Aug 13, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 42 Comments

Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Sao lại cuồng ngôn rằng Cực lạc Tây phương vẫn còn nằm trong luân hồi?

Gửi ông Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu! Tôi là Mật Tịnh Dung, hội viên Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng thực hành Yoga Thanh Trí, hành giả Phật giáo Kim Cang thừa, pháp hệ Quán Thế Âm, tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn. Nay nhận thấy những bài viết và bài giảng của chùa Thiền Tông Tân Diệu trái với tinh thần chánh lý Phật đà, tôi có đôi dòng gửi đến ông và ban quản trị chùa, mong ông hoan hỷ đón nhận theo tinh thần mà Bồ Tát Long Thọ đã huấn dụ trong “Luận phương tiện tâm”: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này” 1/ Tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=9EgOu6U_vRY, với tiêu đề “Con đường vãng sanh và Phật giới là một hay


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status