Sep 28, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 18 Comments

Đại đức Thích Thiện Thuận giảng sai về giới sát sanh, cản trở tinh thần tu tập của người cư sĩ tại gia, đề cao vai trò tăng sĩ, thực chất đó là mưu đồ củng cố đặc quyền tâm linh; chẳng khác gì phạm tội “sát sanh”

Đại đức Thích Thiện Thuận giảng sai về giới sát sanh, cản trở tinh thần tu tập của người cư sĩ tại gia, đề cao vai trò tăng sĩ, thực chất đó là mưu đồ củng cố đặc quyền tâm linh; chẳng khác gì phạm tội “sát sanh” Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết của các huynh đệ Mật gia về tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Con xin phép Thầy cho con có đôi lời với thầy ấy. Con cảm ơn Thầy! 1./ Trong bài giảng “Không giết mà Đi Chợ Mua Thịt Cá có tội không?” (https://www.youtube.com/watch?v=zvjtY5W4KJk)  khi có Phật tử hỏi thầy con là Phật tử  tại gia có giới là không được sát sanh nếu chồng, con cái trong gia đình có nhu cầu ăn… mà mình mua ở chợ thì có phạm tội sát sanh không? Thầy trả lời là “phạm mất tiêu rồi”. Nếu thầy cho rằng mua thịt cá ở chợ cũng là phạm giới sát sanh thì chính thầy hàng ngày ăn những bó rau, bó cải cũng là sát sanh bởi để có được bó rau, bó cải xanh tốt đó thì biết bao nhiêu côn trùng đã


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status