Sep 15, 2017

Posted by in Giáo điển | 23 Comments

Đối luận với phatgiao.org.vn và phản biện Nguyễn Thị Trang Khuyên Ngăn chặn những nọc độc tà kiến lây lan đến người tu đạo Phật: THỰC HƯ VIỆC NGUYỄN THỊ TRANG KHUYÊN KÊU GỌI ĐĂNG ĐÀN

Đối luận với phatgiao.org.vn và phản biện Nguyễn Thị Trang Khuyên  Ngăn chặn những nọc độc tà kiến lây lan đến người tu đạo Phật: THỰC HƯ VIỆC NGUYỄN THỊ TRANG KHUYÊN KÊU GỌI ĐĂNG ĐÀN Đối luận với phatgiao.org.vn và phản biện Nguyễn Thị Trang Khuyên Ngăn chặn những nọc độc tà kiến lây lan đến người tu đạo Phật THỰC HƯ VIỆC NGUYỄN THỊ TRANG KHUYÊN KÊU GỌI ĐĂNG ĐÀN Kính gửi: Hàng cư sĩ tại gia đạo Phật Thân gửi các bạn đọc chanhtuduycom! Tôi cảm ơn nhiều bạn đọc đọc đã viết thư đến chanhtuduy.com bày tỏ sự tán thán công cuộc đả tà xây chánh của tịnh trú Mật gia Song Nguyễn trước tà linh, tà sư; đặc biệt là bài bác thái độ  của Nguyễn Thị Trang Khuyên cùng với những gì Trang Khuyên bao biện cho những vị tà sư công kích, chê bai Tịnh độ tông; dìm hàng cư sĩ, coi hàng tại gia không thể tu tập giải thoát; chỉ là nô bộc cúng dường, lao tác, chẳng khác nào “nô lệ tâm linh” nhiều đời. Do


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status