Dec 7, 2017

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 128 Comments

Thư Sài Gòn: Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục

Thư Sài Gòn: Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục

Thư Sài Gòn:

THỈNH NGUYỆN THẦY GIẢI ĐÁP KHÚC MẮC TÂM LINH VỀ  ĐẶC TRƯNG ĐỊA NGỤC

Kính Bạch Thầy,

Gần đây con tình cờ nghe thấy bài giảng “Vấn đáp: Địa Tạng Bồ Tát, Địa ngục và Tây Phương Cực Lạc có hay không?” của Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Ở phút thứ 36:03, ông ấy phủ nhận Địa Ngục trong giáo lý Phật Đà bởi những lí do như sau:

+Địa ngục là một hình thức thường còn. Mà cái gì thường còn là chấp thường. Đây là một trong 5 loại Tà Kiến. Trái với lý Duyên Khởi nhà Phật (Mọi sự vật đều phải trải qua Thành-Trụ-Hoại-Diệt)

+Địa ngục tồn tại vĩnh viễn, như trong Địa ngục Vô Gián, chúng sanh mỗi tích tắc chết đi sống lại một lần và chịu trừng phạt đến hàng tỷ tỷ kiếp. Ông ấy cho rằng luật pháp thế gian nhiều nước đã bỏ án tử hình, mà địa ngục vẫn trừng phạt tội nhân như vậy thì “ác độc” quá, phi Nhân Quả.

+Từ đây ông ấy khẳng định học thuyết Địa Ngục là sự vay mượn của Bà là môn giáo, thêm vào đạo Phật sau khi Ngài nhập Niết Bàn vài trăm năm nhằm…mục đích giáo dục đạo đức và Nhân Quả. Ông ấy cho rằng chứng minh điều này là rất khó nhưng nó là có thực.

+Do có giá trị răn đe về mặt đạo đức nên ông ấy khẳng định không bác Địa ngục, nhưng cho rằng học thuyết Địa ngục không có lợi cho Phật Giáo.

Kính Bạch Thầy, con đã được nghe Thầy giảng rằng Phật thuyết về địa ngục trong rất nhiều kinh điển khác nhau. Con xin thỉnh vị Thầy Mật Giáo minh định vấn đề cho chúng con và chúng sanh được thấu đáo bản chất sự vật hiện tượng.

Đường Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?

Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

TP.HCM, ngày 07/12/2017

Đệ tử tàm quý,

Mật Hạnh Giác

 ———————————————————————————–

Thân gửi Mật Hạnh Giác

Trước tiên, Thầy mong trò thông cảm vì để trò thỉnh nguyện lần thứ 2 qua email. Lý do là Thầy bận pháp sự nên đã khất hẹn. Nay Thầy sẽ đáp ứng những gì trò tác bạch.

Về khúc mắc này Thầy đã viết đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ  vào tháng 11/2014 (xem bài “Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ”), từ đó đến nay Thầy chưa nhận được phản hồi nào từ tiến sĩ ấy! Tuy nhiên, lần này tiến sĩ Thích Nhật Từ dùng thuyết “Duyên khởi” Phật môn mà bài bác quan điểm địa ngục, cho nên Thầy sẽ nương theo đó mà luận giải để minh định.

Thân gửi Mật Hạnh Giác!

Trình độ giáo điển của trò chắc đã thấu đáo rồi nhưng có lẽ trò vì chúng sanh mà phát lộ sở vấn, Thầy cũng vì chúng sanh mà trình bày sở kiến của mình theo quỹ đạo Chánh kiến Phật đà, không tự mình xảo trí biện thông…

 

 

1/ Trong kinh Kim cang khẳng định “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” (phàm cái gì có sắc tướng thì hư dối, không thực), chẳng hạn như núi non, sông ngòi, đất nước…thì sẽ không thường hằng (thường còn), trải qua 4 chu kỳ thành trụ hoại diệt. Song, địa ngục mà Đức 

Phật nêu ra và khẳng định vĩnh cữu thường hằng là tướng trạng tâm thức biến hiện chiêu cảm những hình phạt hãi hùng mà chúng sanh thọ khổ, tồn tại độc lập với diễn biến khách quan của cõi giới sắc tướng như đã nêu trên. Trò nghĩ sao? Có thể nào vòng tròn bị kết thúc? Con người hay mọi loài khi chết đi tâm thức còn hay mất? Tâm thức là dòng chảy luân lưu liên tục từ đời này sang đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác trong 6 nẻo luân hồi, không bao giờ bị dừng hay kết thúc mà chỉ chuyển từ hành trạng này sang hành trạng khác. Từ đó, hễ gây nghiệp cực ác thì chiêu cảm quả báo hành hình, xử phạt mà chỉ có chúng sanh ấy mới trải nghiệm chân thật mà thôi. Do vậy, ngay trong thân người nếu kẻ phạm luật pháp bị lâm vào cảnh tù đày, cô gái nhẹ dạ rơi vào động quỹ, cha mẹ bị con bất hiếu hành hạ…chẳng khác gì cảnh giới địa ngục sao? Tóm lại, địa ngục là phạm trù tâm thức, tồn tại độc lập với diễn trình thành trụ hoại diệt, chỉ khi nào tâm thức ấy mang tính chất gì, đặc trưng gì thì biết họ thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào.

Giả sử vũ trụ hoại diệt trước tiên là cõi loài người đến trời Dục giới. Sau đó lữa đốt cháy toàn bộ cõi trời Sơ thiền, nước cuốn phăng cõi trời Nhị thiền, gió thổi bay cõi trời Tam thiền…Sau đó, đương nhiên sẽ đến chu kỳ “thành”, “trụ”….Song, với tâm thức có đặc điểm ganh tỵ thì chúng ta biết là loài người; hoan lạc- loài trời; đấu tranh- loài bán thiên; tham lam, đói khát, xảo quyệt- loài quỷ; sợ hãi, ngu si- súc sanh; chịu cực hình thống khổ triền miên- loài địa ngục. Thì đây là vẫn tồn tại bất diệt tâm thức đặc trưng của mỗi loài dù trải qua hàng triệu lần thành, trụ, hoại, diệt.

Từ đây suy ra, tiến sĩ Thích Nhật Từ giải luận sai bản chất chân thực của kinh điển, cụ thể là thuyết “duyên khởi”. Thuyết duyên khởi không chỉ về sự vô thường hoại diệt của mọi hiện tượng sắc tướng như lời kinh trong “Bát đại nhân giác” khẳng định “thế gian là vô thường, bốn đại đều khổ, không, năm uẩn vốn vô ngã, hư ngụy không có chủ”. Đằng này tiến sĩ Thích Nhật Từ lại liên hệ qua hiện tượng phi vật thể là hành trạng của tâm, nên gọi là “việt vị”, hay dùng đúng từ dân gian là “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”!

Mặt khác, tâm thức là dạng vô tướng, tối thượng thì gọi là tâm không, làm sao bị hủy diệt? Do vậy, đạo Phật không ngẫu nhiên có thuật ngữ “chân thường” tức là thường hằng; “chân ngã” tức là “cái ngã thoát vô minh”, “chân lạc” tức là “cực lạc Tịnh độ, Niết bàn”; “chân tịnh” tức là “thanh tịnh vô nhiễm”. Nếu tiến sĩ Thích Nhật Từ luận kiến mọi sự đều diễn trình thành trụ hoại diệt thì lẽ nào cõi giới tịnh độ của Phật cũng vậy sao?

2/ Hình phạt chết đi sống lại ở địa ngục Vô gián theo tiến sĩ là ác độc quá trong khi nhiều nước đã bỏ án tử hình sao? Không phải vậy! Đó là biểu hiện đúng đắn của luật tắc Nhân Quả, hễ gây tội là phải đền tội! Nếu lập luận như tiến sĩ Thích Nhật Từ thì rõ ràng mang cảm tính chủ quan, chống lại thuyết Nhân Quả Phật gia, sao có thể được gọi là thượng tọa tỳ kheo? Xã hội còn phải đòi công bằng, đừng nói gì hành trạng của luật tắc Nhân Quả. Mình tự gây tạo, mình chịu hậu quả, đó là tại mình cớ sao lại trách người?

Tuy nhiên, Thầy muốn nhấn mạnh rằng ở đây luận kiến của tiến sĩ Thích Nhật Từ lại khập khiểng vì so sánh và đối chiếu bất tương ưng giữa hệ thống luật pháp thế gian với luật tắc Nhân Quả Phật gia. Do vậy, lập luận của tiến sĩ không thể có luận cứ xác đáng nên không đứng vững trên luận trường.

3/ Lại cho rằng học thuyết địa ngục vay mượn Bà la môn giáo là sai lầm bởi vì học thuyết đạo Phật chủ trương với tôn chỉ “tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn” thì làm sao có chuyện hù dọa để giáo dục đạo đức? Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác? Bằng chứng rõ rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ đâu sợ địa ngục vẫn là tỳ kheo thạc đức đó sao? Nếu tiến sĩ ấy phản bác lập luận này thì tự tiến sĩ Thích Nhật Từ mâu thuẩn nội tại! Thế là một lần nữa, tiến sĩ bị “việt vị”!

4/ Không bác thuyết địa ngục vì nó có tác dụng răn đe đạo đức, tuy nhiên thuyết địa ngục không có lợi cho Phật giáo thì lại một lần nữa tiến sĩ phủ định những gì mình phát biểu trước đài truyền hình An Viên vào ngày 26-27/11/2014. Do vậy luận kiến tiến sĩ ấy bất nhất trong lập luận, cho nên luận điểm tiến sĩ Thích Nhật Từ nêu ra trở nên bất thường, mâu thuẩn.

Thân gửi Mật Hạnh Giác!

Theo trò đưa đường link, Thầy cũng nghe tiến sĩ Thích Nhật Từ nói rằng có lần gặp Đức Đạt lai Lạt ma 14 từ năm 2013-2015, được nghe là Đức Đạt lai Lạt ma 14 phủ nhận núi Tu di. Thầy trò mình chỉ nghe như vậy, còn nội tình chi tiết sao mà biết được? Do đó, liệu lời của tiến sĩ này có xác thực không, đáng tin không? Núi Tu di không phải thấy bằng mắt thường, tựa như rồng ở Long cung, tuy không thấy nhưng theo thánh giáo lượng, thần thông lượng (2 trong 5 phương tiện biện giải Phật môn) thì đó là sự thật bởi đây là xác quyết của Đức Phật. Cũng vậy, trong lần đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ trước đây vào năm 2014 Thầy trích dẫn kinh điển chỉ ra địa ngục cảnh giới, nay Thầy giải đáp cho trò về hiện tượng địa ngục tâm thức bằng luận thuyết Phật đà, hoàn toàn không tự ý lập ngôn. Thầy mong trò và bạn đọc hiểu để tin rằng luật tắc Nhân Quả không hề sai biệt dù với bất kỳ một ai. Thầy kết luận bằng lời kinh Hoa nghiêm: “Biển pháp mênh mông chỉ có niềm tin mới vào được”. Om mani padme hùm!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành

Lưu ý: Tiến sĩ Thích Nhật Từ dùng thuật ngữ thuyết “Duyên khởi” trong trường hợp này là không đúng, phải gọi là tính chất “vô thường” trong cụm từ “chư hành vô thường” thuộc tứ pháp ấn. Còn duyên khởi thuyết chỉ liên quan đến nội hàm tâm thức. Do vậy, Thầy chỉ lặp lại lời của tiến sĩ Thích Nhật Từ mà luận giải cho trò về “Thành trụ hoại diệt”.

 1. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con và bạn đọc chanhtuduy.com nhờ tác duyên thỉnh bạch khúc mắc tâm linh của đạo hữu Mật Hạnh Giác. Đồng thời, qua đó con mới thấy thượng tọa, tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ đã “việt vị” .Một người học võ muốn đứng vững thì cần học và thuần thục các thế tấn để luôn trụ vững trên võ đài hay trong thực chiến. Cũng vậy, một người hành giả đạo Phật con hiểu rằng khi bước ra luận trường thì cần phải có chánh kiến trong luận điểm. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên lý “duyên khởi” khi nói về địa ngục tâm thức khiến cho ngài tiến sĩ rơi vào lỗi lấy râu ông nọ, cắm cằm bà kia. Bởi lẽ, địa ngục là tâm thức, không có thực tướng mà chỉ có sự biến hiện thì làm sao có điểm khởi đầu, cũng chẳng thể tìm ra điểm kết thúc như một vòng tròn không đầu cuối. Con hoan hỷ khi hiểu ra rằng dù trải qua Tam tai với lửa, nước và gió hay thế giới này có hoại diệt thì tâm thức của chúng sanh cũng vẫn một dòng tương tục thường hằng, chỉ hóa hiện theo diễn trình “vạn pháp duy tâm tạo” và dựa trên  luật tắc Nhân-Quả.

  Con thiếu chút phì cười bởi vì ngài tiến sĩ áp dụng tỷ dụ lượng một cách “không cùng thứ nguyên” khi so sánh luật pháp thế gian (vốn bị hạn chế bởi tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại) với luật tắc Nhân-Quả vốn thuộc phạm trù xuất thế gian, vốn không sai biệt dù với bất kỳ ai, trường hợp nào. Và qua đó, con mới hiểu ngài tiến sĩ một đằng nói địa Hơn nữa, như Thầy đã luận giải trong bài, ngay đối chiếu với những gì vị ấy nói trên truyền hình An Viên trước đây thì đã tự mình mâu thuẫn. Thế gian có câu rằng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, có lẽ với trường hợp này đến lúc thân hoại, mạng chung, đến cổng địa ngục mới tin thì đã muộn!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con một lần nữa được thấu đáo hơn về các cõi giới, đồng thời khẳng định một cách chắc chắn về những phát biểu trái với quỹ đạo chánh kiến của TS Thích Nhật Từ. Qua bài giảng của Thầy, con hiểu rằng sự tồn tại, hiện diện của các cõi giới là do tướng trạng tâm thức của chúng sanh biến hiện liên tục, chiêu cảm những cõi giới tương đồng mà họ sẽ tái sinh về. Có thể tưởng tượng như cả đời họ làm một bài toán phức tạp, thì những phép toán mà họ thường xuyên sử dụng nhiều loại biến nào để giải thì kết quả của họ sẽ hướng về loại biến như vậy. Trong bối cảnh nhiều chúng sanh trong các cõi giới thì mỗi chúng sanh lại đóng vai trò là một biến, sự tương tác giữa các biến này (vận hành tâm thức của chúng sanh) gây ra sự biến động không dừng nghỉ dẫn đến sự hình thành, duy trì các cõi giới. Tuỳ thuộc vào sự biến động của các “biến” mà thuộc các tổ hợp, chỉnh hợp khác nhau. Các điều kiện ảnh hưởng đến kết quả của biến cũng thường xuyên thay đổi, tựa như các điều kiện đầu vào của phép toán thay đổi liên tục. Bởi vậy, chúng sanh đi từ phép toán này đến phép toán khác, giải hết bài toán này đến bài toán khác. Tưởng tượng đến đó, con cảm thấy thấu hiểu hơn nỗi khổ của “cõi sanh tử rực lửa, vô lượng khổ vây quanh”. Nhờ sự giải thích của Thầy, con rút ra bài học rằng ngay cả trong cuộc sống thế sự hằng ngày, chúng con được quyền chọn những “tuỳ biến” để cho ra được kết quả cuối cùng mà mình hướng đến. Nếu chúng con chao đảo trong thế sự, không thực hành giáo pháp, không ứng dụng giáo pháp trong đời sống và quan trọng là chuyển hoá tâm thức thì trong mặc dù có được biết đến giáo pháp thì các biến liên quan đến luân hồi, vô minh vẫn chiếm ưu thế và kết quả của chúng con không thể là cõi giới Tây Phương Cực Lạc mà là một trong những “kết quả” nào đó trong sáu cõi luân hồi. Ở đó, cho dù đề bài có lúc “dễ” nhưng không thể nào tránh khỏi những bài toán khó nhiều vô kể đang chờ đợi trên con đường dài dằng dặc, miên viễn. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh hữu duyên được tiếp cận với vị Thầy chân chánh và chánh kiến nhà Phật ngõ hầu không loay hoay với những bài toán hóc búa, cũng không quay cuồng với những “quyển sách giải” đưa ra các đáp án sai, không chỉ không giúp họ giải bài toán của mình mà còn khiến họ xa rời với đáp án thực sự.

  Con cũng cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã vì chúng sanh mà trình bày sở kiến để chúng con có dịp được Thầy giải luận bài pháp lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã đăng đàn luận giải.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã phát lồ sở vấn vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 4. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con cảm tạ vị Thầy từ bi đã luận giải cho con và chúng sanh những lập luận trái quan kiến nhà Phật của Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Bài viết đã phá tan sự “tà trí xảo biện” được dựng lên để làm bóp méo Giáo Lý Phật Đà, đưa đến phủ nhận Địa Ngục một cách tinh vi, hiểm độc.

  Nếu người tu bị “hùa dọa” rằng tin vào Địa Ngục là “chấp thường”, là Tà Kiến, là trái lý Duyên Khởi thì thật là tai hại cho họ khi hiểu sai về Phật Pháp. Qua lời Thầy giảng, con hiểu rằng đây là sự “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Bởi lẽ chỉ có những sự vật hiện tượng có hình tướng bới phải chịu Thành-Trụ-Hoại Diệt. Còn tâm thức chúng sanh luân chuyển như vòng tròn không khởi đầu, không kết thúc, không bao giờ bị diệt mất.  Chính tùy vào tâm thức này tương ứng với cảnh giới nào mà họ nhận lấy cảnh giới đó.

  Con xin lấy ví dụ về các câu lạc bộ trong trường học. Có câu lạc bộ bóng bàn, cờ vua, taekwondo, bóng đá,Các câu lạc bộ này do những người yêu thích và có năng khiếu với các bộ môn đó lập nên. Giả sử trước đó không có câu lạc bộ bóng đá đi, thì trường hợp những người có chung niềm đam mê bóng đá vẫn tụ hợp lại với nhau thành lập câu lạc bộ chứ. Rồi khi câu lạc bộ đó thành lập thì họ sẽ tìm đến sân cỏ, đến đồng phục, đến trái bóng,….Tất cả đều do tâm thức dẫn dắt mà ra.

  Tương tự như vậy với tâm thức ganh tỵ, ta biết đó là cõi người; hoan lạc- cõi trời; đấu tranh- loài bán thiên; tham lam, đói khát, xảo quyệt- loài quỹ; ngu si- súc sanh; chịu cực hình thống khổ triền miên-địa ngục”. Trải qua bao nhiêu lần thế giới hủy diệt-tái lập đi nữa thì chúng sanh vẫn tùy theo tâm thức mà mà các cảnh giới vẫn hiện ra tương ưng không sai chạy.

  Con tán thán vị Thầy sử dụng Ngũ Lượng Phương Tiện Biện Giải. Trong đó có Thánh Giáo Lượng và Thần Thông Lượng đều xác quyết chắc chắn là có địa ngục. Kính Bạch Thầy, trong kinh Thiên Sứ thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã giảng luận rất kỹ về Địa Ngục và Ngài khẳng định rằng:

  “Các hữu tình này, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp tà kiến, các hữu tình ấy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào các loại bàng sanh. Hay các hữu tình này, do thành tựu thân ác hành… Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Ðịa ngục”.

  – Này các Tỷ-kheo, điều Ta đang nói không phải Ta nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác; nhưng điều Ta đang nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ được Ta thấy mà thôi, chỉ được Ta hiểu mà thôi.

  Bạch Thầy, Đức Phật khẳng định những luận giải về Địa Ngục của Ngài không đến từ bất cứ một Sa môn hay Bà la môn nào như Tiến sĩ TNT cho rằng Phật Giáo “vay mượn”. Đức Phật là Bậc Toàn Giác, Bậc Thiên Nhân Sư. Phật Giáo siêu vượt 96 ngoại đạo đương thời, các đạo khác phải đi vay mượn đạo Phật chứ không hề có chuyện Phật Giáo phải đi vay mượn ở đây. Phần sau ông ấy cho rằng thuyết Địa Ngục chỉ giúp giáo dục về mặt đạo đức, thì lẽ nào ngoại đạo sống đạo đức hơn Phật Tử? Lẽ nào chỉ có trong ngoại đạo mới có “thạc đức”?

  Con tán thán Thầy đã chỉ ra Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã liên tục gặp phải “việt vị” bởi sự chủ quan, khinh suất, tự mâu thuẫn với chính mình. Nghĩ về việc chúng sanh trong địa ngục Vô Gián liên tục chết đi, sống lại trong khổ đau, bởi tâm thức họ vẫn còn là tâm địa ngục. Con liên tưởng đến những kẻ thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, Tà Kiến hủy hoại Phật Giáo mà gặp bao nhiêu tai ương như ung thư cổ vẫn chưa chịu dừng lại. Chính họ làm cho địa ngục hiện ra với họ chứ chẳng ai làm cả.

  Con tán thán trí tuệ và Bồ Đề Tâm của vị Thầy Mật Giáo qua bài viết này. Con cảm tạ Thầy đã chỉ ra cho chúng con “Chuyển hóa Tâm mới là điều kỳ diệu nhất”. Nếu còn mang nặng tâm luân hồi, tâm phàm phu, chúng con sẽ tiếp tục bị kéo vào bánh xe luân hồi như một vòng tròn lẩn quẩn không biết ngày nào ra. Thông qua nhiều phương tiện thiện xảo, vị Thầy gột rửa dần những tâm luân hồi nơi chúng con, đồng thời chỉ dạy chúng con chuyển hóa Tâm mình theo quỹ đạo Chánh Pháp, tương ưng với cảnh Phật. Nhờ tâm thức được chuyển hóa đó, chúng con có thể sống “An lạc đời này; Cực Lạc đời sau.”

  Nhờ những luận giải đầy tính biện chứng khoa học tâm linh của vị Thầy, MGSN ngày càng có nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tìm đến. Con cũng hiểu rằng một người biết có là tiến sĩ hay không không phải dựa vào cái danh mà phải nhìn hành vi của họ. Người mà viết đến đâu bị “việt vị” đến đó, phi khoa học biện chứng, phi logic, phi nguyên tắc nghiên cứu vấn đề thì là “vô sĩ” mới đúng là “tiến sĩ”.

  Cầu nguyện cho chúng sanh xa lìa những Tà trí xảo biện mê hoặc mà tìm về với Chánh Pháp.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

   

   

 5. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thư thỉnh nguyện Vị Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh từ Sài Gòn của Mật Hạnh Giác.
  Con cảm tạ ơn Vị Thầy đã luận giải về các cõi giới theo quỹ đạo Chánh kiến Phật Đà cho chúng con hiểu, và được thấy rõ lỗi ” việt vị” tiến sĩ Thích Nhật Từ, khi ” lấy râu ông nọ cấm càm bà kia” . Trong luận kiến bất nhất theo tâm ý chủ quan của ông và chống lại thuyết Nhân- Quả Phật Gia, khi phủ nhận địa ngục thì không thể gọi là thượng tọa, tỳ kheo, qua đó khiến con càng thêm thấm đẫm lời dạy của Đại Sĩ Liên Hoa Sanh rằng ” Bậc trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các ông đừng nhầm lẫn cặn mà cho là vàng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 6. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những luận giải của Thầy về cõi địa ngục.

  Qua bài viết con hiểu rằng tâm là nguồn tạo ác thì cũng chính tâm sẽ thọ nhận những hậu quả của tội ác đó là địa ngục trong tâm “Tâm thức ấy mang tính chất gì, đặc trưng gì thì biết họ thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào”. Khi nói đến địa ngục thì có lẽ ai cũng có thể cảm nhận được đó là nơi mà chỉ có tiếng kêu khóc, chỉ có nỗi đau kéo dài được lặp đi lặp lại. Cõi giới địa ngục không hề xa lạ mà nó tồn tại trong mỗi con người. Có người khổ đau vì tiền, có người vì tình, có người vì danh…  họ bị giam cầm, hành hạ ở nơi đó đến “sức cùng lực kiệt”. Viết đến đây con chợt nhớ có nhiều huynh đệ chia sẻ từ khi họ đọc được những bài viết trên chanhtuduy tâm thức của họ dần thay đổi, họ không còn khổ đau về những chuyện không đáng phải khổ đau mà trước đây không biết sao họ lại vô cùng khổ đau tựa như không thể vượt qua. Con cảm nhận rằng điều đó tựa như Thầy đã vào cõi giới địa ngục mà cứu họ thoát khỏi nơi đó “cứu nhưng thật ra là không  cứu, không cứu nhưng thật ra là cứu” từ những bài viết bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com. Thật không thể nghĩ bàn!

  Con nghĩ rằng Tiến sĩ Thích Nhật Từ dùng thuyết “Duyên khởi” Phật môn mà bài bác quan điểm địa ngục thì nên đổi tên là thuyết “Âm mưu” thì đúng hơn. Vì không có thuyết “Duyên khởi” nào từ Đức Phật thuyết mà lại tiền hậu bất nhất, mâu thuẫn “việt vị” như vậy. Duy chỉ có thuyết “Âm mưu” chỉ có ở tiến sĩ Thích Nhật Từ mới như thế.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải.

  Cảm ơn Mật Hạnh Giác đã sở vấn vị Thầy để các huynh đệ và bạn đọc có cơ hội để được hiểu biết rõ hơn về cõi địa ngục.

  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào các cõi thấp. Om Ah Hum!

 7. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi giới địa ngục cho chúng con, chúng sanh được rõ, tránh rơi vào nhận thức lệch lạc, mê lầm, tà kiến do “thế trí biện thông” của tiến sĩ Thích Nhật Từ vẽ ra.

  Kính bạch Thầy, càng qua nhiều bài giảng, quyển sách, con càng thấy tiến sĩ này loạn thần, quá nhiều điểm tự mâu thuẫn với chính mình, không chỉ bài này với bài trước đó, mà còn ngay trong chính một bài, câu trước “đá” câu sau như những bài tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn đã chỉ ra. Điểm quan trọng đầu tiên của người tu Phật là chánh kiến, nhưng những gì mà Thích Nhật Từ phát ngôn, luận giảng đều tự mình suy diễn, không dựa trên nền tảng chánh kiến, không sử dụng ngũ lượng phương tiện biện giải Phật gia, nên những điều ông ta phát ngôn không có điểm tựa, không có cơ sở vững chắc, và chính ông cũng như đang loay hoay trong mớ hỗn độn đó, cái nọ xọ cái kia, lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Những người không có chánh kiến đọc những gì ông viết, nghe những gì ông nói cũng sẽ rất dễ bị dao động, chao đảo, bị loạn theo ông.

  Chỉ riêng về vấn đề có địa ngục hay không trong bài giảng này và bài phát biểu của ông trên đài truyền hình An Viên ngày 26-27/11/2014 cũng đủ thấy lập trường của ông ta không vững vàng, bất nhất, hay nói cách khác là như một người bị loạn, thất thường. Nhưng nhờ cái “loạn” của ông mà chúng con được Thầy giảng luận thêm về hiện tượng địa ngục tâm thức bằng luận thuyết Phật đà. Con tán thán những luận giải của Thầy đã giúp con hiểu sự vô thường hoại diệt là đối với hiện tượng sắc tướng, chứ không bao hàm dạng thức vô tướng như tâm thức. Đồng thời con được thêm lần nữa thấy được “trình độ” của tiến sĩ Thích Nhật Từ như thế nào khi giải luận sai bản chất chân thực của kinh điển, cụ thể là thuyết “duyên khởi” (trước đây “trình độ” của tiến sĩ cũng đã thể hiện và được “khẳng định” qua phát biểu về thiền và định, gây “chấn động” rồi!)

  Kính bạch Thầy! Thích Nhật Từ thân là tỳ kheo đạo Phật nhưng tâm thì luôn bài bác, “dìm hàng” đạo Phật, hết cho rằng “tín ngưỡng A Di Đà có nguồn gốc từ Ba Tư, giờ lại nói học thuyết địa ngục là vay mượn Bà la môn giáo, rồi lại “phát biểu” rằng không có cảnh giới Tây phương Cực Lạc, không có Phật A Di Đà. Một tỳ kheo đạo Phật mà ngay cả những điều chánh kiến cơ bản cũng không có thì sao gọi là tỳ kheo? Hơn nữa quan điểm chủ quan rằng “địa ngục trừng phạt tội nhân như vậy thì “ác độc” quá, phi nhân quả” chứng tỏ rằng ông không tin nhân-quả, cố tìm cách phản bác, chống lại diễn trình luật tắc nhân-quả. Qua những gì ông ta “thể hiện” thì con càng thấy ông ta đúng thực là một tỳ kheo, nhưng là tỳ kheo hoại pháp.

  Con thành tâm cảm tạ Thầy về bài viết!

  Cảm ơn thỉnh vấn của đạo hữu Mật Hạnh Giác làm duyên khởi cho bài pháp này, để từ đó huynh đệ mình và chúng sanh được lợi lạc!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om mani padme hum!

 8. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy  đã từ bi luận giải để chúng con có thể hiểu  nhiều  hơn về các cõi giới, địa ngục  đồng thời khẳng định lập luận như tiến sĩ Thích Nhật Từ thì rõ ràng mang cảm tính chủ quan, chống lại thuyết Nhân Quả Phật gia, trong khi đó ông ấy lại là một tỳ kheo đạo Phật  là một  thượng tọa  mang trên mình sứ mệnh của Như Lai .

  Trong khi đó tất cả sự vật hiện tượng điều bị chi phối bởi luật tắc Nhân-quả  và ngay cả trong   xã hội này  còn phải đòi công bằng, đừng nói gì hành trạng của luật tắc Nhân Quả. Mình tự gây tạo, mình chịu hậu quả sao có thể sai chạy được.

  Con thật bải hoải với những gì những gì mà vị tỳ kheo mang danh thượng tọa này thuyết giảng, đang đầu độc chúng sanh không thương tiếc với những lập luận khinh suất ngụy tạo của mình.  Bất giác làm con nhớ đến lời dạy của Đại Sỹ Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo: “ Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối, đạo đức giả là những kẻ đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm lẫn cặn là vàng” .

  Ngài Khetsun Sangpo Rinpoche từng khuyến cáo: “ Nhầm lẫn vị Thầy giống như uống nhầm thuốc độc. Nếu thuốc độc giết chết một thân mạng thì vị thầy giả mạo hại ta trong nhiều kiếp”.

  Con xin cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp sẽ sua tan đi màn đêm vô minh tà kiến này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Om Mani Padme Hum

   

   

 9. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin cảm tạ Thầy một lần nữa đã luận giải cho chúng con, cho nhiều Phật tử còn đang phân vân hoang mang với những “thuyết giảng” của TT Thích Nhật Từ về cõi địa ngục.

  Qua phân tích luận giảng của Thầy con hiểu được cõi địa ngục ở trạng thái tâm, luật nhân quả theo nghiệp chiêu cảm thiện – ác xuất thế gian . Thế nhưng TT Thích Nhật Từ chấp vào tướng nên mới so sánh với luật pháp thế gian là nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình, mà cõi địa ngục vẫn trừng phạt tội nhân thì “ác độc” phi nhân – quả. Lời của TT Thích Nhật Từ lập luận khinh suất, trước sau bất nhất. Đã trừng phạt tội nhân mà ác độc, phi nhân quả, vậy chẳng lẽ ý TT Thích Nhật Từ muốn cho tội nhân dung dăng dung dẻ không bị trừng phạt vậy còn gì là công bằng nhân – quả với những người nạn nhân. Còn trạng thái tâm của cõi địa ngục vô hình tướng do tâm thức diễn ra khi gây ác nghiệp sẽ chiêu cảm nghiệp ác quấy nhiễu hành hình, đau khổ chỉ người nhận mới cảm nhận được,  không thể nhìn bằng mắt, hay sờ bằng tay. Giống như khi gặp ác mộng thì cảm giác đớn đau, sợ hãy vẫn rất thật đối với người nằm mơ, chứ không phải địa ngục là một hình thức ngục tù, hành hình như trong phim, truyện cổ trang. Dụ như loài người nhìn nước là nước nhưng loài cá nhìn nước là nhà v.v.. TT Thích Nhật Từ đã nhầm lẫn lấy râu ông nọ cắm hàm bà kia lập luận khinh suất gây hoang mang cho cộng đồng cũng như giới Phật tử.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được ý thức khiêm tốn và hổ thẹn.

  Om ah hum!

 10. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy Mật thúy cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã vì chúng sanh đã thỉnh nguyện vị Thầy cho Mật thúy  và bạn đọc có một bài pháp nhiều lợi lạc con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 12. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang) says:
  Thưa Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho huynh Mật Hạnh Giác và cho tất cả chúng con biết

  Con cảm ơn Thầy vì bài viết ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

   

 13. Trần Văn Chức says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

   

 14. Phạm Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con xin tạ ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô ạ.

  Om mani padme hum.

 15. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải chi tiết rõ ràng để vạch trần sự xảo trí biện của tiến sĩ Thích Nhật Từ đã phủ nhận địa ngục. Những luận giải của Thầy giúp con và bạn đọc chanhtuduy.com hiểu về cõi giới địa ngục là do tướng trạng tâm thức biến hiện chiêu cảm những hình phạt hãi hùng mà chúng sanh thọ khổ, tồn tại độc lập với diễn biến khách quan của cõi giới sắc tướng. Tâm thức là dòng chảy luân lưu liên tục từ đời này sang đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác trong 6 nẻo luân hồi, không bao giờ bị dừng hay kết thúc mà chỉ chuyển từ hành trạng này sang hành trạng khác. Đó là vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối. Chính do đặc điểm, tính chất của tâm mà biến hiện, chiêu cảm những cõi tương ứng như trời, người, súc sanh, địa ngục….

  Đồng thời Thầy đã chỉ ra những sai lầm của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi dùng phạm trù duyên khởi để bảo vệ cho luận điểm phủ nhận địa ngục của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Nếu một Phật tử không hiểu bản chất của mọi sự vật, không hiểu lời dạy của đức Phật thì thấy sự xảo biện của tiến sĩ Thích Nhật Từ dùng thuyết duyên khởi để giải thích là có lý. Tuy nhiên, sự xảo biện của tiến sĩ Thích Nhật Từ đã bị vạch trần bởi trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy. Ngay thuật ngữ duyên khởi tiến sĩ Thích Nhật Từ đã hiểu không đúng nên dùng sai cho phạm trù thành trụ hoại diệt, vốn thuộc về thuyết vô thường; vậy thì, làm sao tiến sĩ Thích Nhật Từ có thể dùng để biện hộ cho quan điểm không có địa ngục của mình?

  Trong khi đó, trong kinh Tăng Nhất A Hàm, đức Phật có thuyết: “Chúng sanh ở thế gian vì mê lầm, không ý thức, nên thân làm ác, miệng nói ác, nghĩ điều ác. Do đó sau khi chết, ít có người không chịu khổ ở địa ngục. Nếu như chúng sinh ở thế gian cải đổi điều ác, làm điều lành, khi chết được đến cõi tốt, cõi trời, còn nếu tu hành tới nơi tới chốn sẽ được giải thoát an vui mãi mãi”.

  Hơn nữa, trong bài này tiến sĩ Thích Nhật Từ xảo biện khi dùng luật pháp thế gian để mang ra so sánh với luật tắc nhân quả, vốn là phạm trù xuất thế gian: gieo nhân nào, gặt quả đó, bình đằng và luôn đúng với mọi chúng sanh. Có thể do tiến sĩ Thích Nhật Từ nghiên cứu về triết học nên không thấu triệt luật tắc nhân quả, không thấu triệt bản chất chân thật của mọi sự vật hiện tượng, không hiểu lời dạy của đức Thế Tôn nên mới có những sự phát ngôn lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Con mong rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ biết quán xét lại và nghiên tầm giáo điển một cách thấu đáo và có sự trải nghiệm tâm linh nghiêm túc, để không rơi vào tà kiến, hại mình hại người.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được bản chất của cõi giới địa ngục, giúp Phật tử có được niềm tin kiên cố và thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp để lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Mật Diệu Hằng cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã vì chúng sanh thỉnh nguyện vị Thầy để hữu tình được đọc một bài viết lợi lạc, quý báu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Hoàng thị Hằng says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Con chúc Thầy sức khỏe trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
 17. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc “Thư Sài Gòn: Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục” rồi ạ.

  Qua những luận giải của Thầy con đã hiểu rõ hơn về những điều trái với chánh kiến trong bài giảng của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi ông này phủ nhận sự tồn tại của Địa ngục trong giáo lý Phật đà.

  Đầu tiên, cảnh giới Địa ngục phải được hiểu là tướng trạng của tâm thức, Phật dùng ngôn ngữ thế gian để miêu tả, nhưng điều đó không có nghĩa Địa ngục là 1 cõi vật chất nào đó, nằm dưới mấy tầng đất (như phần đông người hình dung). Khác với núi non, sông ngòi, đất nước…những thứ được coi là “có sắc tướng” và phụ thuộc vào quy luật “thành, trụ, hoại, không”. Tâm thức như vòng tròn không có kết thúc, là dòng chảy tương tục từ đời này sang đời khác. Việc Tiến sĩ Thích Nhật Từ dựa vào thuyết duyên khởi chỉ về sự vô thường hoại diệt của mọi hiện tượng sắc tướng (vật thể) để phủ nhận sự tồn tại của Địa ngục (phi vật thể) là sai lầm vì “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, đánh tráo khái niệm.

  Tiếp đến, Tiến sĩ Thích Nhật Từ cho rằng hình phạt chết đi sống lại ở địa ngục Vô gián là độc ác, phi Nhân Quả khi thế gian nhiều nước đã bỏ án tử hình lại cũng là sai lầm vì đó chính là biểu hiện đúng đắn của luật tắc Nhân-Quả khi gieo nhân nào gặt quả đó. Tự mình thọ nhận quả báo từ những hành vi bản thân đã gây ra sao lại gọi là độc ác. Mà con chưa hiểu ở đây ý ông Thích Nhật Từ khi nói “độc ác quá” là ai độc ác? Địa ngục là tướng trạng tâm thức, không phải một nơi nào do ai đó tạo ra với mục đích trừng phạt người khác mà cho rằng độc ác hay không.

  Đến ý thứ 3, lời ông Tiến sĩ khẳng định “thuyết Địa ngục là sự vay mượn của Bà la môn giáo” với mục đích “giáo dục đạo đức và Nhân Quả” càng làm con bất ngờ vì sự chủ quan, khinh suất của ông ta. Tỉ phú thì cần gì phải đi vay tiền thường dân. Trí tuệ Phật đà siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, tồn tại và phát triển tới nay đã hơn 2500 năm, lẽ nào phải vay mượn các đạo khác. Đạo Phật là con đường tự giác, giác ngộ, giác tha và giác hạnh viên mãn, Đức Phật chỉ ra con đường, còn đi hay không là quyết định của mỗi người, Ngài đâu phải hù doạ để giáo dục đạo đức.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải để chúng con được rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 18. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con biết được sự vĩnh cữu thường hằng là “tướng trạng tâm thức”. Từ những biến hiện của tướng trạng này nếu gây nghiệp thì những hình phạt hãi hùng dành cho chúng sanh trong cõi địa ngục là do tâm thức của họ chứ không liên quan, tồn tại độc lập với cõi giới sắc tướng, đó là một vòng tròn liên tục của tâm thức. Trong đó tùy theo đặc điểm của từng tâm thức như “ganh tỵ  thì chúng ta biết là loài người, hoan lac- loài trời, đầu tranh-loài bán thiên, tham lam đói khát xảo quyệt – loài quỷ, sợ hãi ngu si-súc sanh; chịu cực hình thống khổ triền miên –loài địa ngục. Thì đây là vẫn tồn tại bất diệt tâm thức đặc trưng của mỗi loài dù trãi qua hàng triệu lần thành, trụ, hoại, diệt”.

  Trong khi đó TS TNT lại lấy thuyết “duyên khởi” là nói về sự vô thường hoại diệt của mọi sắc tướng liên hệ đến  hành trạng của tâm là phi vật thể  như là “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Cách so sánh giữa luật pháp thế gian và luật tắc nhân quả khi tạo nghiệp phải chịu đọa địa ngục thật là khập khiễng giữa một bên có thể xoay chuyển chỉ cần có kim tiền còn một bên thì không sai biệt dù đó là ai, dân tộc, quốc độ hay giai cấp nào. Đó là chưa kể đến sự bất nhất trong những lời khẳng định của TS TNT ở truyền hình An Viên trước đây so với bài giảng hiện tại. Con tự hỏi có chăng là sự lo lắng khi đã là nhiều lần phạm giới, có chút lo lắng đến việc phải trả quả nhưng vẫn còn cố gắng “tự kỷ ám thị” để giữ vững tinh thần đi xuống cõi thấp hay không trước những tùy ngôn của ông ấy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài minh định phân giải.

  Con cảm ơn huynh Mật hạnh Giác đã vì chúng sanh mà tạo tác duyên để Thầy có dịp luận giải đem lợi lạc cho chúng sanh.

  Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luận giải khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục. Qua những luận giải chi tiết, rõ ràng, lập luận chặt chẽ đã giúp con hiểu hơn về cõi giới này. Và vị Thầy đã chỉ ra những sai lệch với quỹ đạo chánh pháp của tiến sĩ Thích Nhật Từ trong bài giảng trên mạng youtube. Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã quá chủ quan tin theo tâm ý mình mà dám phủ nhận địa ngục, phủ nhận luật Nhân Quả, phủ nhận cõi Tây Phương Cực Lạc, phủ nhận Đức Phật A Mi Đà. Con nghĩ với đà phủ nhận dần dần này có lẽ ông Thích Nhật Từ trong tương lai sẽ phủ nhận cả đạo Phật. Con trùng ăn thân sư tử đây chứ ở đâu xa. Nhưng nhờ những bài viết tác pháp chiếu quang của vị Thầy sẽ ngăn chặn những kẻ Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Con thành tầm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : THỈNH NGUYỆN THẦY GIẢI ĐÁP KHÚC MẮC TÂM LINH VỀ CÕI GIỚI ĐỊA NGỤC .

  Qua những luận giải của Thầy con hiểu rằng địa ngục là “tướng trạng tâm thức” biến hiện chiêu cảm những hình phạt hãi hùng mà chúng sanh thọ khổ , tồn tại độc lập với diễn biến khách quan của cõi giới sắc tướng như đã nêu trên và đã là vòng tròn thì làm sao biết điểm bắt đầu và kết thúc  .

  Nếu con không được đọc những luận giải của Thầy con đã nghĩ rằng cảnh giới địa ngục là một cõi giới riêng biệt nào đó như cõi ta bà mà ở đó chỉ có những chúng sanh gây nghiệp ác và luôn phải chịu khổ đau triền miên .

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã vì chúng sanh mà phát lồ sở vấn để vị Thầy luận giải nhờ đó mà đệ được hiểu đúng về cảnh giới địa ngục . Đệ củng thấy hơi khó hiểu vì sao một vị thượng tọa to đùng mà nói lời bất nhất , vừa nói xong hôm nay như vầy mai nói lại như kia . Lời nói như vậy sao khiến người khác có thể tin cho được . Đệ nghĩ có lẻ vị TT ấy đã lỡ bác đi cảnh giới Tây phương Cực lạc của Đức A Mi Đà  nên vị ấy bác bỏ luôn cảnh giới địa ngục để vị ấy khỏi phải sợ hãi bây giờ và sau khi chết chăng  .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum !

   

 21. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp con hiểu được địa ngục là đề cập tới phạm trù tâm thức, phi vật thể và không có sắc tướng. Trong khi đó, tâm thức là dòng chảy liên tục từ đời này sang đời khác, kiếp này trong kiếp khác trong 6 nẻo luân hồi, không bao giờ bị dừng hay kết thúc. Do đó, việc tiến sĩ Thích Nhật Từ cho rằng Địa ngục là một hình thức thường còn, ám chỉ nói đến địa ngục có sắc tướng và tuân theo diễn trình thành, trụ, hoại, diệt  mà không hề đưa ra một dẫn chứng, luận cứ, luận chứng cụ thể nào chứng minh cho điều mình nói. Như vậy, những lời nói của tiến sĩ Thích Nhật Từ đã thiếu cơ sở, thiếu lập luận.

  Bên cạnh đó, việc tiến sĩ Thích Nhật Từ khẳng định thuyết Địa ngục là sự vay mượn của Bà là môn giáo mà không hề có sự chứng minh nào, cũng không đưa ra bất kỳ luận cứ, luận chứng nào thì không khác nào tiến sĩ Thích Nhật Từ đang “tự lý lập ngôn”, đi ngược lại với lời khuyến cáo của Đức Phật trong kinh Tứ Thập nhị chương: “Đừng tin vào tâm ý chủ quan của mình khi chưa đắc thánh quả”. Vậy thử hỏi tiến sĩ Thích Nhật Từ đã đắc thánh quả chưa khi mà vẫn bị mắc phải sự nhầm lẫn khi mang nguyên lý của thuyết Duyên Khởi (vốn đề cập tới sự vô thường hoại diệt của những hiện tượng có sắc tướng) áp vào hiện tượng phi vật thể, không có sắc tướng như hành trạng của tâm thức.

  Qua đó, những lời nói của tiến sĩ Thích Nhật Từ thiếu hụt trầm trọng những lập luận, luận cứ, luận chứng rõ ràng khiến cho những lời nói của tiến sĩ không đáng tin cậy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 22. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bà viết : Giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục” của Thầy ạ.Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải một lần nữa cho chúng con và chúng sanh hiểu thêm về cõi giới này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 23. Mật Thiệu says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.

  Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy trong việc đã tà xây chánh. Nhờ thỉnh vấn của huynh Mật Hạnh Giác mà chúng con được bài pháp quý báu. Qua sự luận giải của Thầy, con biết cảnh giới địa ngục là có thật, đó là tướng trạng tâm thức tồn tại độc lập với cõi giới sắc tướng. Vì tồn tại độc lập, từ tâm thức ra nên không trãi qua 4 chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt như vị tiến sĩ Thích Nhật Từ nói. Con thật ngao ngán cho một người có học vị tiến sĩ mà phát ngôn lệch quỹ đạo chánh pháp, tiền hậu bất nhất trong lời nói gây hậu quả nghiêm trọng cho chúng sanh. Giả sử mọi người tin ông ta rằng địa ngục không có thật thì sẽ ra sao? Họ sẽ thoải mái làm ác , gây họa cho người khác mà chẳng sợ vì cho rằng chẳng có địa ngục nào hành hình kẻ xấu, ác. Rồi xã hội sẽ ra sao khi tràn lan kẻ ác. Con mong rằng ông ta còn chút tàm, quý nào sẽ cẩn ngôn trước khi phát biểu cái gì vì sức lan tỏa trên internet rất nhanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.

  Om mani padme hum.

 24. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết: “Thư Sài Gòn : Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục”

  Con Cảm tạ Thầy đã khai thị cho con và các huynh đệ qua luận giải để hiểu rõ những điều mà tiến sĩ Thích Nhật Từ đã phát biểu rao giảng trái với giáo lý đạo Phật.Thật nguy hiểm biết bao một khi người Phật tử không còn tin rằng có cõi địa ngục,những hình phạt hãi hùng mà chúng sanh thọ khổ được coi là ác độc quá , phi nhân quả.

  Giáo lý nhà Phật khẳng định rằng ngay trong tâm con người sẽ hiện ra 10 pháp giới: (1) địa ngục (2) ngạ quỷ (3) súc sanh (4) thần (5) người (6) trời (7) thanh văn (8) duyên giác (9)bồ tát (10) Phật.Trong quan kiến Nguyên thủy vẫn chấp nhận có 5 thú ( địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh,người,trời); trong quan kiến Phật giáo Đại thừa thường có cụm từ “lục đạo luân hồi”(địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh,người,thần,trời.).Tiến sĩ đã dụng nguyên lý “duyên khởi” của nhà Phật để biện luận địa ngục tâm thức khiến cho lập luân của tiến sĩ trở nên ngô nghê như râu cấm lộn càm.Điều này chứng tỏ tri kiến Phật đà của tiến sĩ có chút vấn đề lần trước trong bài phỏng vấn của truyền hình An viên tiến sĩ phản bác rằng không có tồn tại cảnh giới địa ngục, còn lần này ở bài rao giảng tiến sĩ không bác thuyết địa ngục vì nó có tác dụng răn đe, tiến sĩ đã mâu thuẩn với lời phát biểu của chính mình.

  Kính bạch Thầy, qua lời giảng của vị Thầy con hiểu và xác quyết tin rằng chắc chắn có địa ngục.Địa ngục là phạm trù tâm thức, tồn tại độc lập với diễn trình “Thành,Trụ,Hoại,Diệt”, chỉ khi nào tâm thức ấy mang tính chất gì,đặc trưng gì thì chúng sanh biết rằng thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giải luận.Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ.

  Xin cảm tạ tác duyên thỉnh bạch khúc mắc tâm linh của huynh Mật Hạnh Giác.

  Xin cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om nami padme hum

   

 25. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc những luận giải của Thầy để minh định giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục mà đạo hữu Mật Hạnh Giác thỉnh nguyện từ bài giảng gần đây của TNT. Bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ của Thầy từ 11/2014 mà cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa dám phản hồi với Thầy mà còn xảo trí biện dùng thuyết “duyên khởi” chỉ về sự vô thường hoại diệt của mọi hiện tượng sắc tướng để liên hệ qua hiện tượng phi vật thể là hành trạng của tâm để làm trò cười cho những ai hiểu biết về Phật pháp vì giống như “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Con thấy TNT do tu lệch (cạn cợt về tâm linh) nên trí ông ta không sáng lên mà ngày càng u mê, là một tỳ kheo có chức sắc mà lại không tin vào những vi diệu của Phật pháp, không tin vào những điều Phật thuyết trong kinh điển mà chỉ diễn giải theo tâm ý ngu si đầy mâu thuẫn của mình tức là ông ta phỉ báng Đức Phật! Thật là ngu si cho những người tu Phật mà không có niềm tin!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu về địa ngục là “tướng trạng tâm thức biến hiện chiêu cảm những hình phạt hãi hùng mà chúng sanh thọ khổ, tồn tại độc lập với diễn biến khách quan của cõi giới sắc tướng”, “địa ngục là phạm trù tâm thức, tồn tại độc lập với diễn trình thành trụ hoại diệt, chỉ khi nào tâm thức ấy mang tính chất gì, đặc trưng gì thì biết họ thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào.” Từ đây mà chúng con nhận ra chiêu trò xảo trí biện của tiến sỹ Thích Nhật Từ (Hay là ông tiến sỹ này chắc đang bị “ngộ chữ” nặng!) khi đem thuyết duyên khởi chỉ về sự vô thường hoại diệt của mọi sự vật sắc tướng để áp dụng cho đối tượng phi vật thể là hành trạng của tâm. Thoạt nghe ông ta cùng cái danh tiến sỹ thượng tọa “hoạt động hết công suất” những tưởng là uyên bác lắm thay, ngờ đâu là chiêu trò đạt đến trình độ gạt con nít. Con chợt nhớ trong toán học có một bài toán ngớ ngẩn mà không biết bao người bị lừa. Chứng minh: “1 = 2”; Lời giải: Đẳng thức “1 = 2” tương đương với “0 × 1 = 0 × 2” tương đương với “0 = 0” luôn đúng. Vậy “1 = 2”!!! Ôi sao mà giống kiểu lập luận biện chứng “siêu việt” logic mà phi logic, liên tục “việt vị” của ngài tiến sỹ quá! Con xin tán thán trí tuệ vị Thầy đã từ bi giảng luận để từ đó cho chúng con, chúng sanh thấy được miệng lưỡi gian xảo phản trắc của ma quỷ đội lốt thầy tu hòng giăng lưới mê thòng lọng chúng sanh, và có thể nhận diện ra chúng là những kẻ trước sau bất nhất, chuyên nói một đằng làm một nẻo. Con hoan hỉ cảm tạ ân Thầy đã viết bài. Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác vì chúng sanh mà tác bạch sở vấn lên vị Thầy tâm linh tôn quý.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường tồn vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum

 27. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con, chúng sanh hiểu về cảnh giới địa ngục qua sự thỉnh nguyện của Mật Hạnh Giác .
  Qua bài con hiểu được địa ngục là sự biến hiện nơi tâm thức chiêu cảm những nghiệp xấu hay tốt khác nhau theo diễn trình của luật tắc nhân quả luân lưu từ kiếp này sang kiếp khác mà họ đã tạo ra ” thì biết họ thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào ” .Qua đó cho thấy một sự so sánh khập khiễng mang tâm ý chủ quan, chống lại luật tắc nhân quả phật gia khi ts Thích Nhật từ lại đi so sánh giữa luật pháp thế gian và cho rằng luật tắc nhân quả “ác độc quá” chẳng lẽ theo ts Thích Nhật cho những ai phạm tội đều được có sống thong dong, không bị sử phạt, vậy thì còn gì công bằng theo diễn trình nhân_ quả tương ưng .Và ngay ở xã hội thế gian còn đòi công bằng huống chi là hành trạng của luật tắc nhân _ quả hễ ai làm ác sẽ phải nhận lảnh hậu quả do mình gây tạo ra chứ không thể nào sai chạy được.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài minh định giúp chúng con có thể hiểu rõ sự vật và hiện tượng không nhầm cặn là vàng mà Đại Sỹ Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo: “ Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối, đạo đức giả là những kẻ đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm lẫn cặn là vàng” .
  Con Cầu Nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi chúng sanh .
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ .
  OM AH HUM.
 28. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy. Con hoan hỷ thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã có những thỉnh nguyện khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục. Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về cõi giới địa ngục , hiểu đúng theo quỹ đạo chánh pháp chứ không phải nghe theo bài giảng về cõi địa ngục gì đó của ông Tiến Sĩ Thích Nhật Từ.

  Địa ngục mà Đức Phật nêu ra và khẳng định vĩnh cữu thường hằng là tướng trạng tâm thức.

  Diễn trình của luật tác nhân quả sẽ theo ta như bóng với hình, sau khi chết theo nghiệp mà ta có thể sẽ rơi vào 6 nẻo luân hồi.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy từ duyên khởi thỉnh vấn sở học của đạo hữu Mật Hạnh Giác trước những luận điểm của thầy Thích Nhật Từ về sự phủ nhận địa ngục dựa theo duyên khởi và thuyết nhân quả nhà Phật. Nhờ vậy, mà con hiểu rõ hơn về lý duyên khởi và hành trạng diễn biến của dòng tâm thức không thay đổi và khởi duyên cho chuỗi hành trình “thành, trụ, hoại và diệt”. Sự khác biệt giữa sự hiện hữu bằng thể vật lý hữu hình với tâm thức vô hình, vô tướng và cảnh giới hiện ảo được “hiện hóa” từ chính hành vi tương ưng như một diễn trình của nhân quả không sai chạy. Vì thế nếu khẳng định rằng địa ngục không có thật, và được “vay mượn” của ngoại đạo Bà La Môn chỉ để làm phương tiện “hù dọa” mọi người thì chẳng hóa ra đạo Phật ép buộc và dùng hình phạt để điều hướng. Trong khi đó người tu hành đạo Phật đều là tự giác, giác ngộ, giác tha, giác hạnh viên mãn. Người tu chân chính hiểu rõ nhân duyên, nhân quả để mỗi hành động sẽ vì người, vì mình và vì chúng sanh.

  Bài viết luận giải của Thầy thêm một minh  chứng rõ nét rằng, không phải thầy chùa nào giảng thật nhiều bài, có nhiều người “theo dõi” mới là đúng nếu bản chất nếu như họ giảng không theo lời kinh, luận dẫn theo giáo lý mà tự ý lập ngôn rồi gieo rắt những lý thuyết đi trệch với quỹ đạo chánh kiến Phật đà.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để cơ hội cho bản thân con và những bạn đọc hữu duyên thấy được bản chất thực sự và ý nghĩa tối hậu , thực nghĩa của duyên khởi và nhân duyên.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của hữu tình.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hạnh Giác viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con  cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về cõi giới địa ngục,  một cõi giới của luật tắc nhân quả. Qua đây con hiểu rằng chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận và trải nghiệm được hết những nỗi thống khổ của nghiệp báo.

  Cảm ơn thiện  hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã cho đệ cơ hội hiểu biết thêm từ những khai thị của Thầy.

  Con  cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om  Mani Padme Hum

 31. Mật Nguyên Tấn says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 32. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này cùng các comment của các đạo huynh đạo hữu rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy và chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về cõi giới địa ngục.

  Con cũng xin cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã vì chúng sanh mà tác bạch sở vấn lên vị Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 33. Mật Hoàng Như says:

  Mô Phật!

  Con xin tán thán bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng sanh mà luận giải thắc mắc của đạo hữu Mật Hạnh Giác. Qua bài viết con đã hiểu thêm rằng những gì thuộc về tâm thức thì tồn tại độc lập với diễn trình thành, trụ, hoại, diệt, chỉ khi nào tâm thức ấy mang tính chất gì, đặc trưng gì thì họ biết thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 34. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong ”Thư gửi Sài Gòn: Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục” của huynh Mật Hạnh Giác

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về cõi giới địa ngục. Một cõi giới luật nhân luật quả.

  Riêng con một người còn yếu kém về trình độ kiến thức Phật học theo nhiều kinh sách Phật học, theo  Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát là có địa ngục, dưới địa ngục có các cõi phân rõ ràng, tùy theo luật nhân quả mà trả.

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu mong tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 35. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con cám ơn Thầy đã luận giải về cảnh giới điạ ngục nhằm trác pháp chiếu quang những luận điểm sai lệch,chủ quan về cảnh giới địa ngục mà tíên sĩ Thích Nhật Từ đã thiết giảng
  Qua bài viết con cũng hiểu đựơc rằng cảnh giới địa ngục là tướng trạng của tâm thức do nghiệp lực chiêu cảm nó luôn tồn tại độc lập với diễn trình thành tưụ hoaị diệt
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trừơng thọ của Thầy và Cô
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om ah hum

 36. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này con đã đọc  rồi  ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

  Om  mani  padme  hum

 37. Nguyễn Thị Thuyến says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe vì lợi lạc của chúng sanh.

 38. Mật Pháp Yến says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy,Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này “Giải Đáp Khúc Mắc Tâm Linh Về Cõi Địa Ngục ” rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bạn đọc hiểu về cảnh giới địa ngục qua sự thỉnh nguyện của huynh Mật Hạnh Giác. Cảnh giới địa ngục là có thật,  đó là tướng trạng tâm thức tồn tại độc lập với cõi sắc giới tướng, đó là một vòng tròn liên tục của tâm thức không có kết thúc, là dòng chảy tương túc từ đời này sang đời khác. Diễn trình của luật tắc nhân quả sẽ theo ta như bóng với hình, khi gieo nhân nào gặt quả đó. Tự mình thọ nhận quả báo từ những hành vi bản thân đã gây ra. Con cảm tại ơn từ bị viết bài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 40. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của Thầy đã giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục cho huynh Mật Hạnh Giác, từ đó cho chúng con một bài pháp lợi lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu “Tâm thức là dòng chảy luân lưu liên tục từ đời này sang đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác trong 6 nẻo luân hồi, không bao giờ bị dừng hay kết thúc mà chỉ chuyển từ hành trạng này sang hành trạng khác” và “địa ngục là phạm trù tâm thức, tồn tại độc lập với diễn trình thành trụ hoại diệt, chỉ khi nào tâm thức ấy mang tính chất gì, đặc trưng gì thì biết họ thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào”. Và những điều ông tiến sĩ Thích Nhật Từ nói chỉ mang cảm tính chủ quan của bản thân, “tự ý lập ngôn” và giải luận sai bản chất của kinh điển, “tiền hậu bất nhất”, “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia” cùng với sự so sánh khập khiễng giữa hệ thống luật pháp thế gian với luật tắc Nhân Quả. Tóm lại qua những luận giải của Thầy trong bài con hiểu địa ngục là có thật và ông tiến sĩ Thích Nhật Từ giảng bài trái với chánh kiến Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã vì chúng sanh mà phát lộ sở vấn thỉnh Thầy khai thị về đặc trưng của địa ngục. Cầu nguyện cho huynh tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Trung Hiếu says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con kính chúc Thầy, Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Nguyện cầu cho chúng sinh hạnh phúc, an lành

 42. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được rõ về cảnh giới địa ngục. Cảm ơn đạo huynh Mật Hạnh Giác đã phát lộ sở vấn. Con xin ghi nhớ rằng: “Biển pháp mênh mông chỉ có niềm tin mới vào được”. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 43. Mật Bích Đào says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọcc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã bi luận giải cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 44. dohoangchinh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn vị Thầy đã đang đàn luận giải Cho chúng con.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

   

   

 45. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy ..???

  Con Mật Sơn Tâm( tùng lâm) đã đọc xong bài ,Thư Sài Gòn: Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh và địa ngục” cảm ơn Thầy đã từ bi giải đáp cho chúng con hiểu biết hơn , cảm ơn huynh “Mật Hạnh Giác ” đã nêu ra quan điểm và cảm tạ Thầy.

  Co cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Tuấn Giác says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 47. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải giúp con hiểu thêm về cảnh giới địa ngục, cũng như sự hiển nhiên của luật nhân quả. Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã có bài thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi giới địa ngục.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy. Con cảm tạ Thầy đã từ bi đăng đàn luận giải.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã phát lộ sở vấn vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ.

  Om Mani Padme Hum

 49. Mạc Thị Duyên says:

  Kính bạch Thầy!

  con Mật An Duyên cảm tạ ơn à thầy đã luận giải sâu sắc nhất cho chúng con hiểu đúng thực nghĩa của địa ngục theo luật tắc nhân quả. Và Thầy cũng chỉ rõ những cái sai của tiến sức Thích Nhật Từ để chúng con không lầm tin vào tà kiến. Con hiểu luật tắc nhân quả dù ở trần gian hay địa ngục cũng không bao giờ sai chạy. Cũng như tâm thức sẽ không bao giờ biến mất,chúng con được sinh ra làm kiếp người thật là may mắn vì chúng con có cơ hội được tu tập,đây là điều đáng trân quý. Hơn nữa chúng con nay mắn được tiếp cận giáo pháp đúng với quý đạo chánh pháp nhờ được làm học trò của Thầy. Đây sẽ là chiếc cầu nối tiếp cho chúng con trên hành trình tu tập

  con cầu nguyện thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 50. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con xin hoan hỷ tán thán những luận giải hết sức khoa học và logic của Thầy dành cho đạo hữu Mật Hạnh Giác về khúc mắc tâm linh liên quan đến cõi giới địa ngục mà TT. Thích Nhật Từ đã “hý luận” trong bài giảng của mình. Qua lời Thầy đã giải đáp, con hiểu rằng tâm thức là một dòng chảy liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ dừng lại mà chỉ chuyển từ hành trạng này sang hành trạng khác. Vì vậy thân thể có thể tuân theo qui trình thành, trụ, hoại, diệt nhưng tâm thức sẽ không mất đi mà chuyển sang hành trạng khác tương ưng với cõi giới khác. Do vậy địa ngục là có thật vì nó thuộc phạm trù tâm thức, biến hiện chiêu cảm những hình phạt mà chúng sanh thọ khổ. Đây là những luận giải xác đáng với giáo lý nhân quả mà đức Phật chỉ ra. Chính vì TT. Thích Nhật Từ hiểu sai lệch trầm trọng về khái niệm địa ngục nên mới dẫn đến lời giảng “ngớ ngẩn đến hài hước” rằng hình phạt ở địa ngục là “quá ác độc, phi Nhân quả.” Quả là một sự “bi mẫn”……… thiếu trí tuệ bởi không thể so sánh luật pháp thế gian với luật nhân quả bởi luật thế gian là luật hữu hình, được thực hiện và có thể sửa đổi bởi con người. Trong khi đó, luật Nhân Quả là diễn biến, quy luật tự nhiên sâu xa nằm ngoài ý chí của con người, không ai có thể sửa đổi thay cho ai trừ phi chính bản thân người đó tự thay đổi, đặc biệt với ai quy y và tu tập Phật pháp. Còn nhiều sự quy chụp ngớ ngẩn khác đã được Thầy chỉ điểm và luận giải sâu sắc trong vài viết bằng Ngũ lượng phương tiện biện giải, đặc biệt là Thánh giáo lượng và Thần thông lượng, khiến con phải bụm miệng cười về cái sự học vẹt nổi trội của TNT.

  Bạch Thầy,

  Con thật ngạc nhiên khi thấy tại sao một vị TT, tiến sĩ triết học như ngài Thích Nhật Từ lại có thể có những bài giảng ngô nghê đến như vậy? Điều này khiến con không khỏi đặt dấu hỏi về trình độ tâm linh của ông ấy cũng như lý do ông ấy được phép nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt thời gian qua dù rằng có những phát ngôn báng bổ Phật pháp và chia bè rẽ phái như vậy. Phải chăng ông ta vận dụng “xảo trí biện” của mình quá khéo léo nên có thể che mắt được những người khác chăng? Tuy nhiên con chắc chắn rằng cái sự xảo trí biện đó khó có thể che mắt được vị Thầy cũng như quan toà Nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
  Om Ah Hum

 51. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải sâu sắc chỉ ra những cái sai của ông tiến sĩ Thích Nhật Từ  để chúng con hiểu hơn không rơi vào tà kiến.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 52. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Thư Sài Gòn: Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con và chúng sanh được hiểu biết rõ hơn về cảnh giới địa ngục. Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã thỉnh nguyện Thầy giải đáp để hữu tình được đọc một bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 53. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Hạnh Giác  đã vì chúng sanh  mà trình bạch  để chúng con có dịp  được nghe Thầy luận giảng bài pháp lợi lạc

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe  và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om manipadme hum

 54. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu thêm về cõi địa ngục.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã vì chúng sanh mà phát lộ sở vấn, thỉnh nguyện vị Thầy giải đáp. Đệ cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác luôn tinh tấn thực hành Pháp và thành tựu đời – đạo song hành.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 55. Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi luận giải về cõi địa ngục theo đúng quỹ đạo Chánh kiến Phật đà, giúp cho chúng sanh khỏi mê lầm tin theo những lời xảo biện bất nhất của kẻ thân làm tỳ kheo tiến sĩ mà năm lần bảy lượt phỉ báng Chánh pháp.

  Đệ tán thán thiện hạnh của pháp huynh Mật Hạnh Giác đã vì chúng sanh mà phát lộ sở vấn để Chanhtuduy.com lại có thêm một bài pháp lợi lạc từ vị Thầy.

  Hơn 3 năm trước, Thầy đã đăng đàn đối luận trước những phát ngôn gây sốc của Ts. TNT khi ông ta phủ nhận địa ngục. Suốt bao năm trường im hơi lặng tiếng, chưa một lần ông ta chính thức phản hồi, con thiết nghĩ là vì chưa thể tìm đâu ra cách để phản bác lại địa ngục cảnh giới được Thầy trích dẫn kinh điển bài bản, nay ông ấy “chuyển hướng” sang dùng phạm trù “duyên khởi” để tiếp tục chủ đề về địa ngục này. Nhưng tiếc thay, dù tiếp cận từ hướng nào thì vấn đề ông ta nêu ra cũng “trớt quớt”, khi dùng thuyết duyên khởi “chỉ về sự vô thường hoại diệt của mọi hiện tượng sắc tướng” để liên hệ qua hiện tượng phi vật thể là hành trạng của tâm như Thầy đã chỉ rõ trong bài.

  Con đồng tình với comment của huynh Mật Thủy rằng ông tiến sĩ này ngày càng thể hiện rõ sự “loạn thần” của bản thân, tiền hậu bất nhất, câu sau đá câu trước,…, có lẽ nào vì học nhiều quá để có được cái danh “tiến sĩ” mà ông ta nên nông nổi?? Chưa hết, ông ấy còn cho rằng việc gây ác_đền tội là phi Nhân Quả, nói học thuyết địa ngục là vay mượn,… Con không khỏi thầm nghĩ rằng với những chỉ trích, phủ nhận, xuyên tạc của ông ấy về cõi địa ngục như trước đến nay thì trong tương lai có lẽ chỉ khi tự mình kiểm chứng thì ông ta mới hiểu, mới tin mà thôi.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 56. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, về cõi địa ngục và hành động bắt nhất, tin theo tâm ý của mình, trong lập luận sai chánh kiến của TS Thích Nhật Từ.

  Con hoan hỷ với lời Thầy. tin rằng luật tắc Nhân – Quả không hề sai biệt dù bất kỳ một ai.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om  Mani Padme Hum

 57. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Thư Sài Gòn:  Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục. Qua những luận giải của Thầy, con đã hiểu rõ hơn về các cõi giới, cảnh giới địa ngục và luật tắc nhân quả. Con thấy được những sai lầm trong nhận thức của tiến sỹ Thích Nhật Từ khi đưa ra quan điểm của mình về địa ngục. Con cảm ơn Thầy! Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 58. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết “ Thư Sài Gòn : Thỉnh nguyện Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục “, con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con một bài pháp quý báu . Qua luận giải của Thầy, con biết rằng cảnh giới địa ngục là có thật, là phạm trù của tâm thức, “tồn tại độc lập với diễn trình thành trụ hoại diệt, chỉ khi nào tâm thức ấy mang tính chất gì, đặc trưng gì thì biết họ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào “. Do đó thật là nguy hiểm khi tiến sĩ Thích Nhật Từ luận giải bảng chất của kinh điển, phủ nhận sự tồn tại của địa ngục, thật ngao ngán thay một vị tiến sĩ lại có một cách so sánh khập khễnh như vậy, con tán thán Thầy đã chỉ ra lỗi “ việt vị” lấy râu ông nọ cắm bà kia “, và không có luận cứ xác đáng nào.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  OM AH HÙM

 59. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 60. Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài giải đáp khúc mắc về cõi địa ngục cho đạo huynh Mật Hạnh Giác và chúng sanh.

  Con cảm tạ Thầy đã giải đáp hiện tượng địa ngục tâm thức bằng luận thuyết Phật đà. Qua bài giảng lợi lạc này, con càng thấy rõ hơn hình ảnh và sự “hí ngôn” của TT. Thích Nhật Từ thật kệch cỡm, buồn cười khi liên tục dùng “râu ông nọ cắm cằm bà kia” và tin vào tâm ý của chính mình truyền bá tà kiến. Luật tắc Nhân Quả không hề sai biệt dù bất kì một ai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác viên thành các ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh biết tàm quý.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Trong 4 lí do mà Thích Nhật Từ đưa ra để bác bỏ cõi giới địa ngục thì có đến ba lí do là nói theo tâm ý mình, không hề trích dẫn kinh điển, thánh giáo lượng. Trong khi Đức Phật dạy rằng: “không tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”. Và được 1 lí do có đưa ngôn ngữ Phật học vào thì lại phạm vào lỗi việt vị vì “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia” cụ thể là “thuyết duyên khởi chỉ về sự vô thường hoại diệt của mọi hiện tượng sắc tướng”, nhưng ông ấy lại gán qua hiện tượng phi vật thể là hành trạng của tâm. Mang danh Thượng tọa mà lại “biết không rành những điều cần phải biết” để rồi nhầm lẫn như vậy càng bộc lộ rõ trình độ Phật học của ông ta như thế nào.
  Con ngạc nhiên khi ông ấy nói rằng ” địa ngục vẫn trừng phạt tội nhân thì ác độc quá”. Nếu vậy thì hành động gieo rắc tà kiến, làm hại đến thân căn huệ mạng của vô số người của ông ta thì có được liệt vào danh sách “ác độc quá” không nhỉ?  Hơn nữa lần này ông ta khẳng định không bác địa ngục, nhưng trước đó trong 1 bài phỏng vấn với đài truyền hình An Viên lại khẳng định không có cõi giới địa ngục. Lời nói trước sau bất nhất của ông ta khiến con liên tưởng đến một loài có đặc tính là xảo biện, tâm trí luôn xáo động.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, minh định chánh kiến để giúp chúng con và bạn đọc hữu duyên hiểu rõ mà phân biệt chánh tà.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 62. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài giảng của Thầy luận giải cho chúng con nhờ tác duyên thỉnh bạch khúc mắc tâm linh về cõi giới địa ngục liên quan đến bài giảng của Tiến sĩ Thích Nhật Từ của huynh Mật Hạnh Giác.

  Nếu không có tri kiến nhà Phật, mới nghe qua bài giảng “Vấn đáp: Địa tạng Bồ Tát, Địa Tạng và Tây Phương Cực Lạc có hay không?” của Tiến sĩ Thích Nhật Từ thì chắc chắn chúng sanh sẽ bị “che mờ” và tưởng chừng các lập luận, trình bày của vị tiến sĩ kia rất khoa học, bài bản và có gì đó đúng đắn. Nhưng tiếc thay, bài giảng của vị tiến sĩ kia đã bị Thầy bóc mẽ “việt vị”, từ đó giúp chúng sanh phân định được chánh tà! Đáng thương cho vị tiến sĩ kia khi Thầy đã luận giải những lỗi việt vị của ông ấy chính trên nền tảng thuyết giảng là thuyết “Duyên khởi” của nhà Phật.  Bài luận giảng của Thầy còn minh chứng cho ai kia tuy mang danh là Thượng tọa, tiến sĩ nhưng cũng chưa hiểu đúng kinh Phật. Khi mà hiểu cũng chưa đúng thì lại đi thuyết giảng cho chúng sanh! Điều này không chỉ gây nghiệp xấu cho vị tiến sĩ thượng tọa kia mà còn có nguy cơ đẩy nhiều chúng sanh hiểu sai về giao lý của Đức Phật!

  Con hoan hỷ và hứng thú với những luận giảng của Thầy về các cõi giới địa ngục, đồng thời chỉ rõ những lỗi “việt vị” trong bài giảng của tiến sĩ Thích Nhật Từ.

  Trước tiên, lỗi việt vị thứ nhất của vị tiến sĩ kia có lẽ là nghiêm trọng nhất chính là việc giải luận sai bản chất chân thực của kính điển. Tiến sĩ lấy thuyết “Duyên khởi” để luận giải, nhưng lại không nắm được rằng thuyết duyên khởi không chỉ về sự vô thường hoại diệt của mọi sắc tướng. Sai sót này có nguyên nhân chính từ việc vị tiến sĩ kia liên hệ sự vô thường qua hiện tượng phi vật thể là hành trạng của tâm.

  Tiếp đến, tiến sĩ cho rằng hình phạt chết đi sống lại ở cõi địa ngục Vô gián là ác độc. Riêng lấy việc thế gian để luận giải kinh điển Phật giáo đã là một sự khập khiễng, chưa kể đến ẩn sau luận giải của vị tiến sĩ kia là sự phủ nhận về luật tắc nhân quả của Đạo Phật. Thiết nghĩ, một Phật tử, tỳ kheo thượng tọa như tiến sĩ Thích Nhật Từ nhẽ ra phải hiểu rõ những giáo lý trên. Đằng này, do hiểu sai, giảng luận sai mà vô tình tiến sĩ Thích Nhật Từ đã phạm vào tội phỉ báng Đức Phật, không còn xứng với danh xưng Phật tử cao quý.

  Không chỉ dừng lại ở đó, ông ta còn cho rằng thuyết địa ngục là sự vay mượn Bà la môn giáo để hù dọa giáo dục đạo đức. Tiến sĩ còn thuyết giảng không bác thuyết địa ngục vì nó có tác dụng răn đe đạo đức, tuy nhiên lại đi khẳng định thuyết địa ngục không có lợi cho Phật giáo. Con thắc mắc nếu tiến sĩ Thích Nhật Từ không phát khởi niềm kiêu hãnh linh thánh được khi là một Phật tử và rằng ông ấy nhận thấy giáo lý nhà Phật là còn non kém, phải đi vay mượn giáo lý ngoại đạo thì sao ông tiến sĩ không lựa chọn là một giáo sĩ bà la môn thay vì thượng tọa, tỳ kheo?

  Những luận giải sâu sắc của Thầy càng thêm khẳng định sự phủ nhận của tiến sĩ Thích Nhật Từ về Địa ngục cũng như cõi Tây Phương Cực Lạc là hàm hồ, sai bản chất và không đúng theo giáo lý nhà Phật.

  Con cảm tạ Thầy về bài giảng pháp ý nghĩa và nhiều lợi lạc. Nhờ những luận giảng đầy tính khoa học biện chứng tâm linh của vị Thầy Mật giáo tôn kính mà chúng con được hiểu thêm giáo lý nhà Phật theo đúng quỹ đạo chánh pháp, chánh được tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 63. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy ạ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 66. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Vì lợi lạc của tất cả chúng sinh mà vị Thầy đã một lần nữa trình bày về vấn đề Địa Ngục.  Con hoan hỉ và đã đọc bài viết này. Con cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa đô chúng sinh.

  Om mani padme hum.

 67. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy đã luận giải cho chúng con và bạn đọc chanhtuduy.com về các cõi giới, đặc biệt là địa ngục, nhờ tác duyên thỉnh bạch khúc mắc tâm linh của đạo huynh Mật Hạnh Giác.

  Con hiểu thêm rằng sự tồn tại, hiện diện của các cõi giới là do tướng trạng tâm thức của chúng sanh biến hiện liên tục, luân chuyển như vòng tròn, tồn tại vĩnh hằng. Tâm thức mang tính chất, đặc trưng gì thì biết con người thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giác nào. Chỉ có sự vật hiện tượng có hình tướng như núi non, sông hồ mới chịu Thành – Trụ – Hoại – Diệt.

  Bài viết của Thầy đã phá tan những lập luận tà kiến, xảo biện, bất nhất của TS Thích Nhật Từ trong việc phủ nhận của ông ta về cõi giới địa ngục. Những lập luận của TS Thích Nhật Từ mang tính chủ quan, chống đối lại thuyết Nhân quả của Đạo Phật. Việc bác thuyết địa ngục của vị tiến sỹ Phật giáo đã khiến cho những lập luận trước nay của ông ta và giáo lý Phật đà trở nên mâu thuẫn, bất thường.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc. Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác vì chúng sanh mà phát lộ sở vấn.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!

  Om Mani Padme Hum.

 68. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 69. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã luận giải cho chúng con .

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác vì chúng sanh mà phát lộ sở vấn .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Quảng Lượng(Lê Văn Tùng) says:
  Bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước của Thầy đã khai thị cho chúng con ạ!

  Qua những gì Thầy luận kiến thì Tiến Sĩ Thích Nhật Từ đã phóng ý theo cảm tính của ông ấy, không dựa vào giáo lí Phật đà!

  Đức Phật đã nói: ” Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta!”  Theo đó, Tiến Sĩ Thích Nhật Từ đã phạm vào trọng tội!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh xa lìa mê, quay về giác!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

   

 71. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con về cõi địa ngục và làm rõ lỗi việt vị của một tiến sĩ tai tiếng.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tat cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  OM MA NI PADME HUM.

 73. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh thỉnh nguyện bậc Đạo Sư giải đáp về những khúc mắc tâm linh về đặc trung của Địa Ngục của huynh Mật Hạnh Giác sau khi nghe bài giảng của ông Thích Nhật Từ.

  Qua trạch pháp của bậc Đạo Sư chúng con đã hiểu được tướng trạng của địa ngục. Từ đó mới thấy được tính hời hợt nông cạn và lệch lạc tri kiến của vị tu sĩ kia. Cũng bởi vì cách lập luận vô chứng cứ theo tâm ý mình của ông ta và nhiều tu sĩ khác khiến cho giáo lý bị đánh tráo và chúng sinh cứ quẩn quanh trong một mớ bong bong do họ tạo ra vì tự tư tự lợi. Những lỗi “việt vị” trong tri kiến của ông TNT thật rõ ràng, khiến cho người ta nghi ngờ về sở học sở tu và phẩm vị của ông ta:

  (1)  Địa ngục là tướng trạng của tâm thức. Theo dòng tương tục của tâm thức chúng sinh khi chiêu cảm nghiệp ác mà tạo thành. Chúng sinh thì không thể nghĩ bàn nên tạo nghiệp của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Như vậy khi luân hồi chưa chấm dứt thì địa ngục vẫn tiếp tục. Ngay trong một thân (tâm) người cũng biểu diễn cảnh giới của địa ngục khi tham gia vào ác hành( đó là cảnh tù ngục thật sự hoặc là sự dày vò trong  tâm thức). Vì vậy mà nó nằm ngoài lý duyên khởi thành -trụ -hoại – không vốn thuộc về thế giới sắc tướng “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” mà kinh Kim cang khẳng định. Nên cho dù thành -trụ -hoại –không có xảy ra hàng triệu lần cũng chẳng tác động gì đến nó. Ngoài ra tâm vô tướng cho đến tâm không thì lấy gì mà diệt. nếu như tâm diệt thì lẽ nào các cõi Tịnh độ của chư Phật cũng bị diệt ?

  (2) Ông này mắc một lỗi trầm trọng trong tri kiến là thế gian hóa đạo Phật. Nếu ông ta cho rằng quy luật nhân quả cũng giống như quy luật xã hội như thế thì cần gì Phật pháp, cần gì tu tập giải thoát, và việc gì ông ta phải đi tu ? Hay ông ta đang theo nghề tu để sinh nhai?

  Phật dạy “tướng tự tâm sinh” nên địa ngục hay sự thọ khổ nơi địa ngục mức độ thế nào do tâm chiêu cảm mà ra, đâu có thể muốn bỏ là bỏ được. Đó là nhân – quả. Theo cách tư duy của ông TNT  thì thật sự phải xem xét lại tư cách của ông ta, vì điều này chỉ nên có ở những đứa trẻ không có hiểu biết gì, không nên có trong tư duy của một người tu hơn nữa là một thượng tọa. Theo sự tư duy này, con mới hiểu vì sao có nhiều vị sư giải thích cho tín chúng là Phật cũng giống như Tổng bí thư, các Bồ tát – Thánh chúng  giống như các vị lãnh đạo các bộ, ban nghành, còn thần, thánh, tiên, mẫu … giống như quan lại địa phương. Nó biến sự giải thoát thành mục tiêu thế gian lấp đầy bởi bát phong ngũ dục. Thật “bó tay” với ông thượng tọa này.

  (3) Ông này hoàn toàn miệt thị Đạo Phật khi cho rằng phải đi “vay mượn” của bà la môn. Nếu giáo lý của Đức Phật không toàn bích để đến nỗi phải vay mượn thì sao Ngài được gọi : Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ?

  Hơn nữa Đạo Phật không chủ trương “giáo dục đạo đức”, nhân quả , mà mục tiêu đi vào Sự Thật để thay đổi nhân quả. Mặc dù cách thức biểu hiện có giống nhau nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt (những kẻ “học giả” thường cho là một ). Thế tục thực hành đạo đức để đạt mục tiêu của ngũ dục, đạo Phật tu giới để dung nhập vào sự thật.

  Nếu cho rằng Địa ngục là sản phẩm vay mượn (sau vài trăm năm Phật nhập diệt ) nghĩa là phủ nhận nhân quả, phủ nhận Khổ đế của Phật và không có luân hồi. Vậy thì khi đó Thái tử Tất Đạt Đa chỉ cần làm một Chuyển luân thánh vương thôi là đủ, việc gì Ngài cần đi tìm con đường thoát Khổ ? Những gì ông TNT nói lại một lần nữa khẳng định “chiếc áo không làm nên thầy tu”.

  (4)Giáo lý của Phật không phải để “răn đe” mà đó là Sự Thật mà Đức Phật sở tri, chúng sinh cần phải biết để thực hành siêu việt theo con đường Ngài đã kết quả.

  Phật Giáo không phải là một “thị trường” của mục tiêu danh lợi mà đó là con đường đưa đến mục tiêu giải thoát của chúng sinh. Nên nếu tư duy  “có lợi” hay  “không có lợi cho Phật giáo” là biểu trạng của tâm ô nhiễm. Ông TNT nói  “Không có lợi cho Phật giáo”  là hàm ý không có lợi cho đối tượng nào ? Hay là không có lợi cho hạng “lấy đạo tạo đời” (vì không có địa ngục nên chúng sinh không cần phải tu, sẽ không cần phải lệ thuộc vào các “thầy”, sẽ không có “nghề tu”)

  4 lời đáp là 4 lần “việt vị”, là bằng chứng cho kẻ tà kiến. Đó là “sự thật ” về một thượng tọa !

  Thật cảm thương cho những người đã mang niềm tin gửi vào một chỗ không tin !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bi mẫn luận giải cho chúng con và bạn đọc hiểu thực chất của những khúc mắc tâm linh về đặc trưng của địa ngục theo quan kiến Phật môn, để không còn bị lầm lạc theo tà kiến, tà tri.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã vì lợi ích của mọi người mà thỉnh nguyện Thầy luận giải. Cầu mong huynh và quyến thuộc thân tâm an lạc, viên thành mọi nguyện ước chính đáng

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn !

  Cầu nguyện Thầ cô an tịnh trường thọ vì lợi ích của tất cả chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

 74. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết của Thầy giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum.

 75. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai  thị cho chúng con bài pháp về cõi “địa ngục” ngang qua lời thỉnh nguyện vị Thầy Mật giáo giải đáp khúc mắc về tâm linh của pháp huynh Mật Hạnh Giác. Qua bài con hiểu được,  6 cõi luân hồi trong thế giới quan Phật (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời) là 6 con đường  mà tất cả chúng sanh đều phải trải qua sự tái sanh, tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của mình đã tạo ra trong hiện kiếp, hoặc từ nhiều kiếp trước.

  “Địa ngục” là một trong sáu cõi đó với những hình phạt tàn khóc  dành cho những chúng sanh có tội nghiệp nặng nề tương ưng với cõi này. Đây là sự công bằng của luật tắc Nhân – Quả trong thế giới tâm linh của nhà Phật mà bất cứ chúng sanh nào thọ nhận theo nghiệp báo tương ưng mà mình tạo ra. Ví dụ như, ở thế gian con người tạo nghiệp ác lợi dụng đạo Phật truyền bá tà thuyết, tuyên truyền mê tín dị đoan, phỉ báng Đức Phật gây  ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của chúng sanh, có thể trốn tránh hình phạt của luật pháp hiện tại, nhưng không bao giờ sai chạy đối với bất cứ một ai  trong luật tắc Nhân – Quả nhà Phật, tạo nghiệp thì tất nhiên phải nhận nghiệp đó là quy luật của Nhân – Quả.

  Con cảm ơn Thầy đã mang chánh kiến nhà Phật đến cho chúng con, giúp chúng con có được trí tuệ của Phật đà làm hành trang trên con đường giác ngộ tối thượng, mà không bị mê hoặc bởi những lời ma mị của những tà sư đột lớp  tu Phật mà tuyên truyền tà thuyết, mê tín dị đoan, phỉ báng chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Tịnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc luận giải của Thầy cho khúc mắc tâm linh về cảnh giới địa ngục mà huynh Mật Hạnh Giác thỉnh nguyện, ngang qua tác duyên là bài giảng của Tiến sỹ Thích Nhật Từ.
  Qua những luận giảng của Thầy, con hiểu rằng địa ngục là cảnh giới hóa hiện bởi tâm thức, khi tâm thức là thường hằng, bất diệt thì phủ nhận tồn tại địa ngục là điều phi lý, không có cơ sở. Con tâm đắc với luận giải của Thầy trên nền tảng giáo thuyết Phật đà rằng: “Địa ngục là phạm trù tâm thức, tồn tại độc lập với diễn trình thành trụ hoại diệt, chỉ khi nào tâm thức ấy mang tính chất gì, đặc trưng gì thì biết họ thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào”. Từ đây con hiểu thêm rằng vì sao khi hành giả thực hành Pháp thì “chuyển hóa tâm mới là điều kỳ diệu nhất”. Mục đích tối thượng mà bất kỳ người Phật tử chân chánh nào cũng muốn hướng tới là được thác sanh về cõi giới Tịnh độ thù thắng của Phật A Mi Đà, điều này không mâu thuẫn với điều kỳ diệu nhất “chuyển hóa tâm”, bởi khi tu tức là sửa, tính chất của tâm đang ở trạng thái phàm phu là tham lam, đố kỵ, sân hận, ngu si, sợ hãi… được “sửa” hay chuyển hóa thành tâm với đặc tính an lạc đến an tịnh, từ đó cũng là diễn trình thay đổi tương ưng mà tâm thức chiêu cảm từ cảnh giới của luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, thần) thành cảnh giới Niết Bàn của chư Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng sâu sắc, cho chúng con được thấu suốt con đường mà mình đang đi. Trước đây, khi con chưa là học viên của Mật Gia Song Nguyễn, con cảm thấy con đường để về Tây Phương là một hành trình mơ hồ mà bản thân con ngoài niềm tin thì chẳng còn hành trang gì khác. Cho đến khi được trở thành đệ tử của Thầy, được tiếp cận với giáo Pháp, được ứng dụng lời dạy của Thầy vào đời sống, con thấy niềm tin của mình được cũng cố hơn và cảnh giới Tây Phương cũng không phải là đích đến mơ hồ nữa. Nhờ ơn chỉ dạy của Thầy, con cảm thấy bản thân được giải thoát khỏi những cảnh giới địa ngục hiện hữu ngay trong đời này, đó là cảnh giới bị trói buộc, khổ đau không dứt bởi luyến ái, bởi tham lam, bởi ngu si, bởi bát phong trần trượt, hướng tới cuộc sống tự do, thong dong, với tâm quân bình và thái độ hân thưởng. Tuy rằng chướng ngại trên đường tu vẫn còn đó, cảnh giới luân hồi vẫn sẽ hóa hiện theo tâm thức còn vô minh của chúng con, nhưng chỉ cần chúng con không xa rời quỹ đạo chánh Pháp, không xa rời lời dạy của Thầy thì ước nguyện về thành phố Giải thoát của chúng con nhất định sẽ viên thành.
  Con cảm tạ ơn Thầy vì Pháp lợi lạc. Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã phát lộ sở vấn vì chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 77. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con cảm ơn Thầy đã dạy và  sách tấn.

  Om mani Padme Hum.

 78. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lời thỉnh nguyện vị Thầy của đạo hữu Mật Hạnh Giác. Cũng như những giải đáp khúc mắc tâm linh của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của vị Thầy vì lợi lạc của chúng con, chúng sanh mà luận giải một cách rõ ràng, khúc chiết dựa trên luận chứng, luận cứ Phật môn về cõi giới địa ngục. Con cũng cảm thấy thật buồn cười bởi với cương vị là một Thượng tọa, tiến sĩ nhưng ông Thích Nhật Từ lại thuyết giảng theo tâm ý của mình, mà không dựa vào tri kiến Phật đà, khi so sánh “án tử hình” của thế gian với” luật tắc nhân quả”. Con càng không hiểu cách nói “phi nhân quả” mà ông ấy dùng có ngụ ý gì? chẳng lẽ theo ông ta nhân – quả cũng có một giới hạn nhất định như luật pháp thế gian hay sao? Trong khi như Thầy đã luận giải “địa ngục” là một trong 6 cõi trong luân hồi (địa ngục, ngã quỹ, súc sanh, Người, thần, trời), là vòng tròn tái sanh, bởi nghiệp lực chúng sanh đã gieo, theo “luật tắc nhân quả” nghĩa là gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, ai gieo nhân lành sẽ gặt quả lành, kẻ gây tội thì ắt phải đền tội.

  Ông tiến sĩ còn cho rằng thuyết địa ngục là sự vay mượn của Bà la môn giáo, với mục đích giáo dục đạo đức và nhân quả, nhưng lại không chứng minh được, tuy nhiên lại khẳng định đó là thực. Con cũng thật sự hết biết với cách giảng luận bất thường, mâu thuẫn, thiếu luận chứng, luận cứ của Thượng tọa, tiến sĩ Thích Nhật Từ.

  Con tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải. Cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã thỉnh nguyện.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 79. Mật Chân Thủy says:
  kính bạch Thầy

  con đã đọc bài rồi ạ

  con cảm ơn thầy đã từ bi luận giải

  con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  om mani padme hum.

 80. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 81. KÍNH BẠCH THẦY

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này

  Con hoan hỷ tán thán Bồ Đề Tâm của vị Thầy luôn vì chúng sanh và học trò đã luận giải khúc mắc tâm linh về cõi địa ngục mà huynh Mật Hạnh Giác đã thỉnh nguyện

  Và thấy rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ toàn theo tâm ý của bản thân nên những luận điểm đầy sự mâu thuẫn, bất nhất. Ấy vậy mà không biết bao nhiêu lần được Thầy và các đạo huynh ” Tác pháp chiếu quang ” nhưng vẫn chứng nào tật đấy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các Phật tử

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

   

 82. Mật Chí Thành says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc luận giải của Thầy, ông tiến sĩ Thích Nhật Từ theo tâm ý của mình mà lập luận sai trái của nhà Phật.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 83. Mật Liễu Thuận says:
  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

  Cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 84. Đặng Vũ Nhật Anh (10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về cõi giới. Tiến sĩ Thích Nhật Từ là một thượng tọa, mà còn làm theo tâm ý của mình và tiến sĩ đã bị ”việt vị”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani padme Hum

  • Nguyên Thành says:

   Tốt!

   • Đặng Vũ Nhật Anh (10 tuổi) says:
    Kính bạch Thầy!

    Con cảm ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum

 85. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải phân tích cho chúng con bài pháp quý báo. Qua luận giải phân tích con hiểu được cõi giới và luật quả không sai chạy một ai .Tiến sĩ Thích Nhật Từ tự ý lập ngôn tự tin vào tâm ý của mình

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh trạng thái giác ngộ

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  om mani padme hum

 86. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum!
 87. Mật khánh Vân says:
  • Kính bạch Thầy con đã đọc bài giảng này rồi!
  • Giờ con hiểu rõ hơn về cõi địa ngục là có thật
  • Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và sự trường tồn vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh
  • Om mani padme hum
 88. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu thêm về cảnh giới địa ngục.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khoẻ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 89. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chuanh sanh.

  cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 90. Trần Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 91. Mật Tấn Pháp says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thêm về cảnh giới địa ngục ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 92. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giải đáp khúc mắc tâm linh về cõi giới địa ngục qua thư thỉnh nguyện của đạo hữu Mật Hạnh Giác, giúp chúng con và bạn đọc không bị mê lầm bởi lập luận tà kiến, lệch lạc của tiến sỹ Thích Nhật Từ (Ts.TNT.).

  Qua bài giảng của Thầy, con hiểu rằng :

  + “Địa ngục là phạm trù tâm thức, tồn tại độc lập với diễn trình thành trụ hoại diệt, chỉ khi nào tâm thức ấy mang tính chất gì, đặc trưng gì thì biết họ thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào”

  + Địa ngục “là tướng trạng tâm thức biến hiện chiêu cảm những hình phạt hãi hùng mà chúng sanh thọ khổ, tồn tại độc lập với diễn biến khách quan của cõi giới sắc tướng”.

  Kính bạch Thầy, không chỉ loài người phải gặp cảnh “địa ngục trần gian” khi còn sống mà ngay cả chư thiên với phước báu lớn, ngao du, ăn uống tự tại, suốt ngày hoan lạc cũng không thoát. Họ phải chịu khổ đau lúc lâm chung vì ngũ tướng suy hao và 7 ngày ở vườn Địa đàng chờ tái sanh vào cõi thấp. Những người thân yêu và bằng hữu của họ cũng biết nhưng không thể tới gần, chỉ đứng từ xa ném hoa và nói lời chúc tốt lành. Còn gì đau khổ hơn khi phải đơn độc đối diện tử thần, chìm đắm trong buồn sầu vì tiếc nuối quá khứ đã qua, sợ hãi với tương lai đoạ lạc?

  Như vậy, Ts.TNT. lấy thuyết duyên khởi chỉ sự vô thường hoại diệt của sắc tướng để phủ nhận đối tượng phi vật thể (hành trạng của tâm) là tà kiến, “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, ắt hẳn đã gây hoang mang nghi ngờ trong cộng đồng Phật tử. Điều nguy hại là ông ấy với cương vị phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam đã gieo rắc tư tưởng tà kiến này cho tầng lớp tăng sĩ (

  ). Nếu không có những bài đối luận, giải nghi thì hàng chục, hàng trăm năm sau xã hội sẽ thế nào khi người ta mặc nhiên làm ác mà không sợ quả báo?

  Cuối cùng thì con cũng chẳng rõ Ts.TNT. theo pháp môn nào, ông ấy cho rằng “quay trở về với đạo Phật gốc, thực tập và truyền bá Tứ thánh đế (thừa nhận khổ đau, truy tìm nhân nhân, trải nghiệm niết-bàn và thực tập bát chánh đạo)” (http://www.daophatngaynay.com/vn/thichnhattu.html) nhưng tà kiến, bất nhất trong luận điểm, tự nói theo ý của mình. Mang danh sứ giả Như Lai nhưng con đường (Đạo) của Ts.TNT. đang dẫn dắt chúng sanh trong thời gian qua là :

  + Phủ nhận luật nhân-quả.

  + Phủ nhận cõi địa ngục.

  + Phủ nhận cõi Tây Phương Cực lạc và Đức Phật A Mi Đà.

  + Bài bác Tịnh độ tông, Mật tông.

  + Chê bai vô ơn với Thầy Tổ.

  + Phỉ báng Phật – Pháp –Tăng.

  + “Dìm hàng” cư sĩ.

  Con cầu nguyện nhiều bạn đọc tiếp cận chanhtuduy để không bị mê lầm như khuyến cáo của Đại sỹ Liên Hoa Sanh : “Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành. Các người đừng lầm cặn cho là vàng”.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 93. Kính Bạch Thầy,

  Con là Mật Đại,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 94. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 95. Kính bạch Thầy,

  Qua lá thư hồi âm của vị Thầy đến huynh Mật Hạnh Giác, con hiểu rằng tâm thức không bao giờ bị dừng hay kết thúc mà luân lưu liên tục từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác trong 6 nẻo luân hồi (dựa vào tính chất của tâm thức ấy mà biết họ thọ khổ hay thọ lạc ở cảnh giới nào). Bởi vì địa ngục là tâm thức, không thể áp dụng nguyên lý “duyên khởi” khi lý giải về sự tồn tại của địa ngục.

  Địa ngục tâm thức biến hiện chiêu cảm những hình phạt hãi hùng mà chúng sanh thọ khổ, tồn tại độc lập với diễn trình thành trụ hoại diệt. Cho dù vũ trụ có bị hoại diệt từ cõi người đến cõi trời dục giới, hay trải qua bao nhiêu lần thành trụ hoại diệt đi nữa, thì tâm thức và những đặc điểm khác nhau của tâm thức (ganh tị- loài người; hoan lạc- loài trời; đấu tranh- loài bán thiên; tham lam, đói khát, xảo quyệt- loài quỷ; sợ hãi, ngu si- súc sanh; chịu cực hình thống khổ triền miên- loài địa ngục) vẫn tồn tại.

  Con cũng từng thắc mắc về quan niệm địa ngục trong quan điểm đạo Phật. Sao có thể tồn tại quá nhiều hình phạt hãi hùng mà chúng sanh cõi địa ngục phải gánh chịu. Qua lá thư của vị Thầy con hiểu được rằng luật Nhân Quả luôn hiện hữu dù nơi đó có đạo Phật hay không. Nhìn vào cuộc sống hiện tại con nhận thấy rất nhiều chúng sanh đang phải chịu những cảnh khổ vô cùng hãi hùng. Những hình phạt như nhúng vào vạc dầu sôi, cắt lưỡi, xẻ thịt là thực tế rất đỗi bình thường, không chỉ đối với loài vật mà còn đối với loài người trong các thời đại trước.

  Con nghĩ rằng việc nhiều quốc gia gỡ bỏ án tử hình là một điều đáng hoan hỷ. Tuy nhiên điều đó không thể thay đổi thực tế rằng vô số chúng sanh vẫn đang sống trong những cảnh khổ hãi hùng. Việc Thích Nhật Từ bài bác quan điểm về Địa ngục của Phật môn cũng là sự bài bác sự thật đó.

  Con cảm tại vị Thầy đã phân tích cho con hiểu những quan niệm đúng và sai về cõi giới địa ngục. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cảm tạ huynh Mật Hạnh Giác đã viết lá thư bày tỏ thắc mắc của mình và cũng là điều đệ từng băn khoăn. Cầu nguyện cho huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 96. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tat cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  OM MA NI PADME HUM.

   

 97. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 98. Đinh Huy says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.

  con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải vấn đề mà đạo huynh Mật Hạnh Giác đặt ra, cũng là vấn đề con thắc mắc từ trước tới giờ, nay qua lá thư luận giải của Thầy, con đã được hiểu thêm.

  Nguyện cầu sức khỏe và trường thọ với Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 99. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ
 100. Nguyễn Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải một lần nữa cho chúng con và chúng sanh hiểu thêm về cõi giới này.

  Con thành tâm cầu nguyện Cô Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 101. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về cõi địa ngục và liên quan đến là luật tắc Nhân Quả.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 102. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc thư giải đáp về cõi địa ngục cho lá thư thỉnh nguyện của huynh Mật Hạnh Giác. Cõi địa ngục mà Đức Phật nêu ra và khẳng định là thường hằng là tướng trạng của tâm thức, tồn tại độc lập với diễn biến khách quan (thành, trụ, hoại, diệt) của các cõi sắc tướng (“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” – phàm cái gì có sắc tướng thì hư dối, không thực).

  Tâm thức của chúng sanh thường hằng, không bao giờ chết hay kết thúc mà chỉ chuyển từ hành trạng này sang hành trạng khác trong 6 nẻo luân hồi. Ví dụ như tâm mang nghiệp ác thì chiêu cảm quá báo hành hình xử phạt mà chỉ có chính tâm của chúng sanh đó mới thọ nhận hậu quả một cách chân thật. Diễn trình luật tắc nhân quả theo ta như hình với bóng. Hễ gây tội là phải đền tội.

  Những luận điểm chủ quan của Thầy Thích Nhật Từ đã đi lệch quỹ đạo chánh pháp Phật Đà. Con cầu nguyện cho thầy ấy sớm minh định lại những luận điểm của mình, tránh làm ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của mình và chúng sanh.

  Con ơn vị Thầy và huynh Mật Hạnh giác đã cho con cũng như các huynh đệ, đạo hữu khác và các bạn đọc trên trang mạng chanhtuduy.com có cơ hội biết và hiểu về cõi địa ngục. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 103. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy Cô thật nhiều sức khỏe ạ!
 104. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 105. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã làm sáng tỏ những hoài nghi của chúng sanh về cảnh giới địa ngục, do vị thượng tọa Thích Nhật Từ hiểu sai thực nghĩa và cố tình bác bỏ, trái lời Phật dạy.

  Cảm ơn Mật Hạnh Giác tạo duyên khởi để Thầy giải nghi cho đại chúng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 106. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 107. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ. Con xin ghi nhớ lời Thầy trích dẫn trong kinh Hoa nghiêm ” Biển pháp mênh mông chỉ có niềm tin mới vào được”.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 108. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy.

  Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng sâu sắc cho chúng con thấu suốt về khúc mắc tâm linh ,về cảnh giới địa ngục qua đó con hiểu rằng địa ngục là cảnh giới hóa hiện bởi tâm thức.Địa ngục là phạm trù tâm thức tồn tại độc lập.

  Con xin nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani padme hum!

  C

 109. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, phân tich sâu sắc dựa trên chánh kiến Phật đà để “tác pháp chiếu quang” đối với việc tự ý lập ngôn, tà kién của Thượng tọa tiến sỹ Thích Nhật Từ do dùng thuyết ” Duyên Khởi” Phật môn bài bác quan điểm địa ngục…”.

  Vể việc tư ý lập ngôn (tà kiến) bài bác  về cõi địa ngục của tiến sỹ Thích Nhật Từ đã được vị Thầy viết đối luận trên luận trường , ” nhưng đến nay Thầy chưa nhận được phản hồi của tiến sỹ Thích Nhật Tư…” do lỗi việt vị, râu ông nọ cắm cằm bà kia”, do “lập luận không có luận cứ xác đáng nên không đứng vững trên luận trương”

  Con tin luật tăc Nhân – Quả không sai chạy!, những kẻ tà kiến truyền bá diều ác nhất định gặp Quả ác tương ứng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Pháp đệ cẩm ơn pháp huynh Mật Hạnh Giác vì chúng sanh mà phát lồ sở vấn; cầu nguyện cho pháp huynh thành tựu và viên thành mọi việc.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om ma ni pad me hum!

   

 110. Phạm Đình Đang(Quảng Ninh) says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

 111. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được hiểu về những khúc mắc tâm linh trong lá thư thỉnh nguyện của huynh Mật Hạnh Giác.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 112. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status