Apr 2, 2019

Posted by in Giáo điển | 65 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn  Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” :  CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ Có học trò, đệ tử nào có thể nối kết về thân (lao tác, pháp sự), ngữ (comments, viết bài, điện thoại), tâm (nhớ tưởng hình ảnh, ghi nhớ lời Thầy) mỗi ngày không? Thực sự khó có thể làm được bởi ngoài tấm lòng của trò còn phụ thuộc vào đối thể tác pháp là Đạo sư, người không phải lúc nào cũng gặp được bằng thân, ngữ, tâm. Chính hai điều kiện bất khả thi này mà Thầy trò lệch pha giao tiếp; bởi lẽ trò có lòng, Thầy không thể nào đáp ứng vì không thuận duyên về thời gian, hoàn cảnh, tình huống, điều kiện thế sự… hoặc ngược lại. Chính vì vậy màĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status