Feb 10, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 32 Comments

Thư gửi các trò số 78: HẠNH PHÚC ĐỢI CHỜ

Thư gửi các trò 78: HẠNH PHÚC ĐỢI CHỜ Các trò thân mến! Nhiều trò thường nghĩ hanh thông tức là được tiến phát trong công danh, thuận lợi trong công việc, thoải mái trong đời sống thế sự…Vậy thì khi bị rủi ro, gặp sự cố sao được gọi là hanh thông? Trò Mật Kiên vừa rồi đã chia sẻ sự hanh thông ở dạng nghịch cảnh như một cảm nhận sâu sắc của người tu. Khi nhận biết điều này, chúng ta sẽ luôn chánh niệm về ân đức của Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Nếu không, các trò thường khuynh hướng chỉ công nhận Phật pháp vi diệu khi được sung túc, sức khỏe, danh vọng, thành đạt..Khi mang nặng suy tưởng này, vô tình các trò vô ơn với những gì Quán Âm gia hộ, các Kim cang hộ pháp hỗ trợ. Thầy muốn dẫn chứng một

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status