, điều kiện xuất phát cũng chẳng phân biệt kẻ trước người, kẻ sau mà cái chính đó là niềm tin vào chánh pháp, vượt lên những mặc cảm bản thân từ nội tại đến tác duyên bên ngoài. Cơ hội là ngang nhau, có khác chính là tư duy, mục đích, ý chí cũng như ước vọng giải thoát, còn thời gian hay bước tiến gần xa thì hãy còn ở phía trước. Bởi vậy, không cứ viết hay, nói giỏi, có những điều kiện thuận lợi khác là tức khắc cơ hội về Tây Phương. Mà ẩn tàng nhiều tác duyên từ vô lượng kiếp cho đến hiện tại.

  Kính bạch Thầy! để vượt thắng bản thân bởi những mặc cảm nội tại đôi khi đã mất hàng chục năm, đôi lúc ngấm ngầm biến hiện thành một con người khác chính vì sự mặc cảm đó. Người chiến thắng thì theo thời gian, ngày càng vững trãi hơn trước mọi yếu tố tâm lý mặc cảm và cũng không ít người gục ngã trước biến cố tâm lý mặc cảm, buông xuôi, chấp nhận. Song bài viết đến với những người con Phầt, cơ hội đồng đều bởi vậy tác duyên làm cản trở người tu đến giải thoát xuất phát từ tâm vị kỷ cá nhân từ các đạo hữu, các huynh đệ đồng tu quả thực là một điều tai hại. Tu tập vốn không phải là nơi để trốn tránh xã hội , mà phải là nơi để có cơ hội cân bằng cuộc sống, các huynh đệ kim cang phải trải rộng tấm lòng, cùng hoan hỷ với sự tiến tu của các đạo hữu trên tinh thần lục hòa, cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau. Không vì điều kiện bên ngoài, điều kiện thế sự mà phát khởi những tâm niệm sai trệch, so sánh, hơn thua từ những ý nghĩ chủ quan, tự tin vào tâm ý mình làm hàng rào cản trở bước đường tiến tu của các đạo hữu khác.

  Con cảm tạ ơn Thầy luôn dành cho chúng con những cơ hội đồng đều, cho chúng con được tu tập đúng theo quỹ đạo chánh pháp, nhằm giải thoát bản thân và tha nhân khỏi nỗi khổ đau trong lục đạo luân hồi.

  Cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang có thể vượt thắng được các mặc cảm, những tác duyên để vững một niềm tin vào cơ hội giải thoát trong tương lai.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status