Oct 18, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 41 Comments

GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG

14 Thất bại trầm trọng:

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề

Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT

Bài 6: RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY

Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG

Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC

VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ

Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT

Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

Bài 14: KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH

Bài 15: NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ

Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!

Bài 17: THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Bài viết liên quan:  GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG – Mật Kiên

Bài 18: LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT


GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG

Kính bạch THẦY!
Bài pháp thật tuyệt.
Con kính lễ tri ân THẦY.
Bấy lâu, con có đọc 14 điều thất bại trầm trọng (của người tu Phật) mà Thánh giả Gampopa chỉ ra, và câu này là một trong những câu khó hiểu nhất: “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”. Vì sao khó hiểu? Vì 3 cụm từ mang tính chuyên môn cao mà con chưa được tường tận, đó là: kinh nghiệm tâm linh, phương tiện tối thượng, bản chất chân thật. 3 cụm từ đó chỉ về những điều gì, phải hiểu rõ những điều ấy mới mong “giải mã” được lời dạy này. Do khó hiểu nên dù có đọc đi đọc lại nhiều lần cũng chỉ như “con vẹt chỉ biết đọc tụng” mà thôi!
May thay, nhờ duyên lành, những điều khó hiểu ấy nay đã được Thầy từ bi giảng rõ: Kinh nghiệm tâm linh nói chung là Pháp lạc; Phương tiện tối thượng (trong Phật môn) là 5 ba-la-mật đầu trong lục độ ba-la-mật; Bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng từ những kinh nghiệm và phương tiện ấy chính là tự thân nó vẫn chưa đạt mục tiêu giải thoát luân hồi, phải biết rõ như thế để không tự mãn, ấy là bản chất chân thật. Nhờ không tự mãn nên không dừng lại khi “lỡ rủi” đạt được định lực hoặc thần thông…ở một mức độ nào đó, mà phải tiếp tục tinh tấn miên mật trên lộ trình tu Phật để đạt được trí tuệ giải thoát rốt ráo. Và khi đã rốt ráo rồi thì lại trở về với Tánh Không bất biến của Bát nhã tâm kinh: “Không có trí tuệ cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc”!
Ở trên con dùng chữ “lỡ rủi” là có lý do, bởi theo kiến giải của Thầy khiến đã con giật mình: “Đôi khi người tu đắc định có được thần thông, đạo chúng bái phục nhưng thực chất đó là nhầm lẫn đồng là vàng bởi vì Phật đã tuyên bố “duy tuệ thị nghiệp”, không phải “duy định thị nghiệp”. Do hiểu sai như vậy nhiều đạo hữu gặp phải những người tu nào đó thể hiện được một ít thần thông, tỏa ra năng lượng an lạc, liền nông nổi cho đó là “VÀNG” nhưng thực chất chỉ là “ĐỒNG” có hình thức giống vàng, đôi khi lầm phải tà sư ngoại đạo đội lốt thầy tu Phật giáo chân chánh”.
Đắc thần thông, đắc định lực thì tốt nhưng coi đó là mục đích chính là hỏng, là đã biến “may” thành “rủi” rồi, bởi đã lấy phương tiện làm mục đích.
Nương vào trí huệ Đạo sư, con xin nói thêm về việc cần phải thấu đáo “bản chất chân thật” của sự vật và hiện tượng để khỏi “nhầm lẫn đồng là vàng” này.
Nếu chỉ xét theo tri kiến thế gian, theo nhục nhãn, ta thấy loài chim bay được trên trời, loài cá lặn được dưới nước, loài rồng (theo kinh điển) tạo được mưa, trong khi loài người không thể trực tiếp làm được các việc đó. Vậy thân phận loài người có kém hơn không? Không! Bởi các loài có khả năng mà loài người không thể làm như vừa nói, thì bản chất chân thật của chúng cũng chỉ là súc sanh!
Nếu xét theo tri kiến nhà Phật, các sinh thể vô hình có thể biết chuyện quá khứ nhiều năm nhập vào đồng cốt nói vanh vách, hoặc đi mây về gió không ngăn ngại bởi thân phi vật lý mà loài người không có khả năng. Tuy nhiên, chúng cũng không thể cao quý hơn loài người bởi bản chất chân thật của chúng là loài ngạ quỷ hoặc các loài phi nhân khác.
Các vị trời thân tướng đẹp đẽ, thọ mạng dài lâu, có thần thông, biết chuyện quá khứ vị lai nhiều đời nhiều kiếp, nhưng vẫn không hơn cõi người bởi họ là loài chư thiên trường thọ bị Phật xếp cảnh giới sung sướng của họ là một trong tám nạn không có duyên tu Phật, thậm chí cảnh giới đau khổ của địa ngục còn khá hơn họ vì vẫn có Phật pháp lưu hành thông qua hình ảnh Địa Tạng vương Bồ tát với lời nguyện khi nào vẫn còn cảnh địa ngục thì khi đó ngài vẫn chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác!
Vậy loài người cao quý do đâu? Họ không bay được như chim nhưng biết chế tạo máy bay, không lặn được như cá nhưng biết làm tàu ngầm và các thiết bị lặn, không hô phong hoán vũ được như rồng nhưng biết làm mưa nhân tạo, không có thiên nhĩ và thiên nhãn thông như loài trời nhưng biết chế tạo các thiết bị nghe-nhìn kết nối với vô tuyến điện. Đó mới chỉ là trí tuệ thế gian mà ta vẫn thấy quá rõ ràng là trí tuệ mới là gốc, phương tiện chỉ là ngọn. Loài người nhờ có trí tuệ mà làm được nhiều việc mình không thể làm so với các loài khác.


Cũng vậy trong đạo Phật, nếu tu chỉ để đắc thần thông làm mục đích chính thì việc bay trên trời cũng không hơn gì chim, chỉ cần mua vé máy bay sẽ tiện lợi hơn nhiều, lại khỏi mất công “gò ép” vào khuôn khổ Phật môn cho mất công; tương tự như vậy đối với việc mở thiên nhãn, khai thiên nhĩ hay gì gì đó mà vẫn còn không ít người “mơ ước” khi bước vào cửa Phật. Họ quên rằng thời còn tại thế, Đức Phật cũng đâu có lạm dụng thần thông, chính Ngài đã từng nói là tu hành chỉ để đi qua trên mặt nước không chìm là quá lãng phí, sao không bỏ vài xu để đi đò, dành thời gian “luyện chưởng” ấy cho việc khác còn có ích hơn, mà trong trường hợp này là học Phật tu Phật để đạt giác ngộ! Còn như nói rằng biểu hiện của người chứng đắc là tọa thiền kéo dài, thì Thầy Thích Từ Thông cũng từng giảng nếu nói vậy thì con cóc đã chứng đắc tốt hơn ta rồi, bởi thiền ở “cái đầu” chứ không phải ở “bàn mông”! Theo đó, nếu không khai tâm mở trí thì ngồi kiết già lâu bao nhiêu cũng không khá hơn một chú cóc, giỏi lắm là thành tựu thiền ngoại đạo hoặc thiền chữa bệnh thế gian mà thôi. Như vậy, thiền Phật môn đúng nghĩa không phải là ngồi suốt ngày suốt buổi trong thiền phòng rồi hết, mà là thiền trong tất cả thời gian đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ mà Thầy đã dạy qua 16 tình huống sinh hoạt hằng ngày. Điều đó giúp có được chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi để hoàn thành tốt công việc thế sự mà vẫn không quên tích lũy công đức và trí tuệ trong Phật sự. Nếu ai đó hỏi Thầy đã khai mở thiên nhãn chưa mà không cầu biết chút gì về phương pháp siêu diệu này thì chẳng khác gì cầu ngọn bỏ gốc, lấy đồng bỏ vàng vậy.
Kính bạch Thầy,
Nhờ sự giáo huấn từ bi mà nghiêm cẩn của Thầy ngay từ đầu mà chúng con dần dần hiểu ra đâu là “đồng” và đâu là “vàng” trong Phật pháp, tránh được tình trạng bỏ gốc lấy ngọn như trên. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm chúng con về Phật pháp.
Hỡi những bậc toàn giác, đừng để chúng con lạc vào tà đạo thấp kém.
Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến chúng con.
Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
OM AH HUM.
Trò: Mật Kiên

 1. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Pháp đệ Mật Giác Đăng xin cảm tạ đạo huynh Mật Kiên đã có một bài viết hay và súc tích, giúp đệ hiểu rõ thêm về những luận giải của Thầy trong việc nhầm lẫn giữa đồng và vàng trong tu tập giải thoát.
  Vì vô minh, không hiểu biết Phật pháp nên pháp đệ đã có thời gian dài đắm chìm trong những thứ “thần thông hạng bét” của bọn người tà vạy, khiến cho tâm tưởng điên đảo, làm chuyện điên rồ, nói năng điên loạn, thiếu chút nữa là nhập viện tâm thần!
  May cho đệ, nhờ duyên lành kiếp trước, nhờ oai lực to lớn của Bổn Tôn, đệ gặp được vị lương y tài giỏi, chẩn đoán bệnh tình, bốc thuốc kê đơn. Và những liều thuốc đắng đó đã giúp đệ khỏi bệnh trầm kha, thoát cơn mộng ảo, để trở về làm con người bình thường. Hơn thế nữa, đệ còn được cho những liều thuốc quý, những thang thuốc bổ để sức khỏe tâm linh ngày càng cường tráng, được làm người Phật tử chân chính, tu tập giải thoát.
  Qua bài pháp của Thầy và bài viết này của đạo huynh, Mật Giác Đăng càng thêm tin tưởng vào sự dẫn dắt, chỉ bảo của Thầy, vào công cuộc “đào vàng” của mình. Đệ quyết chỉ hướng tới vàng thật sự, là trí tuệ nhà Phật, sẽ không lóa mắt bởi những thứ na ná, tương tự nhưng thật ra kém xa giá trị. Đệ nguyện cho ánh sáng Phật đà chiếu soi, vạch trần bọn người đội lốt tu hành, mượn những thứ hào quang giả tạo để mê hoặc chúng sinh, trục lợi riêng mình.
  Pháp đệ mong chờ những bài viết hay của đạo huynh, để giúp cho đàn em sinh sau đến muộn được học hỏi thêm những bài học quý giá.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh đều thấm đẫm hồng ân Tam Bảo. Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ thắp sáng muôn nơi.
  Om mani padme hum.
 2. Mật Ngã says:
  Lần đọc lại những bài viết của Thầy,đệ đọc tới bài 16 “Nhầm lẫn Đồng là Vàng”.Đệ cũng có hiểu nhưng đọc tiếp tới bài của Huynh “góp thêm luận chứng về Đồng và Vàng”đệ thấy mình hiểu thêm được chút nữa.
  Một vài chỗ trong bài viết của Huynh làm đệ rất hoan hỷ như:”Loài Chim bay trên trời,loài Cá lặn dưới nước,loài Rồng làm mưa,loài Trời thọ mạng dài,có thần thông…Trong khi loài người không trực tiếp làm được những việc đó,loài Người thọ mạng ngắn,không có thần thông…Vậy thân phận loài Người có kém hơn không?Không!
  Dù là các loài khác có bay trên trời,có thần thông.v.v nhưng bản chất chân thật của chúng không phải là Người,không thể tu tập giải thoát.Đó mới là điều quan trọng.
  Biểu hiện của những người tu”chứng đắc”là toạ thiền kéo dài,thì con Cóc chứng đắc tốt hơn,bởi thiền là ở “cái đầu” chứ không phải ở “bàn mông”.Thật hoan hỷ!
  Cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con những học trò Mật gia sẽ thực hành thuần thục những Bồ dề tâm trong sinh hoạt hàng ngày mà Thầy đã dạy.Om Ah Hum!
 3. Mat Phuoc says:
  Mo Phat
  Mat Phuoc rat hoan hy khi duoc doc bai nay cua huynh Mat Kien.De that cam on huynh da cho de hieu them ve su hieu biet cua huynh.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 4. Mật Nguyên Tánh says:
  Chào Đạo huynh,

  Pháp đệ hoan hỷ và cám ơn bài luận giải của Đạo huynh.

  Om Mani Padme Hum

 5. Diệu Viên Nguyên says:
  Mô Phật!
  Đệ hoan hỷ với bài luận giải sâu sắc của Đạo huynh. Nhờ được đọc bài viết của huynh mà đệ đã hiểu được rõ hơn bài Pháp của Thầy.
  Đệ kính chúc đạo huynh luôn khỏe.
  Om Mani Padme Hum.
 6. Mật Tấn Khải says:
  Mô phât!
  Đệ hoan hỷ với bài viết luận giải của Đạo huynh .
  Om mani padme hum.
 7. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài chia sẽ của đạo huynh Mật Kiên rồi. Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẽ bài pháp thật ý nghĩa.
  Om Mani Padmê hùm.
 8. Mật Thiệu says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ thật hoan hỷ với bài viết của Đạo huynh Mật Kiên. Qua bài này, đệ thấy đây cũng là thực trạng chung của nhiều người, họ hay nhầm lẫn đồng là vàng. Tu tập không chú trọng vào việc giải thoát mà chỉ chú trọng về hình thức, luyện thần thông để mọi người và đồ chúng bái phục. Vô tình họ đã đi sai đường, tu tập chỉ để vỗ về bản ngã, lạm dụng thần thông, không chú trọng đến trí tuệ đó mới chính là đạo nghiệp của người tu. Cảm ơn Đạo huynh vì bài viết này.
  Cầu nguyện Đạo huynh và gia đình nhiều sức khỏe, hanh thông mọi việc.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.
 9. Mật Phêrô Hoàng Minh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những chia sẻ thật hay và lợi lạc của đạo huynh Mật Kiên , đạo huynh đã nêu ra những luận chứng , luận cứ thật sâu sắc để giúp chúng con hiểu thêm về sự nhầm lẫn giửa đồng và vàng. Mục đích chính của tu tập là đạt giải thoát chứ không phải để đạt được một vài thần thông mà vỗ về bản ngã của mình. Cảm ơn đạo huynh về một bài viết thật rất hay.
  Con xin được thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 10. Mật Nghiêm Giác says:
  Mô Phật

  Pháp đệ vô cùng hoan hỉ về bài viết rất sâu sắc của Đạo huynh Mật Kiên

  Bài viết của huynh đã giúp cho đệ hiểu thêm sự nhầm lẫn giữa vàng và đồng, và đệ thấy rằng kiếp này mình được thân người mà lại biết đến Phật pháp gặp được vị Thầy tâm linh có trí tuệ, lòng bi mẫn, không quản ngại dạy học trò để theo quỹ đạo Chánh pháp thật sự là rất hiếm hiếm gặp

  Đệ cảm ơn huynh về bài viết này

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện huynh Mật Kiên sức khỏe, tu tập tinh tấn, hanh thông việc đời việc đạo

  OM MANI PADME HÙM.

 11. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Đạo Huynh Mật Kiên về bài viết này.
  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Kiên về bài viết rất ý nghĩa này ạ , bài viết đã giúp cho chúng đệ được đón nhận thêm sự hiểu biết về nhiều khía cạnh Tâm linh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Đệ cầu nguyện cho huynh cùng gia đình được mạnh khỏe, đời đạo song hành.
  OM MA NI PADME HUM.
 12. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Mô Phật
  Pháp đệ hoan hỷ cảm ơn với bài viết của đạo huynh Mật Kiên đã mở rộng thêm cho luận điểm “nhầm lẫn đồng là vàng” trong 14 thất bại trầm trọng của thánh giả Gampopa.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum

 14. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài luật giảng của huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm ơn với bài viết của huynh Mật Kiên đã chỉ rõ hơn cho con về bài viết ” nhầm lẫn đồng là vàng ” trong 14 thất bại trầm trọng của thánh giả Gampopa.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt thành tự hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Hồng Thức says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ với lụân giải của đạo huynh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này ạ.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã góp thêm luận chứng vào bài giảng: Đừng nhầm lẫn giữa đồng và vàng của Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên, góp thêm những luận chứng làm sáng tỏ sự nhầm lẫn giữa đồng và vàng xuất hiện trong lời dạy  của Thánh giả Gampopa.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Om mani padme hum.

 19. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những luận chứng đóng góp về đồng và vàng của đạo huynh Mật Kiên đã giúp con hiểu rõ hơn nữa. Nếu được làm thân người quí giá mà không tu tập để giải thoát, chỉ mong cầu có thần thông để đánh bóng bản ngã thì thật là “nhầm lẫn đồng là vàng”. Vì ngay cả phước báu nhiều như chư thiên vẫn lẫn quẩn trong luân hồi thì những thần thông đó có ích chi khi nghiệp báo đến.  Chỉ có con người mới có thể tu tập giải thoát mới là điều quan trọng nhất.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trụ thế lâu dài.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh đã viết bài viết lợi lạc.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 22. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỉ cảm ơn bài chia sẻ ý nghĩa của đạo huynh Mật Kiên: “Góp thêm luận chứng về đồng và vàng”.
  Hiểu thấu đáo được “bản chất chân thật” của sự vật và hiện tượng thì người tu sẽ không bị những ánh màu kim loại giống hệt nhau gây nhầm lẫn trong phân biệt giữa đồng và vàng, nhờ vậy mà có thể tránh được thất bại trầm trọng. Những chia sẻ của đạo huynh giúp đệ hiểu rõ hơn bài viết của vị Thầy, để có sự nhận diện rõ hơn về “bản chất chân thật” của sự vật, hiện tượng nào là đồng, “bản chất chân thật” của sự vật, hiện tượng nào là vàng. Bay được như chim, lặn được như cá, trông xa ngàn dặm, đi mây về gió, đọc được suy nghĩ người khác, biết được quá khứ vị lai nhiều kiếp, những khả năng phi thường như những nhân vật siêu nhân gây bão màn ảnh nhỏ… là những “thành tích” đáng nể của người tu Phật nhưng sẽ chỉ là vòng hoa giả tạm trang hoàng cho bản ngã người tu nếu không thấu triệt “Bốn chân lý tối thượng” (tứ diệu đế), không nhận thức được “bản chất chân thật” của những sự vật, hiện tượng đó vẫn chỉ là thuộc tính của chúng sanh lục đạo luân hồi (đồng). Quả là hiện nay nhờ trí tuệ thế gian, con người có thể bay trên không trung, trông xa, nghe xa ngàn dặm đó thôi… đệ càng hiểu rõ hơn đó vẫn bản chất đồng chứ không phải trí tuệ xuất thế gian, vàng thứ thiệt mới khiến cho con người vượt sông mê, tìm về hạnh phúc chân thật nơi bất sinh, bất diệt. Một người nông dân gieo mầm cây giải thoát để chỉ có mục đích duy nhất thu hoạch trái giải thoát. Nhưng tiếc thay, thay vì dốc lòng chăm bón cây giải thoát anh ta lại chỉ thích khoe với hàng xóm cơ bắp vạm vỡ với đường quốc điêu luyện. Đệ cảm ơn những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên, từ đây đệ càng thẩm thấu hơn bài học “Biết đúng những đối tượng cần gạt bỏ/ Biết tất cả phương pháp từ bỏ chúng/ Biết những phương pháp cần thực hành/ Biết tất cả phương pháp thực hành chúng” mà vị Thầy vẫn hằng truyền dạy với lòng bi mẫn. Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên thành tựu mọi ước nguyện thầm kín.
  Còn thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 23. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 24. Mật Định Thuần says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với chia sẻ của huynh Mật Kiên qua bài viết: “GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG”

  Pháp đệ cầu nguyện  huynh Mật Kiên viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

 25. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo  huynh Mật Kiên, đã chia sẻ bài viết cùng với những cảm niệm qua luận giải khai thị của vị  Thầy trong bài viết, về điều thất bại thứ 14 mà thánh giả Gampopa đã khuyến cho người tu.
  Qua bài con hiểu được, người học Phật tu Phật với mục tiêu là để hướng đến sự giải thoát tối thượng, chứ không phải tu Phật để đạt được  những thần thông.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài ” GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG ” của đạo hữu Mật Kiên rồi .

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu đã lý giải thêm từ bài pháp của Thầy ” đừng nhầm lẫn giữa đồng và vàng ” nhằm giúp chúng con hiểu rốt ráo hơn trong việc tu Phật .

  Bằng những kiến thức sâu dày và những luận chứng theo giáo pháp Phật đà, đạo hữu đã noi gương Thầy lý giải làm lợi lạc cho chúng sanh .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 27. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên giúp chúng con hiểu hơn về việc nhầm lẫn đồng là vàng. Đức Phật không sử dụng thần thông. Với giáo pháp yoga thanh trí thiền với 16 động tác bồ đề tâm, thiền trong không gian linh thánh, dùng trí tuệ làm nghiệp để tầm cầu giải thoát. Nếu thiền với mục đích để có thần thông chỉ là ngoại đạo hay đoán tương lai soi quá khứ chỉ là những loài quỷ oai đức lên đồng với bản chất không chân thật khiến người khác tôn kính mà làm theo, nên ngày nay nhiều kẻ đội lốt tu hành nhưng hành vì không chân chính.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 28. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những phân tích của đạo huynh Mật Kiên đã giúp con hiểu sâu hơn bài giảng của vị Thầy về thất bại trầm trọng mà Thánh giải Gampopa khuyến cáo. Qua bài viết con hiểu vì sao tôn chỉ trong đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiệp”. Nếu như loài chim biết bay, loài rồng làm được mưa, loài cá lặn dưới nước còn con người tuy không có khả năng đó nhưng vẫn chế tạo được  các trang thiết bị để có thực hiện được nhờ có tư duy. Từ đó mới thấy rằng “trí tuệ mới là gốc, phương tiện chỉ là ngọn”. Vì thế nếu không nhận rõ bản chất chân thật của “vàng” và bản chất chân thật của “đồng” mà nhầm lẫn để phí hoài một kiếp người quý giá quả thật là một thất bại trầm trọng. Qua đó con thêm trân quý và cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo như Chánh kiến quang minh Tam muội ở lâu đài Duy Ma Cật Chanhtuduy.com . Nơi mà chúng con có cơ hội mỗi ngày rèn luyện “lưỡi gươm chánh kiến”, nâng cao tư duy, đồng thời tích lũy hai bồ tư lương Công đức và Trí tuệ làm hành trang trên con đường về thành phố giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện câu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh.

  Con cám ơn đao huynh Mật Kiên đã viết bài. Nguyện cầu đạo huynh thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm được viên thành.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con thật hoan hỷ với bài viết chia sẻ thật sâu sắc và lợi lạc của đạo huynh Mật Kiên đã đưa ra những luận chứng luận cứ thật sâu sắc giúp cho chúng con hiểu thêm về sự nhầm lẫn giữa đồng và vàng

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằngdương chánh Pháp

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự thành tựu mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 30. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên: GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã góp thêm luận chứng để con có thể nhận biết và không nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện, thần thông chỉ là phương tiện còn mục đích chính của người thực hành Phật Pháp là để giải thoát .

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài. Cầu nguyện cho huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 31. Mật Dũng Tấn says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết của huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì đại nghiêp phổ truyển yoga thanh tri,làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 32. Mật Chi says:
  Mô phật

  Mật chi hoan hỷ với những luận chứng của huynh Mật Kiên đã góp phần làm cho đệ có thể hiểu rõ thêm bài viết của Thầy về việc  nhầm lẫn giữa mục đích  và phương tiện,làm  mất đi cơ hội thực hành chánh pháp .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani pedme hum

 33. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên góp thêm luận chứng để nhận biết đâu là đồng và vàng mà thánh tăng Gampopa khuyến cáo. Giúp người tu Phật có hướng đi đúng  không lệch quỹ đạo chánh pháp, trên hành trình về thành phố Giải thoát,  tránh được cạm bẫy của tà sư ngoại đạo đội lốt tu hành Phật giáo chân chính. Đệ cảm ơn bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên ạ. Thật may mắn cho chúng con khi được biết đến chanhtuduy.com và được làm học trò của Thầy, một vị Thầy chân chính luôn để tâm đến các học trò của mình. Thầy chỉ dạy cho chúng con để không bị nhầm lẫn “ đồng là vàng” để từ đó bị trở thành nô lệ tâm linh, làm trái với những lời Phật dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 35. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật

  Đệ Mật Chánh Tấn hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết này. Cảm ơn huynh đã đúc kết lại những lời dạy của vị Thầy và chia sẻ lại điểm quan trọng trong lời dạy của Thánh giả Gampopa thông qua những ví dụ đơn giản, dễ hiểu. Qua những luận giải trong bài, đệ hiểu được rằng điểm quan trọng từ lời dạy của Thánh giả Gampopa chính là người hành giả cần hiểu rõ bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng khởi lên từ những kinh nghiệm tâm linh (Pháp lạc), phương tiện tối thượng (5 ba-la-mật trong lục độ ba-la-mật) có thực sự giúp người hành giả hướng tới mục tiêu giải thoát hay không!? Nếu không thì bản chất của sự vật, hiện tượng đó không thể coi là “vàng” được, không thể coi là chân thật. Quan trọng hơn nữa, để người hành giả có thể hiểu, biết được bản chất của các sự vật, hiện tượng ấy thì chính bản thân người hành giả cần có nền tảng tri kiến giải thoát. Hay nói cách khác, người hành giả cần rèn luyện chánh kiến, chánh tư duy. Nếu không rèn luyện chánh kiến, chánh tư duy thì khi gặp phải những kẻ thể hiện chút “thần thông” người hành giả sẽ không có “kính lúp” để biết được bản chất chân thực. Do đó, mà sự nhầm lẫn đồng là vàng có thể xảy ra. Qua bài viết này, đệ cảm nhận hơn nữa tầm quan trọng của tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội mà vị Thầy đã từ bi phát lồ. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 36. Mô Phật.

  Đệ hoan hỷ thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên, đã góp thêm luận chứng về đồng và vàng, đúng bản chất chân thật trí tuệ mới là gốc, phương tiện chỉ là ngọn.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 38. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bái này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con rất hoan hỷ bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên ạ.cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chỉ ra những luận chứng và bổ sung thêm những kiến thức đâu là vàng đâu là đồng ạ.tạ ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài thật hay và ý nghĩa

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 40. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên. Thông qua tu pháp chánh kiến quang minh tam muội mà Thầy phát kiến, chúng con có cơ hội được nghe pháp dưới nhiều góc cạnh tâm linh đa dạng. Tránh nhầm đồng là vàng, tránh nhầm một Bậc đã thành tựu giải thoát với ngoại đạo chỉ có thể phô diễn thần thông nhưng vẫn chịu sự trói buộc trong luân hồi. Điều này cũng nêu rõ lên được rằng mục tiêu của tu Phật chính là vàng( giải thoát) chứ không phải đồng,( thần thông ngoại đạo) vì nguyên nhân của khổ là chấp vào một tự ngã, vậy nên trí huệ mới là quan trọng nhất để đạt đến vô ngã, dù có thần thông cũng không thể thoát khỏi đau khổ luân hồi. Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy chúng con trên con đường tiến về thành phố giải thoát, biết đúng thì mới có thể làm đúng theo chánh pháp được.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 41. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ , trường thọ của Thầy và Cô

  Con cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status