Mar 3, 2018

Posted by in Giáo điển | 125 Comments

ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA THEO KHOA HỌC BIỆN CHỨNG TÂM LINH

ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA THEO KHOA HỌC BIỆN CHỨNG TÂM LINH ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA THEO KHOA HỌC BIỆN CHỨNG TÂM LINH Trong bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”, tôi đã luận giải về sự ngộ nhận của người đời gán cho chữ “tu” như thế nào. Và bây giờ tôi sẽ phân tích về danh từ “đạo Phật” và “Phật pháp” trên bình diện tâm linh.. HIỂU THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHẬT? Đạo Phật nghĩa là gì? Đạo tức là “con đường” “Phật” tức là “ giác ngộ” khỏi vô minh. Như vậy đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến thành phố giải thoát. Giác ngộ tức là thức tĩnh (từng phần, toàn phần, nhất tâm tương ưng với trình độ thức ngộ, bừng ngộ, triệt ngộ, giác ngộ)


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status