Sep 2, 2019

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 68 Comments

GỬI ĐẾN KẺ “KHÓC MƯỚN” VÀ “CHỬI THUÊ”, KHOÁC LỚP ÁO “ĐẠO ĐỨC GIẢ”

Mô Phật!

Kính bạch Thầy! Con đã đọc comment của Dharma Dipo Nyingmapa. Con muốn có đôi lời đối luận với ông ta, xin Thầy từ bi chấp thuận.

Gửi Dharma Dipo Nyingmapa, tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành, muốn có đôi lời đối luận với ông.

Thứ nhất, vui lòng Dharma Dipo Nyingmapa trồng lại cái gốc của mình trước khi trao đổi. Vì dường như cái gốc Việt của ông nó đã lung lay lắm rồi. Đầu tiên đó là văn hóa “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, “Tiên học lễ, hậu học Văn” dường như đã bị ông quẳng vào sọt rác. Ông nhảy bổ vào nói chuyện một cách trống không như chốn không người, không cần biết đây là trang mạng của ai, ở đâu, như thế nào. Ở thế gian, khi muốn vào một cơ quan, ông còn phải xuất trình giấy tờ, mục đích khi đến làm việc. Ở đây là Viện ITA Nghiên Cứu và Ứng Dụng Yoga Thanh Trí, một cơ quan hành chính hẳn hoi được sự công nhận của Nhà Nước, chúng tôi có quyền không tiếp hạng bất lịch sự, vô phép vô tắc, hành xử mang đầy tính vỉa hè như ông. Nhưng Thầy Thinley Nguyên Thành vẫn từ bi cho ông vài lời giáo huấn trước khi ông trở thành hạng “Nhất Xiển Để” mà hết thuốc chữa.

Thứ hai, tôi thắc mắc sao ông dùng tên có lẽ là tiếng Tây Tạng sao toàn bài không dùng tiếng Tây tạng luôn đi? Lại còn không viết rõ danh Phật Thích Ca Mâu Ni mà là “Shakyamuni” khiến tôi không khỏi cảm thấy buồn cười cho thói lai căng nửa Tây, nửa Ta của ông.

Thứ ba, nếu ông là một hành giả Phật giáo Mật Tông Tây tạng thực sự thì tôi càng lấy làm tiếc cho ông. Bởi lẽ vị Thầy là đối thể trung tâm trong tu tập đối với Mật Tông Tây Tạng. Ở đây ông không hề thưa gửi Thầy Thinley Nguyên Thành một tiếng mà lên giọng ra lệnh một cách hách dịch và ngông cuồng. Lẽ nào chỉ có Thầy ông thì kính còn các vị Thầy khác thì không? Ai đã dạy ông không biết kính trên nhường dưới, không biết tôn sư trọng đạo, không biết những nguyên tắc ứng xử cơ bản nào hết vậy?

Thứ tư, ông chất vất chúng tôi “Trương Phú là ai?” rồi huyên thuyên rằng Trương Phú cũng có Phật Tánh. Vậy thì tôi hỏi ông, chúng tôi là ai? Lẽ nào chúng tôi không có Phật Tánh? Thế thì theo ý của ông thì một vị Phật răn dạy một vị Phật thì ông lấy quyền gì mà xen vào? Tri kiến của ông quá hạn hẹp nên ông chỉ biết chấp vào chân lý tuyệt đối mà không biết hiện thực là gì. Tôi xin ông xuống mặt đất giùm.

Trụ sở Thư Viên Hoa Sen là sạp bánh trung thu

Bản thân Trương Phú bảo vệ cho thuvienhoasen.org, cho Trang Khuyên,….đều là những kẻ mang quá nhiều Tà Kiến. Trương Phú mang rác vào Mật Gia, chúng tôi không tiếp nhận mớ rác tâm thức bẩn thỉu và xảo ngôn Tà Kiến đó, nay đến ông Dharma Dipo Nyingmapa lại bảo phải yêu đống rác đó đi, ôm ấp đống rác đó đi thì tôi đủ hiểu ông cũng “hôi” không kém gì chúng.

Ông thừa nhận Trương Phú có Phật Tánh thanh tịnh sau lớp màn duyên khởi đúng không? Vậy tôi hỏi ông, duyên khởi đó là duyên lành hay duyên dữ? là duyên giúp khai ngộ hay duyên tăng trưởng vô minh che lấp hoàn toàn Phật tánh của ông ta đi? Mật Gia Song Nguyễn dùng Thánh Giáo Lượng phân tích những Tà Kiến và ảo tưởng của ông ta,  nói chính xác là đang quét rác tâm thức cho ông ta, ông không hoan hỷ thì thôi lại càng tiếp tay cho sự ô uế tràn lan ra bằng thứ đạo đức nửa mùa của mình.

Thứ năm, ông nói Trương Phú cũng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi. Vậy tôi hỏi ngược lại rằng, Trương Phú có thể là con cái, cháu chắt nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi hay không. Vậy thì cha mẹ dạy bảo con cái, ông bà dạy bảo con cháu, thầy cô dạy bảo học trò ngỗ ngược thì có vấn đề gì ở đây? Một lần nữa, tôi yêu cầu ông xuống mặt đất giùm chứ đừng lan man trong quá khứ.

Đức Phật dạy cho La Hầu La

Thứ sáu, ông kêu gọi “Hãy thương, hãy yêu mến và tôn trọng họ”. Ông lại thêm phần ảo tưởng khi phát ngôn điều này ra. Ông có từ bi thì lẽ nào Đạo Sư Thinley Nguyên Thành lại không? Lẽ nào Đức Phật lại không có? Vui lòng ông xem các trích đoạn kinh điển để biết, Phật vẫn sẵn sàng dùng những biện pháp mạnh đối với những đối tượng cứng đầu. Kể cả với La hầu la, Phật sẵn sàng đá văng thau nước và dùng lời lẽ nặng nề để ông ấy thức tỉnh. Đạo Phật là đạo Trí Tuệ chứ không phải của tình yêu thương phàm tình. Nếu ông muốn yêu, muốn thương gì đó một cách đơn thuần thì mời ông sang đạo khác. Trong đạo Phật, từ bi phải đặt trên nền tảng trí tuệ. Do đó có câu “Làm chúng sanh khổ não mà đúng quỹ đạo Chánh Pháp thì nên làm; Làm cho chúng sanh an vui mà không đúng Chánh Pháp thì không nên làm”

Anh hùng rơm!

Thứ bảy, ông bảo rằng nhiều người tu vô danh, không xưng danh tánh, thế sự không có gì,…thì tôi hỏi ông, nếu ông là người như vậy thì ông còn lên mạng đi “khóc mướn” làm gì? Nếu đã không màng thế sự thì không màng cho trót. Còn như ông và Trương Phú, vẫn còn đầy rẫy bận tâm thế sự, vẫn muốn khuyên người này, muốn chỉ người kia, muốn khoe mẽ kiến thức này nọ, muốn làm “anh hùng rơm” bảo vệ cho những kẻ vứt rác bừa bãi, muốn lý sự những tri kiến cạn cợt của mình thì rõ ràng miệng nói vô dành mà lòng tràn đầy cái háo danh. Tới lúc người ta hỏi danh tính, gốc gác thì chối bỏ như kẻ vô trách nhiệm, gắp lửa bỏ tay người.

Thứ tám, ông nhầm lẫn chuyện pháp danh với phân biệt giai cấp. Đức Phật là bậc tiên phong trong việc xóa bỏ giai cấp. Thế nhưng vui lòng ông chỉ ra trong kinh điển, chỗ nào Đức Phật mời một kẻ ăn mày, không rõ danh tính lên trước hội chúng mà phát biểu, mà giảng pháp hay không? Tôi đang nói ông đó. Một chuyện điên rồ như vậy chắc chắn không bao giờ xảy ra. Phật không phân biệt giai cấp nhưng rõ ràng, Ngài biết minh định tư cách con người. Vì vậy vui lòng ông chứng minh tư cách Phật Tử, tư cách trong Đạo Pháp của ông trước khi muốn đối luận Phật Pháp, không thì như ca dao tục ngữ thường nói “biết thì thưa thốt; không biết thì dựa cột mà nghe.”

Tiếp nữa, chẳng phải trong kinh Chuyển Pháp Luân, Phật đã bắt các ông Kiều Trần Như phải gọi mình là “Như Lai” đó sao, đó không phải pháp danh thì là gì?

Thứ chín, lời ông bắt Thầy Thinley Nguyên Thành phải nhìn được 90 kiếp, chân linh hồn các thứ của Trương Phú,…thì ông mới nghe thuyết phục. Đây là sự “đại tào, đại lao” ghê gớm của ông. Vui lòng ông đọc lại hai kinh sau: Kinh “Tiễn Dụ” và kinh “Người biết sống một mình”. Trương Phú đại diện cho một kẻ bị “thấm độc” bởi ba mũi tên độc. Ở đây ông lại bảo khoan cứu ông ấy mà hãy quán xét 90 kiếp, abc,…của ông ấy thì chờ ông ấy tiêu hủy cả đạo lộ tâm linh à? Tiếp theo, Phật đã dạy “đừng tưởng về quá khứ”, “an trú trong hiện tại”, thế nhưng Dharma Dipo Nyingmapa toàn mơ tưởng hão huyền những kiếp xa xôi nào mà không chịu nhìn vào vấn đề thực tế đang phát sinh. Một lần nữa tôi lại phải yêu cầu ông xuống mặt đất, ông đã “mơ cùng trăng và vơ vẩn cùng mây” quá xa rồi.

Vài dòng như vậy.

Mong rằng ông quán xét và có sự sám hối thích hợp, bởi ông đã mang tâm phỉ báng một bậc Đạo Sư thì tôi tin rằng ông biết hậu quả không nhỏ cho ông.

Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác Ngộ.

Om Ah Hum.

Mật Hạnh Giác

 1. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài của Mật Hạnh Giác: “GỬI ĐẾN KẺ “KHÓC MƯỚN” VÀ “CHỬI THUÊ”, KHOÁC LỚP ÁO “ĐẠO ĐỨC GIẢ”” dành cho “ngài” Dharma Dipo_Nyingmapa. Qua phân tích của đạo hữu Mật Hạnh Giác càng thấy vị này quả là “đại tào, đại lao” ghê gớm, mong rằng vị ấy sẽ hồi quang phản tỉnh! Con hoan hỉ thiện hạnh noi gương Thầy tác pháp chiếu quang của đạo hữu. Cảm ơn Mật Hạnh Giác đã viết bài chia sẻ lợi lạc. Nguyện chúc Mật Hạnh Giác thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM.

 2. Mô Phật.

  Mật Ngữ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác, đã tác pháp chiếu quang cho kẻ nữa tây, nữa ta đi khóc mướn, chửi thê,  vô văn hóa không phép tắc, hành sử mang đầy tính vỉa hè lại đi tiếp tay cho sự ô uế đầy tà kiến của Trương Phú, và thư viện hoa sen. Mong rằng kẻ  nửa mùa quán xét lại bản thân vì Ngài Tịch Thiên trong Bồ tát hạnh khuyến cáo rằng” kẻ nào khởi một niệm xấu ác bao nhiêu giây, đối với bậc Bồ tát giới tử đang hoạt dụng bồ đề tâm, thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp”.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

 3. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến Dharma Dipo Nyingmapa. Qua những phân tích cũng những luận chứng luận cứ, huynh Mật Hạnh Giác đã cho mọi người thấy được ông này “đến từ đâu và chuẩn bị đi về đâu” khi làm “kẻ khóc mướn và chửi thuê, khoác lớp áo Đạo đức giả”. Nguyện cầu ông ấy sớm biết sám hối khi mang tâm phỉ báng vị Đạo sư cũng như để không trở thành kẻ “Nhất Xiển Đề” hết thuốc chữa.
  Cám ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu huynh Mật Hạnh Giác thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Hoàng Trúc says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

   

 5. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 6. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc và hoan hỷ tán thán thiện hạnh huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương Thầy tác pháp chiếu quang cho bạn đọc Dharma Dipo Nyingmapa (DDN). Con cũng đã đọc comment của bạn trên thư của Thầy gửi cho người tự xưng là “Hàng hậu học”, tuy rằng con phàm phu không thấy được 90 kiếp gần đây của bạn nhưng bởi “văn tức thị nhân” mà con có được những “cái thấy” sau đây xin phép Thầy cho con được chia sẻ cùng bạn:

  – Cái thấy đầu tiên của con là bạn DDN này quá mất dạy, quá hỗn hào, mở đầu chẳng thưa gửi mà phang ngang rất vô duyên “Trương Phú là ai?”, vậy còn “Dharma Dipo Nyingmapa là ai?” người mà danh không chính thì ngôn làm sao thuận, đã vậy còn tùy tiện nói trống không “Nguyên Thành”? Thiết nghĩ để không xấu hỗ với cái tên Tạng rất kêu thì bạn DDN nên về đọc lại thi kệ 34 trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, các bậc Đạo sư chân chánh đều đồng với nhau chẳng khác, nếu bạn DDN chỉ trọng Thầy mình mà phỉ báng vị Đạo sư khác thì coi chừng rơi vào trọng lỗi chủ nghĩa bộ phái, chủ nghĩa bổn sư!

  – Kinh và Mật điển xác quyết chúng sanh đều là cha mẹ của hành giả trong vô thủy kiếp là nhằm mục đích khơi dậy và giúp người tu trưởng dưỡng lòng từ bi, phát triển tâm Bồ đề bình đẳng với tất cả chúng sanh, còn ở đây, bạn Trương Phú “y thức bất y trí” để bẻ cong thực nghĩa lời dạy của bậc Thánh, ứng dụng một cách phiến diện để phỉ báng công hạnh của một vị Đạo sư. Con thấy tội nghiệp cho bạn DDN quá khi cứ sống trong quá khứ với mộng tưởng mình là cha mẹ của thế gian, mình có “Phật tánh thanh tịnh” mà lên mặt dạy bảo người này người khác, bất chấp vô lễ với bậc trưởng thượng, chẳng hay DDN có dám đến trước chủ tịch nước hay bộ trưởng này kia mà hô hào, nhiều chuyện với thái độ ngạo mạn đó không?

  – Cái thấy thứ ba của con là trình độ nhận thức thế gian của bạn DDN kém quá, đây là diễn đàn Phật Pháp chứ không phải đại hội võ lâm mà “vô danh đại hiệp” được hâm mộ! Bạn DDN cũng chấp vào từ ngữ Thầy đã dùng là “tư cách pháp nhân thế sự” để bẻ lái thực nghĩa mà không xem xét toàn bộ ngữ cảnh Thầy đã phân tích, có vẻ như bạn ưa chuộng phong cách “ném đá giấu tay” hơn là danh chính ngôn thuận lên “võ đài”, vậy thì con hoàn toàn có thể “thấy” được bạn này đến từ “tà phái” vốn luôn sợ hãi ánh sáng chánh kiến mà phải núp bóng “bắn tỉa” tiểu nhân như vậy!

  – Cuối cùng bạn DDN hài hước cho rằng “khi nào Nguyên Thành nói chính xác được ít nhất 10 kiếp gần đây của Trương Phú… thì kết luận sẽ có sức thuyết phục hơn”, vậy con thắc mắc dù cho Thầy có nói cho DDN biết 90 kiếp trước của DDN là ai thì DDN dựa vào đâu để kiểm chứng tính chính xác đây? Lẽ nào DDN đắc thánh rồi? “thánh nổ”, “thánh chém gió” hay “thánh” gì?, Nếu vậy con mong DDN định tâm mà quán lại xem có kiếp nào DDN mang họ “Mã” không mà kiếp này còn phảng phất “mày râu nhẵn nhụi” quá!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm cung, tàm quý.

  Om Mani Pad Me Hum.

 7. Mô Phật !

  Mật Thiệu tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã có bài tác pháp chiếu quang cho Dharma Dipo – Nyingmapa. Bằng những luận điểm được nêu ra trong bài, đạo hữu đã cho thấy có kẻ cuồng ngôn, loạn ngữ và có tên nữa Việt, nữa ngoại. Có lẽ Dharma Dipo – Nyingmapa sính ngoại đến nỗi” mất gốc ” , không biết phép tắc trong việc ứng xử. Hay ông này chính là Trương Phú nên cố gắng bênh vực cho một kẻ mang nhiều tà kiến mà Mật gia Song Nguyễn đã tác pháp chiếu quang. Mong rằng Dharma Dipo – Nyingmapa biết mình là ai, đang ở vị trí nào và đang làm gì vì luật nhân quả không sai chạy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hạnh Giác viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu mong tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.

  Om mani padme hum.

 8. Mật Nhị Khang says:
  Mô Phật!

  Mật Nhị Khang hoan hỷ trên tinh thần đả tà xây chánh, vạch trần bộ mặt giả tạo của những kẻ mang nặng hơi hớm tà vạy của đạo hữu Mật Hạnh Giác theo gương vị Thầy. Chín điểm yếu huyệt mà người việt sính tên tạng như tưởng chẳng biết chốn nào để chui đây. Rõ rồi mới thấy, ty toe chút kiến học, sở học mà thiếu chánh kiến, chánh tư duy trở thành trò cười thiên hạ. Cữ ngỡ được chút định, ngắm soi vài “chân linh hồn” cứ tưởng mình là minh sư, là chân tu. Nhưng hỡi ôi, kiến thức thì pha tạp, lỏng lẻo, tri kiến giải thoát thì mập mờ, đôi dòng viết chẳng đầu, chẳng đuôi, vô lễ, vô phép với bậc trưởng thượng. Ấy vậy còn lấy tên tạng, tưởng mình thông đạt kim cang thừa mà cốt tủy ban sơ ” sùng kính đạo sư là nền tảng Giác ngộ”, vị Thầy kim cang thừa là đối thể trung tâm, vậy thì thực học của người việt tên tạng thực chưa xứng tầm. Thôi thì về chăm lo thiền vị bản thân, tự ngẫm “chân linh hồn” của bản thân 90 kiếp xem đã thực thành tựu giải thoát tới đâu trước khi giương oai, mại võ làm trò cười. Âu cũng là bài học cho những kẻ nối gót “hàng hậu học” mà cứ ngỡ mình thậm thâm trí kiến, thực hành rốt ráo.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương Thầy tác pháp chiếu quang cho kẻ khóc mướn, chửi thuê, khoác áo đạo đức giả Dharma Dipo Nyingmapa. Một cái tên rặt tiếng Tạng thật là kêu chẳng thể nào che lấp được, mà ngược lại còn khiến nổi bật cái bản chất của kẻ anh hùng rơm này – lai căng mất gốc, hành xử vỉa hè, hỗn xược, dốt nát tri kiến Phật học mà lại ra rả những thuật ngữ cao xa (lạ). Thật hết nói, muốn khoe mẽ không ngờ lại khoe ra cái dốt, cái đạo đức giả và ngập đầy tà kiến của bản thân. Cầu nguyện cho người mang tên Tạng này sớm giật mình nhìn lại để biết lo ngại cho hậu quả của việc mang tâm phỉ báng một vị Đạo sư đang ngày đêm làm lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài. Cầu nguyện cho huynh được viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác: ” GỬI ĐẾN KẺ” KHÓC MƯỚN” VÀ ” CHỬI THUÊ” , KHOÁC LỚP ÁO “ĐẠO ĐỨC GIẢ”” đến Dharma Dipo Nyingmapa . Con hoan hỷ tán thán công đức viết bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến cho kẻ đi chửi thuê,khóc mướn ,vô tàm,bất quý ” đại tào,đại lao” ,mong rằng ông này sẽ xớm biết quán xét lại bản thân mà phát tâm sám hối khi mang tâm phỉ báng vị Đạo sư nếu không hậu quả nặng nề phải gánh chịu sẽ không thể tưởng tượng nổi .
  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác, đã tác pháp chiếu quang cho kẻ “Khóc mướn, chửi thuê” có tên nữa mùa, mang hơi hướng sính ngoại với kiến thức Phật học chẳng ra gì.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 12. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho Dharma Diop Nyingmapa một kẻ chuyên đi  chửi thuê , khóc mướn  đầy sự giả tạo và đạo đức giả

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 14. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài này rồi ạ ,con hoan hỷ đọc bài của đạo huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang dành cho kẻ nửa tây nửa ta đi khóc mướn chửi thuê hành sử mang đầy tính vỉa hè lại đi tiếp tay cho sự ô uế đầy tà kiến khoác lớp áo đạo đức giả .Mong rằng Dharama Dip-Nyingmapa biết mình là ai đang ở vị trí nào và đang làm gì vì luật nhân quả không sai chạy

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Hạnh Giác được viên thành ước nguyện chính đáng

  Om mani padme hum

 15. Mật Diệu Trang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho một kẻ chuyen đi chửi thuê khóc mướn đầy sự giả tạo của kẻ đạo đức giả.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mai padme hum.

 16. Mật Đức says:
  Mô Phật

  Mật Đức hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác cho kẻ đạo đức giả Dharma Dipo – Nyingmapa .

  Bằng những luận chứng luận cứ xác đáng đạo hữu Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho Dharma Dipo – Nyingmapa làm rơi rụng đi mặt nạ giả tạo, đạo chức đức giả làm cho ông ta lộ nguyên hình là kẻ khóc mướn, chửi thuê . Ngay cả văn hóa ứng xử ở thế gian Dharma Dipo – Nyingmapa chẳng khác nào một kẻ vô học , vô văn hóa xông vào nhà người khác mà cuồn ngôn loạn ngữ mà mục đích là bênh vực cho tên Trương Phú tàu lao.

  Nhưng dù có gân cao cố giọng đi nữa sao có thể thoát khỏi luật tắc nhân quả .

  Mong rằng Dharma Dipo – Nyingmapa còn sót lại chút tàm quý mà dừng lại ác nghiệp của mình mà sám hối kịp thời trước khi nhận lãnh hậu quả khảm khốc trong tương lai.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác về bài viết này.

  Cầu nguyện cho cho đạo hữu Mật Hạnh Giác luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức thổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 18. Dharma Dipo_Nyingmapa says:
  Rất cảm ơn các bạn đã qua việc này niệm Om Ah Hum, Om Mani Padme Hum! Dharma Dipo là Phạn ngữ ko phải Tạng ngữ, tôi đính chính lại chút vậy cho chuẩn! Tôi nghĩ rằng các bạn mở lòng và thận trọng để tìm hiểu trước khi đánh giá, biết đâu chúng ta sẽ là bạn, biết đâu các bạn reo duyên dc với tôi với Pháp các bạn. 1 người tu hành khi đọc comment của tôi sẽ thấy bình thường. Họ sẽ ko vội phán xét ng khác là đạo đức giả hay không. Về đời, họ sẽ kiên nhẫn tìm hiểu xem tôi sống ra sao, động cơ viết comment đó là gì bằng cách hỏi tôi. Về đạo, họ có thể nhập định tìm hiểu về tôi. Comment đó tôi chỉ đơn giản khởi tâm về sự bình đẳng giữa mọi người để mọi người thương yêu và hòa đồng. KO có 1 chữ, 1 lời nào bất kính. Vị Nguyên Thành tôi ko quen, cũng chưa từng học nên chưa có duyên làm Thầy, vị Trương Phú kia tôi cũng ko quen nên cũng ko cần khóc mướn. Vì các bạn chia sẻ Phật pháp, chúng ta cùng là con Phật nên mỗi người chia sẻ 1 góc nhìn của mình. Biết đâu thầy Nguyên Thành tu cao, khi nhập định nhận ra tiền kiếp có thể chúng ta là người thân, anh em 1 nhà, sẽ cười hoan hỷ nói, oh, Dharma Dipo không hề xúc phạm ta. Có câu nào anh ta nói chửi bới hay phán xét gì đâu. A ta gọi tên ta và Trương Phú thân mật bằng tên gọi. Còn câu chữ ko hề đánh giá, phán xét, chửi bới. Biết đâu a ta có ý đóng góp, chia sẻ. Dù thế nào, tôi cũng cảm ơn các bạn! Các bạn chửi tôi là đang giúp tôi chuyển hóa nghiệp! Thành tâm đảnh lễ Đức Bổn Tôn Quán Tự Tại Avalokiteshvara ban phước cho tất cả chúng ta trong nhân duyên cát tường này! Om Mani Padme Hum! Om Mani Padme Nara Dar Sha Hum! (Câu chú thứ 2 sau câu Om Mani Pad Me Hum là 1 kho tàng terma của ngài Dudjom Rinpoche, trưởng dòng Ning Mã Nyingmapa, khi tụng kèm câu Om Mani Padme Hum sẽ làm câu này tăng năng lực lên gấp nhiều lần!) Sarva Mangalam! Chúc Mật gia Song Nguyễn và toàn thể các anh chị em đạo hữu mọi điều tốt lành nhất!

   

  • Nguyên Thành says:

   Này D.D. Nyingmapa! Đạo hữu yêu cầu chúng tôi “mở lòng”, “mở trí” “nhập định”, “soi kiếp” để tìm hiểu cuộc sống đời thường của đạo hữu ra sao, đời sống tâm linh của đạo hữu như thế nào. Tại sao chúng tôi phải làm như vậy rồi mới kết luận trong khi comments của đạo hữu đã rõ ý mười mươi? Đạo hữu sao không tự quán xét bản thân mình, sao không tìm hiểu thanh quy Mật gia Song Nguyễn để khi vào nhà người khác không mắc lỗi trộm đồ? Nhân đây tôi nhắc lại cho đạo hữu rõ:
   1/ Luôn xưng danh (pháp danh kèm theo thông tin liên rõ ràng) theo đúng tinh thần vô úy Phật đà chứ không phải nặc danh hay giả danh như nhiều người làm;

   2/ Văn phong nghiêm chỉnh, “vào nhà luôn gõ cửa”;

   3/ “Muốn thưởng lãm nghệ thuật cần phải có trình độ nghệ thuật”, nếu không mọi bình phẩm, bình luận đều là trò chơi tán gẫu nơi chợ đời.

   4/ Tác pháp chiếu quang không phải theo cảm tính mà luôn cần dựa trên thánh giáo lượng (hiện lượng, thí dụ lượng, thần thông lượng, tỷ lượng, thánh giáo lượng)

   5/ Người tu nhập Bồ tát đạo phải thường tác pháp chiếu quang cho đến khi giác ngộ tối thượng, theo kinh Đại bát nhã ba la mật đa, phẩm chuyển sanh mà Đức Phật đã dạy.
   Đạo hữu tự suy gẫm mà sáng lòng, khai trí. Còn những gì đạo hữu comments, học trò, đệ tử tôi sẽ phân tích. Tôi cũng hoan nghênh tinh thần phản hồi của đạo hữu mặc dù trong đó tôi thấy được sự ngã mạn tự tôn của đạo hữu không đúng đối tượng và vấn đề thực nghĩa!

 19. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài ” Gởi đến kẻ KHÓC MƯỚN và CHỬI THUÊ ,khoác lớp áo ĐẠO ĐỨC GIẢ của đạo hữu Mật Hạnh Giác rồi .

  Con tán thán công đức thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác dành cho ông Dharma Dipo Nyingmapa ,một kẻ đạo đức giả .Bằng những lý luận chặt chẽ, logic ,những chứng cứ minh bạch trong kinh điển Phật giáo, với chín điều đối luận với ông Dharma Dipo Nyingmapa ,đã thể hiện bài tác pháp thật hay và tuyệt vời.

  Thật là xấu hổ cho ông ta ,đã để cho một đệ tử hàng hậu bối ” sửa lưng ” từ phong cách giao tiếp cần phải có giáo dục ,cho đến văn hóa Tây tạng ,kinh điển Mật giáo Tây tạng ,chỉ biết vài từ ,vài tiếng ,còn bập bẹ ” ê ,a ” ,mà làm ra vẻ ta đây, đúng là kiểu cách ” lập lờ đánh lận con đen ” ,thiết nghĩ ông nên chui xuống ” gầm giường ” là đúng hơn .

  Lại nữa, ông là ai mà cho rằng Trương Phú kiếp trước là cha mẹ của chúng tôi ,rõ ràng ông Dharma Dipo Nyingmapa đang bị bấn loạn tâm thần ,cần phải đi khám càng sớm càng tốt. Và ông lại ngã mạn ngang nhiên thách đố ho rằng : bao giờ Thầy Thinley Nguyên Thành nhìn được 90 kiếp trước của Trương Phú thì ông mới nghe theo .

  Này ông Dharma Dipo Nyingmapa, ông có biết Thầy Thinley Nguyên Thành là ai không ? ,ông ráng nghe và nhớ kỹ nhé : Thầy Thinley Nguyên Thành là Viện trưởng viện Nghiên cứu và ứng dụng Yoga Thanh Trí, đồng thời đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã vang xa tận khắp mọi miền trong và ngoài nước.

  Đức Phật đã dạy rằng : từ bi là dựa trên nền tảng trí tuệ, chứ không phải là những lời hoa mỹ ,ngọt ngào nhằm gieo rắc những quan điểm tà kiến cho đồ chúng .

  Con cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, ngõ hầu giúp cho chúng sanh sớm tỉnh thức bởi sự lộng hành của bọn tà ma ngoại đạo.

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô được trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh .

  Con cầu cho bá tánh và các huynh đệ ở Mật gia Song Nguyễn đều được thành tựu của Phật tánh và hanh thông thế sự.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 20. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác : Gửi đến ” Kẻ Khóc Mướn ” và ” Chửi Thuê ” Khoác Lớp Áo Đạo Đức Giả ” Rồi ạ.
  Qua những phân tích cũng như những luận chứng, luận cứ rõ ràng mà huynh Mật Hạnh Giác đã cho mọi người thấy ông Dharma Dipo – Nylngmapa là kẻ cuồng ngôn loạn ngữ ,hành vi thô tháo không biết lễ nghĩa , lộ rõ kẻ đi chửi thuê ,khóc mướn .
  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 21. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác  ” Gửi Đến Kẻ “Khóc Mướn” và “Chửi Thuê” Khoác Lớp Áo “Đạo Đức Giả”.  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang cho Daharma Dipo Niingmapa
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Pame Hum!

 22. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc vài viết của huynh Mật Hạnh Giác: “Gửi đến kẻ “khóc mướn”, “chửi thuê”, khóa lớp áo “đạo đức giả””. Bài viết đã phân tích làm rõ 9 điểm sai lầm “trầm trọng” trong comment của bạn đọc Dharma Dipo_Nyingmapa. Dù được vị Thầy, và huynh đệ Kim cang tác pháp chiếu quang, chỉ thẳng lỗi lầm nhưng Dharma Dipo vẫn đâu vào đấy trương phồng bản ngã, lên giọng chỉnh lại. “Văn tức thị nhân”, Dharma Dipo chỉ quay đi với nhập định, quay lại với mở lòng, yêu thương, với “khuyến mại” thêm 2 mấy câu thần chú. Qua đó đã bộc lộ hết lớp áo từ bi “đạo đức giả” của Dharma Dipo. Con cảm tạ vị Thầy đã nhiệt tâm giáo hóa chúng sanh khi hết lòng chỉ rõ thêm những điều mà Dharma Dipo cần suy gẫm để “sáng lòng, khai trí” và cho con hiểu tinh thần từ bi song hành trí huệ của đạo Phật. Mong rằng Dharma Dipo còn có thể giữ lại gia tài tàm quý ít ỏi để có thể quán xét những hành vi của mình bởi luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện huynh viên thành tất cả ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM.

 23. Mô Phật !
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài Gửi Đến Kẻ ” Khóc Mướn” Và ” Chửi Thuê”, Khoác Lớp Áo “Đạo Đức Giả” rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho Dharma Dipo Nyingma.Đọc xong bài con thật ngán nhẫn cho Dharma Dipo Nyingma về những hành vi: Là không lịch sự , vô phép tắc, …..hành xử vỉa hè.
  Qua những luận chứng , luận cứ của đạo hữu Mật Hạnh Giác mong ông Dharma Dipo Nyingma sẽ sớm hồi quang phản tỉnh , chớ luật tắc nhân quả không trừ một ai. Nếu muốn thưởng lãm nghệ thuật cần phải có trình độ nghệ thuật.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã viết bài.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 24. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài : GỬI ĐẾN KẺ ” KHÓC MƯỚN ” VÀ ” CHỬI THUÊ ” KHOÁC LỚP ÁO ” ĐẠO ĐỨC GIẢ ” rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến ông Dharma Dipo Nyingmapa. Qua bài viết với những luận chứng chặt chẽ đã thể hiện rõ bộ mặt đạo đức giả của ông ta.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 25. Mật Thuận Giác says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy .

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ dài lâu của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cám ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum !

 26. Mật Giác Phương says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác qua bài viết “Gửi đến kẻ khóc mướn và chửi thuê, khoác lớp áo đạo đức giả”.

  Cảm ơn huynh đã viết bài.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 27. Mật Phê Rô says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến ông Dharma Dipo Nyingmapa . Những luận chứng luận cứ mà huynh Mật Hạnh Giác đưa ra cho thấy ông Nyingmapa là một kẻ thiếu hiểu biết, tri kiến hạn hẹp mà lên giọng bậc trưởng thượng đối với một vị Đạo sư, thật bất kính ngã mạn hết chỗ nói .

  Con cầu nguyện cho ông Nyingmapa còn chút tàm quý mà sám hối chứ nhân quả thì không bỏ sót một ai, thật không dám tưởng tượng khi đối tượng ông ấy bất kính là một vị Bồ tát giới tử hoạt dụng Bồ đề tâm .

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài .Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum !

 28. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và comment của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác tới đạo hữu DD Nyingmapa.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Tịnh Giác says:

  Mô Phật!

  Thật hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác!

  Những phân tích của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã khiến cho Dharma Dipo Nyingmapa tự rơi chiếc mặt nạ của mình, lộ nguyên hình là loại người “dở hơi” – một kẻ “khóc mướn, chửi thuê” dị hợm.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã viết bài chia sẻ lợi lạc!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm cung và ý thức tàm quý.

  OM MANI PADME HUM

 30. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết và comment của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác. Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác viết bài lợi lạc.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Om Mani Padme Hum!

 31. Mật Nghiêm Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi đọc bài “Tác pháp chiếu quang” của huynh Mật Hạnh Giác tới D.D Nyingmapa

  Với những luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết đã phản ánh rõ về sự lộng ngôn của Nyingmapa

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HUM.

 32. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Gửi đến kẻ khóc mướn và chửi thuê, khoác lớp áo đạo đức giả” của huynh Mật Hạnh Giác.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác cho Dharma Dopi Nyingmapa với sự vô lễ,thiếu hiểu biết của anh ta. 9 luận điểm mà huynh Mật Hạnh Giác chỉ ra trong bài viết mà Dharma Dopi Nyingmapa vẫn không biết mình vô lễ với bậc Tuệ tri thức, sai lầm ở đâu? mà còn phản hồi một comment đầy tự ngã bên dưới thì con thấy buồn cho sự đọc hiểu và suy luận anh này. Cầu nguyện Dharma Dopi Nyingmapa sớm tỉnh thức để không phải nhận lãnh hậu quả khủng khiếp.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài, cầu nguyện huynh viên thành mọi ước nguyện chánh đánh.

  Om mani padme hum

 33. Mật Từ says:

  Mô Phật,

  Mật Từ hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác. Mật Từ tán đồng những phân tích của đạo hữu Mật Hạnh Giác về kẻ “khóc mướn”, “chửi thuê”, khoác lớp áo đạo đức giả mang tên “Dharma Dipo Nyingmapa”. Hài hước thay xu hướng chung của những kẻ “ếch ngồi đáy giếng”, cố gắng gắn cho được vài ba từ tiếng nước ngoài để đánh lừa thiên hạ, đánh bóng bản ngã. Có thể thấy kẻ này dường như tâm thần không được bình thường, cách hành văn lộn xộn, câu từ ra vẻ hoa mỹ mà chỉ thấy rối rắm, vô nghĩa, thể hiện cả trình độ tư duy và kiến thức Phật học có vấn đề trầm trọng mà vẫn lại ưa ra vẻ hiểu biết. Hắn ta chẳng khác nào một kẻ lừa đảo tâm linh, nhờ thói làm màu đã lừa được nhiều người đâm ra tự huyễn hoặc rằng bản thân mình cũng “ra gì”. May mắn cho kẻ lừa đảo, đạo đức giả gặp được trang mạng chanhtuduy.com và có cơ hội trở thành đối tượng để tác pháp chiếu quang, cho dù hắn ta có chịu “xuống đất” hay không thì nhiều bạn đọc cũng sẽ nhận ra lớp mặt nạ của những kẻ lừa đảo, đạo đức giả tương tự và cách chúng đang hoành hành mà tránh xa.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Huệ Liên (Dương Thu Hằng) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, tinh anh.

  Nguyện cho chúng sanh được thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

 35. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài tác pháp chiếu quang đối với Dharma  Dipo Nyingmapa của huynh Mật Hạnh Giác,  qua  bài tác pháp chiếu quang mong rằng Dhama Dipo Nyingmapa ba rọi này trở lại mặt đất,  không còn mơ tưởng hão huyền, tỉnh thức kịp lúc và biết sám hối.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác tác pháp chiếu tới Dharma Dipo Nyingmapa với phân tích luận chứng với lời tự ý lập ngôn tự đánh bóng bản ngã của Dharma Nyingmapa

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trương thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani Padme hum

 37. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ và tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác qua bài viết này. Con hy vọng đạo hữu D D Nyingmapa sau khi nhận được những góp ý từ vị Thầy và các pháp huynh sẽ sớm thức tỉnh, quán xét bản thân mà dừng lại những ý niệm tà kiến, lời nói ngã mạn.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Mai Bảo Trọng says:
  Kính bạch Thầy.

  Bái viết này rất hay và có ý nghĩa. Con hy vọng sẽ có thêm nhiều người được đọc bài viết này.

  Kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe.

   

 39. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác ạ. Dharma Dipo Nyingmapa đã nói tào lao những điều mà ông đấy phát ngôn ra rồi đến việc bênh vực Trương Phú và còn thách thức nhìn thấy 90 kiếp vậy ông làm được điều này không hay ông chỉ ngồi thách thức thôi vậy thì ông hãy xuống đất đi chứ đừng ở trên này nữa vài trên đầu ông chứa quá nhiều ” rác thải” tâm linh đến nỗi những điều ông nói trở lên cực kì tào lao.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 40. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Gửi đến kẻ “khóc mướn” và “chửi thuê”, khoác lớp áo “đạo đức giả”.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho Dharma Dipo Nyingmapa. Bằng những lập luận chặt chẽ, sự phân tích sâu sắc đã phơi bộ mặt của kẻ khoác lớp áo đạo đức giả. Mong rằng Dharma Dipo Nyingmapa sớm hồi quang phản tỉnh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 41. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” GỬI ĐẾN KẺ “KHÓC MƯỚN” VÀ “CHƯỞI THUÊ”, KHOÁC LỚP ÁO ” ĐẠO ĐỨC GIẢ” rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang đến cho kẻ khóc mướn, chưởi thuê như Dharma Dipo Nyingmapa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 42. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương của vị Thầy tác Pháp chiếu quang đến DharmaDipoNyingmapa Qua bài chia sẻ mà huynh Mật Hạnh Giác đã phân tích những luận chứng luận cứ rõ ràng cho mọi người thấy bộ mặt kẻ cuồng ngôn loạn ngữ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự thành tựu mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 43. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến Dharma Dipo Nyingmapa. Qua bài viết, cùng những luận chứng luận cứ mà huynh Mật Hạnh Giác đã đưa ra cho thấy Dharma Dipo Nyingmapa thật sự là 1 kẻ khóc mướn, chửi thuê và khoác lớp áo đạo đức giả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

 44. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc sông bài này rồi ah .

  Mật Thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Huynh Mật Hạnh Giác dành cho  Dharma Dipo Nyingmapa  cầu nguyện cho ông sớm ngày tỉnh thức để không mất phải lỗi sỹ bán Vị  Đạo Sư  .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 45. Mật Thanh An says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết” Gửi đến kẻ “khóc mướn” và” chửi thuê”, khoác lớp áo “đạo đức giả”.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác với bài tác pháp chiếu quang kẻ đạo đức giả Dharma Dipo Nyingmapa. Mong đạo hữu này nhanh chóng thức tỉnh quán xét lại hành vi của bản thân mà phát tâm sám hối nếu không sẽ gặp hậu quả không thể lường trước được.

  Con thành tâm cầu nguyện cho dức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang đến Dharma Dipo Nyingmapa. Qua những phân tích lập luận chặt chẽ của huynh Mật Hạnh Giác đã cho thấy được bộ mặt thật của Dharma Dipo Nyingmapa kẻ đạo đức giả, thiếu hiểu biết.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết huynh Mật Hạnh Giác . Nyingmapa thật ảo tưởng khi tự cho mình là giỏi hơn bậc Đạo Sư Thanh Trí nhưng tiếc là đã nhầm người. Thật ra thì Nyingmapa thật sự ngu ngơ mà khi đi bênh vực mấy cái tà kiến vớ vẩn, chắc nghĩ mình có cái danh nước ngoài thì ghê gớm lắm đây, người như vậy trên đây đã gặp nhiều lắm rồi, nói thẳng thì Nyingmapa chẳng là cái thá gì cái gì mà Phật Tánh thì không được tác pháp chiếu quang, gì mà hành giả cấp cao nhưng mà còn hoang tưởng lắm . Nyingmapa không nên lấy cái danh nước ngoài của mình ra tỏ vẻ ở đây, nếu thật sự theo chánh kiến thì phải có luận cứ hẳn hoi chứ đừng lấy cái danh ra mà bắt người khác phải nghe theo, Nyingmapa không là gì cả muốn thì dùng chánh kiến mà nói không thì không ai tiếp đâu .

  Om mani padme hum !

 48. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

   

 49. Mai Bảo Trọng says:
  Kính bạch Thầy

  Con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để đọc thật nhiều bài viết của Thầy.  Con cám ơn Thầy đã cho chúng con nhiều bài viết hay và đầy ý nghĩa mà có thể áp dụng vào bất cứ khoảng khắc nào trên cuộc đời trần gian này.

  Con chúc Thầy dồi dào sức khỏe và bình an.

 50. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến Dharma Dipo Nyingmapa .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con xin hoan hỷ khi đọc bài viết của của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang đến Dharma Dipo Nyigmapa  qua những phân tích chặc chẽ của đạo hữu Dharma Dipo Nyigmapa chỉ là kẻ đạo đức giả

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani pedme hum

 52. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác, con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến kẻ khóc mướn, chửi thuê, đạo đức giả là Dharma Dipo Nyingmapa.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 53. Mô Phật,

  Mật Thái Dương hoan hỉ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác.

  Qua những phân tích của đạo hữu, lớp mặt nạ phi đạo đức của Dharma Dipo_Nyingmapa đã rơi rụng như lá mùa thu. Quả thực ở thời đại mạt pháp này, khi mà “người tu chân chính hiếm như sao buổi sớm” thì những kẻ đạo đức giả, làm bộ tu hành lại ngày càng ngang ngược, tìm mọi cách để phô trương tự ngã.

  Thật may mắn thay,  trong màn đêm vô minh đó, vẫn còn nguồn sáng chánh kiến rực rỡ là Lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com do vị Thầy bao năm dựng xây bằng tâm lực, nguyện lực và trí lực.

  Cảm ơn đạo hữu đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 54. mattringuyen says:
  kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ . Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô .vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 55. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến bạn đọc Dharma Dipo Nyingmapa. Bài viết cho thấy sự cẩu thả trong lập luận của hắn dưới hình thức của những ngôn từ hoa mỹ, tỏ ra cao thượng, nghiêm trọng nhất là rơi vào lỗi phỉ báng một vị Đạo sư chân chính. Đệ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính tàm quý và ý thức xấu hổ.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Đệ rất hoan hỷ và tán thán bài viết của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang đến Dharma Dipo Nyigmapa thế nào là Phật Pháp Tây Tạng.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 57. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi theo tấm gương dũng mãnh của vị Thầy mà “tác pháp chiếu quang” cho Dharma Dipo – Nyingmapa(D. Nyingmapa). Theo đó, bẵng những phân tích, cùng những luận cứ, luận chứng thuyết phục huynh Mật Hạnh Giác đã vạch trần bộ mặt ghê tởm qua 9 vấn đề cụ thể của D. Nyingmapa – kẻ “nửa tây, nửa ta”, khoác áo đạo đức giả, “chửi thuê”, “khóc mướn”, “vô tàm, bất quý”, ứng xử vô văn hóa theo kiểu “vỉa hè”, “chợ búa”, đi cổ súy, tiếp tay cho Trương Phú, Thư viện hoa sen(TVHS) – nơi “ô uế”, đầy tà kiến; Nhất là Thư viện hoa sen, nhiều năm qua vị Thầy và Mật Gia Song Nguyễn đã tác pháp chiếu quang, nhưng những người ở TVHS không có bất cứ bài đối luận nào trên luận trường!; Họ chỉ như “rùa rụt cổ”, “câm như hến”!. Nay, xuất hiện một số kẻ như Trương Phú chỉ là “bảo vệ cho thuvienhoasen.org, cho Trang Khuyên, đều là những kẻ mang quá nhiều tà kiến”, bẩn thỉu bởi rác tâm thức, và kẻ sính ngoại – D. Nyingmapa nay lại “nổi sân” “bảo phải yêu đống rác đó” thì cũng chỉ là “đồng chẳng khác” với Trương Phú và những người trong ban biên tập thư viện hoa sen, Trang Khuyên mà thôi!.

  Con mong rằng những kẻ như D. Nyingmapa, Trương Phú sơm hồi quang phản tỉnh mà dừng lại những hành vi gây tạo nghiệp ác; Bởi, nếu “kẻ nào khởi một niệm xấu ác bao nhiêu giây, đối vơi bậc Bồ tát giới đang hoạt dụng Bồ đề tâm, thì sẽ phải đọa vào địa ngục bấy nhiêu kiếp”(khuyến cáo của Ngai Tịch Thiên trong Bồ tát hạnh).

  Con cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài. Cầu nguyện huynh thế sự hanh thông, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 58. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Gởi đến kẻ KHÓC MƯỚN và CHỬI THUÊ, khoác lớp áo ĐẠO ĐỨC GIẢ” của huynh Mật Hạnh Giác rồi ạ.

  Con hoan hỷ trước tinh thần đả tà xây chánh , tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đối với kẻ đạo đức giả, ngụy công tử, đeo mặt nạ tâm thức Dharma Dipo Nyingmapa. Một kẻ lai căng nửa Tây nửa ta hành xử ngông cuồng, vô phép vô tắc thích huyên thuyên, tào lao. Hắn căn cứ vào cái gì mà lại nói rằng Trương Phú cũng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Đã không thông hiểu về Phật pháp nhưng lại lên tiếng kêu gọi “Hãy thương, hãy yêu mến và tôn trọng họ” trong khi đạo Phật là đạo của Trí tuệ. Hắn dựa vào cái gì mà yêu cầu vị Thầy phải “soi kiếp” cho chúng hắn thì hắn mới thấy thuyết phục trong khi Đức Phật đã dạy “đừng tưởng về quá khứ”, “an trú trong hiện tại”. Một kẻ không có trình độ nghệ thuật nhưng lại đi phê bình nghệ thuật. Xin ông hãy “Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”.

  Mong rằng ông ta sớm biết quán xét lại bản thân mình mà sám hối bởi mang tâm phỉ báng một bậc Đạo Sư thì hậu quả không khỏ. Xác quyết của Tịch Thiên Bồ Tát “Ai khởi niệm ác đến vị Đạo Sư chân chánh trong bao nhiêu giây, sẽ bị đọa vào địa ngục bấy nhiêu kiếp”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 59. Mô Phật !
  Mật Phước hoan hỷ với thiện hạnh “Tác pháp chiếu quang” của Mật Hạnh Giác đến Dharma Dipo Nyingmapa.
  Qua sự phân tích cùng luận chứng, luận cứ xác đáng, đạo hữu đã phơi bày ra kẻ “khóc mướn” và “chửi thuê” khoác lớp áo “đạo đức giả” muốn bảo vệ những kẻ vức rác bừa bãi đến Chanhtuduy.com .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy .
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của huynh Mật Hạnh Giác và hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang, chỉ thẳng vào những lỗi sai của Dharma Dipo Nyingmapa.
  Qua những phân tích của huynh Mật Hạnh Giác trong bài viết này đã giúp cho con thấy được những hành vi tà kiến, đi sai lệch quỹ đạo chánh pháp của Dharma Dipo Nyingmapa. Ông ấy đã tự tin vào tâm ý của mình, cuồng loạn ngôn ngữ, không biết phép tắc.
  Con mong rằng Dharma Dipo Nyingmapa sớm thức tỉnh và trở về đúng quỹ đạo chánh pháp vì gieo nhân nào sẽ gặp quả tương ưng.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Tuệ Minh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầy nguyện sức khoẻ và sự trường thọ dài lâu của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 62. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  MậT Mai hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Mật Hạnh Giác  đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang cho  Dhama  Dipo Nyingmapa  ,  qua những phân tích và luận chứng luận cứ trích từ kinh điển đã phơi bày kẻ chuyện khóc mướn , vạch áo cho người xem lưng

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.  Om Ah Hum!

 63. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác, bài đối luận và chỉ ra lỗi sai cho bạn đọc Dhama khiến cho con được khai thị rất nhiều thứ. Điều sai trái từ thiếu bât kính với vị Đạo sư, đến sự huênh hoang bản ngã  của bạn đọc đã được huynh” kéo xuống mặt đất” một cách hả hê, Đồng thời nhờ phương tiện thiện sảo tác pháp chiếu quanh mà huynh đã vạch mặt được những chiêu “chửi thuê” khóc mướn” bị ẩn sau lớp chắn “đạo đức” của kẻ tà kiến

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự và viên thành những ước nguyện thầm kín chánh đáng.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 64. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần “Tác pháp chiếu quang” của huynh Mật Hạnh Giác. Cảm ơn huynh đã chia sẻ bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum!

 65. Nguyễn Đức Vinh says:
  Kính bạch thầy

  Con đã đọc hết bài này rùi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status