Jul 19, 2015

Posted by in Giáo điển | 76 Comments

ĐỪNG KHINH VIỆC NHỎ – Kỳ 1: Lâm bệnh

ĐỪNG KHINH VIỆC NHỎ Kỳ 1: LÂM BỆNH Trong Mười điều tâm niệm từ “Luận Bảo Vương Tam Muội”, là người Phật tử ít nhiều đều nhớ đến điều số 1: “Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần”. Nghe thật là sốc! Tôi là một Phật tử, nhưng với trình độ tâm linh hiện tại chắc không đủ hăng hái tiếp thu câu trên mong đạt đến “cảnh giới” đừng cầu không bệnh khổ, vì nói thật lòng là không dám giỡn với cái khổ mà sức mình khó kham. Ấy vậy mà bệnh khổ vẫn cứ tới, dù anh có kham nổi hay không. Thuyết Tứ diệu đế về KHỔ-TẬP-DIỆT-ĐẠO của nhà Phật dạy bài học căn bản đầu tiên là nhận biết SINH-LÃO-BỆNH-TỬ khổ Thuyết Tứ diệu đế về


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status