Jan 30, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 27 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI TIỀN SĨ THÍCH NHẬT TỪ – Bài 5 (phần 3): BÔI RẮN THÊM CHÂN, CÁNH CHO RỒNG

Tới đây tôi xin đi vào phản biện từng vấn đề ông TNT đề cập ở chương 5 này. 1. Bôi rắn thêm chân,  cánh cho rồng: Đây là câu nói trong nhân gian ám chỉ về sự làm màu khoa trương một cách thừa thãi để tỏ ra sự quan trọng của mình. Những kẻ tôi đòi cho danh lợi thường sính dùng cách này. 2500 năm nay, khi nói về Đạo Phật , những người hiểu đều biết rằng đây là con đường mang đến sự an lạc , được chính Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt  như chúng ta, đã đi qua, đã trải nghiệm, đã siêu việt. Từ niềm hạnh phúc chân thật đó, Ngài đã trở thành người dẫn đường cho tất cả chúng sinh đến được nơi hạnh phúc đó như Ngài đã là. Trong suốt 49 năm thuyết pháp,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status