May 24, 2018

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 13 Comments

FATAL MISINTERPRETATIONS BY JIN YONG’S WRITINGS (Những ngộ nhận chết người bởi ngòi bút của Kim Dung)

 

Guru is my guide

Buddha is my life

Dharma is my way

Sangha is my Spirit

Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.

At the outset,  I want to interrogate myself—Am I  like Jin yong in writing my comments in Chanhtuduy.com  ?

    Some writers  or novelists in the world are known for their writing by their  perverted  intellect and crooked art of writing. ! 

They turn a small heap of stones into a big mountain Himalaya.  They turn a small waterfall into a big Nayagarafalls .!. Also they turn a mouse into a Tiger and vice versa.!.  One such Novelist  is the character of a novelist  Jin Yong ! narrated in this Article  who tries to cause confusion about the logistics and scientific aspects of percepts in Buddhism.!

Wrong images built by Jin Yong

       More worse  is that Jin Yong builds up the image of Tibetan monks as bad persons who are obsessed with power , position and status.! This distortion of Buddhist’s images comes from nowhere but the bad creative habit of Mara of Jin Yong.!

Through the pen of Jin Yong,  monks from Tibet turn to be lustful or wicked while monks from kingdom of Middle yudean and Doli are all the saints. Unintentionally  or purposefully did Jin Yong criticize and it may lead the unknowledgeable readers as to the distorted images of monks.!

            It is unfortunate that  quite  a few of non-Buddhist readers have praised Jin Yong as the Buddhist Scholar while he is in fact an artful and effective saboteur towards Buddhism.!

 Hence, Guruji condemns such a person like Jin Yong and sends a message to the non-Buddhists not to read the books of such persons who are indulged in getting vicarious  pleasure in turning truth to non-truth and vice versa by their art of writing influenced by Mara.!

Om Mani Padme Hum.

Long live our beloved Guruji for upholding Dharma.

Dr C H Lakshminarayan.

(Tantra Nirvadeva)


Bản dịch tiếng Việt (Dịch bởi Mật Diệu Hằng):

 “Đạo sư là người dẫn đường cho con

Phật là cuộc sống của con

Pháp là con đường của con

Tăng là tinh thần của con.

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

Sau khi đọc bài viết này, con tự quán xét bản thân mình liệu con có rơi vào tình trạng như Kim Dung khi con viết comment trên chanhtuduy.com?

Một số nhà văn hoặc tiểu thuyết gia  được nổi tiếng trên thế giới vì những tác phẩm của họ nhưng những tác phẩm đó lại truyền tải những kiến thức sai lệch của họ với lối viết quanh co, phóng tưởng.

Họ hô biến một đống đá nhỏ thành một ngọn núi Himalaya to lớn, hô biến một thác nước nhỏ thành thác Niagara. Đồng thời, họ biến con chuột thành con hổ và ngược lại. Tiểu thuyết gia Kim Dung đã phóng tác các nhân vật trong tiểu thuyết của ông ấy. Trong bài viết này, Thầy đã phân tích một cách logic, đầy đủ luận cứ, luận chứng trên nền tảng khoa học và chỉ rõ ra những điểm sai lầm, tà kiến của Kim Dung với Phật giáo đã gây hiểu lầm cho độc giả.

Don’t read the books of such persons whose writing influenced by Mara

Tệ hơn nữa, Kim Dung đã xây dựng hình ảnh sai lệch về các vị tăng Tây Tạng trở thành ác tăng, tham quyền cố vị. Việc bôi nhọ hình ảnh Phật tử trong tiểu thuyết của Kim Dung xuất phát từ thói quen sáng tác tà kiến của thiên ma Kim Dung. Dưới ngòi bút của Kim Dung, những nhà sư Tây vực đều là dâm tăng, ác tăng, ma tăng..còn nhà sư Trung Nguyên, Đại Lý đều là hiền thánh tăng. Như vậy, vô tình hay cố ý Kim Dung phê phán, chỉ trích các nhà sư đều gây ngộ nhận cho bạn đọc không am hiểu giáo pháp và giáo điển Phật môn, khiến họ có thể khinh miệt  hình ảnh các nhà sư.

Thật không may là nhiều độc giả không phải là Phật tử, không hiểu biết về Phật pháp ca ngợi  Kim Dung cho đó là người am tường Phật pháp mà thực chất Kim Dung là kẻ phá hoại đạo Phật một cách tinh vi và hiệu quả.

Do vậy, vị Thầy đã vạch trần bộ mặt thật của những kẻ như Kim Dung với thông điệp mong các bạn đọc ngoài Phật giáo đừng đọc sách của Kim Dung, đừng tin những gì Kim Dung phóng tác bằng ngòi bút “tha hóa tự tại” của mình, bởi vì những kẻ như Kim Dung lấy việc bóp méo sự thật, biến không thành có và ngược lại làm thú vui tiêu khiển.

Om Mani Padme Hum.

Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

Con – C H Lakshminarayan

(Tantra Nirvadeva.)


NHỮNG NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI BỞI NGÒI BÚT CỦA KIM DUNG – Tantra Nirvadeva

 1. Dr. C H Lakshmi narayan. says:

  Respected Guru hi,

  My humble gratitude for publishing my comments as an article.

  Sincerely yours,

  Dr C H Lakshminarayan.

  ( Tantra Nirvadeva )

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Nirvadeva (C H Lakshminarayan) sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

   Con chân thành cảm tạ ơn Thầy đã đăng comment của con thành bài ạ.

   Con kính đảnh lễ Thầy!

   Con – C H Lakshminarayan

   (Tantra Nirvadeva)”

 2. Tantra Amishuta says:

  Dear Guru,

  thank you for sharing this article from another disciple. It is good to read other’s thoughts and feelings on Buddhism and related topics. I don’t have a lot of experience with Buddhist books so I have not heard of this author but I would hope that if they are going to write about such a special way of life that they would do so correctly and not taint it with wickedness. Om Mani Padme Hum

 3.  Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru : Que puedo decir…Humildemente Regocijo a los pies del  Loto del Santo Guru …Gratitud ….Gratitud…Gratitud….Mi humilde gratitud…por estar aqui y ahora. Que nuestro Amado Guru viva feliz , una larga vida , para beneficio de todos los seres sintientes . Que todos los seres encuentren su verdadera Naturaleza de Buda .OM MANI PADME HUM

   

 4. Mật Thủy says:

  Dear Tantra Nirvadeva,
  I’m glad that your sharing make one more contribution to fight against the wrong view of Jin Yong, as well as the readers who have praised Jin Yong as the Buddhist Scholar up to present.
  I pray for the Buddhists and also the non-Buddhists “not to read the books of such persons who are indulged in getting vicarious  pleasure in turning truth to non-truth and vice versa by their art of writing influenced by Mara.!
  May Guru and his consort good health and live long for the sake of all sentient beings.
  Om mani padme hum!

 5. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  Many Buddhist groups have been defamed due to unskilful writing of some writers.

  They might have written in ignorance or for gaining fame.

  May all Dharma followers and Buddhists be protected from these kind of situations.

  May Guru and and his consort live long and protected and get enlightened.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

   Rất nhiều Phật tử phỉ báng đạo Phật, đức Phật do những ngòi bút tà kiến như Kim Dung làm cho họ ngộ nhận. Những ngòi bút tà kiến như Kim Dung vì vô minh và vì danh lợi bản thân mới gây ra sự ngộ nhận chết người đó.

   Con cầu nguyện tất cả Phật tử tránh xa những cây bút tà kiến này.

   Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài, thân tâm an tịnh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền nào và đạt được giác ngộ tối thượng.

   Om Mani Padme Hum.”

 6. Dear Tantra Nirvadeva,

  I’m happy to read your article. Thank you for sharing your thought after reading Guru articles.  I would like to express my gratitude to Guru teaching, he helps me understand that Jin Yong destroying Buddha via the novel. I rejoice in Mat Dieu Hang’s good deed of translation into Vietnamese.

  May our Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  May you and brother Mat Dieu Hang have a good health and make progress on the path to enlightenment.

  May all sentient beings achieve the happiness of the Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum!

 7. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bản dịch sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ah. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 8. Dear Tantra Nivardeva,

  I am delighted to read your article about the fatal misinterpretations by Jin Yong’s writing after reading the article “Jin Yong: An anti- Buddhist Mara by Guru.

  It is clear that with his pen, Jin Yong created the wrong image of monks in his novels, which makes readers misunderstand the monks and raises the thought of defaming the image Buddhist Sangha.  The defamation of Buddhist practictioners without arguments and logic reasoning may lead the consequences, even only by raising any bad thoughts towards Sangha with wrong view. Because mind is the creator of all actions relating to body and speach And we should reap what we sow.

  Thanks to Guru’s teachings and guidance, we can distinguish between the influence of good and evil doings, right view and wrong view, true Guru and fake monks. So that we can practice the true Dharma and avoid the wrong viewers and fake monks.

  May Guru and his consort  have a good health and live long for tha sake of all sentient beings.

  Thank you so much for your sharing.

  May Tantra Nirvadeva get at ease on the path to enlightenment.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Dear Tantra Nirvadeva,

  I am delighted to read your sharing. I am more delighted to know that you understand and against the wrong view of Jin Yong novels

  He is well known for his perverted intellect and cooked art of writing. Worse than that, he built the wrong image about Buddhist and monk just for his fame and money. Unfortunately, non-Buddhist readers have praised Jin Yong as Buddhist expert. I am so glad that our Holy Guru condemns Jin Yong in order to alert every one to stop reading the books which turn truth to non-truth, stop gaining any bad thoughts towards real Buddhist cause it may lead them to terrible consequences.

  May Guru and his consort good health and long lives for the sake of all sentient beings.

  May Tantra Nirvadeva good in health and life.

  Om Mani Padme Hum!

 10. Lan Trần says:

  Dear Tantra Nirvadeva,

  I really rejoice in reading your article. I highly appreciate that you not only understand Guru’s teachings but also make right point of view to defeat Jin Yong’s writings. There is no doubt that Jin Young has been famous for his sword hero novels, but these writings have bad effect on those who lack Dharma eyes. For this reasons, readers and fans of Ji Yong’s creation gain nothing more than wrong view – a cause that leads them to reborn in the hell time after time.

  Thank you so much for your article and may you all the bests.

  May the Guru and his consort live long for the sake of alk sentient beings.

  May all beings be surrounded by the Three Jewels.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Elana Dower says:

  This is very interesting I have not heard of Jin Yong until now and I am grateful I am first hearing his name here so that I know what he is about!

  Thank you for sharing this valuable information.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status