Nov 25, 2012

Posted by in BÀI MỞ | 320 Comments

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người?

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người? Đúng là quy y Phật rồi không nên thờ tự, lễ bái Thiên, Thần, Quỷ, Vật! Bởi lẽ, Phật là đấng toàn giác, các vị trời, thần, quỷ, không toàn giác cho nên ta không quy y. Giáo pháp Đức Phật lấy từ bi và trí tuệ làm cốt lõi, các vị trời, thần, quỷ, vật gì đó, không thể có được như vậy, nên ta không quy y. Tăng là biểu trưng của thanh tịnh, các vị trời, thần, quỷ, vật gì đó không thanh tịnh nên ta không quy y. Đã không quy y thì không nên thờ tự, thậm chí lễ bái! Nếu làm như vậy, ta tự phơi bày quan điểm trái với đạo Phật, vốn là con đường Giải thoát tối thượng. Tin mà không hiểu chẳng khác gì có đạo tâm mà không rõ đạo lý dẫn đến đạo vong! Mà cũng lạ thật! Tại


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status