May 12, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 86 Comments

GIẢI TỎA KHÚC MẮC TÂM LINH CHO TRÒ AKSHAY KUMAR

GIẢI TỎA KHÚC MẮC TÂM LINH CHO TRÒ AKSHAY KUMAR GIẢI TỎA KHÚC MẮC TÂM LINH CHO TRÒ AKSHAY KUMAR DẪN LỘ: Trò Akshay Kumar đã vài lần comments bài viết trên chanhtuduy.com, nay trình bày khúc mắc tâm linh rồi thỉnh cầu Thầy giải tỏa. Sau đây là những dòng tâm sự của trò ấy.. NỘI DUNG: “Kính bạch vị Thầy tâm linh tôn quý, Con tên là Akshay Kumar, con ở Ấn Độ. Con đã đọc một số bài viết của Thầy trên trang mạngchanhtuduy.com. Những bài viết của Thầy rất có ý nghĩa đối với con và con rất thích đọc những bài viết đó. Con mong muốn được học giáo pháp Phật đà để tầm cầu giác ngộ. Ước nguyện của con là được thực hành pháp trong đời này. Nhưng có một vài khó khăn đã xảy đến với con. Với bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy, con kính mong Thầy giúp đỡ

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status